Bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz

D-Link Air DWL-700AP
Podręcznik użytkownika

Spis treści
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Zawartość opakowania...................................................................................................2 Wprowadzenie................................................................................................................3 Podstawy sieci bezprzewodowych .................................................................................6 Przygotowanie do pracy .................................................................................................9 Używanie programu konfiguracyjnego .........................................................................11 Używanie programu Air AP Manager ...........................................................................24 Rozwiązywanie problemów ..........................................................................................28 Podstawy pracy w sieci ................................................................................................33 Dane techniczne...........................................................................................................62 Pomoc techniczna ........................................................................................................64

1

1. Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera: • • • • • bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link Air DWL-700AP; zasilacz napięcia stałego 5 V, 2.0 A; podręcznik na dysku CD; instrukcję szybkiej instalacji; kabel Ethernet.

Uwaga: Użycie zasilacza o innym napięciu znamionowym, niż napięcie zasilacza dołączonego do punktu dostępowego DWL-700AP, spowoduje uszkodzenie produktu i utratę gwarancji. Jeżeli w opakowaniu brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Wymagania systemowe: • • komputer z systemem operacyjnym Windows, Macintosh lub Linux i zainstalowaną kartą sieci Ethernet; przeglądarka Internet Explorer lub Netscape Navigator w wersji 6.0 lub nowszej, z włączoną obsługą JavaScript.

2

2. Wprowadzenie
D-Link Air DWL-700AP to wydajny punkt dostępowy zgodny ze standardem 802.11b, umożliwiający tworzenie sieci bezprzewodowych w domach prywatnych, w firmach i w miejscach publicznych. Podobnie jak większość innych punktów dostępowych 802.11b, model DWL-700AP używany w połączeniu z innymi produktami z serii D-Link Air, takimi jak karta Cardbus sieci bezprzewodowej DWL-610, zapewnia szybkość transmisji 11 Mb/s. Po wykonaniu czynności opisanych w Instrukcji szybkiej instalacji (dostarczanej wraz z produktem) użytkownik może używać wspólnych danych i zasobów, takich jak pliki i drukarki, oraz w pełni korzystać w pracy lub zabawie z zalet środowiska sieciowego. Punkt dostępowy DWL-700AP jest kompatybilny z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi, takimi jak Macintosh, Linux i Windows, a ponadto można go integrować z dużymi sieciami. Niniejszy podręcznik opisuje sposób łączenia z siecią punktu dostępowego oraz bezprzewodowych kart sieciowych D-Link Air 2,4 GHz w trybie Infrastructure. Przykład sieci typu Infrastructure z punktem dostępowym DWL700AP jest opisany w rozdziale Przygotowanie do pracy. Niniejszy podręcznik prezentuje zwięzłe wprowadzenie do technologii bezprzewodowej oraz jej zastosowań w sieciach komputerowych. Zachęcamy do poświęcenia czasu na przeczytanie go i zapoznanie się z tą technologią.

Złącza i przycisk
Zasilanie

Port Ethernet MDII RJ-45
• Do połączenia z ruterem lub przełącznikiem potrzebny jest kabel bezpośredni. Do połączenia z komputerem potrzebny jest kabel krosowy.

Przycisk Reset

3

Właściwości i zalety
• Umożliwia szybkie połączenia bezprzewodowe (maks. 11 Mb/s). Dzięki dużej przepustowości punkt dostępowy DWL-700AP pozwala na przesyłanie w standardowych sieciach 802.11b bogatych treści multimedialnych, takich jak obrazy cyfrowe, materiały wideo i pliki MP3. Zapewnia pełną kompatybilność ze standardem 802.11b - urządzenie jest w pełni zgodne ze standardem IEEE 802.11b i może współpracować ze wszystkimi zainstalowanymi w sieci urządzeniami zgodnymi z tym standardem. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych i komunikacji bezprzewodowej dzięki 64- lub 128-bitowemu szyfrowaniu danych w standardzie WEP (Wired Equivalent Privacy). Konfigurowanie i zarządzanie odbywa się niezależnie od systemu operacyjnego za pośrednictwem łatwego w obsłudze interfejsu internetowego. Umożliwia pracę w jednym z 3 różnych trybów, w zależności od wymagań konkretnej sieci bezprzewodowej: jako punkt dostępowy (tryb Access Point), klient sieci bezprzewodowy (tryb AP Client) lub wtórnik bezprzewodowy (tryb Repeater).

• •

4

Wskaźniki LED
Skrót LED (Light Emitting Diode) oznacza diodę świecącą. Bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP ma 3 wskaźniki LED (patrz rysunek poniżej).

Power (Zasilanie). Światło zielone ciągłe oznacza prawidłowe podłączenie. LAN. Światło zielone migające oznacza aktywność w sieci lokalnej, światło zielone ciągłe oznacza ustanowienie połączenia. WLAN. Światło zielone migające oznacza aktywność w sieci bezprzewodowej, światło zielone ciągłe oznacza ustanowienie połączenia.

5

3. Podstawy sieci bezprzewodowych
Produkty do sieci bezprzewodowych z serii D-Link Air są zgodne ze standardami branżowymi, dzięki czemu zapewniają kompatybilność i pozwalają łatwo ustanawiać szybkie połączenia bezprzewodowe w domu, firmie oraz w miejscach publicznych. Dzięki ścisłemu przestrzeganiu standardów IEEE produkty te umożliwiają dostęp do niezbędnych danych w każdym miejscu i czasie, w których użytkownik ich potrzebuje. Użytkownik może korzystać z całej swobody, jaką daje sieć bezprzewodowa. Bezprzewodowa sieć lokalna (Wireless Local Area Network — WLAN) to komputerowa sieć komórkowa, w której dane są wysyłane i odbierane nie przewodami, lecz drogą radiową. Sieci takie są coraz powszechniej wprowadzane w domach i biurach oraz w miejscach publicznych, takich jak porty lotnicze, kawiarnie i budynki uniwersyteckie. Nowatorskie sposoby wykorzystywania technologii WLAN ułatwiają użytkownikom pracę i komunikowanie się. Większa mobilność, wynikająca z braku okablowania i innych elementów infrastruktury stacjonarnej, okazała się dla wielu użytkowników cenną zaletą. W sieci bezprzewodowej można używać tych samych aplikacji, co w sieci stacjonarnej. Karty sieci bezprzewodowej używane w laptopach i komputerach biurkowych obsługują te same protokoły, co karty sieci Ethernet. W wielu sytuacjach zachodzi potrzeba połączenia się z urządzenia bezprzewodowego z konwencjonalną siecią Ethernet w celu skorzystania z serwera, drukarki lub łącza internetowego dostępnego w stacjonarnej sieci lokalnej. Umożliwia to bezprzewodowy punkt dostępowy (Wireless Access Point — AP). Na korzyść technologii WLAN przemawiają różne argumenty: Mobilność. Dostęp do danych z dowolnego miejsca w zasięgu operacyjnym sieci WLAN zwiększa produktywność. Kierownictwo może podejmować decyzje na podstawie aktualnych informacji, co znacznie poprawia efektywność pracowników. Niskie koszty wdrażania. Sieci WLAN są proste w konfigurowaniu i zarządzaniu oraz mogą być łatwo modyfikowane i przenoszone. Ta łatwość wdrażania jest szczególnie korzystna w przypadku sieci, w których trzeba wprowadzać częste zmiany konfiguracji fizycznej i logicznej. Ponadto sieci WLAN mogą pracować w miejscach, w których instalacja okablowania jest utrudniona. Szybkość i łatwość instalacji. Zainstalowanie systemu WLAN jest zwykle szybkie i łatwe, gdyż nie wymaga przeprowadzania kabli przez ściany i stropy. Łatwość rozbudowy. Technologia bezprzewodowa pozwala objąć zasięgiem sieci miejsca, w których zainstalowanie kabli jest niemożliwe. Niższy koszt posiadania. Wprawdzie początkowe nakłady inwestycyjne na sprzęt WLAN mogą być wyższe niż koszty sprzętu do sieci stacjonarnej, ale łączne koszty instalacji i eksploatacji w całym okresie użytkowania są znacznie niższe. Długoterminowe korzyści ekonomiczne są największe w środowiskach dynamicznych, wymagających częstego przemieszczania, rozbudowywania i wprowadzania zmian.

