Você está na página 1de 22

Asas MS Word

Prasyarat

Murid boleh:

menaip menggunakan papan kekunci (Modul Kemahiran Asas


Kekunci)

Kemahiran

Subjek terlibat

menggunakan tetikus (Modul Kemahiran Asas Tetikus)

Melancarkan perisian Microsoft Word

Menyimpan fail menggunakan SAVE AS

Menutup perisian MS Word

Matematik: Pengajaran 1.9.1 & 8.0

PJK - Komponen Kesihatan: Pengajaran 1.1 A & B

Perisian Serupa &

Perisian lain yang boleh digunakan selain daripada MS Word serta

Rujukan Tambahan

tutorial video sebagai rujukkan tambahan:

Google Docs:
Membuka Fail Baru: https://youtu.be/cMRBv3BrU_E
Pengenalan Google Docs:
https://www.youtube.com/watch?v=gqsDYRSK0OI

Perjalanan Menggunakan Perisian MS Word

Melancarkan Perisian MS Word


Terdapat DUA cara untuk melancarkan perisian MS Word

Cara Pertama

Langkah 1: Klik
Langkah 2: Klik All Programs

Rajah 1

Langkah 3: Microsoft Office


Langkah 4: Klik

Rajah 2

Cara Kedua:

Langkah 1: Klik
Langkah 2: Taip Microsoft Word dalam search bar.

Rajah 3

Langkah 3: Klik Microsoft Word

Rajah 4

Antara Muka Microsoft Word

Rajah 5

Menyimpan Fail

Langkah 1: Klik File


Langkah 2: Klik Save As

Rajah 6

Save As Dialog box akan muncul seperti rajah 7


Langkah 3: Klik Documents

Rajah 7

Langkah 4: Taip nama fail

Rajah 8

Langkah 5: Klik Save

Rajah 9

Menutup Perisian MS Word

Cara Pertama

Langkah 1: Klik File


Langkah 2: Klik Exit

Rajah 10

Cara Kedua

Langkah 1: Klik pangkah di atas kanan perisian MS Word

Rajah 11

Cara Ketiga

Langkah 1: Klik
Langkah 2: Klik Close

2
Rajah 12