Você está na página 1de 138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

ALAINFOURNIER

ATITOKZATOSBIRTOK
Fordtotta:
VGHGYRGY
Ameredeticme:
LegrandMeaulnes

TARTALOM
ELSRSZ
Elsfejezet
AKOSZTOSDIK
Msodikfejezet
TANTSUTN,ESTE
Harmadikfejezet
"SOKATCSOROGTAMEGY
KOSRFONMHELYELTT"
Negyedikfejezet
ASZKEVNY
tdikfejezet
ELKERLAKOCSI
Hatodikfejezet
KOPOGNAKAZABLAKON
Hetedikfejezet
ASELYEMMELLNY
Nyolcadikfejezet
AKALAND
Kilencedikfejezet
PIHEN
Tizedikfejezet
AKARM
Tizenegyedikfejezet
ATITOKZATOSBIRTOK
Tizenkettedikfejezet
AWELLINGTONSZOBA
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

1/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Tizenharmadikfejezet
KLNSNNEPSG
Tizennegyedikfejezet
KLNSNNEPSG
(folytats)
Tizentdikfejezet
ATALLKOZS
Tizenhatodikfejezet
FRANTZDEGALAIS
Tizenhetedikfejezet
KLNSNNEPSG
(befejezrsz)
MSODIKRSZ
Elsfejezet
ANAGYJTK
Msodikfejezet
TRBECSALNAKMINKET
Harmadikfejezet
AKOMDISFIAZISKOLBAN
Negyedikfejezet
MELYBENISMTSZLESZ
ATITOKZATOSBIRTOKRL
tdikfejezet
AVSZONCIPSFRFI
Hatodikfejezet
SZVLTSASZNFALAKMGTT
Hetedikfejezet
EGYARCRLFELLEBBENAKTS
Nyolcadikfejezet
CSENDRKALTHATRON
Kilencedikfejezet
AZELTNTTNYOMBAN
Tizedikfejezet
RUHKSZRADNAKATANTEREMBEN
Tizenegyedikfejezet
NISJDSSORSRAJUTOK...
Tizenkettedikfejezet
HROMLEVELETKAPOKMEAULNESTL
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

2/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

HARMADIKRSZ
Elsfejezet
FRDNIMEGYNK
Msodikfejezet
FLORENTINNAGYBCSIMKNL
Harmadikfejezet
JELENSAZORSZGTON
Negyedikfejezet
AVRATLANHR
tdikfejezet
AKIRNDULS
Hatodikfejezet
AKIRNDULS
(befejezrsz)
Hetedikfejezet
ELRKEZIKAZESKVNAPJA
Nyolcadikfejezet
FELHANGZIKFRANTZHVJELE
Kilencedikfejezet
BOLDOGEMBEREKKZTT
Tizedikfejezet
A"FRANTZHZA"
Tizenegyedikfejezet
KINTBESZLGETNKAZESBEN
Tizenkettedikfejezet
FJTEHER
Tizenharmadikfejezet
ADOLGOZATFZET
Tizennegyedikfejezet
AUGUSTINTITKA
Tizentdikfejezet
AUGUSTINTITKA
(folytats)
Tizenhatodikfejezet
AUGUSTINTITKA
(befejezrsz)
EPILGUS

http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

3/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

ELSRSZ
Elsfejezet
AKOSZTOSDIK
Vasrnap volt, 189... novembernek egyik vasrnapja, amikor az j kosztosfi megrkezett
hozznk.
Mgmaisgymondogatom:"hozznk"pedigmrrgesrgennincssemmikznkahhoza
hzhoz. Idestova tizent ve, hogy elkltztnk arrl a vidkrl, s bizonyra nem ltjuk soha
tbb.
SainteAgathebanlaktunk,avrosiiskolapletben.desapm,akitnisSeureltanrrnak
szltottam,akratbbigyerek,voltaziskolaigazgatja.Nemcsakazalssdikokattantotta,
foglalkozott a felsskkel is. A fels tagozatba azok jrtak, akik tanti oklevelet akartak
szerezni.Drgajdesanymalegkisebbekkel,azelemistkkalveszdtt.
Nhny nagyobb sznfolttal, egykt ersebb ecsetvonssal fel is vzolhatom a laksunkat.
Vadszlvel befuttatott, hosszks, vrs tglaplete a vroska szln llott. t szrnyas
vegajtaja volt s hatalmas, tgas udvara, kln az iskolsok szmra elkertett hellyel.
Ugyancsak itt volt a moskonyha is. Az udvarba, melynek eleje a vroska fel nzett, szles,
faragottkertkapuntjuthattakbeadikok.Ahzszakioldalamelletthzdottelazorszgt,
melyahromkilomternyirefekvLaGarebavezetettkisrcsosvasajtntlphettlittkia
szabadba. Htul, dl fel, mezket lehetett ltni, kerteket, rteket, ezek mind a sztszrt,
nagykiterjedstanyavilghoztartoztak.
Ittlaktunkebbenakrnyezetben.Ehhezalaksunkhozfzdnekletemlegszebbemlkei,sok
sokfelejthetetlen,drganap,soksokknz,fjjszaka.Szigetvoltezahzmennyikalandra
indultunk innen s mennyibl trtnk ide vissza , hny hajtrst szenvedtek itten lmaink
minthullmokamagnyossziklaszirteken.
desapm krtee az thelyezst, vagy valamelyik tanfelgyel, tangyi elad szeszlybl
kerltnke ide, erre mr nem emlkszem hatrozottan. Az a nap azonban mg lnken az
emlkezetemben l, amikor soksok vvel ezeltt megrkeztnk desanymmal egy dcgs
parasztszekren a kis rcsos vasajt el, mely csupa rozsda volt. A nyri sznid vge fel
jrhattunkppen,smielrejttnkdesanymmal,mertabtorainkatszlltkocsikelakadtak
azton.Alighogyszrevettekbennnketakertbencsellengsuhancok,akikazszibarackfkat
dzsmltkppenszenvedlyesen,pillanatokalattelszeleltekasvnyrseinkeresztl,mintha
ott se lettek volna... desanymnl akit magunk kzt Millienek becztnk kitnbb,
krltekintbb hziasszonnyal azta sem tallkoztam. Most is els dolga volt, hogy azonnal
sztnzzenalaksban.Ahelyisgekbenvastagonlltaszalma,sztszrtan,csomkban,slptei
nyomn por szllt fel belle. Most is ktsgbeesve jegyezte meg, akrcsak minden addigi
thelyezsnkalkalmval,hogylehetetlenalaksbeosztsa,snemistudja,hogyanhelyezzeel
benneabtorokat...Kijtthozzmazudvarra,selsrtankembnatt.Smikzbendltbellea
panasz, zsebkendjvel gondosan megtrlte maszatos klykarcomat, melyet belepett az t
pora. S mris fordult vissza, hogy megnzze, hol kellene ajtt tretni, s hol kellene falaztatni,
hogy mgis laklyosabban tudjunk berendezkedni a hzban... n meg kint maradtam az
ismeretlen udvaron, nagy, szalagos szalmakalappal a fejemen, s a kavicsokat rugdaltam, mg
anymra vrakoztam, meg felfedez tra indultam a kt kr, s mg a fszerbe is
bemerszkedtem...
Legalbbis ma gy kpzelem el odarkezsnk els rit. Mert abban a pillanatban, hogy fel
akarom idzni magamban els estm kdbevesz emlkt, amikor ott csorogtam a Sainte
Agatheiudvarkavicsoshomokjn,desanymravrakozva,mrjabbemlkekisfelmerlnek
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

4/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

bennemszinteltommagamarcsokbafogdzva,amintottleselkedemakapunl,hogymikor
tnikmrfelavroskafellitonaz,akitszvszorongvavrok.Shavisszaprblokemlkezni
az els jszakra egyedl aludtam fent, az els emeleten, egy padlsszobban, kzvetlenl a
tereget helyisgek s klnfle kamrk mellett , mr ms jszakk emlkei is felrmlenek
bennem amikor mr nem egyedl alszom a szobban egy furcsa, hossz rny is tovasurran
nyugtalanul s otthonosan a falak mentn, s lefl imbolyog az jszakban. Hiszen ez az si
nyugalomban tesped vidk az iskolaplet, Martin ap dlje a hrom difval s mg a
kertnkis,melybenottduruzsoltaktantsutnnapmintnapaltogatbarkezasszonyok,ez
azsinyugalmtj,emlkeimbenrkrehozzktdttvalakihez,akicsakazltal,hogyottjrt,
a puszta jelenltvel tvarzsolt mindent, mindennek ms jelentst adott. Mert volt valaki, aki
fenekestl felforgatta bks ifjsgunkat, s br ksbb nyoma veszett, eltnt a krnkbl, a
nyugtalansgrkreottmaradtutnaszvnkben.
MrtbbminttzvelaktunkSainteAgatheban,amikorMeaulneshozznkkerlt.
Nemrgibentltttembetizentdikletvemet.Hvsvoltazanovemberivasrnap,csps:az
els olyan szi reggel, amikor hirtelen arra gondolunk, hogy rvidesen beksznt a tl. Millie
egsz nap az ablakban lt. gy volt, hogy La Garebl tkocsizik valaki, akinl egy kalapot
rendelt,mertmrittvoltazessvszak.Reggelelsemjttvelemamisre,deazrtazorgona
melll, ahol a tbbi gyerekkel egytt ldgltem, egsz a szentbeszd kezdetig egyre a
templombejrattlestem,repesszvvelvrva,mikortnikfeldesanym,jkalapjvalafejn.
Alitniraisnlklekellettelindulnomuzsonnautn.
Aztn, tudod simogatta meg a fejem, csak hogy megvigasztaljon, s kzben megigaztotta a
matrzruhmat,nhnyporszemetfricskzvalerlaknnyenlehetsges,hogyakkorisitthon
kellene rostokolnom egsz vasrnap, ha elhoztk volna a kalapomat, mert csak akadna valami
igaztanivalrajta.
Nemegyszerteltekgytlivasrnapjaink.desapm,alighogymegvirradt,messzitraindult,s
valamelyik kdben borong tavacska partjn kttt ki, mert szenvedlyesen szeretett csukra
halszni desanym meg ks jszakig szobjba zrkzott, s ott vakoskodott a rosszul
vilgtott helyisgben, egyszer ruhit t meg talaktgatva. Minden alkalommal bezrkzott,
mertnemszerettevolna,havalamelyikbartnjevratlanulbetoppansrnyitmunkakzben,
pedig egyetlenegy bartnje sem volt jobbmd nla, de bizony a bszkesgben is killottk
volna a versenyt desanymmal. n meg, ha vge volt a litninak, beltem egy knyvvel az
ebdlbeaholgyszelejnmgnemszoktunkbefteniarravrakozva,hogymikorszlt
beszobjba,mertkvncsivolt,mitszlokjjvarzsoltruhihoz.
Azonavasrnaponnemmentemazonnalhazalitniautn.Sokannyzsgtekatemplomeltt,s
gondoltam,nisottmaradokegykicsit.Bent,aboltvekalatt,egyjszlttetkereszteltekppen,
a bmszkod klykk sorfala kzt. Kint a tren tzoltegyenruhs frfiak topogtak, katons
sorokbafejldve,mertmajdmegvetteketazIstenhidegeshtattalfigyeltekparancsnokukra,
Boujardonra,akiottsznokoltelttk,vgrvnyesenbelegabalyodvaseflesefarkamondatai
zrzavarba...
A harang, mely a keresztels szertartsa alatt zengve zgott, hirtelen elnmult, olyan volt az
egsz, mintha az utols pillanatban vettk volna szre, hogy rossz idben kondult meg az
nnepekre hv nagyharang, s gy aztn hangja vratlanul elenyszett a semmibe Boujardon
megalegnysg,fegyverketvllukravetve,elmasrozottatzoltfecskendvel.Ngyklyk
menetelt utnuk csendben, nneplyesen, otromba bakancsaik alatt megmegreccsentek a
drlepte tra hullott kicsi szraz gacskk. Ott lltam, amg el nem tntek az els kanyarban.
Ahhozmrnemvoltbtorsgom,hogyutnukeredjek.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

5/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

A vroska hirtelen elnptelenedett, mr csak a Danielfle kocsmbl szrdtt ki a csendes


utckra nmi lrma, bent zsivajogtak a mulatozk, s hangjuk, mint a tenger moraja radozva
apadozva szrnyalt szntelen utnam. Mr ott jrtam a kfalunknl, mely nem volt ugyan
tlsgosan magas, de mgis, a hatalmas udvart krlvve, elszigetelte hzunkat a vroska
vgtl. Egy perc mlva ott lltam a kis rcsos kapu eltt szorong szvvel, mert fltem a
bntetstl,hogyolyansokigelcsavarogtam.
A kiskapu nem volt kilincsre betve, s ebbl tstnt sejtettem, hogy valami nem mindennapi
dologtrtnhetettitt,amgodajrtam.Nemiscsaldtammegrzsemben.Amintmremltettem,
az pletnek t szrnyas vegajtaja nylt az udvarra. A kiskapuhoz az ebdlnk ajtaja volt a
legkzelebb.Egyhajlottht,szhajasszonysglltaszlesvegajtnl,spipiskedveprblt
bekukucsklni a fggny rsein keresztl a szobba. Alacsony termet volt, fejn divatjamlt,
feketebrsonykalappal.Sovny,kissbeesett,trkenyarcnnyugtalansgtkrzdttsahogy
meglttam, mr nem is tudom, mifle sejtelem, mifajta flelem sugallatra, gy lltam ott egy
pillanatigakisrcsoskapueltt,mintakitvillmsjtottalpcstetejn,mozdulatlanul.
Hovaacsudbalett?,istenkm,istenkmmotyogtamagaelalighallhatan.Lehet,hogy
mrkrljrtaahzat.Vagy...vagyelprolgott,skitudja,merrekujtorogmr...
Minden mondat utn megllt egy pillanatra, s mindannyiszor megkocogtatta az veget, hrom
rvid,aligkivehethalkkoppantssal.
Deazajttovbbrasemnyltmegazismeretlenltogateltt.Valsznlegmgiscsakmegjtt
La Garebl a vrvavrt kalap, s anym most se lt, se hall, bezrkzva a vrs szobba.
Biztosan ott l az gy szln, a klnfle cska szalagok, sztborzolt tollak kztt, frcelve,
tzdelve,mesebelivprblvnvarzsolniavnnyadtkiskalapot...
Alighogybenyitottamazebdlbe,nyomombanazismeretlenasszonysggal,felpattantavrs
szoba ajtaja, s anym lpett ki rajta, kt kzzel fogva a fejn az ingbing tnemnyt, mely
egyelre mg csak szalagok, tollak, s drtok kusza sszevisszasga volt... Rm mosolygott
fradtan csillog kk szemvel, mert mr dlutn ta dolgozott egy percet sem pihenve, s
megkrdezte:
No,mitszlszhozz?Aligvrtam,hogyhazagyere,mertkvncsivagyokavlemnyedre...
Ekkor azonban megpillantotta az ismeretlen ltogatt, aki ott lt elterpeszkedve egy
karosszkben a kandall eltt. Mintha fldbe gykerezett volna a lba, gy llt ott anym egy
pillanatig,zavartan,tancstalanul.Saztnviharosgyorsasggallekapvafejrlakalapot,jobb
karjval a mellhez szortotta. Olyan volt gy, ott a karja hajlatban, a felfordtott kalap, mint
valamikicsifszek.
A fekete brsonykalapos asszonysg nagy brszatyrot szorongatott a trde kzt, meg egy
viharvertesernyt.Ahogybeszlnikezdett,krlmnyesen,hosszadalmasan,aligszreveheten
egytt remegett a hangjval a feje, s idnknt csettintett is egyetegyet a nyelvvel, mint a
szomszdolni szeret asszonyok. Zavara elmlt, fellpse biztos volt, hatrozott. S abban a
pillanatban, ahogy kiejtette a fia nevt, szinte megvltozott az arca. Flnyes lett, ggs s
titokzatosmgemlkszemis,hogybosszankodvanztnksszedesanymmal.
LaFertd'Angillonbanlaktak,tizenngykilomternyireSainteAgathetl,onnanjttekidet
kocsival.Ahogyszavaiblkihmoztuk,frjemrnemlt,brtetemesvagyonkamaradtutna.
Kt fia volt a fiatalabbik, Antoine, szintn meghalt egy este, tban hazafel az iskolbl,
btyjvalmegfrdttegygonoszviztban,sbelefulladt.
E szerencstlensg hatsra gy dnttt, hogy az idsebb fit, Augustint a gondjainkra bzza,
szerettevolnaugyanis,hamegszerziatantioklevelet.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

6/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

sezzelradoznikezdett,szintedicshimnuszokatzengettafirl,akithozznkszeretettvolna
adnikvrtlyra,kosztra.Minthanemisugyanazanlettvolna,akinhnypercemgottlltaz
ebdlnk ajtaja eltt, zillt, szes hajjal, ktsgbeesetten, riadtan, mint egy kotlstyk, ha a
szrnyaialleltnikakakukkfika.
Engem, bevallom, meglepett, amit a firl meslt, s az a hang is, ahogy mondta. Csodlat,
istents volt minden szavban. Augustin, hacsaktehette,mindenben desanyjakedvt kereste.
Nha kilomtereket gyalogolt meztlb, a patak mellett, hogy megrvendeztesse nhny
vizitykvagyvadkacsatojssal,miketabokrokaljrl,asskzlvadszottssze...Micsoda
csapdkat lltott fel Augustin!... A minap bizony fcnt is fogott az erdben nem tudott
szabadulnianyakratekeredetthuroktl...
Hitetlenkedvenztemanymra.Hiszenn,hacsakbeleakadtvalamibeakabtom,sokszorrkig
nemmertemhazamenni,flveabntetstl.
desanymazonbanegyiknkresemfigyeltmroda.Ujjtfigyelmeztetenajkratette,jelezve
azasszonysgnak,hogymaradjoncsakcsendben.Fszekszerkalapjtnagyvatosanletetteaz
asztalra, aztn flllt, nesztelenl, mintha tolvaj jrna a hzban, s fln szeretn cspni a
bitangot.
Fejnk felett valban megreccsent a mennyezet. Szmomra ismeretlen, hatrozott lptek
hangzottak krlbell annak a kis benylnak irnybl, ahov jlius tizennegyedike utn a
fstskormos tzijtkkellkeket szoktuk bedoblni. Az ismeretlen vgigment az els emelet
hatalmas,sttpadlsrszein.Sminthaapadlsmellettiszobkfeltartottvolna,melyekmost
resenlltak,sholmosthrsfavirgokszradtakcsupn,megtlireeltettalmkillatoztak.
Mr az elbb is megttte flemet ez a zaj, mintha a fldszinti szobkban motoszklt volna
valakijegyeztemegMillie,lehalktvahangjt,deazthittem,tejttlhaza,Franois...
Egyiknk sem merte megtrni a csendet. Ott lltunk mindhrman, hangosan dobog szvvel.
Hallottuk,amintapadlsajtmegnylt.Apadlsrlakonyhbavezetettalpcssmostvalaki
lekocogottrajta,keresztljttakonyhn,sbenyitottarosszulvilgtottebdlbe.
Augustin,tevagy?krdezteazasszonysg.
Tizenhtvkrlinylnkficklltelttnk.Azelspillanatbannemislttammstbellea
hirtelenleszlljszakban,csakelrecsapottsapkjtsfeketekabtjt,melyet,iskolsmdra,
egy v szortott ssze derkban. S annyit mg kivettem az arcbl, hogy mosoly jtszik az
ajkn...
Abbanapillanatban,hogybelpett,szrevett,smielttdesanymvagyazanyjamagyarzatot
krhetettvolnatle,hozzmfordult.
Kijsszvelemazudvarra?
Egypillanatignemtudtam,mitcsinljak.Aztn,minthogyMillienemmondta,hogynemenjek,
fejembecsaptamasapkmat,smrisindultunkkifel.Keresztlmentnkakonyhn,saztnki,
aziskolaudvarra,melyetmrbebortottszrnyaivalahomly.Ahogymentnk,akilobbannap
utolssugarainlhosszanelnztemkemny,szgletesarct.Azorraegyenesvolt,sajkaifltt
serkentmrabajsza.
Nzdcsak,nlatoktalltam,apadlson!Ltszik,hogysosedugtadmgodafelazorrod!
Fstskormoskisfakerekettartottatenyern.Elrongyoldottraktafzrveltekrbeakllit,
biztosan ez volt a nap vagy legalbbis a hold jlius tizennegyedikn, a szoksos nnepi
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

7/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

tzijtkon.
Kt rppenty mg valsznleg j. Mindenesetre meggyjtjuk jegyezte meg nyugodt
hangonsolyanvoltazarca,mintakiremli,hogymgennlisjobbattall.
Fldhzvgtaasapkjt.Mostlttamcsak,hogyahajaegszrvidrevannyrva,mintltalban
aparasztoknlszoksos.Megmutattaaktrppentyt,melyblpaprkancoklgtakki.Alng
mregyszerbeljkkapott,megprklteket,saztnvratlanulkilobbant.Araktakereknek
agyt befrta a homokba. Zsebbl elkotort egy doboz gyuft. mulva nztem r, mert n
mindigszorultam,harajtakaptak,hogyatzzeljtszom.Nagyvatosanakerkflhajolt,s
meggyjtotta a kancot. Aztn, elkapva a kezem, teljes erejbl futni kezdett, s engem is
rncigltmagval.
desanymkzbenmegllapodottakosztkvrtlyravonatkozlagMeaulnesanyjval.Sppen
ksrte ki az ajthoz, amikor vratlanul kt piros s fehr csillagcsva lobbant fel az
iskolaudvaron, hatalmas csattanssal. S engem is lthatott egy villansnyira, amint hatalmasra
nve,mozdulatlanullltamottazrdngsfnyradatban.
Kezemengedelmesensimultazjfikezbe...
Anymezttalmgegyetlenkorholsztsemejtett...
Esteottvacsorzottvelnk,ameghittcsaldikrben,jpajtsomis,nmn,sztlanul.Hrom
kvncsi szempr szegezdtt r. De , mintha mr megszokta volna az ilyesmit, zavartalanul
kanalaztatovbbalevest,tnyrjaflhajolva.
Msodikfejezet
TANTSUTN,ESTE
Meaulnes feltnse eltt csak ritkn fordult el, hogy egytt bitangoltam az utckon a tbbi
klykkel. Sokig szenvedtem ugyanis cspzleti bntalmakban, s csak ez az v, 189...
emlkezetes ve hozta meg gygyulsomat. rthet teht, ha flnk s boldogtalan ficska
voltam. Mg szinte ma is ltom magamat, amint esetlenl szkdcselek, fl lbon a hzunk
krliszksiktorokban,hogyutolrjemszlvszkntszguldtrsaim...
Az utcra tulajdonkppen nem is volt szabad kimennem. S emlkszem, Millie, aki igenigen
bszke volt rm, nemegyszer belm botlott, ahogy ppen a falu szllelblelt suhancaival
tltttemazidm,egylbonugrabugrlva.Sohanemsztammegnyaklevesnlkl,sradsul
hazaiskellettvelemennem.
Augustin Meaulnes odakltzsvel, mely trtnetesen egybeesett a gygyulsommal, egy
csapsramegvltozottazletem.
Atantsngyrakorfejezdttbe.SmielttMeaulnesodakltzttvolnahozznk,vgtelenl
hossz s magnyos volt minden estm. desapm tants utn a tzzel foglalatoskodott. A
tantermekvasklyhiblthordtaaparazsatazebdlnkbe,aholakandallnkllott.Lassacskn
alegpiszmogbbklykkissszeszedelzkdtek,svihncolvacsrtettekkiakapun.Azplet
olyan lett, mint a jgverem. Szrnyas fstkgyk tekergztek a kihlt termekben. Az iskola
udvarn egyelre mg folyt a jtk, egyesek versenyt futottak, mg egszen be nem sttedett.
Addigra mr a kt napos dik is elvgezte feladatt: kisprtk az osztlyokat, s aztn
sszekapkodva sapkjukat a fszerben, kpnyegket meg a nyakukba kertve, lhallban
vgtattakel,hnukalattatskval.Mganagyszrnyaskaputistrvanyitvahagytkmaguk
mgtt...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

8/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Ilyenkor,amgcsakazutolsnapsugriskinemlobbantazgen,azelljrsgoncsellengtem.
Azirattrbazrkztambe,adglttlegyekkz.Afalakhirdetmnyekkelvoltaktele,mikmeg
megzrrentek a szlben. Egy rozzant hintaszkben ldgltem, olvasgatva, az ablak mellett,
melyakertrenylott.
Amikormregszenbesttedett,sakzelitanynakutykktelenvonytsbakezdtek,smikor
a konyhnk ablaka mgtt is kigylt a fny, vgre rszntam magam, hogy hazamenjek.
desanymmrotttettvettatzhelykrl.Apadlsfeljrnl,pontosanaharmadikgrdicson
szoktam ldglni. Itt kuksoltam, sztlanul, fejemet a korlt hideg rcsozathoz szortva.
Szerettemelnznianymat,ahogytzetrakakeskenykonyhamlyn,alebeggyertyafnyben.
gyteltekegykornapjaim.Sekkorvratlanulbetoppantvalakiazletembe,selraboltatlema
gyerekkorzavartalan,aprrmeit.Valakielfjtaagyertyt,amelynekfnyeannyiszorhullott
anymdrgafejre,amgavacsorvalbbeldtt.Valakikioltottaalmpst,melykrlsokig
ldgltnk estnknt, meghitt csaldi krben, ha mr desapm bezsalzta az ajtk
vegszrnyait.AugustinMeaulnesvoltezavalaki,sagyermekekmihamarcsakgyemlegettk,
hogyanagyMeaulnes,Meaulnes,ahossz,ahrihorgas.
AlighogyMeaulnesodakltztthozznk,tehtdecemberelsnapjaitl,aziskolaegszrendje
megvltozott.Korntsemmentmindenkihazangyrautn.Ahogyvgevoltatantsnak,az
egyikterembenmindigsszeverdtttizennyolchszfelssdik.Nemcsakhelybeliek,vidkrl
bejrk is maradtak ott. Az egsz trsasg Meaulnes kr telepedett, s egyikket sem zavarta,
hogy a kikicsapd ajtn beznltt a hideg, vagy hogy a napos dikok sprgets kzben
egymst tlharsogva kiabltak, vizes dzsikkal krttk lbatlankodva. rkig ldgltek
meghitt,bizalmasbeszlgetsekbe,vgetnemrvitkbabonyoldva.Silyenkorahttrbenn
isottfleltem,nyugtalansgtlhborgsrmtlrepesszvvel.
Meaulnesnakszintemgaszavtsemlehetetthallani.Egyegyszsztyralakazonban,csak
hogy a kedvben jrjon, a kzpre lt, s valami malac trtnetbe kezdett. S aztn idnknt
sorbanmegkrdezteeztvagyaztafit,hogygyvane,ahogymesli,satbbiek,kikttott
szjjal,csndesennevetglvehallgattk,lnkenbizonygattkszavaihitelessgt.
Meaulnes egy padon lt, lbait lbzva, s tndve hallgatta ket. A mulatsgos rszeken is
elmosolyodott, de csak pp, hogy tvillant ajkn a mosoly, mintha kirobban hahotit valami
msratartogattavolna.Minthaezeknlsokkalpompsabbtrtnetekisvolnnak,miketegyedl
ismercsupn...
Ahogy bellt az j, s az ablakon nem szrdtt be mr semmi fny, s a banda tagjai
egybemosdtakahomlyban,Meaulneshirtelenfelugrott.Utattrtmagnakazegymshegyn
htnszorongfikkztt,sfelcsattantahangja:
Banda,utnam!
Valamennyienanyombaszegdtek.Safelsvrosksestighangosvoltakurjongatsaiktl...
Aligprnapmltel,smrnisvelkmentem.AklvrosbancsatangoltunkMeaulnesnal,az
istllkkrl,hogyneszalasszukelazestifejst...
Szerettnk bebmulni a mhelyekbe, s mikor megpillantott bennnket, a rosszul vilgtott
helyisgmlyrlkiszltatakcs,kattogszvszkemgl:
Nicsak,adikok!
Ahogy kzeledett a vacsora ideje, tbbnyire mr csak egy hajtsnyira voltunk hazulrl. Mg
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

9/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

lldogltunk kicsit Desnoues eltt, aki kerkgyrt s patkolkovcs is volt egyben. A mester
rgi,rozzantkocsmahelynrendeztebemhelyt,skthatalmas,szrnyasajtajamindigtrva
nyitvallt.Akohfujtatjnaknyekergsekihallatszottazutcra.Azizzparzsfelfelszikrz
fnynlmindiglehetettltnivalakitastthelyisgben,melyhangosvoltakalapcsokzeng
tseitl.Nhatanyasiakugrottakbeegykistereferre,mgkocsijukamhelyelttvrakozott,
nhaegyegymagunkfajtabmszkodottsztlanulatzbe,azajtflfhoztmaszkodva.
Innen, ebbl a mhelybl indultak el az esemnyek. Alig egy ht vlasztott el bennnket
karcsonytl.
Harmadikfejezet
"SOKATCSOROGTAMEGYKOSRFONMHELYELTT"
Egsz nap szakadt az es, csak estefel hagyott albb. Kegyetlenl unalmas volt a dleltt s a
dlutnis.Mgcsngetskorisbentmaradtmindenkiazosztlyban.Sazrkalattdesapm,
Seureltanrr,szintesznetnlklkiablt:
Azgszerelmre,figyeljenek,fik!
Amikor vge volt az utols sznetnek mi egyms kzt inkbb csak "tzpercnek" mondtuk ,
Seureltanrrmgpercekigflsaljrklt,gondolataibamlyedve,saztnhirtelenmegllta
katedraeltt.Lnijanagyotkoppantazasztalon,hogyvgrerendetteremtsen.Htul,azutols
padokbanunatkozfikugyanissszevisszazsibongtakzsongtak,mintegymhkas.
Ki vllalkozik arra, hogy holnap bemenjen Franoisval kocsin La Gareba? Charpentier r
rkezikfelesgestlszlaltmegSeureltanrravratlanulbellottcsndben.
Charpentier r s felesge a nagyszleim voltak. Minden klyk jl ismerte Charpentier
nagyapt,azregnyugdjbavonulterdkerlt,akitmindigugyanabbanalebernyeges,szrke
gyapjkpnyegbenlehetettltni,fejnnylszrsipkval,amitelszeretettelsisaknakbeczett...
Reggelenknt egy csbr vizet hzott a mosakodshoz, frcsklve mosdott, mint a kivnhedt
katonk, kecskeszakllt sszevissza borzolva. Ilyenkor mindig sszeverdtt krje nhny
gyerek, akik htukra kulcsolt kzzel, tiszteletteljes kvncsiskodssal figyeltk... Charpentier
nagyanypedigkistprdtt,ktttfejkendsparasztnnevolt.Agyerekektisjlismertk,
mertMillieolykorbevittemagvalegyegyrra,azelsskkz.
Egyetlenesztendsemmltelanlkl,hogynhnynappalkarcsonyelttkinementnkvolna
elbk az llomsra, a ngy ra utn kt perccel rkez vonathoz. Egy egsz vrmegyt
vgigdcgtek csak hogy velnk tlthessk a szentestt klnfle batykkal megrakodva,
melyekbengesztenyevolt,megsoksok,asztalkendkbegondosanbebugyolltfinomelemzsia,
a karcsonyi nnepekre. Orruk hegyig kendkbe, takarkba bagyullva lltottak be mindig
hozznk, s a mosolyukban volt valami flszeg riadtsg is. S ahogy becsukdtak mgttk az
ajtk,felejthetetlen,gynyrnapoksoravrtrnk...
Sohanemmehettemelbkegyedlakocsival,mindigjttvelemegyegymeglettebb,rettebb
fi, az hajtotta hazafel a lovakat. Olyan fira volt szksg, aki nem fordt bennnket be az
rokba, s amellett elgg edzettnek is kellett lennie, mert Charpentier nagyap szjn bizony
knnyenkikiszaladtegyegykromkodsnagyanypedigrkigtudottegyszuszrabeszlni.
Seureltanrrkrdsreegytucathangharsantfel.Krusbankiabltak:
AnagyMeaulnes!AnagyMeaulnes!
Seureltanrrazonbanolyanarccallltelttnk,minthanemishallottavolnaMeaulnesnevt.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

10/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

jhangokcsattantakfel:
AkkorFromentinmenjen!
Segymsikcsoporteztdbrgte:
JasminDelouche!JasminDelouche!
A Roy fik benjminja, aki egyszer egy koca htn getett vgig a rteken, flsrt hangon
ordtozta:
nmegyek!nmegyek!
DutremblaysMoucheboeuf,egysztseszlva,btortalanulnyjtogattkazujjukat.
Szerettem volna, ha Meaulnes jn velem. Egszen ms sznezete lett volna ennek a kis
kocsikzsnakacsacsifogaton.Jelents,felejthetetlenlmny.Tudom,Meaulnesnakisfjtra
foga, de megjtszotta, mintha egyltaln nem rdekeln, flnyes hallgatsba burkoldzva. A
nagyobb fik Meaulnes pldjt kvetve a pad tetejre ltek, httal a katedrnak, lbukat az
lsre rakva akrcsak a sznetekben szoktuk, meg a fktelen jkedv ritka perceiben. Coffin
begymszlvematrzblztanadrgvbe,tlelteateremgerendzatttartegyikvasrudat,
s mris csimpaszkodni kezdett fl rja, hejehuja jkedvben. Seurel tanr r azonban egy
pillanatalattlehttteakedlyeket.
Csend!AkkormajdMoucheboeufmegyFranoisvaljelentettekihatrozottan.
Sznlkl,leforrzvaltvisszamindenkiahelyre.
TantsutnMeaulnesnalmagunkramaradtunkavacogtatanhidegudvaron,melyetkeresztl
kasulrkoltakakicsinyespatakok.Mindkettensztlanulbmultukacsillogkvezetet,nztk,
hogyszradnakfelrajtaatcskamegjulszlrohamban.RvidesenfelbukkantakisCoffin,
eskpenyben. Hazulrl jtt, kezben egy darab kenyrrel, s a falak mentn surrant el
ftyrszve. A kovcsmhely ajtajnl kttt ki. Meaulnes, kitrva kapunkat, fttyentett neki.
Egy perc mlva mindnyjan ott kuksoltunk a vrses szn, bartsgosan meleg mhelyben,
melyen ttsvtett idnknt a szl jeges, viharos vinnyogsa. n meg Coffin a koh mellett
kuporogtunk, sros cipnkkel a fehr fmforgcsban topogva, Meaulnes pedig zsebre dugott
kzzellltsztlanul,azutcranylajtnaktmaszkodva.Azutcnelttnkhbehbaelsuhant
egyegy falusi asszonysg: a mszros irnybl jttek, fejket leszegve, hogy kivdjk a szl
arculcsapsaitilyenkormindigflpipiskedtnkegykicsit,mertkvncsiakvoltunk,ugyankijr
kintilyentletidben.
Egyiknkneksemlehetettaszavthallani.Akovcsssegdjeegyikkakohtztsztotta,
msikuk a vasat kalaplta rnykaikban olykor risira nttek a falon... Emlkeimben gy
tartomszmoneztazestt,mintkamaszidmegyiklegcsodsabbpillanatt.Hogymitreztem?
rm volt bennem s szorongs is egyben. Bevallom, fltem, hogy bartom taln mgis
megfosztattlasovnykisgynyrsgtl,amitakocsikzsjelentene.Fltem,deugyanakkor
arra szmtottam br mg magamnak sem mertem bevallani , hogy valami rendkvli tervet
forgatafejben,melytlfejetetejrellnadesapmelkpzelse.
Idnknt megmegszakadt egy pillanatra a mhely munkaritmusa. A kovcs rejtette a
kalapcsot az llre, s apr rezgsek s csengsek tmadtak a nyomban. Figyelmesen nzte
brktnyeflttavasat,melyetppenmegmunklt.Saztn,flkapvaafejt,odaszlthozznk,
csakazrt,hogykzbenkifjhassamagt:
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

11/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Nocsak,nocsak!Hthogyityegafityeg,fiatalsg?
Segdje ott llt mellette keze a fjtat lncn pihent a levegben, bal klt meg a cspjre
szortottasfelnkpislantottsomolyogva.
Aztnmeginttvettebirodalmtamunkaegyhang,tompazaja.
AzegyikilyenszuszogsznetbenMillietlttukazajtvegszrnynkeresztl,amintaszllel
birkzvaelsietettelttnk,avllnkendvel,melyetszorosansszehzottakebln.Minthaapr
csomagocskkdomborodtakvolnakiakeszkenall.
Akovcsodafordulthozzm:
Aztnigaze,hogyCharpentierrrvidesenismtszerencsltetbennnket?
Holnaprkeziknagyanyvalegyttvilgostottamfel,nmegyekkirtkangyrautn
ktperccelrkezvonathoz.
BiztosanaFromentinkkocsijval?
Gyorsanrvgtam:
Nem,nem!Martinapszekervel!
Nohiszakkorsosernekvissza!
Mindkettjkbl kicsattant a nevets. A segd mg hozztette lassan, krlmnyesen, ppen
csak,hogyismondjonvalamit:
,aFromentinkkancja!AzzalakrVierzonbaiseljklehetnemenni.Hiszottppegyrt
vesztegel a vonat. s csak tizent kilomternyire van ide. Hipphopp, mr itthon is volnnk, s
olyanhamar,hogyaddigMartinapmgaszamartsetudjabefogni!
Ez mr szentigaz! blogatott a kovcs micsoda kanca! Mint egy tltos, szlsebesen
szguld!...
sazthiszem,hogynemcsaldom:Fromentinszvesenklcsnadn.
Csakezaprmondathangzottelsismtcsendlett.Amhelyhatalmashelyisgemegintcsak
megteltszkellszikrkkalsegyhanglrmval.Mindannyianasajtgondolatainkkalvoltunk
elfoglalva.
Aztn, mikor mr elrkezett az ideje, hogy haza menjnk, s flemelkedve a koh melll,
integetni kezdtem a nagy Meaulnesnak, lttam, hogy mozdulataimat nem veszi szre. Az
ajtflfnaktmaszkodottlehorgasztottfejjel.Ltszottrajta,mennyirefoglalkoztatjaaz,amitaz
imnt hallott. Csak llt ott, gondolataiba mlyedve, s homlyos szemmel nzte, mint valami
kdfggnyntaktszorgalmasandolgozfrfit.ErrlaltvnyrlhirtelenRobinsonCrusoe
egyik kpe villant eszembe, melyen az angol ifj lthat, messzimesszi tja eltt, ezzel a
felrssal:"sokatcsorogtamegykosrfonmhelyeeltt"...
Settlazemlkemtlaztasemszabadulhatok.
Negyedikfejezet
ASZKEVNY
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

12/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Msnap koradlutn, ktra tjt, a felssk tanterme gy vitorlzik a deres, zuzmars tj


kzepn,mintegybrkaatengerhullmaihtn.Apcokssszagtsazolajkeserillattnem
rezni ugyan, mint a halszhajkon, de valami ilyesfajta bz van a levegben: a klyha izz
lapjnheringekszradnak,mintharostonslnnek,sakikbejnnekkintrl,gyltsziktlkzel
mennek a klyhhoz melegedni, mert a megprkldtt gyapjholmik jellegzetes szaga is ott
szikflttnk.
ppen dolgozatot runk, mert nemsokra vge a flvnek. Seurel tanr r a tbla eltt ll, a
kiegsztend mondatok szvegt msolja r egy paprrl. Csnd van, de nem teljes, nem
tkletesezacsnd.Pusmogbeszlgetshangfoszlnyokszvikt,egyegyelfojtottrikkants,
kuncogstalnkicsithangosabbrasikerl,aztnegyegyflhangosanelkezdettmondatothallani,
melycsupnazemberszomszdjthivatottmegflemlteni.
Tanrrkrem,tesskrszlnia...
Seurel tanr r rjuk sem hedert, szorgalmasan msolja a feladatokat a tblra. Idnknt
htrafordul,vgigszaladszemeazosztlyon,sszemorcoltszemldkeallszigorannzrnk,
demgisolyanezatekintet,minthanemisltnabennnket.Ezekbenapillanatokbantkletesa
csend, egy pillanatra megdermed az alamuszian rendetlenked osztly, aztn ismt flenged a
feszltsg, hogy minden ellrl kezddjk. Az els nesz mg oly kedves s finom, mint egy
mhzmmgs.
Egyedl n vagyok csendben a nyugtalanul izgmozg gyerekek kzt. A legfiatalabbak
csoportjbanlk,azegyikasztalszln,kzvetlenlazablakokmellett.Csakppenegykicsit
kellflemelkednemsmrisltomakertet,akertekalattelfutpatakot,sotttl,atvolirteket.
Olykorolykor lbujjhegyre llok s elnzek messze, szorong szvvel, a Belletoile tanya
irnyba.Mrazraelejnszrevettem,hogyMeaulnesnincsittnemlttamtazebdsznet
ta. Biztosan a padszomszdja is szrevette mr. Eddig mg ugyan nem jelentette, mert flig
merltafogalmazsban.Deamikorelkszlvele,ahrfuttzkntszaladvgigazosztlyon.S
azegyikfi,mintezmrszoksnlunk,hangosanelrikkantjaamondatelsszavait:
Tanrrkrem,Meaulnes...
Tudom, hogy Meaulnes elment. Vilgosabban fogalmazva, az a gyanm, hogy megszktt.
Mihelyt bekapta az ebdet, valsznleg tugrott a meglehetsen alacsony falon, s a patak
rozoga deszkahdjn tvgva, vgiggetett a mezkn, rkonbokron keresztl, Belletoile
irnyba. Biztosan elkrte a kanct, hogy kimenjen vele Charpentier r s felesge el az
llomsra.Talnppenebbenapillanatbanszerszmozzkfelalovat.
Belletoilenak hvjk tellenben, a patak tls oldaln azt a nagykiterjeds tanyt. A domb
lejts oldalra plt s nyron nem is ltni innen, mert elrejtik szemnk ell az udvaron ll
tlgyek,szilfk,zldsvnyekdsszvevnye.Atanyaegydltmentnfekszik,amelynek
egyik szrnya a La Garei orszgtba torkollik, a msik a kzeli majorsgok fel vezet. A
hatalmaskzpkoriplettmbmelyetmagastmasztpillrekkelmegerstettfalveszkrl,s
bizony sokszor elfordul, hogy a pillrek talapzatt trgyal nyaldossa jnius tjt valsggal
eltnikalomboksrjben,saziskolba,alkonyatutncsakaszekrzrgshallatszikfel,meg
a tehnpsztorok terelget kurjongatsa. De most tl van, s az ablakon t ltom a csupasz fk
kztatanyaudvarmagas,szrkefalt,anagy,szleskaput,aztnasvnyrseikztmegvillan
a dlt egy drcspte darabja, mely a patak folyst kvetve belekanyarodik a La Gareba
vezetorszgtba.
Egyelremgmozdulatlanafehrtlitj.Dermedtenszunyklakoradlutnban.
Ittbentateremben,Seureltanrrppenpontotteszamsodikfeladatutn.Tbbnyirehrom
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

13/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

feladatotkapunk.Milenne,hamatrtnetesenmegelgednekettvel?Elfoglalnhelytismta
katedrn s tstnt feltnne neki, hogy Meaulnes nem l a helyn. Kt fit a nyomba
szalasztana, hogy tegyk tv rte a vrost, s a kt klyk biztosan rbukkanna, mieltt mg
befognkakanct...
Seurel tanr r alaposan megnyomja a pontot a msodik feladat utn. Egy percre leejti fradt
karjt... Aztn j bekezds kvetkezik s ismt rni kezd. Mintha egy nagy k esett volna le a
szvemrl...SmghallomSeureltanrrhangjt:
Nomrmost,eztaztnegyvodsismegcsinln!
... Ott tl, a Belletoiletanya falai mgl az imnt mg kt kis fekete prhuzamos vonalka
szktt a magasba. Biztosan egy fllltott ktkerek kord rdjai voltak, s most, brhogy
keresem, nem tallom. Ha eddig mg lettek volna ktelyeim, most mr biztos vagyok benne,
hogyMeaulnesottvansakocsirvidesentrakszenll.Mrakanctisltom,fejesszgye
kibukkanakapunkttartoszlopkzl,deminthanemjnnetovbb.Valsznlegmostteszik
be a ptlst a kocsi farba, hiszen Meaulnes utasokat hoz vissza az llomsrl. Most vgre a
fogat lassan kigrdl az udvarrl, egy pillanatra eltnik a svny mgtt s vgigdcg
komtosanadrleptetnakazonacscskn,melyetakertshinyzlceinltnilehet.Abakon
egyfeketealak,kezbenagyepl.Balkarjvalknyelmesenrknyklakocsioldalra,ahogy
akrnykbeliparasztok.Semmiktsgemnincsazirnt,hogyezAugustinMeaulnes,abartom.
Egy percre megint eltnik a szemem ell, elrejti ellem az svny. A tanya kapuja eltt kt
ember ll s nz, nz a kocsi utn. Hirtelen hadonszni kezdenek, egyre hevesebben. Egyikk
tlcsrtformlatenyerblsMeaulnesutnhahzik.Majdanyombaldulazton,denhny
lpsutnkifullad...AkocsiszintelpsbendcgttkiaLaGareiorszgtra.Deamintkirt,
s amikor megbizonyosodott rla, hogy a dltrl mr nem lehet ltni, Meaulnes hirtelen
flpattant. gy ll ott, egyik lbt megvetve a kocsi rdjnl, mint egy rmai versenykocsiz,
ktkzzelrngatvaagyeplt.rltiramrasztklialovtsakvetkezpillanatbaneltnika
kaptatmsikoldaln.Adltonazafrfi,akiazelbbutnakiltott,mostjblanyomba
ered,amsikmeglhallbannyargalszikrkonbokront,egyenestaziskolafel.
Alig nhny perc mlik el. Seurel tanr r ppen ellp a tbltl, s a tenyerrl letgeti a
rtapadtkrtaport.Ahtspadokblhromhangisrikoltjaegyszerre:
Tanrrkrem,anagyMeaulneshinyzik!
Ebbenapillanatbankivgdikazajtsegykkkabtosfrfillottakszbn,sipkjtlevve.
Bocsssonmegazavarsrt,tanrr,csakaztszeretnmmegkrdezni,hogyatanrrkldtee
hozznkaztadikot?Ugyaniselkrteakocsinkatazzalazrggyel,hogyVierzonbamegyaz
llomsra,atanrrszleiel.Megkellmondanom,gyansanviselkedett.
Szsincsrla!Nemnkldtem!robbankiSeureltanrr.
Alighogykimondja,fenekestlfelfordulazegszosztly.Kzvetlenlazajtmellett,apadok
szln hrom markos legny l. Az feladatuk, hogy kavicsokkal, kvekkel elparittyzzk az
udvarba betved kecskket, malacokat, melyek elszeretettel legelszik le s trjk fel a
virggyakat. Most mindhrman lhallban csrtetnek ki a kapuhoz. Szges cipik
vgigkopognak szilajon a folyos kkockin, kint aztn elhalkul szapora lpseik zaja, csak a
homokcsikorgsthallanitompn,sapuffancsusszansokat,amintlefkeznekakanyarbana
kis rcsoskapu eltt, mely trvanyitva ll. A tbbiek ott tolongnak a kertre nz ablakoknl,
egymshegynhtn.Azlelmesebbekapadoktetejntncolnak,ahonnanelltniakertminden
zugba.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