6

Podstawy sieci bezprzewodowych Skalowalność. Sieci WLAN można konfigurować w rozmaitych topologiach, w zależności od wymagań związanych z określonym zastosowaniem i warunkami instalacji. Konfigurację można łatwo zmieniać i rozszerzać — od sieci równorzędnych, odpowiednich przy małej liczbie użytkowników, po sieci typu Infrastructure, które mogą obsługiwać tysiące użytkowników na dużym obszarze. Seria produktów D-Link Air do bezprzewodowych sieci LAN obejmuje: • • • • karty Cardbus sieci bezprzewodowej 2,4 GHz (DWL-610), używane w laptopach; karty PCI sieci bezprzewodowej 2,4 GHz (DWL-510), używane w komputerach biurkowych; bezprzewodowe punkty dostępowe 2,4 GHz (DWL-700AP); szerokopasmowy ruter bezprzewodowy 2,4 GHz (DI-514).

Technologia zgodna ze standardami
Technologia zgodna ze standardem IEEE gwarantuje zgodność produktów D-Link Air z dotychczasowymi urządzeniami kompatybilnymi z technologią bezprzewodową 2,4 GHz. Oznacza to, że można będzie szybko przesyłać duże pliki, a nawet oglądać bez zauważalnych opóźnień filmy w formacie MPEG. W technologii tej jest wykorzystywanych wiele częstotliwości w paśmie 2,4 GHz (kanałów), a maksymalna szybkość transmisji wynosi 11 Mb/s.

7

Podstawy sieci bezprzewodowych

Zalecenia dotyczące instalacji
Maksymalny zasięg połączeń z użyciem punktu dostępowego D-Link Air DWL-700AP wynosi 300 m na zewnątrz i 100 m wewnątrz budynków, co umożliwia bezprzewodowy dostęp do sieci praktycznie z dowolnego miejsca. Należy jednak pamiętać, że zasięg może być mniejszy w zależności od liczby i grubości oraz rozmieszczenia ścian, stropów lub innych obiektów, przez które sygnał musi przechodzić. W praktyce zasięg jest zróżnicowany — zależy od rodzaju użytych w domu czy biurze materiałów budowlanych oraz od poziomu szumów radiowych tła. Aby zasięg był jak największy, należy przestrzegać następujących zasad: 1. Należy dążyć do tego, aby liczba ścian i stropów dzielących bezprzewodowy punkt dostępowy od odbiornika (np. karty DWL-610) była jak najmniejsza. Każda ściana lub strop zmniejsza zasięg urządzenia z serii D-Link Air o wartość od 1 do 30 metrów. Punkty dostępowe, bramy internetowe i komputery powinny być w budynku rozmieszczone w taki sposób, aby zminimalizować liczbę ścian i stropów między nimi. 2. Należy uwzględniać fakt, że sygnały między punktami dostępowymi, bramami (ruterami) i komputerami są przesyłane w linii prostej. Ściana grubości 0,5 m, przez którą sygnał przechodzi pod kątem 45 stopni, działa tak, jakby miała grubość prawie 1 m. Przy kącie 2 stopni ta pozorna grubość wzrasta do ponad 14 m! W miarę możliwości urządzenia powinny być tak rozmieszczone, aby sygnały pomiędzy nimi przechodziły przez ściany prostopadle, gdyż zapewnia to lepszy odbiór. 3. Istotne znaczenie mają także materiały budowlane. Jednolite drzwi metalowe lub podpory aluminiowe mogą niekorzystnie wpływać na zasięg. Należy dążyć do takiego rozmieszczenia punktów dostępowych i komputerów z kartami sieci bezprzewodowej, aby sygnały przechodziły przez mur suchy lub otwarte otwory drzwiowe. 4. Korzystając z dołączonego do produktu programu narzędziowego do pomiaru mocy sygnału, należy ustawić antenę w pozycji zapewniającej najlepszy odbiór. 5. Produkt powinien się znajdować w odległości co najmniej 1–2 m od urządzeń elektrycznych lub takich, które mogą generować silne zakłócenia o częstotliwości radiowej. Na ogół w budynku mieszkalnym zasięg nie stanowi problemu. Jeżeli jednak w miejscach, w których chce się mieć dostęp do sieci, sygnał jest zbyt słaby, należy rozważyć umieszczenie punktu dostępowego bezpośrednio między komputerami wyposażonymi w karty sieci bezprzewodowej. Aby zapewnić zasięg w pomieszczeniach, w których sygnał nie jest dość silny, można zainstalować dodatkowe punkty dostępowe.

8

4. Przygotowanie do pracy
Dzięki domyślnym ustawieniom fabrycznym punkt dostępowy DWL-700AP jest gotowy do użytku bezpośrednio po rozpakowaniu i automatycznie łączy się z innymi produktami z serii D-Link Air lub AirPlus. Za pomocą produktów sieciowych D-Link Air można zapewnić dostęp do Internetu wszystkim komputerom w sieci lokalnej w cenie jednego adresu IP otrzymanego od operatora Internetu szerokopasmowego, bez pogorszenia szybkości lub bezpieczeństwa. Adres IP Uwaga: Jeżeli używa się rutera obsługującego protokół DHCP, takiego jak D-Link DI-604 lub DI-614+, nie ma potrzeby ręcznego przypisywania adresu IP. Przypisując komputerom w sieci adresy IP, należy pamiętać, że adresy IP wszystkich komputerów w sieci muszą należeć do tego samego zakresu, a maska podsieci musi być identyczna dla wszystkich komputerów w sieci. Na przykład, jeśli pierwszy komputer ma przypisany adres IP 192.168.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0, to drugi komputer może mieć przypisany adres 192.168.0.3 z maską podsieci 255.255.255.0 itd. WAŻNE: Jeżeli komputery lub inne urządzenia mają przypisane takie same adresy IP, to jedno lub więcej z tych urządzeń może być niewidoczne w sieci. Sieć typu Infrastructure zawiera bezprzewodowy punkt dostępowy. Przykładowa sieć typu Infrastructure opisana na następnej stronie zawiera następujące urządzenia sieciowe D-Link: • • • • • bezprzewodowy punkt dostępowy — D-Link Air DWL-700AP, szerokopasmowy ruter ethernetowy — D-Link DI-604, laptop z kartą sieci bezprzewodowej — D-Link Air DWL-610, komputer biurkowy z kartą sieci bezprzewodowej — D-Link Air DWL-510, modem do sieci telewizji kablowej — D-Link DCM-200. DHCP to skrót nazwy Dynamic Host Configuration Protocol (protokół dynamicznej konfiguracji hostów). Protokół ten umożliwia „automatyczne” przypisywanie dynamicznych adresów IP. Jeżeli brama / ruter obsługuje protokół DHCP, nie ma potrzeby ręcznego przypisywania adresu IP.

