Você está na página 1de 48

Febreiro - 2001

REVISTA INFANTIL E XUVENIL PARA UN MUNDO MELLOR

Celebramos o
Día da Paz

e da Árbore

C o l e x i o
d a
I n m a c u l a d a
( I n f a n t i l
P r i m a r i a
-

P o n t e a r e a s
S e c u n d a r i a )

O Mundo e a Natureza en Paz

V

ivimos nun mundo convulso; un mundo no que
priman valores que non teñen en conta o benestar
de todos, a liberdade, a paz, o entorno, a natureza sen degradar; un mundo no que uns poucos son
donos da maioría dos recursos e onde os demais
soamente son os donos da súa miseria.
Valores universais como a paz, a cultura, o dereito á educación, non son tidos en conta, debidamente.

P

or iso, neste colexio, no que forman parte
importante da súa estructura educativa e formativa, tratamos que non sexan "flor dun día" senón algo
consustancial ó noso labor cotián.
Profesores e alumnos en harmónica simbiose traballamos arreo para ofrecer este XERMOLO, semente de
futuro, que esperamos arraigue profundamente e
compoña coas suas raíces e as suas ramas unha
rexa e forte árbore baixo a que poidan acougar
tódolos que se sintan tristes, abandonados, maltratados, intranquilos; todos aqueles para os que
a paz e a natureza sexan termos valeiros de contido; todos os que aínda non coñezan a profundidade destes valores.
Este XERMOLO brota con forza porque coñece a
necesidade de medrar, de expandirse e constituir un
paraugas de comprensión baixo o que poidan estar
seguros cada vez máis homes e mulleres que hoxe se
senten tristes, desamparados, abandonados.

E

ste XERMOLO nace para lembrarnos que A PAZ e
a defensa do Medio Ambiente forman unha unión indisoluble no espacio e no tempo. Non é suficiente dedicarlle un día por ano, por moi alto e forte que berremos consignas no seu favor.
A PAZ non se gaña, nin se merca. A PAZ hai que constituíla día a día, sen acougo, sen tregua; a PAZ somos
todos nós en paz con nós mesmos, vivindo en paz cos
demais, Non existe a paz no mundo se os novos corazóns, as nosas vidas, están rexidas, dominadas, polo

XERMOLO

E

egoísmo, pola envexa, polo odio, polo desamor.

ste XERMOLO que hoxe sementamos nos corazóns
desta Comunidade Educativa ten que crecer e desenrolarse sen presa, pero sen pausa, para que nun mundo
futuro no que reine a paz en harmonía no seu entorno
natural e social, nos saibamos partícipes, semente, xermolo, desa conquista á que todos hoxe dende aquí aspiramos. Fagamos votos de compromiso para que este xermolo non sexa abandonado pola nosa insensibilidade, pola
nosa indiferencia; comprometámonos todos a ser os xardineiros que reguemos co noso labor e co noso exemplo
esta árbore que, de seguro, vai crecer, deste primeiro
XERMOLO que vimos sementar.
¡¡Animo e adiante!!

Editorial

páxina 2

Presentación

Traballos sobre a Paz e o Medio Ambiente

SUMAR I O

Redacción:
Alumnos e profesores do Colexio
da Inmaculada de Ponteareas.
Composición e montaxe:
Luz Pino
Colaboradores:
Alumnos, profesores, pais e nais
da Comunidade Educativa.
Agracedementos:
Este proxecto non sería posible
sin a estimable colaboración da
Editorial Alén Miño, S.L.
de Ponteareas

Diego Abalde. 1º ESO

Carta a un ministro

Reportaxe gráfica das celebracións no patio.

Paz Positiva

Patch Adams

Redaccións, enquisas, cartas e debuxos de ESO
Recollida selectiva de lixo
Refuxiados

Homes de Pax

2

páxina 3

páxinas 4 a 20
páxina 21

páxinas centrais

páxina 24 e 25

páxina 28 e 29
páxina 30 a 41

páxina 42 e 43

páxina 44 e 45
paxina 35

P R E S E N TA C I Ó N

UN BRINDIS POR LA PAZ

La paz es el don más deseado.
No hay profeta que no la
anuncie, no hay poeta que no
la cante, no hay corazón
humano que no la ame. “¿Qué
persona de buena voluntad no
aspira a la paz?. Hoy la paz es
reconocida universalmente
como uno de los valores más
altos que hay que buscar y
defender”.
Todos deseamos que la paz
sea como un río en crecida.
¡Ojalá que en él se bañen los
señores de la guerra setenta
veces siete y que en él bebamos todos!.
Pero esta paz que tanto deseamos nos supera. Cuando
parece que está a nuestro
ancance, se nos escapa como
diosa huidiza. Así una
vez y otra. Tanto tiempo soñando con la paz
y no hay página de la
Historia que no esté
manchada de sangre. ¿Hasta cuándo?. El siglo que
ha terminado ha
s i d o

terrible por su crueldad. Pero
no acabamos de aprender las
dramáticas lecciones del
pasado. ¡Cómo desearíamos
que en este milenio los vientos fueran favorables al
entendimiento y pudiéramos
hablar de un tiempo para
acercarse, de un milenio blanco y verde, de un milenio para
la paz y la solidaridad!.
La paz debemos desearla y
debemos trabajarla. Los hijos
de Dios son precisamente los
pacíficos, los que favorecen la
reconciliación, los que ponen
mansedumbre donde hay violencia, perdón donde
hay venganza y amor,
mucho amor en
todas las relaciones humanas.
S e

3

trata de una exigencia humana
y cristiana. “Es una idea necesaria, es una idea imperativa, una
idea inspiradora. Ella polariza
las aspiraciones humanas, los
esfuerzos y las esperanzas....Es
movimiento, crecimiento, trabajo, esfuerzo, conquista”.
Si quieres la paz, trabaja por la
justicia.
El trabajo por la paz es duro y
permanente. El trabajador de la
paz nunca está en paro. La
tarea empieza en el corazón
humano, nuestro más próximo
campo de batalla. Pasa por la
familia, que tantas veces oculta
actitudes belicosas, distantes,
intolerantes. Se debe llegar a
todas las plataformas del tejido social, donde se dan tantas
situaciones agresivas e
injustas; y a las relaciones
entre religiones y pueblos,
para condenar todo tipo
de racismo o xenofobia,
de explotación y
terror.

Mans e corazóns feitos
por alumnos de 1º E.P.

educación infantil

A RECOLLIDA SELECTIVA DOS RESIDUOS SÓLIDOS URBÁNS

Que pasa se amoreamos toda a porcallada nun sitio? Pois que queda feo e cheira mal. Xa non nos gosta pasear por alí. Das duas fotografías que tes aqui ti cal
escolles?

Praia con lixo e
contedores de lixo sen
recoller

Ponte Romana de
Ponteareas e vista
xeral dunha
ría galega

Os máis pequerrechiños do colexio, xa saben onde teñen
que botar as latas, os papeis e o vidro. Colorea estes
debuxos e une con flechas os que se correspondan.

4

educación infantil

Os máis
pequeniños da
escola
disfrutaron
cos actos
do patio

5

queridos pais
P A R A V Ó S F I L L O S , P A R A N Ó S A L U M N O S , E L E S N O S V I N CU L A N

Queridos Pais de Alumnos:

Ó longo da nosa vida todos ensinamos e aprendemos. As leccións cun pai lle da o seu fillo,
abarcan o universo enteiro: dende ¿Dónde está Deus?, ata como usa-lo cepillo de dentes ou
como cruzar por un paso de cebra. Os nenos fan miles de preguntas porque están ante un
mundo novo, estrano e deslumbrante. Ás veces preguntan nun mal momento e faiselles calar
con: "falamos mañán", "ti es moi pequeño aínda" ou "iso non che interesa". Pero debemos
busca-lo xeito de atendelos e escoitalos sempre que poidamos, adecuando a resposta á idade
de cada rapaz. Se os ignoramos chegarán á conclusión de que non son importantes para nós,
e de que os adultos somos persoas incapaces de disfrutar de cousas que a eles lle parecen
marabillosas.
A educación é a ciencia, a técnica e o arte con que pais e profesores exercen a súa acción
sobre o neno para desenrolar adecuadamente as súas aptitudes físicas, intelectuais, psíquicas, afectivas e morais, axudándolle a integrarse ben no medio social no que vive e facilitándolle o logro dunha adecuada autoestima, determinación e autonomía.
Tense que partir das posibilidades reais de cada neno, xa que non son todos iguais, pero sen
esquencer que cada ser humán sempre ten algo marabilloso que aportar ós demáis. Por iso é
tan importante combina-lo amor coa ciencia educativa.
Este labor é moi difícil. Son moitos os factores que inflúen na educación dun neno: persoais,
familiares, institucionais, ambientais, didácticos,...
Por iso debemos estar coordinados pais e profesores e actuar de forma coherente, así o
neno non se sentirá desorientado.
Un neno feliz sempre será máis receptivo ante as ensinanzas que recibe. No mundo que nos
rodea é moi importante a preparación académica, pero non podemos deixar de lado a formacióncomo persoa. Nesta sociedade convulsa na que vivimos isto supón ir contracorrente. É
unha loita atroz, esgotadora , frustrante as veces pero ahí estamos nós, pais e profesores
traballando arreo para consegui-lo éxito.
Precisamente por iso dende este Colexio fomentamos valores humáns como a tolerancia, a
solidaridade, a xenerosidade, a humildade, a honradez... En definitiva queremos que os nosos
alumnos, vosos fillos, sexan agora e no futuro, un exemplo a seguir por todos .
Non podemos esquencer que este proceso educativo é gradual, coma unha árbore que nace e
se ramifica cós anos, e que cun bó abono o seu froito será o mellor. Só podemos aspirar a iso
coa vosa axuda.
Unha aperta.
Os profesores dos vosos fillos.
Para ser grande, sé enteiro: nada
teu esaxeres ou exclúas.
Sé todo en cada cousa. Pon canto eres
no mínimo que fagas.
Así a lua enteira en cada lagoa
brilla, porque alta vive.