14/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Demrsemminemsegt.AnagyMeaulnesnaknyomaveszett.
Te azrt csak menj ki Moucheboeuffel az llomsra rendelkezik Seurel tanr r, felm
fordulva.MeaulnesmgsohasemjrtVierzonban.Nemismerhetihtazutat.Arrafelsokaz
tkeresztezds,valamelyiknlbiztosanrosszirnybahajt.Nemrkihromrraavonathoz.
Azelemistkajtajaiskinylik.Milliedugjakiafejtazajtrsen:
Miezazenebonaitt?Mitrtnt?
Kintazutckon,ittis,ottis,kiscsoportokbaverdnekssze.Aparasztmgottllazajtban,
mozdulatlanul, konokan, sipkjval a kezben, mint aki vrja, hogy igazsgot szolgltassanak
neki.
tdikfejezet
ELKERLAKOCSI
La Garebl szerencssenhazartemnagyszleimmel.Vacsorautna kandall el telepedtnk
mindannyian. S amikor az reg szlk nekifohszkodtak, hogy tvirl hegyire elmesljk, mi
mindenistrtntvelkanyrisznidta,egyszerrecsakazonkaptamrajtamagam,hogymr
rgnemfigyelekarra,mitisbeszlnek.
Ebdlnkajtajaprlpsnyirevoltcsakakertikaputl.Amintmremltettem,kisrcsosvasajt
volt a kertkapu, s gy valahnyszor kinylt vagy becsukdott, csikorogva nyikorgott. Ks
estnknt,mielttaludnimentnk,egyikmindennaposidtltsemazvolt,hogydobogszvvel
fleltem,nemnyikordulemegakisajt.Hafelhangzottajlismertzaj,kopogcsoszoglptek
kzeledtek, a kszbnkn topogs hallatszott, amint a cipkrl levertk a sarat vagy a havat,
olykor mg halk beszdfoszlnyok is szrdtek be az ajtn, mintha a kint csorgknak mg
valamisrgsmegbeszlnivaljuklenneazutolspillanatban.Saztnmegkoccantvgreazajt
is. Egyikmsik szomszdunk lltott be, vagy valamelyik tantn, egy kis trcselsre,
tereferre,hogyszrakoztatbbanteljenekaklnbenolyhossz,unalmasestk.
Azonazestnmrsemmit,desemmitnemremlhettemakintivilgtl,hiszenmindazok,akiket
szerettem,ottvoltakkrttemahzbanmgisszntelenlhegyeztemaflem,hogyegyetlenji
neszsekerljeelafigyelmem,vrvamindenpillanatban,mikorcsikordulmegazajtnk.
Pedig ott lt velem regapm. Nagy, bozontos gascognei psztorfeje volt, lbai otrombn
terpeszkedtek eltte, botjt a trde kzt szorongatva. Vlla idnknt lomhn megmozdult,
amikor pipjbl kiverte a hamut a talpn. Jsgos, hamarknnyez szemvel helyeslen
pislantottnagyanymindenszavra.Svoltmitpislognia,mertmindenszbakerlt,azutazs,a
tykok,aszomszdok,smgaparasztokis,akikmgmindigadsokabrletidjakkal.Mindezt
csakflfllelhallottam,avalsgbannemvoltamjelen.
Kpzeletemegszmsuttkalandozottmivolna,hakocsizrgskzeledneatvolblshirtelen
megllnaakapueltt,Meaulnesleugranarla,sgylpnebeaszobba,minthamisemtrtnt
volna...Vagyazislehet,hogyelbbtovahajtana,visszavinnakanctaBelletoiletanyra,s
csakksbbhallanmdnglpteitazton,scsakaztncsikordulnamegakertkapu...
Demindezcsakakpzeletemjtkavolt.Nagyapamerennzettmagaelslelecsukdpilli
tlsgosansokigpihentekrebbensnlklaszemn,mintamikormgttkottbujklmraz
lom. Nagyany zavartan ismtelte meg jra s jra utols mondatt, melyre mr senki sem
figyelt.
, szegnykim, azon a klykn jr ugye az eszetek? Miatta aggdtok ennyire? blintott
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

15/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

vgl.
Azllomson,LaGarebanhibafaggattamnagyanyt.Avierzonimegllnlnemltottsenkit,
aki csak hasonltott is volna a nagy Meaulnesra. Valami feltartztathatta bartomat tkzben.
Kudarcot vallott a nagy legnykedse. Visszafel, a bakon, folyton ez jrt az eszemben, mg
nagyanyMoucheboeuffelcsevegettnyjasan.Bevallom,fjtacsalds.Azuzmartlfehren
csillog ton kis madarak rpdstek a csndesen poroszkl szamr lbai krl. Nhanha a
dermeszt dlutn vgtelen csendjt megszaktotta egyegy psztorlny tvoli ngatsa, vagy
egyegy suhanc hangjt lehetett hallani, amint a fk kzt madarszva tkurjantott pajtshoz a
fenyvestlsfelre.Svalahnyszormeghallottamegyegyelnyjtottkiltstakihaltdombokon,
aszvemriadtanverdesett,srepesve,minthaMeaulneshangjalettvolna,sengemhvna,hogy
menjekutnaazismeretlenmesszesgbe...
Mikzben mindezt lepergettem a kpzeletemben, szlltrplt az id, a tbbiek mr alvshoz
kszldtek. Nagyapa mr ttotyogott a szalonba, amit magunk kztt csak vrs szobnak
hvtunk. S minthogy az elmlt tl ta senki sem hasznlta, nyirkos volt s vacogtatan hideg.
Hogy nagyapm idekltztt, a karosszkek tmljrl leszedtk a csipketertcskket, a
sznyegeket elraktk az tbl s kihordtak minden knnyen leverhet, trkeny csecsebecst,
aprsgot.Nagyapabotjtmagamelltetteegyszkre,hatalmasbakancsaitmegegyfotelal.
Aztn elfjta a gyertyt. Mi ott bcszkodtunk az ajtajnl s pp szobnkba kszldtnk
aludni, amikor hirtelen ajkunkra fagyott a sz, mert kzeled kocsizrgs verte fel az jszaka
csendjt.
A hangokbl arra lehetett kvetkeztetni, hogy kt kocsi jn, kzvetlenl egyms utn, lassan,
rrsen.Aztnmginkbblassubbodtakalovaklptei,sakocsikhirtelendccenvemeglltak
az ebdlnk ablaka alatt, mely valamikor az orszgtra nylott, de mr vekkel ezeltt
befalaztattamgazeldnk.
Apm flkapta a lmpst s tstnt az ajthoz sietett. jszakra mindig be szoktuk zrni,
gyhogynhnypillanatigeltartott,amgkinyitotta.Akisrcsoskapucsikorogvavgdottki,s
apm mris ott llt a lpcs aljn a magasba emelt lmpval. Kvncsi volt az ji
csendhbortkra.Jlsejtettem,valbanktkocsilltazton.Amsodikkocsibakjaresvolt,
lovtazelskocsiutnktttk.Azelskocsibakjrlleugrottegyfrfistancstalanulnzett
krl...
Ezittazelljrsg?krdezte,megpillantvaminket.Fromentinuratkeresem,aBelletoile
tanyabrljt.Volnaolyankedveselmagyarzni,hogymerremenjek?SaintLoupdesBoisfell
jvk ugyanis, s tkzben akadtam ssze a kocsijval. Egy teremtett llek nem lt rajta.
Szerencsre volt a kocsin nvtbla, innen tudom, hogy hogyan hvjk s hogy hol lakik.
Minthogynemkellettklnsebbkerlttennem,gondoltam,hazahozomafogatt,hiszenmg
knnyen valami szakadkba zuhanhat. De r is fizettem a nagylelksgemre, mert alaposan
elpocskoltamazidmet.
Ottlltunkkrltteelhlve.Apmkzelebblpettakocsihozsrvilgtottalmpssal.
Semminyoma,hogyltvolnabennevalakifztehozzafrfi.Mgpokrcsincsakocsin.
Alazonbanhallosanfradtlehetkicsitminthaleissntultvolna.
Mostmrnisodamerszkedtemsatbbiekkelegyttmegbmultamazelveszettfogatot.Ott
llt elttnk s olyan volt, mint egy gazdtlan roncs, melyet partra vetettek a tenger hullmai
Meaulneskalandosvllalkozsnakelsstalnegybenutolshrnke.
HaFromentinmesszebblakikjelentettekiafrfi,inkbbitthagynmakocsitmaguknl.
Tlontlelfecsreltemazidmsotthonmrbiztosannyugtalankodnakmiattam.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

16/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Apmnaknemvoltkifogsaellene.gymgazestefolyamnvisszajuttathatjukakocsitaBelle
toiletanyra, s mg csak el sem kell magyarznunk, hogy mi trtnt. Aztn majd
megtancskozzuk, hogy mit is mondjunk az idevalsiaknak, s azt is, mikppen rtestsk
Meaulnesdesanyjt...
Apmmgmeginvitltaegypohrborra,deafrfiksznettelvisszautastotta.Megpattogtatta
ostortslovtnoszogatva,eltntazjszakban.
desapmiselhajtottakocsivalaBelletoiletanyra,mipedigvisszamentnkahzbanmn,
sztlanul. Nagyap szobjban jra lngralobbant a gyertya s az ajtk mgl nagyanyt
szltotta,rdekldve:
Nomivan?Megkerltazelveszettklyk?
Anymesdeklennzettnagyanymra,kibeleegyezenintettaszemvel.
Rossz pnz nem vsz el! Csak kiruccant kicsit az anyjt megltogatni. Nincs rtelme, hogy
izgasdmagad,apkm.Aludjcsakszvem.
Nomitmondtam!Krvoltizgulni!Azelspercbentudtam,hogyhazament!bszklkedett
nagyap.
Sazutnelgedettenelfjtaagyertytsalighogybefordultafalfel,mrisleszlltaszemreaz
lom.
Az egsz falu gy tudta, hogy Meaulnes hazament, az desanyjt megltogatni ezt mondtuk
mindenkinek. Apm gy dnttt, hogy egyelre mgse rjuk meg a levelet Meaulnes
desanyjnak, vrjunk mg vele nhny napig. Senki sem vette szre rajtunk, hogy mennyire
nyugtalanok vagyunk. Szorongsunkat, aggodalmunkat gondosan titkoltuk. Hrom kegyetlenl
hossz nap, hrom vget nem r jszaka mlt el gy. Mg ma is emlkszem, desapm
valamiveljfleltttrtvisszaatanyrl.Drcsptebajszacsapzottancsngttazajkra,amint
belpettafagyos,decemberijszakbl.SmgsokigsugdolzottMillievel,olyhalkan,hogy
egy szavukat sem rtettem. Annyit azonban reztem, hogy a hangja csupa ingerltsg, csupa
aggodalom,csupaharag...
Hatodikfejezet
KOPOGNAKAZABLAKON
Negyediknapjavoltmr,hogyMeaulnesnaknyomaveszett.Annakatlnekegyikleghidegebb
napjra virradtunk. Azok a fik, akik korbban rkeztek, kint csszkltak az udvaron, a kt
krl, hogy valahogy flmelegedjenek. Csak addig kergetztek kint, amg a tantermekben
duruzsolninemkezdtekaklyhk,smristdultakbefelvidman.
Tbbedmagammal ott csorogtam a szrnyas vegajt mgtt s kvncsian lestem a vidkrl
rkezettfikat.Szinterszegekvoltakmgaztgynyreitl:drcsptetjakonjttekkeresztl,
jghrtyskicsinytavakmellett,srerdksvnyeint,aholnyulacskkugrabugrltakelttk
azton.Ruhikonmagukkalhoztkazistllkszagt,melybebelevegyltasznaillatais,s
ahogyottszorongtakazizzklyhakrl,hirtelenelnehezedettatanteremamgyisfojtogat
levegje. Azon a reggelen az egyik fi egy kis megfagyott mkust is hozott a kosarban,
tkzben tallta, az erdben. Emlkszem, mennyit veszdtt azzal, hogy felakassza a
zszlrdralbnlfogvaameggmberedettkisllatot...
,tlenvalahogymindighosszabbak,frasztbbakvoltakazrk.Salighogycsngettek,Seurel
tanrrbelpettaterembe...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

17/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Fzeteink fl hajolva ltnk, amikor hirtelen megkoccant az ablak. Flkaptuk a fejnket.


Meaulnes llt kint, a bejrati kapuhoz tmaszkodva. A dr fehr pillit veregette le ppen a
kabtjrl.,milyenfurcsncsillogottaszeme!Sarcnnyomasemvoltaszgyennek...
Kt fi, aki kzvetlenl az ajt mellett lt, felpattant a helyrl s rohant kinyitni a kaput. Az
elcsarnokbl kivehetetlen tvoli susmutols hallatszott be a terembe. Vgl is, a szkevny,
gyltszik,rszntamagt,hogyfeljjjnazosztlyba.
Hirtelenmindenokunkmegvoltarra,hogyfelvillanyozdjunk.Azrmskvncsisgklns,
furcsarzsekavargottaszvnkben.Hogyisne!Hiszenegypillanatalattannyimindentrtnt:a
kihaltudvarrlbesvtettahideg,Meaulnesruhjnsoksokaprszalmaszlatfedeztnkfel,s
valsggal megbvlten nztk az arct, mely fradt volt, megtrt, s taln mintha el is
vkonyodottvolnakicsit,demgisvalaminemmindennapidersugrzottrlafelnk.
Seureltanrramondatkzepnabbahagytaaszveget,amitppentollbamondottneknks
lejtt a katedrrl. Meaulnes egyenesen felje tartott, kihv arccal, szemtelenl. Mig sem
felejtem, mennyire lenygztt abban a pillanatban idsebb pajtsom szpsge ltszott rajta,
hogymennyirekimerltsszemeisegszenvrsvolt,nyilvnazjszakzstl.Minthalesem
fekdtvolnaazta,hogyeltnt.
A katedra eltt megllt s bejelentette, oly magabiztos hangon, mintha valamilyen fontos hrt
kzlne:
Ittvagyok,tanrr.Megjttem.
Igazn?jegyeztemegSeureltanrr,kvncsianfigyelveMeaulnesarct.Menjencsaka
helyre.
A legny htraarcot csinlt s megindult felnk, vllt kiss felhzta, gnyosan, hetykn
mosolyogva, mr ahogyan a nagy dikok szoktk, ha rjuk pirtanak s egyik kezvel
megtmaszkodvaapadoktetejn,valsggallehuppantahelyre.
Azt hiszem, a legjobb lesz, ha elvesz egy knyvet tancsolta Seurel tanr r, mert mr
mindenkicsakMeaulnestnzte,atbbieknekmgbekellfejeznikadolgozatot.
Sazosztlybanmegintcsakatollaksercegstlehetetthallani.Meaulnesidnkntmegfordult
felm,majdazablakonbmultki,melyentltnilehetettavattbabugyolltdermedt,tlikertet
s a kihalt mezket, mikre nha leszllt egyegy fekete holl. A teremben, az izz klyha
kzelben, elviselhetetlen volt a hsg. Meaulnes keze kz fogta a fejt, a knyv fl
knyklve: kt zben is lttam, hogy pilli lecsukdtak, s azt hittem, mindjrt elnyomja az
lom.
Szeretnklefekdni,tanrrszlaltmeghirtelen,fligfelnyjtvaakarjt.Hromnapta
egypercresemhunytamleaszemem.
Menjen csak! adta meg az engedlyt Seurel tanr r. Nyilvnvalan nem akart
sszeakaszkodniatantvnyval.
A sok apr fej ismt kibukkant a fzetekbl, a tollszrak ttovn lebegtek a padok fltt a
magasban, s mi sajg szvvel bmultunk Meaulnes utn, amint kibaktatott az osztlybl sros
cipjvel.Mgaztisszrevettk,hogyakabtjaalaposansszevangyrveahtn.
Hihetetlen lasssggal cammogott el a dleltt. Ahogy kzeledett az ebdid, motoszklst
hallottunk a padlsszoba fell, s aztn a megkerlt vndor lptei ereszkedtek al a lpcsn.
Amikor belptem az ebdlbe, Meaulnes ott lt a kandall eltt, nem messze nagyszleimtl,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

18/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

akiktancstalanulmregettk.Samintatoronyraelkongattaatizenkettt,afelssdikoksa
kisnebulkis,akikazudvaronkergetztekszanasztahban,ottsettenkedtekebdlnkajtaja
eltt,rnyakkntlapulva.
Nem maradt meg ms bennem errl az ebdrl, csak a roppant csnd s valami szrny
kellemetlen,rosszrzs.Mindendermesztenhidegvolt:acsupaszviaszosvszon,ajegesbora
poharakban, a padl vrs kkocki a lbunk alatt , minden oly dermeszten hideg volt...
Apm megtiltotta, hogy brmit is krdezznk tle, flt, hogy mg felingereljk ezt a fradt
kamaszt:Meaulnesnakkaprajttacsend,hogynemfaggattasenkiisnmnlt,sztlanul.
Amikor a stemnyt is megettk, leengedtek bennnket hancrozni az udvarra. A dlutni
iskolaudvar!Acipkalattmrszttaposdottah...feketelatyakvoltmindentt,mertazeresz
szln is felengedtek a jgcsapok... az egsz udvar egyetlen jtsztr volt, felfelcsattan
kiltsokkal.Meaulnessnanyomban,loholvanyargalsztunkvgigazpletekmellett.Kt
vagy hrom helybeli pajtsunk, amint szrevettek bennnket, otthagytk a jtkukat, s ujjong
csatakiltsokkal vgtattak felnk. Talpuk alatt sztfrccsent a sr, zsebre dugott kzzel
trappoltak,asljuklobogottutnukaszlben.Meaulnesrjuksehedertve,beugrottafelssk
termbe s n is utna. ppen idejben csapta be orruk eltt az vegajtt, s gy ldzink
kvlrekedtek. Flelmetes zenebona tmadt: a bevgott ajt vegszrnyai megcsrrentek,
recsegveropogva, a kszbn pokolbeli lrmt csaptak a bakancsok. Kvlrl teljes ervel
nekifeszlhettek az ajtknak, mert mrmr engedett az ajtszrnyat rgzt kallanty amikor
Meaulnes, nem trdve azzal, hogy megsebezheti magt a kulcs letrt fejvel, gyorsan
megfordtottaktszerisazrbanakulcsot.
Senki sem szerette az ilyesfajta mkkat, az ilyenre tbbnyire megtorls volt a vlasz. Nyron
nem is volt semmi baj. A kintrekedt fik egyszeren krlvgtattak a kertben s mg mieltt a
bentlvk bezrhattk volna valamennyi ablakot, valamelyiken t bemsztak a terembe. De
minthogydecembervolt,egyetlenablakotsemtallhattaknyitva.Egydarabigmgksrleteztek
azajtval,vllukatnekivetvedrmbltek,fenyegetztek,vlogatottgorombasgokatvagdaltak
fejnkhzsaztntehetetlendhkbenegyenkntelkullogtakszgyenszemre,lgorral,sljukat
ismtanyakukkrtekerve.
Azosztlynaksltgesztenyeillatasvinkszagavolt.Csakaktnapostanulvoltbentrajtunk
kvl,apadokatelhzvasprtkppenatermet.Ottsettengtemaklyhakzelbe,gondoltam,
elterpeszkedemmellette,lomhn,melegszem,amgelkezddikjblazra.AugustinMeaulnes
megakatedrafikjaibansagyermekekholmijaikzttkotorszott.Csakhamarrbukkantarra,
amitkeresett.Egykistrkpvoltsegypillanatalattnyakigelmerltbenne.Ottlltadobogn,
rknyklveazasztalra,ktkezekztmasztvaafejt,eltteatrkp.ppenazontndtem,
hogy odamegyek mell a vllra tettem volna a kezem s minden bizonnyal egytt kvettk
volna a trkpen a kis kanyarg fekete tvonalat, azon a tjon t, amerre jrt amikor teljes
erejbl kivgdott az az ajt, mely az elssk tantermbl nylt a minkbe. Jasmin Delouche
nyomult be rajta, flsrt diadalordtssal, hrom falusi suhancbl s egy helybeli klykbl
sszeverdtt csapata ln. Valsznleg az egyik ablak nem volt rendesen betve az elssk
termbencsakppenbekelletttasztanioksegyugrssalmrisbenttermettekazosztlyban.
JasminDelouchevelnkjrtafelstagozatba,brmegkelladni,nemnttvalamimagasra.
volt az iskola egyik legregebb dikja, s hiba prblt bartsgot sznlelni, hiba
kpmutatskodott, mindenki tudta, mennyire fltkeny s dhs Meaulnesra. Augustin
Meaulnes feltnse eltt Jasmin volt az osztly vezre. Spadt arcn lomszer faksg
terpeszkedettspomdztaahajt.Delouchenasszonysgnak,akorcsmroszvegynekvolt
egyetlen gyermeke, elknyeztetett klyk, aki adta a felnttet nagykpen szajkzta azokat a
szavakat,kifejezseket,amiketabillirdozkmegabecsiccsentettfrccszkkzttcspettfl
estnknt.
Amintbetoppant,Meaulnesflkaptaafejtssszemorcoltszemldkkel,dhsenkiltottaa
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

19/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

srcokfel,akikegymsttasziglvavgtattakaklyhhoz.
Mgiscsakszrny,hogyegypercnyugtasemlehetittazembernek!
Hanemtetszik,maradtlvolnaott,aholvoltlnyelveltvisszaJasminDeloucheszemtelenl,
odasenzve.Biztonsgbanreztemagt,mertottvoltakkrttehvei.
Azt hiszem, Augustin a kimerltsgnek abban az llapotban volt, mikor hirtelen tmadt
haragunkonnemtudunkrrlenni.
Kotrdj,temocsok!sziszegteelspadva.sszecsaptaatrkpetskiegyenesedett.Kotrdj,
mertklnbenmeggylikvelemabajod!
Jasmingnyosanelvigyorodott:
,ateremburjt!rikoltottaazthiszed,merthromnapigtudjaafeneholhemperegtl,most
mrazlesz,amitteakarsz?
segygyesvgssalszemlyesjellegcsetepatjblkzgyetkanyartott:
Tuddmeg,hogyegytapodtatsemegynkinnen!Teaztnigaznnemparancsolhatszneknk!
MeaulnesrvetettemagtJasminra.Hevestusakodskezddttkzttk,kabtujjukbehasadts
a varrs mellett vgigszakadt. Mozdulatlanul nztk ket, csak Jasmin bandjbl az egyik
vidkifi,Martinavatkozottbeleaverekedsbe.
Veddlerlaamancsod!ordtottatgulorrcimpkkalsdhsenmegrztaafejt,mintegy
kos,melyklelnikszl.
Meaulnesjkortlkttrajta,gyhogyMartinateremkzeprecsszottssztvetettkarjaival
igyekezett megtallni az egyenslyt. Aztn Delouche kvetkezett. Meaulnes egyik karjval
elkapta a fi nyakt, szabadon maradt kezvel kilkte az ajtt s megprblta kituszkolni az
osztlybl. Jasmin belekapaszkodott a padokba, lbai vgigkorcsolyztak a sima kpadln,
szges cipjvel ktelen zajt csapva. Kzben Martin visszanyerte egyenslyt s lass, kimrt
lptekkel indult meg Meaulnes fel, fejt vadul elreszegezve. Meaulnes elengedte Delouche
nyakt, hogy sszeakaszkodjon ezzel a flkegyelm klykkel, s lehet, hogy hzta volna a
rvidebbet,amikorhirtelenfelpattantakonyhaajtnk,melyidenylt,afolyosra.Seureltanrr
bukkantfel,arccalegyelremgakonyhafelfordulva.Azosztlyunkbakszlt,deelbbmg
gyltszik,sebtennhnysztvltottvalakivel...
Ebben a pillanatban vgeszakadt a verekedsnek. Nhny fi a klyha mell hzdott, fejket
nyakukkzhzva.rltek,hogymegsztkaheccetbunynlkl.Meaulneshasadtkabtujjt
igazgatvaleltahelyre.
Jasmin kivrsdtt arccal harsogta vgig a termen, mieltt Seurel tanr r belpett, hogy
lnijvalmegkocogtassaazasztalt,ezjelentetteugyanisazrakezdett:
Ltszik,hogynemfrabrbe!Adjaabankot!Aztkpzelitaln,hogynemsejtjk,merrefel
kdorgott?
Ezt a barmot! Hiszen mg n magam sem tudom, hogy merre jrtam hallottuk Meaulnes
hangjtahirtelenbellottcsndben.
Aztn,megvonvavlltsfejtszoksaszerintakezekztmasztva,biflznikezdtealeckjt.

http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

20/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Hetedikfejezet
ASELYEMMELLNY
Amintmremltettem,Meaulnessn,egynagypadlsszobbanlaktunk,azelsemeleten.A
padlstrsgblvlasztottkle,deazrtfligmeddigmgisszobajellegevolt.Sminthogya
szomszdos helyisgeknek, fent a padlson, rendes lakszoba ablakjuk volt, mig sem rtem,
hogy mirt ppen a mi szobnk kapta egy tetablakon keresztl a fnyt. Sohasem tudtuk
kilincsrezrniazajttmegvoltvetemedveazajt.Estnknt,amikorflmentnkaszobnkba,
tenyernkkelbernykolvaagyertyafuldokllngjt,hogykinelobbantskahzonkeresztl
kasul svt lgvonatok, mindannyiszor fel kellett hagynunk ezzel a medd ksrlettel. S
jszaknknt, belopakodott a szobnkba, ott virrasztott krttnk a csnd, a hatalmas padls
vgtelencsndje.
Annak az emlkezetes tli napnak az estjn, jra egytt voltam Meaulnesnal, fent a
szobnkban. Mg n egy szempillants alatt lehnytam magamrl a ruht s odadobtam egy
csombaaszkre,melyazgyamfejnlllt,Meaulnesaprlkosan,krlmnyesenltottneki
a vetkzsnek, egyetlen szt sem szlva. n egy mennyezetes vasgyon aludtam
szllevelekkel dsztett kretonfggnyt ell ssze lehetett vonni. Mr nyakig a dunyha al
bjva, az gybl nztem minden mozdulatt. Meaulnes egy alacsony priccsen aludt, melynek
nemisvoltfggnye.Holleltazgyszlre,holflpattantrla,flaljrklvaaszobban,
mikzbentovbbvetkztt.Aszobakzepnkisfzfaasztalkallt,egyvndorcignytlvettk
valaha.Erretetteragyertyt,melynekfnytlimbolygrnykarisivnttafalon.
Tkletesenazellenttemvolt:intzetiegyenruhjtgondosansszehajtottasrendberakta,br
arcnltszott,hogyazeszeegszmsuttjrsminthabntottaisvolnavalami.Szintemgmost
is ltom, amint rdobja egy szkre vastag derkszjt ahogy a szk htlapjra rakasztja
kegyetlenl piszkos s gyrtt fekete kabtjt mg most is ltom, amint a fejn keresztl
lehzzanagy,kkkttttrikingjt,melyettlenakabtunkalattviseltnk,ahogyhtatfordtva
nekem,lehajlik,hogyrtertsearcsra,azgylbhoz.
Amikor azonban ismt flegyenesedett s jra megfordult felm, megdbbenve fedeztem fel,
hogy nem az a kis rzgombos mellny van rajta, melyet valamennyien viseltnk, hanem egy
klns,ersenkivgottselyemmellny,melyetalulsoksokaprgyngyhzgombocskatartott
ssze.Elragadanbjos,klnlegeskisholmivolt,azokafiatalemberekhordhattakilyet,akik
mgnagyanyinkkaltncoltkvgigezernyolcszzharminchresbljait.
Mgmostiselttemvananagy,magasparasztfi,amintottllhajadonftt,mertasipkjtis
gondosanrtetteatbbiholmijranyltkamaszarcval,melyenmrltszottvalamikemnysg.
Aztnismtnekildult,lefljrklvaaszobban,mikzbenkezdtekigombolniaztatitokzatos,
furcsa holmit, mely mintha egy jelmeznek lett volna egyik darabja. Meghkkent volt gy,
alaposan kintt nadrgjban, ingujjban, sros bakancsaival, mikzben a mellnyvel babrlt,
melyvalahalegalbbisegymrkilehetett.
Amintakezertvedtamellnyre,brndozsaiblhirtelenfelocsdvaavalvilgra,flkaptaa
fejt s rm nzett nyugtalanul, frkszen. Nem tudtam elfojtani a mosolyomat. Ebben a
pillanatbaniselmosolyogtamagtsazarcaflderlt.
Mondd csak, mi a csoda ez? kezdtem suttogni halkan, mert a mosolya flbtortott. Hol
szerezted?
Abbanapillanatbanlehervadtajkrlamosoly.Ktszerisvgigszntottnehzmancsvalrvid
hajn, s hirtelen mozdulattal, mint olyasvalaki, aki mr nem tudja legyzni vgyait, felkapta
kttttrikingtafinomcsipkefodrokfl,gondosanbegombolvaanyakn,majdszakadtfekete
kabtjbaisbelebjtsaztnegymsodpercigttovzvallt,oldalvstrmpislogva...Vglis
leltazgyaszlre,lergtabakancst,melynagyotkoppantapadlnruhstulnyltvgigaz
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

21/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

gyn, mint egy katona, kit brmelyik pillanatban flverhet lmbl a riad, s aztn elfjta a
gyertyt.
Ks jszaka volt mr, amikor hirtelen felriadtam. Meaulnes ott llt a szoba kzepn. Sipkja
mr a fejn volt s a fogason keresglt valamit, a ruhk kzt kotorszva. Egy krgallrt
kanyartottanyakba...Olyansttvoltaszobban,hogyszintemgazorromhegytselttam.
Ahnhavisszaszokotttkrznivalamihomlyos,derengfnyt,deazonazjszaknminden
csupa stt volt, minden csupa rny. Kegyetlen, dermeszt szl svtett t a letarolt kerten s
drmblverugdostaatettafejnkfelett.
Fltpszkodtamaknykmresrkiltottam,mramennyirehalkankiltanilehet.
Csaknemmszelmegint,Meaulnes?
Nemszltrsemmit.Hirtelenegszenelvesztettemafejemsegyszerrecsakhallomahangom,
ahogykijelentem:
Noj.Hateelmsz,nisveledmegyek.Magaddalkellvinnedengemis.
Kiugrottamazgybl.
Ott termett mellettem s elkapta a csuklm. Visszaknyszertett az gy szlre s egy pillanatra
leltmellm.
Nem vihetlek magammal, Franois. Ha biztosan tudnm, hogy merre kell menni, velem
jhetnl.Kerestemmraztabizonyosutatatrkpenis,dehiba,nemtalltam.
Akkorhthibamennlvissza!
Igazadvan.Hibamennk...shajtottcsggedten.Fekdjcsakvisszaszpen.Sngrem
neked,hogyhamegyek,teisvelemjssz.
Saztnmegintflsalstltaszobban.Csndbenfigyeltem,nemmertemszlnihozz.Lefl
jrkltshirtelenmegtorpant,majdjranekildultszaporn,mintakiemlkekutnkutat,vagy
emlkeket idz fel az agyban, sszevetve a legkisebb rszleteket, prhuzamba lltva s
mrlegelvevalamennyit,egypillanatigazthvn,hogyrbukkantarra,amitkeresettdeaztn
mgiscsak elejti eddigi gondolatmenete fonalt, hogy mshonnan induljon el, hogy most
biztosanretalljon.
Ms jeken is elfordult, leginkbb egy ra tjt, hogy flriadva lptei zajtl, lttam lefl
imbolyogni a szobban, vagy hallottam, amint nyugtalanul mszkl ideoda a padls
tvesztibenakrcsakatengerszek,akiknekmrvrkbenvanazjirszolglatsakikmg
kisbretontanyikonisflriadnaksruhikbabjnak,amikorelrkezikazrsgvltsmegszokott
rja,hogyellenrizzkaszrazfldijszakt.
Lpteiktvagyhromzbenriasztottakfllmaimbljanurfolyamnsfebrurelsfelben.
Ilyenkor Meaulnes ott llt a szoba kzepn, felltzve, nyakban a krgallrral, indulsra
kszen, s mgis, amikor vissza kellett volna trnie abba a titokzatos tartomnyba, ahov mr
egyszer elvetdtt, megszkve hazulrl minden alkalommal megtorpant, nem mert elindulni.
Pedigcsakflkellettvolnaemelniehalkanalpcshziajtkallantyjtsakonyhaajtnaztn
mr nesztelenl kisurranhatott volna de Meaulnes az utols pillanatban meghtrlt, mintha
valami bizonytalansg vett volna rajta ert... S aztn tovbb rtta szapora, izgatott lptekkel a
padlssivrtjait,gondolataibamlyedve,avgetnemrtlijszakkon.
Februrkzepetjnegyjjelarrabredtem,hogyvalakivatosan,vigyzvakltget.lltott
azgyameltt.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

22/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Ugyancsak mozgalmas volt az a napunk. Meaulnes, aki pajtsai szrakozsaitl jabban


gondosan tvol tartotta magt, a dlutni utols sznetben ott maradt a helyn, nyakig a
munkba merlve. Egy titokzatos vzlaton dolgozott ppen, mikzben a Chervidk rszletes
trkpttanulmnyozta,aprlkosanmricsklvesujjvalkvetveagirbegurba,feketespiros
tvonalakszeszlyeskanyargsait.Azudvarsateremkzttvalsgoskrforgalomvoltegy
pillanatsznetnlkltartottazrksjvsmens.Abakancsokalattfolytonrecsegettapadl.
A fik a padok krl kergetztek, s egy dobbantssal tugrottak flttk, vagy a dobogn
dobogtak... Mindenki tudta az osztlyban, hogy nem j kikezdeni Meaulnesnal olyankor,
amikorvalamibebelefeledkezik.Ktvagyhromhelybeliklykazonban,minthogytlsgosan
hosszra nylt a sznet, jtkos kedvben nesztelenl odasettenkedett mgje s a vlla fltt
belekukkantottak iromnyaiba. St, egyikk odig merszkedett, hogy meglkte a tbbieket,
akik restek Meaulnesra... Meaulnes hirtelen sszecsapta a trkpet s begyrve zsebbe a kis
paprdarabkt,elkaptaazegyiklktfrakkjt.Amsikkettmgidejbenmegugrott...ppen
Giraudatkerltakezekz,ezaktekedfick.Mostisnyivkolnikezdett,sirnkozva,majd
ttrt a rugdalzsra, sszevissza rgkaplt vaktban, de semmi sem segtett rajta, Meaulnes
villmgyorsan kirakta a szrt a folyosra. Giraudat magbl kikelve, dhtl tajtkozva
rikcsoltabeaterembe:
Te szemt! Te mocsok! ht tudd meg, egy csppet se csodlkozom azon, hogy mindenki
gyll,hogymindenkiellenedvan!...scsakgyzporoztakbelleaszitkok,asrtegetsek.
De mi sem maradtunk adsok a vlasszal, br nemegyszer fogalmunk se volt arrl, hogy mire
gondolhatott. Mindnk kztt n ordtoztam a legszenvedlyesebben, mert ezekben a
csetepatkbanMeaulnesprtjralltam.Hiszenazutbbiidkbenszinteszvetsgeseklettnk.
Amitameggrte,hogyelviszmagvalegyetlenszvalsetettarraclzst,amitsenkimsa
vilgon nem hagyott volna ki, teszem azt: "Hova gondolsz, te taknyos, maradj csak itthon az
anyd szoknyja mellett!" , attl a perctl fogva tzbe mentem volna rte, hozzktdtem
rkre. Szntelenl titokzatos eltnse, rejtelmes tja motoszklt a fejemben. Az volt az
rzsem, hogy tvollte alatt sszeakadt valakivel, megismerkedett egy csods fiatal lnnyal.
Hasonlthatatlanul szebb volt biztosan, mint az sszes krnykbeli lnyok, szebb volt, mint
Jeanne,akitazapckkertjbenpillantottunkmegelszr,akulcslyukonkeresztlszebbvolt,
mint Madeleine, a pk rzsaarc, hamvasszke lnya szebb volt, mint Jenny, a kastly
rnjnek elbvlen szp kislnya, akit ugyan csak ritkn lthattunk, mert mindig zrt ajtk
mgtttartottk,szegnykisbolondot...
Meaulnes jszaknknt, mint egy regnyhs, biztosan r gondolt, erre a lnyra. Az volt a
tervem,hogyazelsalkalommal,amikorismtflbreszt,majdmeglepetsszerenrterelema
szterrealnyra...
Annak a napnak estjn, amikor Meaulnes gy elbnt Giraudatval, tants utn ppen a
szerszmokatcipeltkbeakertbl,acsknyokatmegalaptokat,mertrkokatstunk,amikor
azorszgtfellrikoltozsok,kiablsoktttkmegaflnket.Egyseregkamaszmeneteltel
elttnk katons lptekkel, ngyes oszlopokba fejldve. Remekl megszervezett csapatnak
ltszottak. A csapat ln Delouche, Daniel, Giraudat lpkedett s mg egy negyedik fi, akirl
fogalmunksemvolt,hogykicsoda.Mihelytszrevettekbennnket,tstntelkezdtekpisszegni,
hurrogni, kmletlenl, lesen. gy ltszik, a vroska minden pkzlb klyke egyszerre
ellennkfordult.Mostisvalamiflehborsdirakszldhettek,denlklnk,mertbennnket
egyetlenszvalsemhvtak.
Meaulnesleemelteavllrlazstsacsknytsvisszaraktaahelyre,afszerben,nmn,
sztlanul... jfl lehetett, amikor arra riadtam, hogy ott ll az gyamnl, kezt gyengden a
karomratve.
ltzzfelmondtahalkan.Mindjrtindulunk.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

23/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Talnrjttl,hogymerrekellmennnkpontosan?
Jdarabiggyismeremazutatmr,mintatenyeremet.Sonnanaztnmajdcsakodatallunk
odakelltallnunk,hatrik,haszakadsuttogta,sszeszortottfogakkal.
Mondank valamit, Meaulnes fordultam hozz fltpszkodva gyamon. Hallgass rm:
szerintemvilgosnappalkellindulnunkmindkettnknek,csakgytudjukmegtallniatrkped
segtsgvelaztnakaztaszakaszt,melyremrnememlkszel.
Messze,nagyon,nagyonmesszevaninnen.
Htakkormajdkocsivalmegynk,amintbekszntanyr,ahogyhosszabbaklesznekanapok.
Hossz,nmacsndvoltrafelelet.gyreztemkibelle,hogyezabeleegyezstjelenti.
Sminthogyottleszekveled,ssegteknekedmegkeresniaztalnyt,akitszeretsztettemmg
hozzhalkan,szeretnmtudni,hogykiflemifle?Mesljelmindentrla,Meaulnes.
Lelt az gyam vgbe. A sttbl kivillant mlyen lehorgasztott feje, s lttam, hogy melln
sszefonja a karjt, s hogy megremegnek a trdei. Aztn mlyet shajtott, mint akinek rgta
nyomjamrvalamiaszvt,smostelhatrozta,hogytovbbmrnemtartjamagbanatitkt...
Nyolcadikfejezet
AKALAND
EzenazjszaknMeaulnesnhnyrszletetmesltmgcsakeltikalandjbl.Smgakkoris,
amikor rsznta magt vgl arra, hogy mindent tvirl hegyire elmondjon, a ktsgbeess
napjaiban, melyekre mg visszatrek, mindez hosszhossz idn t ifjsgunknak htpecstes
titkavolt.Demamr,hogymindennekvge,amikormrcsakporshamuavalaha
,annyirosszsannyij,
mamrelmondhatomklnskalandjt.
Dlutn flkett volt, meglehetsen hideg id. Meaulnes a vierzoni orszgton vgtra fogta
lovt, mert tisztban volt vele, hogy egy percet sem fecsrelhet el, ha idejben akar odarni.
Elszrcsakaztkpzelteel,milyenjtismulatrajta,hogymindannyiunknakleesikmajdazlla
a meglepetstl, amikor ngy rakor befordul az udvarra Charpentier nagyapval s
nagyanyvalakocsijban.Merthiszen,ezekbenapercekben,termszetesencsakiserregondolt,
ezvoltafeltettszndka.
Prpercmlva,minthogymrcsontigfagyasztottaahideg,derktllefelbelecsavartamagt
egypokrcba.Apokrcottulajdonkppennemisakartamagvalhozni,deszerencsreaBelle
toile tanyn ernekerejvel rraktk a kocsira. Kt rakor rkezett La Motteba, s vidman
hajtott vgig a kis falucskn. Ilyen idben mg soha nem jrt ilyen istenhtamgtti helyen
hiszen ezeket az rkat az iskolban tltttk s rmmel ltta, hogy ez is ppolyan kihalt,
ppolyan lombasppedt, mint a mi falunk. Hbehba ha egyegy fggny meglebbent, s
mglekikukkantottegyegykvncsiregasszony.
Ahogy kirt a falubl, kzvetlenl az iskolaplet utn kettvlt az t. Nem tudta eldnteni,
melyikenmenjen.gyemlkezett,hogyVierzonfelbalrakelltartania.Egyteremtettlleknem
jrtarra,akitlmegkrdezhettevolna.Abalratrtratereltehtakanct.Nemvoltvalamij
aztsegyrenehezebbszakaszokkvetkeztek.Egszenelkeskenyedettsegyrehinyosabbvolta
kvezet. Egy kis fenyerd mellett kocogott j darabig a kocsija, s aztn egyszerre csak
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

24/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

szembetalltamagtegyfuvarossal.tkiltottneki,szjaeltlcsrtformlvakezvel,hogyj
irnybamegyeVierzonfel.Akanca,rngatvnagyeplt,nemlasstottleegypillanatrasems
gyafrfisemrtettepontosan,mitkrdeznektle.ValamitMeaulnesutnkiltott,bizonytalan
vonalatrvaalevegbekezvelsMeaulnesgondolvn,lesz,amilesz,tovbbkocogotttallomra
azton.
Aztn megint kirt a szntfldek kz, miket, amerre csak a szem elltott, zuzmara bortott
olykorolykor flrebbent eltte egyegy szarka, a kocsi verte fel, csrgtt egy darabig a
levegben, hogy vgl kikssn valamelyik tvolabbi szilfa csupasz gn. A kocsi utasa most
mr a vllait is bebugyollta a hatalmas pokrcba, a nyaka kr kertve, mint valami kpenyt.
Lbait kinyjtva, rknyklt a kocsi oldalra. S aztn hirtelen elnyomhatta az lom... nem is
tudta,meddigmehetettgy...
Mert amikor a hideg mr a takarn t is a csontjig hatolt, Meaulnes vratlanul flocsdott.
Megdbbenve ltta, hogy valami egszen ms vidken jr. Nyoma sem volt mr a messzi
lthatrnak, a hszn vgtelen gnek, melyet nem tud tfogni a szem apr rtek mellett
kocogott,melyeknekmgltszottakzldfoltjai,smelyeketsvnyekkertettekkrbemagasan.
Ktoldalt rkok ksrtk az utat, a vz hallhatan csrgedezett a vkony jgpncl alatt.
Mindebblarrakvetkeztetett,hogyegyfolylehetittvalaholakzelben.Samagassvnyek
kzttezmrtulajdonkppennemistvolt,hanemcsakegykeskenyszekrcsaps.
Sakancasemgetettmr,lassanporoszkltcsakegyidta.Meaulnesrsuhintottazostorral,
hogy lnkebb tempra noszogassa, de nem tudta kihozni a sodrbl, ktelen lasssggal
cammogott tovbbra is az ton. Meaulnes flllt s a kocsi elejbe kapaszkodva kihajolt, hogy
megnzze, mi trtnt. Ekkor vette szre, hogy a kanca az egyik hts lbt snttva hzza.
Tstntleugrottakocsirl,elvesztvenyugalmt.
gyaztntletnapigsemrnkodaVierzonba,azllomsra!mondtahalkan.
Mgmagnaksemmertebevallanipedigegypillanatrasemhagytanyugodniezagondolat,
hogyhthamgiscsakeltvesztetteazutat,hthamrrgenmsfelhajt,nemisVierzonfel.
Gondosanmegvizsgltaallbt,desrlsneknyomrasembukkant.AmikorMeaulnesmeg
akarta nzni a patjt, a kanca flsenijedten flkapta a lbt s gyetlen, tmpe patjval
kaparszni kezdett a fldn. Most mr tudta, hogy nincs komolyabb baja, csak egy kavics
szorulhatottbeapatjakz.Meaulnes,falusifilvn,rtettazllatokhoz.Azonnalleguggolts
azonvolt,hogybalkezvelelkapjaaljobbhtslbtsbeszortsaatrdeikz,deakocsitl
nemfrtkellenhozz.AkancaktzbeniskirntottalbtMeaulneskezblsmindannyiszor
nhny mtert meg is ugrott. A kocsi hgcsja alaposan fejbeklintotta Meaulnest s a kerk
kegyetlenl flhorzsolta trdt. De most mr aztn azrt sem engedett s vgl is sikerlt
maghoz desgetnie a flnk llatot a kavics azonban oly mlyen beszorult patja kz, hogy
Meaulnesnakelkelletthalszniabicskjt,ebbenvoltmindenremnysge.
Amikor is vgre kipiszklta a beszorult kvecskt, megrzta kvlyg fejt, g szemeit
megdrzslve.Elhlvellaptottameg,hogykzbenegszenbealkonyult.
Hamsvalakirllettvolnasz,biztosanhaladktalanulvisszafordul.DehtMeaulnesvolt.Ha
nem akar mg jobban eltvedni, felttlenl meg kellett volna tennie. Volt egy olyan rzse is,
hogyigenigenmesszejrhatLaMottetl,sklnbenis,mgaziselfordulhat,hogyakanca
azalatt,amgaludt,rtrtvalamikereszttra.Mindentegybevetve,akrhogyisvan,csakelviszi
ez az t valamilyen faluba... s azt se hagyjuk mindezek mellett figyelmen kvl, hogy a
hrihorgaskamaszt,amikorismtfentltakocsinsamikorakancatrelmetlenlmegrntottaa
gyeplt,hirtelenknzvgykertettehatalmba,melypillanatrlpillanatragbbenlobogotta
szvben.Szerettevolna,hafittyethnyvamindenakadlynak,valaminagyszerdolgotmgis
vghezvihetne,szerettevolna,hamegrkezhetnevalahov,mindegy,hogyhov!
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

25/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Rcsapottakancra.Azllatdhsenrgottegyetsszaporznikezdtealpst.Nttnntta
sttsg.Avzmossoskisdltonmostmrcsakppenannyihelyvolt,hogyakocsivalahogy
eldcgtt rajta. Olykorolykor egy kis szraz gacska beleakadt a svnybl a kerkbe s
recsegveropogva zzdott szt az ton... S amikor mr koromstt volt krtte az jszaka,
Meaulnesnak hirtelen elszorult a szve s vilgosan ltta maga eltt ebdlnket, ahol ebben az
rban mindannyiunknak ott kellett volna lnnk az asztal krl. Klnfle rzsek
hullmzottakaszvben:dh,harag,ggsbszkesgsvalamihatrtalanrmetisrzett,hogy
gytrtntminden.Hogynemisvoltszndkbansmgismegszktthazulrl.
Kilencedikfejezet
PIHEN
Akancamegintlassbbiramravltottolyanvoltajrsa,minthamegmegbotlanaasttben
Meaulnesktszerisszrevette,hogyalhollebklszikafldre,holmegintflkapjaafejta
magasba,aztnhirtelenmegtorpan,afldresunytva.Orrcimpitgulnikezdtek,minthavalami
utnszimatoltvolna.Vzcsobogshallatszottakancabokigvzbenllt.Akocsitonegypatak
iramlott sebesen keresztl. Nyron valsznleg knnyszerrel t lehetett gzolni rajta. Most
azonban,ebbenazidben,olyanersvoltavzsodrsa,hogymgcsakbesemtudottfagynia
patak,smindenbizonnyalveszlyeslettvolnatovbbmerszkednibefelavzben.
Meaulnesgyngdenhtrahztaagyeplt,hogynhnylpsselvisszakoztassaalovatsteljesen
tancstalanul flllt a kocsiban. A fk gai kzt gynge, pislkol fny csillant a szembe.
Nhnyszzlpsnyirljhetett,artekentlrl.
Meaulnesleugrottakocsirlszabljnlfogvaprlpsselmghtrbbszortottaakancta
pataktl, finoman veregetve szgyt, hogy lecsillaptsa szegny megriadt llatot, mert feje
horkanvahkltideodaalevegben.
Neflj,no!nyugodjmrmeg,regpaci!Ittkiktnk,nembotorklunktovbbasttben.S
mindjrtaztismegtudjuk,hogyholvagyunk.
Aztmellettkicsinykertsselkrlvettrtecskehzdottsakapujanemvoltegszenbetve.
Meaulneskilktesarkigazajttsakanctvezetve,afogatbegrdltakapun.Bokigsppedta
selymes, lgy fben. A kocsi alig hallhatan dcgtt a gyepen. Feje kzvetlenl a kanca feje
mellett volt gy olykor vgigcsiklandozta nyakt a l forr lehellete, mely gy zihlt,
nehzkesen, mint valami fjtat... Vgigvezette a rten a lovat, egszen a hts svnyig, itt
meglltottasapokrcotrdobtaalhtra.Amikorszthztaasvnysszekapaszkodsr
vesszeit, ismt felcsillant eltte az imbolyg fny. Egy magnyosan ll hzbl szrdtt ki a
sttbe.
Hrom kis rten kellett keresztlcsrtetnie s mg egy kis alattomosan sziszeg patak is tjt
llta. Ahogy t akart ugrani rajta, megcsszott s majdnem belepottyant. Mikor az utols
svnyenistveszkeldtt,egytanyaudvarntalltamagt.Adisznlfellrfgshallatszott.
Samintlpteimegcsikordultakadermedttalajon,egykutyaveszettugatsbakezdett.
Azajtnemvoltbezsaluzva.Meaulnesbekukkantottazvegen.Atzhelyenrzselnglobogott
ennekafnytlttaazimnt.Lmpanemgettbenn,csakatzfnyevilgtottakonyhban.
Egy parasztasszony flkelt az asztal melll s odajtt az ajthoz. Nem ltszott rajta, hogy
klnsebbenmegvolnarmlve.
Argimdislyzsingarapontosanakkorttteelaflnyolcat,amikorbelpett.
Bocsnatt kell krnem, asszonyom mentegetdztt a hrihorgas kamasz , azt hiszem,
sszetapostamakrizantmjait.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

26/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Azasszonyottlltakonyhakzepn,kezbenegygmblytllalsnzteafit.
Szentigazblintott,nehzeligazodni,olyansttvankintazudvaron.
Egypillanatigegyikksemtrtemegacsendet.Meaulneskrlnzettahelyisgben.Afalakat
kpeslapokblkitpettoldalakbortottk,minthacsakegykocsmbanyitottvolna.Azasztalon
egyfrfikalaptlttaszembe.
Nincsitthonagazda?rdekldttazasztalmelltelepedve.
Mindjrtjnvlaszoltazasszonyshangjblbiztonsgrzsecsengett,csakkiugrottegy
nyalbrzsrt.
Tulajdonkppen nem is fontos, hogy vele beszljek folytatta Meaulnes, szkvel kzelebb
lovagolvaatzhelyhez.Tbbedmagammalittvagyunkakzelben,vadszaton.Azrtjttem,
mertelfogyottakenyernk.
Meaulnesismerteadrgst.Tudta,hogyankellbeszlniafalusiakkal,klnsenegymagnyos
tanyntartzkodnakkelllennisfifikusnak,saztmegklnsennemszabadelrulnia,hogy
nemodavalsi,valahovakrnykre.
Kenyrrtjtt?csvltamegfejtazasszony.Egyfalatotnemtallazegszhzban.Apk
mindenkeddenkiszokottjnniide,denemtudom,mitrtnhetettvele,mertmaaszntsem
lttuk.
Augustin, aki egy pillanatra mrmr azt remlte, hogy valamilyen falu kzelbe keveredett,
elhlvenzettr.
Honnanjrideapk?krdezte.
Honnan?HtVieuxNanaybl!feleltecsodlkozvaazasszony.
MennyireisvanpontosanideVieuxNanay?folytattatovbbakrdezskdstMeaulnes.
Hogy az orszgton mennyi, azt nem tudnm megmondani pontosan, de gy a kertek alatt
tvgva,vagyhromsflmrfldlehet.
Smrisnekildultanyelve.Krlmnyesenelmeslte,hogyVieuxNanaybancseldeskedika
lnya s hogy minden h els vasrnapjn meg szokta ltogatni, csak gy, az apostolok lovn,
meghogyagazdja...
Meaulnesazonban,akivgkppnemtudta,hollehet,idegesenszaktottaflbe.
VieuxNanayalegkzelebbifaluide?
Szsincsrla.Landescsaktkilomternyirevanide.Deottnincssefszeres,sepk.ppen
csakegykisvsrvan,venteegyszerSzentMrtonnapjn,abcskor.
Meaulnessoha,mgcsakahrtsehallottaLandesnak.Annyiraeltvedt,hogyezenszintemr
mosolyognia kellett. Az asszony eddig a mosogatdzsa fltt foglalatoskodott a tllal s most
kvncsian fordult meg. Frkszve figyelte Meaulnes arct, ahogy lassan ejtve a szavakat,
megkrdezte:
Szvalmaganemsmersezenavidken?

http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

27/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Idsebb parasztember lpett be az ajtn, egy nyalb fval a karjn. A tzhely el dobta le, a
kpadlra.Azasszonyelmagyarztaneki,hogymijratbanvanafiatalember,hangosan,szinte
kiablva,minthasketvolnaazreg.
Noj.Majdmeglssukblintottegyszeren.Deljncsakkzelebbatzhz,ifir.Ottsose
melegszikfl.
Egypercmlvamindkettenottltekatzhelyajtajaeltt.Azregatrdnroppantgattasszea
rzsket,hogydobhassonatzre.Meaulnesmegegycsszetejbeaprtottkenyeretkanalazott,
amitazasszonynyomottakezbe.Utasunkszintefldntlirmetrzett,hogyannyizrzavar,
annyiszorongsutnittlhetebbenakedves,egyszerhajlkban.Azthitte,vgrertklns,
furcsabolyongsnaksevskzbenmraffajtaterveketkovcsolt,hogyegyszermgeljnide
ltogatbabartaival,ezekhezaderkegyszeremberekhez.Mgcsaknemissejtette,hogyitt
csakppenmegpihentshogynemsokratovbbfolytatdnakkalandjai.
Kisidmlvamegkrte,hogykalauzoljkeltaLaMotteiorszgtra.Slassankntmrmr
nemiskanyarodvaeltlsgosanazigazsgtl,elmeslte,hogyakocsijvalvalahogylemaradt
vadsztrsaitlsmostbizonyegyltalnnemismerimrkimagt.
Erre az regember s a felesge addig kardoskodtak, hogy ott kell maradnia jszakra s csak
akkor szabad elindulnia, ha flkelt a nap, hogy Meaulnes vgl is rllt, azzal, hogy bekti a
lovtazistllba.
Aztnvigyzzon,merthepehupsazsvny,nehogybelelpjenegygdrbe!szltutnaa
frfi.
Meaulnesnemmertebevallani,hogybizonynemismeriaz"svnyt",mertnemazonkeresztl
jutott be ide. Mrmr szlni akart a derk regnek, hogy legjobb lenne, ha elksrn. Egy
pillanatig mg ott llt a kszbn, ttovzva. Nem tudta eldnteni, merjene szlni, vagy ne
merjen,szintehintakntlengettakrdsekkztt.Aztnmgiscsakkilpettazudvarra,astt
jszakba.
Tizedikfejezet
AKARM
Meaulnes, hogy valahogy tjkozdni tudjon, flkapaszkodott a svny tetejre, ahonnan az
imntazudvarraugrott.
Akrcsakidefeljvet,mostiscsaklassanscsakggyelbajjaligazodottelafsznyegeks
vztcsk kztt, a fzfk sorfaln keresztl. S amikor ahhoz a svnyhez rt, a kis rtecskn,
ahol a kocsijt hagyta, keresni kezdte, de hiba. A kocsinak mr csak hlt helyt tallta...
Mozdulatlanul llt, ideoda flelve, megfesztett figyelemmel vigyzta az jszaka minden
parnyineszt.Mindenpillanatbanazthitte,hogyottzrgnekvalaholkzvetlenkzelbenal
szerszmai. De mindannyiszor kpzeldtt csupn... Krbement a svny mellett a kerts
kapujamostsemvoltbetveskicsitmegisvoltdntve,minthaegykocsikerkmentvolnarajta
keresztl.
Mostmrbiztosvoltbenne,hogynemloptkelakanct,csakppenelkszltvalamerre.
Alig botorklt nhny lpst a sttben, felkapaszkodva az tra, tstnt belegabalyodott a
pokrcba,melyakancahtrlcsszottleafldre.Tehtmgiscsakebbenazirnybanszktt
elal!villanttrajtaaflfedezs.Futnikezdett,teljeserejbl.Grcssen,eszelsen,semmi
msra nem gondolva vgtatott, hogy utolrje a kocsit. Minden csepp vre az arcba szktt.
Vgtatott,mertsarkallvaztevalamihihetetlensvrgs,valamivgtelenvgyakozs,melymr
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

28/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

a pni flelemmel volt rokon... Tbbszr majdnem hasra puffant, megbotolva a


kerknyomokban.Egyegykanyarbanavaksttben,nekirohantasvnyekneksminthogymr
nem volt ura az izmainak, nem tudott megllni idejben valsggal beleesett a tsks
boztokba.Annyillekjelenltemgvolt,hogykarjtafejeelkapjaazarctmegvdteugyan,
de kezt, karjt a tskk sszekaszaboltk. Nha megllt egyegy pillanatra, beleflelt az
jszakba s aztn futott megint tovbb. Egyszer mr azt hitte, hogy a kocsi zrgst hallja de
mgsemazvolt,egykordztygttcsakvalaholnagyonmessze,balfel,egymsikton...
Voltegyolyanpillanata,amikorannyirabelenyilallottafjdalomtrdbemelyetmgakocsi
hgcsjasebzettfel,hogymegkellettllnia,lbtbotkntmegmerevtve.Skzbenrdbbent,
ha csak a kanca nem lhallban vgtatott tova, mr rgen utol kellett volna rnie. S azzal is
nyugtatgatta magt, hogy egy kocsi mgse tnhet el gy szrnszln valsznleg valaki
kzbenmegtallta.Hallosanfradtan,dlvaflvaadhtlsszintealigvnszorogvabicegett
visszaazton.Talnrkiselmltak,amikoregyszerrecsakmegllt.Azvoltazrzse,hogy
ismt ott van, azon a krnyken, ahonnan elindult. Mg a fny is a szembe csillant a hzbl,
melyetkeresett.Szlesretaposottsvnyvezetettkeresztlasvnyen.
No,vgreittvagyok,errlazsvnyrlbeszltazreg!gondoltamagbanAugustin.
Boldogan trt r az tvezet svnyre, hogy vgre nem kell mr a svnyek, kertsek
akadlyain tbukdcsolnia. Alig mehetett pr lpst, amikor az svny hirtelen elkanyarodott
balra, a fny meg mintha valahov jobbfel tncolt volna el. Meaulnes ppen egy svny
keresztezdshezrt.Habozsnlklrtrtteht,mertgyltszott,hogyazegyenestahzhoz
vezet,sMeaulnesmrszeretettvolnamielbbbentlniapattogtznl.Talntzlpsnyitha
ment ebben az irnyban, amikor hirtelen eltnt elle a fny. Hogy egy kzbebukkant svny
rejtettee el, vagy hogy elunvn a vrakozst, rhajtottk az ablakra a zsalukat el sem tudta
kpzelni.Meaulneselszntanvgottkeresztlarten,egyenestelresegypillanatrasemtrlt
el abbl az irnybl, ahonnan az imnt elje csillant a fny. Vgl, tvetve mg egy kertsen
magt,jabbsvnyrebukkant...gyaztnlassankintteljesenttekinthetetleneklettekMeaulnes
jszakaibolyongsnaknyomaisezzelazutolsszliselszakadt,melynekmentnvisszatallt
volnaoda,ahonnanelindult.
Hihetetlenl elcsggedve, a vgkimerls hatrn, minden remnyt elvesztve, elhatrozta,
hogyhatrik,haszakad,nemtrlemrtbbeterrlazsvnyrl.Vagyszzlpstmehetett,
amikorvgliskirtegynagy,szrkelegelre.Ittottsttebbrnykfoltokvltakkiaszrks
sttbl, valsznleg borkabokrok lehettek, s egy lejt oldaln egy hodlyszer plettmb
llt, elmosdva. Meaulnes egyenest odatartott. Nem plet volt, csak egy krlkertett karm
vagyjuhakol,melypillanatnyilagresenllott.Azajtcsikorogvatrultfeleltte.Aholdfnye
idnknt,haavadulfjszlelzteelleafellegeket,arekeszfalaknylsaintbezuhogotta
karmba.Dohspenszszaghatottatalevegt.
Meaulnesegylpstsemtetttovbb.Vgigvgdottazzottszalmn,fejealtveakezt.Az
vtkioldottasatrdtfelhzvaahasra,sszegubdzott,amilyenkicsirecsaktudottkabtja
alatt. Hirtelen felrmlett eltte a lpokrc, amit knnyelmen otthagyott az ton, s olyan
hihetetlenlszerencstlennekreztemagtsolyanktelenharagragerjedtnmagairnt,hogya
legszvesebbenbgtttomboltvolnadhben...
Tstntmegprbltamsirnybaterelniagondolatait.Csontigtfagyvafelidzteegyrgilmt
nem is lom volt taln, ltoms inkbb , melyet mint egsz kisgyermek lt t s mirl soha
senkineknembeszlt.Egyreggelnemamegszokottszobjbanbredtfel,aholrvidnadrgjt
skabtjtesterraktaaszkre,hanemazonvetteszremagt,hogyottvoltegyhosszks,zld
teremben. A falakon olyan volt a tapta, mintha valdi lombok ksztk volna keresztlkasul.
Valami des, csods fny lebegett szerteszt, az volt az rzse, hogy a szjba csorgathatja s
megzlelheti, mint a mzet. A legkzelebb es ablaknl egy fiatal lny ltgetett, httal felje,
mintha arra vrt volna csak, hogy felbredjen... Nem volt elg ereje ahhoz, hogy kiugorjk az
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

29/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

gyblshogyvgigcsodljaazelvarzsoltkastlytermeit.Saztnjraelnyomtaazlom...De
meg is fogadta, hogy legkzelebb azonnal kipattan gybl. Taln mr holnap reggel, ha
flbred...
Tizenegyedikfejezet
ATITOKZATOSBIRTOK
Amint megvirradt, ismt nekivgott az tnak. Megdagadt trde kegyetlenl fjt majd minden
pillanatban meg kellett llnia, hogy kicsit megpihenjen, mert jrs kzben annyira bele
belehastottafjdalom.Avidk,melyenvgigsntiklt,klnbenSolognelegkietlenebb,ember
nemlaktatjavolt.
Egszdlelttegyetlenllnnyelsemtallkozott.Csakegypsztorlnytltottamesszesgben.
Valaholalthatrszlnbukkantfelanyjval.Hibakurjantottfelje,hibaprbltmegabba
azirnybafutnialnyeltnt,nemhallottameghvszavt.
Meaulnesmostmrabbaazirnybavetteaztjt,amerrealnyeltnt.Ktsgbeejtlasssggal
vnszorgott csupn... Sehol egy hz, sehol egy llek. A mocsarakbl, a ndasokbl egyetlen
szalonka hangja sem trte meg a csendet. A decemberi nap hideg, tiszta fnye tndklt az
elhagyottpusztasgfltt.
Dlutnhromrafeljrhatottazid,amikoregyszrketornyocsktvettszre,melyegykis
fenyerdmglmagaslottfelazgre.
Valamifleelhagyottkastlylehetllaptottamegmagban,afflelakatlanbagolyvr,egy
dombtetejn!...
Meaulnestovbbbandukolt,knyelmesen,csppetsemsietve.Ahogyazerdtmegkerlte,kt
fehroszloprabukkant,egyfasorbejratra.Meaulneselindultakastlyfel.Aligtettnhny
lpst, megtorpant, zavarodottan, megdbbenve. Rejtlyes, rthetetlen izgalom kertette
hatalmba.Pedigppolyfradtlptekkelbicegetttovbb,ajegesszlmostiscserepesrefjtaaz
ajkt, idnknt megmegszorongatva a torkt. Mgis valami klns megelgedettsg jrta t,
szinte lebegett az rmtl, tkletes, majdnem rszegt nyugalom szllta meg, bizonyos volt
benne, hogy rvbe jutott, hogy tjnak vgre rt hogy mostantl nincs ms dolga, csak a
boldogsgotvrniremlni.ppgyreztemagt,olybgyadtnaksalltnak,minthajdan,anagy
nyrinnepekelestjn,amikorafalucskautcitfenyfcskkkaldsztettksamikoraszobja
ablakaegyszerretelevoltgallyalsvirggal.
Mirtrlkgy?tndttmagban.Mertkiktkebbenazcskabagolyvrban?Itt,hol
rksensvtveszguldaszlmegasoksokdenevr!...
Hirtelen megllt veszett dh fogta el nmaga irnt. Azt latolgatta, nem volnae helyesebb, ha
visszafordulnaaztra,melyenelbbutbbcsakeljutnaegyfaluba.Ezentndttmrjnhny
perce,fejtlehajtva,amikoregyszercsakaszembevillant,hogyafasorfrissenvanfelsprve,
a seprk velt nyomai ppgy ltszottak az ton, mint nluk odahaza, nnepekkor. Pontosan
olyanvoltezazt,mintLaFertfutcja,Nagyboldogasszonynapjn,hajnalban!...Ott,ahola
fasor elkanyarodott, emberek tntek fl, kicspve, nneplben. Por kavargott nyomukban,
minthacsakjniuslettvolna.Meaulnesmrnemiscsodlkozotttbbet.
Talnvalamiflennepsgvanitt,ebbenazistenhtamgttizugban?villanttrajta.
Mentafasorbantovbb.Sahogyazelskanyarhozrt,kzeledhangfoszlnyoktttkmega
flt. Az t mentn fiatal fenyfk sorakoztak, sr sorokban Meaulnes beugrott kzjk s
leguggolt. Llegzetvisszafojtva flelt. A hangok csengsbl tstnt megllaptotta, hogy
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

30/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

gyerekek lehetnek. Kzvetlenl eltte stltak el. Klnsen az egyikk, valsznleg egy
kislny,olyanokoskodnsfelntteketutnzbjjalbeszlt,hogyMeaulnesbrlnyegben
nemtudta,mirlvanszakarataellenreelmosolyodott.
Tudjtok,csakegyetlendolognyugtalantengemigaznhallottaMeaulnesalenykahangjt
: a lovak, ppensggel hogy a lovak. S tudjtok, mit mondok? Nem fogjk tudni
megakadlyozni Danielt soha, ezt n mondom nektek, rtitek? Soha, hogy meg ne lovagolja a
nagysrgaponnit!
Ez mr szentigaz, soha senki nem fogja megakadlyozni ebben! tdtotta meg egy gnyos
hang,melynekgazdjamindenbizonnyalegyfiatalklyklehetett.Mrt,talnnemkaptunk
mindenreengedlyt?Nevetsges!...Haneknkgytetszik,akranyakunkatiskitrhetjk!
Ahangokegyretvolodtak,dehelyettkjabbfoszlnyokrtekelMeaulneshoz,msgyerekek
stltakeleltte.
Haholnapraelolvadajgcsacsogtaegyfiatallnyka,reggelcsnakznimegynk.
Krds,hogyelmehetnke?vetetteellenegymsiklnyka.
gybeszlsz,minthanemtudnd,hogyaznnepsgetgyrendezhetjkmeg,ahogykedvnk
tartja.Senkinemszlbele.
shaFrantzbetoppannamgismaeste,amenyasszonyval?
Milenne?isgytncolna,ahogymiftylnk!...
"Eskvkszlitt,hasejtelmemnemcsalllaptottamegAugustin.Devajonittaztrtnik,
amitagyerekekakarnak?...Furcsabirtoklehetez!"
Meaulnes el akart bjni a rejtekbl. Meg akarta krdezni tlk, hol juthatna egy kis
harapnivalhoz, hol olthatn el a szomjt? Fltpszkodott a fldrl. Mg ltta az imnt
beszlgetket, alig nhny lpsnyire voltak tle, amint a fasorban tovakanyarodtak. Hrom
fiatallnyka,trdigr,vgiggombosruhkban.Fejkncsinoskiskalap,hosszszalagokkal
megktveazllukalatt.Mindahromlnynakegyegyfehrtolllibegettlerlaanyakba.Az
egyikcsitri,fligamsikfelfordulva,szinteaszjbadugtaflt,gyhallgattabartnjt,aki
mutatujjvalhadonszvavalamiigenfontosatmagyarzottneki.
Biztosan megrmlnnek tlem nzett vgig magn Meaulnes s szeme megakadt hasadt,
gyrtt kabtjn, miflt csak a parasztok viselnek, meg a SainteAgathei iskola cikornys
brvn,melykabtjtsszefogta.
Attl tartott, hogy elbbutbb sszetallkozna a lefl stl gyerekekkel a fasorban. gy ht
inkbb gy hatrozott, hogy a fenyk kztt lopakodik le a "bagolyvr"hoz. Azon nem is
tndtt,hogymitfogmondani,haodar.Azerdcskeszlnegykismohleptefallltatjt.A
fal tls oldaln, a fal s az plet kztt hossz, keskeny udvart pillantott meg. Kocsi kocsi
htnlltott,mintvsrkoregybecsalicsrdaudvarn.Ahnyfajta,ahnyformjkocsicsak
elkpzelhet,abblmindbllltottazudvaron.Knny,ngylseshomokfutk,gnekmeredt
rudakkal, nyitott kocsik oldallses padokkal faragott prkny, rgimdi, fedeles hintk,
hajdanibatrok,melyekrlmrrghinyzottazveg.
Meaulnes visszahzdott a fenyk mg, attl tartva, hogy valaki szreveszi. Amint a furcsa
sszevisszasgonlegeltetteaszemt,egyszerrecsakmegpillantottazudvartlsfelnegyflig
nyitott ablakot az egyik pletszrnyon, pontosan az egyik szekr bakja fltt. Kt vasrd
rcsozhatta be valaha ezt a nylst mint amilyenek ltalban a kastlyok mgtt, az istllk
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

31/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

rkk bedeszkzott ablakain vannak. Az id vasfoga azonban elpuszttotta mr ket, rgen


kibillentetteahelykbl.
MajdottbemszomhatroztaelMeaulnes,kialszommagamasznakztsodbbllok,ha
megvirrad,nehogymegrmtsemezeketahelyeskislnyokat.
Nagynehezenvergdttcsaktafalon,mertmgmindigfjtatrde.Egyikkocsirlamsikra
kapaszkodvaazegyikszekrbakjrlflmszottabatrtetejre.gyegymagassgbakerltaz
ablakkal.Halkan,vigyzvalktebe,akregyajtt.
Azthitte,hogyegysznapadlsonktki,detvedett.Alacsony,tgashelyisgvolt,valsznleg
hlszobnak hasznlhattk. Bent flhomly volt, a kzelg tli este flhomlya. Annyit azrt
kivett, hogy az asztalon s a kandall prknyn, st mg a karosszkekben is rtkes trgyak,
hatalmasvzksorakoztaksmindenfelegyseregrgifegyverhevert.Htul,ahelyisgmlyn
fggnyomlottafldre,valsznlegegyhlflktrejthetettel.
Meaulnesbetetteazablakot,mertbenthidegvoltsattlisflt,hogykintrlesetlegszrevehetik.
Ahogy fllebbentette a fggnyt, nagy, alacsony gyat pillantott meg. Tele volt mindenfle
aranyozottkts,rgiknyvvel,elpattanthrlantokkal,segymsrahnytszp,tbbgkaros
gyertyatartkkal. Belkte valamennyit a fal mell, egy csomba, aztn vgignylt az gyon.
Fradt is volt, meg szeretett volna el is brndozni kicsit ezen a klns kalandon, amibe
vratlanul csppent bel. Sehonnan semmi zaj, mindentt vgtelen csnd. Csak olykorolykor
jajgatottfelaviharosdecemberiszl.
Meaulnes hanyatt fekve, sokig tndtt. Igaz, hogy ltott embereket, igaz, hogy hallotta a
gyerekekhangjtisafasorban,megaztnottvanazudvaronhegynhtnazasokkocsi,de
hthamgisazelsbenyomsavoltahelyes,stulajdonkppenmgiscsakegylakatlanpletbe
kerlt,melynekgazditlenvalamelyikvrosbanlaknak?
Aztnegyszerrecsakminthavalamitvolimuzsikafoszlnyaittereltevolnafelaszl.Mintha
valamibrsonyosmelegsfj,szomorksemlkbredtvolnaflaszvben.desanyjajutott
azeszbe,mikormgfiatalvolt,sazokargeltntidk,amikordlutnonkntodaltazongora
elaszalonban,pedigazudvarongubbasztottkintaszalonajtajaelttssztlanulhallgatta
hallgattaujjaifutstabillentykn,sokszorksjszakig."Igen,minthavalakizongorzna
villanttrajta,vajonhol,ugyanmerre?"
Detovbbmrnemjutottagondolataiban,mertolyanfradtvolt,hogypillanatokalattelnyomta
azlom.
Tizenkettedikfejezet
AWELLINGTONSZOBA
Arrabredt,hogykrttejvan,koromstt.Fzott,ahidegegszavelejighatolt.Forgoldott
hnykoldott csak az gyon, fekete iskolakabtja sszegyrdttsszegabalyodott alatta.
Halvny,kkeszldfnyszrdttbehozz,ahlflkefggnyeint.
Fltpszkodott az gyon s kikandiklt a fggnyk kztt. Az ablak most nyitva volt, s az
ablakmlyedsbenktzldlampionthimbltaszl.
Meaulnesnakszintemgannyiidejesemvolt,hogyjobbankrlnzzen,amikormegreccsenta
folyosn a padl. vatos lptek kzeledtek, s kivehetetlen susmutols ttte meg a flt.
Visszaugrott a flkbe s bakancsaival beletkztt valamifle bronztlba, amit elalvs eltt
lktt be a falhoz. A tl hosszan, kitartan zengett. Llegzetvisszafojtva, rmlten llt egy
pillanatig.Alptekaszobafeltartottaksktrnysurrantbeazajtn.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

32/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Vigyzz,csaksemmizajt!suttogtaazegyik.
,ittazidejemr,hogyflbredjen!voltravlasz.
Azszobjtisfeldsztetted?
Nopersze.Mindenszobbanjrtam,tehtazvbenis.
Anyitottablakszrnyakideodacsapkodtakaszlben.
Nzdcsakszlaltmegismtazelshang,mgcsakbesemcsuktadazablakot.Azegyik
lampiontmriskilobbantottaaszl.Megkellgyjtanunkazonnal.
Ugyan!bkteramsik.Hangjalmosanhangzottsvratlanulleverten.Nemrtem,hogy
mirtkellazablakokatavidkfeliskivilgtani,apusztasgfel,amerreamadrsejr.Arrl
azoldalrlgyseltjasenki!
Aztmondod,hogynemltjasenki?Sokanrkeznekmgksbbis,azjjel.Tvol,ottlentaz
tonrlnifognakm,kdorgkocsiikban,hamegpillantjkvezrlfnyeinket!
Egy gyufa sercense hallatszott a bell csendben. S aztn ismt az szlalt meg, aki utoljra
beszlt. Minden bizonnyal volt a rangosabb, a fnk, Shakespeare srsi beszlnek ilyen
komtoshangon.
AWellingtonszobbazldlampionokatakasztottl.Ilyenervelpirosatistehettlvolna.Teis
annyitkonytaszazegszhez,akrcsakn!
Egypillanatigcsendvolt.
...Wellington, ez ugye, valamilyen amerikai pasas volt? Persze, oly mindegy! A zld taln
valamifajta amerikai szn? Te, mert komdis vagy, bejrtad az egsz vilgot. Neked igazn
illenetudnod!
Etyeretyere!csettintetta"komdis".Hogybejrtamavilgot?No,bem!Deennyitnem
lttam,ni!Megnyugtatlak,tesemlttlvolnasemmitegycirkuszkocsibl.
Meaulnesnagyvatosankikukucskltafggnykmgl.
Afnkbehemtegyembervolt,hajadonftt,hatalmasblebernyegkpnyegbeburkolzva.
Hossz botot egyenslyozott a kezben, melyen jnhny sokszn lampion himbldzott.
Egykedvenfigyelte,keresztbetettlbakkal,hogyamsikhogyanszorgoskodik.
Nodeakomdis!Annlaztngyszosabb,siralmasabbpoftelsemlehetkpzelni.Hrihorgas
volt s keszeg, reszketegkez, kkeszld bandzsi szemekkel, foghjas szja fl harcsabajusz
konyult olyan volt az arca, mint egy vzbeflt, akirl patakzik a vz. Ingujjban dolgozott,
vacog fogakkal. Minden szavbl, mozdulatbl radt, hogy mennyire hitvny kis senkinek
tartjamagt.
Tndvelltprpillanatig,sajkntvillantvalamikeser,torzmosoly.Aztnodacammogotta
fnkhz,szles,sznpadiasmozdulatokkalszttrvakarjait:
Tudod mit mondok neked, regem?... Hogy halvny gzm sincs, mrt pont bennnket
halsztak ide ssze? Hogy egy ilyen kprzatos nnepsgen pont ilyen gusztustalan pasasok
szolgljanakfel!Egyszerennemmegyakobakomba,na!...
A behemt alak, gyet sem vetve a komdis szvbli elkmpicsorodsra, egykedv
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

33/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

nemtrdmsggel figyelte, hogy dolgozik a msik. Lbait keresztberakva himbldzott,


knyelmesen stozva s nagyokat szipkolva. Aztn unottan megfordult s elindult, vlln a
rddal,htraszlva:
Induls,egykett!Mgtiskellltznnkavacsorhoz.
A vilgcsavarg sszeszedelzkdtt s utna indult. A hlflke eltt azonban megllt egy
pillanatra:
HtalvUrasghajoltmeg,trfsantlzottnakltsztisztelettel,sahangjbliskirzdtta
csfondrossg , most mr csak ppen fl kell brednie, s aztn ltzzn fel mrkinak, mg
akkor is, ha egybknt ppolyan grlszakadt szerencstlen flts is, akr jmagam. S ha
elkszlt,stljonlejelmezben,aznnepsgre.Ezakisrficskkskiskisasszonykklegfbb
haja.
S aztn mg hozztette, megint csak mlyen meghajolva, mintha ppen egy vsri bd eltt
lpnefel,mintcseprg:
Maloyau bartunk, aki most ppen a konyhban buzglkodik, alkalmat kert arra, hogy
bemutassaurasgodnakafenomenlisArlequintsaznszolgjt,anagyPierrott!
Tizenharmadikfejezet
KLNSNNEPSG
Alighogyaktfurcsaalakeltntaszobbl,Meaulneselbjtrejtekhelyrl.Albajghideg
volt csukli mintha berozsdsodtak volna azonban fradtsgt kipihente s mintha rendbejtt
volnaatrdeis.
Lefradniavacsorhozvillantagybaazimnthallottfelkrseztaztnigaznnemfogom
elmulasztani.Szernyenmeghzommagam,mintegyolyanvendg,akineksenkisememlkszik
mr a nevre. Klnben is engem igazn nem lehet azzal vdolni, hogy betolakodtam ide.
Hiszen minden ktsget kizran megllapthat, hogy Maloyau r s a bartja szmoltak
szernyszemlyemmel,biztosakvoltakbenne,hogyjvk...
Ahogy kibjt a vakstt hlflkbl, egsz jl eligazodott a szobban, melyet most
megvilgtottakazldlampionok.
A vilgcsavarg "rakta fl" valamennyit. A fogason kpnyegek lgtak. Egy otromba
ltzasztalon, melynek mrvnya rg lecsorbult, klnfle holmik hevertek. Mert klnben
hogy tudta volna magt piperkcc varzsolni egy olyan klyk, aki az elmlt jjel mg egy
elhagyottjuhakolbanaludtaszalmn?Akandallnanagygyertyatartmellettgyufttallt.A
padlt azonban mr rgen keflhettk fel utoljra, mert Meaulnes rezte, ahogy bakancsa alatt
megcsikordult a por s a lehullott vakolat. Ismt felvillant benne az az rzs, hogy
tulajdonkppen egy rgta lakatlan hzban jrkl... Ahogy a kandall fel tartott, majdnem
belebotlottegynagyhalomegymsratornyozottkisebbnagyobbskatulyba:kinyjtottaakarjt
smeggyjtottaagyertyt,lehajolt,hogymegnzze,mivanbennk.Izgatottanbontottakiket.
Rg letnt korok fiatalemberei hordtak valaha ilyen ruhkat magas brsonygallr
szalonkabtok,mlyenkivgottfinommellnyek,vgelthatatlanhosszsgkravtlik,aszzad
elejndivatoslakkcipkhevertekaskatulykban.Mgcsakhozzjuksemertnylni.Dideregve,
fogvacogva mosdott meg, s aztn iskolskabtja fl kanyartotta az egyik kpenyt. Magas
gallrjt flhajtotta, bakancsait lergta s finom kis csatos lakkcipbe bjt t. Fejt fdetlenl
hagyva, megindult lefel a lpcsn. Nesztelenl rt le a falpcs aljra, mely a stt udvarnak
egyrejtettzugranylott.Azjszakametsz,jegesleheletebelevgottazarcbaskpenynek
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

34/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

egyikszrnytflkaptaaszl.
Azgnemvoltteljesenstt,valamibizonytalanfnycsillogottrajta.Aligtettprlpst,mris
tisztba jtt valamelyest azzal, hogy mi, hol van. Egy kis udvaron llt, melyet innenonnan
klnflepletekzrtakkrl.Omladoz,dledezvoltvalamennyi.Alpcskaljnhatalmas
nylsok stottak a sttbe, mert az ajtkat mr rgen leemeltk a forgvasakrl az ablakok
vegei is rg kitrtek, jakat pedig nem raktak helykbe, gyhogy fekete lukak ttongtak a
falakon.Smgis,valamennyipletblszintesugrzottaznnepihangulat.Sznesvisszfnyek
csillogtak az alacsony szobkban. A rtekre, mezkre nz ablakokban is g lampionok
himbldztak.Ltszott,hogyafldetflsepertksazelburjnzottgyomokatmindkiszaggattka
fldbl.AhogyMeaulnesbelefleltazjszakacsendjbe,minthanekfoszlnyokat,fiatallnyok
sfikcsicsergseithallottavolna.Ahangonnanjttazsszevisszagabalyodottpletekfell,
aholazablakokrzsaszn,zldesskknylsaieltttncoltakazgakaszlben.
Itt llt Meaulnes, hatalmas kpenybe burkolzva, mint egy vadsz, flig elrehajolva s flt
hegyezve.Ebbenapillanatbanaszomszdpletbl,melyszintnlakatlannakltszott,klns
pttmkisfiatalemberkebukkantel.
Fejn cscsos, svegszer kalap volt, melyet mintha csak rntttek volna s gy csillogott az
jszakban, mintha legalbbis ezstbl lenne kabtja nyaka oly magas volt, hogy egsz
flnyomultahajaal,atarkjra,mlyenkivgottmellnyvoltrajta,shossznadrgjtszalag
rgztetteacipjeal...Nemlehetetttbbtizentvesnlezakispiperkc.Lbujjhegyenjrt,s
minthaanadrgjaaljbanrugvolna,hihetetlenlszapornraktaalbait.AhogyMeaulnesnal
tallkozott,anlkl,hogymeglltvolna,gpiesenksznttte,fldighajolvasmriselnyeltea
stt.Afpletfeltartott,melyrlMeaulnesnakfogalmasemvolt,hogymilehet:valamifle
tanya, kastly vagy esetleg egy eldugott aptsg. Mindenesetre magas tornyocskjnak
ksznhette,hogyidevetdttkoradlutn.
Egy pillanatig tancstalan volt hsnk, de aztn azonnal a furcsa kis alak nyomba szegdtt.
tsiettek egy nagy, udvarszer dszkerten, sr fk kzt vgva t, megkerltek egy
deszkapalnkkal krlkertett kis halastavat meg egy kutat s vgl is ott voltak a fplet
bejratnl.
Anehzfaajt,melynekflkralakrafaragtkatetejtsszgekkelvertkkivgig,akrcsaka
parkikkapuit,nemvoltegszenbetve.Azifjgavallreltntmgtte.Meaulnesutnaeredt
salig,hogybejutottafolyosraanlkl,hogybrkitisltottvolna,mindencsupakacags,
csupadal,csupahvogatsz,csupajvsmensvoltkrltte.Afolyosegykeresztfolyosba
torkollott. Meaulnes ppen azon tndtt, hogy vgig menjene rajta, vagy nyissone be
valamelyikajtn,melyekmglhangokszrdtekki,amikorafolyosvgnktfiatallnykt
pillantottmeg,akikfogcskzvavihncoltak.Meaulnesnekiiramodott,hogyelnevesztseakt
lnytaszemeellshogyutolrjeket.Nesztelenlvgtatottcsatoslakkcipjben.Nylajtk
zajthallotta,kttizentveslenyarcvillantmegeltte,melyekazestihidegtlsafogcsktl
egsz kipirultak a nagy szalagos kalapok alatt, s aztn mindez eltnt egy hirtelen lobban s
kihunyfnyznmgtt.
Egypillanatramgtrfsanmegprdlnekmagukkrl,knny,bszoknycskikalevegben
sznak,olyanokgy,mintlharangokmulatsgoshossznadrgocskikcsipkikivillannak,s
aztnekecsespiruettutn,beszkellnekaterembesbecsukjkmagukmgttazajtt.
Meaulnes egy pillanatig kprz szemekkel, elszdlve ll a stt folyosn. Attl tart, hogy
flfedezik. gy viselkedik, oly ttovn, olyan esetlenl, hogy bizony brki tolvajnak nzn.
Eltklt szndka, hogy mielbb kijusson a hzbl, amikor a folyos mlyn jra lptek
hangzanakfelscsacsoggyerekhangok.Ktkisklykjnfeljebeszlgetve.
Sokkezddikmgavacsora?krdezitlkMeaulnes.Hangjabiztosancseng,hatrozottan.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

35/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Gyerecsakvelnkmondjaanagyobbikfi,majdelkalauzolunk.
Bizalom van bennk, bartkozsi vgy, mint minden gyerekben, nagy nnepek elestjn s
kzen fogjk Meaulnest. Valsznleg kt kis parasztklykbe botlott. A legjobb ruhikba
ltztettkfelket:rvidnadrgjukcombjukkzepigsemr,hosszgyapjharisnytviselnek
s fatalp cipt, kis kkbrsony zeke van rajtuk, fejkn hasonl szn sapka s fehr
nyakkendjkethatalmascsokorraktttk.
Teismeredmraztalnyt?szlaltmegazegyikgyerek.
Nekemaztmondtaanycskmmondjaakisebbik,akinekgmblyafeje,mintazalmasa
szemertatlanulpislogavilgba,aztmondta,hogynagyfeketeruhbanvolt,csipkegallrrals
hogyolyanvolt,akregybjospierrot.
Kirlbeszltek?kvncsiskodottMeaulnes.
Kirl?Frantzmenyasszonyrl,miattanincsittFrantz,tmentelmegkeresni...
MielttMeaulnesbrmitiskrdezhetettvolnatlk,megrkeznekegyhatalmasteremajtajael.
Bentakandallbanbartsgosanlobogatz.Fabakokllnakateremben,rajtukdeszkalapoks
azokon fehr abroszok. A rgtnztt asztalok krl pedig mindenfle rend s rang ember
ldgl.Szertartsosan,nneplyesenfalatoznak.
Tizennegyedikfejezet
KLNSNNEPSG
(folytats)
A hatalmas terem nem volt tlsgosan magas. Affle evszetivszatra gyltek itt ssze,
amilyeneketafalusilakodalmakelestjncsapnakamesszirlodadcgrokonoknak.
AktfielengedteMeaulneskezt.Aszomszdosszobbavgtattakbe,ahonnangyerekhangok
szrdtekkiseveszkzkcsrgsehallatszott,amintatnyrokoncsrmpltek.Meaulnes,
merszen, mintha ez volna a legtermszetesebb dolog a vilgon, tlpett egy padon. Kt reg
parasztnnekzcsppent.Farkastvggyal,mohnesettnekiazevsneksvagyegyjpercbe
beletelt, amg vgre flemelte a fejt a tnyrjrl, hogy krlnzzen a vendgseregen s hogy
meghallgassa,mirlisbeszlnek.
A csendet klnben csak ittott trte meg egyegy sz. Meaulnesnak az volt az rzse, hogy
ezekazembereknemnagyonismerikegymst.Voltak,akikidevalsiaklehettek,akrnykre,s
msokmegbiztosantvolivrosokbljttek.Azasztalokmellettittottegyegyregapralett
figyelmes Meaulnes, akik pofaszakllat viseltek, s ltott mg nhny ms aggastynt is,
tkrsimra borotvlt llal, olyanok voltak, mint a kiszolglt tengerszek. Nem messze tlk
msregurakfalatoztak,nyilvnvalvoltahasonlatossgkzttk:ugyanazokacserzettarcok,
ugyanazok az ideoda villog szemek a busa szemldkk alatt, mg a nyakkendik is
ugyanolyanokvoltak,cipzsinrszerkeskenyszalagok...Ezekrlazonbanlertt,hogylegjobb
esetben is csak a megyjk hatrig hajkztak el s ha szmtalanszor imbolyogtak s
hajladoztakisaszakadzporokban,megaszlben,tulajdonkppenveszlytelen,brfraszt
utakon rtk ket, mg felbarzdltk hosszban a fldjket, s mg megfordtottk az ekjk
szarvt,visszafel...Asszonynpinkbbcsakmutatbanvoltittnhnyregparasztnneltaz
asztalok krl, gmbly arcuk kiss rncos volt mr, mint a fonnyad alma s fejkn
kemnytetttornyosfkttviseltek.
Meaulnes valamennyi vendggel egyformn jl rezte magt egy sem akadt kzttk, aki
bizalmatlansgot bresztett volna fel benne. vek mlva gy fogalmazta meg ezt az rzst: Ha
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

36/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

valaki magyarzta valami megbocsthatatlan vtket kvet el, kesersgnek, elesettsgnek


napjaiban arrl lmodik nha, hogy: "Mgiscsak vannak valahol a fldn olyanok is, kik
biztosan megbocstannak nekem." reg emberekre gondolunk ilyenkor, nagyszlkre, akik
mindentelnznek,mindentmegbocstanaksakikltatlanbanmegvannakgyzdvearrl,hogy
amit csak tesznk, az mindmind helynval. Ilyesfajta derk emberkkbl tevdtt ssze a
vendgseregegyrszeottateremben.Sameghvottakkztsokvoltazifjsagyerekis...
Meaulnesoldalnaktregnnebeszlgetnikezdett.
A legjobb esetben is zendtett r az regebb, furcsn sptoz s vistoz hangon, s hiba
erlkdtt,csaknemlettlgyabb,sebehzelgbbhasemminemisjnkzbe,amtkaprnem
leszittelbb,mintholnapdlutn,hromratjt.
Mit fecsegsz? Mg kihozol a sodrombl! vetette oda a vilg legnyugodtabb, legszeldebb
hangjnamsikanyka,akiktttfkttviselt...
Nocsakjlfigyelj!sptozottjraazregebb,cseppetsemjvekibketrsbl.Bourges
blVierzonbamsflraaztvonaton.Onnanidigmgvagyharminckilomtertkelljnnik
kocsin...
gyfecsegettaktjregvitatkozva,Meaulnesalaposanodaflelt,egyetlenszsemkerlteela
figyelmt.Sgyaztnebblaszeldktdsbllassankihmoztaatrtnteket.FrantzdeGalais,
akastlyifjuraakimgtanulmnyaitfolytatta,vagyazislehet,hogytengerszvolt,knnyen
lehet, hogy tengerszkadt, ezt a kt nne nem tudta biztosan Bourgesba utazott egy fiatal
lnyhoz, hogy felesgl vegye. S amirl elkpedssel beszltek mg, hogy ez a fick sajt
knyekedve szerint uraskodott a birtokon. Valszn, hogy Frantz igenigen fiatal volt mg, s
meglehetsenklnc,hanemishbortos.Aztakarta,hogyahz,ahovifjmenyasszonyval
megrkezik,olyanlegyen,mintvalamirmmmorbanszmesebelikastly.Saznnepsgre,
melyet a fiatal lny megrkezsnek tiszteletre rendezett, maga hvta meg ezt a soksok
gyereket,sazmeghvsrajttekideezekalgyneksemvtreganykkis.Krlbelleza
helyzetbontakozottkiaktnnebeszlgetsbl.Mindenegyebettitokshomlybortott,mert
szntelenl a mtkapr megrkezsnek idpontjn nyargaltak. Az egyikk vltig erstgette,
hogymrholnapreggelittlesznek,amsikkitartottamellett,hogydlutnrkeznek.
SzegnykisMoinelleem,semmitsemvltoztl.Mostisppenolyanbolondvagy,mintrgen
gurgulzottafiatalabbnnemindenindulatnlkl.
No,amiaztilleti,szegnykisAdleem,teisppolyanmakacsvagy.Ngyvenemlttalak,
deigaznsemmitsemvltoztlvontamegavlltazidsebbik,dehangjbanrnyasemvolta
dhnekvagyaharagnak.
gynyakaskodtak,feleselgettek,csipkeldve,anlkl,hogyharaggfajultvolnakztkatrfa.
Meaulneskzbekotyogott,mertremlte,hogygytbbetismegtudhattlk.
IgaznolyanszpFrantzmenyasszonya,amilyennekmondjk?
MeghkkenvenztekMeaulnesra.HiszenegyedlcsakFrantzismerialnyt.Kvlesenkimg
a sznt se ltta. Frantz, Toulonbl jvet tallkozott vele egy este, amint a lny szomoran
bolyongottBourgeskertvrosban,aMocsarasban.Apja,akitakcsmester,valamirtkitiltotta
hazulrl a lnyt. Frantzot valsggal megbvlte a szpsge, s azonnal el akarta venni
felesgl.Klns,nemmindennapitrtnetmezazisigazazonban,hogyGalaisr,Frantz
desapja s nvre Yvonne, eddig se szltak bele nagyon Frantz letbe, eddig is eltrtk
mindenbolondrijt!...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

37/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Meaulnesmgmegakartkockztatninhnyvatoskrdst,amikortekinteteazajtratvedt.
Elragad fiatal pr lpett be a terembe, egy tizenhat v krli leny, brsonyblzban s
nagyfodros szoknyban, meg egy bjos fiatalember, magasnyak frakkban, feszes nadrgban.
Tncolva suhantak t a termen nyomukban msok is prgtek tncolva. Aztn egy csapat
gyerek s ifj rohant t rikoltozva, sikongva egy nagy, lisztesarc bohc ldzte ket, keze
szinte ki sem ltszott a ruhja ujjbl, fejn fekete sipka volt s ahogy nevetett, ltszott, hogy
egyetlenfogasincs.gyetlenlfutott,elnylt,hosszlptekkel,minthamindenlpsnlugrania
kellene,hogyelbbrejusson.Ruhjahosszujjaigycsapkodtakalevegben,minthabennese
lettek volna a karjai. A fiatal lnyok kicsit riadoztak a bohctl, a fiatalemberek a kezt
szorongattk, s a kicsinyeknek lthatan nagy rmk telt benne visongva csrtettek utna.
Ahogy Meaulnes mellett lejtett tova, rnzett veges tekintetvel, s a simra borotvlt arcban
hsnk felismerni vlte benne Maloyau r trst, a vilgcsavargt, akit a hlflkbl ltott,
amintalmpkkalbbeldtt.
Asztaltbontottak,avacsornakvgevolt,sgylassanmindenkiflszedelzkdttapadokrl.
A folyoskon megkezddtt a tnc, farandolt jrtak s krtncokba verdtek. Valamerrl zene
hangzott, egy menett lgy temei... Meaulnes, flig behzva fejt kpenye gallrjba, mintha
nemisazlennerajta,hanemvalamiflefodrosgallr,elsehittemagrl,hogyugyanazafi,aki
mg tegnap volt. A vidmsg, a jkedv ragads: Meaulnes is a bohc nyomba szegdtt,
keresztlkasulrohangltakakastlyfolyosinolyanvoltazegsz,minthaegysznhzdszletei
kzt futkroznnak, hov szerteszledtek a nmajtk szerepli. gy csppent bele ebbe a
vidmankavargtrsasgba,afurbbnlfurbbshbortosabbjelmezekkzsvelkvoltegsz
hajnalig. Egyszer benyitott egy ajtn: a szobban bent sznes kpeket vettettek a falra. A
gyerekek vadul tapsoltak s lbukkal dbrgtek hozz rmkben... Mskor meg a szalonban,
ahol szintn folyt a tnc, odastlt nhny divatfihoz, akik a sarokban csorogtak, szba
elegyedettvelksmegtudakoltatlkszemflesen,hogytulajdonkppenmilyenruhbaniskell
megjelennikmsnap.
S mikor mr szinte rosszul rezte magt ettl a soksok knlkoz gynyrtl s attl is tartott
minden pillanatban, hogy vgl is felfedezik sztnyl kpenye alatt intzeti zubbonyt,
elhatrozta,hogybeveszimagtakastlylegelhagyatottabbzugba,aholmglmpasincstaln.
Ahogyarratartott,csakegyzongorafojtottzokogsaszrdttkiaflbeatvoliajtkmgl.
Egy csndes helyisgbe nyitott be, kzpen egy lmpa fggtt, mely bevilgtotta az egsz
ebdlt.Ittisfolytadnomdnom,azegszkicsinyekeldordjavoltebbenaszobban.
Nhnygyerekkiszsmolyokonlve,lbencsodskpesknyveketlapozott,msokegyszk
elttkuporogtakafldnskomolybrzattalkiraksditjtszottakrajta,kpekblvoltak,akik
atzmelllfigyeltk,nmn,hallgatagonaszmtalanszobskastlydridjnakbebeszrd
hangjait...
Azebdlegyikajtajasarkigtrvavolt.Ittzongorzottvalakiaszomszdosszobban.Meaulnes
kvncsian kukkantott be az ajtn. Fogadszobafle lehetett, a zongora eltt egy asszony lt,
vagy az is lehet, hogy egy fiatal leny, mert httal volt felje nagy, gesztenye szn kpeny
omlott al a vllrl s angyali deszengs rondkat jtszott, lgies dalokat. A fal mellett a
kanapnkisfikskislnyokltek,hatanvagyheten,nagysgszerint,mintvalamicsoportkpen.
Figyelmesen hallgattk a hlgy jtkt, illedelmesen ldgltek, mint ahogyan ltalban a
gyerekekszoktak,hamrksrejrazid.Olykorolykoregyikkmsikukklretmaszkodva
lecsszottafldrestsomfordltazebdlbe:onnanmegaz,akimrkedvrekijtszottamagt
akpekkel,tsettenkedettafogadszobbaselfoglaltahelytakanapn...
Olyelbvlvoltezaszneskavargsforgatag,deannyilzasizgalmat,annyibolondozstis
rejtett magban hiszen maga is milyen vadul vgtatott a bohc nyomban hogy most
flrevonulvatle,Meaulnesvalamivghetetlenlnyugalmas,knnyboldogsgbanlebegett.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

38/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Nesztelenl lopakodott vissza, hogy az ebdlben belesppedjen egy karosszkbe, s mikzben


odat a fiatal lny keze nyomn egyre szlltak a zongorbl a dallamok, maga el vett az
asztalonheverknyvekblegynagypirosalbumotsszrakozottankezdtelapozni.
Nhnypillanatmlvaafldnlgyerekekkzlazegyikodasomfordlthozz,sakarjba
csimpaszkodva felkszott az lbe, hogy is belekukucskljon a kpesknyvbe, s mg egy
msik klyk is felkapaszkodott r. Olyan volt ez az egsz, mint valami lom, kora ifjsga
legszebb lma taln. Sokig lt ott, behunyt szemmel, kpzelete azzal jtszadozott, hogy mr
meghzasodottsasajtotthonbanldgl,egybks,nyugalmaseste,meghittcsaldikrben,
s hogy ez az elragad fiatal lny, akit mg nem is ismer, itt a szomszd szobban, ez az
felesge...
Tizentdikfejezet
ATALLKOZS
Msnap kora reggel Meaulnes az elsk kztt volt, aki felkelt. Megfogadta a tegnapi divatfi
tancst s egyszer fekete ruht lttt magra, mely valaha rgen lehetett divatos. A kabt
szorosan simult a testhez, s ujjai vllban kiss buggyosak voltak, mellnyn rzst futottak
vgigagombok,snadrgjaalulannyirakiszlesedett,hogyeltntekalattafinomcipellifejbe
pedigegycilindertnyomott.
Amikorlementaszobjbl,azudvaronmgegylleksejrt.Prlpsutnazvoltazrzse,
minthaegytavaszireggelbenstlna.Annakatlnekvalbanezvoltalegenyhbb,szintemr
tavaszias reggele. gy sttt a nap, oly melegen, ahogy prilis els napjaiban szokott. A
zuzmaraelolvadtsnedvesencsillogottaf,minthamegestevolnaaharmat.Afklombjainkis
dalosmadarakftyrsztek,solykorolykorlangyos,cirgatszellbizsergettemegMeaulnes
arct.
Mint az olyan vendgek szoksa, akik elbb brednek fl vendgltiknl, is krljrta a
birtokot.Kimentazudvarrastlnisazvoltazrzsemindenpillanatban,hogyegyszvlyess
jkedvhangtstntelrikkantjamagtahtamgtt:"Dejkorfelkeltl,Augustinbartom!..."
Azonban sokig stlt egymagban a kertben s az udvaron teremtett llek sem zavarta
nyugalmt.Arrbb,afpletben,mgnyomasemvoltazletnek.Azablakoksatornyocska
lmosanlldogltak,semminemmozdultmgttk.Deafaragottfakapuszrnyaitmrkitrtk
az udvarra. s az egyik emeleti ablakbl visszaverdtt csillogva a nap, akrcsak nyron, a
hajnalirkban.
Meaulnes elszr vette szemgyre vilgos nappal a birtok s az pletek fekvst. Egy fal
megmaradt omladkai magasodtak az udvar s az elpusztult kert kztt. Az udvaron mg
ltszott, hogy csak az imnt hintettk fl homokkal, s hogy nemrgiben gereblyztk fl.
Azoknak a mellkpleteknek a vgnl, ahol lakott, voltak az istllk, mulatsgos
sszevisszasgban s gy csak mg nagyobb volt a szeszlyes cserjkkel bentt, vadszlvel
befutottrejtekhelyek,zugokszma.Afenyerdszlsfikzvetlenlabirtokhatrbanlltak,
gyhogyasksgfellszinteteljesenelrejtettkakastlyt.Csupnkeletfellnemvettekrl
erd kkell dombok ltszottak onnan, miket valsggal bebortottak a sziklk s ugyancsak a
fenyvek.
A kertben Meaulnes egy pillanatra thajolt az ingatag fakorlton, mely krlvette a kis
halastavatpartszeglyeinnemolvadtmgelegszenajgcsipkshorgolthrtyavegesolyan
volt, mint a tajtk. Ott ringott a sajt alakja is a vz tkrn, akrcsak ha az gre rajzoldott
volna, romantikus dikltnyben. S ahogy nzte magt, az volt az rzse, hogy valamifle
teljesen ismeretlen Meaulnes ring eltte a habokon , nem az az iskolsfi, aki elkszlt egy
parasztkocsival, hanem valamilyen mesebeli, regnyes teremts, egy dszes metszs knyv
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

39/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

lapjairl.
Afplethezsietett,merthirtelenheslett.Abbanateremben,aholelzestevacsorzott,egy
parasztasszony ppen a tertkeket rakta az asztalokra. Meaulnes lelt az egyik cssze el j
nhnysorakozottegymsmellettazabroszon.Azasszonyodamenthozz:
Magajttleelsnek,urammondta,mikzbenkvttltttacsszjbe.
Meaulnesnemakartbeszdbeelegyednivele,mertflt,hogyegyszercsakvalakifelfedezi,hogy
idegenitt,hogysenkisemhvta.Csupnaztkrdeztemeg,hogyhnyrakorisindulareggeli
stahaj,amitbejelentettekazeste.
Beletelikabbamgegyjflrais,uramjelentettekiazasszony,hiszenmglesemjttek
reggelizni.
Meaulnes ismt kszlni kezdett a hosszks kastlyszer plet krl, mely egyenltlen
szrnyaivalolyanvolt,mintegytemplomamltkeresve.Alighogymegkerlteadliszrnyat,
ameddigcsakelltott,hatalmasndastntaszembe,nemisvoltmsezenarszen.Atvize
itten a falak aljt nyaldosta, s azplet tbbajtajakicsi faerklyre nylott, melyekkinyltaka
felfelcsaphullmokfl.
Ttlenl csellengetttnfergett egy ideig a homokos fvenyen, melyen vontatsok nyomai
ltszottak. Kvncsian kukucsklt be az ajtk porlepte vegein, melyek mgtt res vagy
beomlott helyisgek hzdtak s egy lomtrat fedezett fel, itt egyms hegyrehtra doblt
talicskk hevertek, amott rozsds szerszmok meg virgcserepek ezeket nzegette, amikor az
plettlsoldalrlegyszerrecsaklptekcsikordultakahomokostalajon.
Kettenjttek,ktn.Azegyikigenigenregvoltshtrtgrnyedvejrtamsikfiatalvolt,
szke s magas. Csinos ltzke mg az elz esti jelmezek utn is feltnt Meaulnesnak:
rendkvlklnlegesnektallta.
Egy pillanatra meglltak, hogy gynyrkdjenek a tj szpsgeiben. Meaulnes csodlkozva
llaptottameg(,ksbbhnyszorszgyelltemagtezrtanyerssdurvamegfogalmazsrt!)
az ilyen teremtseket hvjk minden bizonnyal klnckd lnyoknak, ez itt taln egy kis
sznszncske,akitidekrtek,amgaznnepsgektartanak...
A kt hlgy lassan elstlt mellette, s Meaulnes mozdulatlanul llt, egyre a lnyt bmulva.
Ksbb sokszor elfordult, hogy miutn ktsgbeesetten prblta s hiba visszaidzni
emlkezetbe a csodlatosan szp arcot, melyet kzben elhalvnytottak az vek, vgl is a
kimerltsgtl elaludt s lmban hossz sorokban vonultak el eltte fiatal lnyok, asszonyok,
akik mind hasonltottak hozz. Az egyiknek a kalapja volt olyan, a msiknak az arca volt
hasonlan bnatos a harmadik ugyanolyan megveszteget szintesggel nzett a vilgba, a
negyediknek hasonlan trkeny volt az alakja, s az tdiknek szintn kk a szeme: igen,
hasonltottakhozz,deegyiksevoltazonossohaezzelasudr,fiatallnnyal.
Meaulnesnak mg volt annyi ideje, hogy megfigyelje nehz szke tincsei alatt kiss kurta
vonsait: oly trkeny rajzolat volt az arca, hogy mr majdnem fjdalmasnak ltszott. S
minthogy ppen eltte suhant el, alaposan megnzte ruhjt, melynl mg nem ltott
egyszerbbet,szemrmesebbet.
Megdbbenten, ttovzva tndtt, hogy vajon nyomukba szegdjne, amikor a lny alig
szrevehetenfeljefordulva,gyszltazidsebbhlgyhz:
Gondolom,ezttalnemfogksniahaj...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

40/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Meaulnes a nyomukba eredt. Az ids hlgy, br megtrtk mr az vek, s feje is reszketegen


ingott, mgis szntelenl csacsogott s arcrl nem hervadt le a mosoly. A lnyka kedvesen
vlaszolgatott minden krdsre. Lestltak a mlra. A fiatal lny szeme rtatlanul,
komolyksanpillogottMeaulnesrasminthaeztkrdeztkvolnaapillantsai:
Kivagyte?Kivagysmitkereselitt?Biztosvagyokbenne,hogynemismerlek.Smgisgy
tnik,minthaismernlek.
Ms vendgek is csorogtak ott a fk kzt, a hajra vrva. Hrom kirndulhaj kttt ki a
mln s gy mindenkinek jutott hely, akinek csak kedve szottyant a stahajkzsra.
Valahnyszor egyegy fiatalember elment a hlgyek mellett Meaulnesnak az volt az rzse,
hogy az vk lehet a birtok , mly hdolattal ksznttte ket, a lnyok pedig bkolva
biccentettkmegfejket.Milyenklnsvoltezareggel!Smilyenfurcsaakirnduls!Hiba
stttatlinap,alevegmgiscsakhidegvoltsahlgyekbeburkolztaktollboikba,melyek
akkoribanolyandivatosakvoltak...
Azidsebbnnemszlltbeahajba.Meaulnesmagasemtudtahogyan,egyszerrecsakazon
vette szre magt, hogy ugyanabba a jachtba kerlt, mint a kastly ifj rnje. Rknyklt a
korltra, egyik kezvel cilindert tartva, mely a heves szlben majdnem lerplt a fejrl s
kedvre bmulta a lnyt, aki egy szlvdettebb helyre hzdott. A lny tekintete meg folyton
rajtapihent.titrsninekodaodavetettegyegyrvidmondatot,rjukrjukmosolygott,aztn
kk szeme ismt Meaulnesra tvedt cirgatan, ajkt kiss sszeszortva. Semmi nem zavarta
megakzelipartokcsodlatoscsndjt.Lassansiklotttovaahaj,csendesendohogtakagpek
slmatagoncsobogottavz.Mindenolyanvolt,minthalegalbbisnyrderekavolna.Biztosan
valaminyrilakelttktnekmajdki,egyillatos,virggaltelikertben.Azismeretlenlnymajda
virgokkztstlfehrnapernyjvel.sksestighallgatjkmajdaturbkolgerlicket...De
hirtelen metszn, vadul arcukba csapott a szl, s a furcsn sszeverdtt vendgeket
rdbbentettearra,hogymindezcsalkabrndcsupn,hiszenmgittatl,adecember!
Egy kis fenyerdcske szln ktttek ki. Pr percig ott kellett csorogniuk az utasoknak a
mln, egyms hegynhtn szorongva, amg a kormnyos ki nem nyitotta a korlt nylst...
Micsoda izgalom fogta el Augustint mg ksbb is, amikor visszaidzte emlkezetbe ezt a
pillanatot! Ott llt a t partjn s kzvetlenl a feje mellett volt az ismeretlen lny arca, mely
aztnmeddig,demeddignemkerltel!Hogyittamagbaarclnekfinomvonsait,tgranylt
szemmelcsodlvaalnyt!Sokignzteegszenellgyulva,hogyszintemrknnyekszkteka
szembe.Saztnksbbarraisvisszaemlkezett,hogyegyhelyttkisspderosabbvoltazarca
sgyrizteeztaszvben,olyanlovagiasan,minthalegalbbisvalamihtpecstestitkotbzott
volnarjaalny...
S aztn, ahogy partot rtek, mintha csak egy csods lomba suhant volna t. A gyerekek
dvrivalgssal vgtattak szanaszta parton,azifjak meg kisebbnagyobb csoportokba verdve
sztszrdtakazerdfikztt.Meaulnesegyfasorbakanyarodottbe,aholaligprlpsnyivel
eltte ott stlt az ismeretlen leny. Egy pillanat mlva mr is ott poroszklt az oldaln.
Tulajdonkppenmgarrasemvoltideje,hogyvalamibkotkigondoljon.Csakennyitmondott:
Hogymagamilyenszp!
Alnyvlaszrasemmltatta,slpteitszaporzvabefordultegymsikfasorba.Akirndulkegy
rsze itt futkosottkergetztt az utakon. Mindenki arra ment, amerre kedve szottyant, amerre
pillanatnyi szeszlye vezrelte. Hsnk komoly szemrehnysokat tett magnak, hogy ennyire
brdolatlan, ennyire ostoba volt, hogy ennyire mellfogott az elbb. Ideoda csatangolt
cltalanul,vaktban,smegvoltrlagyzdve,hogytbbsohasemltjaviszonteztatndri
teremtst.Ekkorvratlanulszembejttvelealny,ssietveelakartsurrannimellette,akeskeny
svnyen. Csupasz kezvel sszefogta ell hossz kpenyt. Fekete, mlyen kivgott cipje
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

41/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

kivillantalla.Bokjakarcsvoltsolyankecses,hogyolykorolykormegremegett,akrazz.
Meaulnesnakazvoltazrzse,hogyegyrosszlpssmentensszetrik.
Afiatalembermlyenmeghajolvaksznttte,shalkan,szintesuttogvafordulthozz:
Megtudnabocsjtaninekem?
Nemharagszommagramondtaalnykomolyan.Debocsssonmeg,mrismennemkell.
Vrnak a gyerekek, hiszen ma minden az kedvk, az szeszlyk szerint trtnik itt. Isten
vele.
Augustin krlelni kezdte, hogy csak mg egy kicsit maradjon. Minden szava gyetlen volt,
esetlen, de valami olyan kuszltsg, olyan flszeg zavar volt a hangjban, ami arra ksztette a
lnyt,hogylpseitlelasstsasfigyelmesenvgighallgassa.
Mg azt sem tudom, hogy kicsoda maga jegyezte meg a lny. Hangslyozva, egyformn
megnyomvaejtettekiaszavakat,deamondatvgevalamihasonlthatatlanlgysggalrepltki
azajkn...Saztnismtkifrkszhetetlenlettazarca,ajktmegintsszeszortottakicsitskk
szemeelrvedtmesszeatvolba.
sn?nsetudom,mgaztse,hogyhogyhvjk!suttogtaMeaulnes.
Kibukkantakafkkzl.Nemmesszetlkavendgekottnyzsgtekegymagnyoshzkrl.
Mintatenger,gyhullmzottkrtteavgtelenpusztasg.
Ezitta"Frantzhza"fordultMeaulneshozalny,demostmrigaznmennemkell...
EgypillanatighabozvanzettAugustinre,aztnelmosolyodott.
Aztszeretntudni,hogykivagyok?Yvonne,YvonnedeGalais...
Stovasietettahzfel.
"Frantzhza"tulajdonkppenlakatlanvolt.DeMeaulnesegytalpalatnyihelyetnemtalltmost
benne, valsggal elznlttemegszllta a vendgsereg. Klnben mg arra sem volt ideje,
hogy alaposabban szemgyre vegye a helyet, ahol kikttt lhallban kebeleztk be a hideg
uzsonnt, amit magukkal hoztak a hajkon. A hideg uzsonna persze nem volt tlsgosan
lelemnyes tlet, tekintettel arra, hogy decembert jelzett a naptr, de valsznleg ebben is a
gyerekek kvnsgt teljestettk. Alighogy bekaptk, mris fordult vissza az egsz trsasg.
Meaulnes odaoldalgott Yvonnehoz, mikor szrevette, hogy indulni kszl. S azzal, amit
mondott,alnyimntiutolsszavairaclzott.
Ahogynelneveztemmagamban,azsokkaltaszebbenhangzikfordultfelje.
Igazn? S milyen nevet tallt ki nekem? krdezte a lny s hangjban most is komolysg,
nneplyessgzengett.
Demivelflt,hogymegintvalamiostobasgotmondott,nemfeleltalnykrdsre.
Ha akarja tudni, hogy engem hogy hvnak, megmondhatom szlalt meg jra : Augustin
Meaulnesnak,smgdikvagyok.
,mgiskolbajr?krdezterdekldvealny.Snhnypillanatigmgrpkdtekkztka
szavak.Megfontoltanbeszltek,boldoganbartsgosan.Aztnhirtelen,minthakicserltkvolna
alnyt.Mrnemvoltannyirafelsbbrend,mrnemvoltannyirakomolykod,nneplyes,de
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

42/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

valami rthetetlen nyugtalansg radt belle. Mintha elre flt, rettegett volna Meaulnes
szavaitl. gy remegett a fi mellett, mint egy fldre pottyant fecske, mely mris szllni
szeretne,suhanni,felfelamagasba.Meaulneslzasanmagyarztaszndkt.Salnyszelden
csakezthajtogatta:
Mirt?Ugyanmirt?
S mikor Augustin vgl odig merszkedett, hogy engedlyt krjen tle arra, hogy egyszer
megltogathassaecsodlatosbirtokon,alnyennyitmondottkedvesen:
Csakjjjn.Vrnifogom.
Amlhozrtek.AlnyhirtelenmeglltselgondolkozvanzettMeaulnesra:
Micsoda gyerekek vagyunk! Nem lett volna szabad megismerkednnk egymssal. Hazafel
msmshajraszllunk.Istenvele.Nemakarom,hogyutnamjjjn.
Meaulnesegypillanatigelkpedvelltstancstalanulnzettutna.Aztnelindultamsikhaj
fel. S akkor a lny, mieltt jra eltnt volna a vendgseregben a szeme ell, ott a tvolban
meglltsvisszafordultMeaulnesfel.Hosszan,kitartannzettfelje,sokig.Meaulnesnem
tudta mire vlni. gy akart elbcszni tle a lny? Esetleg azt akarta jelezni ezzel is, hogy ne
merjenutnamenni?Vagytalnszeretettvolnamgutoljravalamitmondanineki?...
Amikor a hajkirndulsrl visszatrtek a birtokra, a tanya mgtt egy nagy fves trsgen,
mely kiss lejtett a kastly fel, megtartottk a pnilversenyt. Tulajdonkppen ezzel vge is
volt az nnepsgeknek. Akrhogy is szmtottk, latolgattk elre, gy volt, hogy a futtatsra
mrmegrkezikamtkaprsFrantzleszaversenybr.
S mgis, a helyzet gy alakult, hogy nlkle kellett elkezdenik a versenyt. A fik zsokknak
ltztek, a lnykk lovaglruhban voltak, s felvonultak a knyesen lpdel, felszalagozott
pnikkal voltak, akik kimustrlt, brnyszeld vn gebket vezettek, mikzben krttk
visongtak, kacarsztak a gyerekek, s versenyfogadsok zaja szllt a levegben s zgtak
hosszan, nneplyesen a harangok. Mintha csak egy igazi piriny kis lversenyplyn lettek
volna.
Meaulnes a gyerekek kzt rismert Danielre, s felvillantak eltte azok a kislnykk is, tollas
kalapjukban,akiknekbeszlgetstvletlenlkihallgattaelzeste,amikorottlapultbentafk
kzt...Aligltottvalamitisaversenybl,apompsltvnybl,annyiraszrakozottvolt,olyan
szorong szvvel figyelte, hogy mikor s hol pillantja meg a tmegben a nagy, gesztenyeszn
kpenyt s a rzskkal dsztett szp kis kalapot. De hiba kereste, a nzk kztt nem tudta
flfedezni Yvonne de Galaist. Sokig nzeldtt s egyszer csak arra lett figyelmes, hogy
kongatjk a harangokat s a levegt dvrivalgsok tltik be. A verseny vget rt. Egy kicsiny
lenyka rt elsnek a clba reg fehr kancjn. Diadalmasan lt a lovn s kalapjnak
tollbokrtjalibegettlobogottaszlben.
Aztnhirtelencsndlett.Afutamnakvgevolt,sFrantznemvoltsehol,mgmindignemtrt
vissza. Egy pillanatig nem tudtk, mihez kezdjenek, nagy volt a zrzavar, itt is, ott is lzasan
tancskoztakagyerekek.Vgliscsoportokbaverdvevisszaballagtakszobikba.Elhatroztk,
hogy ott maradnak mindaddig, csendben, nyugtalanul vrakozva, amg Frantz megrkezik
menyasszonyval.
Tizenhatodikfejezet
FRANTZDEGALAIS
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

43/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Meglehetsenrvidideigtartottaverseny.Fltfeljrhatottazidsmgvilgosvolt,amikor
Meaulnesbecsuktamagamgttazajtt.Klns,varzslatosvoltezanap!Egyreottzsongtak
zsibongtakaklnfleemlkslmnyfoszlnyokafejben.Nemtudta,hogymihezkezdjen,
lelthtazasztalhoz.Vrta,hogymljkazid,avacsorravrt,studta,hogymgnemrtek
vgetaznnepsgek.
Knnsvltvezgottaviharosszl,akrcsakazelseste.gyzdultnekiazablaktblknak,
gyzuhogott,hatalmasrobajjal,mintegyhegyipatak,nhaszeldebblettscsakftylt,zubogva,
akravzesszaja.Akandallrostlyaidnkntmegmegzrrentaszltrfsdhre.
Valami knny, megmagyarzhatatlan aggodalmat rzett Meaulnes, olyasfle volt ez, ami
elfogja az embert egyegy csodlatos, hasonlthatatlan nap utn. Egy pillanatig arra gondolt,
hogytzetrak.Dehibaigyekezett,nemtudtalevenniakandallrgberozsdsodottrostlyt.
Elhatrozta, hogy akkor rendet csinl a szobban. Ragyog ficsrltnyt flakasztotta a
fogasra, a flborult szkeket flsorakoztatta szpen a fal mentn, olyan volt az egsz, mintha
valamihosszabbitttartzkodsraakartvolnaberendezkedni.
Azonban az is megfordult a fejben, hogy jobb, ha llandan trakszen ll iskolskabtjt s
egybholmijtrakasztottaegyszktmljraaszkalpedigodatettebakancst,melymg
csupa sr volt. Azutn visszalt a helyre, s megnyugodva krlnzett a rendbe rakott
szobban.
Idnknt egyegy escsepp vgiggrdlt az ablakvegen, melyen t a kocsikkal tele udvarra
lehetettltnisakzelierdcskemagasfenyire.Amunka,aszobbanvalsrgldsjttett
neki,mrnemvoltannyiranyugtalan.Meaulnesmgsohanemreztemagtennyireboldognak.
Mert hiszen ott volt egy ismeretlen vilgba csppenve, titokzatosan, ismeretlenl, abban a
szobban, melyet maga vlasztott. Mindaz, amit elrt, mindaz, ami trtnt vele, fellmlta
legmerszebblmait.Shogymgteljesebb,mgtkletesebblegyenaboldogsga,elgvolt,ha
magaelkpzelteaztatndrilnyarcot,amintottllt,feljefordulva,aviharosszlben...
Ahogygylmodozottbrndozott,leszlltazj.Meaulnesnakeszbesemjutott,hogyvilgot
gyjtson.Hirtelenarralettfigyelmes,hogyegyszlrohamfeltpteaszomszdosszobaajtajt,
melynek ablaka szintn a kocsikkal teli udvarra nzett. Meaulnes elhatrozta, hogy bezrja az
ajtt. A szobban valami halvny vilgossg derengett, mintha egy gyertya pislkolt volna az
asztalon.Csakbekukkantottazajtnylson.Valakivoltaszobban,nyilvnvalanazablakont
jutott be is, s nesztelenl jrt flal, lehajtott fejjel. Amennyire a sttben Meaulnes
kivehette, egszen fiatal volt, szinte siheder. Hajadonftt volt, vlln b tikpnyeggel s
egyfolytbanjrkltflsal,minthavalamifleelviselhetetlenbnatgytrnszvt.Azablakot
trvanyitvahagytasabesvltszlmegmeglobogtattaakpenyt,svalahnyszorelmenta
gyertyaeltt,elegnsszalonkabtjnfelcsillantak,megvillantakazaranygombok...
Dnnygtt,ddoltvalamitafogaikzt,kivehetetlenl.Talnegytengerszdallehetett,amita
matrzokdudorsznak,megalnyokakiktkcsapszkeiben,hogymegknnyebbljntlea
szvk...
Sahogygyflsalstltgyorslptekkel,egypillanatramegllt.Azasztalonkotorszott,egy
dobozbankutatgatva,sklnflepaprokatszedettel...Meaulneshosszanelnztegyoldalrl,
agyertyaremegfnyben.Vgtelenlfinommetszsarclblelszkttnemessasorra.Arca
csupasz volt, szinte mg pihk sem serdltek rajta, haja azonban nagy volt, lobog s baloldalt
elvlasztva viselte. Most mr nem ftyrszett. Az arca falfehr volt, ajkai kiss sztnyltak,
szintekapkodottalevegutn,minthavalakiteljeserejblmellbevgtavolna.
Meaulnes nem tudta eldnteni, mit csinljon. Nem tudta, hogy tapintatosan visszainduljone a
szobjba, vagy pp ellenkezleg, menjen csak oda hozz s bartsgosan vllra tve a kezt,
szltsamegafit.AmsikhirtelenflkaptaafejtsszrevetteMeaulnest,ahogyottlltaz
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

44/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

ajtnylsban.Egypillanatigfarkasszemetnzettvele,aztnacsodlkozsmindenklnsebb
jelenlklodalpettAugustinhez.Hangjbanmostsemmittovzsnemrzdtt,kemnyvolt,
hatrozott:
Bocssson meg nekem uram, de n magt nem ismerem. Nem ismerem, mgis szinte
rmmeltltelajelenlte.Smivelittllvelemszemkzt,azthiszem,azleszalegalkalmasabb,
hamindentmagnakmondokel...Nos,ht...
Siralmasan llt ott, gymoltalanul. Amikor kiejtette ezeket a szavakat: nos, ht... megfogta
Meaulnes kabtjnak a hajtkjt, minthogyha ezzel hajtan rgzteni a figyelmt. S aztn
tekintete elkalandozott az ablak fel, mintha tndne azon, hogy mit is mondjon, srn
hunyorgottaszemvelsMeaulnesrezte,hogymostalegszvesebbenelbgnmagt,hosszan,
keservesen. De egy szemvillans alatt ert vett magn s gyermeki, fj bnatt eltemette a
szvben.Saztn,mgmindigmerenazablakfelfordtvafejt,megszlalt,hangjaazonban
egszmskppcsengett,mintazelbb:
Nosht...nincsmittenni:vge.Vgeaznnepsgeknek.Megtehetnaztaszvessget,hogy
lemegy s megmondja a tbbieknek. Megrkeztem, igaz, de egyedl. Hiba vrnak a
menyasszonyomra,nemfogjnni.Hogymirtnem?Agglyoskodik,flklnbenismeriezta
szt,hogyeskszegs?Jobbsztnemtudokre.Hamegengedi,elmondom,uram.
De elcsuklott a hangja, s egsz arct elleptk gondterhesen a rncok. Hiba vrt Meaulnes, a
fiatalember nem mondott el semmit neki. Hirtelen megfordult, s a sttben kirnciglta,
betaszigltaafikokat,melyektelevoltakruhkkal,knyvekkel.
Bocsssonmeg,nhnyszksgesholmitmgsszeszedek,mielttelmegyek.Nagyonkrem,
nezavarjanak.
Meaulnest annyira megzavarta e ltvny, hogy sz nlkl visszament a szobjba. Egy mukk
nemjttkiatorknsmgakeztsemmertemegszortani.
Mirelert,mrgyltszott,hogymindenkisejtvalamit.Alnyoktlnyomrszttltztek.A
fpletben kezdtk mr felszolglni a vacsort, de minden olyan fejvesztetten, olyan
hebehurgyn,olykapkodvatrtnt,mintazelutazstmegelzlzaspercekben.
llandan kibejrtak a gyerekek, valsggal menetrendszeren kzlekedtek a konyha melletti
ebdl, az emeleti szobk s az istllk kztt. Akik bekaptk a vacsort, kisebbnagyobb
csoportokbaverdteksbcszkodtakegymstl.
Mi ez a nagy ltsfuts? krdezte Meaulnes egy falusi suhanctl, aki kalappal a fejn lt,
asztalkendjtamellnybetrvestmtegymszltemagbakapkodvaaztelt.
Egy percig sem maradunk, mindnyjan megynk haza adta meg a felvilgostst. gy
dntttnk.trakoregyttvoltunkvalamennyienvendgek,ahziakkzlsenkinemjttle
kznk.Amitlnktellett,mindentmegtettnk.Avgskigfesztettkatrelmnket.Hiba.A
mtkaprgyltsziknemrkezikmegsoha.
Valakihangosangondolkodott:
Milenne,hahazamennnk...
Smindenkitelfogottalz,mindannyiansszecsomagoltunk,hogymielbbindulhassunk.
Meaulnes hallgatagon lt egy percig mellette, eltndve. is elmehet, hisz minden oly
kzmbs most mr. Vagy nem ltee vgig a kalandjt?... Hiszen mindent elrt ezttal, ami
csak megfordulhatott a szvben. Mg arra sem volt ideje, hogy kedvre lepergesse
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

45/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

emlkezetbenazokatagynyrszavakat,melyekbennezsibongtakareggelibeszlgetsta.
Ebben a pillanatban nem tudott jobbat kitleni sem, mint hogy elutazik. S aztn rvidesen
visszajndeakkormrnemilyenfondorlatosanfogidebelopakodni,mintezttal...
Hakedvevanvelnktartanifztehozzmgakamasz,akiMeaulnesnalegyidslehetett,
legjobblesz,halhallbantltzik.Afogatokpillanatokalatttrakszenllanak.
Meaulnesflugrottazasztaltl,otthagyvaaztelt,melybecsakppenbelekstolt.Szintefutva
meneklt a terembl, anlkl, hogy kzlte volna a vendgekkel azt, ami idkzben a
tudomsrajutott.Kintazorrahegyigsemltottel,thatolhatatlansttsgbortottaaparkot,a
kertet,azudvart.Azablakokbanezenazestnnemgtekseholalampionok.Azegszvacsora
hasonltott kicsit a lakodalmak utols traktjhoz, s a fegyelmezetlenebb vendgek, kik taln
kicsit fel is ntttek a garatra, duhaj ntkba kezdtek. Ahogy Meaulnes mind mlyebben s
mlyebben bevette magt a fk kz, dallamfoszlnyaikat egyre tisztbban hallotta a parkban,
amelyezenaktnaponannyicsodt,annyiajndkotadottneki.Minthaazrzavar,abomls
kezdete volna e dal. Mr ott jrt a halastnl, melynek tkrben reggel megbmulta magt.
Minden, minden megvltozott krtte, visszahozhatatlanul... ezt rezte ki a dalbl, melyet
krusbanzmmgtekatvolblsmelyblcsakfoszlnyokrtekelaflbe:
Honnanjssz,honnanjssz,
Tehuncutszpleny?
Fktdelszakadt
skcosahajad...
Sezadaliselszortottaaszvt:
Meggypirosapapucsom...
Istenveled,szvem...
Meggypirosapapucsom...
Nemltsztbbetsosem!
Amikorodartalpcshz,melyklnlllakosztlyhozvezetett,valakippensietettlefela
lpcsn,sasttbennekitkzvegyszlt:
Istenvele,uram!sminthaafogavacognaahidegtl,beleburkoldzottlebegkpenybe.S
aztneltntasttbenFrantzdeGalais,mertvoltezafrfi.
A gyertya mg pislkolt Frantz szobjban, amikor Meaulnes belpett. Klnben minden gy
volt,mintazelbb.Csupnegylevlpaprrartprsorttallt,szembeszkhelyenhevertottaz
asztalon:
Amenyasszonyomnaknyomaveszett.Aztzente,nemlehetafelesgem,merthiszen
nem mesebeli hercegn, mint ahogy hittem, csak egy egyszer varrlny. Nem
tudom,mileszvelem.Nemtehetekmst,elkellmennem.Csaldtam,nincskedvem
tovbblni...Yvonnebiztosanmegbocsjtja,hogynembcsztameltle,desem
tudnasegtenirajtam...
A gyertya kiadta vgs erejt, lngja imbolygott a sttben, egy pillanatra mg magasra
gaskodott, aztn kilobbant. Meaulnes tment a szobjba s bezrta maga mgtt az ajtt.
Hiba volt koromstt, mindent rendben megtallt, amit mg nhny rja vilgos nappal s
boldogsga teljben rakosgatott ssze. Ott volt, gy, ahogy hagyta, cska, kopott ruhja,
bakancsa ppgy, mint vastag rzcsatos brve. Lehnyta magrl az idegen ruht s tbjt a
sajtjba. Gyorsan, hevesen mozgott, de volt benne valami szrakozottsg a ruhkat, melyek
nemvoltakazvi,egyszkreraktale,gondosan,deamellnyrlvalahogymegfeledkezett.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

46/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Lent, a kocsikkal teli udvaron, ablaka alatt, nttnntt a zrzavar. A kocsikat megbolygattk,
volt, aki kitolta, kiablva kzben, vagy mg jobban belegabalytotta az amgy is egymsba
zsfolt sszevisszasgba. Olykorolykor egyegy ember felkapaszkodott egy szekr bakjra,
vagy egyegy nagyobb kocsi tetejre s lmpja ott himbldzott a kezben. A kocsilmpk
fnycsvja bekszott az ablakon. Meaulnes krl a szoba mely most mr egsz meghittnek
hatott,saholminden,demindenannyiraaszvhezntt,minthaegypillanatratncraperdlt
volna, valsggal jraledt... gy tvozott el, gy tnt el, maga mgtt hagyva ezt a titokzatos
helyet.Gondosankulcsrazrtaazajtt,svoltegyolyanrzse,hogynemlthatjaviszontbizony
sohatbbetetjat.
Tizenhetedikfejezet
KLNSNNEPSG
(befejezrsz)
Az jszakban mr egy sor kocsi dcgtt lassan a kijrat, az erd fel. Legell, a kocsisor
elejn az els fogat mellett egy kecskebr bekecses frfi haladt, lmpssal a kezben s
ktfkjnlfogvavezettealovat.
Meaulnesazonvolt,hogymielbbtalljonvalakit,akifelveszijszvvelakocsijra.Aligvrta,
hogyminlelbbtonlegyen.Aszvemlynfltattl,hogyvratlanulsenkimsnemleszitta
Birtokon,sakkorrjnnek,milyencsalafintamdonfurakodottbeavendgekkz.
Ahogyafpletelrt,arralettfigyelmes,hogyakocsisokamenetvgndcgszekereken
arnyosan prbljk elosztani a terhet. Minden utasnak fel kellett llnia, hogy az lseket
kzelebbvagytvolabbgrgesskegymstl,afiatallnykk,akikvllkendikbeburkolztak,
olyansebbellobbalkeltekfelahelykrl,hogyapokrcoklecssztaklbaikrl.Akikalmpk
felfordtottkfejket,azoknakfeldltarctisltnilehetett.
AzegyikutasraMeaulnesrismert.Azafiatalparasztsihedervolt,akifelajnlottanekiazimnt,
hogyelviszikocsijn.
Flkapaszkodhatokmelld?kiltottflnekihsnk.
Hov akarsz eljutni, fiam? krdezte a msik, aki nem ismerte meg Meaulnest dik
ltzkben.
SainteAgathebatartok.
Akkorlegjobblesz,haMaritainkocsijrakredzkedszfel.
S ekkor Meaulnesnak meg kellett keresnie a mg itt lzeng utasok kztt Maritaint, kinek
eddig mg a sznt se ltta. Valaki azt tancsolta neki, hogy menjen csak a konyhba, ott
megtallja,ottiszikisbiztosanatbbiekkztdanolszva.
Duhaj fick, igaz, ami igaz vilgostjk fel Augustint. Itt fog ez cscslni mg hajnali
hromkoris.
Meaulnesnak egy pillanatra eszbe jutott a nyugtalan fiatal leny szegnynek lzasan
bnatosankellhallgatniabiztosanksjszakigittabirtokon,hogyandalolsznakmulatoznak
ezek a parasztfickk, kik mr alaposan felntttek a garatra. Vajon melyik szobban lhet?
Melyikablakmgtt,ezekbenatitokzatospletekben?Desemmisemtartztathattamrvissza
Meaulnest.Nekiismenniekellett.HamajdismtotthonleszmrSainteAgatheban,mindent
jobban,tisztbbanlt.Akkormrismtleszvalaki,nemcsakegyszktt,elkdorgottiskolsfi,
sakkormajdismtlmodozhatakastlyfiatalrnjrl...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

47/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

A kocsik egymsutn elhajtottak a fasorban kerekeik alatt megmegcsikordult a homok. Az


jszakagyrfnyeikzttltszottak,amintkifordulnakakapunseltnnekszemell.Rogysig
megvoltakrakvalligbebugyolltasszonyokkalmegkisklykkkel,kikkendkbecsavarvamr
azigazaklmtaludtk.Mgegynagykocsiiselhajtotteltte,egytbblsorosszekr,melyen
asszonyokltekszorongva.Meaulnestnemvettkfelsottllttancstalanulakszbn.Mr
csakegyregbatrlltotttrakszen,egyparasztltabakjn,kiskabtban.
Hakedvetartja,ljncsakflvontamegavlltMeaulnesbonyolultmagyarzkodsairami
isarrafeltartunk.
Meaulnesnagynehezenkinyitottaarozogabrkaajtajt.Azvegrmltencsrrentmegbennes
a sarokvasak ijedten felsikongtak. Az lsen, a kocsi egyik sarkban, kt egsz fiatal gyerek
szundiklt, egy kisfi s egy kislny. A felsikolt zajra s a becsapd hidegre egy pillanatra
flbredtek s bambn rbmultak a beugr Meaulnesra, aztn visszafszkeldtek vacogva a
sarokbasmrismtelnyomtaketazlom...
A vn batr nekivgott az jszaknak. Meaulnes vatosan, vigyzva, nesztelenl igyekezett
becsukniakocsiajtajtszajtalanulbevettemagtisamsiksarokba.Aztnlzasandobog
szvvel lt az ablak mellett s a homlyos vegen keresztl szerette volna kivenni, kivenni s
megjegyeznimagnakatjat,amerreelhajtottak,sazutat,melyidehoztatakastlyhoz.Stt
jszakavoltmr,deMeaulneskikvetkeztette,hogyakocsiazudvaronhaladttsakerten,az
szobja feljrja eltt, s a rcsos kapun kifordulva a birtokrl, befordult az erdbe. Kint az
ablakmellettegymsutnsuhantakelafkshomlyosanlttacsakavnfenyktrzseit.
Azislehet,hogymgtallkozunkFrantzdeGalaisvalvillanttMeaulnesagynsegyszerre
hevesebbenkezdettverniaszve.
A keskeny ton vratlanul nagyot zkkent a kocsi, hogy kikerljn valamit. Ahogy a sttben
furcsa alakjrl ki tudta kvetkeztetni, egy cirkuszkocsi volt, mely majdnem az t kells
kzepncsorgott.Valszn,hogyaznnepsgekmiattlltittazutbbinapokban.
Az akadlyt szerencssen kikerltk. A lovak ismt getni kezdtek, s Meaulnes rezte, hogy
mrmrertveszrajtaafradtsg.Eluntamrazrksvizslatstazablaknl,minthogyhiba
bmultbeleamindentbeburkolsttbe.Sekkorvratlanullesfnyvillantfelazerdtvoli
mlyrlsutnatompadrdlsreszkettettemegalevegt.Alovakvgtatvarohantakazton,s
Meaulnesnakfogalmasemvoltegypercigarrl,hogyvajonakocsisvisszatartaniprbljaea
gebit,vagyppellenkezleg,sztkliket,hogyminlvadabbulrohanjanakazjszakban.
Meaulnesflakartatpniazajtt,denembellvoltakilincs,hanemkint,akocsioldaln.Ekkor
azvegetakartaleengedni,rzta,rzta,dehiba...Agyerekekfelriadtak,rmltenssztlanul
bjtak egymshoz, sszelelkezve. S mg az ablakkal bajldott, nekiszortva orrt az vegnek,
hirtelen megpillantott a kanyarban egy fehrruhs alakot, aki llekszakadva, rmlten, eszt
vesztvevgtatottazerdben.Felismerteaznnepsgfehrruhsbohcavolt,avilgcsavarg
komdis,mgmindigjelmezben.Ktkarjakztegyemberitesthevert,odaszortottalelena
szvhez.Saztnmindentelnyeltasttsg.
Akocsitovbbvgtatottazjszakban,saktklykisjraelaludtasarokban.Senkivelnem
tudta megbeszlni, megvitatni ezt a kt csodlatos napot, titokzatos, megmagyarzhatatlan
esemnyeivel.Sokigottkavargottgomolygottafejbenminden,amitcsakltott,minden,amit
csak hallott, s aztn, mert mrhetetlenl fradt volt s tele volt szve kesersggel, is
belesppedt,aserdlsiheder,azlomba,mintvalamibnatosklyk...
... Meg se virradt egszen, amikor a kocsi megllt az ton. Meaulnes arra riadt, hogy valaki
kopog az ablakon. A kocsis nagynehezen felrntotta az ajtt s bekiltott. Az jszaka fagyos
leheletehirtelenbezdultsMeaulnesvalsggalmeggmberedetttle,velejigtfagyva.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

48/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Ittlekellszllnia.Nemsokravilgoslesz.Neknkelkellkanyarodnunk,nemvihetjktovbb.
DealigegyhajtsnyiravagyunkSainteAgathetl.
Meaulnes engedelmeskedett a frfi szavainak. S azutn egy ntudatlan mozdulattal vaktban
elkezdtekeresglniasapkjt,melyaktszundiklklyklbaialgurult,akocsilegsttebb
zugba.Ahogyfltetteasapkt,fejtanyakakzhzvaugrottkiakocsibl.
Isten vele biccentett fel a frfi, ahogy flkapaszkodott ismt a bakra. Mr csak hat
kilomtertkellkutyagolnia.Figyeljecsakmindigezeketafehrkveketaztszln!
Meaulnes mg fligmeddig aludt, mg nem szktt meg egszen az lom karjaibl. Htrt
grnyedve botorklt, bizonytalan lptekkel s ahogy elrte az els kvet, lelt r, melln
keresztbefonva kezt. Feje megmegbiccent bbiskolva, mintha tstnt visszazuhanna az lom
mlyrvnyeibe.
Mgmitnemkpzel?kiabltrakocsis.Eszbenejussonaludni!Tlsgosanhidegvan
ahhoz,mgmegfagy.Talpra,fiatalbartom,talpra!Lduljoncsaknekiaztnak!...
Hsnk zsebredugott kzzel tmolygott, mintha be volna cspve behzott vllal, s megindult
lass lptekkel az orszgton SainteAgathe fel. S kzben a titokzatos, varzsos nnepsg
egyetlen kzzelfoghat bizonytka, a vn batr letrt a kves trl. Mg hallotta, amint
tvolodik,alighallhatanztygveadltgyepsznyegnkeresztl.Saztnegypercmlva
mr nem ltott mst az egszbl, csak a kocsis kalpagjt, amint trfsan tncolt ideoda a
svnyekfltt...

MSODIKRSZ
Elsfejezet
ANAGYJTK
A megmegjul szlrohamok, a hideg, az es s olykor a h mindmind csak akadlyozott
bennnketabban,hogyvgrejrjunkadolgoknak,ahosszadalmasnyomozsokra,kutatsokra
nemvoltalkalmasazidsgybizonykztemsMeaulneskzttnemiskerltszbaazEltnt
Birodalom,csakakkor,mikormrkszbnvoltatavasz.Komoly,megfontoltlpsekrenemis
sznhattuk el magunkat ezeken a gyorsan tovatn, rvid februri napokon. Cstrtknknt,
amikornemvolttants,szintemindigtomboltaszlstbbnyirecsaktratjtcsndesltle,
ilyenkormegzuhognikezdetthelyetteamindenkedvetmegfojt,vigasztalanlmoses.
Meaulnes kalandjra mr tulajdonkppen semmi sem emlkeztetett bennnket. Egy dolog volt
csupn,amielgondolkoztatott,hogymitavisszajtt,attladlutntlkezdvemindenkikerlt
minket, nem volt egyetlen bartunk sem. Valahnyszor sznetre csngettek, ugyanazok a
kamaszcsnyek folytak tovbbra is, mint valaha rgen de Jasmin tbbet nem llt szba
Meaulnesnal. Estnknt, mihelyt a soros naposok kitakartottk az osztlyt, egykett eltnt
mindenki az udvarrl, akrcsak abban az idben, mieltt mg Meaulnes megrkezett volna
hozznk.Augustinpedigleflbolygott,akertblafszerbe,azudvarblebdlnkbeseholse
lelte nyugalmt. Cstrtk reggelenknt bementnk valamelyik tanterembe s odatelepedve a
katedrra,RousseautolvastunkmegPaulLouisCouriert.Aknyvtrszekrnyekblhalsztuk
el ket angol nyelvtanknyvek s gynyren lemsolt kottk kzl. Dlutnonknt mindig
befutott egyegy ltogat, gyhogy inkbb megszktnk a laksbl s bevettk magunkat
valamelyiktanterembe...Nhaafkapuelttmeglltegyegypillanatraminthacsakvletlenl
trtnnenhnynagyobbsuhancblsszeverdttbandaszmunkrarthetetlenharcijtkokba
merlve belebelergtak a kapuba s aztn odbblltak... gy teltek szomoran, egyhangan
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

49/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

napjaink, egszen februr vgig. Mrmr azt hittem, hogy Meaulnes mindenrl
megfeledkezett,hogymreszbesemjutamlt,amikorvalamiarraksztetett,hogybevalljam
magamnak:mgiscsakcsaldtamebbenahiedelmemben.Klns,atbbinlisfurcsbbkaland
voltaz,amifelhvtaerrefigyelmemetsmeggyzttarrl,hogyMeaulnesbanmilyenhatalmass
rettazegszgy,hogymilyenvlsgbakerltezeknekazegyhangtlinapoknakvigasztalan
leplealatt.
Trtnetesenppencstrtkestevolt,valamikorfebrurvgefel,amikoreljutotthozznkaz
els hr errl a klns birtokrl. Amint mr emltettem, eddig szba sem kerlt kztnk
Meaulnes kalandja, ez a hr volt az els hullm, az els fecske. Nagyszleim mr rgen
hazautaztak,csakapmsMillieltottvelnkazesticsndbenazasztalnl.Mindkettentudtak
arrlatitkosviszlyrl,arrlazalattomosbosszvgyrl,melymegbolygatta,kttborraosztva
azosztlyt.
Nyolc ra lehetett, amikor Millie vacsora utn leszedte az abroszt s kinyitotta az ajtt, hogy a
morzskatlerzza.
Nonzdcsak!kiltottflsolymeglepdttvoltahangja,hogyodatdultunkmegnzni,mi
trtnt.Akszbtteljesenbelepteah...Sttvoltmr,nemlehetettjlltni.Kiszktemhtaz
udvarra s nhny lpst topogtam a hban, hogy elg vastage a takarja. Finom, knny
pelyhek jtszadoztak az arcom krl, rszlltak, mint a pillk, szt is olvadtak azonnal. Apm
tstntbeparancsoltazudvarrlsMillieborzongvazrtabeazajtt.
Amikorkilencettttazra,fllltunkazasztaltl,hogyaludnimenjnkaszobnkba.Anym
kezben mr ott volt a lmpa, hogy flksrjen bennnket, amikor hirtelen kt hatalmas ts
hallatszott az udvar msik oldala fell, ahogy teljes ervel megzrgettk a kaput. Millie
visszatette a lmpt az asztalra. Mindannyian ott lltunk az asztal krl, flnket hegyezve,
felajzottan.
Arra nem is gondolhattunk, hogy megnzzk, mi trtnt. Hiszen alig tehettnk volna csak pr
lpstazudvaronsmriskialudtvolnaalmpa,elpattantvolnaazveg.Egypillanatigcsendben
lltunksaztnapmezzeltrtemegacsndet:
Hanemcsaldom,akkor...
Ebben a pillanatban azonban, pontosan ebdlnk befalazott ablaka alatt, mely, amint mr
emltettem, valaha a La Gare fel vezet orszgtra nylott, les fttyjel hastott bele az
jszakba, hosszan, lesen, olyan ervel, hogy biztosan mg a Templom utcban is lehetett
hallani.sabbanaminutumbanazablakokmgl,melyeketcsakppenhogybefedtekazsaluk,
kiablni kezdtek, klnfle hangok csattantak fel, kiknek tulajdonosai a palnkokra
kapaszkodtakfl,knykkkeltmaszkodvar:
Mostaztncspjkel!Cspjkel!
Az plet tls felrl szintn ezt kiabltk. Martin ap tanyja fell jhettek ezeknek a
hangoknakgazdisbiztosantugrottakafalon,melyeztisemltettemmrnemvolttlontl
magassottemelkedettakrnyezrteksudvarunkkztt.
Aztn innen is, onnan is felharsant rikcsolva nyolctz ismeretlen hang, melyeken rezni
lehetett,hogynemezatermszeteshangsznk:
Cspjkel!Cspjtekel!hangzottegyikamsikutn.Ezhallatszottakamratetejrl,ahov
valsznleggycsimpaszkodtakfl,hogyfltornsztkmagukatarzsenyalbokon,melyeka
falklsoldalhoztmasztvahevertekezhallatszottegykisfalszrnytetejrl,melyaflszer
s a kapu kztt hzdott. Fels rsze tarjszeren flkr alak hullmokbl llt, gyhogy
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

50/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

ppolyan knyelmesen lehetett rajta lni, akr egy nyeregben. Cspjtek el! kiltoztk a La
Garefelvezettmentifalrlis,aholakisrcsoskapuvoltsahovknnyszerrelfllehetett
kszni...Sezmgnemvoltminden.Htul,akertmlyrebetrtegybanda,kisselksvetaln,
sazokisfolytattkazktelenhajkurszst,csakppenarivalgsokhangzottakmsknt:
Elbe!Csakafejt!
Smostkiltozsaiktlvisszhangzottakazrestantermekis,mertkzbenaziskolaablakokatis
flfeszegettk.
Meaulnesmegngyismertkazegszpletet,akratenyernket.Szintemagunkelttlttuk
valamennyi zugt, minden egyes folyosjt s kanyarulatt, mintha csak egy trkpen volna
elttnk,gyhogytisztbanvoltunkvele,hol,merrecsrtetnekazismeretlenldzi.
Haszinteakaroklenni,csakazelspercekbenreztnkvalamiflemegdbbenst,rmletet.
Amikor a fttyjel felharsant, mind a ngyen arra gondoltunk, hogy taln csavargk vagy a
komdisokkborolnakkintakertben.Hiszenvagykthetemr,hogyatemplommgttitren
otttanyzikegyhrihorgasalak,akimindenbizonnyaltonlllehetett,megegyfiatalsuhanc,
piszkos ktssel a fejn. S dolgoztak mg szp szmmal a bognroknl meg a kovcsoknl
olyanokis,akiknemvoltakidevalsiak.
Azonbanabbanapillanatban,hogyfelcsattantatmadkhangja,megmertnkvolnaeskdnir,
hogy falunkbliek lehetnek, mghozz valsznleg falunkbli fiatalok. Bizonyra nhny
siheder is akadt kztk a bandbl, les, sivt hangjuk elrulta ket. Olyan hvvel, olyan
elszntsggalfogtakhozzhzunkostromhoz,minthaegyhadihajtakartakvolnaelfoglalni.
Naht,ilyetmgnemlttam!kiltottflazapm.
Milliehalkanjegyeztemeg,alighallhatan:
Mirekszlnekitt?JajIstenem,mileszebbl?
Abban a pillanatban, mintha elvgtk volna a kapu felli hangokat. S aztn elhallgattak a kis
rcsoskapumellettis,akrcsakazablakalatt.Aztkeresztezdsmglktrvidfttyhastott
bele a hirtelen tmadt csndbe. A hangok mindenfel fokozatosan csitultak s vgl elhaltak.
Nemhallatszottmrsemmineszakamratetejrefelcsimpaszkodtakfell,sakertbentmadk
hangja is elcsndeslt. Azt mg hallottuk, amint lhallban csrtetve elloholtak mind az
ebdlnkfalamellettsaztnlpteikzajtelnyelteah.
Szintebiztosakvoltunkbenne,hogyvalakimegzavartaket.Valsznlegaztgondoltk,hogy
ilyen ksi rban mr, amikor elnptelenedik a vroska, zavartalanul megtmadhatjk
hzunkat, mely magnyosan, elszigetelten lldoglt, tulajdonkppen a vroson kvl. De gy,
hogymegzavartkket,haditervkgyltszikcsdtmondott.
Mg szinte arra sem volt idnk, hogy magunkhoz trjnk, mert a tmads vratlanul jtt,
rajtatsszeren s mrmr ki akartunk vgtatni az jszakba, amikor a kis rcsos kapu fell
felzengetthvogatan:
Seurelr!Seurelr!
Pasquiermestervolt,amszros.Akvr,dealacsonyemberkegondosanletopogtacipirla
havat a kszbn lerzta rvid kabtjrl a hpelyheket, melyek szinte egszen beleptk s
belpett.Olyanvoltazarca,olyanfurfangossegybenolyanrmlt,minthavalamititokzatos
gyrlsikerltvolnalerntaniaaleplet.
Azgyvolt,hogyppenkintlltamazudvaron,melyaztkeresztezdsrenzatren.Azrt
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

51/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

voltam kint, hogy a kecskkre rzrjam az lajtt. S ht mit ltok? Hirtelen kt megtermett
suhanc llt ott a hban, gy ltszott, mintha rt lltak volna, vagy mintha leskeldtek volna
valakire. Ott csorogtak a kereszt kzelben. Gondoltam, megnzem ket: mentem egy lpst
feljk,mentemketttsegyszerrecsakhuss!lhallbanelvgtattakebbenazirnyban.Noj!
Erre n egy pillanatig se habozva flkaptam a lmpsomat s elindultam, biztatgatva magamat:
mostpedigszpsorjbanmindeztelmondodazigazgatrnak...
S mris kezdi ellrl hajtogatni: "Az gy volt, hogy kint lltam az udvaron, a hz mgtt s
ppen..."Apmmimsttehetett,megknltaegykisitkval,amitamesterboldoganelfogadott,
mikorazonbanarszletekirntkezdettrdekldni,Pasquiermestergylltott,mintegykuka,
kptelenvoltbrmilyennyomraisvezetnibennnket.Hiszenmireidert,mrsemmitseltott.
A kt r, akiket megzavart tnykedsk kzben, vszjeleket adott le a bandnak s egy szlig
elnyelteketasttsg.Shogyvajonkilehetettezaktr...
Knnyeneltudomkpzelni,hogyaktrezekkzlatekergkomdisokkzlvalbkte
ki.Mrtbbmintegyhnapjaotttboroznakatren.Vrjkajidt,hogynekillhassanak
bohckodni.Azthiszem,megsetudnaklenniezekholmigonosztrfknlkl.
Mindaz, amit mondott, nem tlsgosan vitt kzelebb bennnket a rejtly megoldshoz s ott
csorogtunkelggtancstalanulsriadtan.Pasquiermestervganszrcslteaplinktsismt
ellrl kezdte meslni, heves taglejtsekkel ksrve mondkjt, amikor Meaulnes, aki eddig
rendkvlfigyelmesenhallgatdzottkiazjszakba,flkaptaafldrlamszroslmpsts
csakennyitmondott:
Utnakellnznnkadolognak!
S mris nyitotta ki az ajtt, mi hrman pedig, apm, Pasquier mester s n, kilptnk utna a
sttbe.
Millie, aki mr megnyugodott, mivel a tmad banda kzben elszelelt a kertbl, utnunk szlt
mg. (Itt kell megjegyeznem, hogy anymra, mint ltalban a rendszeret s szorgalmas
emberekre,egyltalnnemlehetettaztmondani,hogytlzottankvncsitermszetlettvolna.)
Menjetekcsak,hanincsjobbdolgotok.Akaputazonbanzrjtokbemagatokutnsakulcsot
isvigytekel.nfradtvagyok,lefekszem.Deazrtgvehagyomnektekalmpt.
Msodikfejezet
TRBECSALNAKMINKET
Ottbaktattunkahavon,nesztelenl,hallgatagon.Meaulnesmentlegell,rcsosviharlmpjbl
legyezszerenvetdttelrevalamigyengefny...Aliglptnkkiafkapun,amikoravrosi
hdmrlegmgl,melyazudvarunkfalhoztmaszkodott,egyszerremegrebbentmintvalami
megriasztott fogolymadr kt larcos, kmzss alak. Nem tudom, hogy gnyoldni akartake
velnk, vagy az rmtl, hogy ilyen klns jtkban vehetnek rszt, esetleg azrt, mert
idegesekvoltaksfltek,hogyutolrjkketnemtudommirt,defutskzbenkthromszt
vetettekodaegymsnak,melyekmindignevetsbefulladtak.
Meaulnesledobtaalmpstahbashtrakiltottnekem:
Futs,Franois!...lduljunkutnuk!
ApmatsPasquiermestert,akikkpteleneklettekvolnalpsttartanivelnk,magunkmgtt
hagytuksaktismeretlenrnyknyombavetettkmagunkat.Azokottellegypillanatalatt
vgigvgtattak a vroska kls rszn, aztn a Rgi Pall fel vezet t mentn egyenest a
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

52/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

templomirnybarohantak.Nemszguldottakeszeveszetten,sgymindenklnsebbnehzsg
nlkl a nyomukba tudtunk maradni. A Templom utca kihalt volt s csendes, ezen loholtak
vgig, majd a temet mgtt befordultak egy kzbe, melybl siktorok, utck, zskutck
valsgostvesztjenylt.
A varrnk, napszmosok, takcsok negyedben jrtunk, melyet ltalban mindenki csak Kis
kznek ismert. Mi mg alig fordultunk meg itt, jjel meg ppensggel sose jrtunk erre. Ez a
krnyk mg nappal is kihalt volt, mert a napszmosok munkba jrtak, a takcsok meg
bezrkztak mhelykbe s ezen a roppant csnd jen mg sokkal elhagyatottabbnak, mg
sokkal lomba sppedtebbnek ltszott, mint a vroska tbbi negyede. Teht mg csak
remnynksemlehetettarra,hogyvalakifeltnikazutckonsasegtsgnkrelesz.
Ahzakolyanszeszlyesenszrdtaksztezenakrnyken,minthakartondobozkkvolnnak,
s n csak egyetlen utat ismertem. Az t egy varrn lakshoz vezetett, akit a vroskban
mindenkicsakgyismert,hogya"Nma".Elszrisegymeglehetsenmeredeklejtnkellett
alereszkedni, melynek kvezete mr rg kicsorbult, aztn ktszer vagy hromszor ideoda
kacskaringzottazemberatakcsokpiciudvaraimegazresistllkkztt,vglisegyszles
kzbenbukkantkijra,melyegydledez,rgtalakatlantanyaudvarbatorkollott.Egyszer
ktszer mr jrtam a Nmnl Millievel s mg anymmal mutogatva, jelbeszddel igyekezett
megrtetni magt, rkk izgmozg ujjai segtsgvel s nhanha egyegy gyengbb,
ertlenebbhangiskibuggyantatorknnaddigkifelbmultamazablakon,elnztematanya
magas,szrkefalt.Ezvoltazutolshzavroskainnensszln,svalahnyszorottjrtam,
rcsoskapujamindigcsukvavoltsudvaraiselhanyagoltvolt,flverteadudvaittbizonysoha
semmisetrtnt...
Ezvoltazegyetlentitt,amitismertem,sponterrefordultbeaktismeretlenalak.Azthittk
minden fordulnl, hogy most aztn igazn bottal thetjk a nyomukat, azonban, szinte
meglepdsemre,mindigidejbenrtnkegyegyutcasarkhoz,mertamazokmgcsakazutca
vgnjrtak.Azrtmondtam,hogyszintemeglepdsemre,mertarrafelazutccskkszinte
nylfarknyiak voltak csupn, s ilyesmi bizonyra nem fordulhatott volna el, hacsak
mindannyiszor,amikorelvesztettkketszemell,lenemlasstottkkissalpteiket.
Hosszkacskaringkutnbefordultakabbaazutcba,melybena"Nma"lakott.
Mostaztnelkapniket!kiltottamodaMeaulnesnak.Zskutcbakerltek!
Azigazatmegvallva,kkaptakelminket...Hiszenodacsaltakbennnket,ahovaszndkukvolt,
ahovaakartak.Ahogyatanyafalhozrtek,hirtelenszembefordultakvelnksegyikkleadtaaz
ismersfttyjelet,melymrktszerismegttteaflnketezenazestn.
Vagy egy tucat suhanc ugrlt el az elhagyott tanya udvarbl, valszn, hogy rgta vrtak
rnk.Egyikkneksemlehetettazarctltnikmzskatviseltek,kendket,slakatktttekaz
arcukel...
Elretudtuk,hogykiklehetnek,deeltkltkmagunkat,hogysohasemmitnemmondunkmeg
ebblapmnak,Seureltanrrnak.Hiszenezazegszgyrnktartozottcsupn.Mindannyian
ittvoltak,Delouche,Denis,Giraudatsabandatbbitagjaiis.Verekedskzbenfelismertka
mozdulataikat,hisznemelszrverekedtnkvelksrikkansaikisismersekvoltak.Egyvalami
nyugtalantottcsupnsettlminthaMeaulnesnakisinbaszlltvolnaabtorsgavoltvalaki
kztk,akitegyltalnnemismertnksakirlgyltszott,hogyabandafeje...
Ez az alak nem avatkozott be a kzdelembe, figyelmesen szemllte csak, hogyan harcolnak
egyszer alattvali, akiknek ugyancsak meggylt a bajuk Meaulnesnal, mert belevgta ket a
hba,ruhikfoszlnyokbanszakadtaklerlukshibaigyekeztekrvetnimagukataszaggatottan
zihl fiatalemberre. Kt klyk velem volt elfoglalva, alig tudtak lefogni, mert kzzellbbal
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

53/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

kapldztam ellenk, mint egy eleven kis rdg. A fldre knyszertettek, behajltott trddel a
sarkaimra guggoltattak, mg htracsavartk gzsba fonva a karom. n kzben is Meaulnest
figyeltem,valamiroppantrmlettelvegyeskvncsisgkertettahatalmbaakkorengem.
Meaulnesngyosztlytrsunkategyszerrerztaleanyakrl,mintahernyk,gypottyantakle
a kabtjrl, mert oly sebesen perdlt meg maga krl, hogy a tbbiek nagyot puffanva
huppantakleahba...Azismeretlenmegcsakcsorgottott,ktlbnhintzva,srdekldssel,
de trgyilagos hvssggel is egyben, figyelte egyre a kzdelmet. Idnknt tisztn, btortan
felcsattantahangja,mindigugyanazokataszavakatismtelve:
Rajta,rajta...nefljetek...Csakafejt...Goon,myboys...*
Nem lehetett ktsgnk az irnt, hogy osztogatta itt a parancsokat, hogy volt a feje a
bandnak...Dehonnankerltide?Holshogyanszerveztemegosztlytrsainkbleztabandt?
Se Meaulnes, se n, nem tudtuk megfejteni a titkot. Rajta is, akr a tbbin, kend volt, mely
elrejtetteazarct.AmikorazonbanMeaulnes,lerzvaellenfeleit,fenyegetenmegindultfelje,
azismeretlentettegyolyanmozdulatot,hogyjobbanlssaMeaulnestsszembenzhessenazj
helyzettel, mondom, tett egy olyan mozdulatot, amitl a kend all kivillant egy darab fehr
vszon.Ltszott,hogyezburkoltakrlafejt,akregykts.
RmltenkiltottamodaMeaulnesnak:
Vigyzz!Vanvalakiahtadmgtt!
Mrannyiidejesemvolt,hogymegforduljon.Akapumgl,melynekMeaulneshttalllt,egy
pokoli magas fick ugrott ki s nyakba vetve gyesen a kendjt, htrarntotta vele a
bartomat. Ebben a pillanatban Meaulnes elz tmadi, akik eddig a hban kuksoltak,
felugrltaksodarohantakhozz.Karjaithtraktttkegyktllel,albaitkendvelktztk
ssze.Sazismeretlen,bektttfejfiatalemberpedigtkutattazsebeit...Ahurkotvetfick,aki
utoljra tmadott, meggyjtott egy kis gyertyt, kezvel va a szltl. A banda feje,
valahnyszorvalamijabbpaprszeletrebukkant,odamenthozzsapislkolfnynlbngszni
kezdte,hogymilehet,vglmegtalltaatrkpszersget,melyenMeaulnesvisszajveteleta
dolgozottszinteegyfolytbansmelytelevoltjegyzeteivel,jellseivel.Boldogankiltottfel:
Vgreakeznkkzttvan.me,atrkp!Aztikalauz!Nomajdmegltjuk,hogyottjrteez
azr,aholngondolom...
Cinkosa elfjta a gyertyt. A tbbiek sszeszedtk szerteszrt sapkikat, veiket. S aztn
csendbenelszeleltek,ahogyjttek.EngemelengedteksgymegtudtamszabadtaniAugustinta
ktelkeitl.
No,nemmegyvalamisokraezzelatrkppeljegyeztemegMeaulnes,fltpszkodva.
S megindultunk visszafel, cammogva, mert bartom kiss snttva hzta a lbt. A templom
felvezettonsszetallkoztunkapmmalsPasquiermesterrel:
Nyomukrabukkantatok?rdekldtek.Mertmiasznketselttuk!
Szerencsrekoromsttvoltsgynemvettekszresemmit.Amszroselkanyarodotttlnka
hzafel.Seureltanrrpedigfradtvoltmr,isszeretettvolnamielbbgybakerlni.
Mikettenazonban,fentabirodalmunkban,almpafnynl,melyetanymotthagyottgveaz
asztalunkon, mg sokig fent maradtunk. Szakadt kabtjainkkal bajldtunk, a nyomokat
prbltuk eltntetni rluk. S kzben halkan suttogva megtrgyaltuk mg egyszer a trtnteket,
mintktelvlaszthatatlanbajtrsegyvesztettcsatautn...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

54/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Harmadikfejezet
AKOMDISFIAZISKOLBAN
Msnapreggelsszetrten,sznalomramltankszldtunkkiazgybl.Flkilenckorrtnk
le az osztly el, llekszakadva, abban a pillanatban, amikor Seurel tanr r intett, hogy
bemehetnk. Minthogy gy is elkstnk, csak ppen besurrantunk a sorba, mindegy volt, hogy
hovkerlnk.Meaulnestbbnyireatanulkhosszoszlopnakazlnllott.Egymsmellett
sorakoztunk knyvekkel, fzetekkel s tollszrainkkal felszerelve, melyeket Seurel tanr r
gondosanmegvizsglt,mindenalkalommal.
Egszenmeglepdtem,hogymilyenbuzgnnyitottakneknkutatatbbiekasorkzepetjn,s
mgSeureltanrr,nhnyperccelksbbkezdvemegcsakazrjt,Meaulneshzifeladatait
vetteszemgyre,naddigkvncsianforgattamafejemideoda,gondosanmegvizsglvajobbra
balramindenarcot,hogymegtalljamelzestitmadinkat.
Azels,akinmegakadtaszemem,ategnapisuhancvolt.Aztaisszntelenlazeszembenjrt,
delettvolnaazutolsisegyben,akirlaztmertemvolnafelttelezni,hogysszeakadokvele
itt az iskolban. Ott llt azon a helyen, ahol Meaulnes szokott llni, elsnek. Egyik lba a
lpcsfokonvoltsbalvllvalmegahtnlevtskamsikcscskvelnekitmaszkodottaz
ajtflfnak. Arca finom metszs volt s igenigen spadt, enyhn szepls is taln. Felnk
fordult, kiss oldalra hajolva, s ahogy nzett bennnket, volt benne valami flnyes s ders
kvncsisg.Fejtsarcaegyikrsztfehrvszonktstakartael.Tstntrismertembennea
bandafnkre,volt,akomdisfi,akikiraboltminketazelzjjel.
Egypercmlvavalamennyienbetdultunkatanterembesmindenkiahelyrelt.Azidegenfi
az oszlop kzelben foglalt helyet, annak a padnak a balszln, melyben Meaulnes is lt,
jobboldalt a legszln. Giraudat, Delouche s mg hrman az els padban gy szorongtak
egymsmellett,mintaheringek,hogyhelyetszortsanaknekimagukkztt,minthacsakelre
megllapodtakvolnaebben...
Sokszor elfordult gy tlidben, hogy rendkvli tanulk is jrtak hozznk, matrzok, akiket
befagyasztott a jg a csatornba, inasok, ttlensgre krhoztatott vndorok, akik nem tudtak
tovbbllni a h miatt. Nhny napot jrtak csak velnk, legfeljebb egyegy hnapot, tovbb
ritkn idztek a krnyken... Az els rn mg az rdeklds kzpontjban llottak, ksbb
egyrekevesebbettrdtnkvelk,rendkvlgyorsanfelszvdtakarendestanulktmkelegbe.
Ezt az j fit azonban nem lehetett olyan knnyen elfelejteni. Mg ma is elttem van ez a
klns,furcsateremts,emlkszemcsudlatoskincseire,televoltvelkatskja,mithanyagul
vllradobvaviselt.Adolgozatrshozklnlegestollaivoltak.Atollszronvoltegykisnyls,
melyen t, ha egyik szemnket behunytuk, elrajzolt, nagy krvonal foltokban megjelent a
lourdesi dm, vagy valamilyen ms, ismeretlen emlkm, szoborcsoport. Kivlasztott egyet a
sokkzlskzrlkzrementkrbenazosztlyban.Elhalszottegysrknyosknaitolltartt
is klnfle krzk, irnytk s ms rdekes holmik voltak benne, ezeket is krzni kezdte a
balfellipadsorban.szrevtlenl,titokban,kzrlkzrejrtak,afzetekalattcssztattktova
ket.Seureltanrrnemisvettszrebellksemmit.
Vadonatj knyvek is kerltek el tskja mlyrl, olyanok, melyeknek valaha svrogva
olvastam a cmeit knyvtrunk egyegy ritka rgi pldnynak bortlapjain: Feketerigk
birodalma, Sirlyszirt, Benoist cimborm... Nem tudom, hogyan s honnan kerltek hozz a
knyvek,lehet,hogyezeketisloptk.Afikmindenesetreszorgalmasanlapozgattkketabal
kezkkel a trdkn, mg jobb kezkben a tollszrat szorongattk s kzben rtk a helyesrsi
feladatot.Akiknekakrzkjutottak,apadokrekeszeitcirkalmaztkkifurcsakrkkel.Smg
Seureltanrr,htatfordtvaneknk,elstltakatedrtlazablakig,adiktandszvegtlassan
tagolva, a tollszrasok hirtelen behunytk az egyik szemket, hogy a msik szemk eltt
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

55/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

feltnjnteljestints,tengerzldpompjbanaprizsiNotreDameszkesegyhz.Azidegenfi
meg, tollszrral a kezben, finommetszs arct a pad szrke tetejre hajtva, cinkosan rjuk
hunyortott, ltszott, mennyire lvezi, hogy az ltetmozgat eleme mindezeknek a
jtkoknak,melyekittsuttyombankrttefolynak.
Lassankntazegszosztlytvalamifurcsanyugtalansgkertettehatalmba.Ugyanismindeza
soksok klns jtk, melyet aprnknt adtak tovbb, egyms utn Meaulnesnl kttt ki,
pedig hanyagul, rjuk se hedertve, csak lerakta ket maga mell. Rvidesen csinos kis halom
gyltgysszeapadjn.Voltvalamimrtanilagkimrt,soksznrnyalatjellegeazegsznek,
ilyesfle halmokon nyugszik annak a nszemlynek a lba, aki az allegrikus kpeken a
Tudomny megszemlyestje. Mr most nyilvnvalan ki lehetett kvetkeztetni, hogy Seurel
tanrrnakelbbvagyutbbcsakfeltnikezanemmindennapiperzsavsrMeaulnesasztaln
s szreveszi csalafinta mesterkedseinket. Valsznleg az is megfordulhatott Seurel tanr r
fejben,hogyfnytprbljonvetniazelmltjszakaesemnyeire,kihallgatvaafikat.Shogy
itt volt kztnk ez az j fi, ez a komdis klyk, ez ppensggel csak megknnytette a
nyomozst.
gyistrtnt.Ahogyjttvisszaazablaktl,csodlkozvalltmegMeaulnespadjaeltt.
Ht ez meg hogy kerl ide? rdekldtt, megnyomva ersen, hogy "ez", s rmutatott a
kincshalomraakezbentartottknyvhtlapjval,melybeknyvjelzkntdugtabemutatujjt.
FogalmamsincsrlabkterMeaulnesmogorvn,anlkl,hogyflemeltevolnaafejt.
Azismeretlentanulazonbankzbeszlt:
Aznholmim.
smghozztetteelegns,sznpadiasmozdulattal,mintegyfiatalvrrsezzellevettelbrl
kirdemesltoktatnkat:
Azonbanparancsoljonvelem,tanrr,kszsggelllokarendelkezsre,hameghajtjaket
tekinteni.
S ekkor, pillanatok alatt krjk sereglett az egsz osztly, nesztelenl, mintha nem akartk
volna megzavarni az esemnyek ilyetnkppen val alakulst. Kvncsian tolongtak tanrunk
krl,kinekkopaszodfeje,melyenazrtvoltmgnhnygondosanpolthajfrtis,akincsek
flhajolt.Safimegspadtanllt,diadalittasmosollyalazajkn,ahogyhidegvrrelkzlte
vele a szksges tudnivalkat. Egy fi maradt csak tvol, Meaulnes, aki egymagban lt a
padban,hallgatagon.Flcsaptahzidolgozatafzett,elmerltvalamiroppantbonyolultfeladat
megoldsba,szemldktsszemorcolva.
Ezvoltahelyzetazosztlyban,amikorfelberregettacseng.Atollbamondstnemfejeztkbe,s
klnben is, az egsz osztly olyan volt, mintha fenekestl felforgattk volna. Ha pontosan
akarnmkifejeznimagam,aztkellenemondanom,hogyazegszdlelttegyetlenvgetnemr
sznetvolt.
Fltizenegykor,amikorazosztlyokblkitdultakagyerekekatliesensttssrtlcuppog
udvarra,pillanatokalattszrevettk,hogyjtkainkategyjvezregynisgvontabvkrbe.
Valamennyi jfajta gynyr kzl, melyet a komdisfi honostott meg osztlyunkban akkor
dleltt, most mr csak a legvrszomjasabbra, a legkegyetlenebbre emlkszem. Lovagi
prviadalnak hvtuk s a paripk a felss dikok voltak, az nyakukba csimpaszkodtak fl a
kisebbek,alovagok.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

56/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Ktcsoportraoszlottakafik,sazudvarktvgbenllottakfel.Aztnaktcsapatlecsapott
egymsra,azsszetkzshevessgveligyekeztekfldreterteniellenfeleiket,alovagokpedig
sljaikkal, mint valami lasszkkal vagy lndzsaknt elreszegezett karjaikkal azon iparkodtak,
hogy kildtsk a nyeregbl vetlytrsaikat. Voltak, akik idejben flre tudtak ugrani egyegy
ilyen sszetkzs ell, mire a tmad fl, egyenslyt elvesztve, elterlt a srban, mint egy
bka,saparipamagaaltemettelovast.Ismtmsokcsakfligbillentekkianyeregbl,sa
"lovak" elkaptk ket a lbuknl fogva s most jult ervel, bszlten vgtattak egy jabb
viadalra,idkzbenvisszakapaszkodvaanyakukba.Akarcs,bektzttfejifjlovagDelage
onnyargalszott.Delagenagy,melksuhancvolt,fleisztlltaksmrserkedezettvrhenyes
szaklla.Akarcslovagusztgattaegymsellenaktvetlkedcsapatotsharsnyakatkacagva
sarkantyzgattamegegyegytrfsrgssalparipjt.
Augustin ott llt az osztly ajtajban. Rosszkedven nzte az jfajta jtkot. A kzelben
csorogtam,valamihatrozatlanrzssel,kvncsisggalaszvemben.
Micsodaagyafrtfick!sziszegteafogaikztMeaulnes,zsebredugottkzzel.Ennljobbat
nemistallhatottvolnaki.Azzal,hogyidejtt,mindengyannfllll.Nohiszen,Seureltanr
alaposanbekaptaahorgot!
Nhny percig gy llt ott, tsksrvid hajt borzolta a szl. Szidtaszapulta a komdisfit,
hogy agybafbe vereti egymssal hveit, akiknek nemrgiben mg volt az atyaristenk,
legfbbparancsoljuk.Sn,minthogynemakartamujjathznivele,csakhelyeseltemminden
mondatt.
Azudvarmindentalpalatnyihelynfolytavreskzdelemagazda,Seureltanrrnemvoltitt,
ht cincogtak az egerek. A legkisebbek is bekapcsoldtak a harcba, egyms nyakba
kapaszkodtak de megfutamodtak s megbotolva, nagyot nyekkentek a fldn, mg mieltt
nekirontottvolnaazellenfelk...gyhogypercekmlvamrcsakegykiscsoportvoltazudvar
kzepn, vadul, sszevissza vagdalkozva. Idnknt a kavarg rvnybl kikivillant a fehr
fejkts,jelezve,hogyholvanazjvezr.
Meaulnes nem tudta tovbb trtztetni magt. Fejt lesunyta, kezt a combjra szortotta s
odakiltottnekem:
Gyere,Franois!Vgtassunkkzjk!
Meglepett, hogy ilyen vratlanul fogalmazta meg magban a dntst, de egy pillanatot sem
vesztve,mrisanyakbanltemsszguldtunkbeleaforgatagkellskzepbe.Saharcosok
nagyobbikfelemrisinaltszerteszt,eszeveszettenkiltozva:
Meaulnesvanitt!Vigyzzatoknagyon!
Meaulnes pedig elkezdett veszettl forogni maga krl a nhny ottmaradt elsznt fi kztt.
Mgodasgtanekem:
Tartsdkinyjtvaakarodssdvgdket,mintarpt!Ahogynverekedtemazjjel!
sn,akitelkapottaharcilz,akitmegrszegtettavrszag,agyzelemlehetsge,elkaptama
mellnk frkz klykket. Azok megtntorodtak a nyergkben, egy pillanatig mg ott
egyenslyoztak a nagyobbak vlln s vgl is lepuffantak a szotyogs srba. Hullott, hullott a
sereg,mrcsakazjfilltmgszilrdan"nyergben"Delagevlln.Delageazonbancseppet
sem lelkesedett attl a gondolattl, hogy Augustinnel kelljen megverekednie, gy ht hevesen
megrzkdott,kiegyenesedvesletesskeltemagrlafehrlovagot.
Alighogy fldet rt, kezt volt paripja vllra tve gy fogja egy kapitny lova zabljt a
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

57/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

fiatal fi Meaulnes arcba bmult hosszan, s ahogy megszlalt, hangjban volt valami
megindultsgsnagynagy,hatrtalancsodlat.
Ennekgykelletttrtnniemorogtacsendesen.
Ebben a pillanatban megszlalt a cseng. A fik, akik valami klnleges ltvnyossg
remnybenkrnkcsoportosultak,elindultak,beazosztlyba.Meaulnesrendkvldhsvolt,
hogy nem volt alkalma fldhz teremteni eskdt ellensgt. Bosszsan htat fordtott neki s
rosszkedvencsakennyitvetettmgodaneki:
Rendbenvan,leszmgalkalmunktallkozni!
Ebdig mr csak gy telt az id, mint a nagyobb vakcik eltt. Mulatsgos kzjtkok,
beszlgetsekfszereztksmindennekkzpontjbanakomdisfillott.
Sokmindentelmesltmagrl.Hogyahidegmostttlensgreksztetiket,nemismernekarra
gondolni, hogy estnknt eladsokat rendezzenek, mert gyse jnne el senki, gy ht gy
dntttek,hogydlelttnknteljraziskolbavalamivelcsakagyonkellcsapniazidejt
bartja pedig addig otthon marad s a tvoli szigetek madaraival foglalatoskodik, meg a tuds
kecskt tantja be jabb mutatvnyokra. Arrl is meslt, hogyan jrtk a krnyket, s hogy
milyenrossz,amikorazporveriacirkuszkocsicskabdogtetejt,shogykikellmszniuk,ha
emelkedhz rnek: tolniuk kell az elakadt kerekeket, klnben nem jutnnak tovbb. Azok a
tanulk, akik kicsit htrbb ltek, flkeltek padjaikbl s elbbre vndoroltak, hogy jobban
halljk, amit mesl. Msok, a kevsb regnyes hajlamak, kihasznltk az alkalmat s
odasurrantak a klyhhoz, melegedni. A kvncsisg azonban elbbutbb rajtuk is ert vett,
flket hegyezve kzelebb hzdtak a beszlgetkhz, de egyik kezkkel tovbbra is fogtk a
klyhaperemt,mertnemszerettkvolna,havalakikzbenelfoglaljapompshelyket.
J,j,demiblltek?rdekldttSeureltanrr.Egszcsomegybkrdstistettfelneki,
skvncsisgbaninkbbgyerekesvolt,semmintolyan,amiegymeglettigazgathozmlt.
A fick egy pillanatig ads maradt a vlasszal, mintha soha eszbe sem jutott volna mg ez a
krds.
Hogy mibl lnk? gy gondolom, abbl, amit nyron s sszel sszeszednk. Ez klnben
semrmtartozik,Ganachefoglalkozikazanyagigyekkel.
Senkinek nem jutott eszbe, hogy megkrdezze, ki is ht ez a Ganache? Elttem azonban
felvillantannakapokolimagasficknakakpe,akitegnapestehtulrltmadottMeaulnesra
ssljvalafldrerntottabartomat...
Negyedikfejezet
MELYBENISMTSZLESZATITOKZATOSBIRTOKRL
A dlutn se telt msknt. rk alatt megint csak ugyanazok az rmk szrakoztattak el
bennnket, mint dleltt. A rendetlensg se sznt meg s tovbb folyt a perzsavsr. A
komdisfi jabb csodlatos dolgokat hozott magval, zg kagylkat, furcsbbnlfurcsbb
jtkokat mutogatott, dalokat ddolt, st ott volt vele mg kicsike majma is, mely tompn,
llhatatosan kaparszott bent, tskja brtnben. Seurel tanr r szinte percenknt
flbeszaktotta az eladst, hogy is megcsodlja, kzbe vegye azokat a titokzatos holmikat,
amiket a furfangos fick tskja mlye rejtett... Amikor vget rt a tants, a ngyrai
csngetskoregyedlMeaulnesvoltkszencsakadolgozatval.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

58/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

A gyerekek ezttal rrsen tnferegtek haza az iskolbl, nem gy, mint mskor: kapkodva,
lhallban. gy ltszott, hogy elmosdik a tzpercek s az rk kztti les hatrvonal. Azt
hiszem, ennek a hatrvonalnak volt tulajdonthat, hogy az iskolban eltlttt idnk olyan
termszetesen s ritmikusan telt, mint ahogy pldul az j kveti a nappalt. Mg arrl is
megfeledkeztnk, ami klnben szoksunk volt, hogy figyelmeztessk Seurel tanr urat az
utols ra vge eltt tz perccel, kik maradjanak itt aznap kisprni a tantermeket. Pedig ez
szablyszeren ismtld msorszmunk volt, hiszen ezzel felhvtuk a figyelmt arra, hogy
mindjrtcsngetnek,svalbanalegtbbszrmegisrvidtettkveleazrt.
A vletlen, a sors gy akarta, hogy aznap Meaulnesra kerljn a sor. S n mr reggel, mikor
szba elegyedtem vele, figyelmeztettem a komdisfit intzeti szablyainkra, mely szerint
aznap,ahogyegyjfibeteszialbtaziskolba,aznaptltibeasegdsepritisztsget.
Meaulnes, alighogy bekapta az uzsonnjt, visszabaktatott az osztlyba. A komdisfira mg
sokig vrtunk, rkezett vissza utoljra, lihegve a loholstl. Kint mr sr stt pelyheket
szitltazest,mirevisszatrt...
TeottmaradszvelemazosztlybanszltodahozzmMeaulnes,samikorelkapomanyakt,
elszededtleatrkpet,amittegnapelrabolttlemagazember.
Ottltemht,azablakmellettegypadtetejn.Amglttam,asttsgbeveszflhomlyban
egyknyvetbngsztemsaztnketfigyeltem,minttologatjkideoda,egyetlensztseszlva,
a padokat. Meaulnes vsztjsl arccal, hallgatagon dolgozott. Fekete kabtja vgig be volt
gombolva, s ve is feszesen simult a derekra. A komdisfi mellette szinte trkeny
jelensgnekltszott.Vibrltrajtaazidegessgsafejnktstviselt,mintasebesltek.cska
kpeny volt a vlln, tbb helytt el is volt szakadva, ezt napkzben szre se vettem. Buzgn
sernykedett,szintenekivadulvaemelgettestaszigltaapadokat.Voltamozdulataibanvalami
esztelen kapkods s mindehhez enyhe mosoly jtszadozott az ajkn. Mintha csak valamifle
klnlegesjtkkalszrakoznaitt,melynekmibizonynemtudjukanyitjt.
Ahogy teltmlt az id, mr csak egy padot kellett elmozdtani a helyrl, htul, a tanterem
legsttebb zugban. Itt aztn Meaulnesnak egy mozdulata elg lett volna ahhoz, hogy
elgncsoljaellenfelt.Kintrlsenkisemlthattavolnamegazablakonkeresztl,demgcsaka
kiltsa se hangzott volna ki az udvarra. Nem is rtettem, hogy mirt hagyta ki ezt a remek
alkalmat. Hiszen a komdisfi, ahogy ismt az ajt kzelbe kerl, tstnt kmfort jtszhat,
hiszen hivatkozhat arra, hogy munkjt elvgezte s akkor aztn bottal thetjk a nyomt, sose
ltjukviszontkelmt.
A trkp s Meaulnes jegyzetei, melyeket annyi idn t gyjttt, melyeket annyit prblt
kiegszteni,sohanemkerlnekvisszaamikeznkbe...
Minden pillanatban vrtam, hogy mikor int mr, mikor tesz egy olyan mozdulatot, amibl
megrtem,tstntelkezddikmrabunydehibavrtamajelre,Meaulnesmegsemoccant.
Csak annyi trtnt, hogy olykorolykor rpillantott a komdisfi fejre tekintetben volt
valamiklnskvncsisgsrdekldsisegyben,mertaktstamindinkbbleszllsttben
nagy,egyrenvfeketefoltoktarktottk.
Mrazutolspadotishelyretoltksmgmindignemtrtntsemmi.
Ahogyazonbanjttekvisszaazosztlyvgbl,hogymgakszbtislesprjk,Meaulnes,
fejtlehajtva,megszlalthalkan.Samgeztmondta,pillantsaelkerlteellensgnktekintett:
Aktstmregszentitattaavrsaruhjaistbbhelyenelszakadt.
A komdisfi csodlkozva nzett r. reztem, hogy nem azon lepdtt meg, amit Augustin
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

59/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

mondott,azhatottamegilyenmlysgesen,hogyegyltalnszballtvele.
Azimntmegprbltkelszednitlemkezdtealighallhatanatrkptkintatren.Amikor
kzltemvelk,hogyvisszajvkide,segtekkitakartaniatantermet,mrtisztbanvoltakvele,
hogy ki fogok bklni magukkal. De mgse sikerlt elszednik tlem tette hozz bszkn s
tnyjtottaMeaulnesnakagondosansszehajtogatottdrgakispaprszeletkt.
Meaulnesodafordulthozzm:
No,ehhezmegmitszlsz?krdezte.Mirtnkverekedett,mirtnksebesltmeg,mikzben
miazontrtkafejnket,hogyhogyancsaljuktrbe!
Aztn abbahagyta a magzst, ami nlunk, a SaintheAgathei iskolban sohasem volt
szoksban.
RemekcimboravagymondtaMeaulnesmegindultansfeljenyjtottaakezt.
Akomdisfielkapta,hevesenszorongatva.gylltott,talnegypercigis,rendkvlzavartan,
rzdtt, hogy benne rekedt a sz... Aztn kvncsian fordult hozznk, mohn pergetve a
szavakat:
gy, szval trbe akartatok csalni? No, ht ez igazn mulatsgos! Tudtam n ezt elre,
mondtamismagamnak:hogylefogezeknekesnimajdazlluk,amikor,havisszaadtamnekika
trkpet,szreveszik,hogyamittudtam,kiigaztottamrajta...
Kiigaztottad?igazn?
No,neilyenhevesen!Mindenrensememlkszem,de...
Ders, knnyed modort egyszerre levetve, kzelebb lpett hozznk. Hangja tndbb lett,
kemnyebb.
Meaulnes, nincs rtelme tovbb tagadnom, n is jrtam arra, ahol te. Jmagam is ott voltam
azon a klns nnepsgen. Amikor osztlytrsaidtl hallottam titokzatos eltnsedrl,
kalandodrl, mindjrt tudtam, hogy te is ott jrtl a kdbemerlt titokzatos birtokon. Meg
akartamgyzdnirla,helyesnyomonjroke,azrtloptameltledatrkpet...Deazegsszel
jmagamiscsakgyvagyok,mintte,nsemtudomakastlynevtsnemistudnkvisszatallni
mg egyszer oda. s nem is tudnm megmondani n se neked pontosan az utat, melyen
eljuthatnlinnen,odaakastlyhoz.
Moh kvncsisggal s bartsggal fogtuk kzre. Meaulnes ki nem fogyott srget
krdseibl... Volt mindkettnkben egy olyan rzs, hogyha trelmetlenl faggatjuk, vgl
olyasvalamitiskikottyant,amirlaztlltja,hogyfogalmasincsrla.
Majdmegltjtokhalktottaleafiahangjtsminthazavarbanlettvolna,ahogykedvetlenl
mondta nhny fontos vltoztatst eszkzltem a trkpen, ami nem volt helyesen rajta... Ez
minden,amittennitudokrtetek.
Aztnmghozztette,ltvamennyirecsodljuktsmennyirelelkesednkrte:
suttogtaszomorbszkesggelegydolograflkellhvnomafigyelmeteket:msvagyok,
egszen ms, mint a tbbi korombeli fi. Vagy hrom hnapja egy elkeseredett pillanatomban
golytakartamrpteniafejembe.Ezrtvanezaktsafejemen,mintapolgrrknekaSzajna
partjn1870ben...
s ma este, verekeds kzben ismt kijult a sebed nzett r Meaulnes, s annyi bartsg,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

60/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

gyngdsgvoltahangjban.
A komdisfi azonban mintha nem is hallotta volna, tovbb folytatta s hangja egy picit
fellengsenzengett:
Igen, igen, meg akartam halni. S ha mr nem sikerlt, gy dntttem, kedvemre lek eztn,
mint egy csavarg. Szaktottam a mltammal. Mindenki meghalt szmomra: apm, nvrem,
mindenem,amimvolt,mgaszerelmemis...Nincssenkimsomavilgon,csakacimborim.
Nohiszenacimboridalaposancserbenhagytakselrultakvetettemodaneki.
Igazad van blintott lnken. Mindennek ez a Delouche az oka. Rjtt, hogy egyezkedni
akarok veletek. Sztzllesztette a bandt, pedig milyen remekl a kezemben tartottam ket!
Emlkezhettek, milyen pompsan volt megszervezve a tegnap esti tmads, gy ment minden,
mintakarikacsaps!Mitaflcseperedtem,klykkoromtamgsemmisemsikerltnekemily
remekl...
Egypercigeltndttsaztnfolytatta,minthacsakazlettvolnaaszndka,hogykibrndtson
magblminket.
Taln azrt is jttem ide hozztok ma este mert reggel rdbbentem, hogy ti ketten tbbet
jelentetek szmomra, mint a banda sszes tbbi tagja. Klnsen Delouche van a begyemben,
egszenmegfekdteagyomromat.Hovtetteastnivaljt,hogytizenhtveskamaszltre,
felntt frfit akar jtszani? Ezt aztn igazn nem hajland bevenni a gyomrom... Csak mg
egyszerelkaphatnmafrakkjt...Vajonleszeerrealkalmunk?
MajdkertnkrblintottMeaulnes.Sokigittmaradtokmgavrosban?
Fogalmam sincs rla. Ha rajtam mlna, sok, nagyon sok. Szrny, hogy milyen egyedl
vagyok.Nincssenkim,csakGanache,kvlenincssenkim,desenkim...
Hirtelen lefoszlott rla a lelkeseds, a vidmsg. Egy pillanatra mintha ugyanaz a
remnytelensg vett volna rajta ert, amit akkor rzett, amikor az ngyilkossg gondolata
elltetdttaszvben.
Legynk jba, legyetek a bartaim fordult felnk vratlanul hiszen lthatttok, a titkotok
nem volt elttem ismeretlen s skra is szlltam rte, nehogy a tbbiek kezbe jusson. S taln
hozztudlaksegtenibenneteketahhoz,hogyismtrtalljatokazelveszettnyomra.
Smghozztette,shangjamajdnemnneplyesenzengett:
Legyetek a bartaim, mert szksgem van valakikre, ha egy nap a pokol torka megint
elnyelssel fenyegetne, mint ahogy egyszer mr fenyegetett... Eskdjetek meg, hogy nem
maradtoktvol,hamajdhvlakbennetekethamajdfelhangzikahvjelem(svalamiklns
kiltstrtelatorkbl:ilyesfajta,hogy:hiuhiu!...)Meaulnes,teteddleelszrazeskt!
s mindketten letettk az eskt. Gyerekek voltunk mg s minden, ami nneplyesebb,
komolyabbvoltakznapinl,amegszokottnl,valsggalrabulejtettbennnket.
S hogy n is viszonozzam valamivel bartsgotok megnyilvnulst halktotta le megint a
hangjt megadom nektek egy prizsi hz cmt a kastly fiatal rnje tbbnyire ott szokta
tlteniaznnepeket.Hsvtkor,Pnksdkorbiztosanotttartzkodik,stmgjniusbansatl
egyrszbenis...
Ebben a pillanatban felcsattant egy ismeretlen hang a fkapu fell, tbbszr is az jszakban.
Rjttnk, hogy ez csakis Ganache lehet, a komdis, aki nem mert bejnni, vagy nem tudta,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

61/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

merre vgjon t az udvaron. Hangjbl aggodalom rzdtt s srget vrakozs, ahogy hol
rikoltozva,holmegalighallhatanmegismteltejelket:
Hiuhiu!Hiuhiu!
A cmet, mondd gyorsan a cmet! kiltott r Meaulnes a komdisfira, ki lthatan
sszerezzentssietveigaztottamegmagnakpenyt,hiszenmrmenniekellett.
Afiatalsuhancsebtbenodavetetteneknkegyprizsiutcanevtsegyhzszmot,melyetmi
halkan tbbszr elismteltnk utna. S ezzel mris rohant, bele az jszakba, az idsebb
bartjhoz, aki ott vrta kint a kis rcsos kapunl. Mi pedig csak lltunk ott egy ideig,
tancstalanul. Valami furcsa, elmondhatatlan nyugtalansg kertett hirtelen hatalmba
bennnket.
tdikfejezet
AVSZONCIPSFRFI
Sugyanezenazjszakntrtntakvetkezdologis.Delouchen,akocsmroszvegye,gy
hajnali hrom tjt flkelt, hogy tzet rakjon. A kocsmrosn bent lakott egszen a vroska
szvben. A sgora, bizonyos Dumas nevezet frfi, akinek adott kosztot s kvrtlyt a
kocsmban, a szomszd vrosba kszlt. gy volt, hogy ngy rakor indul neki az tnak.
Delouchennyomottkedlyasszonysgvoltsegyszer,valamikorrgenannyirameggettea
jobb kezt, hogy azta valsggal megbnult. Lesietett a konyhba, ahol mg szinte
kizhetetlenl tanyzott a sttsg, hogy feltegye forrni a kvt. Vacogtatan hideg volt ez a
hajnalira.Delouchenflkapottapruszlikjraegycskaktttkendt,sktnytktttmaga
el, aztn kinyitotta a konyhaajtt. Egyik kezben vitte az g gyertyt, a msik kezt, a
nyomorkat,alngkrtartottavdelmezen,hogyelnefjjaaszl.Kilpettazudvarra,ahol
garmadval llottak az res borosflaskk meg a szappanosldk, s egyenest a fskamrhoz
tartott, mely egyben tyklul is szolglt. Kinyitotta az ajtajt, hogy a ktnyt teleszedje
aprfval... Ahogy belkte az ajtt, hirtelen egy sapka rplt felje, olyan ervel, hogy
valsggal ftylt krtte a szl, s abban a minutumban kialudt a gyertyja. Az ismeretlen
tmadakamrakoromsttmlyblugrottel,segyklcsapssallettteakocsmrosnt.S
aztniszkolnikezdett,teljeserejbl.Amegrmlttykokskakasokriadtankotkodcsoltak
kukorkoltak,flrepesztlrmtcsapva.
A frfi kpenye alatt egy zskot is cipelt s ahogy a kocsmrosn maghoz trt a rmlettl,
ktsgbeesvevetteszre,hogyveleegyttthatprgynyr,rntanivalcsirkeiseltnt.
Delouchentorkaszakadtblkezdettkiltoznisegtsgrt.Sgora,aseglykiltsokramagra
kapkodva valamit, rohant a hang irnyba. Egy pillanat alatt megllaptotta a kvetkezket: a
garzdacsirketolvajlkulccsalhatoltbeabaromfiudvarajtajnkeresztlserreismenekltel,
arra viszont mr nem volt ideje, hogy magamgtt ismt bezrjaa kaput. Dumas sgorjrtas
voltazeffajtagyekben,nemegyszergyltmegmrabajatolvajokkalsvadorzkkal.Mostis,
azonnal meggyjtotta a kocsilmpst, msik kezvel felkapta csre tlttt vadszfegyvert s
megindult a tolvaj utn. A nyomok nem voltak tlsgosan kivehetek a gazemberen minden
valsznsgszerintgumitalpvszonciplehetettaLaGareiorszgtigmggyahogytudta
kvetniket,aztnegyszerremegszntek,eltntekegylegelkertseeltt.
Nem volt mst mit tennie, abba kellett hagynia az ldzst. Mintha valami megttte volna a
flt. Flkapta a fejt, megllt egy pillanatra s belehallgatzott az jszakba. A tvolbl az
orszgtrl kocsizrgst hozott felje a szl. Annyit mg kivett belle, hogy a kocsi rlt
irambantvolodott,minthagazdjatartottvolnaazldzstl...
A kiltozsra klnben Jasmin Delouche is flbredt, kiugrott az gybl s sebtben egy
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

62/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

malaclop kpnyeget kanyartott a vllra s felkapkodta tornacipjt. Az volt a terve, hogy


kicsitkrlnzavroskban.Egylleksemjrtazutckonazorrigseltottelasttben,s
valami vgtelen csendbe sppedt minden, mint ltalban ezekben az rkban, a pirkadat
halovny derengse eltt. Ahogy kirt az tkeresztezdshez, is hallotta, akrcsak a
nagybtyja,akocsizrgst.Mrmesszejrt,tladombokon.Ahangokblarrakvetkeztetett,
hogylhallbanvgtattaktova.Jasminelgagyafrtfickvolt,nomegelghetvenkedis,meg
kellhagyni.Aztmondtatehtmagnakksbblegalbbisgyadtaleneknk:
Jasminkrlek,akocsiLaGareirnybazrgttel,ezigaz.Dejleszkrlnznimsmerreisa
vrosban,talnelcsphetemacimborkfrakkjt.
SezzelbefordultaTemplomutcba.Csendvoltmgerreis,mlylmj.
Atren,akomdisokkocsijafellgyengefnyderengett.Biztosanvalamelyikkrosszulvan,
azrt g bent a lmpa. Mr azon volt, hogy odamegy s bekopog, hogy miben lehet a
segtsgkre, amikor felbukkant egy nesztelenl suhan rnyszer alak gumitalp
vszoncipben, a Kiskz irnybl. Valsggal vgtatott s anlkl, hogy krlnzett volna,
egyenestakocsifelrohant.
Jasmin a mozgsrl felismerte Ganachet, odalpett ht elje a kocsibl kiszrd halvny
fnybe:
Miabaj?Mitrtnt?krdeztesuttogva.
Ganache rmlten torpant meg. Haja zillt volt s ahogy a fira nzett, az ajka sznalmas
vigyorba fordult. Fuldokolva szedte a llegzett s riadtan. A szavak szaggatottan trtek fel
belle.
Nagyon rosszul van a bartom... Tegnap este elvgdott... s megttte magt... Fejn
felszakadtargiseb...Elszaladtam,hogyegypolntkertsekmellje...onnanjvk...
Jasmin Delouche haza indult, ersen gyanakodva. Szerette volna kipihenni mg reggelig a
fradalmait.Sahogyment,tkzbenltottegykedvesnvrt,amintszapornlpkedvevalbana
trfeligyekezett.
ReggelrevirradvatbbSainteAgatheilakoslpettkiahzbl,hasonlantvirrasztottjszaka
utn,sszetrten,pffedtszemekkel.Felhborodvarikcsoltakszerteavrosban.
Giraudatk eltt pldul jfl utn kt rakor egyszerre csak megllt egy szekr. Mintha
lhallban valamifle puha csomagokat dobltak volna fl r. A hzban csak kt n
tartzkodott ppen, akik a rmlettl meg sem mertek moccanni. Reggel aztn, ahogy
kimerszkedtek a baromfiudvarra, egyszeriben megrtettk, hogy mik voltak azok a rejtlyes
valamik.Anyulaknaksaszrnyasoknaknyomukveszett...AzelstzpercbenMilliekimenta
moskonyhba,sazajtajaelttnhnyszlgyufttallt,melyekmajdnemvgiggtek.Apm
arra kvetkeztetett ebbl, hogy nem voltak teljesen tisztban a laksunk fekvsvel s ennek
ksznhetjk,hogymegsztukaltogatsukat...No,aztnottvoltakPerreuxk,Boujardonks
Clmentk.Mindannyianazthittk,hogyatolvajokadisznkatiselhajtottk,devalamennyit
megtalltk mg a dleltt folyamn. Csak a krnyez kertekben szorgoskodtak vidman
turkltkkiakoraisaltapalntkat.Azegszkondakihasznltaazalkalmat,hogykinyitottkaz
ajtkat s elcsellengtek kicsit az jszakban, mintha csak levegzni, stlni mentek volna...
Majdnemmindenttlbakeltaszrnyasoknakmindenegybahelynmaradt.Pignotn,apk
felesge ugyan egsz nap azt hajtogatta ugyanis nem tartott llatokat hogy elloptk a
sulykoljt, meg hogy egy doboz indignak is nyoma veszett, ezt azonban nem tudta
bebizonytanisnemisvettkfelajegyzknyvbe...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

63/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Egszdlelttcsakerrlfolytaszsazegszvroskbanfejvesztettsguralkodottsrmlet.
AzosztlybanJasminiselhencegettjszakaikalandjval:
,agyafrtfickkmezek.Szerencsjk,hogynembotlottbeljkanagybtym.Mertgy
ledurrantottavolnaket,mintaverebet!
Smghozztette,tntetenvgigmrveminket:
Szerencse,hogynemakadtsszeGanachesal.Mertakkortislepuffantottavolnabiztosan.
Egy hron pendl ez valamennyi, mindig ezt szokta mondani s Dessaignenek is ez a
vlemnye,gym,bartaim.
Azonbanegyiknkneksemjutotteszbe,hogyjbartainknaknyugalmtilyencsacsisgokkal
megzavarjuk. Jasmin is csak msnap este meslte el nagybtyjnak, hogy Ganache gumitalp
vszoncipbenvoltakkorjjel,akrcsakazatolvaj,akibetrthozzjukafskamrba.Azvolta
vlemnyk,mindkettenmegegyeztekebben,hogyennyinyomot,ennyigyantmrvanrtelme
bejelenteni a csendrsgen. gy dntttek ht, hogy a legnagyobb titokban, az els adand
alkalomkorbeutaznakajrsiszkhelyresjelentsttesznekazrsparancsnoknl.
Akomdisfit,hogyafejsebeilymdonkisskijult,azelkvetkezendnapokbannemlttuk
aziskolnakmgatjnsem.
Meaulnes s n estnknt ott llkodtunk a Templom tren. Csak a lmpafnyre voltunk
kvncsiak, mely ott gett bent az ablakokra oml vrs fggnyk mgtt. Ott lltunk,
rmlettlgykeretvertlbakkal,lzasanscsakbmultukeztarozogaalkotmnyt,nemmerve
kzelebb menni hozz. Pedig az volt az rzsnk, mintha ez a kocsi a bejrata, az elszobja
lenne a titokzatos birtoknak, vagy legalbbis knnyszerrel odavihetne bennnket oda, hov
klnbensohanemjuthatunkel,mertaztnak,melyhozzvezet,rkrenyomaveszett.
Hatodikfejezet
SZVLTSASZNFALAKMGTT
Azelmltnapokbanannyiaggodalomrtbennnket,annyiflezavarosdologbabonyoldtunk,
hogykzbenszresevettk:bekszntttamrcius,albbhagyottavadszakiszlis.Ktvagy
hrom nappal ezutn a kalandos j utn, ahogy mentem le reggel az udvarra, hirtelen belm
nyilallott, hogy bizony, ez mr a tavasz. Cirgat, lgy szell znltt t a falon, mintha
legalbbis valamifle langyos vz csobogna a bazsarzsk leveln mg ott ringatdztak a
csendes ji es de cseppjei a kertben a felsott fld egszen elandaltott nehz illatval s
kzvetlenlablakunkalattegyvidmmadrfszkeltalombbanssklznitanult,hogyksbb
belljonegynagyzenekarba...
Az els ra utn Meaulnes velem jtt s kzlte, hogy azonnal ki kell prblnunk a trkp
helyessgt,melybeakomdisfimgnhnyfontosrszletetbelerajzolt.Mennyitbeszltem
neki, hogy meggyzzem, nem rkezett el mg az ideje, mg vrnunk kell. Elszr is, jra
beszlnnkkellabartunkkal,svrjukcsakmeg,mgvgkppjrafordulazid...mgvirgba
nemborulnakSainteAgathebanazsszesszilvafk.Ottlltunkakisutccskamellettafalhoz
tmaszkodva. Keznket zsebre vgtuk, s hajadonftt csacsogtunk. Idnknt megborzongtunk,
fzsan, a szlben, mskor meg a szl langyos leheletre valami si, hatrtalan lelkeseds
lobogott fel a szvnkben. , testvrek, bartok, titrsak, akik voltunk, hogy hittnk benne,
mindketten,hallosbiztonsggal,hogyaboldogsgittjrakzelnkbenscsakppentrakell
kelnnk,hogyaminklegyen,hogyelrjk!...
Flegytjt,ppenazebdettmtkmagunkba,amikordobpergshallatszottaztkeresztezds
fell.Egyszemvillansalattmrisottcsimpaszkodtunkarcsoskiskapun,mgazasztalkendt
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

64/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

se raktuk le a nyakunkbl, olyan lhallban vgtattunk kifel... Ganache verte a dobot s utna
kihirdette, hogy tekintettel a "szp idre", este pontosan nyolckor dszeladst tartanak a
Templom tren. Minden eshetsgre kszen, ha netn mgis eleredne az es, a ponyvt is
kifesztik.Aztnamsorrszletesfelsorolsakvetkezett,amiteltereltaszl,csakegyegyszt
tudtunk kihmozni belle, gyahogy felismertk, mint pldul "pantomimjtk...
nekszmok... klnfle lovasmutatvnyok..." S minden egyes szm kztt megperdlt jra a
dob.
Esteppenavacsornlltnk,amikorcsinnadrattzvaeldrgttanagydobazablakunkalatt,
hogy hrl adja az elads kezdett. Valsggal tncolni kezdtek tle az ablakvegek. S nem
sokkal utna hallottuk, ahogy a npek lnk beszlgetsekbe merlve, kisebbnagyobb
csoportokban tdultak a Templom tr fel. S mi ketten arra voltunk krhoztatva, hogy ott
fszkeldjnkazasztalnl,trelmetlensgnkbendobogsiversenytrendezvelbunkkal.
Vgl, kilenc ra fel, a kis kapu fell lbcsuszolsok zaja hallatszott s fojtott kuncogsokat
terelt felnk a szl. A tantnk jttek rtnk, mert gy volt, hogy velk egytt megynk. Kis
csoportokraoszolvaindultunkelamutatvnyosokbdjafel.Olyansttvolt,hogyazorrunk
hegyig sem lttunk el. De ahogy kzeledtnk a trhez, mr messzirl lttuk, hogy fnyrban
szikatemplomegyikoldala.Abdelttktlmpahimbldzottaszlben...
Bent,aponyvaalattazlseklpcszetesenemelkedtek,akregycirkuszban.Seureltanrr,a
tbbitantn,Meaulnessn,ell,alegelspadsorbanfoglaltunkhelyet.Mgmaismagam
elttltomahelyisget,nagyonkeskenyvolt,akrazigazicirkuszok.Anztrsttbeborults
ittltalpcszetespadsorokbanakvncsiakseregePignotn,apkfelesge,Fernanden,a
vegyeskeresked neje itt ltek a lnyok is, a kovcs segdei, suhancok, asszonyok, a
krnykbeliparasztoksmgmsokisszpszmmal.
Mrcsakazelsrszutolsszmaitlthattuk,olyanksnrtnkodaazeladsra.Aporondon
ppen az idomtott kecskefi produklta magt, szmtan tudomnyt mutatva be elbb ngy
korsraraktafelalbt,aztnkettre,vglegyre.Ganachelltmellettesidnkntgyengden
megbkdste a plcjval, mikzben olykorolykor felnk sandtott, nyugtalanul, ttott szjjal,
vegestekintettel.
Kt msik lmpa kzelben, a porond s a cirkuszkocsi kztt, ott lt egy kis zsmolyon a
bartunk. is idomt ltzkben volt, finom fekete trikja feszesen simult az alakjhoz, s a
ktsmostiselfedtefligazarct.
Alig telepedtnk le a helynkre, j szm kvetkezett. A porondra kivgtatott egy kis fehr
pnil,dszesenfelszerszmozva.Skijttutnaakomdisfiis.Apnitbbszrkrbementa
padsorok eltt s mindannyiszor elttem vagy Meaulnes eltt llt meg, valahnyszor azt
parancsolta neki a gazdja, hogy keresse ki a mlyentisztelt kznsg kzl a
legszeretetremltbb vagy legbtrabb egynt viszont, amikor azt kapta feladatul, hogy jellje
csakmegbtran,kialeghazudsabb,alegzsugoribb,vagya"legszerelmeskedbbtermszet"a
jelenlevk kzl, mindannyiszor Pignotn asszonysg eltt kttt ki... Kacagtak, kurjongattak
krtteanzk,egymsttaszigltkjkedvkben.Nemcsaphatottvolnanagyobbzajtegysereg
libasem,haegyselyemszruszkrldziket,csaholszva!...
Aztnrvidsznetkvetkezett.Azidomrodajtthozznkegypillanatra,hogyelbeszlgessen
Seureltanrrral,akiakkorsemlehetettvolnabszkbb,hamagvalTalmvalvagyLotard
dal beszl. Meaulnes meg n is, szenvedlyes rdekldssel csngtnk minden szavn, szinte
ittuk magunkba, amiket mondott a sebe, szerencsre, jlag behegedt beszlt az eladsrl,
melyreolyszorgalmasan,kitartankszltekahossztliestkensszbakerltazis,hogy
meddigmaradnak:semmiesetresemmennekelmrciusvgeeltt,gyterveztk,hogyaddig
egyfolytban tartanak eladsokat s a msorukat llandan jabb s jabb szmokkal frisstik
majdfel.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

65/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Amaieladsutolsszmamondottaegynagypantomimjelenetlesz.
Amikor mr vge fel kzeledett a sznet, bartunk elnzst krt, hogy mennie kell mr. A
cirkuszkocsihoz kellett eljutnia, s gy t kellett furakodnia egy sereg nzn, akik a porondon
szorongtak.AcsoportkzepnekkorvettkhirtelenszreJasminDelouchellt.Ahlgyeks
a lnyok udvariasan utat nyitottak maguk kztt bartunknak. Hiszen mindannyiuk szvt
megnyerte, elbjolta a fekete cirkuszltzk, a komdisfi bekttt homloka, s klns,
mersz tekintete. Azt hiszem Jasminra nagyobb hatssal lett volna egy szles v, egy csapott
inggallr vagy egy alul kiszlesed, divatos, b nadrg, mint amiben most volt a bartunk.
Jasmin klnben ppen Pignotnvel lldoglt s lnken magyarzott neki valamit, a hangjt
egszen letomptva... Nekem az volt az rzsem, hogy az imnt rkezhetett meg valahonnan...
Kabtja hajtkjba akasztva a hvelykujjait, himbldzott a talpn, s meglehetsen zavarban
volt,brcsakgyradtrlaaznhittsg,ahisg.Amikorakomdisfielmenteltte,bosszs
mozdulattalodakiltottvalamitPignotnnak,dehozzmnemjutottelmrahangja.Azonban
nyilvnvalan srt szndkkal mondta s gy, hogy a bartunk magra vehette. Valsznleg
valamiflekomolysvratlanulelhangzfenyegetslehetett,mertakomdisfinkntelenl
visszafordult, mintha nem jl hallotta volna taln. Jasmin gnyosan mosolyogva llta egy
pillanatig a tekintett, hogy zavart leplezze, s oldalbabkdte a mellette lldoglkat,
nyilvnvalan azzal a szndkkal, hogy a tbbiek is neki helyeseljenek... Az egsz jelenet
villmgyorsan,nhnymsodpercalattjtszdottle.Azthiszem,nemislttamskzlnkaz
elspadsorbl,csaknegyedl.
Acirkuszkocsiajtajtfggnytakartasbartunkfellibbentveflmszottakocsiba,azidsebb
komdishoz. A nztren kzben mindenki visszalt a helyre, mert azt hittk, azonnal
kezddikamsormsodikrsze.Azsongszsibongslassanelelhalkult,shirtelencsndlett,a
halk fecsegsek is egyszerre elenysztek. Ekkor arra lettnk figyelmesek, hogy a fggny
mgtt kt hang vitatkozik egymssal. A szavak rtelmt nem tudtuk kivenni, de a kt hangot
igenismegklnbztettkegymstl.Azidsebbikkomdissafiatalsuhancvoltktsgtelen.
A komdis mintha valamit igyekezett volna kimagyarzni, mentegetdzve, mire a msik
megpirongatta,shangjblfelhborodsrzdttkisnagynagyszomorsg:
, te szerencstlen filk zengett panaszosan ht mrt, ht mrt nem mondtad ezt meg
nekem...
Atbbiblmregysztsemrtettnk,hibahegyezteazegsznztraflt.Aztnhirtelen
csend lett. A fggny mgl csak kivehetetlen pusmogs hallatszott. A kakasln meg
kukorkolnikezdtekaklykk,dobogva,rikoltozva:
Meddigvrjunkmg?Hzzkmrfelafggnyt!
Hetedikfejezet
EGYARCRLFELLEBBENAKTS
Adobogsrakibukkantafggnymglegyfej.Micsodafejvoltez!Keresztlkasulszntottk
abarzdksholvidmsgtkrzdttrajta,holmegarmlet,aszorongsscsupalisztvoltaz
arca,telekerek,feketekistapaszokkal!Safejegyhossz,hromdarabblrosszulsszeillesztett
bohcruhatetejnlt.Aztnteljesegszbenkipenderltabohcaporondra,htrtgrnyedve
ugrlt, mintha a hasa fjna, s lbujjhegyre pipiskedett, tlzott vatossg s flelem rzdtt
mindenmozdulatban,kezemegvalsggaleltntahosszruhaujjban,melysprvenyaltaa
fldet.
Mamrnemtudnmpontosanlerni,hogymirlisszltezanmajtk.Csakarraemlkszem
vissza, hogy mikor mr bent volt a porondon, egyszerre elvgdott, mert hiba prblt
ktsgbeesettenmegllnialbn,nemsikerltnekitbb.Shasztalanulprbltfltpszkodni,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

66/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

jramegjrahasraesett,vonzottaafld,nembrtaelalba.Minduntalanlenyekkent,puffanva
afldre.Ngyszkbeisbelebotlottegyszerresmikorgyismtelterlt,egyormtlanasztaltis
lerntottmagval,melyetcsakazimnthoztakkiaporondra.Aztnmrflsetudottllni,ott
hevertsztvetettkarokkalafldn,akrbefutkorlteltt,anzklbnl.Ekkorakznsg
soraibl nagy nehezen kt nkntes jelentkezt toboroztak, akik a lbnl fogva,
elkpzelhetetlen erfesztssel gy ahogy talpra lltottk. S valahnyszor elhuppant, mindig
rikkantott is egyet. Olyan sikolyfle volt ez, mindig msmilyen, gyhogy valsggal
megborzongottbelazember,ppgyrzdttbelleabnat,mintazrm.Saztn,ezvoltaz
egsz jelenetnek a cscsa, felkszott ngy egymsra tornyozott szk tetejbe s ellkte magt.
Hatalmasvben,deelkpesztenlassandltelatorony,smgzuhantlefel,egyetlenflrepeszt
s szvettp diadalittas huhogssal rikoltott egyfolytban, mg az asszonynp rmlten
sikoltozottemutatvnyhatsaalatt.
Deezzelmgnemrtvgetanmajtk.Mgmostismagamelttltomaszegnybohcot,ki
nemtudmegllnialbn,amintelrzottaruhaujjblegykiskcbbut.Saztnegyszvettp
jelenetet jtszott le vele. S az egsz azzal vgzdtt, hogy a bbu szjn kimltt a kc, a
frszpor, amivel tele volt a hasa szegnyknek. Aztn, siralmas kis sikolyok ksretben a
bohcteletltttevalamifurcsapppel,melyetaszjblvarzsoltel.Azegsznztrfeszlt
figyelemmellestemindenmozdulatt.Ttottszjjalbmultkaszegnybohckisbbujt,mely
ragadt a pptl s lettelenl hevert a kezben, s ekkor a bbut egy hirtelen mozdulattal
megragadta az egyik keznl s teljes erejbl treptette a nzk feje fltt, egyenest Jasmin
Delouche kpnek. A bbu ppen csak a flt horzsolta, alaposan sszeragacsolva azrt, s
thuppantPignotnhatalmaskebelre,egyenestatokjaal.Apknolyanszrnyetsikoltott
rmletbensolyhevesmozdulattalhklthtrasradsulezahisztriaamellettelkreis
tragadt hogy a pad recsegveropogva sszedlt alattuk. A pkn, Fernande felesge,
Delouchen, a bs szem zvegy s mg vagy kt tucat ember a pad al esett, s lbukkal a
levegbe kalimplva prbltak felkszldni. Kacagsorkn rzta meg lttukra a nzteret,
sikongtakrikoltoztakazemberek,drgtapsvihartrtkinyombanutna.Sahrihorgasbohc,
kinekarcaelbbmgafldetsrolta,mostknnyednflugrottsmeghajtottamagt:
Hlgyeimsuraim,vgeazeladsnak.Hlsanksznjkatapsokat.Balraakijrat!
Flsikett,ktelenlrma,zsivajgskavargottanztren.Meaulnes,akihallgatagonsszinte
mozdulatlanulltahelyn,attlapillanattlkezdve,hogyapantomimelkezddttsaztnis,
mintha egyre jobban elmerlt volna a messzesgben, hirtelen flpattant a padrl s elkapta a
karom.gyltszik,nemtudotttovbburalkodnimagn:
Nzd csak meg jobban a bohcot! ordtotta a flembe. Figyeld csak az arct! Rjttem
vgre,hogykicsoda,vgreflismertem!
Mg mieltt megtallta volna a tekintetem a bohcot, s mintha csak mr rgta bennem
rgyezettvolnaezagondolatntudatlanulscsakazalkalmaspillanatravrtvolna,hogyteljes
pompjbanvirgbaboruljon,egyszerrebelmnyilallottafelismers.Akocsilpcsjnmegott
llt ppen ifj bartunk, egy kzeli lmpa fnyben. A kts ekkor nem volt mr a fejn s a
vllrahanyagulegykpenytkanyartott.Ahunyorglmpafny,minthajdanagyertyaspadt
lngja,akkoresteakastlyelhagyottszobjban,rvetdttfinommetszsarcra,hajlottsas
orrra, mely alatt mg nem is pelyhedzett a bajusz. Ajkai flig nyitva voltak, s spadtan,
izgatottanlapozottegykispirosktsknyvben,melyminthazsebatlaszlettvolna.Egysebhely
hzdottvgigahalntknsbeleveszettdsbarnahajba.Csupnezzavartmegegypillanatra,
mert klnben ktsgtelenl az ismeretlen birtok vlegnye llt ott elttem, gy, ahogy azt
Meaulnesolyankrltekintrszletessggellertanekem.
Mindkettenegyetrtettnkabban,hogyazrtvetteleaktstahomlokrl,mertaztakarta,hogy
felismerjk. Amikor azonban Meaulnes felugrott s felkiltott az mulattl, a fiatalember
flkapaszkodottacirkuszkocsiba.Elbbmgblintottegyetfelnkcinkosansrnkmosolygott,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

67/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

s most is volt valami megfoghatatlan szomorsg a mosolyban, mint ahogy ltalban


mosolyogniszokott.
HovtettemafejemrjngttMeaulneshiszentstntrkellettvolnaismernemamsikra
is!voltabohcruhsfrfiaznnepsgeken,ott...
S mris rohant volna oda hozz. De Ganache kzben elbarikdozta a porondot, gyhogy nem
lehetett tmenni rajta. S egyms utn oltotta el a nztr lmpit is, mind a ngyet. Nem
tehettnk mst, a tbbiek utn kellett mennnk. A tmeg lassan cammogott csak kifel,
megrekedve a prhuzamos padsorokban. Ott topogtunk mi is, a trelmetlensg apr tivel a
sznkban.
Amikorvgrekirtnk,Meaulneshanyatthomlokrohantacirkuszkocsihoz.Kettesvelugrltfel
a lpcsn, de hiba, csak nem nylott meg eltte. A lakkocsiban bizonyra, akrcsak abban,
melyazllatokszllsulszolgltottvoltakklnfleketreceikbenapni,atudskecskemeg
azidomtottmadaraikvgetrtanapsmindenkilefekdtmr.
Nyolcadikfejezet
CSENDRKALTHATRON
Ki kellett ersen lpnnk, hogy utolrjk apmkat, akik a tantnkkel az iskola irnyba
ballagtakasttutckon.Mostmrmindentrtettnk,mindenmegvilgosodottelttnk.Aza
nagy fehr rny, akit Meaulnes ltott az nnepsg utols jszakjn eltnni a fk kztt,
Ganache volt, a bohc. Flnyalbolta a szerelmben csaldott, letunt fiatalembert s elvitte
magval. S a hopponmaradt vlegnynek megtetszett ez a klns, szabad let, mely tele volt
veszllyel,jtkkal,kalanddal.Azvoltazrzse,hogymindentjrakezdhetgy,scsodlatos,
nemszngyerekkorvrismtre.
FrantzdeGalais,biztosakvoltunkebben,azrttagadtaleanevt,sazrtjtszottameg,mintha
sem ismern az utat, mely a birtokukra vezet, mert flt attl, hogy erszakkal visszacipelik a
csaldjhoz.Csakaztnemrtettk,hogyakkormitttbelmaeste,mirevoltj,hogyfelfedje
kilttsmirtakarta,hogytitkrllehulljonaftyol?...
,hnytervetnemkovcsoltMeaulnes,mganzkhazafelballagtakazutckon!Aztmondta,
hogymsnap,minthogygyiscstrtklesz,korareggelfelkeresiFrantzot.Sakkoraztnvele
egyttmennekel:oda,aBirtokra!Milyenpompsisleszgyalogolniafelzottton!Frantzmajd
kintieltteaszvt,semmitsehallgatel,sgyminden,demindenrendbejn.Sacsodlatos
kalandottfolytatdikmajd,aholvratlanulabbamaradt...
Snottbaktattammelletteasttben,valamimeghatrozhatatlanfurcsarmmelaszvemben.
Annyi mindenbl tevdtt ssze ez az rzs, kicsit annak is rltem, hogy msnap cstrtk
lesz,tehtnemkelliskolbamenni,megaztnottvoltezaszenzcisfelfedezs,amirecsakaz
imntjttnkr,hogyneisbeszljekarrlaroppantszerencsrl,amiosztlyrsznkljutott.
Mg ma is emlkszem, hogy els nagylelksgi rohamomban odafurakodtam a jegyz
legcsnybb lnyhoz s nknt felajnlottam neki a karomat. (Mskor bezzeg alig lehetett
rbeszlni,mertvalsgosknszenvedsnekreztem!)
Fj,keseremlkek!Hi,sszetrtremnyek!
Msnapreggelnyolcratjttkrfnyesrekefltcipbenindultunkel.vnkcsatjavalsggal
visszaverteanapot,gyragyogottnemisszlvavadonatjtkfdinkrl.Meaulnesaligtudta
visszafojtani a rhgst, valahnyszor rm nzett. Alig bukkantunk ki azonban a Templom
trre, Meaulnes ktsgbeesetten vlttt fel s vgtatni kezdett, lhallban. A tr res volt. A
cirkuszkocsiknak bottal thettk a nyomt. Csak egy repedt fazekat talltunk a helykn meg
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

68/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

szalmt,rongyfoszlnyokat,eldobottpaprokat.Akomdisokazjleplealattodbblltak...
Enyhe szellcske fjdoglt, mgis megborzongtunk a leheletre. Az volt az rzsem minden
pillanatban,hogymegbotlunkatrkavicsos,kemnyfldjben,shogytstnthasravgdunk.
Meaulnes, flrlten a fjdalomtl, ktszer is el akart vgtatni melllem, elszr a Vieux
Nanayba vezet tnl jtt r a mehetnk, msodszor, amikor a Farkassvnyhez rtnk.
Tbbszr is bernykolta kezvel a szemt, hogy elnzzen a tvolba, htha csak az imnt
indultakel.Nemtudtunkkistnisemmiokosat.Vagyegytucatkocsinyomottalltunkatren,de
annyira egymsba gabalyodtak, hogy nem tudtuk megklnbztetni ket, s aztn ezeknek is
nyomuk veszett a kves ton. Nem mehettnk utnuk, lzengve csorogtunk, ttlensgre
krhoztatva.
Visszafelcsellengtnkhtazbredezfaluba,amikorhirtelenngylovascsendrbukkantfel
az ton. Delouche mehetett rtk tegnap este, s most, ahnyan voltak, annyifel szrdva
vgtattak az utckon, hogy ellenrizzenek minden sarkot, akr a dragonyosok, ha fel kell
dertenik egy ismeretlen helysget... De korbban kellett volna idernik. A csirketolvaj
Ganachemrmegugrott,kisbartjvalegytt.Acsendrknyomozsaeredmnytelenvolt,sem
ket nem talltk meg, sem azokat, akik elfuvaroztk a megboldogult kappanokat. Jasminnak
egymeggondolatlanulelejtettszavblFrantzmgidejbenrdbbentarra,hogymiblislnek
meg a trsa, ha res a kassza. A szgyen s a flelem nem hagyta nyugodni, gyorsan
sszeeszkblt egy tiprogramot, s az volt az rzse, jobb, ha elszelelnek, mieltt mg a
zsandrokidernnek.Attlmrnemflt,hogyakarataellenrevisszaviszikdesapjabirtokra,
ezrtszerettevolna,haktsnlklisltjuk,mielttvglegeltnikaszemnkell.
Egyetlenrszletvoltcsak,amitnemtudtunksohamegfejteni.
Azon az jjelen, amikor Ganache feltrte a csirkelakat, Frantz otthon lzasan hnykoldott a
kocsiban s mg egy kedvesnvrt is elhvott hozz. Hogy tudta e kt dolgot sszeegyeztetni?
Pedigtulajdonkppenebbenamomentumbanbennevoltaszegnyrdgegszjelleme.Mertaz
igaz,hogymesterevoltalopsnakmegatekergsnek,deajszvtsemvonhattaktsgbesenki.
Kilencedikfejezet
AZELTNTTNYOMBAN
Leverten baktattunk hazafel. A knny hajnali kd mr eloszlott a napstsben, a
hziasszonyok ppen a sznyegeiket rztk ki s egymssal tereferltek. A mezkn, az
erdkben, tl a vroskn, olyan varzslatosan tndklt a tavaszi napfny, hogy amg lek, el
nemfelejtem.
Taln mg nem is emltettem: aznap valamennyi felssnek be kellett jnnie az iskolba, hogy
bentkszljenekakzelgfelvtelivizsgraadlelttfolyamn.MikorvisszartnkMeaulnes
lgorralsolyanizgatottan,hogyegypillanatigsemtudottnyugtonmaradni,ninkbbolyan
voltam, mint akit letaglztak egy llek nem volt az iskolban... A korai nap sugrkvjben
stkrezettszettepadunkporostetejeskrllelteafldgmbittottlepattogzottburkolattis...
Hogyistudtunkvolnakuksolniaknyvnkeltt,bnatunkonkrdzve,amikorkifelcsbtott
bennnket minden, de minden! A madarak vgan csicseregve ugrltak az gakon, az ablak
kzelben,osztlytrsainkkintcsatangoltakamezknmegazerdkben,sflegavgy,alz
nemhagyottnyugtonbennnket,hogyminlelbbelinduljunkatrkpsegtsgvel,melyeta
komdisfi gyahogy kiegsztett ez volt mr egyetlen s utols mentsvrunk, vgs
remnynk,miutnmrannyimindentmegprbltunkshiba...Esokcsbtsnakbizonyalig
tudtunk ellenllni! Meaulnes lefl stlt, nyugtalanul, odament az egyik ablakhoz, kibmult a
kertbe s aztn tstlt a msikhoz, mely a vroskra nzett. Mintha vrt volna valakit, akit
biztosanhibavr.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

69/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Tudodfordultodahozzmtudod,vanegyolyanrzsem,hogytalnnincsisolyanmesszea
birtok,mintahogyhisszk...
Saztneztmondta:
Tudod,mitcsinltFrantz?Atrkprlaztegyjrsztleradrozta,melyetnbelerajzoltam.
Saztnjblmeglltegypillanatra:
Valsznnek tartom azrt, mert a kanca, amg nem voltam bren, tehetett valami hossz,
teljesenfeleslegesvargabett...
Ott lltam egy nagy pad tetejnek tmaszkodva s fligmeddig lve rajta, mert csak az egyik
lbam volt a fldn, a msikat lbztam a levegben. Ttlenl, lehajtott fejjel figyeltem a
szavaira,btortalanul,csggedten.
Igen, igen jegyeztem meg de akkor hogyan lehetsges, hogy a batr egsz jjel vgtatott
veletekvisszafel?
jfltjtindultunktnakcsapottlelnkenaszavaimrashajnalingykormrkiisszlltam
akocsibl.Azahely,aholletettek,krlbellhatkilomternyirelehetSainteAgathetl,nyugat
fel.SnLaGarefeljttem,keletreonnan.Tehteztahatkilomtertiskikellkapcsolnunka
szmtsbl,SainteAgathesazismeretlenbirtokkztt.
Saztntettemghozzhaakzsgierdketelhagyjuk,legfeljebbnyolctzkilomternyire
vagyunkakastlytl.
Csakhogy ppen ennek a nyolctz kilomternek az irnyvonala hinyzik a trkpedrl!
emlkeztettemtavalsgra.
Ebben igazad van. Az erd tls szle is van vagy hatht kilomternyire, de mi az egy
kemnyktslegnynek,odavisszamegjrjaegydleltt...
Ebben a pillanatban Moucheboeuf toppant be az osztlyba. Moucheboeuf tzzelvassal,
knykkel azon volt, hogy j osztlyzatokat kapjon. Mindezt pedig nem j tanulsval akarta
elrni,hanemstrbersgvel,mertmindigazavarosbanigyekezetthalszni.
Meg mertem volna eskdni vigyorogta el magt , hogy csak titeket talllak itt. A tbbiek
mindelcsalingztakazerdbe,fszketszedni.JasminDeloucheavezrkgyismeriazerdt,
mintatenyert.
s,lszenten,egyszuszraelmondta,hogymilyenfitymlvabeszltekatbbiekafelvtelikrl,
Seureltanrrrl,megrlunkis,merthtkirndulniszottyantppenkedvk.
Hatnylegazerdbementek,akkorbiztosansszetallkozomvelkjelentettekiMeaulnes,
mertjmagamisodaiparkodom.Flegyrevalsznlegvisszatrek.
Moucheboeufelkpedvenzettr.
Nincskedvedvelemjnni?krdeztemgAugustinsegypillanatrameglltakszbn.Az
ajtflignyitvavoltshirtelenberamlottrajtaalangyos,napmelegtettetavaszilevegaseszn
szrketerembe.Mennyimindenvoltmgebbenakisramlmelegben!Ricsajok,kurjongatsok
sztak benne, madarak csicsergst lehetett kivenni belle s hallottuk, hogy a ktkvn
megcsrrentegyvdr,meghogyatvolbannagyotpattintottvalakiazostorval.
Nem mehetek br a ksrts majdnem nagyobb volt bennem, mint a jmborsg. Itt kell
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

70/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

maradnomdesapmmiatt.Tecsakmenj,desiessmvissza.Trelmetlenlvrlakmielbb.
Meaulnesmgegyutolstintettfelm,bizonytalanmozdulattalshirteleneltntaszememell.
Nagyvrakozssalindultnekiaztnak.
Seureltanrrtzrafelrkezetthaza.Nemaszoksosfeketeltnyevoltrajta,hanemaza
kpenye, amelyben horgszni jrt. Nagy, szles zsebeit be is lehetett gombolni. Fejn
szalmakalapotviseltskeskenylbszrvdjtisfltekerteabokjafl,hogynadrgszrane
legyen tjban. Az volt az rzsem, egy cseppet sem csodlkozott azon, hogy a fiknak hlt
helyt tallja. Leintette Moucheboeuft, aki hromszor is elszajkzta, hogy mit zennek a
srcok:
Haakartlnkvalamit,jjjncsakutnunkazerdbe!
Seureltanrrkiadtaaparancsot:
Szedelzkdjetekcsaksfelatkfdt!Mostrajtunkasor,hogyverebetfogjunk!Nemfogsz
elfradni,havelnkjssz,Franois?
Tagadanrztamafejem,mirenekivgtunkaztnak.
Mondanom sem kell taln, hogy Moucheboeuf kalauzolt bennnket. Olyan szerepet tlttt be
ezen a kis kirndulson, mint egy madrcsalogat spocska... Minthogy jl ismerte az erdt,
amerre a fszekrablk kujtorogtak, neki kellett idnknt, Seurel tanr r parancsra,
elrikkantaniamagt,egetfldetmegrezegteten:
Hejh!Giraudat!Delouche!Merrevagytok?...Hejh,Giraudat,Delouche!
Nekem meg az volt a feladatom, s ennek aztn tiszta szvembl rltem, hogy az erd szln
baktassakvgig,hanetnaszkevnydikokarraprblnnakelprologni.
Abbanatervben,melyetakomdisfikiigaztottshnyszordehnyszorbngsztnkmrt
Meaulnesnal!,voltegyvkonykavonaljeleztekisdltis.Innen,azerdszlrlvezetettaz
ismeretlen birtok fel. , Istenkm, mi volna, ha n tallnm meg, ma reggel... Mrmr
elhitettem magammal, hogy mieltt mg delelre hgna a nap, rbukkanok s tban leszek az
eltntkastlyfel...
Csodlatos, feledhetetlen sta volt!... Alighogy elhagytuk a vrmezt s befordultunk a
szlmalomoldaln,elvltaktjaink.Moucheboeuf,azrulJdssdesapm,msfelmentek.
Seureltanrrolyanmarconnlpkedett,minthalegalbbisegycsatakellskzepbekszlne
smegmertemvolnaeskdni,hogymgegycskamordlytisdugottazsebbe.
tvgtamegysvnyensnemsokodartemazerdszlre.Elszrvoltamletembenezena
tjon,olyanegyedl,mintazakatona,akirmltenvesziszre,hogynincsmelletteakplrja.
Novgreittvagyokgykpzeltemellegalbbisatitokzatosboldogsgkzvetlenkzelben,
melyetMeaulnesiscsakgyorsaniramlpercekrepillanthatottmeg,valamikorrgen.Egyegsz
dleltt ll a rendelkezsemre, hogy vgigfrksszem, vgigcserksszem az erd szlt, mely
klnben a krnyk legelrejtettebb, leghvsebb rsze. S ugyanakkor idsebb fivrem is
nyombanvan,hogymegtalljaazelveszettbirodalmat.Azerdszlenamezsgye,amitkvetek,
olyan,mintegykiszradtpatakmeder.Lehajtottfejjelmegyekafklehajlgaialatt,melyeknek
anevtnemtudomugyan,devalsznleggerfklehetnek.Azsvnyvgnegysvnyllta
utamat.tugrottamrajtasmrisegyszlescsapsonlpkedektovbb,melynekbrsonyoszld
gyepepatakkntkanyarogalombokalatt.Amerreelvezet,idnkntegyegycsalnrabukkanok,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

71/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

minvgiggzoltakakocsikerekek,vagyegyegyderkbatrthosszszrmacskagykrre.
Olykor, pr lpsnyit, vkony fvenybe spped a lbam. S aztn, az htatos csndben, egy
madrtrillizengnekaflembeszinteltommagamelttazdeskiscsalognyt,deleisintem
rgtn magamat, hiszen azok csak este dalolnak , hallom a madr trillit, nem is trilla, mert
mindig azt a dallamtredket fjja konokul: mintha maga a reggel szlalna meg halkan, az
rnyaslombokalatt,pompsstracsalogatvaazgerfkhvsrengetegbe.Samadr,anlkl
hogyltnm,jn,jnvelem,kitartan,csknysen.
Elszr letemben, kedvemre kalandozom, a magam rmre barangolok ezttal. Most vgre
nem kagylkat kell gyjtenem, miket partra vetett a vz, Seurel tanr r rgus szemeinek
felgyeletvel nem kosbort kell szednem, amit mg apm maga sem ismer, pedig a feje az
egsziskolnak.SmgcsaknemisMartinapmezejnkellkdorognom,hogymegkeresska
kiszradt s beomlott kutat, melyet rcsokkal takartak le, hogy bele ne zuhanjon valaki
mrhetetlen mlybe, s mit annyira ellepett, annyira felvert az elburjnzott f, hogy sokszor
rkig kerestk, mg vgre megtalltuk... Sokkal, de sokkal titokzatosabb feladatom van. Meg
kelltallnomatitkostjrt,amirlannyitrnakaknyvek,argbezrultutat,melyremrnem
tudrbukkanniahallracsigzottmesebelikirlyfi...Ilyesmiegyhatrtalanulszabaddlelttn
trulazemberel,amikormrteljesenmegfeledkezikazidrl,mikormrgysetudja,tizenegy
ralehete,vagymrdlfeljrhatazgenanap...Sekkor,azerdsrjben,hirtelenszttrva
a lombokat, bizonytalan mozdulattal valahol fent, az arca, a szeme magassgban, feltnik
vratlanul a rg keresett svny, mely olyan, mint egy hosszks, rnykos fasor, halvny
fnysugarakkalavgn...
gy baktatok svrg remnnyel, rszegen a szabadsgtl, s egyszerre csak a fk kzl egy
tiszts bukkan el, nem is tiszts, egy mezcske csupn. Eszembe se jutott, hogy ilyesmi
elfordulhat velem s mris a kiserd vgre jutottam. Pedig eddig mindig az volt az rzsem,
hogyvgtelenlmesszelehet.Sittajobboldalamon,ittll,magasfaoszlopoktlkrlvveaz
erdszlak, mely mintha zmmgve dongana a fk rnykban. Az ablakprknyon kt hurka
alak harisnya szrad a szlben. Valahnyszor az elmlt vekben elvetdtnk az erd szlre,
suttogvamutogattunkegymsnakaroppantsttblelcsillanpicifnyre:"Ottvan,arra,arra
messze,azerdszlak.OttlakikBaladierbcsi,azerdkerl."
De soha nem merszkedtnk el, mg a kzelbe sem. S mindig gy hallgattuk, mintha valami
klns, mesebeli utazsrl lett volna sz, ha valaki ezt mondta: "Ott jrt az erdszlak
kzelben."Ezttalnisottjrtamazerdszlakkzelben,desemmiklnsetnemfedeztem
felrajta.
Vratlanulfjnikezdettagyngbbiklbam,samelegis,miteddigflsevettem,bgyasztani,
tikkasztanikezdett.Mrmrelfogottaflelem,hogymostaztnvnszoroghatokhazaegyedl,
mikor egyszerre csak a kzelemben felrikkant Seurel tanr r madrcsalogat spocskjnak,
Moucheboeufnek a hangja s utna ms hangok is hallatszottak. Engem hvtak, az n nevemet
kurjongattkvihorszva...
Hatht felss kamasz esett bele a csapdba... Lgott is m az orruk, egyedl a jds
Moucheboeufnekcsillogottdiadalittasanaszeme.Hogykikvoltak?Giraudat,Auberger,Delage
nevreemlkszem,devoltakottmsokis...AmadrcsalogatspocskasegtsgvelSeureltanr
r foglyul ejtette ket. Volt, akit egy vadcseresznyefrl rnciglt le, mely ott lldoglt
magnyosanegytisztskzepnmsokatakkorcspettel,mikorppenazldharklyokfszkt
dzsmltk.Giraudat,akitegymskztcsakdagadtszemmamlasznakhvtunk,skinekmindig
mocskosvoltakabtja,amadrfikkatakeblrerejtette,azingeal,csupasz,melegbrhez
szortva. Kt cimborjuk hirtelen kmfort jtszott, megneszelve, hogy Seurel tanr r itt van:
DelouchevolttalnsakisebbikCoffinfi.Elszrmgcsakvisszakajdcsoltaktrfsan,hogy
"Mouchebfg""Mouchebfg",miketvisszhangozvavertvisszaazerd.ErreMoucheboeuf
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

72/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

bosszsan s elg meggondolatlanul ezt rikkantotta feljk, mint aki egsz biztos mr a
dolgban:
Nincsmshtra,regfik,gyertekcsakszpenle.Seureltanrrnakvolnaegyktkzvetlen
szavahozztok...
Erre aztn riadt csend volt a vlasz, de azt mg hallottk, amint az erd irnyba vettk az
tjukat, mert halkan felzizzent talpuk alattaz avar... Sminthogy gyismertkazerdt,akra
tenyerket,nemkellettattltartaniuk,hogyazonnalelcspikafrakkjukat.KlnbenMeaulnes
nakisnyomaveszett,senkinemtudta,hovtnt.Hibacsalogattk,hibarikoltoztkanevt,
nemjttvlaszrsemerrl,gyhogyabbaishagytukahibavalkeresst.
Dl is elmlt mr, mire rtrtnk az orszgtra. Lassan, nyakig srosan, lg orral
vnszorogtunkfradtsgtlrogyadozlptekkelSainteAgathefel.
Ahogy kibukkantunk az erdbl, miutn letopogtuk a sarat a cipnkrl a felszradt ton,
elviselhetetlenltzttanap,rnyknemvoltsemerre.Azelbvl,csillogtavaszireggelnek
nyomt se talltuk. lmost kora dlutn szuszogott a tj fltt. Ittott, a kihaltnak ltsz
tanykon elkukorkolta magt vigasztalanul szomoran egyegy kakas, amerre elmentnk. A
vrmezszlnmeglltunkegypillanatra.NhnysztvltottSeureltanrranapszmosokkal,
akik ppen akkor kszldtak fel az ebdjktl, hogy ismt nekilssanak a munknak. A
svnyreknyklvehallgattkapmat.Seureltanrrdohogvapanaszkodottnekik:
Nzzkcsakezeketatzrevalgzengzokat!IttvanpldulezaGiraudat.Mertmitcsinltez
arosszcsont?Fszkeketdzsmltsafikkatbedugtaazingeal!Aztnleszvelk,amilesz!
Szpkisalak,mondhatom!
Olyan rzsem volt, hogy a napszmosok tulajdonkppen rajtam somolyognak, hogy engem is
kztkcspettSeureltanrr.Ksbbmrtncoltafejkanyakukon,gyrztaketanevets,s
minthogy igazn jl ismertk a klykket, egyltaln nem csodlkoztak rajta, szinte
termszetesnek talltk. S amikor Seurel tanr r ismt tnak indult hazafel a sznalmas kis
csapatln,mgodasgtkneknkhalkan,mintvalamihtpecstestitkot:
Az imnt egy hrihorgas fickt lttunk erre, biztosan tudjtok, kire gondolunk... La Grange
felljttkocsin,sitttettkle,amerreelkanyarodikazt.Nyakigsrosan,sszevisszaszakadt
ruhban lattyogott el erre. Megkrdezte, nem lttunke iskols fikat errefel. Azt mondtuk,
hogy de igen, reggel erre mentek, az erd fel, de vissza mg nem lttuk jnni magukat. Erre
aztn,cseppetsemsietve,elindultSainteAgatheirnyba.
Avrmezszlnegykispatakfolyt.IttbukkantunkrMeaulnesra,albtlbztappenahd
karfjrl. Hallosan fradtnak, kimerltnek ltszott. Amikor Seurel tanr r faggatni kezdte,
hogyhol,merrekujtorgott,aztameglepvlasztadta,hogyisalgssrcokathajkurszta,
sajnos, eredmnytelenl. Odafurakodtam mell s halkan, a fogaim kzl sziszegve
megkrdeztem,hogymivan?Csggedtenrztamegafejt:
Seholsemmi!Sokfeljrtam,deegyiksevoltaz,mgcsaknemishasonltottarraaztra!
Amikor bekaptuk az ebdet, bevettk magunkat az osztlyunkba, ahol senki se volt, csak mi
ketten. Kint ragyogan sttt a nap, de bent stt volt, hideg... Meaulnes odalt a katedrra s
fejt kezre hajtva, elaludt. Sokig fekdt gy, karjra borulva s az arcrl tlve zavaros,
szomor dolgokat lmodott. Estefel, mint aki valamilyen fontos elhatrozsra jutott, soksok
tnds, fontolgats utn, megrt egy levelet, desanyjnak cmezve. Csak ezekre a dolgokra
emlkszem, ezek maradtak meg bennem ebbl a gyszos hangulat estbl s abbl a napbl,
melyheztalnifjsgunklegnagyobbkudarcafzdik.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

73/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Tizedikfejezet
RUHKSZRADNAKATANTEREMBEN
Bizony,elreittunkamedvebrre,amikorazthittk,hogymrittvanatavasz.
Htfn dlutn, kzvetlenl a tants utn akartuk megcsinlni hzifeladatunkat msnapra,
akrcsak a nyri hnapokban szoktuk. Minthogy a teremben mr elg stt volt, kt padot
kicipeltnk nhnyan az udvarra. Azonban alig rtnk ki, pillanatok alatt beborult s egy
hatalmas escsepp hullt le a magasbl egyik fzetnkre. Gyorsan sszeszedelzkdtnk s
visszahurcolkodtunkatanterembe.Aszlesablakonkeresztl,ahatalmasteremstthtterbl
bmultukazlomszneget,amintkergetveztkrajtaegymstafelhk.
Meaulnes is itt llt, is nzte az gboltot s egyik keze rajta volt az ablak kilincsn. Halkan
szlaltmeg,szinteakaratlanul,minthaharagudnamagra,hogyannyikesersg,annyifjdalom
gyltsszeaszvben.
suttogta mennyire msknt suhantak akkor a felhk! Aznap, amikor ott trappoltam az
ton,akancval!
Milyentrlbeszlszitt?fordultfeljeJasmin.
Meaulnesnemfeleltakrdsre,minthanemishallottavolna.
n bizony kotyogtam kzbe, hogy msra tereljem a szt a legszvesebben ilyen idben
utaznk.lnkakocsinszakadesben,sfejemflegyesernyttartank.
nmgolvasnkis,vgigazton,minthakisetettemvolnaalbamahzbltoldottameg
egyklyk.
Akkor nem esett s egy fikarcnyi kedvem se volt bizony olvasni mondta mintegy magnak
Meaulnes,mohszemmelbmultamaltnivalkat,szinteittammagambaatjat.
S ekkor Giraudat is kzbelefetyelt megkrdezte, hogy tulajdonkppen merre is jrt? De
Meaulnesmostsevlaszolt,sszeszortottakonokanazajkt.Jasmindhsenhorkantfel:
Tudom,tudom,hanemismondod...Mrmegintazonahreselcsatangolsodonjrazeszed!...
Szavainakezttalnemvoltsemmile,ahangjblbklkenysgrzdttsnagykpskdsis,
mintha legalbbis valami halvny gze volna a titokrl. Azonban erlkdse krba veszett,
Meaulnes r sem hedertett. S minthogy egyre inkbb sttedett, a tbbiek, a vroskban kint
lakk,egymsutnnekiiramodtak,hogyminlelbbhazarjenek,kabtjukatafejkfltartva
azuhogjegeszporesben.
Akvetkezhtderekigmrkisemderlt,ilyenmaradtazid.Azacstrtkmgazelznl
isnyomottabbhangulatvolt,sokkalremnytelenebb.Amerrecsakellttunk,mindentbebortott
a kd, szinte borzongtunk tle, ha csak szemnkbe tnt rosszabb volt ez, mint a tl
legpocskabbnapjai.
Millie megrlve a vrva vrt j idnek, mg a mlt hten megbeszlte a mosnnkkel a
nagymosst. Arrl most lmodni se lehetett, hogy a kertsre teregessk ki szradni a
fehrnemt, mint mskor szoktk. St mg a padls se jhetett szmtsba, az ott kihzott
ktelek, annyira hideg volt s nyirkos a leveg, hogy tletnapig se szradtak volna meg ott a
ruhk.
Megtrgyalva ht a helyzetet desapmmal, remek tlete tmadt: minthogy cstrtkn gy
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

74/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

sincstants,legjobblesz,haalaposanbedurrantanakaklyhbasafehrnemtodateregetika
kzelbe. Minthogy azonban nem lltunk valami jl tzel dolgban, apm gy dnttt, hogy
aznapsemazebdlbennemgyjtunkbe,semakonyhban,Milliemajdazosztlybanfzimeg
azebdetis,sottfogunktanyznivalamennyienegsznap.
Amikor meghallottam hiszen olyan fiatal klyk voltam mg ugrabugrlni kezdtem
rmmben.Azthittem,hogypompsnnepneknznkelbe.
Hthiszensznalmasegynnepvoltazanap!...Afehrnem,melyottszradtaklyhakrl,
felfogott minden meleget. Pokoli, vacogtat hideg volt a teremben. Kint az udvaron szitlt
cseperszett,szntelenlszemergettabgyadttlies.Smgiskizteideazudvarraazunalom
Augustint,valamivelkilencrautn,sniskicsalingztamutna.Ottcsorogtunkhallgatagona
kapu eltt, a vasrcsok kz szortva fejnket s bmszkodtunk kifel a vroska fel. Az
tkeresztezdsnl egy halottas menetre lettnk figyelmesek, a klvros fell jttek. Szekren
hoztk a koporst, kt kr hzta csndesen cammogva. A nagy plh Krisztuskereszt eltt
megllt a menet, s a koporst letettk egy klapra, pontosan ott, ahol valaha rgesrgen
Pasquier mester, a mszros megpillantotta a komdisfi cselleng rszemeit... Vajon hol,
merre kszlhatott most a kapitny, ki oly pompsan szervezte meg akkor jjel hzunk
ostromt?...Aplbnos,akntorsadalrdaszoksszerintafldrehelyezettkoporskrlltak
sszomorhalottinekeiketodaterelteflnkbeaszl.Tudtuk,hogymsnemvrhatrnkmr
ezen a napon. gy telik el majd az egsz, oly remnytelenl, mint ahogy az llott, srgs vz
folyikleacsatornn:poshadtanbugyborogva.
SmostmegyekaszobmbafordultfelmvratlanulMeaulnes,hogybecsomagoljak.gy
m, Seurel, mlt cstrtkn rtam egy levelet desanymnak, hogy Prizsban szeretnm
befejeznitanulmnyaimat.Mgmaelmegyekinnen.
Scsaklltotttovbbrais,nzveafalut,skezeottpihentafejemellett,fogvaarcsot.lltam
hallgatagon. Mi rtelme lett volna megkrdeznem, hogy tehets desanyja, ki eddig is
mindenben a kedvt kereste, nem utastjae vissza ezt a szeszlyt? Mi rtelme lett volna
kvncsiskodnom,hogymrttmadtfelbenneegyszerreavgyPrizsirnt?...
Azthiszem,sokfajtarzshboroghatottekkorszvben,fjtnekistalnfltisitthagyniezta
kedvesSainteAgatheitjat,hiszenmgiscsakinnenindultelfurcsakalandjraatlen.
S hogy mltak a percek, egyre inkbb a hatalmba kertett engem is valami szvet szorongat
szomorsg.
NemsokraittaHsvt!suttogtanagyotshajtva,mintegyvlaszulnmakvncsisgomra.
Hamajdtallkoztlveleaprizsihzban,ugyemegrod?Fogszrninekem?krdeztemtle
szorongva.
Perszehogyrok,sneflj,megtartomaszavamat.Hiszenabartomvagy,akiscsm,tudod
jl,Franois...
Sbartsgosantlelteavllam.
Csaklassacskndbbentemr,hogymindennek,mindennekvge.HaPrizsbanfolytatjatovbb
atanulmnyait,negyedlmaradok,snemleszvelemittMeaulnes,sohatbb.
Smgcsakremnyemsevolt,hogytallkozomvele.Legfljebb,hanismegkeresnmaztakis
palottPrizsban,ahovazrtmegy,hogymegtalljaaflbeszakadtkalandnyomait...Deezoly
sovnyvigaszvolt,hiszenittlltelttemMeaulnesis,szintnszomoran...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

75/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Amikor szleimmel kzlte elhatrozst, Seurel tanr r megrknydve nzett r, de


rvidesenbeltta,hogyAugustinhelyesenrveljvjtilletenMilliepedig,mintaffletakaros
hziasszony,egyrecsakazonsopnkodott,hogymitgondolmajdrlakosztosunkdesanyja,ha
ilyen fenekestl felforgatva tallja a hzat... Augustin, szvem legnagyobb szomorsgra,
rvidesen ksz volt a csomagolssal. Mindannyian segdkeztnk neki, n elkotortam a
lpcshzifeljrallnneplcipit,anymfelkutattaasubltfikbantisztafehrnemit,apm
sszeksztetteanyaknyvikivonatait,bizonytvnyait,mgMeaulnessszektztetanknyveit,
soksok fzett. Percek alatt egy halomban egytt volt minden, minden, amije csak van egy
tizennyolcvesfiatalembernek,akielindulanagyvilgba.
Meaulnes desanyja pontosan dli tizenkt rakor llt meg kocsijval az iskolaudvarunkon.
Ebdelni elvitte magval Augustint a kocsmba, Danielhez. Majd, szinte minden
magyarzkods, mentegetdzs nlkl kocsira ltek, miutn lova kiszuszogta kiss magt s
beabrakolt,mgodavoltak.Kiksrtkvalamennyienketakapuigsokigintegettnkutnuk,
amgcsakbenemfordultakakereszttnl.
Milliegondosanlecsuszoltaalbtakszbnsbesietettazebdlbe,melyolyanhidegvolt,
mintegyjgverem.Rendetakartcsinlni,eltntetniaszanasztszrtholmikat.Hosszhnapok
ta elszr maradtam gy egyedl, elszr kellett szembenznem egy vgelthatatlannak
grkez cstrtk estvel. S a legborzasztbb az volt, hogy reztem: ezzel az cska batrral
itthagyottazifjsgis,elsuhanttlem,visszahozhatatlanul,rkre.
Tizenegyedikfejezet
NISJDSSORSRAJUTOK...
Miheziskezdhettem,gyelrvulva?
Azidlassacsknjobbrafordult,valamitfelszakadoztakafelhk.Voltak,akikmegeskdtekr,
hogymindjrtkistanap.
A hatalmas pletben valahol kikicsapdott egyegy ajt a szlben: s aztn megint csend lett,
selymes,suhog.Idnkntapmtbaktatottazudvaron,azresszeneskannval,hogymegtltse
jra a klyht. Ahogy belestem az udvarrl, lttam, hogy lebegett a padok kzt kihzott
kteleken a fehrnem. Bevallom, egy cseppet sem vonzott a meglep hirtelensggel padlss
tvarzsolt rideg hodly, semmi kedvem nem volt bemenni. Mert mit csinlhattam volna
odabent? lhettem volna napestig, biflzva az v vgi vizsgatteleket, kszlve a felvteli
vizsgkrasajnos,ezvrtcsakrmezentl,ezvoltazegyetlen,amivelelfoglalhattammagamat.
Azonbanvalamifurcsadolgotistapasztaltam:unatkoztam,valsggalrabulejtettazunalom,s
mgis mintha felvillant volna elttem a szabadsg csillaga is. Most, hogy Meaulnes elment
tlnk, vge szakadt ennek az ldatlan kalandnak legalbbis az volt az rzsem, hogy vgre
megszabadulok msok gondjaitl hiszen mennyi idmet elrabolta ez a titokzatos, furcsa
piszmogskrltte,melymegakadlyozottabban,hogyamagamlettljem,mintmindenki
msavilgon.Most,hogyMeaulneselmenttlnk,mrnemkellettbizalmasakntkalandjaival
foglalatoskodnom, megszntem nyomhajkursz testvre is lenni, s az lehettem vgre, ami
eredetileg voltam, osztlytrsaimhoz hasonl falusi gyerkc. Nem is esett klnskppen
nehezemre,csaktermszeteshajlamaimatkellettezutnkvetnem,szabadon.
A legkisebb Roy fi ott ment el elttnk, a srtl cuppog utcn. Egy madzag vgre hrom
egymssalklnklnsszektzttgesztenyveljtszadozottmegforgattaafejefltt,majd
elengedte a sprgt s bereplt az udvarunkba e furcsa, szokatlan jtk. Annyira el voltam
anytlanodva, annyira nem tudtam mihez kezdeni, hogy a legnagyobb rmmel lelltam vele
jtszani,ktszervagyhromszorisvisszahajtottamnekiajtkt,amitjramegjraberptett
tafalon,albamel.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

76/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Hirtelenabbahagytaegyerekesszrakozst,mertaRgiPallfellfeltntegykordazton.
Lelkesenutnaloholtsmacskagyessggelfelkapaszkodottakocsihtuljra,melymegsemllt,
de mg csak le sem lasstott. Megismertem mr messzirl, Delouchek kocsija volt, legjobb
lovukvolteljefogva.Jasminltabakon,mgtteakvrBoujardonllt,vllbafogdzva.A
mezkfelljttekvisszafel.
Gyerecsakteis,Franois!kajabltkiakocsiblJasmin.gyltszik,kmeijelentettkmr,
hogyMeaulnesmadlbenPrizsbautazott.
Serrenakieddigsohanemtettemilyesmitanlkl,hogybeszltamvolnaanymknaknis
flkapaszkodtamJasmindcgkocsijra.Ottlltambenne,akratbbiek,akordoldalnak
tmaszkodva.Hozzjukvittbennnket,akocsmba...
Mostittlnkazzlethtsrszben.Delouchennek,Jasmindesanyjnaknemcsakkocsmja
van, hanem vegyeskereskedse is. Az ablak alacsonyan van s a tncol napsugarakban
lubickolnakaklnfleplhdobozokmegeceteshordk.AkvrBoujardonazablakprknyon
l, felnk fordulva s a dagadt pasasok szles mosolyval tmi a fejt. Kanllal zablja a
teastemnyt.Kezegyben,egyhordnottllafrissenfelbontottdoboz.AlegkisebbRoyfi
idnkntfelfelvisongagynyrtl.resbizalmaskodssalfecsegnkegymssal,melyneknincs
semmiaranyfedezete.gyltszik,ezutnJasminnalsBoujardonnalcimborlok.Egycsapsra
teljes egszben megvltozott az letem. Az az rzsem, hogy Meaulnes mr rgen, igenigen
rgenmenteltlnkskalandjaisszomor,vzznelttihistria,smrrgesrgenvgetrt.
A legkisebb Roy fi felemeli a padl egyik kijr deszkjt s elhalsz alla egy megkezdett
veg plinkt. Delouche mindannyiunkat megknl vele, de minthogy csak egy poharunk van,
mindannyian abbl iszunk. Nekem adjk ide elszr, mozdulatukban van valami flnyes
leereszkeds, mintha mg nem lett volna alkalmam hozzszokni az effajta vadsz s paraszti
szoksokhoz...Bevallom,aleereszkedskfeszlyezvalahogy.SminthogyppenMeaulnesra
tereldik a sz, elfog a vgy, hogy ezt a feszlyezettsget elzzem, hogy visszanyerjem lelki
egyenslyomat. Be akarom bizonytani nekik, hogy n aztn ismerem m az egsz histrit s
elkezdek fecsegni rla. Nem sok az egsz, pr sz, amit mondok. Nem is rtem, mennyiben
rthatnknekiezzel,hiszenittenikalandjairarkreponttevdtt...
Rosszul mesltem el taln a trtnetet? A tbbire nem gyakorolt olyan hatst, mint amilyet
vrtam.
jdonslt cimborim mint a j reg vidkiek, akiket semmi se hoz ki a sodrukbl egy
fikarcnyitsincsenekmeglepdve.
Htholjrtvolna?Egylakodalmon!stottunottanBoujardon.
DeloucheegyzbenPrverangebansokkaltaklnbetltottennl.
S mirt volna olyan titokzatos ez a kastly? Biztosan szp szmmal vannak a krnyken
olyanok,akiknekharangozvalamirlaazemlkezetkben.
S mirt volt az a hh azzal a gynyr fiatal lnnyal? Meaulnes, mihelyt leszolglja
katonaveit,elveszifelesgl.
Sokkaljobbantettevolnallaptottamegvalamelyikk,haMeaulnesneknkisbeszlrla
s neknk mutatja meg a trkpet. Az mgse volt szp tle, hogy egy ismeretlen komdissal
paktltleinkbb.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

77/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Hogynemvoltsikerem,mostmrlegalbbkiakartamhasznlniazalkalmat,hogyfelcsigzzam
a kvncsisgukat: az volt a tervem, hogy elmondok mindent a komdisfirl: kiflemifle
volt,honnankerltideklnstrtnetetalnmgketsehagyjahidegen...DeBoujardons
Delouchehallanisemakarrla:
Mindent neki ksznhetnk. fordtotta el tlnk Meaulnes szvt, pedig addig micsoda
remek cimbora volt! Az agyban szletett meg az az ostoba tlet, hogy megostromoljuk,
krlkertskakkorjjelahzatokat.Valsggalbasskodottfelettnk,mindannyianakatoni
lettnk,mertbesoroltmindannyiunkatszabadcsapatba...
Ugye, igazam volt fordult Jasmin Boujardon fel, s aprkat biccentett a feje, mg ezeket
mondta,hogyelmentemacsendrsgre,fljelentettem.Megkrostottaavroskalakit,sha
nemteszem,mennyiborsottrtvolnamgazorrunkal!...
Mrszintemagamisezenavlemnyenvagyok.Biztosanmindenegszenmskppenalakult
volna,hanemkertnkennyihkuszpkusztadologkr,hanemfogjukfelilyentragikusan.
Hogyidejutottunk,mindezktsgtelenlFrantznakksznhet,kihontalanlett,kielvesztette
mindent...
Dehirtelen,amgezekenkrdzmtndve,zajhallatszikaboltfell.JasminDelouchevszes
gyorsasggal eldugja a plinksveget egy hord mg, a kvr Boujardon leugrik az
ablakprknyrl,rlpvevletlenlegypkhllepte,resflaskra,melyfeldltsgurulnikezd
s majdnem ktszer is hasravgdik rajta. A legkisebb Roy fi htralkdi ket, hogy mielbb
kintlegynkahelyisgbl,mikzbenmajdsztpukkadarhgstl.
Tulajdonkppenaztsemtudom,hogymirlvansz,develkloholoktvgtatunkazudvarons
egy ltrn felkszunk egyms utn a sznapadlsra. S kzben hallom, hogy egy ni hang
alaposanleteremburzbennnket,elmondmindennek:lhtnek,csavargnak,gzengznak!
Bzisten,nemhittem,hogyilyenhamarhazatrmentegetdzikJasminsuttogva.
Csak most rtem meg, csak most dbbenek r, hogy desanyja tudta nlkl voltunk ott,
suttyombanshogyaplinkt,stemnytcsakgyelemeltk.Legalbbakkortcsaldtam,mint
egyhajtrtt,akiazthiszi:egyemberrelllszemkzt,azzalbeszlgetshirtelennyilallikbela
felismers,nememberez,hanemmajom.Egyetlenvgyamvan,minlelbblentlegyekerrla
sznapadlsrl,ezakisheccigaznakedvemetszegte.Klnbenis,ksestrejrazid...A
kertekfellopdzom.Ktmsikkertenkelltfutnom,mostmgkikerlmeztapocsolyt.Sott
vagyok,asros,esztattautcnaDanielflekocsmaeltt,melynekfnyeikikivillannakaz
tra,megcsillantvaatcsktetejt...
No,nemvalaminagyondicsekedhetnkelamaiestmmel.Mraztkeresztezdsnljrok.S
anlkl,hogyakarnm,hirtelenarrl,amerreelfordulazt,felrmlikegydarabos,testvriarc
mgltom,amintutolskatintegetkezvelsaztnakocsitelnyeliamesszesg...
Metsz,hidegszlpaskoljaakabtomat,minthacsakatliszlbredtvolnafel.Serrleszembe
jut a szomor, de mgis oly gynyr mlt. Egyszerre minden olyan vigasztalannak tnik
elttem.Azosztlyhatalmastermbenvrnakrmavacsorval.Aklyhacsakcsnjnkpkdi
ameleget,ahevesszlrohamokszerteviszikalangyoslevegt.Szinterzahideg,mgapms
anymprdikcittartanak,hogydlutnelcsavarogtam.Mgazsemvidmtjaaszvem,hogy
leljek az asztal mell, rgi gyerekkori helyemre, gy visszarzdva a hajdani megszokott
keretekkz.MaesteMillienemtertettmegmindannyianatrdnkrlesznk,odatelepedve,
ki hova tud szanaszt a stt teremben. Sztlanul, csndesen majszolom a lepnyt, melyet
anym a klyhn sttt meg ezzel akart kiengesztelni bennnket, hogy egsz nap haztlanok
voltunk, hogy ott kellett csellengennk a tanteremben. Az izzra hevlt karikkon azonban
sajnos,atsztakicsiktodagett...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

78/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Vacsora utn egyedl, hallosan egyedl vagyok a szobmban. Amilyen gyorsan csak tudom,
lehnyom magamrl a ruht s zsupsz, be az gyba, a dunyha al. Ezzel akarom elcsittani,
elbabusgatni magamban a lelkiismeretfurdalst, mely szomorsgom mlybl egyszerre csak
felttte fejt. Az j folyamn ktszer is felbredtem, elszr mintha megreccsent volna
Meaulnes gya, melyen hirtelen szokott, egyetlen mozdulattal megfordulni. Msodszor arra
riadtam, mintha Augustin lopdzna nesztelenl a padls hatalmas trsgein keresztl,
megbolygatvaazjszakacsendjt...
Tizenkettedikfejezet
HROMLEVELETKAPOKMEAULNESTL
HromleveletrtmindsszeMeaulnes,csakennyitkaptamtleletemben.Mgmindigrzm
ket, valahol a fikosszekrnyem mlyn. Valahnyszor a kezembe kerlnek, mindig gy
olvasomket,mintakkorrgen,ugyanolyanszomorsgszortjaelaszvem.
Elslevele,alighogyelutazott,ktvagyhromnaprarrkezett.
KedvesFranois,
Madlutn,alighogymegrkeztemPrizsba,rgtnelmentemamegadottcmre.Az
eredmny:semmi.Nemtartzkodiksenkiahzban,svanegyolyanrzsem,hogy
sohasetallokittsenkit.
Aszbanforghzklnbenegyemeleteskispalota.DeGalaiskisasszonyszobja
valsznlegazemeletenvan.Azablakokatottfentvalsggalelrejtikalombok.A
jrdrl azonban egsz jl lehet ltni ket. Jl ltszanak a gondosan sszevont
fggnyk,sazthiszem,csakegybolondbanmerlhetnefelazaremnysg,hogy
majdegynapfellibbenazegyiksmglekibukkanYvonnedeGalaisarca.
Ahzhomlokzataazegyikkrtranz...Mrrgyeznekafk,skicsitszemerkltaz
es.Nemmesszetlem,sznetnlkljttekmentek,csilingeltekavillamosok.
Sokigmszkltamflsalazablakokalatt,talnktraiseltelhetettkzben.A
mellette lev hzban egy borkereskednek a pincje van, betrtem hozz egy
pohrra, mert idegestett az a tudat, hogy betrnek nzhetnek, aki valamilyen
gaztetten tri a fejt. S aztn megint fl s al stltam, mint egy rszem,
hibavalan,remnytelenl.
Lassanleszlltazest.Azablakokmgttmajdnemmindenttkigyltakalmpk,de
aznablakaimmgttnemvillantfelsemmifny.Biztosanresahz.Pedigmr
nemsokittvanaHsvt.
ppakkor,amikorelhatroztam,hogyhazamegyek,feltntasarkonegyfiatallny
vagyasszonymagamsemtudom,melyiklehetinkbb,sleltafkalazegyik
padra, melyet csatakosra paskolt az es. Fekete ruha volt rajta, kis fehr
csipkegallrral a nyakn. Amikor vgl is eljttem, mg mindig ott lt,
mozdulatlanul, pedig hvs lett az este. Csak lt s mintha valamire vrt volna.
Vagytnvalakitvrt?Ebblislthatod,hogyPrizsbangarmadvalszaladglnak
ahozzmhasonlbolondok.
AUGUSTIN
Telt, mlt az id. Augustin nem rt, sem hsvthtfn, sem az elkvetkez napokban, hiba
vrtam tle legalbb egy krtyt. S radsul, hogy elmlt a nagy hsvti lz, csndesebbek,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

79/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

nyugodtabbaklettekanapok,smimstistehettem,vrtamanyarat.Aztnjttjnius,avizsgk
ideje.Elviselhetetlenlmelegvoltezajnius,fojtogatprjartelepedettavidkresmgcsak
meg sem mozdult a leveg, mg csak egy enyhe szlfuvalom se lebbent a fk kztt. Az
jszakkisilyenekvoltak,szrazak,fojtogatak,nemhoztaksemmilehlstsgyegypillanatra
sem enyhlt e knz gytrelem. Ezekben a tbolyt jniusi napokban kaptam meg Meaulnes
msodiklevelt.
189...jniusa
Kedvesbartom,
Mostaztnigaznnemlehettbbremnyem.Tegnapestetudtammegeztalesjt
hrt. Percrl percre elviselhetetlenebb a fjdalmam, mit szinte nem is reztem az
elspillanatokban.
Szoksomm vlt, hogy estnknt mindig letelepszem a padra s onnan figyelem a
palott,tndve,mgmindigmindigremnykedve.
Tegnap koromstt volt az este, tikkaszt s fullaszt is egyben. A fk alatti jrdn
sokancsorogtakbeszlgetve.Afeketnblogatlombokontzldesencsillantmeg
afny.Amellettelevhzmsodik,harmadikemeletnkivilgosodtakazablakok.
Ittottegyegyszrnytrvanyitvallt,mertkornbekszntttanyr...Azasztalon
ltszott a bartsgosan pislog lmpa, mely eloszlatta a jniusi est langyos
flhomlyt, s szinte ltni lehetett a szoba legtvolabbi zugt is... , ha egyszer
YvonnedeGalaissttablakbangylnakigyafny,azthiszem,erttudnkvenni
btortalansgomon, felfutnk a lpcsn, kopogtatnk az ajtajn s aztn btran
belpnk...
Azafiatallny,akirlmrrtamelzlevelemben,szintnottltapadon,valakire
vrva,mintjmagam.Voltegyolyanrzsem,hogytalntbbettuderrlahzrl
smegszltottam.
Igenigenvlaszoltakrdsemre,valamikormindigitttlttteebbenahzbana
szneteket egy fiatal leny meg az ccse. De gy tudom, hogy a fi megszktt
desapjakastlyblsaztasebukkantakanyomra.Afiatallnytpedigoltrhoz
vezettk.Aztares,aztavanzrvaahz.
Flkeltem a padrl. Alig tettem nhny lpst, remegni kezdett a lbam s kis hja
volt,hogyelnemterltemajrdn.
jjel mra virrad jszaka mikor vgre csend lett a gangokon, mikor vgre a
gyermekisasszonyilrmaiselhaltsmrmrelnyomottazlom,fikerekzrgsre
lettem figyelmes az utcnkban. Csak hbehba trtk meg a csendet. Azonban,
alighogyeldcgttazegyik,mrisakaratlanulamsikfeltnsrefleltem:hogy
mikorcsrrenmegacsengettyje,mikordrrenmegalpatialattazaszfalt...S
ezgymentegszjjel,szntelen...Srezted,hogymindenkavarogbenned:akihalt
vros,tovatntszeretd,avgetnemrj,anyr,alz...
,Seurel,kicsibartom,micsodaszomorsgszakadtrm!
AUGUSTIN
Mg ha felletes olvassra annak is ltszanak, ezek a levelek valjban nlklztk a barti
levelek meghittsgt, bizalmas melegt. Meaulnes mg arra se tartott rdemesnek, hogy
megmagyarzza,mirtnemrtilyenhosszidntshogyegyltalnmihezakarmostkezdeni,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

