Você está na página 1de 7

jaar

presidenten

gebeurtenissen/verwezenlijkingen & personen (onderlijnd = ook president)


1492: Christopher Columbus ontdekt Amerika (dacht India) / Amerigo Vespucci: het gaat om nieuw gebied
1607: Virginia, Jamestown, Chesapeake Bay (John Smith)
1619: eerste slavenschip uit Afrika
1619: House of Burgesses in Jamestown
1620: Massachusetts: Pilgrim fathers (schip Mayflower) Plymouth Colony
1630: Massachusetts: puriteinten (schip Arbella) Bay Colony, Boston (John Winthrop)
1634: Maryland (Lord Baltimore)
1663: Carolina, Charleston (1729: splitsing N-S Carolina)
1681: Pennsylvania, Philadelphia (William Penn)
1732: Georgia
1756-1763: Seven Years War (Frankrijk Engeland) invloed in Amerika (French and Indian War)
1763: Proclamation Line: verbod Britse regering om ten W van Appalachians te wonen revolutionair klimaat
1765: Stamp Act: belasting op drukwerk
1770: Boston Massacre
1773: Boston Tea Party: invoerrechten op thee Committee of Correspondence
1774: Eerste Continentaal Congres (Philadelphia)
 Declaration of Rights and Grievances Britse maatregelen / boycot Engelse goederen
1775: Battles of Lexington and Concord (US Engeland)
1776: Tweede Continentaal Congres (Phi.): Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson (founding fathers)
4 juli 1776: Declaration of Independence, geschreven door Thomas Jefferson
pamflet Thomas Paine: Common Sense: democratie, volkssoevereiniteit, Republikeinse onafhankelijkheid
1777: Articles of Confederation: poging tot grondwet
1782: Hector St. John de Crvecoeur, Letters from an American Farmer Am. zelfbewustzijn, Frontiersman
1783: Verdrag van Versailles: Engeland accepteert onafhankelijkheid USA einde onafhankelijkheidsstrijd
1787: Northwest Ordinance: regeling van bestuur (reeds verbod slavernij)
1787: Virginia Plan (James Madison): voorbeeld voor grondwet
1787: Constitutional Convention (Philadelphia) poging nieuwe regering te creren
1787: Delaware, Pennsylvania, New Jersey ( horen officiel bij de Unie)
1788: Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York

1600

1650
1700
1750

1789: Grondwet rechtsgeldig (nadat New Hampshire als 9e staat de Grondwet ratificeerde)
1789: North Carolina | 1790: Rhode Island | 1791: Vermont | 1792: Kentucky | 1796: Tennessee
1791: Bill of Rights: eerste 10 amendementen op de Grondwet
1792: invoering US $
1800: Washington, D.C. is hoofdstad
2. 1797-1801: John Adams (Federalist)
1
1800 3. 1801-1809: Thomas Jefferson (Democratic-Republican ) 1803: Louisiana Purchase
1803: Ohio
1804-06: expeditie in nieuw gebied (Meriwether Lewis & William Clark)
1808: verbod slavenhandel
4. 1809-1817: James Madison (Democratic-Republican)
1812: Louisiana | 1816: Indiana
1815: Battle of New Orleans einde van de War of 1812 (US UK) (Andrew Jackson UK verslagen)
1817: Mississippi | 1818: Illinois | 1819: Alabama | 1820: Maine
5. 1817-1825: James Monroe (Democratic-Republican)
1821: Missouri (1820 Missouri Compromise, Henry Clay)
 1823: Monroe doctrine (geschreven door John Quincy Adams): EU handen af van Amerika (ex-kolonies)
6. 1825-1829: John Quincy Adams (National-Republican)
1831: slavenopstand Virginia (Nat Turner)
7. 1829-1837: Andrew Jackson (Democrat)
1836: Arkansas | 1837: Michigan
 partijconventie (presidentskandidaat aanstellen); spoils system (winnende partij ambtenaren aanduiden)
8. 1837-1841: Martin Van Buren (Democrat)
1938-39: Trail of Tears: deportatie indianen Oklahoma
2
9. 1841-1841: William Henry Harrison (Whig )
10. 1841-1845: John Tyler (Whig)
1845: Florida
1845: Texas | 1846: Iowa | 1848: Wisconsin
11. 1845-1849: James Polk (Democrat)
1845: Manifest Destiny: belief that US had mission to expand (journalist John Louis OSullivan)
 1846-48: Mexican-American War
1849: Gold Rush (California, the Golden State)
12. 1849-1850: Zachary Taylor (Whig)
1. 1789-1797: George Washington (no party)

