Você está na página 1de 4

II Trabalho de Latim II 1016-1

UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - IM DL


Mihi nomen est:....................................................................................................................................................
Nomes
Casos

N
V
Ac
G
D
Ab

1 decl.
S.
a
a
am
ae
ae
a

Pl.
ae
ae
as
arum
is
is

2 decl.
S.
us, er, ir, um
e, er, ir, um
um
i
o
o

Pl.
i, a
i, a
os, a
orum
is
is

3 decl.
S.
s,
=N
em / N
is
i
e ( i)

Pl.
es, a
es, a
es, a
(i)um
ibus
ibus

4 decl.
S.
us, u
us, u
um, u
us
ui
u

Pl.
us, ua
us, ua
us, ua
uum
ibus (ubus)
ibus (ubus)

5 decl.
S.
es
es
em
ei
ei
e

Pl.
es
es
es
erum
ebus
ebus

Morfemas verbais

Verbo

MMT Infectum
Pres. Ind.
Pres. Subj
Imperf. Ind
Imperf. Subj.
Fut. Imp. Ind.

MMT - Perfectum

e/a
ba / eba
re
b/e

Perf. Ind.
Perf. Subj.
MqP. Ind.
MqP. Subj.
Fut. Perf . I.

eri
era
isse
(er)
eri

MNP
Gerais
o/m
s
t
mus
tis
nt

S do Perf. Ind.
i
isti
it
imus
istis
erunt

De rebus caelestibus.

1. Dies festi, pater familias rem divinam apud suos deos penates in sacrario facit. 2. Et Quintus coronam Lari
familiari dat. 3. Deinde avus interrogat de diis et sacris.
4. - Ubi habitant dei, inquit Quintus?
5. - In caelo sedent, sed res humanas curant, rebus humanis consulunt.
6. - Monent homines?
7. - Multis signis monent: somniis, prodigiis, fulmine, monstris.
8. Res futuras cognoscunt oraculis, auspiciis haruspicina. 9. Divinatio est scientia rerum futurarum. 10. Tam
magnificae rei studuerunt omnes populi. 11. In magnis rebus saepe senatus Romanus, rei publicae custos, ex
responsis haruspicum consilia cepit. 12. Viri autem boni magnam spem in deorum fide ponunt.
Vocabulrio
dies, ei (f. ou m.) = dia
apud (prep) = entre, no meio de
auspicium, i = auspcio
autem = porm
avus, i = avo
bonus, a, um = bom, bondoso
caelum, i = cu
capio, is, ere, cepi, captum = tomar
cognosco, is, ere, novi, nitum
conhecer
consilium, i = conselho
consulo, is, ere, sului, sultum
deliberar, consultar
corona, ae = coroa
custos, dis= guardio
de = sobe, de
deinde = em seguida, depois
deus, dei ou di = deus
divinatio, onis = adivinhao
divinus, a, um = divino
do, as, are, dedi, datum = dar
ex (e) = de, de dentro de
facio, is, ere, feci, factum = fazer
familiaris, e = familiar

=
=

familias = ant. G. Pl = de famlia.


festus, a, um = festivo, de festa
fides, ei = f
fulmen, inis (n) = raio
futurus, a um = futuro
habito, as, are, avi atum = habitar, morar
haruspex, picis = harspice, adivinho
haruspicina, ae = cincia dos harspices
homo, inis = homem
humanus, a, um = humano
in = em
inquit = fala, diz, pergunta
interrogo, as, are, avi atum = interrogar
Lar, Laris = Lar (deus familiar)
magnificus, a, um = magnfico
magnus, a, um = grande
moneo, es, ere, nui, nitum = admoestar,
advertir (c/ dat.)
monstum, i, = monstro
multus, a, um = muito, bastante
omnis, e = todo
oraculum, i = orculo
pater, tris = pai
penates, ium (s plural) deuses penates
pono, is, ere, posui, positum = pr
populus, i = povo
prodigium, i = prodgio
publicus, a, um = pblico do povo
Quintus, i = Quinto
res, ei = coisa, ofcio
responsa, ae = resposta
sacer, cra, crum = sagrado, consagrado
sacrarium, i = sacrrio, santurio
saepe = muitas vezes
scientia, ae = cincia, conhecimento
sed = mas
sedeo, es, ere, sedi, sessum = estar
sentado, ficar
senatus, i - senado
signum, i = sinal, signo
somnium, i = sonho
spes, ei = esperana
studeo, es, ere, studui, - (dat) = estudar,
dedicar-se
suus, a, um = seu
tam = to
ubi = onde
vir, i = homem, varo

