Você está na página 1de 15

c c

c
Sesiunea de comunicari stiintifice Iasi, mai 2001
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Autorii lucrarii:
Elevii: Oprea Mihaela cl. a XI-a C, Lic. V. Alecsandri
Ciobanu Mihaela cl. a XI-a C, Lic. V. Alecsandri
Postuhov Ana-Maria cl. a XI-a F, Lic. Al. I. Cuza
Botezatu Anca cl. a XI-a F, Lic. Al. I . Cuza
Profesor indrumator: Foia Cecilia prof. chimie
Lic. V. Alecsandri + Lic. Al. I. Cuza

c
c
c
c
c c
c
Introducere
ccc c

 
c


ccc cc
c c

ccc c

ccc cc 
c 

c
 cc
c 

c c
c 
c 
c ccccc 

c c
c

c
cc


c  c c
c


c 
 c 

c 
c
c
 c


c 
ccc c cc 
c

cc
c c cc c

cc 
c c
c 
c cc
c 
c cc cc


cc c c c 
c ccc
c c
c 
ccc c 
ccc cc
c
c
c


c
 c
c cc c

c

c
 

c
c 
c c c c cc 
c
c 
c  c c
c cc 
c 
c

cc
c 
c c 


cc
c
c c
c c

c
c

cc c
c cc c

ccc c
 

c c
 c
 
c
 c
c cc 


c

c
 

c cc c
 c c c c

c c 
cc c c


c
cc
 c

 c


c c c c c c c
cc
 c

c c cc c
c c
c

c 
c
 

c 
c 
c

c

c

c

c !cc

Scopul lucrarii :

 c 
c 
cc c cc
 
c

c

c cc
c
 c
c

c cc

c
 ccc
c

c
c 
c
c

ccc
c
 c ccc c c c

cc


c
c
c c

c
c
c
Obiective propuse:
c
 c


c 
c c c
c

cc


c
c

c c

 c
c 
c

c

 c 

c


c
c
 "c
 
 
c
cc c!

c
 
c cc 
"c

!c 
c
c
c c 

c

c
c


c
c c
 c c

c 
 "c
 c 

 c c
c c 
cc c
cc


c

c
 c ccc

c c

c
c
ccccccccc c 
cc "c
c cccccccc c "c
ccccccccc

c

c 
"c
cccccccccccccccccc

c

cc

c
 
c
c


c 

c

c c
 c#c
 
c

c
 
c

c

c c
c

c c
 c
 c 

c
c
c
c c
c
^ate experimentale
c


c
c 
c c

cccc 

c
c


c 
c
c
 
c


c

c c

c


c c c 


c #c $%
 c

c 
c
 c
c
c
c

c c cc

c
& c
 c c' c c(c)
c*
c
% c
c+c cc
c

Compozitia chimica a apei


c
c' c

c

c cc
c
c c cc c cc c 

c
c
)c$%c,$%c#% c
 c
 c c
 c c
 c
c


c

c

c
 c
c

c 
c 

c 
c
c


c
' c c c c c 
c
c c 
c c
 c
c c
c 

c 
c
 cc
c


c c

c c
c c
 c

c c 

c


c
 
c 
c c

c
 
c
c c cc 
c
c c 
c
cccc
c 
c
c 

c 

c c c
c c
  
c 
c

c
c
c
c 
ccc c
cc
ccc-c c 
c
 c
c 
c 

c c 
c c 

c


c c c
 c
c
c
c


c

c 
c
c
c
c
I.^eterminarea reziduului fix
c
+
c
c
c
c c
c
c 
c
 c
ccc c c
 
c c.&/0 ,c
c Modul de lucru:
c c
cc cc
c
c c

cc c 
cc

cc cc&//c
 c c c
 c
c c c 
 cc -c c
 c c c c c c &/0c

c c&0c
c-c
c cc 
c
, c c -c cc1 c) &)%cc
c
c c c &/// c c
c.2)& )%314cc&///c
ccc
cc)&c5cc 
cc
cc c&/0,cc
ccc)%cccc 
cc
ccc1c5c  c cc c
c c
Interpretarea rezultatelor:
 cc
cccccccc c 
cc