1
2

voorloper huidige Democratic Party


Whigs: tot 1854 (conservatieven) voorloper huidige Republican Party (gesticht in 1854)

1850 13. 1850-1853: Millard Fillmore (Whig)

1850: California (Compromise of 1850, Henry Clay)


1850: Fugitive Slave Law (gevluchte Z N slaven terugbrengen)
1852: Harriet Beecher Stowe, Uncle Toms Cabin
14. 1853-1857: Franklin Pierce (Democrat)
1854: stichting Republican Party (anti-slavernij)
15. 1857-1861: James Buchanan (Democrat)
1858: Minnesota | 1859: Oregon | 1861: Kansas
16. 1861-1865: Abraham Lincoln (Republican) (vermoord) 1860-1880: cattle ranches/trails & cowboys
1861: South Carolina: afscheiding van de Unie
1861-1865: Confederate States of America / Confederacy (capital: Richmond, VA / president: Jefferson Davis)
 American Civil War (Confederacy (Z) Union (N))
 1862: Emancipation Proclamation: slavernij opstandelijke Z staten afschaffen niet in N slavenstaten
1862: Homestead Act: landbouwgebied in W aan pioniers schenken, 5j bewerken = eigendom
 1863: Amnesty Proclamation: hij wilde verzoening
1863: West-Virginia (gaat niet bij Confederacy maar bij Unie) | 1864: Nevada
1865: herkozen 15 april: vermoord door John Wilkes Booth
17. 1865-1869: Andrew Johnson (Republican)
1865-1877: Reconstruction
1865: 13e Amendement: afschaffing slavernij
1866: (eerste) Ku Klux Klan (Tennessee) (stierf uit midden jaren 1870)
1867: Reconstruction Act: militaire dictatuur in Z (5 districten, 20k soldaten)
1867: Nebraska
1868: 14e Amendement: politieke rechten voormalige slaven
18. 1869-1877: Ulysses S. Grant (Republican)
1869: eerste transcontinentale spoorweg (NY SF)
1870: 15e Amendement: geen beperking stemrecht op basis van ras, voormalige slavenstatus
1876: Colorado
1876-1965: Jim Crow Laws: racial segregation of African Americans
1877: einde militaire bezetting v/h Z macht Democraten
19. 1877-1881: Rutherford B. Hayes (Republican)
1877-1900: the Gilded Age (< Mark Twain & Charles Dudley Warner, The Gilded Age: A Tale of Today, 1873)
20. 1881-1881: James Garfield (Republican) (vermoord)
1881: Helen Hunt Jackson, A century or dishonor: aanklacht tegen leed indianen
21. 1881-1885: Chester Arthur (Republican)
1883: US indelen in 4 tijdzones
1882: Theodore Roosevelt, The Naval War of 1812
22. 1885-1889: Grover Cleveland (Democrat)
1886: American Federation of Labor (AFL): first federation of labor unions
3

1887: General Allotment Act / Dawes Act (Henry L Dawes): indianen in kleine familiepercelen grondverlies
1889: North & South Dakota, Montana, Washington
1889: Theodore Roosevelt, The Winning of the West (4 delen)
1890: Idaho, Wyoming
1890: Sherman Antitrust Act (John Sherman): machtsconcentratie en monopolisering tegengaan
1890: Jacob Riis, How the Other Half Lives (NYC slums, photojournalism)
1892-1954: Ellis Island: grens-/controlepost voor immigranten
24. 1893-1897: Grover Cleveland (Democrat)
1896: Utah
25. 1897-1901: William McKinley (Republican) (vermoord) 1898: Spanish-American War: Roosevelts Rough Riders (leger)
1900 26. 1901-1909: Theodore Roosevelt (Republican)
vanaf 1900: massacultuur & mobiliteit a nation on wheels | 1895-1920: The Progressive Era (progressivism)
T.R., Teddy, the warrior
 the imperial presidency (van Burgeroorlog Roosevelt: zwak presidentschap)
1903: vliegtuig (Orville & Wilbur Wright)
1904: Lincoln Steffens, The Shame of the Cities (corruptie in de steden)
 1904: Square Deal: controle macht ondernemingen; bescherming belangen volk en natuur
 1904: Roosevelt Corollary: uitbreiding op de Monroe-doctrine: EU landen niet ingrijpen Z-Amerika
 1904-05: Russo-Japanese War: Roosevelt bemiddelde in vredesverdrag Nobelprijs voor de Vrede
1906: Upton Sinclair, The Jungle (wantoestanden vleesindustrie Chicago)
1907: Oklahoma
 1907-09: Great White Fleet: groeiende militaire kracht van US tonen aan Azi
1908: auto (Henry Ford, Model T)
27. 1909-1913: William Taft (Republican)
1912: verkiezingen: Roosevelts Progressive Party (Bull Moose Party) = afscheurpartij van Republikijnen (Taft)
 programma: New Nationalism: New Freedom (Woodrow Wilson)
1912: New Mexico, Arizona
1914: Panamakanaal
28. 1913-1921: Woodrow Wilson (Democrat)
 New Freedom
the priest
1914-18: WO I
1919: 18e Amendement: verbod op productie/verkoop/transport van alcohol ongedaan gemaakt in 1933 (21e A)
 illegale alcoholhandel / speakeasies (illegale bars) / bootleggers (illegale verkopers) (Al Capone)
 1919: Verdrag van Versailles League of Nations/Volkenbond (zonder US) / 1920: Nobelprijs voor de Vrede
1920: 19e Amendement: vrouwen kiesrecht
23. 1889-1893: Benjamin Harrison (Republican)

20s

30s

40s

29. 1921-1923: Warren G. Harding (Republican)

The Roaring Twenties / The Jazz Age (1918-29)


The Lost Generation: verzet modernisering; auteurs Europa (Parijs)
The Harlem Renaissance: opkomst Afro-Amerikaanse literatuur
The Red Scare: angst communisme / FBI (Mitchell Palmer) Palmer Raids
tweede Ku Klux Klan (rond 1915) (W.A.S.P.)
1921: Emergency Quota Act: immigratiequota per jaar/land
30. 1923-1929: Calvin Coolidge (Republican)
1924: Immigration Act: immigratiequota (max. 2% bv. Polen van het aantal Polen dat reeds in VS woont)
1925: Butler Act (Tennessee): verbod op het onderrichten van de evolutieleer John T. Scopes: Scopes Trial
31. 1929-1933: Herbert Hoover (Republican)
1929: Wall Street Crash = Black Tuesday (24 oktober) The Great Depression
1933-39: Dust Bowl John Steinbeck, The Grapes of Wrath (1939): trek naar het W, weg van de stofstormen
32. 1933-1945: Franklin D. Roosevelt (Democrat)
neef van Theodore Roosevelt
1939-45: WO II einde economische depressie: oorlogsindustrie
huwde nicht van TR, Eleanor Roosevelt
 1933-34: First New Deal
herkozen in 1940 en 1944: 4 termijnen
- AAA: Agricultural Adjustment Act (herstel koopkracht boeren)
Franklin Roosevelt Memorial, Washington
- CCC: Civilian Conservation Corps (onderhoud/schoonmaak natuurgebieden)
- TVA: Tennesse Valley Authority (stuwdammen op Tennessee River hydro-elektriciteit)
 1934: Indian Reorganization Act (Wheeler-Howard Act): herstelt de Dawes Act (1887) zelfbestuur in
stamverband op eigen grond
 1935-36: Second New Deal
- WPA: Works Progress Administration (gebouwen, wegen, parken; kunst & cultuur)
- FAP/FMP/FTP/FWP: Federal Art/Music/Theatre/Writers Project
- NLRB: National Labor Relations Board (- - - Act or Wagner Act) (organiseren in vakbonden)
- SSB: Social Security Board (- - Act) (pensioenen, werkloosheidsuitkeringen)
 1937: Judiciary Reorganization Bill (Court-packing Bill) (meer rechters kunnen benoemen in Supreme Court /
rechters ouder dan 70 jaar op pensioen enkel laatste doorgevoerd)
1937-39: nieuwe economische recessie & sociale onrust
 CIO: Congress of Industrial Organizations (samenwerking van industrile vakbonden)
 1944: Servicmens Readjustment Act / GI Bill of Rights: studie-/opleidingsgeld voor WOII veteranen
 1945: Verenigde Naties (opvolger van de Volkenbond)

33. 1945-1953: Harry S. Truman (Democrat)

50s
34. 1953-1961: Dwight D. Eisenhower Ike (Republican)

60s

35. 1961-1963: John F. Kennedy (Democrat) (vermoord)

36. 1963-1969: Lyndon B. Johnson (Democrat)

1945-91: Koude Oorlog


 1946: Presidents Committee on Civil Rights: discriminatie stoppen
 1949: Fair Deal: policy of social improvement (stijl van New Deal: tvv armen, ouderen, zwarten)
1951: 22e Amendement (Republikeinen): president maximum 2 termijnen
late 40s-late 50s: McCarthyism (Second Red Scare), Joseph McCarthy (US Senator): heksenjacht op communisme
1954: amendatie Social Security Act (origineel 1935): meer mensen overheidshulp
1954: de Brown Decision: einde gesegregeerde scholen (in theorie)
1955 (1 december): Rosa Parks gaat op zitplaats voor blanken zitten in bus (Montgomery, Alabama)
( lid van NAACP: National Association for the Advancement of Colored People)
1955-56: Montgomery Bus Boycott (geleid door Martin Luther King Jr.)
 leidt tot Southern Christian Leadership Conference (SCLC): civil rights movement
1955-68: African-American Civil Rights Movement (verschillende organisaties)
1956: Highway Act: meer snelwegen
1957: Civil Rights Act Commission on Civil Rights: onderzoek naar discriminatie
1959: Alaska, Hawaii
1960: Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC): sit-ins van zwarten op plaatsen voor blanken
 1960: New Frontier (einde rassendiscriminatie, steun onderwijs en bejaarden, ruimtevaart)
1961: Varkensbaai-incident: mislukte moordpoging door CIA op Fidel Castro (al tijdens Ike in voorbereiding)
1961: bouw Berlijnse Muur
1962: Cubacrisis: Russische kernraketten ontdekt in Cuba bijna nucleaire oorlog
1963: hoogtepunt Civil Rights Movement: March on Washington (250 000 zwart & blank), Lincoln Memorial
 Martin Luther King: I have a dream
1963 (22 november): moord op JFK (door Lee Harvey Oswald)
1964: Civil Rights Act: verbod op rassendiscriminatie / commissie om klachten te onderzoeken
 The Great Society: einde armoede (War on Poverty) en rassensegregatie
1964-68: long hot summers: afscheidingsbewegingen, keren zich tegen geweldloosheid van MLK
 Black Muslims (Malcolm X), Black Power, Black Panther Party (Stokely Carmichael)
 1965: Amendement op Social Security Act Medicare: steun medische kosten bejaarden
 1965: Voting Rights Act: zwarten registreren als kiezers (ook in Z, waar ze voordien gehinderd werden)
1965-75: Vietnam War (Second Indochina War) (Z + US + Z Korea N + SU + China + N Korea )

70s

80s

90s

37. 1969-1974: Richard Nixon (Republican)


38. 1974-1977: Gerald Ford (Republican)
aangesteld door Nixon: niet verkozen
39. 1977-1981: Jimmy Carter (Democrat)
meest actieve ex-president
 Carter Center in Atlanta, GA
2002: Nobelprijs voor de Vrede
40. 1981-1989: Ronald Reagan (Republican)
conservatisme
the great communicator (cf. FDR)
41. 1989-1993: George H.W. Bush (Republican)
42. 1993-2001: William J. Bill Clinton (Democrat)

2000 43. 2001-2009: George Walker Bush (Republican)


conservatisme / reborn christian
Nixon

Carter

1968 (4 april): moord op Martin Luther King Jr. (Memphis, Tennessee) rellen in 130 steden
1968: moord op Robert Francis Kennedy (broer JFK) door Sirhan Sirhan (Palestijn) wegens steun RFK aan Isral
1969: Neil Armstrong op de maan (Apollo)
1972: Watergate affaire

1978: Camp David akkoorden tussen Isral en Egypte (akkoorden ondertekend in Witte Huis)
1979: Iraanse revolutie (monarchie met sjahs (Mohammad Reza Pahlavi) republiek met anti-Amerikaanse
ayatollahs (Ruhollah Khomeini)) 52 Amerikanen gegijzeld in Am. ambassade, pas in 1981 vrijgelaten
 deuk in imago Amerika
 Reagonomics
1983: Strategic Defense Initiative (SDI) (Star Wars): raketschild in de ruimte ter vernietiging van SU raketten
1986: Iran-Contra-affaire (Irangate): medewerkers van Reagan illegaal wapens verkocht aan Iran
 geld gebruikt om Contras te bewapenen (Nicaragua, Sandinisten)
1990-91: Golfoorlog: Irak valt Koeweit binnen / Operation Desert Storm (Irakezen uit Koeweit verdrijven)
1993: Whitewater controversy (fraudezaak) onschuldig
1998: seksschandaal met Monica Lewinsky: eerst ontkend, dan toegegeven impeachment niet gelukt (1999)
2001 (11 september): terroristische aanslagen op WTC en Pentagon (Al-Qaeda) War on Terrorism
2003: Irakoorlog
Reagan

Bush

Clinton