Você está na página 1de 3

Nota 1 :

Keceriaan Sekolah

1. Foto Fram ( Saraswathy pooja )


2. Hai Sin Hung Sdn.Bhd Cat
3. Hai Sin Hung Sdn.Bhd Cat
4. Hai Sin Hung Sdn.Bhd Cat
5. Hai Sin Hung Sdn.Bhd Cat
6. Hai Sin Hung Sdn.Bhd Cat
7. Kerian Art wear
8. Syarikat Lam Seng
9. Syarikat Lam Seng
10. AT Maju Ent
11. Lian Guang Art Wear
12. Pasar Mini Chin Hup
13. Ban Seng Hong
14. Gopalan ( Elektrik )
15. Gopalan ( Air Con )
Jumlah

RM 0180.00
RM 0115.00
RM 0155.00
RM 0050.00
RM 0738.00
RM 0684.00
RM 0014.00
RM 0068.50
RM0045.60
RM 0070.00
RM0016.00
RM 0009.00
RM 0005.00
RM 1460.00
RM 0130.00
RM 3740.10

Catatan : Lebihan Belanja RM 40.10

Nota 2 :
1. Makanan Program Teknik menjawab
2. Gotong Royong
3. Pasar Mini Juara
4. Swee Leong
5. Liang Guang Art wear
6. Maslan Abdul Talib
7. Hai sin Hung Sdn.Bhd
8. Liang Guang art wear
9. Ban Seng Mini Market
10.Sumbangan kepada Penceramah
11.Upah mengecat

RM 0500.00
RM 0050.00
RM0025.50
RM 0175.00
RM 0272.80
RM 0029.00
RM 0051.00
RM 0038.80
RM 0015.00
RM 0400.00
RM 0950.00

Jumlah

Catatan : Lebihan Belanja

RM 2507.10

RM 7.10

NOTA : 3
1. SR Store Marketing
2. Makanan mesyuarat PIBG
3. Makanan Mesyuarat Perjumpaan Bekas Murid
Jumlah

RM 2040.00
RM 0210.00
RM 0250.00
RM 2507.10

NOTA : 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pusat Sukan Maju Jaya


DVD
Makanan Tengahari pelajar IMIS
Buah Kismiss Untuk pelajar UPSR
Wee Pin Trading
Pendahuluan Kem Ko-Kurikulum

Jumlah

RM 0250.00
RM 0109.90
RM 0100.00
RM 0020.00
RM 0033.30
RM 0401.00

RM 0913.30