Você está na página 1de 8

1Ο ΤΕΣΤ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕ

1. Ο προσδιορισμός της επωνυμίας του νομικού προσώπου γίνεται:


Α. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου
Β. Με δικαστική απόφαση
Γ. Με απόφαση του εποπτεύοντος το νομικό πρόσωπο του Νομάρχη
Δ. Με τη συστατική πράξη ή τον οργανισμό του νομικού προσώπου.

2. Το νομικό πρόσωπο ως έδρα έχει:


Α. Τον τόπο κατοικίας του προέδρου του διοικητικού του συμβουλίου
Β. Την πρωτεύουσα του νομού όπου λειτουργεί
Γ. Τον τόπο που ορίζεται στο καταστατικό ή στον οργανισμό του
Δ. Δεν είναι αναγκαίος ο ορισμός συγκεκριμένου τόπου ως έδρα

3. Για τη σύσταση σωματείου απαιτείται η ένωση:


Α. Τουλάχιστον 2 προσώπων
Β. Τουλάχιστον δέκα προσώπων
Γ. Τουλάχιστον είκοσι προσώπων
Δ. Τουλάχιστον πεντακοσίων προσώπων

4. Τη λύση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ακολουθεί:


Α. Η καθολική του διαδοχή
Β. Η εκκαθάρισή του
Γ. Η διανομή της περιουσίας του στα μέλη του
Δ. Η σύγχυση της περιουσίας του με την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου

5. Η Επιτροπή Εράνων αποκτά νομική προσωπικότητα:


Α. Με την έκδοση δικαστικής απόφασης
Β. Με την έκδοση προεδρικού διατάγματος
Γ. Με την καταχώρηση του καταστατικού της στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου
της έδρας του
Δ. Με τη δημοσίευση του καταστατικού του σε δύο εφημερίδες ευρείας
κυκλοφορίας της πρωτεύουσας του κράτους.

6. Απόκτηση κινητού από μη κύριο είναι δυνατή:


Α. Αν ο αποκτών από βαρειά αμέλεια αγνοεί ότι ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος
Β. Αν ο αποκτών από ελαφρά αμέλεια αγνοεί ότι ο μεταβιβάζων δεν είναι κύριος
Γ. Αν ο αποκτών γνωρίζει ή από βαρειά αμέλεια αγνοεί ότι ο μεταβιβάζων δεν
είναι κύριος
Δ. Αν το τίμημα που συμφωνήθηκε για τη μεταβίβαση ανταποκρίνεται απολύτως
στην αξία του μεταβιβαζόμενου κινητού.

7. Η κυριότητα κλοπιμαίου αποκτάται:


Α. Αν ο αποκτών είναι καλόπιστος ως προς την κυριότητα του μεταβιβάζοντος
Β. Αν μεταβιβάζων είναι τρίτος, που το απέκτησε από τον κλέπτη με πρόθεση
μεταπώλησης
Γ. Αν ο μεταβιβάζων είναι πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας.
Δ. Αν το κινητό αποκτήθηκε σε δημόσιο πλειστηριασμό, εμπορική πανήγυρη, ή
αγορά.
8. Κατά τον Αστικό Κώδικα ανεπίδεκτα χρησικτησίας είναι:
Α. Τα αντικείμενα οικογενειακού καταπιστεύματος
Β. Τα κληροδοτήματα
Γ. Τα αντικείμενα που συγκροτούν την οικοσκευή (νοικοκυριό) των συζύγων
Δ. Τα εκτός συναλλαγής πράγματα

9. Καλή πίστη στη χρησικτησία είναι:


Α. Η πεποίθηση του νομέα ότι απέκτησε την κυριότητα
Β. Η άγνοια του νομέα ότι αυτός που του μεταβίβασε το πράγμα δεν ήταν κύριος
Γ. Η από ελαφρά αμέλεια του νομέα μη γνώση ότι δεν έγινε κύριος
Δ. Η από ελαφρά αμέλεια του νομέα άγνοια ότι αυτός που του μεταβίβασε το
πράγμα δεν ήταν κύριος

10. Το συζυγικό εξαίρετο φέρει χαρακτήρα:


Α. Καθολικού καταπιστεύματος
Β. Οικογενειακού καταπιστεύματος
Γ. Κληροδοσίας εκ του νόμου
Δ. Αποτελεί ιδιαίτερη κληρονομική μερίδα

11. Έμπορος μπορεί να είναι:


Α. Μόνο φυσικό πρόσωπο
Β. Μόνο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
Γ. Το φυσικό πρόσωπο καθώς και οι εταιρείες του εμπορικού δικαίου
Δ. Οι δημόσιοι οργανισμοί κοινής ωφελείας

12. Εμπορική δραστηριότητα δεν ασκεί:


Α. Ο αρτοποιός
Β. Ο βιοτέχνης
Γ. Ο οφθαλμίατρος
Δ. Ο επιπλοποιός

13. Με τον όρο «τεκμήριο εμπορικότητας» νοείται:


