Você está na página 1de 16

INFORMACIN PARA EL DIMENSIONAMIENTO

Nomenclatura
Geometra
B_cim :
L_cim :
hcim :
Zcim :
B_ped :
L_ped :
B_mur :
h1 :
hped :
Acim :
Icim :
Scim :
Ap+m :
Arell :
Wcim :
Wrell :
Wp+m :
Wcim_T :

Ancho de la zapata (m)


Ancho de la zapata (m)
Altura de la zapata (m)
Profundidad de la cimentacin (m)
Ancho del pedestal (m)
Ancho del pedestal (m)
Ancho del muro (m)
Altura Libre del pedestal (m)
Altura del pedestal (m)
rea de la zapata (m2)
Momento de Inercia de la zapata (m4)
Modulo de seccin de la zapata (m3)
rea del pedestal + muro(m2)
rea del relleno (m2)
Peso de la zapata (t)
Peso del relleno (t)
Peso del pedestal + muro(t)
Peso total de la cimentacin (t)

Materiales
c :
Peso Especifico del Concreto (t/m3)
rell :
Peso Especifico del suelo de relleno (t/m3)
qadm :
Capacidad Admisible del terreno (t/m2)
Cargas

DEAD
DL
LL
Llr
Ex
Ey
Wx
Wy
TEMP

Carga Muerta por peso prpio


Cargas Muertas por equipamiento
Cargas Vivas de Operacin
Cargas Vivas de Techo
Carga de Sismo en la direccin horizontal X.
Carga de Sismo en la direccin Transversal Y.
Carga de Viento en la direccin horizontal X.
Carga de Viento en la direccin Transversal Y.
Carga por Temperatura

Dimensiones y propiedades de cimentaciones y pedestales

B_cim
h1

B_ped
L_cim

L_ped
Zcim

B_mur

Planta

Dim. Cimentacin
Zap.

Dim. Pedestal y Muro

Propiedades de la C

B_cim

L_cim

hcim

Zcim

B_ped

L_ped

B_Mur

h1

hped

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

Z1

2.80

2.80

0.60

A-A

1.00

0.60

0.60

0.00

0.50

Acim

Scim_x

Scim_y

Ap+m

[ m ] [ m ] [ m ] [ m2 ]

0.90

7.84

3.66

3.66

Informacin de los materiales


c

2.4 t/m3

rell
=
e_losa =

1.90 t/m3
0.00 m

23.5 kN/m3

f'c =

fy=
18.6 kN/m3
losa de piso

280.0

kg/cm2

qadm =

4200.0

kg/cm2

0.36

CARGAS
Reacciones de la estructura transmitidas a la Cimentacin
Tipo de
Carga

Fx
[t]

Fy
[t]

Fz
[t]

Mx
[ t-m ]

My
[ t-m ]

DL

-6.72
-2.43
1.95
-1.95
0.34
-0.34
0.00
8.16
2.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-6.23
-0.59
0.36
-0.36
1.88
-1.88
0.00
2.07
8.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-52.04
-9.33
4.53
-4.53
4.52
-4.52
0.00
23.26
23.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9.34
0.88
-0.55
0.55
-2.82
2.82
0.00
-3.11
-12.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-10.08
-3.64
2.93
-2.93
0.51
-0.51
0.00
12.24
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

LL
+Wx
-Wx
+Wy
-Wy
Temp
+Ex
+Ey
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

DL
LL
+Wx
-Wx
+Wy
-Wy
Temp
+Ex
+Ey

Cargas debido al peso propio de la cimentacin


Tipo de
Carga

Fx
[t]

Fy
[t]

DL

Fz
[t]

Mx
[ t-m ]

-17.75

My
[ t-m ]
-

Resumen de Cargas
Tipo de
Carga

Fx
[t]

Fy
[t]

Fz
[t]

Mx
[ t-m ]

My
[ t-m ]

DL

-6.72

-6.23

-69.79

9.34

-10.08

LL

-2.43

-0.59

-9.33

0.88

-3.64

+Wx

1.95

0.36

4.53

-0.55

2.93

-Wx

-1.95

-0.36

-4.53

0.55

-2.93

+Wy

0.34

1.88

4.52

-2.82

0.51

-Wy

-0.34

-1.88

-4.52

2.82

-0.51

Temp

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

+Ex

8.16

2.07

23.26

-3.11

12.24

+Ey

2.12

8.01

23.42

-12.01

3.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMBINACIONES DE SERVICIO
Comb.