c&//c3 c5c
c6//c33 c
 c 
c
 ccc

c(/c3 c5c
c&%//c3 c

II.^eterminarea concentratiei ionilor hidrogen (pH)


c c

c# c
c 
c
cc c 
c 
c 
c,$%c#,$(c,$(%c
cc c
cc


c
c
c
c
-
ccc# 
ccc
c c 

cc c c
 c
Principiul metodeic
 c c 
 c 
 c
c c  c c 
 c 
c c  c c

c c5c 
c7, cc
 
c
cc cc 
c
 c c 
 c

c

cc# c
c c cc
c
ccc
c
 
c c 
c
c c
c ccc
c c

cc(c5c0c 

c
cccInterpretarea rezultatelor:
c cc
cccccc 
c 
c#c.c88c5c98c
c c c 
c 
cc
 c#c.c88c5c68c
III Analiza Anionilor

1.^eterminarea ionului clorura (Cl- )


c
' c c 
c c 
c
c c c c c
c  
c  c c
c
c c c 
 c  c 
c

 c c  
c 

c 
c 

c


c c c
c -
c, ccc
c c


c, c 
c:c c ccc
c 
c c 
c c $(c
c 
c c
c c 
c c 
c c


c
, c;c ;ccccccccccccccccccccccccccc , c c
,$%<cc;c%c ;cccccccccccc % ,$<cc ccc
c cc
c
c cc c 
c 

c
c c
c
+

c
ccccccccccc c $(c/&cc
 c7%,$<c&/=c
 c$#c/&cc
 c

cc c//0=c
Mod de lucru:c&//c cc c 
cc 
cc c#% $<cc$#c cc


c# c
c c

 
cc c cc c
c c&//c ccc

cc
cc c&c c 
cc c
c
ccc
cc cc c

c c c

c 
c

cc5c

c
cccccccccc: cc 

c c
c
 
c 
c 
c
cc
 cc
 c c
c c
c

c
c 

cc

c*'c
 c cc

!
c 


c 
c
cc
c
c
c 
c
c 
cc
ccc&//c
 ccc&c c
 c
Calculcc
c cc&c c c $(c/&cc
c(0<0cc, c
Interpretarea rezultatelor
 cc
c
 c 
c%0/cc3 c
cccccccccc c 
c
 cc<//c3 

-2
2. ^eterminarea sulfatilor (SO4 )
c c
c
-
c 

c
c 
ccc c
cc 

c
c 
c
c
c c cc&//c cc
 c&c c-cccc

c

c

c 
ccc c c c
c
 
c
c
c
c
Mod de lucrucc
ccc%0/c cc c 
ccccc 
c#, c&cc
c c c
c
 c c c

c
 
c
c 
c
c c%c c#, cc-c
c ccc
 
c c
c c 
c*, %c0=c

cc
c c
c

c cc 
c-c c

 
c
c(ccc
c ccc
 c c

cc c
c cc%(c

c c*, %c
c

 c c 
c
 c
c c c-c&%cc ccc
c

 c
c 

c c c
c

 ccc ccc

c

c c

c

c c c
ccc
 cc

 cc c
 ccccc
ccc 
c c%//c>c,c

c c(cc
ccc-c
cc c c

c c
c
c cc c
c cc c
 
c
c cc 
c
c
cc c cc c
c
c c
c 
 c
c
cc
c
c cc
 
c c 
c cc

ccc
c
c 
c
Calcul
%
c $< 3 c.cc/<&/0c&///c3c1c
' cc/<&/0c
cc c c c&cc* $<c
c.cc

 
c 
c
cc
1c.c  c cc c c 
c
c c
Interpretarea rezultatelor
 cc
c
%c
cccc 
c 
ccc %//cc $< 3c c
%c
cccc 
c 
c
 ccc<//cc $< 3c c
c
c
3.c^eterminarea nitritilor (NO2-)

