Você está na página 1de 4

AVT

1462

Uniwersalny adapter dla


programatorw AVRISP

Urzdzenie peni role przystawki do


programatorw AVR ISP umoliwiajcej
programowanie poza systemem wikszoci
najbardziej popularnych mikrokontrolerw
AVR w obudowach DIP od 8 do 40
wyprowadze. Na pytce znajduje si
ukad zasilajcy programowany
mikrokontroler oraz
programator; rezonator
kwarcowy, czyli
wszystko co potrzebne
jest do zapewnienia
odpowiednich warunkw
pracy programowanego
procesora. Ukad wyposaono
w uniwersaln podstawk ZIF
co zapewnia atw wymian
programowanych ukadw i
niezawodny kontakt.
Rekomendacje: Urzdzenie szczeglnie
polecane programistom jako przyrzd
warsztatowy, w serwisie i pracowni
konstrukcyjnej

Waciwoci
do programowania procesorw AVR 8, 20, 28 i 40 nkowych
procesory DIL8: AT90S2343, ATiny12, 13, 15, 45, 85
procesory DIL20: AT90S2313, ATiny2313, ATiny26
procesory DIL28: ATmega8, 88, 168
procesory DIL40: ATmega16, 32, 163, 8535, 161, 162, 8515, AT90S8535 i AT90S8515
wbudowany zasilacz 5VDC
zasilanie: 9...12VAC lub USB

Opis ukadu

Schemat elektryczny przystawki pokazano na rys. 1. Adapter wyposaono w dwa gniazda ISP: 6-pinowe
oznaczone jako ISP1 zgodne ze standardem Atmel przeznaczone do wsppracy np. z programatorem ISP
AVT2250/P, AVT451 lub AVT988 i 10-pinowe, oznaczone ISP2, zgodne ze standardem STK200,
kompatybilne midzy innymi z programatorem ZL2PRG. Ukad moe by zasilany napiciem o wartoci
712 V z zewntrznego zasilacza sieciowego doczonego do zcza ZAS lub z interfejsu USB
dowolnego komputera PC poprzez zcze USB-B. Wszystkie programowane mikrokontrolery s zasilane
napiciem +5 V, ktre jest stabilizowane za pomoc stabilizatora U1. Dziki zastosowaniu na jego wejciu
mostka Graetza M1, do zcza ZAS mona doczy napicie stae o dowolnej polaryzacji bez ryzyka

AVT1462 Uniwersalny adapter dla programatorw AVRISP

uszkodzenia elementw. Wyboru rda zasilania dokonujemy za pomoc zworki JP1. Dioda LED D1
sygnalizuje doczenie zasilania do pytki adaptera. Dioda LED D2 aktywna jest tylko w przypadku
doczenia programatora do zcza ISP2 i peni rol sygnalizatora programowania ukadu. Wszystkie
sygnay niezbdne do zaprogramowania procesora zostay doprowadzone do zcza J1 (oznaczonego na
pytce drukowanej jako MASTER). Wyboru programowanego ukadu dokonujemy za pomoc 10-cio
yowego przewodu zakoczonego wtykami Z-FC10 doczonego z jednej strony do zcza J1 a z drugiej
w zalenoci od typu programowanego ukadu do zcz od J4 do J9. W tab. 1 przedstawiono
przyporzdkowanie odpowiedniego zcza do typu programowanego ukadu.

Rys. 1 Schemat elektryczny


2

AVT1462 Uniwersalny adapter dla programatorw AVRISP

Monta i uruchomienie
Rozmieszczenie elementw na pytce drukowanej pokazano na rys. 2. Monta ukadu przebiega
klasycznie i nie powinien stwarza trudnoci. Adapter dziaa poprawnie zaraz po zmontowaniu.

Rys. 2 Rozmieszczenie elementw na pytce drukowanej

Wykaz elementw
Rezystory:
R1: ................................1kW (1206)
R2: ................................100W (1206)
Kondensatory:
C1, C4: ..........................220mF/16V
C2, C3: ..........................100 nF (1206)
C5, C6: ..........................27 pF (1206)
Pprzewodniki:
U1: ................................78L05
D1: ................................LED G
D2: ................................LED R
M1: ...............................mostek >300 mA/50V
Pozostae:
Q1: ................................8 MHz
ZAS: ..............................Gniazdo zasilania
J2:.................................Gniazdo USB-B
JP1: goldpin 1x3 + jumper
Master, J4...J8: listwa goldpin 2x5 pinw
ISP1: listwa goldpin 2x3 pinw
ISP2: listwa goldpin 2x5 pinw
ZIF: Podstawka TEXTOOL40
Przewd tamowy 10-yowy, dwa zaciskane wtyki Z-FC10

AVT1462 Uniwersalny adapter dla programatorw AVRISP

Zestaw powsta na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 02/08
www.ep.com.pl
Oferta zestaww do samodzielnego montau dostpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
tel.: (22) 257-84-50 ul. Leszczynowa 11
fax: (22) 257-84-55 03-197 Warszawa

Dzia pomocy technicznej:


tel.:(22) 257-84-58
serwis@avt.pl

Programatory AVRISP z interfejsem USB


kompatybilne z STK500 V2

zgodno z protokoem STK500V2


poczenie z komputerem przez interfejs USB, bez koniecznoci doprowadzania oddzielnego zasilania
bezporednia obsuga przez AVR Studio
obsuga trybu upienia magistrali USB
programowanie procesorw w systemie poprzez zcze ISP standardu Atmel
programowanie procesorw nie zamontowanych (z zastosowaniem podstawek lub zestawu AVT1452)
programowanie w systemach z napiciami zasilajcymi w zakresie 2,7...5V (poniej 2V
bez gwarancji)
dua szybko programowania

AVT988

AVT5125

AVT1462 Uniwersalny adapter dla programatorw AVRISP