9

Przygotowanie do pracy

Konfiguracja sieci typu Infrastructure
Więcej informacji na temat konfigurowania sieci można znaleźć w następujących rozdziałach niniejszego podręcznika: Podstawy pracy w sieci — sprawdzanie adresu IP, współużytkowanie drukarek i plików. Używanie programu konfiguracyjnego — ustawienia, które trzeba wprowadzić we wszystkich komputerach w sieci, aby mogły się one komunikować. Rozwiązywanie problemów — sprawdzanie poprawności instalacji sterowników kart sieciowych oraz inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów w sieci.

Modem kablowy / DSL Ruter

Komputer 2 Komputer 1
(biurkowy lub laptop) Niezbędna karta sieci bezprzewodowej (biurkowy lub laptop) Niezbędna karta sieci bezprzewodowej

Urządzenia D-Link Air są skonfigurowane fabrycznie w taki sposób, że są gotowe do użytku bezpośrednio po rozpakowaniu i mogą łączyć się między sobą, używając ustawień domyślnych. Wykup abonament na szerokopasmowy dostęp do Internetu (sieć telewizji kablowej lub łącze DSL). Poradź się operatora, aby zapewnić prawidłowe zainstalowanie modemu. Połącz modem z szerokopasmowym ruterem ethernetowym D-Link DI-604 (patrz Instrukcja szybkiej instalacji dołączona do rutera). Połącz ruter z punktem dostępowym D-Link Air DWL-700AP(patrz Instrukcja szybkiej instalacji dołączona do punktu dostępowego). Jeżeli podłączasz do sieci komputer biurkowy, zainstaluj w jego wolnym gnieździe PCI kartę sieci bezprzewodowej D-Link Air DWL-510 (patrz Instrukcja szybkiej instalacji dołączona do karty). Zainstaluj na laptopie sterowniki do karty sieci bezprzewodowej D-Link Air DWL-610 (patrz Instrukcja szybkiej instalacji dołączona do karty).

10

5. Używanie programu konfiguracyjnego
Menu konfiguracji punktu dostępowego DWL-700AP jest dostępne przez przeglądarkę internetową. Przed użyciem programu konfiguracyjnego należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: Potrzebna będzie przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript, np. Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej albo Netscape Navigator w wersji 6.0 lub nowszej. Komputer używany do konfiguracji wstępnej musi mieć adres IP z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia DWL-700AP. Punkt dostępowy ma domyślny adres IP 192.168.0.50 i maskę podsieci 255.255.255.0 Jeżeli w sieci jest używany ruter D-Link (na przykład DI-604) z fabrycznymi ustawieniami domyślnymi, nie ma potrzeby przypisywania statycznego adresu IP komputerowi używanemu do konfigurowania punktu dostępowego (należy przejść do rys. 5.1: wprowadzanie adresu IP). Jeżeli w sieci nie jest używany ruter D-Link, konieczne jest przypisanie statycznego adresu IP komputerowi używanemu do konfigurowania punktu dostępowego. Adres ten musi być z tego samego zakresu, co adres IP urządzenia DWL-700 AP. Należy przypisać statyczny adres IP 192.168.0.2 z maską podsieci 255.255.255.0 (informacje na temat przypisywania statycznego adresu IP są podane w rozdziale Podstawy pracy w sieci niniejszego podręcznika). Uwaga: Należy zanotować aktualny adres IP komputera, ponieważ po skonfigurowaniu punktu dostępowego DWL-700AP może być potrzebne przywrócenie tych ustawień. Po przypisaniu komputerowi używanemu do konfiguracji statycznego adresu IP (jeżeli było to konieczne) należy przypisać urządzeniu DWL-700AP adres IP z zakresu używanego w danej sieci. Po dokonaniu zmiany adresu IP punktu dostępowego DWL-700AP należy wpisać go w pole adresu przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji urządzenia. • • Jeżeli komputer miał statyczny adres IP, należy ponownie wpisać ten sam adres. Jeżeli komputer miał dynamiczny adres IP (to znaczy jeżeli adres IP jest automatycznie przypisywany przez ruter obsługujący protokół DHCP), należy zmienić ustawienie karty sieciowej tak, aby możliwe było uzyskiwanie dynamicznego adresu IP. Domyślne ustawienia fabryczne urządzenia DWL-700AP
SSID Channel (Kanał) Encryption (Szyfrowanie) User Name (Nazwa użytkownika) Password (Hasło) IP Address (Adres IP) default (domyślny) 6 disabled (wyłączone) admin (brak hasła, to pole należy pozostawić puste) 192.168.0.50

11

Używanie programu konfiguracyjnego Jeśli zachodzi potrzeba skonfigurowania sieci lub punktu dostępowego DWL-700AP, można uzyskać dostęp do programu konfiguracyjnego, uruchamiając przeglądarkę internetową i wpisując w niej adres IP urządzenia. Poniżej widoczny jest domyślny adres IP: •

Uruchom przeglądarkę internetową. Wpisz adres IP punktu dostępowego.

(Adres IP podany w powyższym przykładzie to ustawienie domyślne. Adresu tego należy używać przy łączeniu z siecią zawierającą inne urządzenia D-Link z ustawieniami domyślnymi. Jeżeli adres IP punktu dostępowego DWL-700AP został zmieniony w celu dostosowania go do danej sieci, należy w przeglądarce — zamiast adresu domyślnego — wpisać nowy adres IP.) • • • W polu User Name (Nazwa użytkownika) wpisz admin. Pole Password (Hasło) pozostaw puste. Kliknij OK.

Home > Wireless (Ogólne > Sieć bezprzewodowa) Wyświetli się okno konfiguracji, które umożliwia wybór spośród kilku opcji. Na rysunku obok jest pokazana zakładka Home > Wireless (Ogólne > Sieć bezprzewodowa). Można zmienić ustawienia domyślne następujących pozycji: • • • •

AP name (Nazwa punktu dostępowego) SSID Channel (Kanał) WEP Encryption (Szyfrowanie WEP) Key Type (Typ klucza)