6

Fernando Pessoa.

1º de Primaria

¡Góstavos esta pombiña !, ¿a que sí?. Pois fixéronna os compañeiros de
1º de Primaria. Cada neno quixo así participar no proxecto de Paz.
Pegáronnas no cristal da fiestra e quedou moi bonito.

P A Z

De todas las palomas hubo una que se fue por el mundo.
Todavía sigue girando alrededor del Sol
al compás de la Tierra.
Vuela sin dueño, siempre amenazada.
¿Volverá alguna vez al viejo palomar de donde salió un día?.
Rafael Alberti

7

1º de Primaria

Marco Antonio Iglesias. 1º de E.P.

8

Mateo González E. Infantil.

Quenes somos?

Primaria

Somos a xente do mundo, vivimos en todas partes: en grandes
cidades, en pequenas aldeas, en
bosques tropicais ou no Polo
Norte.
Somos de moitas cores: uns
temos a pel bronceada, outros a
temos pálida ou dourada coma o
Sol.
É o noso cabelo? Hai pelos
rubios, acastañados e negros.
En forma lisa ou
caprichosamente
rizada.
Podemos ser
altos ou baixos,

flacos ou gordos, tímidos ou
descarados. Como es ti?

Pero todos nos parece mos en algo:

Todos necesitamos cobixo e alimento.
Todos queremos ser felices e
vivir con dignidade.
Todos necesitamos amor e amizade.
A todos nos gusta disfrutar das
cousas fermosas da vida.
Góstanos aprender, que
nos escoiten e valoren.
Porque todos formamos parte dunha
grande familia:
A HUMANIDADE

7

10

2º de Primaria

11

2º de Primaria
Manuel Novoa. 2º de E.P.

12

3º de Primaria

UROGALLO

José M. Rivera. 3º de E.P.

Gallo silvestre
quedan pocos
Vive en el norte
son preciosos
Vive en los bosques
con los osos
son difíciles de cazar
El urogallo
no hace ruido, calla
solo cuando quiere a una
urogalla canta.
¡Entonces dispara el
cazador!
y el pobre urogallo muere
por su amor
¿Que horror!
No caces urogallos, cazador.

13

Gloria Fuertes

14

3º de Primaria

Clara Mª Castro. 3º de E.P.

15

Andrea Ros. 3º de E.P.

4º de Primaria

16

Antía Mouriño 4º E.P.

4º de Primaria

Queridos niños de
El Salvador:

Me imagino que mal lo estareis pasando sin casas,
sin comida y casi sin familiares; sin ropa, nada
donde cobijarse ni con que abrigarse. Por eso
escribo esta carta y os mando todas mis fuerzas,
todo mi amor y todos os vamos a ayudar. La esperanza es lo último que se pierde. Me despido.
Vuestra amiga Ana.

Carta a
Salvador

todos

os

Ana Pino. 4º de E.P.

nenos

de

O

Queridos nenos: Eu sei que o estades pasando moi
mal. Este terremoto afectou as vosas casas causando mortes: moitos de vos non tedes pais, nais,
avós, etc.
Dende aqui tódolos homes, mulleres e nenos vos
mandaremos todo o que necesitades e non tedes:
diñeiro, comida, roupa,...
A miña clase é a de 4º de Primaria do colexio
Inmaculada; entre os 25 alumnos vos axudaremos.
Eu creo que non fai falla iso só agora. Creo que o
amor e a solidariedade sempre fai falla, e tamén
creo que en tódolos nenos de España tedes amigos
para sempre.
María. 4º de E. P.

Hola niños de El Salvador:

He visto
como lo estais pasando todos. A algunos se le han
muerto sus papás. Escuché que no teneis medicamentos, ni comida, ni hogar...y pensé que yo también podía ayudar.No os preocupeis pues aquí en
España hai mucha gente que os defiende y os quiere. Dentro de poco vais a tener un techo donde
dormir y comer. Me gustaría ayudaros. Un beso y
hasta luego. Me despido con mucho cariño. Un
abrazo y espero que ya se acabe todo.

LA PAZ

Jessica. 4º de E.P.

Excmo. Sr. Aznar:

Le escribo esta carta y espero que estén todos de acuerdo
para que mande ayuda a los paises que están en guerra; que
mande ayuda a los países pobres y ayuda a El Salvador que
sufrió un terremoto. Espero que todos colaboren.

Adisu

Jorge. 4º de E.P.

espero que tu madre se ponga mejor y que puedas
vivir como todos los niños. Y que tengas muchos amigos y que
en el orfanato te lo pases bien. Espero que estés muy feliz.

Roberto.4ª de E.P.

17

La paz es vida
la paz es amor
se marchita pronto
como una flor.
No a las guerras,
si al amor,
así todo el mundo
vivirá mejor
Todos ayudamos
todos al amor
la paz es bonita
como una flor
Vive en paz
sé feliz
y así todos juntos
podremos vivir.

Alba Otero.4º de E.P.

Primaria

C ANCIÓNS P ARA A AM IZADE
Hakuna Matata

Hay un amigo en mí

Hakuna matata, vive y deja vivir
hakuna matata vive y sé feliz

Hay un amigo en mí
hay un amigo en mí
Cuando eches a volar
y tal vez añores tu dulce hogar
lo que te digo debes recordar
porque hay un amigo en mí
si, hay un amigo en mí

Ningún problema
debe hacerte sufrir
lo más fácil es
saber decir
Hakuna matata

Hay un amigo en mí,
hay un amigo en mí.
Y cuando sufras aquí me tendrás
no dejaré de estar contigo,
ya verás
No necesitas a nadie más
porque hay un amigo en mí
hay un amigo en mí

Cuando era muy pequeñín (bis)
notó que su aliento
no le olía muy bien
los demás deseaban alejarse de él
Hay un alma sensible en mi gruesa piel
me dolió no tener un amigo fiel
¡Que gran dolor!, ¡Que mal olor!
Era un gran deshonor
Y me deprimía cada vez que....i
Pumba, que hay niños delante....
Ah! Lo siento.

Otros habrá tal vez
mucho más listos que yo
eso puede ser, tal vez
Más nunca habrá quién pueda ser
un amigo fiel y tu lo sabes

Hakuna matata, que bonito es vivir
Hakuna matata vive y se feliz
Ningún problema debe hacerte sufrir
Lo más fácil es saber decir:
Hakuna matata

El tiempo pasará;
lo nuestro no morirá
Lo vas a ver, es mejor saber
que hay un amigo en mí
hay un amigo en mí.

Debuxo de Andrea González
6º E.P.

18

5º de Primaria

D e s e o s

Si pudiera regalaría una sonrisa a cada niño de este mundo.
Si tuviera el dinero suficiente pagaría la escolarización de
cada persona o niño necesitado. Si supiera como conseguir la
paz en el mundo, la conseguiría. Si me fuera posible ir a todos
los lugares perdidos en la memoria de todos, iría. Si todos
estos casos estuvieran a mi alcance, lucharía por conseguirlos.
Cuando pienso en cada niño de cada continente, me doy cuenta de que soy muy afortunada por tener lo que tengo. Cuando
veo lo egoístas que somos algunas personas, pienso en lo mal
que lo pasan algunos y nosotros casi somos incapaces de ayudarlos.
Ahora me dirijo a todos vosotros:
En nuestro interior está la palabra más importante: PAZ
Alicia González. 5º de E.P

Este poema va dedicado
a los niños que no tienen paz
a los que nunca hemos llamado
en la hora de la verdad
Este día nos hemos reunido
para hablar de los niños de la paz
al pais que nunca hemos ido
pero deberíamos ir ya
Los niños no tienen comida
con la contaminación no pueden respirar
menos tienen bebida
deberíamos auxiliarlos ya
Hambre pasan
habre pasarán
si no los auxiliamos
claro que se morirán
Martín. 5º de E.P.

Ana Pérez. 4º E.P.

No a los juguetes feos
No a los juguetes feos.
No precisamente en Navidad
que son días de amor
que son días de paz

Los juguetes son para jugar a jugar
(de verdad),
no para jugar a matar
(de mentira).
Las pistolas (ni de agua)
El revólver (ni de broma)
La escopeta (ni tocarla)
Los juguetes para todo
y las armas para nada

19

¡Niños del mundo, negaros,
no admitir esos regalos!
Gloria Fuertes

6º de Primaria

O abusón

En un pobo de Galicia, había un neno chamado Brais. Era un abusón con todos os nenos pequenos. Quitáballe todo a todos: os bolígrafos, o diñeiro, as merendas... e tódalas cousas.
El como era mal estudiante ía en 2º da ESO ¡ e xa tiña que estar traballando!; sempre repetía. Os nenos de 6º xa estaban fartos del, e unha nena tivo unha idea: facer un trato, mais ben
un pacto con Brais. E así o fixeron: Acordaron en que si Brais non lle pegaba nin lle sacaba as
cousas os nenos, eles serían os seus amigos. E así todo foi de maravilla.
¿Vedes que ben acaba?. Isto é como ten que ser.

Ana Míguez 6º E.P

El día de la Paz
es un día muy alegre
todo el mundo está feliz
y la gente se divierte
Todos nosotros estamos cantando
formando un coro grandísimo
todos nosotros estamos bailando
y recitando un poema bellísimo
Una paloma volando
reluce en el lindo cielo
la Paz está representando
y no para de coger vuelo
La paz es verdadera
y no es mentirosa
la paz es un cuento de hadas
y de alegrías encantadas.
Soraya, Noelia y Vanesa 6º E.P.

Viva a paz e o amor
fora a maldade e o terror
O mundo ten que sorrir
para poder vivir
Oxalá neste ano
por fin reine a paz.

Trata con respeto e agarimo
os teus profes e compañeiros

Javier Mariño 6º E.P..