Α. Ότι κάθε συναλλαγή του εμπόρου είναι πάντοτε εμπορική
Β. Ότι κάθε υποχρέωση του εμπόρου, που σχετίζεται με την εμπορική του
δραστηριότητα, τεκμαίρεται ως εμπορική
Γ. Ότι μια συναλλαγή χαρακτηρίζεται εμπορική, μόνον όταν δηλώνεται ρητά από
τους συναλλασσομένους ως εμπορική
Δ. Ότι εμπορικές είναι οι πράξεις εκείνες, οι οποίες χαρακτηρίζονται εμπορικές
από το νόμο

14. Η ανώνυμη εταιρεία αποκτά την ιδιότητα εμπόρου:


Α. Από τον ιδρυτή της
Β. Από το χρόνο που ασκεί πράγματι εμπορική δραστηριότητα
Γ. Από το χρόνο που η εμπορική της ιδιότητα βεβαιώνεται με δικαστική απόφαση
Δ. Ουδέποτε αποκτά ιδιότητα εμπόρου

15. Αντικειμενικώς εμπορική πράξη είναι:


Α. Εκείνη που επιχειρείται μόνον από έμπορο
Β. Εκείνη που χαρακτηρίζεται ως εμπορική από το νόμο, ανεξάρτητα ποιος την
επιχειρεί
Γ. Η πάσης φύσεως συναλλαγή ιδιώτη με εμπορική εταιρεία
Δ. Η αγορά μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων ή άλλων εμπορευμάτων από
οιονδήποτε

16. Η ετερόρρυθμη εταιρεία έχει εμπορική ιδιότητα:


Α. Αν ασκεί εμπορική δραστηριότητα
Β. Εκ του νόμου, χωρίς προϋποθέσεις
Γ. Αν δηλωθεί τέτοια βούληση από τους ιδρυτές της
Δ. Αν δημοσιευτεί το καταστατικό της στο Εμπορικό Επιμελητήριο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1ΟΥ ΤΕΣΤ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1Δ 2Γ 3Γ 4Β 5Β 6Β 7Δ 8Δ 9Α 10Γ 11Γ 12Γ 13Α 14Α 15Β 16Α


2Ο ΤΕΣΤ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕ

1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι:


α) Νομικά πρόσωπα διφυούς χαρακτήρα
β) Ιδρύματα που στόχο έχουν την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων
και τη διαφύλαξη των τοπικών συμφερόντων
γ) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
δ) Υπηρεσίες του Κράτους που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του
Δημοσίου

2. To Υπουργείο Οικονομικών είναι:


α) Νομικό πρόσωπο που έχει ιδρυθεί με πράξη του Κράτους για την
εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού και λειτουργεί με κανόνες του
ιδιωτικού δικαίου
β) Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
γ) Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
δ) Σωματείο που έχει ιδρυθεί με πράξη του Δημοσίου και επιδιώκει
την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού

3. Η σχέση ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετέχουν σε ένα


νομικό πρόσωπο και στα επιμέρους στοιχεία του
νομικού προσώπου (περιουσία, επωνυμία κ.λπ.) είναι
σχέση:
α) άμεσης εξάρτησης
β) που ρυθμίζεται από κανόνες αναγκαστικού δικαίου
γ) πλήρους ανεξαρτησίας
δ) έμμεσης εξάρτησης λόγω του σημαντικού ρόλου που
διαδραματίζουν τα πρόσωπα στις υποθέσεις του νομικού προσώπου

4. Οι μορφές των νομικών προσώπων:


α) εξαρτώνται πάντοτε από την ιδιωτική βούληση
β) είναι πάντοτε αυτές που ορίζει ο Αστικός Κώδικας, επιτρέπεται
ωστόσο να ιδρυθούν και άλλες με ιδιωτική συμφωνία που πρέπει να
είναι έγγραφη.
γ) διαμορφώνονται πάντοτε ανάλογα με τη βούληση του νομοθέτη
δ) μπορούν να είναι αυτές που επιθυμεί η ιδιωτική βούληση

5. Έδρα του νομικού προσώπου είναι:


α) ο νομικός δεσμός του νομικού προσώπου με έναν τόπο
β) ο τόπος που το νομικό πρόσωπο ασκεί τη διοίκησή του
γ) ο τόπος που ορίζεται από το καταστατικό
δ) ο νομικός δεσμός του νομικού προσώπου με τον τόπο
όπου πράγματι ασκεί τη διοίκησή του, ανεξάρτητα από το τι
ορίζεται στο καταστατικό

6. Η συστατική πράξη του νομικού προσώπου:


α) πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου
β) πρέπει να είναι έγγραφο
γ) πρέπει να υπογράφεται από τον αρμόδιο υπουργό που με πρότασή
του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εγκρίνεται με προεδρικό
διάταγμα
δ) εγγράφεται σε ειδικό βιβλίο του δικαστηρίου, οπότε και το νομικό
πρόσωπο αποκτά νομική προσωπικότητα