12

Używanie programu konfiguracyjnego AP Name (Nazwa punktu dostępowego). Zmiana nazwy może być potrzebna, zwłaszcza, gdy w sieci jest więcej niż jeden punkt dostępowy. SSID. Identyfikator zestawu usług (Service Set Identifier) fabrycznie ustawiony jako default (domyślny). Jest to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia w sieci muszą mieć ustawiony ten sam identyfikator SSID. Można go zmieniać, wpisując nową nazwę w tym polu (maksymalnie 32 znaki). Channel (Kanał). Domyślnie ustawiony jest kanał 6. Można go zmieniać, wpisując nowy numer w tym polu. Wszystkie urządzenia w sieci muszą mieć ten sam numer kanału. WEP Encryption (Szyfrowanie WEP). Należy wybrać Enable Encryption (Włącz szyfrowanie), aby w sieci było używane szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy). Wszystkie urządzenia w sieci oraz punkt dostępowy muszą mieć szyfrowanie ustawione tak samo — włączone lub wyłączone — oraz muszą używać tego samego klucza WEP. Klucz ten jest generowany na podstawie wpisanych ciągów ASCII lub cyfr szesnastkowych o długości 64 lub 128 bitów. Włączając szyfrowanie, należy wybrać typ klucza (ASCI lub szesnastkowy) w polu Key Type, a następnie wpisać odpowiednie cyfry lub litery. Można utworzyć maksymalnie 4 klucze. Należy zaznaczyć klucz, którego chce się używać. Cyfry szesnastkowe to liczby całkowite z zakresu 0-9 i litery z zakresu A-F. ASCI (American Standard Code for Information Interchange) to kod, w którym znaki występujące w języku angielskim są reprezentowane przez liczby całkowite z zakresu 0-127. Aby uzyskać więcej informacji, można w dowolnej chwili kliknąć Help (Pomoc). Należy kliknąć Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany. W tym oknie są widoczne ustawienia domyślne punktu dostępowego DWL-700AP. Domyślny adres IP to 192.168.0.50. Jeżeli zostanie wybrana opcja Dynamic IP Address (Dynamiczny adres IP), dynamiczny adres IP zostanie przypisany przez obsługujący sieć serwer DHCP (nie jest to zalecane, ponieważ trudno będzie określić dynamiczny adres IP przypisany urządzeniu DWL-700AP). Subnet Mask (Maska podsieci) to 255.255.255.0. W polu Gateway należy wpisać adres IP bramy (rutera w danej sieci). Należy kliknąć Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany.

13

Używanie programu konfiguracyjnego Home > DHCP (Ogólne > DHCP)

DHCP Server (Serwer DHCP). Należy wybrać Enabled (włączony) lub Disabled (wyłączony). Ustawieniem domyślnym jest Disabled (wyłączony). Aby punkt dostępowy działał jako serwer DHCP i automatycznie przypisywał dynamiczne adresy IP komputerom w sieci należy wybrać opcję Enabled (włączony). Starting IP Address (Początkowy adres IP). Należy wpisać adres początkowy zakresu, z którego serwer DHCP przypisuje adresy IP (jeżeli ta funkcja została włączona). Ending IP address (Końcowy adres IP). Należy wpisać adres końcowy zakresu, z którego serwer DHCP przypisuje adresy IP (jeżeli ta funkcja została włączona). Lease Time (Czas dzierżawy). Należy wpisać czas, po którym serwer DHCP automatycznie będzie ponownie przypisywać adresy IP urządzeniom w sieci. DHCP Client Table (Tabela klientów DHCP). Lista urządzeń w sieci, którym punkt dostępowy przypisuje dynamiczne adresy IP.

14

Używanie programu konfiguracyjnego Advanced > Mode (Zaawansowane > Tryb pracy) Adres MAC Media Access Control Address (adres sterujący dostępem do nośnika) jest to niepowtarzalny adres sprzętowy identyfikujący urządzenie w sieci. Jest zakodowany fabrycznie i nie można go zmienić. Zwykle można go znaleźć na naklejce na urządzeniu lub opakowaniu. Punkt dostępowy DWL-700AP można skonfigurować do pracy w dowolnym z trzech trybów: jako bezprzewodowy punkt dostępowy, klient bezprzewodowy lub wtórnik bezprzewodowy. Access Point (punkt dostępowy). Tryb ten jest używany podczas tworzenia bezprzewodowej sieci LAN. Jest to ustawienie domyślne. Wireless Client (klient bezprzewodowy). Tryb ten zmienia każde urządzenie ethernetowe zgodne ze standardem IEEE 802.3 w klienta sieci bezprzewodowej 802.11b, jeżeli łączy się ono z innym urządzeniem DWL-700AP działającym jako punkt dostępowy. Funkcja Site Survey (Rozpoznanie środowiska sieciowego) umożliwia skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci. Advanced > Mode > Site Survey (Zaawansowane > Tryb > Rozpoznanie środowiska sieciowego)

15

Używanie programu konfiguracyjnego Repeater (wtórnik). Ten tryb pracy umożliwia zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej. W tym trybie urządzenie współpracuje z innym punktem dostępowym D-Link Air DWL-700AP.
Uwaga! Jeżeli urządzenie DWL-700AP pracuje w trybie Wireless Client lub Repeater, należy się upewnić, że został wpisany ethernetowy adres MAC (LAN MAC Address) urządzenia, którego zasięg działania ma być rozszerzony.

Bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz

Bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz

Tryb wtórnika

16

Używanie programu konfiguracyjnego Advanced > Performance (Zaawansowane > Wydajność) Beacon Interval - Są to pakiety wysyłane przez punkt dostępowy w celu zsynchronizowania sieci bezprzewodowej. Odstęp ten można zmienić. Wartością domyślną (i zalecaną) jest 100. RTS Threshold (Próg RTS). Należy pozostawić ustawienie domyślne 2432. W przypadku problemów z niespójnym przepływem danych dopuszczalne są niewielkie zmiany tego parametru w zakresie od 256 do 2432. Fragmentation (Próg fragmentacji). Należy pozostawić wartość domyślną 2347. W przypadku wysokiej pakietowej stopy błędów można nieznacznie zwiększyć wartość tego progu w zakresie od 256 do 2347. Zbyt niska wartość progu fragmentacji może spowodować pogorszenie wydajności. DTIM Interval (Beacon Rate) (Delivery Traffic Indication Message). Należy wpisać wartość od 1 do 16384. Jest to licznik informujący klientów sieci o kolejnym oknie przeznaczonym do nasłuchu komunikatów rozgłoszeniowych i przesyłanych w trybie multicastingu. Ustawienie domyślne to 3. Basic Rates (Podstawowa szybkość transmisji). Należy wybrać podstawową szybkość transmisji w sieci. Tx Rates (Szybkość transmisji). Należy wybrać szybkość transmisji w sieci. Preamble Type (Typ preambuły). Ustawienie domyślne to Long Preamble (długa preambuła). Uwaga: w obszarach sieci o dużym natężeniu ruchu należy używać preambuły krótkiej. Ustawienie to określa długość bloku CRC (czyli sumy kontrolnej, powszechnie używanej do wykrywania błędów w transmisji danych) w komunikacji między punktem dostępowym a kartami sieci bezprzewodowej. Authentication (Uwierzytelnianie). W trybie Open system (System otwarty) klucz jest przesyłany siecią. W trybie Shared Key (Klucz wspólny) urządzenia, aby się komunikować, muszą mieć identyczne ustawienia WEP. W trybie Auto tryb uwierzytelniania klienta bezprzewodowego jest automatycznie dostosowywany. SSID Broadcast (Rozsyłanie SSID). Należy wybrać opcję Enable (włącz) lub Disable (Wyłącz). Disable jest ustawieniem domyślnym rozsyłania w sieci identyfikatora SSID (Service Set Identifier — identyfikator zestawu usług). SSID to nazwa przypisana sieci bezprzewodowej. Wszystkie urządzenia w sieci muszą mieć ustawiony ten sam identyfikator SSID.

17

Używanie programu konfiguracyjnego Advanced > Filters (Zaawansowane > Filtry) Filtry MAC pozwalają zezwalać na połączenie lub blokować połączenia bezprzewodowe z punktem dostępowym DWL-700AP. Aby wyłączyć tę funkcję, należy wybrać Disable MAC Filters (Wyłącz filtry MAC – ustawienie domyślne). Można wybrać opcję Only allow the MAC address… (Dopuszczaj tylko adres MAC...) lub Only deny the MAC address… (Blokuj tylko adres MAC...) i w polu powyżej wpisać adres MAC wybranego komputera. Można także kliknąć strzałkę menu rozwijanego.