Os de sexto no recreo ¡Que alegría, que ilusión!
Son uns nenos futboleiros e comparten o balón

20

Querédevos moito
axudádevos máis
dende o século oito
tiñamos que estar en paz.
Que non haxa guerras
que non haxa dor
de agora en diante
só haberá amor.
Qué faremos coas armas?
témolas que queimar
non queremos morte
queremos amar.
Regalade as rosas
dádevos bicos
sexan brancos ou negros
maiores ou chicos.

Andrea González. 6º E.P.

0,7% XA!!!

¡Todos os nenos do mundo teñen dereito á educación!
Sabemos que 25 millóns de persoas son analfabetas. Ata cando vai durar? A Educación e un

dos pilares básicos de toda sociedade por iso coa colaboración de todos fixémoslle chegar o
ministro Piqué, 192 cartas coma esta.
Que pasaría se cada español lle mandase unha igual?.

Excmo. Sr. Josep Piqué, ministro de Asuntos Exteriores:
A través de la campaña de
INTERMÓN “Educación Ahora:
rompamos el círculo de la
pobreza”, he conocido la alarmante situación de la educación
en el África subsahariana: más
del 40% de los niños y niñas
están sin escolarizar. Si siguen
las tendencias actuales, en el
año 2015, 3 de cada 4 menores
sin escolarizar serán africanos.
En la cumbre de El Cairo entre
África y la Unión Europea, el
Presidente Aznar se comprometió aduplicar la ayuda bilateral
no reembolsable a los países del
África Subsahariana, una petición que 8000 personas le hicieron llegar hace dos años en el marco de la campaña de INTERMÓN “Muévete con África”.
Le solicito que, en la puesta en práctica de este compromiso, el Gobierno español dé prioridad a los programas dirigidos a alcanzar la educación básica para todos los niños y niñas de
África y apoye a los gobiernos africanos que se comprometan con la educación de su infancia.
Atentamente.
Todos los niños y mayores que trabajamos en el Colegio de la Inmaculada.

¡192 ca

21

rta s !

22

PLANTANDO FUTURO...
Dende os pequeniños ata os alumnos de 4º da E.S.O.,
cada curso encargouse de plantar unha árbore

Educación E. Infantil plantando castiñeiros
4º de E. Primaria facendo un burato
para outro castiñeiro

6º de E. Primaria colaboran cunha noceira

Alumnos de
4º ESO
traballando
arreo

2º da ESO diante do seu abeto

23

...E SEMENTANDO PAZ

HIMNO A
LA ALEGRÍA
E SC UC HA

HER M ANO L A

CAN C IÓ N D E L A A LE GRÍ A
EL CAN TO AL EG RE D E L

QUE ES P ERA UN NU EVO D ÍA

VEN CA NT A, S UEÑ A C AN TAN DO

VIV E S O ÑAN D O E L N UE VO
SO L

EN QUE LO S HO M BR ES

VOL VE RÁ N A S ER HE RM AN OS

(B IS )
SI

E N T U CA MI NO

SO L O E X IS TE LA TRI S TE ZA
Y E L L L AN TO A MA RGO

D E L A S OL ED AD C OM P LE TA
VEN CA NT A,

SI

. .. .

E S Q UE NO EN CU EN TRA S

LA A LE GR ÍA E N E ST A TI ER RA
BÚ SC A L A H ER MA N O

MÁ S A LL Á D E L AS F RO NT ERAS

VEN CA NT A , . . .. . .

24

Parte do claustro. Tódolos profesores traballaron polo proxecto.

Tódolos nenos de E.
Infantil e E. Primaria
confeccionaron coas súas
propias mans este precioso mural.
Vestidos de blanco e co
corazón enchido de amor
pechamos
os actos commemorativos
entonando o Himno á
Alegría
Mateo González de E. Infantil

25

26

secundaria

A PAZ POSITIVA

É fácil constatar por unha simple ollada ós medios de comunicación, ou facendo unha investigación na poboación na que vivimos, que a concepción da paz que se ten na maioría dos casos é a
da paz dominante e tradicional, herdada do concepto de Pax romana: aquel que a identifica coa ausencia de conflictos bélicos, e nos nosos
días, como ausencia xeral de todo tipo de conflictos. Desde o nacemento da Investigación
para a Paz o concepto de paz adquire un novo significado ao asociala non como antítese da
guerra senón ó de violencia.
É preciso establecer unha diferencia fundamental entre violencia directa e violencia estructural, entendendo a primeira como agresión física directa, a violencia "tradicional", a máis
facilmente recoñecible; e a segunda, indirecta e máis oculta, que está presente en determinadas estructuras sociais, sinónima da inxustiza social.
Este tipo de violencia encuberta maniféstase como un poder desigual e, conseguintemente,
como oportunidades de vida distintas. Os recursos están mal distribuidos debido a que a
alfabetización/educación non é igual para todos, o mesmo que os servizos médicos, etc. Pero
por riba de todo, está irregularmente repartido o poder de decisión acerca da disposición
dos recursos.
A autorrealización humana enténdese como a satisfación das necesidades básicas, materiais
e non materiais. Neste sentido cando non se satisfan estas, pódense dar diferentes tipos de
violencia:
·
A violencia clásica da querra e o homicidio
·
A pobreza e en xeral as privacións materiais
·
A represión e privación dos dereitos humanos
·
A alienación e a negación das necesidades non materiais
Como vemos a paz afecta a tódalas dimensións da vida: chamar paz a unha situación na que
imperan a pobreza, a represión e a alienación é unha parodia do concepto de paz.

PARTISANO

Padre, madre
un abrazo volveré
héroes, causas
de un poder absurdo
Guerra, odio.
no he entendido bien por qué
vivo muerto
por un mundo nuevo
me acercaré hasta el valle
que me vio nacer
que amarga despedida....Ooooh!

Canto de aceros no quiero matar
último grito de rabia y se va
que no me llamen cobarde y traidor
partisano

Patria y bandera yo os pido perdón
hoy que deserto me armé de valor....
himno de paz por el hombre que cree

partisano...

Libre! Libre!
como un águila seré
vuelo alto
que hay un mundo nuevo.
Y llévame hasta el valle
Que me vio nacer
¿Qué niebla es ésta amigo?. Ooooh!.
Canto de aceros...

Patria y bandera yo os pido perdón
hoy que deserto me armé de valor...
himno de paz por el hombre que cree
partisano...Ooooh!
Lejos de aquí sé que descansaré
me iré me iré
te escribiré mi hermano.

27

de
as
arm das
s
ala struí
tód
e
día rán d
n
ú
e
s
g
l
A
rra
gue

secundaria

Un

exemplo

a

seguir

Como actividade para fomenta-las boas relacións, os nenos de
secundaria miraron a película de Patch Adams e gostoulle
moito. As súas valoración foron as seguintes:
Argumento

Trata dun home que é infeliz, ata o punto de que tenta acabar coa súa vida. Ingresa voluntariamente nun hospital psiquiátrico e alí axuda a un compañeiro, de xeito que se sinte útil. Marcha do hospital e matricúlase na
Facultade de Medicina. É un pouco vello para estudiar pero iso non lle importa. Comenza a facer amigos de
seguido, sobre todo entre os enfermos dun hospital donde fan as prácticas os alumnos de 3º. Saltándose as
normas, cada día percorre as habitacións e cambia o sufrimento dos enfermos por sorisos e gargalladas. Ata
que o descobren e ameazan con expulsalo. El segue coa súa e abre un consultorio nunha casiña onde atende os
desamparados, os que non teñen seguro,... a todos os que o precisen. Sempre co soriso nos beizos pois o amor e
o mellor tratamento. Confía plenamente nas persoas e isto acarréxalle disgustos pois non todos son iguais a
Patch. Despois de moitas aventuras, o envidioso e circunspecto rector abrelle expediente e quere botalo. No
xuizo o que levan o noso amigo, vence a razón, e as ideas de Patch prevalecen as do rector.
Hoxe en día Patch é o director dun gran hospital cunha arquitectura moi simpática onde a asistencia é gratuita.

Opinión

Os alumnos disfrutaron da película e amosáronse dacordo coa política de Patch Adams: O médico ten que ser
alguén cercano, que nos trate con cariño e que nos de seguridade. Tamén defenden que un alumno de 1º entre
no hospital finxindo que está de prácticas pois entenden que ten un bonito motivo: axudar a que os enfermos
tristes, as veces terminais, teñan unha boa estancia no hospital. Todos queren a Patch. Provoca a felicidade na
xente que o rodea.

¿Algunha vez axudache a outra persoa so pola satisfacción de vela feliz?.
Ante esta cuestións a maioría das respostas foron positivas:
- Sí, unha vez animei a unha amiga para que non se deprimira, porque discutira con outra. Lidia Dguez.3º ESO
- Si, cando axudo a miña nai e facemos cousas xuntas. Iso a fai feliz e síntome mellor. Rosa 3º ESO
- Unha amiga estaba deprimida e eu na miña calidade de “reconstrue corazóns”, axudeina a superar os seus problemas. Rubén 3º ESO
- Sí, as veces a miña avóa está aburrida na casa e a levo a dar unha volta. Ana Mª 3º ESO
- É unha satisfacción saber que alguén necesita axuda e lla podes ofrecer. Nuria. 4º ESO
- Unhas amigas e máis eu axudamos económicamente a unha compañeira e sentiuse mellor. Ángela. 2º ESO
- Sí algunha vez, porque me da pena que se sintan mal, e si lle axudo síntome feliz. Andrea Pérez. 3º ESO
a
ecilist
p
s
e
r
se
.
ai que iz á xente”
h
n
o
l
“N
fe
facer oss. 2º ESO
para
ica R
Jess

“Ademáis de que ven nos
libros, é moi importante o
que se aprende das outras
persoas”.Lidia Dguez.2º ESO

A felicidade dos
demáis tamén me
afecta a mín”.
Perla Fdez. 4º ESO

Patch supo que estaba curado cuando sintió la necesidad de ayudar
Asunción Lorenzo. 2º ESO

28

“Patch in
gresó en
un psiquiá
trico por
q ue n o t
enía quie
escuchar
n
a y no s
lo
abía qué
con su v
h
a
cer
ida”. Reb
ec
a Sastre
2º ESO

secundaria

Como é Patch para os nenos de 2º da E.S.O.
Extrovertido.

