Você está na página 1de 1

LAMPIRAN A

Nama Sekolah :
Anggaran Penerimaan bagi Tahun 2016
P.C.G.
Baki wang pada hujung tahun lalu 31.12.2015
Anggaran jumlah wang yang akan diterima tahun
2016

Wang SUWA/
Persendirian

RM 0.00
RM1600.00

Jumlah
RM1600.00

Jumlah :

RM1600.00

Anggaran Perbelanjaan bagi Tahun 2016


Bil.
1.
2.
3.
4.

Butir-butir
Alat Bantu Mengajar (Latihan/ lembaran kerja untuk
pelajar-pelajar Tingkatan 5)
Fotostat Latihan Pengukuhan dan Pengayaan (Tingkatan
1 5)
Program Kelas Tambahan Tingkatan 5
Alat Bantu Mengajar (Latihan/ lembaran kerja untuk
pelajar-pelajar Tingkatan 3)

Kuantiti

Harga Seunit

Jumlah

500 keping

RM 0.5

RM250.00

800 keping

RM 0.5

RM 400.00

500 keping

RM 0.05

RM 250.00

300 keping

RM0.05

RM150.00

5.

Kertas Mahjung

4 gulung

RM 12.50

RM50.00

6.

Buku 555

320 buah

RM 0.30

RM96.00

36
100

RM 1.90
RM 1.00

RM 57.00
RM 100.00

6 rim

RM 9.50

RM57.00

6 set

RM30.00

RM 180.00

7.
8.
9.
10.

Refill Ink untuk pen marker papan putih


Sijil PAFA (Panduan Asas Fardu Ain)
Kertas A4 Putih
Pen Artline (10 warna)

Jumlah Besar :
Tarikh : ____________________

RM 1590.00

___________________________________
(Cop & Tandatangan Pengetua/Guru Besar)

Borang ini hendaklah diisi dalam 2 SALINAN dan dihantarkan kepada


UNIT KURIKULUM (U.P. Penyelia Mata Pelajaran berkenaan) sebelum 28.2.2015