Você está na página 1de 2

MINIPROJEKTY

Sterownik silnika krokowego


zopcj mikrokroku
Rozwj aplikacji czcych elektronik i mechanik wymusi na producentach opracowanie
odpowiednich ukadw sterujcych, a duet L297/L293 odchodzi zasuenie do historii, ustpujc
miejsca energooszczdnym i bardziej rozbudowanym oraz co najwaniejsze zajmujcym
minimaln ilo miejsca nowoczesnym rozwizaniom. Przykadem moe by oferowany przez TI
ukad DRV8825.
Ukad DRV8825 zawiera sterownik silnika krokowego z obsug mikrokoku,
a do 1/32 (z kontrol prdu uzwoje
przez wewntrzny przetwornik C/A) i dwa
mostkiH woparciu natranzystorach MOSFET, zdolnych do dostarczenia cigego

dodatkowe materiay
na ftp:
ftp://ep.com.pl
user: 00865, pass: 00664dyt
Wofercie AVT*

AVT-1933

Wykaz elementw:
R1: 1,5 kV/1% (SMD 0805)
R2R4: 10 kV/1% (SMD 0805)
RA, RB: 0,25 V/1% (SMD 1206)
C1: 10 nF (SMD 0805)
C2, C3: 0,1 mF (SMD 0805)
C4: 0,47 mF (SMD 0805)
CE1: 100 mF/63 V (Low ESR)
U1: DRV8825PWPR (HTSSOP28)
DEC: zwora PCB
IN: zcze IDC10 proste
MA, MB, PWR: zcze DG381/2.5
Projekty pokrewne na FTP:

(wymienione artykuy s w caoci dostpne na FTP)

AVT-1834 Uniwersalny tester sterownikwsilnikw krokowych (EP 10/2014)
AVT-5448 Sterownik bipolarnych silnikw

krokowych (EP 5/2014)
AVT-1725 Mikrokrokowy sterownik silnika

krokowego (EP 8/2013)
AVT-1756 Mostek H (EP 8/2013)
AVT-1726 Generator dla sterownika silnika

krokowego (EP 2/2013)
AVT-1724 Uniwersalny sterownik silnikw DC

(EP 2/2013)
AVT-5358/1 Sterownik frezarki CNC (EP 8/2012)
AVT-1682 Sterownik bipolarnego silnika

krokowego (EP 7/2012)
AVT-1585 Sterownik bipolarnego silnika

krokowego (EP 8/2010)
AVT-2933 Sterownik silnika krokowego USB

(EdW 2/2010)
AVT-1525 Sterownik unipolarnego silnika

krokowego (EP 6/2009)
AVT-2745 Sterownik silnika krokowego.

Zdalnie sterowany statyw

mikrofonowy (EP 2/2005)
AVT-1314 Najprostszy sterownik silnika

krokowego (EP 8/2001)

* Uwaga:
Zestawy AVT mog wystpowa w nastpujcych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany ukad. Tylko i wycznie. Bez elementw
dodatkowych.
AVT xxxx A pytka drukowana PCB (lub pytki drukowane, jeli w opisie
wyranie zaznaczono), bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx A+ pytka drukowana i zaprogramowany ukad (czyli poczenie wersji
A i wersji UK) bez elementw dodatkowych.
AVT xxxx B pytka drukowana (lub pytki) oraz komplet elementw wymieniony w zaczniku pdf
AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli elementy wlutowane w PCB. Naley mie na uwadze, e o ile nie zaznaczono
wyranie w opisie, zestaw ten nie ma obudowy ani elementw
dodatkowych, ktre nie zostay wymienione w zaczniku pdf
AVT xxxx CD oprogramowanie (nieczsto spotykana wersja, lecz jeli wystpuje,
to niezbdne oprogramowanie mona cign, klikajc w link
umieszczony w opisie kitu)
Nie kady zestaw AVT wystpuje we wszystkich wersjach! Kada wersja ma
zaczony ten sam plik pdf! Podczas skadania zamwienia upewnij si, ktr
wersj zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C). http://sklep.avt.pl