Rompe coas
normas. Alexandra

Jacobo

Amigo dos
seus amigos.

Espontáneo.
Ángela

Alexandra

Humilde.
Miguel

Bo rapaz

David

Astuto.

Moncho

Gracioso.

Jéssica

Sincero.

Divertido.

Tania

Simpático.

Emma

Solidario.

Audaz.

Ángela

Mira no interior das persoas. Jéssica

Comprensivo.

Boa persoa.

Miguel

Alexandra

Moncho

Belén

Reivindicador de inxustizas.
Ángela

29

30

secundaria

REFLEXIÓNS DENDE A TUTORÍA

Tra-la lectura de “A PAZ POSITIVA”,charlamos cos nenos e propuxemosllelo
seguinte:
Presentación:
Imos comprometernos a non ser indiferentes ante este tipo de situacións. Seguro que
algunha vez estivechedes no medio dun conflicto no que a violencia física ou verbal foi
a protagonista.
Cuestións:
1.-Analiza os momentos de violencia ou
momentos violentos que se dan na escola:
unha discusión cun compañeiro, unha bronca
do profesor, o desgusto dun alumno cando
lle dan as notas, as burlas que se lle fan ós
que son diferentes, etc. Destas e doutras
situacións, pensa nos protagonistas, nos
As respostas foron variadas pero coincidían
no básico:

motivos, na frecuencia coa que pasan, no
lugar do colexio..¿Que papel fas ti no asunto?.¿Cómo poderías evitalos?. ¿Pensas que
son necesarias as normas de convivencia no
centro?. ¿Cales son estas normas?.
¿Cúmprelas sempre?.
2.-Reflexiona e explica en que situacións te
sintes mais feliz na escola. Fai o mesmo cos
momentos de disgusto. ¿Cales prefires?.
3.-Pensa na túa familia e nos momentos violentos: gritos, castigos, algunha lambada...¿Cales son as causas?. ¿En que medida
es responsable destas situacións?. ¿Cómo
poderías melloralas?. Pregunta ós teus pais
como se comportaban eles cos teus avós;
¿Os cambios producidos parécenche positivos ou non?.

A necesidade de entendemento
entre as persoas

1.- Case ningún alumno se recoñeceu a sí
mesmo como mal compañeiro, mais ben todo o
contrario: un amigo capaz de axudar nos
momentos de disgustos e broncas. Tamén dín
que as normas de convivencia son necesarias
para o respecto entre as persoas, e para
conseguir que te valoren máis.
2.- Todos prefiren os momentos felices pero
non explicaron cales son. Algún apuntou que
no recreo era feliz; Quizais non entendeu a
pregunta.O que está claro é que non lle gustan as broncas dos profesores.
3.- Na casa o que mais e o que menos ten
discusións cos pais: polas notas, cando chegan tarde, cando dan malas contestacións...
Todos recoñeceron que as veces son merecedores dunha palmada.
Tamén saben que os pais de agora dialogan
mais cos fillos que hai 40 anos. Contan que
os seus avós eran algo máis duros.
Están dispostos a colaborar para mellora-las
situacións cotiáns.

31

Andrea Lemos. 3º ESO

secundaria

¿ QUE ACTITUDES PUEDEN LLEVARME A SER CONSTRUCTORA DE LA PAZ?
La paz, es un estado de bienestar colectivo el cual requiere unas actitudes para que
se produzca:
·Se debe respetar a las personas mayores, a nuestros padres y a nuestros profesores,y si tenemos algún problema con
ellos debemos intentar solucionarlo
hablando y no es conveniente adoptar una
postura atacante hacia ellos, porque los perjudicados siempre
seremos nosotros.
·Debemos respetar a
las personas que son de
menor edad que nosotros y no aprovecharnos ni abusar
de ellos.
·Debemos
intentar llevarnos bien con
nuestros hermanos en especial, aunque con
el resto de la
familia también.
·No debemos
ser malos compañeros y no
debemos burlarnos de estos, pues
pueden sentirse
desplazados u ofendidos.
·No debemos discriminar a los compañeros por
ser altos o bajos, flacos o gordos, listos o burros, guapos o
feos, porque vaya a la moda o no vaya a la
moda....
·En clase no debemos discutir porque

un compañero nos quite un bolígrafo, la
goma, la pintura, el pegamento, las tijeras,...
·En el patio no debemos discutir por
que un amigo nos quite el balón, o no nos
deje jugar en su grupo. Debemos ser considerados y solucionar los problemas
hablando y razonando.
·No debemos discriminar a
nadie por su raza, color,
religión, sexo, forma
de ser, forma de
pensar...
·Es razonable
que seamos
amables con la
gente que por
una u otra
razón están
pidiendo en
la calle, no
es humano
que los
insultemos y
maltratemos; eso no
lo debemos
hacer nunca.
·Debemos
ser amables,
razonables, conprensivos, generosos, amistosos, etc
con la gente que nos
rodea y nos necesita y
tenemos que intentar perdonar todos los errores que puedan cometer.

Jennifer Rodriguez 3º ESO

Collage feito con papel usado por Nilsa

Constructor de paz puede ser cualquiera, incluso un niño pequeño ; pero para poder ser
un buen constructor de paz hay que tener una serie de actitudes que son muy importantes
para que la paz pueda estar entre nosotros. Paz significa no a las guerras, no a las opresiones, no a los malos tratos, si a la amistad, si al amor, si al compañerismo...
Para poder ser un buen constructor de paz debemos empezar por lo más sencillo que es
respetar al prójimo, para luego seguir con tratar de igual modo a los demás dejando de lado
las creencias religiosas, las diferencias raciales. Posiblemente lo más difícil de hacer para
construír paz es dejar las disputas, que lo único que causan son llantos, tristezas, odio; en
las disputas la verdad es que nunca sale nadie ganando, todos perdemos, o bien un amigo, o
una casa, un trozo de tierra.
La verdad de las guerras es que nadie sale ganador, todos salen vencidos.

32

Óscar Vila 4º E.S.O.

secundaria

¿ QUE ACTITUDES PUEDEN LLEVARME A SER CONSTRUCTOR DE LA PAZ?

Son tantas las injusticias con las que cada día me asombra el mundo, que hace cuestionarme
cuales de los objetivos a seguir son los acertados, si los de fastidiar al prójimo o los del respeto mutuo. Desde mi fuero interno contemplo el mundo de los adultos y hay tantas cosas que
no entiendo, como tantas otras que no comparto, me duele que haya gente que muere de hambre y que su país gaste los pocos recursos que tiene en juguetes para hacer guerra; me duele
que en mi propio país se mate a la gente (todos ellos inocentes, la muerte nunca es justificable) porque no se acaten las ideas de unos pocos; me duele la inseguridad, la intolerancia y la
falta de solidaridad. Pero lo que más me duele es, que siendo todos iguales, no seamos capaces de entendernos y que la falta de entendimiento provoque situaciones lamentables. Que
por ideas religiosas, políticas o étnicas se muera tanta gente, es algo que nunca llegaré a
entender.
Yo, que todavía soy una niña, me gustaría ver el futuro con más optimismo, pero seguro que
otros lo hicieron antes y la paz sigue sin brillar en todo su esplendor. Por eso creo que desde
nuestras edades deberíamos comportarnos con mucho respeto hacia los demás, evitar las
discusiones, que la forma de arreglar las cosas y nuestras diferencias sea a través de la palabra; aprender a escuchar para saber comprender, derrochar generosidad y pasar por la vida
con un poco más de humildad. Quizá así, nuestra generación pueda cambiar los roles establecidos y regalarles a nuestros hijos un mundo adornado con la paz.

Thais Pousada 4º ESO

Las actitudes serán buenas
cuando tu te lo propongas. No
mas violencia ni guerras para
que tu contenta te pongas.
Ayuda a los que no tienen nada,
dales comida y felicidad,
ayúdales con toda tu alma
quítalos de la pobreza
y dales libertad.
Ayuda a tu prójimo sin
condición, ayúdalo siempre
hazle caso a tu corazón
Una cosa pide el mundo que
haya siempre paz, que es
importantísima
y la necesitamos ya
No margines a la gente,
ayúdala porque de ti depende
¡cuídala!
En el mundo
que haya paz ,
que haya paz
porque sin eso
no hay nada más
Haz que este mundo
vaya a mejor
y que ningún vagabundo
se quede sin amor
Lara Martínez 1º ESO

Yo, como todas las personas de este mundo, puedo
aportar cosas para la paz, es decir, puedo ser constructora. Todo el mundo tiene cosas buenas que dar a los demás,
sobre todo amor.
Cada ser de este planeta tiene dentro de sí una
parte buena y una mala, lo que pasa a veces es que el mal
está muy desarrollado, y yo no entiendo por qué.
Lo más bonito es ayudar a quien te necesita, y no solo
en los momentos malos. Esta actitud la tiene todo el mundo,
lo que pasa es que hay gente que no la lleva a cabo.
La mayor de las actitudes, la tenemos todas las personas y es el AMOR, que lo llevamos todos/as dentro de
nuestros corazones. Sin el amor no habría vida, porque solo
existiría la guerra y todas las cosas malas que hay en el
mundo. Si tu no das amor no tienes paz contigo misma, eso
me pasa a mi.
Yo tengo muchísimas actitudes que aportar, pero
muchas veces voy contra ellas. Cuando somos violentos, ya
sea de una manera o de otra, estamos yendo contra la paz
que es un sinónimo de amor, tranquilidad... Cuando estamos
en un sitio donde hay gente discutiendo no hay tranquilidad porque no hay paz.
La actitud que más puede construir la paz es el amor,
y creo que a mi me sobra. Si entre todos nosotros hubiera
amor, no habría ni una sola guerra, porque el amor es un lenguaje con el que nos sabemos expresar muy bien. Es uno de
los que más me gusta. Así pues, "El amor es la única cosa
que se hace grande al compartirla". Así que ya sabes, da
amor y serás constructora de paz!!!!!!!!
Carla Lillo 4º ESO

33

34

secundaria

¿ QUE ACTITUDES PUEDEN LLEVARME A SER CONSTRUCTOR DE LA PAZ?
Lo más importante en un ser humano es ser
humilde y respetar a los demás, porque de nada
vale decir que es partidario de la paz y que se
condena la guerra, si no somos capaces ni
de llevarnos bien con nuestro propio hermano o con nuestros amigos.
La solidaridad también es importante, pero solidaridad es dar algo importante al más necesitado no dar lo que
nos sobra o lo que no queremos.
Debemos intentar comunicar paz
en todos los ámbitos y en todos los
lugares y acontecimientos que celebramos, no solo en el día de la paz si
no que también debemos hacerlo el
resto del año.
Todos debemos dar un poco de
nuestro interior para poder pisar la guerra, el odio, las burlas y la maldad. No
podemos decir que lo haga el vecino si no
que debemos ofrecernos, pues todos somos
importantes para el logro de la paz absoluta y
real.

