Você está na página 1de 4

Excel-05

_______________________________________________________________________________________

excel-05

Office 2007 Automatisering O.S.G. De Meergronden Handel / Administratie

Pagina 1 van 4

Excel-05
_______________________________________________________________________________________

Aanmaken van alle werkbladen

Maak voor iedere opdracht een apart werkblad aan:


Je kunt met de rechtermuisknop de naam van elk werkblad wijzigen.
Blad 1=opg 1
Blad 2=opg 2
Blad 3=opg 3
Blad 4=opg 4 [je kunt meerdere werkbladen toevoegen met deze knop]
Maak onderstaande opgaven in het juiste werkblad.

Renteberekening
Stel, je hebt geld op de bank staan. Dat noem je Kapitaal=K
Na een jaar krijg je Interest (ander woord voor rente) = I
De rente wordt altijd in procenten (%) uitgerekend =P
Voorbeeld:
K=2000 euro
P=5% per jaar rente
I=2000 / 100 * 5

Opgave 1
Neem onderstaande tabel over in Excel. In kolom C komt telkens de Interest formule. Er is er
al n voor gedaan.
Kapitaal
2.000,00
690,00
6.005,00
902,00
666,00
750,50
800,00
12.000,45
667,00

percentage

interest per jaar

5
10
12,5
19
6
67
80
11
6,7

= A2 / 100 * B2

Office 2007 Automatisering O.S.G. De Meergronden Handel / Administratie

Pagina 2 van 4

Excel-05
_______________________________________________________________________________________

rente voor meerdere jaren


De formule voor 1 jaar is:
I=

K / 100 * P

Als we de rente over meerdere jaren gaan uitrekenen, moeten we het antwoord
vermenigvuldigen met het aantal jaren. De jaren noemen we T van tijd.

De formule voor meerdere jaren is:

I=

K/100*P*T

Opgave 2
Neem onderstaande tabel over in Excel. In kolom C komt telkens de Interest formule. Er is er
al n voor gedaan.
Kapitaal
2.000,00
690,00
6.005,00
902,00
666,00
750,50
800,00
12.000,45
667,00

percentage
5
10
12,5
19
6
67
80
11
6,7

interest per jaar aantal jaren


=A2/100*B2
1
4
8
13
18
12
7
4
6

totale interest
=C2*D2

Vervolg opgave 2: met dollartekens!


Kies daarvoor werkblad Start, Opmaak, Cellen opmaken, tabblad Getal, Valuta, symbool=$.

Kapitaal

$88.453,76
$6.789,56
$11.111,11
$5.654,42
$44.423,86
$31.900,21

percentage

6
12,5
2,5
16,0
14,9
8,1

rente per jaar

aantal jaren

Interestbedrag

2
4
8
12
7
6

Office 2007 Automatisering O.S.G. De Meergronden Handel / Administratie

Pagina 3 van 4

Excel-05
_______________________________________________________________________________________

Renteberekening per maand


Interest kan ook per maand uitgerekend worden.
Een jaar bestaat uit 12 maanden.
Het jaarbedrag moet dan nog door 12 gedeeld worden.
Voorbeeld:
K=8000
P=6%
Interest per jaar=8000/100*6=480
Interest per maand=480/12=40
Voor 2 maanden = 2 x 40= 80

Opgave 3
Neem onderstaande tabel over in Excel. In kolom C, D en F komen telkens de Interest
formules. Er is er n voor gedaan.
Kapitaal

$8.000,00
$6.789,56
$11.111,11
$5.654,42
$44.423,86
$31.900,21

percentage

interest per
jaar

interest per
maand

aantal maanden

6
12,5
2,5
6
4,9
8,1

=A2/100*B2

=C2/12

2
4
8
12
7
6

interestbedrag

=D2*E2

Renteberekening per dag


Interest kan ook per dag uitgerekend worden.
Een jaar bestaat uit 365 dagen. Het jaarbedrag moet dan nog door 365 gedeeld worden.
Wij weten dan de rente van 1 dag.

Opgave 4
Neem onderstaande tabel over in Excel. In kolom C, D en F komen telkens de Interest
formules. Er is er n voor gedaan. Let op: Engelse ponden!
Kapitaal
percentage
1 jaar
88.453,76
6
=A2/100*B2
6.789,56
12,5
11.111,11
2,5
5.654,42
16
44.423,86
14,9
666,00
2
1.000,00
10

1 dag
=C2/365

aantal dagen
200
4
87
12
166
110
20

Office 2007 Automatisering O.S.G. De Meergronden Handel / Administratie

interestbedrag
=D2*E2

Pagina 4 van 4