Você está na página 1de 4

AVT

2270

Modu miliwoltomierza
do zasilaczy

Modu miliwoltomierza zosta


zaprojektowany jako tani
element duego zasilacza
laboratoryjnego. Zakres
pomiarowy 0-99,9V idealnie
pasuje do bezporedniej
kontroli napicia
wyjciowego.
Rekomendacje: modu
polecany konstruktorom
sprztu pomiarowego, do
pracowni elektronicznych i
serwisu.
Jako przetwornik A/C wykorzystany zosta popularny ukad ICL7107. W swojej strukturze zawiera on
wszelkie elementy potrzebne do wykonania miernika panelowego cz analogow wcznie z dekoderami
i buforami sterujcymi wywietlaczami LED. Na pytce znajduje si rwnie ICL7660. Jest to ukad
przetwornicy wytwarzajcej napicie ujemne (niezbdne dla ICL 7107). Dziki temu cay kit moe by
zasiany z jednego napicia dodatniego. Pytka ma niewielkie wymiary i zostaa zaprojektowana
uniwersalnie; wymieniajc bd dokadajc pojedyncze elementy mona atwo zmieni zakres pomiarowy
lub wykorzysta modu do pomiaru prdu.

Waciwoci

pomiar napicia w zakresie 0...99,9 V


moliwo pomiarw napi w zakresie 0...0,999 V
moliwo wykorzystania moduu do pomiaru prdu
pole odczytowe: trzy wywietlacze siedmiosegmentowe LED
pojedyncze napicie zasilajce
zasilanie: 5 V

Opis ukadu
Schemat elektryczny proponowanego ukadu przedstawiony zosta na rys.1. Sercem ukadu jest ICL7107.
Pracuje on w typowej dla siebie aplikacji. Jedyn rnic pomidzy aplikacj fabryczn jest rezygnacja z
wywietlania pierwszej cyfry. Kolejnym odstpstwem od powszechnie znanych aplikacji ICL7107 jest nieco
nietypowe rozwizanie problemu zasilania ukadu napiciem ujemnym. ICL7107 potrzebuje do pracy
dwch napi +5VDC i -3,35VDC. Najczciej napicie ujemne uzyskuje si z wyjcia przetwornicy
zbudowanej na kilku inwerterach TTL i sterowanej z jednego z wyj ukadu ICL7107. W kicie zastosowano
rozwizanie bardziej nowoczesne i oszczdne: dodatkowy ukad scalonej przetwornicy +5VDC na -5VDC,
ICL7660. Do dziaania potrzebuje ona zaledwie jednego elementu zewntrznego - kondensatora
elektrolitycznego o pojemnoci 10uF, w naszym ukadzie C2. Na wyjciu OUT ICL7660 otrzymujemy
napicie -5VDC, do dobrze stabilizowane, ktre nastpnie doprowadzone zostaje do wejcia V- IC1.
Niezwykle istotny jest fakt, e struktura ukadu ICL7660 zostaa umieszczona w obudowie typu DIL8, co w
AVT 2270 Modu miliwoltomierza do zasilaczy

porwnaniu z typowymi rozwizaniami z inwerterami pozwolio na znaczn oszczdno miejsca na pytce


obwodu drukowanego.

Rys. 1 Schemat elektryczny

Monta i uruchomienie
Na rys. 2. pokazana zostaa mozaika cieek pytki obwodu drukowanego wykonanego na laminacie
dwustronnym z metalizacj oraz rozmieszczenie elementw na tej pytce. Podzespoy montowane s po
obydwch stronach pytki. Dla uatwienia montau strony pytki zostay umownie oznaczone jako A i
B za pomoc napisw na waciwych stronach.