Christian Lo Re 3º ESO

Collage feito por Christian
con papel usado

Cuando pensamos en la paz siempre la vemos como la ausencia de grandes guerras como la de
los Balcanes pero, ¿ qué es realmente la paz ?. El diccionario la define como "situación en la
que no hay guerra, conflictos ni enfrentamientos". ¿Y no son enfrentamientos tanto las grandes guerras como las pequeñas discusiones?. Pues sí. Aunque nosotros nunca veamos a la guerra de esta forma, está muy presente en nuestros días y posiblemente nosotros no queremos
ver la realidad, quizás porque nos daríamos cuenta de que tan absurdas son las pequeñas discusiones que tenemos entre nosotros como las grandes guerras tan criticadas también por no
sotros. Por eso para ser constructor o constructora de paz, no hace falta ser un político y firmar grandes acuerdos. Simplemente con no reírse de un compañero que sea diferente, no marginarlo, no criticarlo o hacer que no lo critiquen ya estás colaborando para que haya mas paz.
Quizás así, poco a poco, se puede llegar a acabar con las grandes guerras y masacres que matan
a millones de personas inocentes en todo el mundo y al fin todo el mundo pueda saber así lo
que es la verdadera paz.

35

Nilsa Suárez 3º ESO

secundaria

Con esta poesía,
me gustaría hablar,
de lo que sería,
vivir con paz.
Sin guerras, sin odio,
con libertad,
sería otro mundo,
¡El mundo en paz!
Me encantaría,
que fuera verdad,
que la guerra no existiera
y reinara la paz.
Tal vez, hablar,
con esos señores,
y pedirles paz,
para todos los rincones
Que todas las armas
se esfumaran en el aire
y que no haya más almas que lloraran con desmadre.
- Que se acabaran los disparos,
y las muertes sin razón,
y que todos, hermanos,
hagamos caso al corazón. Pienso
en actitudes,
que me pudieran llevar,
sin maldades,
a ser constructora de paz.
Ayudar a los pobres,
no pelear,
serían dos razones,
para no luchar.
Hablar con los enemigos,
y guerras, ni soñar,
solucionar los problemas
hablando, y sin matar.
Y diciendo esto ya
termino esta poesía
pidiendo paz,
de noche y de día.
Antía Iglesias Lamora 1º ESO

La paz es una de las asignaturas pendientes en nuestro
mundo .Ser constructor de la paz no es una tarea fácil
pero supongo que llena de satisfacción.

Para llegar a la deseada paz mundial no es suficiente
con un constructor de la paz , sino que lo deberíamos ser
todas las personas de la tierra , y creo que esto es prácticamente imposible.
Alcanzaríamos la paz si :
-Todos fuéramos más bondadosos, solidarios y generosos.
- El respeto al prójimo es algo fundamental.
- En ningún caso debemos usar la violencia.
- No despreciar ni llegar a la humillación de nadie .
Si cumpliéramos estos cuatro puntos creo que todos
seríamos constructores y portadores de la paz.

Borja Díaz 1º ESO

El diccionario define paz como ausencia de violencia
pero, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros (las personas)
somos quienes producimos esa violencia por medio de
riñas, peleas, guerras...
Para que la paz en este mundo se lleve a cabo, tendremos que cumplir el dicho que dice "vive y deja vivir". A
veces la paz se suele relacionar con conflictos bélicos
que no nos afectan en nada, lo que es mentira, porque la
violencia nos acecha y nadie está libre de producirla o
verse afectado por ella.
Un sabio dijo una vez: "Es mejor una guerra desfavorable que una paz injusta", esto viene a que cuando se
acaba una guerra, llega la paz de una forma u otra y una
paz injusta nunca es ni será una paz verdadera.
Lo que hay a nuestro alcance para que haya paz, es
que intentemos no meternos en líos que después nos
podamos arrepentir para el resto de nuestras vidas y
reflexionar sobre todo lo que hacemos para que lo que
hagamos, lo hagamos bien y no generemos violencia.
Diego Martínez 3º ESO

Si quieres ser constructora de la paz tienes que respetar a las profesoras , a los ancianos, a
los padreas y a los niños......
No debes pelear , ni insultar, solo ser amable, para que las personas también pueda serlo, ya
que si tú no eres bueno con alguien, él tampoco lo será contigo.
Si tienes dinero, da limosna, si tienes ropa que te queda pequeña, hay niños más pequeños que
tú, que la necesitan , así también con el calzado, comida, etc.
No solo hay que ser solidario el día de la paz si no que todos los días.
Las personas tienen que respetarse, un rico debe respetar a un pobre y ayudarlo. Un niño debe
respetar a un anciano y cuidarlo.
Una profesora debe respetar a sus alumnos, pero también ellos a las profesoras, así muchas
personas mejorarían y ayudarían a construir paz en este mundo y todo sería mucho mejor, imaginaros un mundo sin guerra, sin desprecio, sin odio, solo con amistad ,cariño y amor. Ese es el
mejor mundo, ayuda a construir la paz.

36

Maria Troncoso 1º ESO

secundaria
¿ QUE ACTITUDES PUEDEN LLEVARME A SER CONSTRUCTOR DE LA PAZ?

Este día es en el cual la paz
se celebra en todos los países del mundo.La es un símbolo de amistad,solidaridad,amor y felicidad a los demás,a todas las
personas que lo necesiten.Para ser constuctoras de
la paz debemos ser buenas
personas eso lo primero,eso
quiere decir,ser solidarios,generosos y sobre todo
cuidando nuestra vida y la de
los demás.
Para que exista la paz lo que
deberíamos hacer era poner
una serie de normas
Primero:impedir el acceso de
armas a dichos continentes,a
no ser las autoridades o
cazadores profesionales.
Segundo: crear ejércitos
que no se dediquen a por la
guerra,si no la paz.
Tercero:conseguir una mayor
unidad y crear una forma de
gobierno común,libre y democrática.
Con estas normas seguro que
habría muchísima más paz y
todos podíamos ser felices,
sin miedo de salir a la calle y
con más seguridad.Yo diría
que todos nosotros desperdicioso usando<<sprais>> que
puedan dañar la capa de
ozono,esto es otra manera
de que exísta la paz. Sigo
diciendo¡¡¡luchar por la paz!!!

Rebeca Sastre 2º ESO

En mi opinión,ser una constructora de paz no consiste
simplemente en apuntarnos a
manifestaciones,o a diferentes actos que aun que colaboremos la paz no vendrá,en
mi opinión pequeñas actividades con nuestros amigos o
familiares hará crear un

ambiente de paz entorno a
nosotros,y no solo paz,sino
alegría,cariño,amor y tantos
y tantos sinónimos y significados que tiene la palabra
PAZ. Esta paz es nuestra
forma de poner nuestro granito de arena al construirla.
Pero otras
cosas,desgraciadamente no
las podemos arreglar con
unas simples palabras o actitudes,ya que personas que no
apoyan la paz y convierten el
mundo en un malvivir.
Diferentes personas que
hacen daño a todo el mundo
por quedarse ellos con lo que
quieren.Un enfado crea un
ambiente nada pacifista, y
"un perdón",o un "lo siento"
se convierte en todo lo contrario. Paulatinamente iremos pensando y recapacitando en actuaciones así, que
pueden parecer una tontería
para no sentirnos mucho
mejor siendo perdonado y
pidiendo perdón.Esto nos
costará alcanzarlo ya que el
mundo sería perfecto con la
Paz y no es nada ni nadie.
Poco a poco lo consegieremos,con exfuerzo pero lo
conseguiremos.