18

Używanie programu konfiguracyjnego Tools > Admin (Narzędzia > Administrator) Na tej stronie można zmienić hasło systemowe. Hasło może mieć maksymalnie 14 znaków. Należy zapisać kopię hasła i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Należy kliknąć Apply (Zastosuj), aby zapisać zmiany.

Tools > System (Narzędzia > System) Klikając przycisk Save (Zapisz), można zapisać aktualne ustawienia systemowe w formie pliku na lokalnym dysku twardym. Zapisany plik (lub inny plik zawierający ustawienia) można ponownie załadować do punku dostępowego DWL700AP. W tym celu należy kliknąć przycisk Browse (Przeglądaj) i zlokalizować właściwy plik systemowy, a następnie kliknąć Load (Ładuj). Można także przywrócić ustawienia fabryczne, klikając przycisk Restore (Przywróć).

19

Używanie programu konfiguracyjnego Tools > Firmware (Narzędzia > Oprogramowanie wbudowane) Na tej stronie można dokonać uaktualnienia oprogramowania wbudowanego. Uaktualnienia dla Polski są dostępne do pobrania w serwisie pomocy technicznej D-Link pod adresem http://www.dlink.pl . Po pobraniu nowego oprogramowania należy kliknąć Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować pobrany plik, a następnie Apply (Zastosuj), aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania.

20

Używanie programu konfiguracyjnego Status > Device Info (Stan > Informacje o urządzeniu) Na tej stronie są wyświetlane aktualne informacje o punkcie dostępowym DWL-700AP, takie jak ustawienia sieci bezprzewodowej i sieci Ethernet. Ethernet: MAC Address (Adres MAC) IP Address (Adres IP) Subnet mask (Maska podsieci) Gateway (Brama) DHCP Server (Serwer DHCP) Sieć bezprzewodowa MAC Address (Adres MAC) SSID Encryption (Szyfrowanie) Channel (Kanał) AP mode (Tryb punktu dostępowego) Status > Log (Stan >Dziennik) Punkt dostępowy DWL-700AP prowadzi bieżący dziennik zachodzących w nim zdarzeń i działań. Restart urządzenia powoduje automatyczne skasowanie dziennika. Ustawienia dziennika (Log Settings) umożliwiają zapisywanie plików dziennika. Po kliknięciu przycisku Log Settings (Ustawienia dziennika) można włączyć lub wyłączyć dziennik. Należy zaznaczyć Enable (Włącz), aby wysyłać dziennik do połączonego z urządzeniem komputera. First Page – Pierwsza strona dziennika Last Page – Ostatnia strona dziennika Previous – Przejście na stronę poprzednią Next - Przejście na stronę następną Clear – Całkowite wykasowanie dziennika Log Settings – Wyświetlenie strony konfiguracyjnej dziennika

21

Używanie programu konfiguracyjnego

Syslog Server (Serwer dziennika systemowego). Jeżeli jest używany program obsługi dziennika systemowego innego producenta, funkcja Syslog Server umożliwia automatyczne pobieranie dziennika punktu dostępowego DWL-700AP przez serwer o podanym adresie IP. Status > Stats (Stan > Statystyka) W powyższym oknie są wyświetlane informacje statystyczne dotyczące ruchu przez port Ethernet i połączenia bezprzewodowe punktu dostępowego DWL700AP.

22

Używanie programu konfiguracyjnego Status > Wireless (Stan > Sieć bezprzewodowa) W tym oknie jest wyświetlana lista komputerów, które są połączone bezprzewodowo z punktem dostępowym DWL700AP.

23

6. Używanie programu Air AP Manager
Air Access Point Manger to program pracujący w systemie operacyjnym Windows, który ułatwia zarządzanie wieloma punktami dostępowymi za pomocą jednego, przejrzystego ekranu. Program ten jest opcjonalny. • Włóż do napędu komputera dysk CD dostarczony wraz z punktem dostępowym DWL-700AP. Program AP Manager można również pobrać przez Internet z serwisu www.dlink.pl lub http://tsd.dlink.com.tw . Kliknij Install AP Manager Utility (Zainstaluj program AP Manager). Wyświetli się następujący ekran. Kliknij Next (Dalej).

• •

Kliknij Next (Dalej).

Kliknij Finish (Zakończ), aby zakończyć instalację.

24

Używanie programu Air AP Manager Link Information (Informacje o połączeniu) Na ekranie tym są wyświetlane aktualne ustawienia wybranego punktu dostępowego.

AP Settings (Ustawienia punktu dostępowego) Ekran ten umożliwia zmianę ustawień wybranego punktu dostępowego.

AP Settings > Advanced Settings (Ustawienia punktu dostępowego > Ustawienia zaawansowane) Ekran Advanced Settings umożliwia zmianę ustawień zaawansowanych wybranego punktu dostępowego.

25

Używanie programu Air AP Manager IP Settings (Ustawienia IP) Ekran ten umożliwia zmianę ustawień adresu IP wybranego punktu dostępowego.

WEP Settings (Ustawienia WEP) Ekran ten umożliwia zastosowanie szyfrowania WEP do wybranego punktu dostępowego. WEP to skrót nazwy Wired Equivalent Privacy. Jest to protokół zabezpieczeń używany w bezprzewodowych sieciach lokalnych. Wszystkie urządzenia w danej sieci bezprzewodowej muszą mieć jednakowe ustawienia szyfrowania WEP.

26

Używanie programu Air AP Manager MAC Filter Setting (Ustawienie filtrowania adresów MAC) Ekran ten umożliwia skonfigurowanie listy adresów MAC, które mogą być dołączane do sieci lub którym dostęp do sieci jest zabroniony.

Firmware Upgrade (Uaktualnianie oprogramowania wbudowanego) Ekran ten umożliwia zastosowanie w wybranym punkcie dostępowym nowej wersji oprogramowania wbudowanego.

27

7. Rozwiązywanie problemów
Niniejszy rozdział zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, jakie mogą wystąpić w czasie instalowania i użytkowania bezprzewodowego punktu dostępowego DWL-700AP. Omawiane są różne aspekty konfiguracji sieci, w tym również karty sieciowe. W razie napotkania problemów należy zapoznać się z procedurami opisanymi poniżej. Uwaga: Przy konfigurowaniu bezprzewodowego punktu dostępowego DWL-700AP zaleca się korzystanie z połączenia ethernetowego. 1. • Komputer używany do skonfigurowania punktu dostępowego DWL-700AP nie może uzyskać dostępu do menu konfiguracji. Sprawdź, czy wskaźnik LED Ethernet na panelu urządzenia jest włączony. Jeżeli wskaźnik nie świeci, sprawdź, czy kabel połączenia ethernetowego jest dobrze i solidnie podłączony. Sprawdź, czy karta sieci Ethernet działa prawidłowo. Patrz poz. 3 niniejszego rozdziału (Sprawdź, czy sterowniki kart sieciowych zostały zainstalowane prawidłowo). Sprawdź, czy adres IP należy do tego samego zakresu i tej samej podsieci, co punkt dostępowy DWL-700AP. Patrz p. Sprawdzenie adresu IP w systemie Windows XP w rozdziale Podstawy pracy w sieci niniejszego podręcznika.