' cccc 
c
c


cc c
cc 
cc c
c
 c
c c 
c c

c-
c


c
ccccc
c
 c 

cc+
c)
c
cPrincipiul metodei
c
cc
c
 c 

c
c
c
c c c

c cc
 cc? 

c c cc
c c
ccc@.0%/ c
+

ccc c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
+

c
c c
 +
c)
c'cc&8cc
c 

cc
 c
c&//c c c,#( ,$$#c(/=c 
cc

c
 +
c)
c''c&cc? 

cc
 c
c0/c cc

c cc
c
cc
 c
 c cc c%//c c c cc 
c
c
c(/=c
 
c c c

cc/&0cc$%cc ccc

c c&//c c& c
ccccc
 
cc
c c&//c c&c c
cc 
c 
c//&/cc$% c
 
c cc
cccc

c 
ccc

cc

c 
c
c
c c8ccc
cc
c c
c
c c
+

c c
c
 c$%c /c &cc %c (cc c<c 0c c 8c
&c c//&/cc
/c /&c /%c /(c c/<c /8c &c
$%c
c

c c &/ccccccAAcccccccA6ccccccA9ccccA8ccccccccA0cccccccccccA c

+
c)
c'c /0cccc/0ccccccc/0ccccccc/0cccc/0cccccccc/0ccccccccc/0c
 c
+
c)
c /0cccc/0ccccccc/0ccccccc/0cccc/0cccccccc/0ccccccccc/0c
''c c

Modul de lucru:
-ccccc 

c c$%c cc c c%/c


cc

c
 c c cc c@.0%/ c c c&ccc cc 
ccc

 cc.ccc.c

c
 c c
ccc

c 
c
c c cc 
ccc
cc

c

c
c 
c cc c

 c
cccc&/c ccccc/0c c+
c)
c'c
c/0c c+
c
)
c''c

ccc
cc c
c+

c)
ccc

cc
c

 c
c -c cc c%/c
cc

c c cc
c 
c


cc c
c c
c
Calcul:c! c
c cc c 
c$%ccc c
c
Interpretarea rezultatelor:
 cc
cc 
c 
cc/c
ccccccccccccccccccccccccccccccccc c 
c 
cc
 cB/(cc3c 
c cc 
c
ccccccccc
 c c c 

c
c
c c8/cc 
c c
 
c
cc$%c c
c$%c c
 c 

c c
c
cc cc  c

c
 
c
c
4. ^eterminarea nitratior (NO3-)
c
ccccccc' cc


cc 
c
c
c

c c
c 
cc c
cc
c
c
c c ccc
c 
c c-
c

ccc

c c 

c
c
c
c
Principiul metodei:
c c
ccccccccccc c 
ccccc
 c c
 
cc
 cc

c 
c

cc' cc

ccc
 c
 
 
c c
c cc
@.<&/ c c

c
c
c
c
c
c
c
+

c
 
c 
 
cc&%c c

cc
 c
c&<<c#% $<c.&6<cc3c( c

 c 
c

ccc
c

cc
 
c c
c c
c c c

c
c  c "c
 
c

c c
c%0="c
  c
c/&8(&cc7$(cc c c c cc cccc 

c

c cc c&//c c
cc cc

c c c c& c
cc 
cc
c
c c&//c c& c
c 
c
c 
c//&cc$(c
c
c c
c
/cccccccccc&cccccccccccc%cccccccccccc(ccccccccccc<cccccccccccc0ccccccccccc8 c

 c c$(c /c /0ccccccccc&cccccccccccc%c (c <cccccccccc0c


& c.c//&cccc
c$( c &/c 0c &/cccccccccc%/c c (/c c </cccccccc0/c

 cc

c &cccccccccA0ccccccccAcccccccccccc6cccccccccccccc9ccccccccccccc8ccccccccccc0 c

 c
c &cccccccccc&cccccccccc&cccccccccccc&cccccccccccccc&cccccccccccc&ccccccccccc& c

