Você está na página 1de 1

STANDARDI U UGOSTITELJSTVU

1.SALA ( na bazi 90 sjedeih mjesta)


1.1.

Standardi pri zapoljavanju personala

UGOSTITELJSKI OBJEKT TIPA 1:

minimalan broj zaposlenih ne smije biti manji od 4 ( etiri ) osobe


osoblje zaposleno na poslovima usluivanja i komuniciranja s gostima mora poznavati
najmanje jedan strani jezik
minimalan stupanj obrazovanja koji se zahtjeva u objektima ovog tipa je SSS ugostiteljskog
usmjerenja
radno iskustvo ne mora biti uvjet, iako bi bilo najoptimalnije zahtjevati minimalno 1 godinu
iskustva na istim ili slinim radnim mjestima barem jednog lana tima
od navedenog minimalnog broja zaposlenih osoba, 2 ( dvije ) osobe vode se kao stalno
zaposlene, a preostale dvije osobe kao sezonski radnici ( uz mogunost dobivanja statusa
stalnog sezonca da bi se zadrala kvaliteta usluge )
osoblje mora biti uredno, isto i primjereno odjeveno ( uniforme odabire i osigurava
poslodavac)
osoblje ne smije puiti za vrijeme obavljanja poslova na radnom mjestu
izvan radnog vremena, osoblje se ne smije zadravati u prostorijama objekta gdje borave
gosti