Uwaga: Punkt dostępowy DWL-700AP ma adres IP 192.168.0.50. Wszystkie komputery w tej sieci muszą mieć niepowtarzalne adresy z tego samego zakresu, np. 192.168.0.x. Komputery o identycznych adresach nie będą widoczne w sieci. Wszystkie komputery muszą mieć tę samą maskę podsieci, np. 255.255.255.0. • Wykonaj test pingowania i upewnij się, że punkt dostępowy DWL-700AP odpowiada. Naciśnij Start > Uruchom > wpisz Command > wpisz ping 192.168.0.50. Przy pomyślnym przebiegu testu na ekranie pokażą się cztery odpowiedzi.

28

Rozwiązywanie problemów 2. • Klient bezprzewodowy nie może uzyskać dostępu do Internetu w trybie Infrastructure. Upewnij się, że klient bezprzewodowy jest skojarzony i połączony z właściwym punktem dostępowym. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Połączenie lokalne na pasku zadań > wybierz Przeglądaj dostępne sieci bezprzewodowe. Pojawi się ekran Połączenie z siecią bezprzewodową. Upewnij się, że została wybrana właściwa sieć (patrz rysunek poniżej).

Uwaga: Zrzuty ekranów pochodzą z systemu Windows XP. W przypadku innego systemu operacyjnego wygląd ekranu może nieco się różnić.

Sprawdź, czy adres IP przypisany do karty sieci bezprzewodowej jest z tego samego zakresu adresów IP, co adres punktu dostępowego i bramy. Ponieważ punkt dostępowy DWL-700AP ma adres IP 192.168.0.50, karty bezprzewodowe muszą mieć adresy z tego samego zakresu, czyli 192.168.0.x. Każde urządzenia musi mieć niepowtarzalny adres IP; żadne dwa urządzenia nie mogą mieć takiego samego adresu IP. Wszystkie komputery w sieci muszą mieć taką samą maskę podsieci. Aby sprawdzić adres IP przypisany karcie sieci bezprzewodowej, kliknij dwukrotnie ikonę Połączenie lokalne na pasku zadań > wybierz zakładkę Obsługa. Adres IP zostanie wyświetlony (patrz p. Sprawdzenie adresu IP w rozdziale Podstawy pracy w sieci niniejszego podręcznika). Jeżeli konieczne jest przypisanie karcie sieci bezprzewodowej statycznego adresu IP, przeczytaj odpowiedni punkt w rozdziale Podstawy pracy w sieci. Jeżeli jest wprowadzany adres serwera DNS, należy także wprowadzić adres bramy domyślnej. Należy pamiętać, że jeżeli ruter obsługuje protokół DHCP, nie ma potrzeby przypisywania statycznego adresu IP. Patrz Podstawy pracy w sieci: Przypisanie statycznego adresu IP.

29

Rozwiązywanie problemów 3. • • • Sprawdź, czy sterowniki kart sieciowych zostały zainstalowane prawidłowo. Poniższa procedura jest niezależna od typów używanych kart sieciowych. Wybierz Start. Kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer. Kliknij Właściwości.

• •

Wybierz zakładkę Sprzęt. Kliknij Menedżer urządzeń.

30

Rozwiązywanie problemów • • Kliknij dwukrotnie Karty sieciowe. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę D-Link AirPlus DWL-650+ Wireless Cardbus Adapter. Wybierz opcję Właściwości, aby sprawdzić, czy sterowniki są zainstalowane prawidłowo.

W polu Stan urządzenia sprawdź, czy urządzenie działa prawidłowo.

Kliknij OK.

31

Rozwiązywanie problemów 4. Przywrócenie ustawień fabrycznych punktu dostępowego DWL-700AP. Po wypróbowaniu innych sposobów rozwiązania problemów w sieci, może okazać się konieczne przywrócenie ustawień fabrycznych punktu dostępowego. Urządzenia D-Link Air są skonfigurowane fabrycznie w taki sposób, że są gotowe do użytku bezpośrednio po rozpakowaniu i mogą łączyć się między sobą, używając ustawień domyślnych.

Aby sprzętowo przywrócić domyślne ustawienia fabryczne punktu dostępowego D-Link Air DWL-700AP, wykonaj następujące czynności: • • • • Znajdź przycisk Reset na panelu tylnym punktu dostępowego. Za pomocą spinacza biurowego wciśnij przycisk Reset. Przytrzymaj przycisk wciśnięty przez ok. 5 sekund, a następnie zwolnij go. Po ponownym uruchomieniu (które może potrwać kilka minut) w urządzeniu zostaną przywrócone domyślne ustawienia fabryczne.

32

8. Podstawy pracy w sieci
Używanie kreatora konfiguracji sieci w systemie Windows XP
Niniejszy podrozdział zawiera informacje o sposobie zainstalowania sieci w domu lub w pracy z użyciem systemu operacyjnego Microsoft Windows XP. Uwaga: Więcej informacji na temat pracy w sieci komputerów z systemami Windows 2000, ME i 98 można znaleźć w Internecie pod adresami http://www.homenethelp.com oraz http://www.microsoft.com/windows2000. Naciśnij przycisk Start > Panel sterowania > Połączenia sieciowe. Wybierz Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie.

Kiedy pojawi się powyższy ekran, kliknij Dalej.

33

Podstawy pracy w sieci Wykonaj instrukcje podane w poniższym oknie.

Kliknij Dalej. W następnym oknie wybierz opis najlepiej pasujący do Twojego komputera. Jeżeli komputer łączy się z Internetem przez bramę / ruter, wybierz opcję drugą, jak pokazano na rysunku.

Kliknij Dalej.

34

Podstawy pracy w sieci Wprowadź Opis komputera i Nazwę komputera (opcjonalnie).

Kliknij Dalej. Wprowadź Nazwę grupy roboczej. Wszystkie komputery w sieci powinny mieć tę samą nazwę grupy roboczej.

Kliknij Dalej.

35

Podstawy pracy w sieci Poczekaj, aż kreator zastosuje zmiany.

Gdy zmiany zostaną wprowadzone, kliknij Dalej. Poczekaj, aż kreator skonfiguruje komputer. Może to potrwać kilka minut.

36

Podstawy pracy w sieci W poniższym oknie wybierz najlepszą opcję. W tym przykładzie wybrano opcję Utwórz dyskietkę konfiguracji sieci. Dyskietka ta posłuży do skonfigurowania każdego z komputerów w sieci. Kliknij Dalej.

Włóż dyskietkę do napędu dyskietek, w tym wypadku do napędu A.

Po ewentualnym sformatowaniu dyskietki kliknij Dalej.

37

Podstawy pracy w sieci Poczekaj, aż kreator skopiuje pliki.

Przeczytaj informacje podane pod tekstem W tym celu wykonaj następujące czynności (Here is how). Po zakończeniu pracy kreatora konfiguracji sieci można użyć dyskietki konfiguracyjnej do jednokrotnego uruchomienia kreatora na każdym z komputerów w sieci. Kliknij Dalej.

38

Podstawy pracy w sieci Przeczytaj informacje wyświetlone na poniższym ekranie, a następnie kliknij Zakończ, aby zakończyć pracę kreatora konfiguracji sieci.

Nowe ustawienia staną się ważne po ponownym uruchomieniu komputera. Kliknij Tak, aby zrestartować komputer.