 c#< $#c &/ccccccc&/ccccccc&/ccccccccccc&/ccccccccccc&/ccccccccccc&/ccccccccc&/ c

c
Modul de lucruc:c c c0c5&/c cc c 
cc
 c
c c c c
c
cc c cc-c
cc
cc ccc&c c
c 
 
c
-c&0c
c
c
ccc c c
cc cAc c cc

c&/c c

c c-c c
ccc 
c
c
cc c
c cc.c<&/c c
Calcul :
,c! c
c c c.cc 
c 
 c c$(c
cc
Interpretarea rezultatelor :
 cc
c
  
c 
cc c&0cc3c c
  
c 
c
 c<0cc3c c
' c c 
 ccc


c c$(c
c c

c c 
c c

c$ %ccc
 c
cc
c

IV Analiza cationilor
c c
c
c
1. ^eterminarea NH4+


 cc! c
cc
c
c c
c c c 
ccc c

c
c
c
c

c c
c
c c 
c c

cc
c
' cc cc c
 
c

c cc c
c
-
c
 
ccc
c
c
 cc cc 
c c
c c cccc

c cccc c
c#.9<c
cccc 
c ccCc

c 

c cc c 

c c

c 
 c

cccc
c
c 
c c#% $<c 
c/&cc
c
 c

 
cc c
c 
c/&c=c
 c c#% $<ccc
ccc 
c$#cc/&cc
+

c
cc#% $<cc 
c/&c"c
cc$#c 
c/&c"c
cc 
c cc#c9<c
 c cc c&/// cc
 c&<(c7#%$<c
ccc
866cc7% #$<c ccc c "c
 c c
c c/&=c
Modul de lucru :
' c  cDc c
 

c c

cc
 c0// cc c 
cc c
&/c c 
c cc
ccc# c
c c 

c
cc
c


c-

 cc#( ;#% $ ccc c
cc
c 
c c#% $<c/&cc
c
 c

c c

c c c 
cc cc

c
 c
c
-

ccc c c

c%c3c(c
c  c


 c c
c c c#% $<c
c
cc 
c$#c/&cc c c

c 

cc
 cccccc
Calcul :
c#<c3c c.c21& 1%c3c1c4c c&6c&///c
1c .c cc 
c
c "c
1&c.c c 
c#% $<c/&cc
ccc c

 "c
1%c.c c$#c/&cc

c c
c 
c c#% $<c"c
cccc.c c 

c$#c/&&c"c
&6c5c
 c 
c c#% $<cc/&cc
c
cc#< ;c

Interpretarea rezultatelor :


cc
c 
c
cc
cc ccc c 
c/c
cccccccc c 

c
c
c c8/ccc c 
c
 cB/0c3 c
c
+2
2. ^eterminarea ionilor de Na+,Ca si Mg+2
'

c c
c 
c
c 
cccc
cccc c
 
c
c 
c

c 
c-
c c
cccc
c
c
c
c c 

c c,

c
 c c

c 

c c
c c c c c 
c
c
c c

c c


c c c
c
c
c c
Interpretarea rezultatelor :
 cc
c
;%c
  
c 
&//cc;c3c c"cc&//cc, 3c c"c0/cc:;%c3c c
;%c
  
c 
c
 c%//cc;c3c c"c(//cc, 3c c"c6/cc:;%c3c c

+2 +3
3. ^eterminarea ionilor de fier (Fe , Fe )

cccccccc
 ccc
cccc c
c
cc


ccc c
 
c
;% ;(
 
c 
c
c
c


c 

cc
 

c-
c

c c
c c cc
c c c
c
c
c cc ccc
c ccccA/c
 cc c 
cccccc&/c c 
c#, c&cc
c
cc
c cc c
 c
 
c c
ccc
c
c 

c 
c
c 
c
 
c
cc
;%
 c c-c
c cc cc

c c c&//c c
ccc


c
cc
Interpretarea rezultatelor :
 cc
c
;
  
c 
c/&cc c 3c c
;
  