Fx
[t]

Fy
[t]

Fz
[t]

Mx
[ t-m ]

My
[ t-m ]

S1

-6.72

-6.23

S2

-9.15

-6.82

-69.79

9.34

-10.08

-79.12

10.22

S4

-8.54

-13.72

-6.67

-76.79

10.00

S5_1

-12.81

-5.55

-6.01

-67.07

9.02

-8.32

S5_2

-7.89

-6.45

-72.51

9.67

-11.84

S5_3

-6.52

-5.10

-67.07

7.65

-9.78

S5_4

-6.92

-7.36

-72.50

11.03

-10.39

S5_5

-1.01

-4.78

-53.50

7.17

-1.52

S5_6

-12.43

-7.68

-86.07

11.52

-18.65

S5_7

-5.24

-0.63

-53.40

0.94

-7.86

S5_8

-8.20

-11.83

-86.18

17.75

-12.30

S6a_1

-7.66

-6.51

-74.75

9.76

-11.49

S6a_2

-9.42

-6.83

-78.83

10.25

-14.13

S6a_3

-8.39

-5.82

-74.75

8.74

-12.58

S6a_4

-8.69

-7.51

-78.82

11.27

-13.04

S6b_1

-4.26

-5.58

-64.58

8.37

-6.39

S6b_2

-12.82

-7.76

-89.00

11.64

-19.24

S6b_3

-7.43

-2.47

-64.50

3.70

-11.15

S6b_4

-9.65

-10.87

-89.08

16.31

-14.48

S7_1

-2.86

-3.52

-39.16

5.28

-4.29

S7_2

-5.20

-3.96

-44.59

5.93

-7.81

S7_3

-3.83

-2.61

-39.16

3.92

-5.74

S7_4

-4.24

-4.86

-44.59

7.30

-6.35

S8_1

1.68

-2.29

-25.59

3.43

2.52

S8_2

-9.74

-5.19

-58.16

7.79

-14.61

S8_3

-2.55

1.87

-25.48

-2.80

-3.83

S8_4

-5.51

-9.34

-58.26

14.01

-8.27

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SL 0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

COMBINACIONES LTIMAS

h1

hped

Zcim

hcim

Propiedades de la Cimentacin
Arell

Wcim

Wrell

Wp+m

Wcim_T

[m ]

[t]

[t]

[t]

[t]

7.48

11.29

20.0 t/m2

5.7

0.78

17.75

200 kPa

0.4 coef. Rozamiento


concreto - relleno estructural

Cargas Muertas

Cargas Vivas

Viento en +X

Viento en -X

Viento en +Y

Viento en -Y

Temperatura

Sismo en +X

Sismo en +Y

INFORMACIN PARA EL DIMENSIONAMIENTO


Nomenclatura
Geometra
B_cim :
L_cim :
hcim :
Zcim :
B_ped :
L_ped :
B_mur :
h1 :
hped :
Acim :
Icim :
Scim :
Ap+m :
Arell :
Wcim :
Wrell :
Wp+m :
Wcim_T :

Ancho de la zapata (m)


Ancho de la zapata (m)
Altura de la zapata (m)
Profundidad de la cimentacin (m)
Ancho del pedestal (m)
Ancho del pedestal (m)
Ancho del muro (m)
Altura Libre del pedestal (m)
Altura del pedestal (m)
rea de la zapata (m2)
Momento de Inercia de la zapata (m4)
Modulo de seccin de la zapata (m3)
rea del pedestal + muro(m2)
rea del relleno (m2)
Peso de la zapata (t)
Peso del relleno (t)
Peso del pedestal + muro(t)
Peso total de la cimentacin (t)

Materiales
c :
Peso Especifico del Concreto (t/m3)
rell :
Peso Especifico del suelo de relleno (t/m3)
qadm :
Capacidad Admisible del terreno (t/m2)
Cargas

DEAD
DL
LL
Llr
Ex
Ey
Wx
Wy
TEMP

Carga Muerta por peso prpio


Cargas Muertas por equipamiento
Cargas Vivas de Operacin
Cargas Vivas de Techo
Carga de Sismo en la direccin horizontal X.
Carga de Sismo en la direccin Transversal Y.
Carga de Viento en la direccin horizontal X.
Carga de Viento en la direccin Transversal Y.
Carga por Temperatura

Dimensiones y propiedades de cimentaciones y pedestales

B_cim
h1

B_ped
L_cim

L_ped
Zcim

B_mur

Planta

Dim. Cimentacin
Zap.

Dim. Pedestal y Muro

Propiedades de la C

B_cim

L_cim

hcim

Zcim

B_ped

L_ped

B_Mur

h1

hped

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

Z1

0.00

0.00

0.60

A-A

2.30

0.55

0.55

0.00

0.90

Acim

Scim_x

Scim_y

Ap+m

[ m ] [ m ] [ m ] [ m2 ]

2.60

0.00

0.00

0.00

Informacin de los materiales


c

2.4 t/m3

rell
=
e_losa =

1.90 t/m3
0.40 m

23.5 kN/m3

f'c =

fy=
18.6 kN/m3
losa de piso

280.0

kg/cm2

qadm =

4200.0

kg/cm2

0.30

CARGAS
Reacciones de la estructura transmitidas a la Cimentacin
Tipo de
Carga

Fx
[t]

Fy
[t]

Fz
[t]