Rys. 2 Rozmieszczenie elementw na pytce drukowanej

AVT 2270 Modu miliwoltomierza do zasilaczy

A oto prawidowa kolejno montau:


1. Jako pierwszy naley zamontowa ukad IC2 (lub podstawk pod ten ukad). Lutowanie wykonywane
jest na stronie A.
2. Nastpnym elementem, ktry trzeba przylutowa jest
podstawka pod ukad IC1. Stosowanie podstawki pod ten
ukad jest absolutnie konieczne, poniewa w jej wntrzu
zamontowane zostanie kilka elementw. Podstawk lutuje
si na stronie B.

PIN1

3. Kolejno trzeba wlutowa wszystkie elementy,


ktre znajduj si wewntrz obrysu podstawki,
czyli kondensatory C1 i C6 oraz rezystory R1 i
R6.

wcicie

4. Dopiero teraz mona wlutowa w pytk trzy


wywietlacze - na stronie A. Podczas lutowania
wywietlaczy naley uwaa, aby nie uszkodzi
grotem lutownicy zamontowanych wewntrz
podstawki elementw.

Pozostae elementy montuje si w dowolny


sposb, po stronie A lub B. Poniewa
wysoko kondensatorw elektrolitycznych i
zcz CON1 i CON2 przekracza wysoko
zastosowanych w ukadzie wywietlaczy, zaleca
si wlutowa te elementy na stronie B.
Pozwoli to na ewentualne rwne docinicie
wywietlaczy do pyty czoowej, a waciwie do wklejonego w wykonany w niej otwr filtru o kolorze
waciwym dla zastosowanych wywietlaczy.

AVT 2270 Modu miliwoltomierza do zasilaczy

Ukad zmontowany ze sprawdzonych elementw nie wymaga uruchamiania, ale jedynie prostej regulacji.
W tym celu naley za pomoc potencjometru regulacyjnego PR1 ustawi napicie dokadnie rwne 1V
pomidzy wyprowadzeniami REF HI i REF LO ukadu IC1. Do ustawienia tego napicia najlepiej
wykorzysta woltomierz cyfrowy dobrej klasy.
Omwienia wymaga jeszcze sprawa oznaczonego na schemacie gwiazdk rezystora R5. Bez stosowania
tego rezystora zakres pomiarowy bdzie wynosi 00,999V, co w przypadku zastosowania do pomiaru
napicia wyjciowego zasilacza jest wartoci o dwa rzdy wielkoci za ma. Aby uzyska interesujcy
nas zakres 099,9V naley stokrotnie zmniejszy napicie wejciowe montujc rezystor R5 o wartoci
11,111k. Jeeli ukad stosowany bdzie do pomiaru prdu pobieranego z zasilacza, w ktrym zastosowano
rezystor pomiarowy o wartoci 0,1R, to doczenie naszego woltomierza bezporednio do kocwek
takiego rezystora da nam zakres pomiaru prdu do 9,99A.

Wykaz elementw
W kolejnoci lutowania:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

podstawka 8-pin pod ukad scalony IC2


podstawka 40-pin pod ukad scalony IC1
R1:
100kW
(brz.-czar.-ty-zoty)
R6:
1kW
(brz.-czar.-czerw.-zoty)
C1:
100pF
C6,C9:
100nF
DP1DP3
wywietlacze siedmiosegmentowe LED, wsp. Anoda
R2:
1kW
(brz.-czar.-czerw.-zoty)
R3:
470kW
(ty.-fiolet.-ty-zoty)
R4:
1MW
(brz.-czar.-zielony-zoty)
R5:
11,1kW 1%
(brz.-brz.-czar.-czerw.-brz.)
C4:
220nF
C5:
47nF
C7:
10nF
PR1:
1kW potencjometr HELITRIM
C2:
10mF/16
C3, C8:
100mF/16
CON1, CON2: zcza ARK2
woy ukady scalone ICL7660 i ICL7107 do podstawek

Zestaw powsta na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice dla Wszystkich 10/96

www.elportal.pl
Oferta zestaww do samodzielnego montau dostpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa

Dzia pomocy technicznej:


tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl

AVT 2270 Modu miliwoltomierza do zasilaczy