c 
c
 c/(cc 
c3c c

+2 +2 +2
4. ^eterminarea ionilor Mn , Cu , Zn , Ag+, Cd+3, Cr+3, Hg+2, Ni+2,+3, Pb+2, Se+2

c 
c

ccc
c c cc 
c
c 

cc

c
c
c
c c
c

 c c
c

c
c 

cc

c c cc
c 
c 
c
c
 c
 cc
c
c

c

c c 

c c
c' c c cc
c
c ccc
 c

 c c c
cc
cc 
c c
c c
 c
c
c
 

cc

c c
c c
c

V.^eterminarea substantelor organicec
cc c c7: $<c
c
 c

c
ccc c

c c
 c,,$c c
ccc

c 

c c c 7: $<c c c 7%,%$9c c c c c c  c 
c ;%c c : ;%c
 

c


c c
c cc
c c
c c c
c Principiul metodeic c 
c c  c 
c c
c 
c c c
7: $<c
c
c
c
c c 
c 
c c 
c
c
c c(//cc3c c
c
c
c 
c
c
 c 
c 
c 
c c c (//c c 3c c c


c c 
c c c
c

c
c
c c c
c 

c cc(//cc3c cc
c
c

c
' c
c
c
c
: $<c;c6#;c;0cccccccccccccccccccccc : ;%c;c<#%$c
cc
 c c c
 cc
 c
c
c
%7: $<c;c0#%c,%c$<c;c(#%c $<ccccccccccccccccccccccccccccc7% $<c;c%: c $<c;c&/c,$%c;c6c#% $c
c
' c
c 
c
c
c: $<c;c%#%$c;(ccccccccccccccccccccccccccc: $%c;c<$#c
c
c c
 c c c
c: $%c c
 cc
 c
c
c
c
c
c
: $%c;c#%c,%c$<c;c#% $<cccccccccccccccccccccccccccccc: $<c;c%,$%c;c%#% $c
c
+

c
cc
c
c 
c//&cc/8(/<cc
c
cc c
c cc c&//c cc cc


c c c "c
cc c c
c 
c//&cc/(&8/cc7: $<cc c
c ccc cc


c c c "c c 
cc 
c

c

c 

cc
ccc 
c 
c 
c (/=c c c 
c 7: $<c c c c c 

c 

c c

 "c
ccc

c c
c 
c(/=c
cModul de lucru
 c
c c 
 c c 
c
cc(//cc3c cc 
c


c
c

c
c cc c cc
c c&c
c%ccc&//c c
cc cc
0c c 
c #% $<c (/=cc &/c c 7: $<c //&c c 
c c
c
c c &/c 
c c
c c c
c 
c 

c c c &//c c 
c 
c //&c c -c c 
c c c
 cc
c c c
c
cc7: $<cc c c

c 

c c
 c
cc
ccc7: $<c.21;c1& c51% 4(&8cccccccccccccc
ccc
cc1&c5c c c7: $<c 

c c
c c c
cc1c5cc c7: $<c 
c


 cc
cccccc c 

c c7: $< c
cc1%c5c c 
c
c
c


c
ccE./(&8c
 c c7: $<c//&ccc
c
cc
c
 cc
cc
c 
c 
c c
 c cc$%
%
 $( c c c c c 
c 
 c c 
c c 
c c