Mx
[ t-m ]

My
[ t-m ]

DEAD

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.19
1.19
1.45
-1.45
0.00
0.00
0.00

-7.32
-2.18
-0.53
-1.33
-14.95
14.95
-2.19
2.19
3.60
-3.60
0.61
-0.61
2.50
0.97
0.10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.10
-3.10
-3.76
3.76
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

DL
LL
Lr
+Ex
-Ex
+Ey
-Ey
+Wx
-Wx
+Wy
-Wy
Temp
Impc
LLc

DEAD
DL
LL
Lr
+Ex
-Ex
+Ey
-Ey
+Wx
-Wx
+Wy
-Wy
Temp
Impc
LLc

Cargas debido al peso propio de la cimentacin


Tipo de
Carga

Fx
[t]

Fy
[t]

DL

Fz
[t]

Mx
[ t-m ]

-0.91

My
[ t-m ]
-

Resumen de Cargas
Tipo de
Carga

Fx
[t]

Fy
[t]

Fz
[t]

Mx
[ t-m ]

My
[ t-m ]

DEAD

0.00

0.00

-8.23

0.00

0.00

DL

0.00

0.00

-2.18

0.00

0.00

LL

0.00

0.00

-0.53

0.00

0.00

Lr

0.00

0.00

-1.33

0.00

0.00

+Ex

0.00

0.00

-14.95

0.00

0.00

-Ex

0.00

0.00

14.95

0.00

0.00

+Ey

0.00

0.00

-2.19

0.00

0.00

-Ey

0.00

0.00

2.19

0.00

0.00

+Wx

0.00

-1.19

3.60

3.10

0.00

-Wx

0.00

1.19

-3.60

-3.10

0.00

+Wy

0.00

1.45

0.61

-3.76

0.00

-Wy

0.00

-1.45

-0.61

3.76

0.00

Temp

0.00

0.00

2.50

0.00

0.00

Impc

0.00

0.00

0.97

0.00

0.00

LLc

0.00

0.00

0.10

0.00

0.00

CARGAS LTIMAS
Comb.
U1
U2
U3a_1
U3b_1
U3b_2
U3b_3
U3b_4
U4_1
U4_2
U4_3
U4_4
U5_1
U5_2
U5_3
U5_4
U6_1
U6_2
U6_3
U6_4
U7_1
U7_2
U7_3
U7_4
U1_E
U2_E
U3_E_1
U3_E_2
U3_E_3
U3_E_4
U4_E_1
U4_E_2
U4_E_3
U4_E_4
U5_E_1
U5_E_2
U5_E_3
U5_E_4
U6_E_1
U6_E_2
U6_E_3
U6_E_4
SL 0
SL 0
SL 0

Fx
[t]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fy
[t]
0.00
0.00
0.00
-0.95
0.95
1.16
-1.16
-1.91
1.91
2.31
-2.31
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.91
1.91
2.31
-2.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.49
1.49
1.81
-1.81
-1.49
1.49
1.81
-1.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fz
[t]
-11.07
-9.29
-15.04
-11.74
-17.49
-14.13
-15.10
-7.82
-19.34
-12.61
-14.55
-27.95
1.94
-15.19
-10.81
-3.61
-15.13
-8.40
-10.34
-24.32
5.58
-11.56
-7.18
-11.07
-12.41
-9.49
-18.49
-13.23
-14.75
-4.87
-13.87
-8.61
-10.13
-28.94
0.96
-16.18
-11.80
-24.32
5.58
-11.56
-7.18
0.00
0.00
0.00

Mx
[ t-m ]
0.00
0.00
0.00
2.48
-2.48
-3.01
3.01
4.96
-4.96
-6.01
6.01
0.00
0.00
0.00
0.00
4.96
-4.96
-6.01
6.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.87
-3.87
-4.70
4.70
3.87
-3.87
-4.70
4.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

My
[ t-m ]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

h1

hped

Zcim

hcim

Propiedades de la Cimentacin
Arell

Wcim

Wrell

Wp+m

Wcim_T

[m ]

[t]

[t]

[t]

[t]

-0.30

0.00

-0.98

1.89

0.91

Hatch Ltd:
200 kPa
DEPENDE DE SI SE UBICA EN
0.5 coef.ROCA
EN RELLENO, DE SER
Rozamiento
ROCA
SUBE
A 60TN/M2
concreto
- relleno
estructural
COEF. Roz = 0.50

60.0 t/m2

DEPENDE DE SI SE UBICA EN
ROCA EN RELLENO, DE SER
ROCA SUBE A 60TN/M2
COEF. Roz = 0.50

Peso prpio

Cargas Muertas

Cargas Vivas

Cargas Vivas de Techo

Sismo en +X

Sismo en -X

Sismo en +Y

Sismo en -Y

Viento en +X

Viento en -X

Viento en +Y

Viento en -Y

Temperatura

Impacto

Cargas Vivas Equipos