prdu 1,75 A na kady mostek (w szczycie


2,5A), przy napiciu zasilania VM=945V.
Ukad uzupeniono take osygnalizacj stanw awaryjnych takich jak przegrzanie,
przecienie, zwarcie i blokad podnapiciow, sygnalizowane nawyjciu nFAULT.
Prosta i typowa aplikacja uatwia zastosowanie moduu w ukadach elektromechanicznych, a w szczeglnoci w robotyce amatorskiej. Schemat ideowy moduu
pokazano narysunku1. Aplikacja DRV8825
jest nieskomplikowana. Modu jest zasilany poprzez zcze PWR napiciem VM
z zakresu 945 V, zalenie od zastosowanego silnika. Napicie VM jest filtrowane
kondensatorami CE1, C3. Naley pamita
o odpowiedniej zewntrznej pojemnoci filtrujcej, zdolnej w docelowej aplikacji odebra prdy hamowania zuzwoje. Znapicia VM poprzez wewntrzn przetwornic
generowane jest napicie VCP potrzebne
do zasilania drivera tranzystorw MOSFET mostka H oraz napicie pomocnicze
3,3 V. Kondensatory C1 i C2 s pojemnociami pompy adunkowej VCP. Z napicia
VM jest otrzymywane take napicie 3,3 V
bdce napiciem odniesienia dla ukadu
pomiaru prdu uzwoje jest ono filtrowane za pomoc pojemnoci C4. Rezystory
RA=RB=R ustalaj maksymalny prd uzwoje zgodnie ze wzorem I=Vref/R.
Napicie Vref pochodzi z dzielnika R3,
R4 zasilanego zwewntrznego 3,3V. Dodatkowy dzielnik uatwia precyzyjny dobr
prdu uzwoje. Napicie A,BVref powinno
zawiera si wzakresie 13,3V dla zachowania najwyszej dokadnoci ukadu
pomiarowego. Taki sposb doboru uatwia
zastosowanie typowej, atwo dostpnej wartoci rezystorw RA, RB. Podczas doboru
naley zwrci uwag namoc tracon wRA,
RB istara si utrzymywa ich najmniejsz
moliw warto (0,20,5 V). Silnik jest
doczany do zczy MA oraz MB.
Ukad DRV8825 jest sterowany standardowymi sygnaami:
nEN=0 zaczajcym sterownik,
DIR okrelajcym kierunek obrotw,
STEP, ktrego kade zbocze narastajce
taktuje wbudowany indekser.

Tabela 1. Konfiguracja indeksera


M2

M1

M0

Tryb mikrokroku
1/1

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

1/32

1/32

Wszystkie sygnay sterujce s zgodne


zlogik 3,35V. Zwora DEC umoliwia okrelenie zachowania si sterownika mostka
H podczas hamowania (DECAY) dopasowanego do wymogw aplikacji. Dostpne
s trzy tryby: Low/Mixed/Fast. Tryb Low
(zwarcie uzwoje) wybierany jest poprzez
zlutowanie wyprowadze 23, tryb Fast
(przeciwprd) zlutowane 12, tryb Mixed
(tryb mieszany) obie zwory pozostaj
rozwarte.
Wejcia
M0M2
okrelaj
liczb
mikrokrokw wbudowanego indeksera zgodnie ztabel1.
Ukad ma moliwo dynamicznej
zmiany trybu mikrokoku. Podczas kadego
narastajcego zbocza STEP wartoci M0
M2 sodwieane iindekser generuje zmieniony cig sterowania. Umoliwia to np.
pynne i dokadniejsze sterowanie silnikiem przy zblianiu si do pozycji zadanej.
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2016

49

1 VM
2

CE1
100uF/63V

C3
0.1uF

C1
10nF
C2
0.1uF

STEPM

MA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1 A1
2 A2
1 B2
2 B1

MB

RB
0.25R

CP1
CP2
VCP
VMA
AOUT1
ISENA
AOUT2
BOUT2
ISENB
BOUT1
VMB
AVREF
BVREF
GND

GND
!HOME
MODE2
MODE1
MODE0
NC
STEP
!ENABLE
DIR
DECAY
!FAULT
!SLEEP
!RESET
V3POUT

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

STEP
nEN
DIR
DECAY
nSLEEP
nRESET

R1
1.5k
R2
10k

V3O
R3
10k

C4
0.47uF

R4
10k

Rysunek 1. Schemat sterownika silnika krokowego zopcj mikrokroku


Sygna nRESET=0 wycza mostki H oraz
ustawia pozycj odniesienie indeksera (45).
Sygna nSLEEP=0 wprowadza ukad wtryb
obnionego poboru mocy, w ktrym pobr
prdu przy zasilaniu VM=24V nie przekracza 20 mA. Stany awaryjne sygnalizowane
REKLAMA

50

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2016

1
3
5
7
9

IN

2 nSLEEP
4 nRESET
6 M0
8 M1
10 M2

M2
M1
M0

TP

RA
0.25R

nFAULT
DIR
nEN
STEP

U1
DRV8825PWPR

TP

PWR

MINIPROJEKTY

s na wyjciu nFLT. Sygna nFLT wykorzystany jest do automatycznego upienia


ukadu dla ograniczenia traconej mocy.
Modu zmontowano nadwustronnej pytce drukowanej. Rozmieszczenie elementw
ilustruje rysunek2. Przed montaem ukadu

nFAULT

V3O
DECAY

1
2
3

DEC

Rysunek 2.
Schemat
montaowy
silnika krokowego
zopcj
mikrokroku
naley dobra rezystory RA, RB oraz dzielnik R3/R4 w zalenoci od typu zastosowanego silnika. Sposb montau jest typowy.
Naley jedynie poprawnie przylutowa pad
termiczny.

Adam Tatu, EP