c c
c
c
c
1/ c c7: $<c

c c
c cc
c
c7: $<c.c1c c c c (&8ccc7: $<c 

c c
cc
 ccccccccccccc
 c
c c 
c c c
c c c 7: $<c 

c c c c c 
c c 7: $<c

c


c c
c
c
cccccccccccccccccc c7: $<c.c21;1& 1c5c1%4ccc(&8c

cccccccc  c


c cc
cc

cc 

c 
c
c
 

c
 
c 
c

cc c
c 
c

cc
c cc


c
cc

cc
c cc
cccc
 
c 
c c

cccc
c c c cc c c


c c

c
c 
c
 
c
c c
c 
c c
c
cccc
 c c
c
c


c ccc c cc 

c c


c
c c 

c c

c c c

c
c 
c c
ccc
c

c


cc

c
c c

Rezultate obtinute:
c

IN^ICATORI ORGANOLEPTICI

Indicator Sursa 1 Sursa 2 Metoda


Miros - Moderat (clor) -
Gust - - -
c
IN^ICATORI FIZICO-CHIMICI

Indicator Simbol U.M. Valoare Valoare Valoare laborator Metoda


admisa admisa Sursa 1 Sursa 2
exceptional
Temperatura T C - - 18 - 26 18 - 26 -
Conc. ioni pH Unit. 6,5 7,4 8,5 6,5 8,2 6 7,8 Electrochimic
hidrogen pH
Oxigen O2 mg/l 6 mg 6 - - -
dizolvat
^ioxid de CO2 mg/l - - - - -
carbon
Hidrogen H2S mg/l 0 0,10 - - Titrimetric
Sulfurat

IONI CARACTERISTICI PRINCIPALI

Indicator Simbol Concentratie Metoda


Admisa Admisa Sursa 1 Sursa 2
exceptional
Cloruri Cl- 250 400 44,8 78 -
-2
Sulfati SO4 200 400 60,9 84,6 -
-
Hidrogeno- HCO3 - - 682 401,4 Interna(*)
Carbonati
+
Sodiu Na 100 200 46,7 66,8 Absorbtie
atomica
+
Potasiu K 10 20 3,2 2,2 Absorbtie
atomica
Calciu Ca+2 100 180 66,12 84,6 Absorbtie
atomica
Magneziu Mg+2 50 80 130.2 42,4 Absorbtie
atomica
Reziduu fix Min 100 Min 30 1034 760 Gravimetrica
(105 grade Max 800 Max 1200
Celsius)

(*) Avand in vedere ca reziduu fix reprezinta suma maselor ionilor mai sus mentionati masa
-
de HCO3 a fost calculata prin diferenta.
c c

IN^ICATORI CONSI^ERATI SUBSTANTE IN^EZIRABILE


c
Indicator Simbol U.M. Concentratie Metoda
Admisa Admisa Sursa Sursa 2
exceptional 1
-
Nitrati NO3 mg/l 0 45 24,61 38 Spectrofotometric
-
Nitriti NO2 mg/l 0 0,3 0 0,4 Spectrofotometric
+
Amoniu NH4 mg/l 0 0,5 0,5 0,8 Titrimetric
Oxidabilitate KmnO4 mg/l 2,5 3 0,85 2,4 In mediu acid
2+;3+
Fier total Fe mg/l 0,1 0,3 SL^ 0,21 Absorbtie atomica
2+
Mangan Mn Mg/l 0,05 0,3 0 0,07 Absorbtie atomica
2+
Cupru Cu Mg/l 0,05 0,1 0,07 0,08 Absorbtie atomica
2+
Zinc Zn Mg/l 5 7 0,5 3,4 Absorbtie atomica
3-
Fosfati PO4 Mg/l 0,1 0,5 SL^ 0,28 Spectrofotometric

IN^ICATORI CONSI^ERATI SUBSTANTE TOXICE


c
Indicator Simbol U.M. Concentratie Metoda
Admisa Sursa 1 Sursa 2
Arsen As g/l 50 - - Absorbtie termica
Cadmiu Cd g/l 5 0 - Absorbtie atomica
-
Cianuri CN g/l 10 - - Spectrofotometrica
Crom Cr g/l 50 0 - Absorbtie atomica
Mercur Hg g/l 10 - - Absorbtie atomica
Nichel Ni g/l 100 0 - Absorbtie atomica
Plumb Pb g/l 50 20,50 42 Absorbtie atomica
Seleniu Se g/l 10 - - Absorbtie atomica
Hidrogen sulfurat H2S g/l 0 - 0,05 Titrimetric
Fenoli (indice de C6 H5 -OH g/l 0 - - Spectrofotometric
fenol)
Subst. Tensioactive (in g/l 0,2 - - Spectrofotometric
laurilsulfat)
c c