Konfigurowanie komputera zostało zakończone. Następnie należy za pomocą dyskietki konfiguracyjnej uruchomić kreator na wszystkich pozostałych komputerach w sieci. Po wykonaniu tych czynności sieć bezprzewodowa jest gotowa do użytku.

39

Podstawy pracy w sieci

Nadawanie komputerowi nazwy
Aby nadać komputerowi nazwę, wykonaj następujące czynności: W systemie Windows XP: • • • Kliknij przycisk Start (w lewym dolnym rogu ekranu). Kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer. Wybierz i kliknij Właściwości.

Wybierz zakładkę Nazwa komputera w oknie Właściwości systemu.

Można również wprowadzić Opis komputera; to pole jest opcjonalne. Aby zmienić nazwę komputera lub dołączyć go do domeny: • Kliknij Zmień.

40

Podstawy pracy w sieci • • • • W oknie widocznym obok wpisz Nazwę komputera. Wybierz opcję Grupa robocza i wprowadź nazwę. Nazwa grupy roboczej musi być taka sama we wszystkich komputerach w sieci. Kliknij OK.

Sprawdzenie adresu IP w systemie Windows XP/2000
Naciśnij Start > Programy > Akcesoria > Wiersz polecenia.

41

Podstawy pracy w sieci W wierszu poleceń wpisz Command.

Kliknij OK. Po znaku zachęty wpisz ipconfig /all. Naciśnij Enter. W oknie widocznym poniżej wyświetlą się wszystkie ustawienia konfiguracyjne.

42

Podstawy pracy w sieci Wpisz ipconfig /renew po znaku zachęty, aby otrzymać nowy adres IP. Naciśnij Enter. Nowy adres IP jest widoczny poniżej.

Użytkownicy Windows 98/ME: Naciśnij Start > Uruchom. Wpisz Command. Po znaku zachęty wpisz winipcfg. Wyświetli się menu konfiguracji IP systemu Windows. Aby otrzymać nowy adres IP, kliknij Zwolnij i Odnów.

Przypisanie statycznego adresu IP
Uwaga: Bramy / rutery szerokopasmowe stosowane w obiektach mieszkalnych automatycznie przypisują komputerom w sieci adresy IP, używając protokołu DHCP (dynamicznej konfiguracji hostów). Jeżeli w sieci pracuje brama / ruter z obsługą protokołu DHCP, przypisywanie statycznych adresów IP nie jest potrzebne. Jeśli nie używa się bramy/rutera z obsługą protokołu DHCP lub przypisanie statycznych adresów IP jest konieczne, wykonaj czynności opisane poniżej.

• •

Naciśnij Start. Wybierz Panel sterowania.

43

Podstawy pracy w sieci • Kliknij dwukrotnie Połączenia sieciowe.

• •

Kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenia lokalne. Wybierz opcję Właściwości.

44

Podstawy pracy w sieci • • Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP). Kliknij Właściwości.

W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) wybierz Użyj następującego adresu IP. Wpisz swój adres IP i maskę podsieci. Adresy IP w całej sieci muszą należeć do tego samego zakresu. Na przykład, jeśli jeden komputer ma adres IP 192.168.0.2, to pozostałe komputery muszą mieć adresy z kolejno zmieniającą się ostatnią liczbą: np. 192.168.0.3, 192.168.0.4. Maska podsieci musi być taka sama we wszystkich komputerach w sieci. Wpisz adresy serwera DNS. Uwaga: jeżeli są wprowadzane adresy serwera DNS, należy również wprowadzić adres IP bramy domyślnej.

Informacje dotyczące serwera DNS zostaną podane przez operatora Internetu. • Kliknij OK. Przypisywanie statycznych adresów IP zostało zakończone (jeżeli używasz bramy / rutera z obsługą protokołu DHCP, przypisywanie statycznych adresów IP nie jest potrzebne).

45

Podstawy pracy w sieci

Przypisanie statycznego adresu IP w systemie Macintosh OS X
Przejdź do Apple menu (Menu Apple) i wybierz System Preferences (Preferencje systemowe). Kliknij Network (Sieć).

Z menu rozwijanego Show (Pokaż) wybierz opcję Buit-in Ethernet (Wbudowany Ethernet). Z menu rozwijanego Configure (Konfiguruj) wybierz opcję Manually (Ręcznie).

Wpisz w odpowiednie pola Static IP Address (Statyczny adres IP), Subnet Mask (Maskę podsieci) oraz Router IP Address (Adres IP rutera). Kliknij Apply Now (Zastosuj teraz).

46

Podstawy pracy w sieci

Wybór dynamicznego adresu IP w systemie Macintosh OS X
Przejdź do Apple menu (Menu Apple) i wybierz System Preferences (Preferencje systemowe). Kliknij Network (Sieć).

Z menu rozwijanego Show (Pokaż) wybierz opcję Buit-in Ethernet (Wbudowany Ethernet). Z menu rozwijanego Configure (Konfiguruj) wybierz opcję Using DHCP (Używaj DHCP).

Kliknij Apply Now (Zastosuj teraz). Po kilku sekundach wyświetlą się następujące informacje: adres IP, maska podsieci i adres IP rutera.

47

Podstawy pracy w sieci

Sprawdzenie połączenia bezprzewodowego przez pingowanie
Windows XP i 2000 Naciśnij Start > Uruchom i wpisz cmd. Pokaże się okno podobne do przedstawionego obok. Wpisz ping xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx jest adresem IP rutera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Przy dobrym połączeniu bezprzewodowym w oknie pokażą się cztery odpowiedzi rutera lub punktu dostępowego widoczne na rysunku. Windows Me i 98 Naciśnij Start > Uruchom i wpisz command. Pokaże się okno podobne do przedstawionego obok. Wpisz ping xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx jest adresem IP rutera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Przy dobrym połączeniu bezprzewodowym w oknie pokażą się cztery odpowiedzi rutera lub punktu dostępowego widoczne na rysunku.

Dodawanie i współużytkowanie drukarek w systemie Windows XP
Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji sieci na wszystkich komputerach w sieci (patrz podrozdział Kreator konfiguracji sieci na początku rozdziału Podstawy pracy w sieci) można dodawać drukarki lub włączać je do wspólnego użytkowania przez sieć za pomocą Kreatora dodawania drukarek. Kreator ten umożliwia dodanie drukarki lokalnej (podłączonej bezpośrednio do jednego z komputerów) oraz włączenie do wspólnego użytkowania drukarki LPR (podłączonej do serwera wydruków) lub drukarki sieciowej (połączonej z siecią przez bramę / ruter). Aby wykonać jedną z tych czynności, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

48

Podstawy pracy w sieci

Dodawanie drukarki lokalnej
(podłączonej bezpośrednio do komputera) Drukarka, która nie jest współużytkowana za pośrednictwem sieci, lecz jest podłączona bezpośrednio do jednego z komputerów, jest nazywana drukarką lokalną. Jeżeli nie ma potrzeby współużytkowania drukarki, wykonaj poniższe czynności, aby dodać drukarkę do jednego komputera.

Naciśnij Start > Drukarki i faksy.

Uruchamia Kreator dodawania drukarek, który pomaga w instalacji.

Kliknij Dodaj drukarkę.

49

Podstawy pracy w sieci

Kliknij Dalej.

• •

Wybierz opcję Drukarka lokalna podłączona do tego komputera. Usuń zaznaczenie w polu wyboru Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play, jeżeli zostało wybrane. Kliknij Dalej.