7. Η έκταση εξουσίας της διοίκησης του νομικού


προσώπου:
α) ρυθμίζεται από τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης
β) ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα
γ) προσδιορίζεται από τη συστατική πράξη ή το καταστατικό
δ) προσδιορίζεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και
εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση

8. Οι σχέσεις ανάμεσα στη διοίκηση και στο νομικό


πρόσωπο:
α) διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την εντολή
β) προσδιορίζονται από σχετική διάταξη στο καταστατικό
γ) ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τα νομικά
πρόσωπα
δ) ρυθμίζονται από τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης
9. Το στάδιο της εκκαθάρισης:
α) είναι αναγκαίο για να θεωρηθεί ότι το νομικό πρόσωπο έπαψε να
υπάρχει
β) οδηγεί σε διανομή της περιουσίας του νομικού προσώπου στο
Δημόσιο
γ) είναι αναγκαίο για τη διάθεση της περιουσίας του νομικού
προσώπου σε φιλανθρωπικό σκοπό
δ) τελεί υπό την εποπτεία του πρωτοδικείου της έδρας του νομικού
προσώπου

10. Για την ίδρυση του σωματείου απαιτείται:


α) να υπογραφεί η συστατική πράξη και το καταστατικό από τους
είκοσι ιδρυτές
β) το σχετικό έγγραφο να περιβληθεί τον τύπο του
συμβολαιογραφικού εγγράφου
γ) το καταστατικό να είναι χρονολογημένο
δ) να υποβληθεί αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με επισύναψη
της συστατικής πράξης και του καταστατικού

11. Το σωματείο αποκτά νομική προσωπικότητα:


α) μετά από έγκριση της συστατικής πράξης και του καταστατικού
από την εποπτεύουσα αρχή
β) μετά από δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο
μέσο και εγγράφεται στο βιβλίο σωματείων του πρωτοδικείου της
έδρας
γ) μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εγγράφεται στο
βιβλίο σωματείων του πρωτοδικείου της έδρας
δ) μετά από δημοσίευση στον τύπο περίληψης του καταστατικού, η
οποία περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του

12. Η διοίκηση του σωματείου:


α) αποτελείται από μέλη του σωματείου
β) δεν αποτελείται υποχρεωτικά από μέλη του σωματείου, εφ’ όσον
το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά
γ) αποτελείται από μέλη του σωματείου, εφ’ όσον δεν αποφασίσει
διαφορετικά από τη γενική συνέλευση
δ) πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 μέλη

13. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί:


α) όταν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό
β) όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών της
γ) όταν το επιβάλλει το συμφέρον του σωματείου
δ) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις

14. Η αποβολή μέλους του σωματείου επιτρέπεται:


α) πάντοτε
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης
γ) με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή όταν το ορίζει το
καταστατικό
δ) με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που δικάζει κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

15. Ο σκοπός του σωματείου μεταβάλλεται:


α) με ομόφωνη απόφαση των μελών της συνέλευσης
β) με αίτηση στο πρωτοδικείο και εγγραφή της τροποποίησης στο
βιβλίο των σωματείων
γ) με απόφαση της διοίκησης που εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη
της συνέλευσης
δ) με αίτηση του ενός πέμπτου των μελών του και απόφαση του
πρωτοδικείου
16. Για τη διάλυση του σωματείου ή την τροποποίηση
του καταστατικού:
α) απαιτείται παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και
πλειοψηφία των ¾ των παρόντων
β) απαιτείται παρουσία των ¾ των μελών και απόλυτη πλειοψηφία
των παρόντων
γ) απαιτείται αίτηση στο πρωτοδικείο και εγγραφή της διάλυσης ή
της τροποποίησης στο βιβλίο των σωματείων
δ) απαιτείται παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και απόφαση
των 2/3

17. Τα μέλη που δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση του


σωματείου:
α) δεσμεύονται από τις αποφάσεις της σα να ήταν παρόντα
β) μπορούν να ζητήσουν νέα συνεδρίαση με το ίδιο θέμα
γ) δεσμεύονται από τις αποφάσεις της, αλλά μπορούν εντός 6 μηνών
από τη λήψη της απόφασης να την προσβάλουν στο Μονομελές
Πρωτοδικείο
δ) μπορούν να προκαλέσουν νέα συνεδρίαση που θα έχει ως
αντικείμενο την ακύρωση της προηγούμενης απόφασης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2ΟΥ ΤΕΣΤ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


1Γ, 2Β, 3Γ, 4Γ, 5Α, 6Β, 7Γ, 8Α, 9Α, 10Δ, 11Γ, 12Β, 13Δ, 14Γ,
15Β, 16Α, 17Α,