IN^ICATORI CONSI^ERATI SUBSTANTE TOXICE

Indicator Simbol U.M. Concentratie Metoda


Admisa Sursa 1 Sursa 2
Pesticide Alpha g/l - 0,03 0,06 Gazcromatografie
Organoclorurate HCH
+PCB Gamma g/l - 0,00 0,02 Gazcromatografie
(max 0,10 g/l pe HCH
fiecare componenta, Heptaclor g/l - 0,02 0,04 Gazcromatografie
iar suma lor sa nu
depaseasca 0,5 g/l) Aldrin g/l - 0,00 0,00 Gazcromatografie

Beta HCH g/l - 0,00 0,00 Gazcromatografie

^elta HCH g/l - 0,00 0,00 Gazcromatografie

Heptaclor g/l - 0,00 0,00 Gazcromatografie


Epoxid
Endosulfat I g/l - 0,00 0,00 Gazcromatografie

4,4 ^^E g/l - 0,00 0,00 Gazcromatografie

^ieldrin g/l - 0,00 0,00 Gazcromatografie

Endrin g/l - 0,00 0,02 Gazcromatografie

Endosulfat II g/l - 0,00 0,01 Gazcromatografie

4,4 ^^^ g/l - 0,00 0,00 Gazcromatografie

4,4 ^^T g/l - 0,00 0,02 Gazcromatografie

Endrin g/l - 0,00 0,00 Gazcromatografie


Aldehida
Endosulfan g/l - 0,00 0,01 Gazcromatografie
Sulfat
Total g/l 0,1 0,26
pesticide
c c

CONCLUZII

-
c c c
c c
cc
c c
 c

c

c

cc c
cc 
c
c c cc
cc -ccc ccc c
c
c 
c c&/0c>c,cc
cc
c c

c
 c c
c c
c c cc c cc
c c
c
cc c
c
c
c
c c

c
c c

cccc 
ccc
c
c'
cccc
c
c $c ccc cc 

c 
c

c c 
c


c


c
c c
c
c
c
c c
c
c c
c c
c
 cc 
ccc
c c cc 
c
ccc
cc ccc c
c
 c 
c
cc cc cc
c cE
cc
 c c


ccc
c
c
c c E 
c
c
c
c Ec
c c c
c c
cc
c c
c
 c 
c

c c
 
c c 
c
c 
cE
c
ccc c c
c c
 cc
cc
c c cc
 c-c c
c E 
c cc
 cc
 
cc 
c
cc c:;%c c 
c

c $<%ccc&//cc3c c
c -
c c c
ccc
 c 
cccc
 c
 
 
 c c
c cc
c


c c
cc 
c
c
c
c

c c,;%c
c c

cc cccc
 cc

c 
c
 
c c 

c c
 c
c c c
c c c

 
c 
c
c cc 
c
cc
c

c
c c c

c c 

c  
cc
c E
cc c
cc 
c
c 

cc

c
c cc

c 
c
cc
 c
 
c 
c
c , 
c
 c

ccccc cc 
c c c c

c
 c
 
cc
c
c
 c
c c 
cc 
c c
 c c

c

c


c
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c c
Bibliografie

& +c,
 c:c1
cFChimie Sanitara=cc

cG
cF)cEc=cc-c

c'
c&AA8c
c
% +c,
 c:c1
cFChimie Sanitara=c 
c
cG
cF)cEc=cc-c

c'
c&AA8c
c
( c c:c,c:Cc-
 cFChimia Sanitara a Mediului=c c:
 c
*
c&AA<c
c
< , 
cSTAScFProtectia Calitatii Apei=c
c
0 ,c:c)
c:c)
cHcE
cFLumea pe care ne-o dorim=c c 
c#c
'
c%///c
c
8 -c, c'c 
cc cFUn prim pas in educatia pentru mediu=c c
 c'
c%///c
c
9 :c* cFUzina aqua=c c' c, c*
c&A6(c
c