Você está na página 1de 1

Iring Sungkaban

by longix17

pagkahimos sa panagway
sa iring nga puti
daw putli; walay tumong
nga dautan.
pagkahinay sa bayhon
nagpahiyom
daw anghel; gibuligan
sa kamaayo.
apan sa hilom nagpahipi
mata nagpanlingi
daw abtik; nagbantay
sa imong lihok.
naghulat sa tukmang higayon
tumong ipadayon
daw kawatan; unayon bisan
ang silingan
nagkabuling ang balahibo
sa iring nga puti
daw sadya; nanungkab sa kaban
sa katawhan.
ingon ana ka ba, Kongresman?