Ángela Vilas 2º ESO

Día a día en este revuelto
mundo nos ha tocado
vivir,lleno de continuos
sobresalto,lleno de odio,de
rencores,de guerras,de
terrorismo....
La palabra Paz nos suena un
poco a utopía porque en cada
rincón del mundo sufren una
y otra vez conflictos quizás
derivados mayormente por
intereses económicos,otros
por fanatismos religiosos

37

,etc. etc.
Cuando normalmente voy a
misa los domingos y nos
damos la paz fraternalmente
a veces me pregunto si lo que
expresamos verbalmente es
lo que sentimos y es lo que
deseamos con los demás con
sinceridad y buena fé.
Veo una y otra vez las desgracias que existen por
muchos lugares y en mi interior como me gustaría que
todo fuese tan distinto,todo
más equitativo.Pienso yo que
si en mis manos estuviese
contribuir a esa Paz tan
deseada,lo primero que haría
sería juntara partes enfrentadas y escucharlas,después
tratar de hacerles comprender que no es justo que miles
de personas pasen hambre,
que sufran principalmente los
niños y todo ello porque no
son capaces de entenderse y
ceder un palmo en sus decisiones y que probablemente alguno de ellos esté
en un error.
Cuántas veces se me hace un
nudo en la garganta viendo
los horrores,las penurias,las
miserias que hay por el
mundo y todo porque no hay
un poco más de comunicación,
de diálogo, de entendimiento,
de confesión hacia los demás
hacia los que sufren las consecuencias de las guerras.
Por lo que a mí respecta soy
una voz más que aclaman a
los gobiernos del mundo Paz,
espero que los que así pensamos algún día nuestras voces
puedan oírse y que todos los
habitantes de la tierra vivamos en permanente reconciliación.
-GRACIAS-

Lucía González 2º ESO

secundaria

La primera de las actitudes y la más importante es no ser constructor de guerra
ni de violencia, en todos los aspectos: como una ria con el padre o la hermana, una
pelea de compañeros de clase, un cabreo de la profesora o una bronca.
Hay que ser honrados, buenos, francos, generosos, caritativos y un poco menos
egoístas ya que si fuéramos menos egoístas nos ayudaríamos entre nosotros nos
dejaríamos todas las pertenencias y no habría razón alguna para que existiese la
guerra y la violencia o mejor dicho la falta de paz.
Ya se sabe que dos no pelean si uno no quiere, por lo que siempre hay alguien dispuesto a chinchar o incordiar a los demás para que se inicie la falta de paz.
Todas las actitudes son necesarias, pero tenemos muy pocas de ellas.
J. Alfonso Davila 3º ESO

¿QUÉ PASARÍA SI NADIE QUISIERA IR A LA GUERRA?.

Si nadie quisiera ir a la guerra, ya no existirían, puesto que nadie combatiría.
Los países, cuando están en guerra, se
destruyen, hay muertes, epidemias, se
destroza la naturaleza, hay hambre,
pobreza, y cuando la guerra se acaba, deja
muchas secuelas, y hay que reconstruir
todo de nuevo.
Pero si no existiera todo sería, amor, paz,
felicidad, todos nos llevaríamos bien, y no
nos insultaríamos.
¿Os imagináis un mundo sin peleas, violencia o terrorismo?:
Sería difícil conseguirlo, pero no imposible, si nos uniésemos todos.
Tampoco existirían las armas, (si no

hubiera guerras), ni se fabricarían, y el dinero
que invierten algunos países en su construcción, se destinaría a la investigación y el desarrollo, o a mitigar la pobreza.
Quizás las dos cosas más difíciles de conseguir serían:
La PAZ, y la destrucción y prohibición de las
ARMAS. Porque el hombre es el que provoca la
guerra.
Y por último, sólo decir que "EL HOMBRE ES
EL QUE MANEJA EL ARMA, Y NO EL ARMA
AL HOMBRE" y "NO MATAN LAS ARMAS
PORQUE QUIEREN, SINO, AL REVÉS EL
HOMBRE ES EL QUE HACE QUE LAS
ARMAS MATEN"

38

Antía Otero. 1º ESO

secundaria

¿ QUE ACTITUDES PUEDEN LLEVARME A SER CONSTRUCTOR DE LA PAZ?
Mis actitudes para ser constructora de paz deben estar relacionadas con un buen comportamiento y amabilidad con los demás.
Para crear paz con los demás, debes estar en paz contigo misma. Cuando se encuentra la paz
interior de una misma, se puede empezar a construir la paz con los que nos rodean. Pero para
encontrar la estabilidad personal necesitas la ayuda de los que quieres. A veces es difícil
aceptar esa ayuda y otras recibirla. De todas maneras, para crear la paz con los que nos
rodean, debemos llevarnos bien con todos, comprender sus ideas, ayudarles en momentos
difíciles, evitar sus lágrimas, consolar sus inquietudes.... y una infinidad de cosas. Siempre, a
todos, se nos escapa algo que puede crear conflictos; unas veces más graves, otras sin casi
importancia; unas personas más a menudo, otras raras veces. Pero todos cometemos fallos,
que debemos remediar y evitar. Pero la paz mundial, es realmente imposible porque aunque
sean pequeños conflictos, siempre habrá alguno. Pero por lo menos intentemos solucionar los
más cercanos a nosotros.

Fernando
constructor de PAZ

Hai xa tempo, coñecín un rapaz chamado Fernando, o que non lle gustaba
nada que non hubese paz e aborrecía
as pelexas. Un día chegou ó seu pobo
unha familia africana, e os nenos
desta familia ían á escola de
Fernando. Nesta escola tódolos trataban mal e se rían da súa cor de
pel, do seu país... e iso a Fernando
non lle gustaba nadiña.
Un día, e coa axuda de Fátima, a súa
mellor amiga, decidiu que tiñan que
facer algo. Primeiro comunicáronlles
ós mestres a situación e estes enseguida tomaron medidas. Despois falaron con tódolos seus compañeiros e
fixéronlles comprender que a súa
conducta non era boa e explicáronlles
que non hai que discriminar a ninguén.
Moitos deles entenderon o que quería
decir Fernando á primeira, a outros
costoulles máis, pero, ó final, todos
caeron na conta de que o que facían
estaba mal. Fernando conseguiu así o
que a el máis lle gustaba, que houbese: PAZ.
Mónica Lago 2º ESO

Ángela Costas. 4º ESO

Creo que yo no puedo cambiar el mundo, porque la
opinión de un niño de 12 años no creo que tenga
mucha importancia.
Si buscamos en el diccionario la palabra paz nos
aparecerán los siguientes significados:
Ausencia de guerra.
Estado de concordia, de acuerdo entre los
miembros de un grupo.
Sosiego, estado de una persona no agitada.
Calma, silencio, reposo.
Unas actitudes positivas podrían llevarnos a
algo semejante.
Para mejorar mis actitudes, tendré que dialogar, saber escuchar, pensar más en los demás, no
ser egoísta, discutir (pero siempre respetando) y
por supuesto ser buen compañero.
Yo no puedo cambiar a nadie, porque cada
uno tiene su forma de ser, pero intentaré hacerlo lo
mejor posible y si fallo lo volveré a intentar hasta
que sea un buen constructor de paz.
Para construir la paz son necesarios buenos
materiales: tolerancia, consideración, solidaridad y
sobre todo saber perdonar.

39

David 1º ESO

Momentos

secundaria

de

violencia

Pelexas entre compañeiros
Un dos momentos de violencia no colexio
é cando por calquera mal entendido ou por un
insulto, dous estudiantes se enzarzan nunha
pelexa e acaban sen falarse ou enemistándose.
Cando un alumno se mete
con outro alumno.
Outro momento é cando un estudiante
abusa do seu protagonismo e da sua forza,
insulta a outro un pouco máis débil feríndoo
moralmente e facendo que se sinta despreciado.
Críticas entre compañeiros.
Outro momento de violencia é cando un
alumno fala mal doutro as suas espaldas , e
logo este entérase por unha terceira persoa.
Entón surxe unha enemistade entre esas
duas persoas.
Abuso entre compañeiros.
Outro momento de violencia, provocase
cando dous estudiantes rompen calquera
cousa que pertenza o colexio, e un deles ,
tendo os dous a culpa dos feitos, avísalle a
profesora ou titora de que a culpa é do
outro. Entre eles desfaise a amizade que
compartían e surxe un problema.
O disgusto dun estudiante por unhas
malas notas
Cando un estudiante suspende unha asignatura e empeza a botarlle a culpa á profesora e a decir que ela lle baixou a nota porque lle colleu mania.
Discusión ou broncas cos profesores.
Outro momento violento no colexio, dase
cando se discute cun profesor porque non
estas dacordo coa nota dun exame; os profesores cando corrixen, corrixen ben, ainda
que as veces poden confundirse porque eles
tamén son humáns e non son perfectos. Nos
o que debemos facer, se non estamos dacordo, é dicirllo con educación e sen enfadarnos,
para que o profesor non se enfade e se sinta

na

escola

mal.

Discrepancia entre amigos.
Outro momento de violencia na escola, sucede cando non se esta dacordo coa opinión de
outro amigo ou cando se discute por que che
fixo a burla, ou porque non estás dacordo
coa sua forma de xogar e de actuar nun xogo
determinado; enton comenzamos a insultarnos e a rebotarnos e acabamos pelexando.
Discriminación dentro do colexio.
Outro momento de violencia no colexio,
prodúcese cando se discrimina a un compañeiro por ser máis alto ou máis baixo; máis
gordo ou máis fraco; máis listo ou máis
burro; máis popular ou menos popular; por
ter máis cualidades ou menos; por ser máis
amañado ou máis patoso; ....
Normalmente cando hai violencia no colexio, é porque cada un defende as suas ideas
e ármanse broncas por non falalo detidamente.

Lidia Dguez., Rosa Borrego, Jennifer Rguez. e Andrea
Lemos. 3º ESO

40

secundaria
¿ QUE ACTITUDES PUEDEN LLEVARME A SER CONSTRUCTOR DE LA PAZ?

Para construir la paz no es necesario ir a los países donde existe guerra. Para hacerlo hay
que empezar por construir la paz en tu propia casa, en el colegio y en tu barrio.
Aunque no parezca verdad para empezar a construir la paz se tiene que empezar por obedecer a tus padres, colaborar con ellos en las tareas de casa y cuidarlos.
También puedes hacer la paz no regañándo con tus hermanos, prestarles tus cosas y ayudarles.
En el colegio también puedes ser constructora de paz no peleándote con tus amigos , preocupándote por ellos y brindándoles tu ayuda.
También en tu barrio puedes hacer la paz no pintando en las paredes de las calles, ayudando
a algún anciano , sin despreciar a nadie y colaborando con las campañas y asociaciones del
barrio.
Mª Paz Álvarez 1º ESO

En realidad, ¿qué es la paz?, ¿cómo podemos intentar hacer
la paz?, ¿quién quiere ser amigo de la paz?; la paz, ¿es un
sentimiento o una acción?, ¿es verdad que sientes la paz?.
No sé sabe, o por lo menos, no lo sé, porque aún no lo estudié, (dirían algunos), pero, ¿es qué hay que estudiar la paz?.
La respuesta es: No, no hay que estudiar la paz, pero sí
podemos hacer que la paz reine en nuestro mundo, como
reina el Sol nuestro día y la Luna nuestra noche, como reinamos nosotros en nuestros sentimientos...
Todos juntos haremos que la paz viva en nosotros y construiremos un muro, para que la guerra, la envidia, los celos...
no puedan pasar y gobernar nuestra vida, como si nosotros
fuésemos esclavos de la maldad.
Pero, para construir este muro y hacer la paz, necesitamos
la ayuda de todos y todas, que nadie quede atrás; nos da
igual si eres blanco o negro, alto o bajo, niño o niña, feo o
guapo, listo o burro, rico o pobre, divertido o aburrido...
porque nosotros no miramos como eres por fuera, sino por
dentro; tu corazón es lo que nos importa, muchos corazones, llenos de amor, unidos, son los que construirán la paz, y
ese muro, para echar la maldad.
Pero, mucha gente, dice: "Yo ya estoy construyendo el
muro, ya que le doy un donativo a los pobres del Tercer
Mundo."
Y a veces, solo dan un céntimo, pero no nos importa lo que
ellos dan, sino la voluntad de por qué lo hacen; el problema
es que darán toda su voluntad, pero a lo mejor se lleva mal
con sus vecinos o familia.
Nosotros creemos, que antes de hacer o intentar construir
la paz mundial, debemos empezar por nuestro entorno.

Andrea Lemos 3º ESO

41

Lucha,
lucha por la paz
lucha por la libertad.
Rompe hoy el desamor
y en tu corazón,
y en tu corazón florecerá
la verdad.
Funde los cañones montados en tus almenas
y las metralletas que tiene
tu corazón,
construye con ellos monumentos de esperanza
y sé por el mundo mensajero del amor
No son los misiles, ni los
odios, ni rencores,
los que harán al hombre
más humano y más feliz
rompe las cadenas, desmantela el egoísmo
y deja que crezca el hombre nuevo que hay en tí.
Únete al hermano, ve formando una cadena
de paz y alegría y de solidaridad
que rodee el mundo y haga
que todos los hombres
unan sus esfuerzos ¡Viva la
fraternidad!.

secundaria

A RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
Como todos poderedes comprobar, un dos principais problemas das nosas
vilas é a cantidade de lixo que se acumula nos vertedoiros. Entre tódolos galegos producimos o ano 800 mil toneladas de lixo.
Isto introduce varios problemas relevantes:
- O vertido incontrolado do lixo leva a grandes estragos na paisaxe e no
medio ambiente (fumes, roedores, lixiviados, etc.)
- Os envases e envoltorios dos productos que consumimos requiren dunha
grande cantidade de materias primas, o que ocasiona un esgotamento dos
recursos naturais.
- A inexistencia dun tratamento axeitado do lixo lévanos a desproveita-la
riqueza que este contén.
Para que a reciclaxe sexa posible é preciso que todos nós seleccionemos o
lixo nos fogares e o depositemos nos colectores apropiados.
Todos debemos colaborar na mellora da natureza e das nosas vidas intentando
reduci-lo lixo que xeramos.

EXPERIENCIA

Unhas das propostas que lle fixemos ós alumnos de secundaria para que foran conscientes da
cantidade de lixo que se produce cada día foi a seguinte:
Durante algúns días tiveron que encargarse de levar tódolos resíduos xerados na casa ós
colectores correspondentes, pero antes tiveron que pesalos e anota-las cantidades.
Dividindo o peso total do lixo levado a cada colector entre os días da práctica e o número de
persoas que viven na casa, poideron averiguar os quilos que produce cada persoa por día.
Ó final cada alumno tivo que comparar os resultados cos dos seus compañeiros

42

secundaria

Consellos prácticos para reduci-la
contaminación nas augas residuais domésticas

Evita-lo uso de papel hixiénico de cores ou decolorado. Mellor reciclados
Usar somentes os productos de limpeza necesarios. Fregar co esparto é mais
cansado que usar espray pero contamina menos.
Usar un pouco menos de deterxente. Aforrará cartos e
axudará a mellora-lo medio. Usar deterxentes sen fosfatos.
Os medicamentos teñen compostos que en forma libre na
auga, poden ter comportamentos impredecibles. Hai que levalos á farmacia para que sexan reciclados .
Os residuos sólidos que se xeneran no cuarto de baño, tales coma compresas, papeis, gasas, etc, non se botarán nunca no vater, senón no lixo.
Usar aceite con moderación. O que estea usado recóllese nun bote de plástico ben pechado e
bótase no lixo.
Ollo coa pintura e os disolventes. Calcula-la cantidade
necesaria antes de prepara-la pintura. Se hai que
tirar un bote deixar a tapa aberta uns días para que
se evapore o disolvente. Así quedará unha pasta seca
e poderá ir o lixo.

ENQUISA

Gracias á colaboración dos alumnos de Secundaria poidemos coñecer como axudan nas súas
casas para reduci-la contaminación.
Aceite de fritura. ¿Que facedes con el?.
Case todos contestaron que o botan polo vertedoiro. Uns poucos gardano para a comida dos
animais e case nenguén practica o explicado no anterior artigo.
Menciñas e xaropes de tratamentos rematados. ¿Levádelos á farmacia?.
Case ninguén contestou positivamente. É máis doado botalos no lixo.
¿Que fixestes cos cartóns e papeis usados o día de Reis?
A pesares das recomendacións previas dos mestres, moi poucos os levaron ó contedor
correspondente; algúns queimáronnos, outros gardaron os papeis de agasallo, pero na meirande parte das casas foron ó lixo.
¿Tedes na cociña varias bolsas para separar os resíduos?.
Algúns pensan que é antiestético ter tantas bolsas na cociña. Outros nenos que intentaron
seleciona-lo lixo, queixánronse de que na súa casa os pais non lle deixaron.
¿Cres que a túa aportación é importante?
Algúns síntense impotentes para solucionar o problema por eles mesmos, pero, afortunadamente as actividades destes días cambiaron a conciencia da maioría e síntense directamente responsables do futuro do planeta.
Nota: Nalgunhas parroquias aínda non existen contedores para plástico, vidro, etc. e iso
repercutiu no resultado da enquisa.
Debuxo de fondo feito por Camilo 1º ESO

43

secundaria
1.Diferencias entre emigrante, refugiado y desplazamiento de un grupo
de personas o de unos desplazamientos interiores.
·EMIGRANTE: individuo que va de
un país a otro, ya sea de forma temporal o permanente. Aunque puede
responder a muchos tipos de causas,
la emigración, así como la inmigración, están normalmente originadas
por la necesidad o deseo de alcanzar
unas mejores condiciones económicas y sociales.
·REFUGIADO: personas que han
huido o han sido expulsadas de su
patria a causa de una catástrofe
natural, guerra u ocupación militar, o
como consecuencia de una persecución religiosa, racial o política.
· DESPLAZAMIENTOS INTERIORES: Este tipo de desplazamientos
son efectuado por algunos refugiados que escapan del sufrimiento de
sus respectivos lugares de origen.
Los refugiados se acogen en el primer lugar que encuentran, es decir a
un campo de refugiados. Los campos
de refugiados están gestionados en
la mayoría de los casos por
Organizaciones no Gubernamentales
(ONGs) y la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
2. ¿Quiénes son los refugiados?
La nación de los desamparados. Son
personas que tienen que marcharse
por necesidad. Buscan una vida
mejor fuera de las guerras, catástrofes, persecuciones religiosas, políticas o raciales.
Una vez que los refugiados llegan al
campo de refugiados no pueden trabajar y la espera se hace muy, muy
larga hasta poder regresar a sus
hogares.
3. ¿Qué causas originan estos movimientos?
A lo largo de los tiempos, la opresión
y las catástrofes han sido las causas
que han obligado a las personas a
huir de su país.
4. ¿Cómo viven?
Hasta principios del siglo XX los refugiados, cuya supervivencia dependía
de la ayuda de organizaciones privadas, carecían de derechos legales y
de protección oficial alguna. A partir
de la I Guerra Mundial se crearon

REFUXIADOS

diversas organizaciones internacionales para ofrecerles protección y asistencia. La mayoría fueron creada
para ayudar a un grupo específico en
una determinada zona geográfica y
en un momento dado.
5.¿Se cumplen los derechos humanos?
No, los refugiados sufren la opresión
y las catástrofes que comienzan a
causa de las guerras. Las guerras se
originan a causa de distintas opiniones: políticas, religiosas,...
6.¿Qué fue la convención de
Ginebra?
El Movimiento de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja Internacional
está integrado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR),
con sede en Ginebra, es la que coordina las actividades de las sociedades nacionales en tiempos de paz.
La Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, que suele convocarse una
vez cada cuatro años en distintos
países, reúne a los representantes
de las organizaciones de la Cruz
Roja y de aquellos gobiernos que
han ratificado las Convenciones de
Ginebra.
7.¿Cuál es la actitud de las ONG en
los campos de refugiados?
Las organizaciones no
Gubernamentales están integradas
por personas, grupos o entidades
que no dependen de gobiernos
nacionales. Se trata de grupos, asociaciones o movimientos constituidos
de forma duradera para lograr fines
no lucrativos y que trascienden el
ámbito territorial de un Estado concreto.
Suelen tener un estatuto jurídico
interno con estructura asociativa y,
aun no siendo sujetos del Derecho
internacional público, gozan de una
cierta personalidad jurídica en dicho
terreno, participando como tales en
conferencias internacionales e, incluso, en ciertos debates y deliberaciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, disfrutando en ocasiones de la condición de observadores u órganos consultivos. Actúan en
los más diversos campos y en los
últimos tiempos han alcanzado un
desarrollo extraordinario. Entre las

44

mismas y a título de ejemplo pueden
citarse las siguientes: Médicos sin
Fronteras, Greenpeace, Amnistía
Internacional.
8.¿Qué es ACNUR?(UNHCR).
Actualmente, la protección legal y la
asistencia material a los refugiados
están dirigidas por el Alto
Comisariado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR). El
ACNUR, creado en 1951 para acomodar a los refugiados que quedaban en los campamentos después de
la II Guerra Mundial, continuó la labor
de la Organización Internacional para
los Refugiados. Esta organización a
su vez había sustituido al Alto
Comisionado de la Sociedad de
Naciones para los Refugiados, primera asociación internacional de este
tipo creada en 1921.
9. ¿Qué posición tiene la ONU con
respecto al problema de los refugiados?
La situación legal de los refugiados
se recoge en dos documentos de las
Naciones Unidas: la Convención de
Ginebra de 1951 y el protocolo adicional de 1967. Estos documentos
especifican derechos y deberes de
los refugiados, como el derecho al
trabajo, la asistencia pública, la educación elemental, la defensa en los
tribunales y la seguridad social. La
ONU persigue, entre otros fines,
garantizar el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacional, desarrollar las relaciones amistosas entre las
naciones sobre la base de la igualdad de derechos de todos los pueblos y estudiar los problemas internacionales de índole económica, social
y cultural entre otros, con vistas a
resolverlos mediante la cooperación.
10.¿Qué papel desempeñan los
medios de comunicación?
La televisión se ha convertido, en
una de las mayores vías de información .Los medios de comunicación
desempeñan un papel fundamental a
la hora de informar sobre sucesos de
otros países: problemas, nuevas
enfermedades, guerras, atentados,
asesinatos, catástrofes..
Alexandra Glez. 2º ESO

secundaria

Refugiados:
personas que han huido o han sido expulsadas de su patria a
causa de una catástrofe natural, guerra u ocupación militar,
o como consecuencia de una persecución religiosa, racial o
política. Según la Convención de Ginebra de 1951, un refugiado es una persona que "debido a un temor bien fundado o
siendo perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a un determinado grupo social o político, se
encuentra fuera de su país de nacionalidad y se siente incapaz o poco dispuesto, debido a ese temor, a acogerse a la
protección de ese país".
A lo largo de los tiempos, la opresión y las catástrofes han
sido las causas que han obligado a las personas a huir de su
país. Ya la Biblia menciona la huida a Egipto de los israelitas
que estaban sojuzgados por los distintos faraones.
En España, por motivos religiosos o políticos se produjeron
numerosas expulsiones de grupos sociales que tuvieron que
refugiarse en otros países.
Existen dos momentos relevantes las expulsiones de judíos y
moriscos, por razones religiosas durante los siglos XV a
XVII, y los de liberales o absolutistas durante el siglo XIX
por motivos políticos.
Hasta principios del siglo XX, los refugiados, cuya supervivencia dependía de la ayuda de organizaciones privadas,
carecían de derechos legales y de protección oficial alguna.
A partir de la I Guerra Mundial se crearon diversas organizaciones internacionales para ofrecerles protección y asistencia.
La mayoría fueron creadas para ayudar a un grupo específico
en una determinada zona geográfica y en un momento dado.
Actualmente, la protección legal y la asistencia material a los
refugiados están dirigidas por el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Hoy las asociaciones gubernamentales de refugiados colaboran con organizaciones no gubernamentales (ONGs). Entre
estas últimas se encuentran el Comité Internacional de
Rescate, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el
Consejo Internacional de Asociaciones de Voluntariado. La
situación legal de los refugiados se recoge en dos documentos de la Organización de las Naciones Unidas: la Convención
de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. Estos documentos especifican derechos y deberes de los refugiados, como
el derecho al trabajo, a asistencia pública, a educación elemental, a la defensa en los tribunales y a la seguridad social.
Jessica Ros 2º ESO

45

Un refuxiado é unha persoa que é
obligada a fuxir do seu país, a diferencia dun emigrante, que sae do seu
país en busca dunha vida mellor e non
fuxindo de nada nin de ninguén, ou
dos desprazamentos internos, que
son realizados dentro das fronteiras
do seu país. Na actualidade existe
unha asociación que presta axuda ós
refuxiados, o ACNUR que conta cun
presuposto superior ós 1.000.000 de
dólares e 5.000 colaboradores en
todo o mundo; por exemplo, na actualidade existen 127.000.000 refuxiados de Birmania en Tailandia. Esta
xente vive en campos de refuxiados
que, en moitos casos, non cobren as
necesidades máis precarias.
Nalgúns casos, estas persoas poden
orixinar problemas políticos, xa que
os gobernos de moitos paises os utiliza como reféns cando existe algún
conflicto.
Ademáis do ACNUR tamén existen
outras ONG que se adican a axudar
ós refuxiados.
O 24 de agosto de 1864 tivo lugar a
"Convención de Ginebra", unha iniciativa da Cruz Vermella para axudar a
soldados feridos nos conflictos
armados, que no ano 1929 se estendeu ós prisioneiros das guerras e ás
persoas que fuxían delas. O peor, en
moitos casos, é que os medios de
comunicación non poden chegar ós
lugares onde están estas persoas, e
non poden amosar á sociedade o verdadeiro problema.
Unha posible solución para o problema dos refuxiados sería que os países ricos e desenvoltos abriran as
súas fronteiras e permitiran ós refuxiados a entrada nestes países.
Mónica Lago 2º ESO

46

Comprometidos coa Paz

Se consigues averigua-las definicións, na fila central aparecerá un home de Paz.

1.-Ave simbólica da paz 2.-Persoa
que defende a paz e a practica
3.- Danar a alguén. 4.- Contrario de
xustiza 5.-Ramiña que leva no pico a
pomba da paz 6.- Privación dos
dereitos a un grupo de persoas.
7.-Relativo á guerra 8.- Loita, batalla 9.-Non aceptar a alguén ou algo
10.- Especie animal, egoísta e cruel,
que se cre moi sapiens
11.- Conxunto de leis que defenden
a integridade dunha persoa 12.- En
inglés se dí: love 13.- Cidade arrasada na guerra dos Balcáns.
14.- Rexeitar a alguén pola sua raza,
relixión, etc. 15.- ONG (duas palabras) 16.- Sentimento que tes o ler
ese periódico.
Christian Lo Re

AMAR es darse con humildad a los hermanos
¿O día máis fermoso? Hoxe.
¿O obstáculo máis grande?. O medo
¿A cousa máis fácil?. Equivocarse
¿A raíz de tódolos males?. O egoísmo.
¿A distracción máis fermosa?. O traballo.
¿A peor derrota?. O desalento.
¿Os mellores profesores?. Os nenos.
¿A primeirass necesidade?. Comunicarse.
¿O que me fai máis feliz?. Ser útil ós
demáis.

¿O peor defecto?. O mal humor
¿O sentimento máis ruin?. O rancor.
¿O agasallo máis belo?. O perdón.
¿O máis imprescindible?. O fogar.
¿A sensación máis grata?. A paz interior.
¿O mellor remedio?. O optimismo.
¿A maior satisfacción?. O deber cumplido.
¿A forza máis potente do mundo?. A fe.
¿As persoas máis necesarias?. Os pais.
¿A cousa máis bela do mundo?. ¡O AMOR!

Teresa de Calcuta.

Q U E R I D O S D E S CO Ñ E CI D O S

Moitas son as organizacións e persoas comprometidas coa PAZ:. Algunhas moi famosas e co
seu traballo recoñecido nun Premio Nobel: Rigoberta Menchú, UNICEF, Amnistía
Internacional, Juan Carlos I de España, Arafat, Begín, Comité Internacional das Minas
Antipersoas, M. Luther King, Teresa de Calcuta, Gandhi, etc,etc.
Sen embargo existen milleiros de persoas que adican toda a súa vida a traballar pola Paz en
favor dos máis desprotexidos, e non os coñecemos porque non aparecen nos medios de comunicación. A todos estes pacifistas anónimos ofrecémoslle hoxe dende o noso colexio o noso
agradecemento e admiración.

47

ORACIÓN DE ALABANZA

¿QUÉ PAZ QUEREMOS?
Queremos paz y fabricamos armas,
queremos paz y somos tan violentos,
queremos paz, sí, para estar tranquilos
y seguir con engaños y con rezos.
Queremos una paz que es de cobardes,
paz de los egoístas y usureros.
Nombres para la paz, la bautizamos:
Te vamos a llamar nuestro progreso,
y GLOBALIZACIÓN será tu nombre,
mercado libre ya en el mundo entero,
se crearán fortunas incontables
a costa de los pobres y pequeños.
Para la gente divertida y fácil
la paz se llamará lo placentero,
un mundo de amor libre, sin reparos,
un desencanto y un vacío inmenso.

DANOS, SEÑOR, TU PAZ
Tu paz, Señor, ¿cómo se llama?.
¿en qué se fundamenta?. ¿su misterio?
Mi paz es débil y es pequeña,
como una semilla o como un fermento.
Mi paz es transparente como el agua.
Mi paz es encendida como el fuego.
Crece entre pobres, limpios y sufridos,
y los que de justicia están sedientos.
Mi paz tiene otros nombres: desarrollo.
y solidaridad, perdón, encuentro,
misericordia, compasión, ternura,
lengua común y corazón abierto.
Mi paz es limpia y blanca, la paloma,
mi paz es verde oliva, paz ungüento,
mi paz es roja, es fuego que enamora,
Mi paz es arco-iris, de Dios el beso.

No hai camiño para a paz.
A p a z é o c a m i ñ o . Gandhi
Feito en papel reciclado
Non ó tires ó lixo