Você está na página 1de 3

Republic of the Philippines

Province of Camarines Sur


Municipality of Garchitorena
Barangay Harrison
OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY
APPOINTMENT
July 24, 2016
SHELLA T. MARTIREZ
Barangay Harrison,
Garchitorena, Camarines Sur
Sir/Madam:
Pursuant to the Local Government Code of 1991, (RA.7160) specifically
Book III, Chapter V. Sec. 39____ (a), your are hereby appointed as BARANGAY
NUTRITION SCHOLAR of Barangay Harrison, Garchitorena, Camarines Sur
effective upon taking oath of office until there is a replacement. You may now
appear before the proper authority and take your oath of office to qualify you as
Barangay Nutrition Scholar . Thereforth, you shall be deemed a public officer.

AUGUSTO O. BERISO
Punong Barangay

Republic of the Philippines


Province of Camarines Sur
Municipality of Garchitorena
Barangay Harrison
OFFICE OF THE PUNONG BARANGAY
PANUNUMPA SA KATUNGKULAN
Ako si SHELLA T. MARTIREZ ng Barangay Harrison, Garchitorena,
Camarines Sur na itinalaga sa katungkulan bilang BARANGAY NUTRITION
SCHOLAR ay taimtim na nanunumpa na tutuparin kong buong husay at
katapatan sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang
katungkulan at ng mga iba pa, na katungkulan at pagpakaraan nito'y gagampanan
ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas, na aking itataguyod at ipagtangol ang
konstitusyon ng Pilipinas na tunay na nanalig at tatalima ako rito na susundin ko
ang mga batas mga kautusang legal, at mga dekretong pinaiiral ng may mga
sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas, at kusa kong
babalikan ang mga pananagutang ito nang walang ano mang pasubali o hangaring
umiwas.
Kasiyahan nawa ako ng Diyos.
SHELLA T. MARTIREZ
Lagda ng Nanumpa
Sedula/Klase
Kinuha sa
Petsa

:____________
:____________
:____________

Nilagdaan at pinanumpa sa harap ko ngayong ika 24 ng Hunyo, 2016 sa


Barangay Harrison, Garchitorena, Camarines Sur.
AUGUSTO O. BERISO
Punong Barangay