• •

Zaznacz opcję Używaj następującego portu. Z menu rozwijanego wybierz właściwy port dla tej drukarki (najczęściej jest to port LPT1, tak jak na rysunku). Kliknij Dalej.

50

Podstawy pracy w sieci

Wybierz i zaznacz odpowiedni sterownik drukarki. Kliknij Dalej. Jeżeli właściwego sterownika nie ma na liście, włóż do napędu dysk CD lub dyskietkę dostarczoną wraz z drukarką i kliknij Z dysku.

W oknie widocznym obok można zmienić nazwę drukarki (opcja).

Kliknij Dalej.

Zaznacz opcję Tak, aby wydrukować stronę testową. Pomyślne wydrukowanie tej strony świadczy o wyborze właściwego sterownika drukarki.

Kliknij Dalej.

51

Podstawy pracy w sieci Na poniższym ekranie widoczne są informacje o zainstalowanej drukarce.

Kliknij Zakończ. Po wydrukowaniu strony testowej kliknij OK.

52

Podstawy pracy w sieci

Naciśnij Start > Drukarki i faksy.

Jeśli instalacja się powiodła, w oknie pokazanym obok pojawi się ikona drukarki. Instalacja drukarki lokalnej została pomyślnie zakończona.

Instalowanie drukarki sieciowej
Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji sieci na wszystkich komputerach w sieci można na nich uruchamiać Kreator dodawania drukarek. Aby za jego pomocą zainstalować wspólną drukarkę sieciową, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Naciśnij Start > Drukarki i faksy.

53

Podstawy pracy w sieci

Kliknij Dodaj drukarkę.
Uruchamia Kreator dodawania drukarek, który pomaga w instalacji.

Kliknij Dalej.

• •

Zaznacz opcję Drukarka sieciowa. Kliknij Dalej.

54

Podstawy pracy w sieci • Zaznacz opcję Przeglądaj w poszukiwaniu drukarki.

Kliknij Dalej.

Wybierz drukarkę, którą chcesz zainstalować jako wspólną.

Kliknij Dalej.

Kliknij Zakończ.

55

Podstawy pracy w sieci Aby sprawdzić prawidłowość instalacji: • Naciśnij Start > Drukarki i faksy.

Jeśli instalacja się powiodła, w oknie pokazanym obok pojawi się ikona drukarki. Instalacja drukarki została zakończona. Aby drukarka była dostępna za pośrednictwem sieci: • • Zapamiętaj nazwę drukarki. Uruchom Kreator dodawania drukarek na wszystkich komputerach w sieci. Upewnij się, że Kreator konfiguracji sieci został uruchomiony na wszystkich komputerach w sieci.

Po uruchomieniu Kreatora dodawania drukarek na wszystkich komputerach w sieci drukarkę można współużytkować.

56

Podstawy pracy w sieci

Instalowanie drukarki LPR
Do współużytkowania drukarki LPR (obsługiwanej z użyciem serwera wydruków) niezbędny jest serwer wydruków, na przykład DP-101P+. Należy upewnić się, że Kreator konfiguracji sieci został uruchomiony na wszystkich komputerach w sieci. Aby zainstalować wspólną drukarkę LPR, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

• •

Naciśnij Start > Drukarki i faksy. Kliknij Dodaj drukarkę.

Pojawi się okno pokazane obok. • Kliknij Dalej.

Zaznacz opcję Drukarka lokalna.

Kliknij Dalej.

57

Podstawy pracy w sieci • • • Wybierz opcję Utwórz nowy port. Z menu rozwijanego wybierz Standard TCP/IP Port. Kliknij Dalej.

Przeczytaj instrukcję wyświetloną na ekranie.

Kliknij Dalej.

Wpisz adres IP drukarki i nazwę portu.

Kliknij Dalej.

58

Podstawy pracy w sieci • Na ekranie pokazanym obok wybierz opcję Niestandardowy. Kliknij Ustawienia.

• • •

Wpisz Nazwę portu i Nazwę drukarki lub adres IP. Wybierz opcję LPR. Wpisz Nazwę kolejki. Jeżeli serwer wydruków ma więcej portów niż jeden port, konieczne jest określenie nazwy kolejki. Kliknij OK.

59

Podstawy pracy w sieci • Na ekranie pokazanym obok wyświetlą się informacje o drukarce.

• • • •

Kliknij Zakończ. W kolumnie Drukarki zaznacz właściwą drukarkę. Włóż do napędu dysk otrzymany wraz z drukarką. Kliknij Z dysku.

Jeżeli drukarka jest już zainstalowana: • Zaznacz opcję Zachowaj dotychczasowy sterownik.

Kliknij Dalej.

60

Podstawy pracy w sieci • Nazwę wybranej drukarki można zmienić.

Nazwę drukarki należy zapamiętać, ponieważ będzie ona potrzebna przy używaniu Kreatora dodawania drukarek na innych komputerach w sieci. • Kliknij Dalej.

Wybierz opcję Tak, aby wydrukować stronę testową.

Kliknij Dalej.

Na ekranie wyświetlą się informacje o drukarce. • • Kliknij Zakończ, aby zakończyć instalowanie drukarki. Aby drukarka mogła być współużytkowana, należy uruchomić Kreator dodawania drukarek na każdym z komputerów w sieci.

Uwaga: Przed przystąpieniem do uruchamiania Kreatora dodawania drukarek należy na wszystkich komputerach w sieci uruchomić Kreator konfiguracji sieci.

Inne zadania
Pomoc w realizacji innych zadań związanych z pracą w sieci domowej lub małego biura można znaleźć w folderach Współużytkowanie dokumentów oraz Współużytkowanie plików i folderów w Centrum pomocy systemu Microsoft Windows XP.

61

9. Dane techniczne
Standardy • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • IEEE 802.11b IEEE 802.3 IEEE 802.3u RJ-45 (UTP) 10/100 Base-T Ethernet Zasilanie: napięcie stałe 5 V, 2.0 A Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript 2,4 – 2,4835 GHz (DSSS) CCK: 11 CCK: 5,5 Barker: 2 Barker: 1 64- lub 128-bitowe szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy) Lista kontroli dostępu Zasilanie Połączenie Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN) Odłączana, rewersyjna, złącze typu SMA Wewnątrz budynków: maksymalnie 100 m Na zewnątrz budynków: maksymalnie 400 m Podczas pracy: od -10ºC do 55ºC Podczas przechowywania: od -20ºC do 65ºC

Porty

Zarządzanie siecią Zakres częstotliwości Szybkość przesyłania danych (w Mb/s na kanał)

Zabezpieczenia danych

Wskaźniki diagnostyczne LED

Antena Zasięg połączeń bezprzewodowych

Temperatura

62

Dane techniczne Wilgotność względna • • • 5% – 95% (bez kondensacji) FCC część 15 B CE Normy emisji

63

10. Pomoc techniczna
Najnowsze wersje oprogramowania i dokumentacji użytkownika można znaleźć w serwisie internetowym D-Link http://www.dlink.pl . Telefoniczna pomoc techniczna D-Link 00 800 49 11 256 Internetowa pomoc techniczna D-Link http://www.dlink.pl http://tsd.dlink.com.tw e-mail: pomoc_techniczna@dlink.de Kontaktując się z działem pomocy technicznej, należy podać następujące informacje: • • • numer seryjny urządzenia, numer modelu lub nazwę produktu, typ i numer wersji oprogramowania.

64

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful