Você está na página 1de 3

ANGGARAN BELANJA MENGURUS ( ABM )

PENGURUSAN KOKURIKULUM 2014


SK KOMPLEKS UDA
BIL

PERKARA

TARIKH
TINDAKAN TUJUAN ANGGARAN
CADANGAN
KOS

01

Kejohanan Olahraga MSS Zon Skudai

GPK KOKO
S/U Sukan
Guru Olahraga
S/U Sukan
Guru Bola sepak

02

Pertandingan Bola Sepak MSS Zon Skudai

Februari 2013

03

Pertandingan Bola Jaring MSS Zon Skudai

Mac 2013

S/U sukan
Guru Bola jaring

04

Kejohanan Padang dan BalapanTahunan


SKKU

Jun 2013

Semua Guru

05

Kursus Kepimpinanan Pengerusi Kelab/


Persatuan

Januari2013

Setiausaha
KOKO
Penyelaras Unit

06

Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform

Mei 2013

Semua Pemimpin
Persatuan Unit
Beruniform
Sekolah

Penyertaan
Murid/Pasukan
sekolah
Penyertaan
Pasukan
sekolah
Penyertaan
Pasukan
sekolah
Penganjuran
sukan sekolah
Kepimpinan
Pengerusi
Kelab /
Persatuan
Perkhemahan
semua Unit
Beruniform
sekolah

RM 350.00
RM 350.00
RM 350.00
RM 7000.00
RM 200.00

RM 2000.00

ANGGARAN BELANJA MENGURUS ( ABM )


PENGURUSAN KOKURIKULUM 2014
SK KOMPLEKS UDA
BIL

PERKARA

TARIKH
TINDAKAN
CADANGAN

07

Pertandingan Catur

08

Anugerah Kokurikulum

November

09

Gotong royong Perdana

April

10

Karnival Permainan
Bola Sepak
Bola Jaring

Januari

TUJUAN

ANGGARAN
KOS

GPK KOKO

Pertandingan
mewakili sekolah

RM 250.00

GPK KOKO
S/U KOKO
Pemimpin Kelab/
Persatuan
GPK KOKO
SU KOKO
Semua guru dan
murid

Menghargai dan
Motivasi kepada
pemimpin dan ahliahli yang layak
Membersihkan
seluruh kawasan
sekolah

RM 200.00

GPK KOKO
S/U KOKO
S/U SUKAN
Semua guru
rumah sukan

Mencungkil/mencari
pelajar yang akan
mewakili sekolah

RM 400.00

RM 500.00

11.

12

13.

14.

Pertandingan Kriket peringkat daerah


Johor Bahru

Pertandingan Rugby Sentuh peringkat


daerah Johor Bahru

Pertandingan Unit-unit beruniform


Pertolongan Cemas
Kawad Kaki
Membuat Gajet
Mencipta Menara
Ikhtiar Hidup
Lawatan Sambil Belajar ke
Terangganu

Penyertaan peserta
mewakili sekolah

RM 350.00

Penyertaan peserta
mewakili sekolah

RM 350.00

Mengetahui dan
memastikan pelajar
memahami apa yang
telah dipelajari

RM 200.00
RM 350.00
RM 200.00
RM 200.00
RM 200.00

September
RM 2000.00

JUMLAH BESAR

RM 15450