Quaestiones:
1.

Analise e traduza a frase 1. Dies festi, pater famlias rem divinam apud suos deos penates in sacrario facit.

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.

Na frase 2. Et Quintus coronam Lari familiari dat, em que casos esto empregadas as palavras sublinhadas?

................................................................................................................................................................................

3. (Frase 1) ...apud suos deos penates e (frase5) ... sed res humanas curant, todos os sublinhados esto no mesmo
caso. Explique a diferena, se houver.
................................................................................................................................................................................
4. Separe os morfemas das seguintes formas verbais latinas:
Vocbulo

VT

MNC

Declinao

caelo
homines
monstris
rebus
senatus
dies

5.) Escreva nas colunas os morfemas que estruturam as seguintes palavras do texto:
Forma verbal

Tema

Morfema modo-temporal (MMT)

Morfema nmeropessoal (MNP)

liberabimus
peragrabam
vixit
paravit
ponunt
facit
dat
6.) Multis signis monent: somniis, prodigiis, fulmine, monstris. Analisar e traduzir a orao.
................................................................................................................................................................................
I Trabalho de Latim II 1016-1
UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - IM DL

Mihi nomen est:....................................................................................................................................................


Texto:

In taberna quando sumus


Non curamus quid sit humus
Sed ad ludum properamus
.....
Quidam ludunt quidam bibunt
Quidam indiscrete vivunt
Sed in ludo qui morantur
Ex his quidam denudantur
Quidam ibi vestiuntur
Quidam saccis induuntur
Ibi nullum timet mortem
Sed pro Bacho mittunt sortem.

(Carmina Burana)

Vocabulrio
Bachus, i = Baco

mors, mortis = morte

bibo, is, ere, bibi, potum = beber

nullus, nulla, nullum = nenhum, ningum

curo, as, are, avi, atum = tratar de, cuidar de

pro prep. = abl = em favor de,por

denudor, aris, ari, atus um = desnudar, despir-se (denudantur

propero, as, are, avi, atum = apressar-se, correr

= se desnudam)

quando = quando

ex = de, de dentro de, dentre.

qui, quae, quod = que o qual

his = abl de hic, haec, hoc = este, esse, aquele...

quid = nom. sg de qui quae quid = quem, aquele que

humus, i = terra, solo

quidam, quaeda, quodam = algum, algum / alguns

ibi = ali

saccus, i = saco

indiscrete = indiscretamente

sed = mas

induo, is, ere,dui, dutum = vestir-se, cobrir-se, usar (induuntur

sit = seja

= cobrem-se)

sors, tis = sorte.

ludo, is, ere, lusi, lusum = jogar, brincar

taberna, ae = taverna, adega

ludus, i = jogo, brincadeira

timeo, es, ere, timui = temer

mitto, is, ere, misi, missum = mandar, jogar; oferecer

vestio, is, ire, vestivi, vestitum = vestir (vestiuntur = vestem-

moror, aris, ari, moratus sum = demorar; delirar (morantur =

se)

deliram

vivo, is, ere, vixi, victum = viver, existir

1.

Traduzir este texto.

2. Explicar o emprego do caso nas duas expresses assinaladas no texto.