80/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

ezek utn. Az volt az rzsem, hogy felszmolta magban a velem val kapcsolatt, mivel
kalandjra pont tevdtt, mint ahogy mindent felszmolt, ami a mltjra emlkeztette. Hiba
rtam egyms utn neki a leveleket, mert mi tagads, rtam: egyikre sem vlaszolt. Egy zben
kldtt csak egy kis semmitmond gratull lapot, amikor letettem a kpesti vizsgt.
Szeptemberbentudtammegegyosztlytrsamtl,hogyasznidtdesanyjnltlttteLaFert
d'Angillonban. Mi, szleimmel azon a nyron VieuxNanayban vakciztunk Florentin
nagybcsimnl, aki mr rgebben meghvott bennnket. gy aztn Meaulnesnal nem
tallkoztam,mertmrvisszautazottPrizsba,mirehazartem.
A tanv kezdetn, gy november vge tjt, amikor komor buzgalommal lttam neki utols
vizsgimnak, annak remnyben, hogy a kvetkez tanvben mr tanthatok s gy nem kell a
bourgesi kpzben eltltenem mg egy vet, mondom: november vge fel kaptam kzhez
Meaulnesharmadik,segybenutolslevelt:
Mgmindigidejrokahzelkezdtesorait.Mgmindigvisszavrom,brtudom,
hogyazgvilgonsemmiremnyemsemlehet,vromtbolyultan,eszelsen.Csak
csatangolok a hvs, szi vasrnap estken, mikor mr kezd leszllni az j nem
tudom rsznni magam, hogy hazamenjek, hogy lehzzam a rednym. Valami
odazahzukel,ahuzatosutcba.
Olyanvagyokmr,mintSainteAgathebanafalubolondja,azazregnnike,aki
mindenpercbenkirohantahzaelselnzetthosszan,szemeifltartvaakeztLa
Gareirnyba,hogyjnemrafiapedigrgenhalottvoltszegny.
Csak lk ott nyomorultan, vacogva a padon. S azzal jtszadozom kpzeletemben,
hogyvalakigyengdenmegrintiakarom...Shamegfordulnk,llnaottelttem.
"Neharagudjkmondanegyszerszavakkal,hogykissmegvrakoztattam."S
akkormindenfjdalmam,mindenrletemtovaszllmajd.Karonfogvalpnkbea
palotba. Bundjn jgpelyhek csillognak, s ftyla is nedves egszen s ahogy
belibeg a szobba, magval hozza a kdk fojt szagt. Odamegy a kandallhoz,
megcsillanafnybenzuzmarsszkehaja,selnzemhosszan,amintalngokfl
hajolgynyrmetszsprofilja...
Dejaj,azablakamozdulatlan,fehrfggnyemegserebben.Sazismeretlenbirtok
ifjrnjevajonmostiskinyitne?Most,amikormrsemmit,desemmitsetudnk
mondaninki?...
Vgetrtakalandunk.Dermeszthidegtlvrrnk,akrcsakasr.Talnhamajd
meghalunk, a hall taln majd mindent megold. Megfejtdik a titka ennek a rossz
emlkkalandnak,talnottmajdfolytatdikstalnottmsleszavge...
Seurel, valamikor azt krtem tled, hogy gondoljl rm. Ma azt mondom inkbb:
jobb,jobb,haelfelejtesz.Jobbleszmindent,mindentelfelejteni.
A.M.
sbekszntttatl,azjtl.Mennyiremsvoltez!Azelzcsupalettel,titokkalteljes,az
ideigyszosvolt,szomor,akrahall.Mimaradtnekem?ATemplomtr,aholnemtanyztak
most komdisok az iskolaudvar, mely tanuls utn azonnal kirlt... rgi tantermnk, hol
egyedlmagoltammostskedvetlenl...Februrlehetett,amikorabbanazvbenelszrlehullott
a h, s mindent bebortott takarja elsppedt alatta rkre a mlt v minden emlke,
kalandregnynk vget rt, sszekuszlva a nyomokat s eltntetve mindent, mi csak
emlkeztetett is valaha re. S n is megprbltam, ahogy Meaulnes krt r utols levelben,
elfelejtenimindentnememlkeznisemmiremr.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

81/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

HARMADIKRSZ
Elsfejezet
FRDNIMEGYNK
Fjtk a fstt s cukros vzzel locsoltk a hajukat, hogy gndr legyen, lopva cskolztak a
lenyiskolk nvendkeivel, no meg rkajabltak a svnyek mgl az arra siet apckra,
bosszantsul, hogy: "Itt az anyca! Jn az anyca!" ezzel krlbell ki is merlt a vidk
imposztorficsrainakmindenszrakozsa.Klnbenazeffajtafickkhszveskorukraegszen
kinhetikrgirosszcsontsgukatsolykormeglepenrtelmesfiatalemberleszbellk.Persze,
azmrkicsitslyosabbeset,haaszbanforggzengznakmrnemolyanbrsonyosakpe,
mintvolt,hamrvgigszntottrajtaazivatar,hagyansviszonylatokbakeveredikakrnykbeli
asszonyokkal, ha Gilberte Poquelinrl egy halom sletlensget sszezagyvl, csak hogy
megnevettesse a tbbieket. Slyosabb mr az eset, igaz, de mg mindig nem egsz
remnytelen...
gylltadologJasminDelouchesalis.Bejrtatantkpzrira,brfogalmamsincs,hogy
mirt,hiszeneszegbansevoltletenniavizsgkat,smsoknakisazvoltavlemnyk,hogy
jobb volna, ha nem rontan ott a levegt. Kzben azonban nagybcsija, Dumas mester is
foglalkozott vele, szerette volna, ha kitanulja a kfejt mestersget. Ahogy teltmlt az id,
tulajdonkppen csak nhny felss dikkal tartottam a kapcsolatot, csak ezekkel szerettem
sszejnni, mert ezekkel vissza lehetett emlkezni "Meaulnes idejre". Jasmin Delouche,
Boujardon,sasegdtantnak,Denisnekigenrokonszenvesfiaezekbllltatrsasgunk.
Deloucheklnbenszintn,szvemlyblszerettevolnahaabartjaleszek.Azthiszem,ezzel
mindent megmagyarzok: Delouche, ki eskdt ellensge volt Meaulnesnak, tulajdonkppen
Meaulnesszereptszerettevolnabetlteniaziskolban,vagylegalbbis,hamraznemlehetett,
azonbnkdott,hogymrtnemlehetettakkorazalvezre.Deloucheknnyedebb,rtelmesebb
voltBoujardonnl,sezrtvanegyolyanrzsem,hogyfelismerte,hogymithozottMeaulnes,
mennyijat,klnlegesetegyhangletnkbe.Mostanbansokszorhallottamtleilyesflket:
"Meaulnesnakisezvoltmavlemnye"vagyplne:"Bizony,jlmondtaMeaulnes..."
Jasmin nemcsak meglettebb, frfiasabb volt mindannyiunknl, de az regfinak volt nhny
kincs a birtokban, melyekkel igazn kitnen el lehetett szrakozni, s mr csak ezekrt is
valsggalflnztnkr.gytbbekkztvoltnekiegyhosszszr,fehrkeverkkutyja,mr
aneveisfurcsn,kihvanhangzott,mertBcalinvrehallgatott.ABcali,haelhajtottunkneki
egy kvet, visszahozta, akrmilyen messzire is dobtuk, ezzel aztn ki is merlt minden
tudomnya.Snefeledkezznkmegegycskakerkprrlsem,melyetkzalattvsrolt.Jasmin
nha fel engedett lni bennnket estnknt, ha mr vge volt a tantsnak persze a
legszvesebben a krnykbeli lnyokat tantgatta rajta karikzni. S vgl is s mindenekeltt a
legnagyobbbecsbenelttnkegyfehr,vakcsacsillott,melyetbrmilyenjrmelbelehetett
fogni.
Ezacsacsitulajdonkppennagybtyjnakaszamaravolt,demindigklcsnkapta,hanyaranta
leakartunkmennifrdniakzeliCherpartjaira.Delouchenilyenkoregyveglimondtis
adott neknk, az ls al dugtuk, a frdnadrgok kz. Az osztlybl nyolctzen verdtnk
ilyen alkalmakkor ssze, Seurel tanr r mindig velnk jtt. Voltak, akik flkapaszkodtak a
csacsifogatra,atbbimellettevagymgtteporoszkltazton.Sacsacsitafogattalottszoktuk
hagyni a Hegyi Forrs nevezet tanyn,mert onnankezdve az t nehezen volt jrhat,aCher
kzelbensokvoltavzmoss.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

82/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Minden okom megvan r, hogy egy ilyen kirndulsunkat a legaprbb rszletekig felidzzem
magamban. Jasmin csacsija hzta a kordt a Cher fel, s rajta voltak a frdnadrgjaink, a
limondsveg meg egyb ckmkjaink, sottlt fent a bakon Seureltanrris.Mi mgtte
baktattunk, vidman poroszklva. Mr ersen benne jrtunk az augusztusban. Nemrgiben
estnk tl a vizsgkon s gy olyan remekl reztk magunkat, mintha minden gond legrdlt
volna a vllunkrl. Az volt az rzsnk, mink a nyr, mink minden boldogsg a fldn.
Csodlatos szp cstrtki nap volt, kora dlutn. Kutyagoltunk az ton, danolszva, arra mr
nemisemlkszem,miketnekeltnksmirt...
Csakegyetlenkisrnykborultodafelmeneterreakedves,rtatlanhangulatra.Egyszerrecsak
Gilberte Poquelint pillantottuk meg elttnk az ton. Arnyos szp termetn bokorugrs
szoknyt viselt s magasszr cipt. Arca bjos volt s szemtelen, olyan csitriklyk arc, aki
gynyr lnny rik. Hirtelen lekanyarodott az trl egy mellkutcba, valsznleg tejrt
mehetett.CoffinazzalbiztattaJasmint,hogykapjaelafruskt.
,mrcskolztamvelevetetteodaneknkhanyagulDelouche.
smindjrtmeslnikezdettGilberterlmegabartnirlnhnysikamls,malactrtnetkt.
Mi gy ahogy voltunk, kidllesztett mellel hencegve utnavetettk magunkat a mellkutcba.
Seurel tanr r pedig, mitsem sejtve errl, dcgtt tovbb az ton a csacsifogaton. Hanem
egyszerre csak kezdi unni az egszet a banda. Maga Delouche is kiss gondterheltnek ltszott,
minthanemakardzottvolnanekielttnkcskotrabolniafrusktl,akikzbenradsulersen
rkapcsolt. Volt is kztk mindig vagy tvenhatvan lps tvolsg. Kukorkoltunk,
kotkodcsoltunk utna egy kicsikt, megeresztettnk egykt szerelmes fttyjelet s aztn
visszafordultunk,abbahagyvaazldzst.Valamirosszzismaradtutnaasznkban.Amikor
visszartnkaztra,ugyancsakkellettszednialbunkatatznapon.Sahogyloholtunk,mr
nemvoltkedvnknekelni.
VetkznisltzkdniaCherpartjnszoktunk,afzesben.Afzfkcsakakvncsiaktekintete
ell vdtek meg, a nap get sugarai thatoltak lehajl gaikon. S mikzben meztlb
mszkltunk a fvenyen, meg a kiszradt iszapban, llandan zvegy Delouchen limonds
palackjalebegettaszemnkeltt,melyetaHegyiForrsvizehttt.Ezaforrskzvetlenla
Cher partjn fakadt. Lent, a forrs fenekn, kkeszld fvek hajladoztak, s kthrom kis llat
ficnkolt benne, olyasfajtk, mint a pincebogarak, de vize mgis kristlytiszta volt, tltsz.
Akik megfordultak erre, a halszok, szerettk a vizt, lehasaltak elje s nagyokat kortyoltak
belle,szomjukatoltva.
Dehtakkorisgytrtntminden,akratbbialkalommal.Amikormindnyjanfelltztnk
jra s letelepedtnk krben, keresztbe rakott lbakkal, trklsszeren, hogy testvriesen
megosztozzunk a jgbehttt limondn, miutn Seurel tanr urat is megknltuk vele kt
vizespohrjrtkzrlkzrekrbebizony,aligjutottms,csakalimondsoksznhabja,ez
aztnalaposancspteatorkunkscsakmgszomjasabbaklettnktle.Mikoraztnszpsorjban
odaballagtunkaforrshoz,melyetazelbbmgcseplvefitymltunk,svigyzvaakristlytiszta
vztkreflhajoltunk.Denemmindnyjunknakvoltavrbenezazegyszerfalusiszoks.
Nhnyan,gyjmagamis,sohasemtudtukcsillaptanigyaszomjunkat.Voltakfik,akiknem
isszerettkaforrsvizt,nhnyklyknekmindigsszeszorultatorka,attlvalflelmkben,
hogyivskzbenbeevezaszjukbaegybogrka,volt,akiketalaposanrszedettamozdulatlan
tkr kristlytiszta vz, mert nem tudtk kiszmtani, hogy hol lehet pontosan a felszne, s
amikorszjukkalakartakcsakfljehajolni,belehuppantaflarcukisegybenscsakgytdult
be orrukon t a vz, mely facsartaprszkltette a nylkahrtyikat ilyesfle veszlyek
leselkedtekaszomjhozkra,sakadtakkztnkolyanokis,akikattlfltek,hogyvalamennyi
veszlyegyszerreleselkedikrjuk...Detrdtnkismiezzel!HnyszorhittkaztaCherfolyam
kiszikkadt partjain, hogy ez a fldiforrs den, e picike medence, hogy ennl nincs hvsebb
helyafldn.Smgmais,annyiidutn,habrholhallokfecsegniegyforrst:ezjuteszembe
rkk,ezargiHegyiforrs.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

83/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Alkonyat fel ppoly gondtalanul baktattunk kezdetben vissza az ton, mint ahogy jttnk. A
HegyiForrstanyafelvezetthelyn,melyksbbbekanyarodottazorszgtba,tlenpatak
csrgedezett, nyron viszont kiszradt, jrhatatlan vzmosta t volt, tele gdrkkel, vastag
gykerekkel,melyenellehetetthasalniasttbenafkktoldalihatalmassorfalakzt.Nhny
jtkoskedvklykezenindultelvisszafel.Mitbbiek:Seureltanrr,Jasmin,nsmgegy
prpajtsunkinkbbegyknyelmes,fvenyessvnyenindultunkel,melyprhuzamosanfutott
apatakmederrel,apartmentifldekoldaln.Idnkntholkzelnkben,holfentrlafejnkfll
hallatszottamsikcsapatfecsegse,kacagsa,ltninemlttukket,mertasttsgmindezt
elmostaellnkskzbenneknkmegDeloucheecseteltefrfiikalandjait...Afkormakrl
zgtakazjibogarak,sahogyafelhtlen,mlykkgrerrajzoldtakafkcsipkslombjaikkal,
ltni lehetett, hogy tncoltak ezrvel krltte. Olykorolykor egyegy kicsapdott hirtelen
kzlk s felberregett hirtelen dong kis motorja. Milyen gynyr, nyugalmas nyri este
volt!...Baktattunkvisszafelegymindennapikiskiruccansrl,szvembennemvoltsevgy,se
remny... S e boldog nyugalmat, megelgedettsget Jasmin megint tovafjta, anlkl, hogy
akartavolnaszegny...
ppen flrtnk a dombtetre. S amerre elmentnk, kt nagy ktmb llta utunkat, melyek a
hagyomny szerint egy rgi vrkastly romjaibl maradtak itt, ezen a helyen. Jasmin hirtelen
kecskebukvalcsatangolsairlkezdettmeslni,hol,merrejrt,milyenuradalmakban,milyen
birtokokonsklnskppenegypusztulsratltbirtokragadtamegakpzelett,nemmessze
VieuxNanaytl, a Sablonnirepusztn. S belemelegedve a beszdbe megint csak ezzel az
Alliervidki tjszlssal, mely nmely szt hivalkodva kicifrl, msoknak meg knyeskedve
lecspi a vgt krlmnyesen elmeslte, hogy nhny vvel ezeltt, amikor ott jrt, ennek a
rgi udvarhznak dledez kpolnjban egy srkre bukkant. don metszs faragst csak
nagynehezentudtakibetzni:
ITTNYUGSZIKGALOIS,NEMESRSLOVAG,
KIHVENSZOLGLTAISTENT,KIRLYT,
SZERELMEST
Nocsak,nocsak!Miazrdg!jegyeztemegSeureltanrr,knnyednmegvonvaavllt.
Kissfeszlyezte,hogyilyenirnybacsapottabeszlgets,denemakartakedvnketszegni,s
nemszltrnk,hiszenmaholnapmrmeglettfrfiakvagyunk.
Jasmin tvirl hegyire lefestette elttnk a kastlyt, olyan aprlkosan, mintha egsz lett ott
ltevolnalebenne.
Tbbszrjrtakarra,VieuxNanaybljvetnagybtyjvalsizgattakpzeletketafenykfl
emelked,beomlottszrketorony.Azerdszvbenll,romospletsorokkzepn,sidegenek
is vgigltogathatjk, ha nincsenek otthon a tulajdonosai. Egy nap, amikor megint arra jrtak,
trtnetesen flkrezkedett kocsijukra az erdkerl s megmutogatta nekik a klns birtok
minden ltnivaljt. Azta azonban mr az pletek nagyobb rszt lebontottk ilyen hreket
hallottrlacsakatanythagytkmegsnemmesszetleegykicsi,kjlakszerhzat.Mindig
ugyanazokazemberektartzkodnakatanyn,egynyugdjas,vagyontvesztettkatonatiszt,meg
alnya.
S csak dlt, dlt Jasminbl a sz... rdekldve figyeltem minden szavt s valami
megmagyarzhatatlanrzsfogottelhiszenolyanismersvoltmindaz,amirlmesltamikor
Jasmin hirtelen odafordult hozzm, belm karolva s elgondolkozva mondta, egyszeren gy,
ahogy a csodk szoktak trtnni mintha csak most nyilalt volna bel a felismers, mire mg
sosegondolt:
Nonzdcsak,tudodmijutotteszembe?HogyittjrhatottakkorMeaulnesamiMeaulnes
unk,gym!
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

84/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Igen, igen erstgette elbbi feltevst, mert sztlanul ballagtam mellette gondolataimba
mlyedvesmostisflembecsengenekazerdkerlszavai:beszltakastlyifjurrlis,egy
klncfiatalemberrl,akinekfurcsa,nemmindennapitleteihresekvoltakakrnyken...
Mr nem is figyeltem tbb a szavaira. Meg voltam gyzdve, hogy Jasmin rdbbent az
igazsgra. S hogy megvillant elttem vratlanul messze Meaulnestl, anlkl, hogy a
legcseklyebb remnyt is tplltam volna magamban valaha is ez irnt az t, mely a
kdbeveszettbirtokravezet,smelyenminthamrannyit,deannyitjrtamvolnaamltban.
Msodikfejezet
FLORENTINNAGYBCSIMKNL
Kisszerencstlen,lmodozszrkzottklykvoltamgyerekkoromban,demostegycsapsra
megvltoztam. Hatrozott lettem, s ahogy mifelnk mondjk, olyan "rmens", abban a
pillanatban,amikorrdbbentem,hogykezembentartomennekanemmindennapikalandnaka
kulcst.
Sarrlismegvagyokgyzdve,hogyezenazestnlltkivgrvnyesentrdemblafjs.
A Sablonnirespuszta ott volt kzvetlenl VieuxNanay mellett. Apm innen szrmazott el,
VieuxNanayban lakott az egsz atyafisga. Klnsen Florentin nagybcsimmal tartottuk a
kapcsolatot. Florentin bcsinak affajta vidki ruhza volt, s olykor nla tltttk szeptember
msodik felt. Minthogy tl voltam a vizsgimon s nem akartam szeptember kzepig vrni,
szleimtl kipanamztam, hogy azonnal elengedjenek VieuxNanayba, a nagybtymhoz.
Azonban gy dntttem, hogy Meaulnesnal mindaddig semmit sem kzlk az egszbl, amg
biztosanjhrekkelnemkereshetemfel.Mertugyanmirtelmevolnaannak,haegypillanatra
megcsillogtatnm eltte a remnyt, ha kzvetlen utna mg feneketlenebb remnytelensgbe
tasztomesetleg?
HosszidntVieuxNanayvoltlmaimvrosa,,hogyszerettemitttlteniasznidutols
heteit! De sajnos, csak igen ritkn nyaraltunk itt, ha tudtunk valami alkalmatossgot brelni,
amineldcgtnknagybcsimkhoz.Valamikorrgensszerghattaaportittenirokonainkkal,
azt hiszem, ezrt kellett mindig annyit rimnkodni anymnak, hogy elhatrozza magt az
utazsra. De nekem a legkisebb gondom is nagyobb volt annl, semhogy ilyen csacsi
haragszomrdokon emsszem magamat!... S mihelyt megrkeztnk, belecsppentem
nagybcsim, unokahgaim s unokacsim hatalmas tborba. s hogy teltmlt aztn az id
szrnyalva,mertremekletnkvoltitt,ezerdologktttelefigyelmemssoksokgynyrsg
bizsergetteaszvem!
Florentin bcsinak Julie nni volt a felesge. Meg voltak ldva gyerekkel: volt egy korombeli
fiuk, Firmin, az unokabtym s vagy nyolc lnyuk. A kt legidsebb csitri: MarieLouise
tizenhetedik, Charlotte pedig tizentdik vt tlthette be akkoriban. Nluk, ennl a npes
csaldnl szlltunk meg minden alkalommal. VieuxNanay Sologne megye egyik jelents
vroskja. Itt volt Florentink ruhza a ftvonalon, a templom kzelben. Mindent lehetett
kapninluk,gyhogyidejrtakazsszeskrnykbelibirtokosok,vadszokmerthiszenannyira
eldugottkisporfszkekvoltakezek,hogycsakalegkzelebbivastllomsigharminckilomtert
kellettkocsikzni.
Azruhzmelynekvoltklnfszersklnrvidruosztlyaegyikoldalntbbablakval
az orszgtra nzett, vegajts bejrata viszont a Templom trrl nylott. Engem leginkbb az
lepett meg br szinte mindennapos volt ezen a szegny vidken , hogy padlnak nyomt se
lttamazegszruhzban,mindenttasimradngltfldhelyettestette.
Htul mg hat szoba volt, mindegyik zsfolva a megfelel ruval: mindmegannyi osztly
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

85/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

kalaposztly, kertszeti cikkek osztlya, lmpa s lmpakellkosztly... a tbbit mr fel se


tudnm sorolni... Amikor mg gyerek voltam, mindig az volt az rzsem, valahnyszor
vgigbolyongtam a bazrruk csillog tvesztiben, hogy sohase tudnk betelni e bmulatos
holmikcsodlatval.Sebbenazidbenmgaztisreztem,hogycsakisazazigazisznid,amit
itttltkFlorentinbcsiknl.
A npes csald tbbnyire a nagymret, tgas konyhban tartzkodott, melynek ajtaja az
zletblnylott.Akonyhbankandallisvolt,sszeptembervgefelmrkgyzlngokkal
lobogottbenneatz,mellettepoharazgattkakisszversttkorareggelenkntavadszoksa
vadorzk, akik fcnt, foglyot, nyulat hoztak eladni Florentin bcsinak. A kislnykk is mr
flbredteksottszaladgltak,sikongtakkrlttnksegyikamsiklesimtotthajralocsolta
a "finom illatostt". A falakon rgi fnykpek lgtak bekeretezve, megfakult iskolai csoport
kpek, melyeken rajta volt apm is, tantkpzs osztlytrsai kztt csakhogy nem lehetett
egyknnyenmegtallniazintzetiegyenruhsfikkoszorjban...
Itt tltttk tbbnyire a reggeli rkat, no meg az udvaron, ahol Florentin bcsinak dlia
kertszete s gyngytykfarmja is volt, mellesleg itt szoktuk prklni a kvt is a
szappanosldkonldglve,sittsegtettnkkirakodniazudvaronmiisaklnflenagysg
dobozokblaklnbz,gondosanbecsomagoltholmikat,trgyakat,melyekneklegtbbszra
nevtsetudtuk...
S aztn, egsz estig zsfolva volt az ruhz, parasztok jrtak oda meg a krnyez rezidencik
kocsisai. Az veges ajt eltt kint csorogtak a krnyk messzebbi rszeibl jtt szekerek s
cspgtt rluk a harmat, ahogy tlboltak a szeptemberi kd puha lepln. Bent ltnk a
konyhban s fleltnk kifel, hogy mirl meslnek kint a parasztasszonyok, minden szavukra,
trtnetkrekvncsiakvoltunk...
De aztn este, este nyolc utn, mikor a lmpk fnyben megabrakoltk a lovakat hogy
gzlgtt az istllban a brk, mily meseszpen! , az egsz ruhz a mink lett, a mi
birodalmunk.
MarieLouise volt a legidsebb unokanvreim kzl, de termetre egyike volt mgis a
legkisebbeknekszoktavisszagngylteniaposztkatsisraktaismtszpensorjbaapulton
aszveteketMarieLouisemgbtortgatottbennnket,hogymenjnkcsakbesmulattassuk,
amg rakodik. Ilyenkor aztn Firmin meg n s a tbbi csitri, elznlttk az egsz ruhzat a
fgglmpkfnybenakvdarltnyekergettk,ermutatvnyokatmutattunkbeapulton,s
nha Firmin flszaladt a padlsra, hogy elbnysszon a limlomok kzl egyegy cska
trombitt amik mr zldek voltak egszen az idtl , mert annyira csbtott bennnket a
dngltfld,gyszerettkvolnaropnirajtaatncot...
Mg ma is elpirulok, ha arra gondolok, hogy de Galais kisasszony az elmlt vekben
betoppanhatott volna ilyentjt s ott tallt volna bennnket, retlen csacsisgok kzt, gyerekes
trfkonvihorszva...Augusztusiestevolt,nemsokkalalkonyutn,nhnynappalazutn,hogy
Jasmin Galois lovag srkvrl meslt MarieLouisezal s Firminnel idzgettk rgi
emlkeinketppenamikorelszrtallkoztamdeGalaiskisasszonnyal.
Alighogy megrkeztem abban az vben VieuxNanayba, kifaggattam Florentin bcsit,
rdekldtemnlaaSablonnirespusztasabirtokfell.
Mrrgennemlehetbirtoknakneveznivilgostottflnagybtym.Abirtokoteladtksj
tulajdonosaiegyvadsztrsasgarozogapleteketmindlebontattk,mertamegvtelvelaz
volt a cljuk, hogy meglv vadszterleteikhez csatolva kiszlestsk a terepet a volt kastly
dszudvart jelenleg hangaf s slbige veri fel. A rgi tulajdonos birtokban csak egy kis
emeletes hzik maradt s a tanya. Biztosan ssze fogsz tallkozni de Galais kisasszonnyal itt
nlunkhavalamireszksgevan,szokottrtejnnivan,amikorlhton,vanamikorkocsin,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

86/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

demindigugyanazzalavngebvel,aBlisairerel...Istenem,micsodaklnsvnllat!
Annyira zavarban voltam, hogy azt se tudtam, mit krdezzek mg Florentin bcsitl, pedig
szerettemvolnatbbetismegtudnirla.
Hajltudom,gazdagokvoltak.Vagytvedek?
Gazdagokvoltak.DeGalaisrsoksoknnepsgetadott,hogyafiaelelmulatozzon.Klns
fi volt, meg kell hagyni, szeszlyes, fura tletekkel. Hogy felvidtsa a fit, mindent megtett,
amitcsakellehetkpzelni.Prizsidmkjrtakide...SoksokgyerekPrizsblsms,messze
vidkrl...
Mrazegszbirtokotklcsnterhelte,deGalaisn,afelesge,mrahallnvolt,deittmg
folytadridsafimindenszeszlyeparancsvolt.Amlttlennemismlttlenvolt,mg
az azt megelz vben akkor volt a legnagyobb cc a birtokon, napokig tart nnepsgek
jelmezekben. A meghvottak fele Prizsbl jtt, a fele vidkrl. Mennyi mindent vsroltak
ssze, breltek ki ezekre a napokra! Kprzatos ruhkat, jtkszereket lovak, csnakok, hajk
lltakavendgekrendelkezsre.Smindezcsakazrtvolt,hogyafinak,FrantzdeGalaisnak
kedvbenjrjanak.Aztmesltk,hogyppenhzasodikshogyeljegyzstnnepliezttal.De
azthiszem,klykvoltmg,tlsgosanisfiatal.Segycsapsravgetrtazegszmegszktta
fick a kastlybl, azta se lttk... A tulajdonos felesge meghalt, s de Galais kisasszony
hirtelenmagramaradtazdesapjval,akivalahatengerszkapitnyvolt.
Smgnemmentfrjhez?krdeztemmegrvidhallgatsutnFlorentinbcsitl.
Nemvlaszoltaelgondolkodva,legalbbisnemhallottamsemmiilyesmit.Csaknemakarod
megkrniakezt?
Meglehetsen zavarba jttem s bevallottam neki, elg szkszavan s a lehetsghez kpest
tapintatosanis,hogynemrlamvansz,hanemalegjobbbartomrl,AugustinMeaulnesrl,
akivalsznlegfelesglvenn.
mosolygottFlorentinbcsihanemragaszkodikahozomnyhoz,igaznremekljrna...
Beszlnem kellene de Galais rral... Olykor bebetr hozzm, ha kifogy a srtje. Ilyenkor
mindigmegszoktamknlnitavalyitrklyplinkval.
Erre gyorsan knyrgni kezdtem Florentin bcsinak, hogy egyelre ne tegyen az gyrl
emltst mg de Galais rnak, vrjunk mg kicsit vele. S gy hatroztam, hogy n sem sietek
annyira, rrek mg rtesteni Meaulnest. Bevallom, kicsit aggasztott ez a sok megnyugtat
krlmny.Voltbennemvalaminyugtalansg.Gondoltam,addignemisrokMeaulnesnakaz
egszdologrl,amgnemlttamalnytlegalbb.
Nem kellett sokig vrnom. Msnap, nem sokkal vacsora eltt, mr ersen alkonyodott s az
estvelknnykdereszkedettalatjra.Inkbbszeptembertidztemrezakd,minthanem
is lett volna mr ez augusztusi est. ppen bekukkantottunk Firminnel a boltba, mintha csak
megreztkvolna,hogynincspillanatnyilagvevazzletben,csakMarieLouisetsCharlotte
ot talltuk odabent. Beavattam ket a titokba, hogy mirt jttem idn ilyen szokatlanul korn
VieuxNanayba. Egyiknk a pultra knyklt, msikunk a tetejn lt s ppen klcsnsen
elmesltnkmindentegymsnak,amitcsaktudtunkerrlarejtlyesfiatallnyrligaznalig
egynhnydologrlvolttudomsunkamikorhirtelenlkerkzrgsrelettnkfigyelmesek.
Biztosanaz!suttogtkhalkanalnyok.
Pr pillanattal ksbb megllt az veges ajt eltt a klns fogat. Gmblyre faragott, sdi
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

87/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

tanyaialkalmatossgvolt,formskisernyvel,vidkensohasemlttunkmgilyesmit.Eljeegy
kivnhedtfehrpacivoltfogva,smintharkklegelniakarnaazton,lelebklszottafeje,
ahogybotladozvalpkedettabakonpedigottltegyszerszavakkallek,gy,ahogyrzem,
defelelssgemteljestudatbanottltalegszebblny,akitalnvalahaisltittefldn.
Soha nem hittem volna, hogy ennyi kecsessg s ugyanakkor ennyi komolysg megfrhet egy
szemlyben. Ruhja annyira elkarcsstotta, hogy szinte trkeny volt egszen. Nagy,
gesztenyesznkpenytakartaavllt,samikorbelpettaboltba,levette.Alegkomolyabbfiatal
lny volt, a legtrkenyebb n. Nehz aranyszke frtk csngtek a homlokba, s gynyr
rajz,finommetszsarcba.Ragyoganhamvasvoltabre,mitktrzsasznfolttalsznezett
ki a nyr... Csak egyetlen rny suhant t olykor ezen a tkletes szpsgen, olyankor, amikor
bnat rte, ha elkedvetlenedett, illetleg elg volt annyi is, ha csak elgondolkodott, mlyen
eltndve, ragyog, tiszta arca elpirult, hasonlatos lett a vrs mrvny erezethez ami nha
elfordulslyosbetegsgekesetben,melyekrlnemtudazember.Hailyenpillanatokbanltta
valaki, csodlkozst lassan sznalom vltotta fel s ez a sznalom annl szvszortbb volt,
mentljobbanlenygztetdeGalaiskisasszonyszpsge.
Legalbbisilyesflketfedeztemfel,amglekszldottakocsirl.MarieLouiseegyknnyed
mozdulattal bemutatott a fiatal lenynak s ezzel lehetv vlt szmomra, hogy elbeszlgessek
vele.
Firminegyszketkertettnekivalahonnansalnylelt,htvalapulthoztmaszkodva,mgmi
ott csorogtunk krltte. Idkzben elkerlt Julie nnm valamelyikk kiszaladt rte s
beszdbe elegyedett vele, paraszti blcsessgeket mondva. Fejn fehr fktt viselt s a hasn
sszekulcsolta a kezt amg beszlt, s kzben ideoda tncolt kedvesen a fejvel. rltem is
neki, hogy Julie nnm szval tartotta, legalbb azzal is kitoldott az a pillanat bevallom,
elggfltemtleamikornekemkellmajdtvennemabeszlgetsfonalt.
Amennyirefltemtle,annyiraegyszerentrtntazegsz.
HiszenakkornemsokramrksztantleszmagblfordulthozzmdeGalaiskisasszony.
Nagynnmppenmeggyjtottafejnkflttaporcelnfgglmpt.Gyengevilgossgradt
sztahelyisgben.Mostmrlttamisbjos,gyermekiarct,nagy,kk,rtatlanszemeitsannl
inkbb meglepett, mennyire komolyan, mennyire tisztn cseng a hangja. S amint kiejtette az
utols szt is, szeme elrvedt valamerre, s meg se rebbent. S mikzben vlaszomat vrta,
beharaptakissazajkt.
nisszvesentantankmondtaazutnhadesapmakarn.Azelemistkkalfoglalkoznka
legszvesebben,akrcsakamagadesanyja...
Skisselismosolyodott.Ezzelakartatudtomraadni,hogyunokatestvreimmrbeszltekneki
rlam.
Bizony folytatta de Galais kisasszony a falusiak mindig nagyon udvariasak s nyjasak,
mindig szolglatkszek velem. Rendkvl szeretem ket. De vajon rdeme az magban, ha
szeretem ket?... Azt mondhatn erre, a tantnvel viszont mindig veszekednek, mindig
kicsinyesek.Tudom.Mindigvanvalamibaj,szntelenlezvagyaz,vagyelvesznekatollszrak,
vagy sokba kerlnek a fzetek, esetleg vannak gyerekek, akik nem tanulnak... Biztosan sokat
veszkeldnkvelk,deazrtmgisszeretnnek.Sokkalnehezebbvolna,ha...
Saztnismtvisszasppedtgyerekeslmodozsba.Ajknnemjtszottmosoly,szemekken,
mozdulatlanulmeredtasemmibe.
Mindhrman zavarban voltunk. Valahogy feszlyezett bennnket a fesztelensge a knyes,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

88/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

titokzatos tmkrl gy beszlt, olyan finoman, ahogyan csak a knyvekben beszlnek. Egy
pillanatigcsendnehezedettflnk,aztnlassankint,akadozvaindultmegjraabeszlgets...
A lny azonban ott folytatta a trsalgst, ahol abbamaradt. Hangjbl valamifle fjdalom s
keserindulatisrzdttegyben,minthaletnekvalamilyentitokzatosrszeellenirnyulnaaz
egsz.
s mindenekeltt arra tantanm a fikat, hogy jl viselkedjenek az letben. n mr tudom,
ismerem,miaz.Snbizonynemoltanmbeljkavgyatamitnsefogelmulasztaniminden
bizonnyal,Seurelrazelsvekben,amikortantanikezdnnemoltanmbeljkavgyat,
hogy csak csatangoljk, csavarogjk vgig a vilgot. Megtantanm ket arra, hogy mi a
boldogsg,melyottvanmindigmellettk,akezkgyben,csakfelismerninehz...
MarieLouise s Firmin meghkkenten nztek a lnyra, akrcsak jmagam. Egyiknk se trte
megacsendet.Yvonneszrevette,hogyzavarbanvagyunk,segypillanatsznetettartott.Egy
csppetbeharaptaazajkt,fejtlehajtva.Saztnelmosolyodott,minthacsakgnyoldniakarna:
gyfordulhataztnelfztemghozz,hogyesetleglegyolyanbolondos,felcseperedett
fiatalember valahol, aki a vilg vgre bolyong, hogy rm akadjon. A vilg vgn keres s n
pedigittlkFlorentinnasszonysgruhzamlyn,egypislkollmpaalatt,mgkiregedett
jlovamtrelmesenvrrmazutcn.Haazafiatalemberlthatnaebbenapillanatban,ugye,
biztosannemhinneaszemnek?...
A mosolya felbiztatott, merssz tett. Az volt az rzsem, hogy elrkezett a legalkalmasabb
pillanat.Nevetvefordultamhozz:
S mit szlna ahhoz, teszem azt, ha n netalntn ismernm ezt a "bolondos, felcseperedett
fiatalembert"?
Yvonnethat,frkszszemekkelnzettrm.
Ebbenapillanatbanmegkondultabejratiajtraszereltharangocska.Ktregasszonytipegett
be,karjukonkosrral:
Jobb lesz, ha bemennek az "ebdlbe", ott legalbb nyugodtan lesznek szlt oda hozznk
nagynnmsbelkteelttnkakonyhaajtajt.
Azonban de Galais kisasszony elnzst krt, azzal mentegetdzve, hogy mris indulnia kell.
Nagynnmerremghozztette:
DeGalaisrisittvan.Afrjemmeldiskurlnakakandalleltt.
Bent, az ris konyhban mindig, mg augusztusban is gett a tz. A kandallban rkk
pattogtaklobogtakaszrazfenygallyacskk.Ittbentispislkoltegyporcelnlmpa.Florentin
bcsi mellett egy kedves arc reg uracska ldglt. Beesett arca simra volt borotvlva.
Hallgatagon lt, szinte sztlanul, mint azok az emberek, akiknek soksok v, soksok emlk
grnyesztiavllt.Mindkettjkelttegyegypohrkatrklyplinkalltazasztalon.
Florentinbcsifelnkfordult.
Nagy jsg van, Franois! kiltott fl bls, mly hangjn. Olyan volt a hangja mindig,
mintha egy bcsn vagy vsron knln portkit, mintha legalbbis egy folyn kellene
tkajablnia vagy irdatlan szles mezkn kpzeld csak, az az tletem tmadt, hogy jv
cstrtkn kiruccanunk kicsit. Dlutn lerndulunk a folyhoz. Mindenki azt csinlja, amire
majd kedve szottyan: vadszik, peczik, tncol, esetleg szkl... De Galais kisasszony, kegyed
lhton jn velnk ezt mr megtancskoztuk desapjaurval. Minden a legnagyobb rendben
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

89/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

lesz:Florentinbcsimindentelintz...
Igaz is, Franois tette mg hozz, mintha csak abban a pillanatban tltt volna az eszbe
meghvhatndabartodatis,Meaulnesurat...Haugyanjlemlkszemanevre...Meaulnesnak
hvjk,hanemcsaldom...
De Galais kisasszony flllt s hirtelen olyan fehr lett, mintha minden vr kiszktt volna az
arcbl.Sebbenapillanatbanfelrmlettnekem,hogyMeaulnes,valamikorrgen,akkorreggel
azismeretlenbirtokonatavacskakzelbenmegmondtanevtYvonnenak...
S amikor bcszul felm nyjtotta kezt, reztem, hogy valamifajta titkos szvetsg ktdtt
meg kzttnk. Ersebb volt ez, mintha ezer meg ezer szt fecsreltnk volna r, olyan ers
szvetsg, amit egyedl a hall tphet majd szt, olyasfajta bartsg, mely sokkal
szenvedlyesebb,mintegyhallosszerelem.
...Msnap,hajnalingyrakorFirminbekocogottaszobmba.Ottlaktam,egykishelyisgbena
gyngytykfarmmellett.Mgkoromsttsgvolt,saligakadtamrholmijaimra,mertazasztal
amgy is tele volt rz gyertyatartkkal s klnfle jtev szentek vadonatj szobrocskival,
melyeket az ruhzbl szedtek ssze, mieltt megrkeztem, hogy kicsit otthonosabb tegyk a
szobmat... Az udvarrl behallatszott, ahogy Firmin nagy szakrtelemmel felpumplta a
biciklimet. A konyhban pedig mr ott foglalatoskodott nagynnm, a tzet lesztgetve. Alig
virradtmg,amikortrakeltem.Dehiszenhossztllottelttem,sgynemrtott,hahossza
nap is. Az els llomsom SainteAgathe lesz, itt megreggelizem, s engedelmet krek
szleimtl,hogymgkicsittovbbmaradhassakFlorentinbcsiknl,aztnismtbiciklirelk,
mertmgsttedselttottkelllennemrgnemltottbartomnl,AugustinMeaulnesknl,La
Fertd'Angillonban.
Harmadikfejezet
JELENSAZORSZGTON
Mg soha nem voltam hosszabb ton biciklivel. Ez volt az els komolyabb kirndulsom. Az
igaz,hogymrrgtatanulgattamkerkprozni,Jasminsokattantotttitokban,abbanazidben
is,mikormgbnatrdemmiattnemislettvolnaszabadbiciklirelnm.Shaegyegszsges
fiatalember is remekl elszrakozik egy biciklivel, milyen varzslatos szerszmnak tnhet fel
egyolyanszegnyfickszemben,mintjmagamisvoltam,akihajdanesetlenlhztaalbt,s
ha csak pr kilomtert bicegett gy, ht mr dlt, mltt rla a verejtk!... Micsoda rm volt
szguldanileadomboktetejrl,beleveszniasksghatrtalanmlyeibe,megpillantanimintha
csakszrnyakonemelkedtlvolnaamagasbaaztvgelthatatlankgyzsait,avirgbaborult
fk sszer sorfalait, melyek ellpnek elled, ha feljk kzeledsz micsoda rm volt
tsvteni egy perc alatt egy kicsi falun s egy szemvillanssal magadba inni, magaddal vinni
rkre...Eddigcsaklmaimbanismertemeffajtaknny,bvslebegseket.Mghadombnak
is hajtottam flfel, akkor is tele voltam lendlettel. Mert, taln mondanom se kell, Meaulnes
szlfldjefelrepltemgy,valsggalfalvaakilomtereket...
"MielttbernnkafalunkbamondottavalahargenMeaulnes,mikorLaFertd'Angillonrl
meslt egy alkalommal nagy laptos kerk ll az tszlen, mely megmegprdl, forog
eszeveszetten,haszlvan..."Aztnemtudtamegmondani,hogymiacsodrajezakerk,vagy
legalbbisgytett,minthanemtudn,nyilvnvalanakvncsisgomatakartaezzelcsakmg
inkbbfelcsigzni.
Mr alkony fel jrt az id ezen az augusztusvgi napon, amikor vgre megpillantottam a
kereket.Mostisforgottppenaszlbenegyvgelthatatlanlaplykzepnvalsznlegvizet
tereltegykzelitanyba.Anyrfkmgttmrflfltnedeztekazelshzak.Azorszgtegy
patak szeszlyes kanyargsait kvette. S ahogy elrtem a nagy kanyarhoz, mindjobban
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

90/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

kibontakozott, kinylt elttem a tj... S amikor fent voltam mr vgre a hdon, a falu szlesen
hmplygfutcjaazonnalszemembetnt.
A ndak srjben tehenek tnferegtek hazafel, ltni nem lttam ket, csak kolompjuk szava
szlt az esti csndben. Leugrottam a biciklimrl s kt kzzel fogva a kormnyt, alaposan
megnztem a vidket, ahov ilyen komoly hrrel a tarsolyomban toppanok be vratlanul. A
hzak, melyekbe kis fahidakon, fapallkon lehetett bejutni, ott sorakoztak az t hosszban
vgighzdmlyrokmentn.Olyanokvoltak,mintsoksokbevontvitorlj,kiktttbrka,
amintottringtakabksszrkletben.Ksrejrtmrazid,ilyentjtgyjtanakbemindentta
konyhkban,hogyelksztskavacsort.
S akkor egyszerre valami flelem kertett a hatalmba, valamifle homlyos bnat, hogy
feldlom valakinek bks nyugalmt. Hirtelen inamba szllott minden btorsgom. S ebben a
pillanatban csak hogy vratlan elernyedsemet mg jobban kitereblyestse, csak hogy mg
jobbanletrjneszembejutott,hogyittlakikMoinelnnevnagynnmis,d'Angillonban,
egykicsitren.
Npes csaldunk egyik nagynnje volt a kis reg. Gyermekei sorra meghaltak, s n is jl
ismertem legkisebb fit, aki utoljra halt meg. Ernest jl megtermett kamasz volt, mr
nemsokraksztantlettvolna.Ddnagybcsim,Moinelap,azregtrvnyszkirnok,nem
sokkal utna szintn jobbltre szenderlt. s nagynnm ott maradt egszen egyedl
hzacskjban, mely olyan volt, mint egy klns, elvarzsolt palota. A sznyegeket pldul
klnflemintaszvetekbl,selymekblvarrtkssze,azasztalokonpaprblkivgottkakasok,
csirkk,cicksorakoztak.Afalakatmegsrgultrgesrgioklevelek,bizonytvnyokdsztettk
bekeretezve, meg az elhunytak arckpei, s ott lgtak a gyerekek pici kis kpmsai is egyegy
megfakulttinccselamedalionban.
Mennyifjdalom,mennyigyszksrtelett!Snagynnm,mindenklnckdseellenreis,
maga volt a megtesteslt jkedly. Amikor vgre rbukkantam a kicsi trre, ahol nagynnm
hza llt, bekiltottam az ajtn, mely nem volt egszen betve. Hallottam, ahogy a hrom
egymsbanylszobalegtvolabbizugbanfelsikoltott,les,metszhangjn:
Ittvagyok!Jvkmr!JsgosIsten!
Ijedtben felbortotta a kvsfazekat a tzhelyen csupn azt nem rtettem, hogyan fzhetett
kvtebbenaszokatlanidbenskitipegett,amilyengyorsancsaktudott...
Valami lehetetlen divatszrnyszltt volt a feje bbjn. Ersen htrafel hajolt a vge, olyan
csuklyafktkalap tnemny kotyvalk lehetett, szabadon hagyva roppant magas, dudoros
homlokt. Arcban volt valami szokatlan, ilyenek lehetnek a mongol, a hottentotta nk. t
tsuhantarcnanevets,ilyenkormegvillantakmgmeglevfinomkisapregrfogai.
S mikzben megcskoltam, gyetlenl, siets mozdulattal elkapta az egyik kezemet s
suttyombanpedigerrenemvoltsemmiszksg,hiszenrajtunkkvlsenkisemtartzkodotta
laksban belecssztatott egy kis pnzdarabot a tenyerembe. Nem mertem odasandtani, de
valsznleg egy kis egyfrankos lehetett... S ugyanakkor jl htba vgott, trfsan, hogy elejt
vegyeakrdezskdsemnek,vagytalnhllkodsomatakartamegelzni.
Hagydcsak!,naztnigazntudom,hogymennyirekellez!
Nagynnmvilgletbenkrajcrosgondokkalkzdtt,folytonklcsnkregetvemerthavolt
pnze,sztfolytakezekztt.
Sosenttbeafejemlgya,smindigboldogtalanvoltamshajtottmagas,rikcsolhangjn,
melybenazonbanmgsemvoltkesersg.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

91/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Megvoltgyzdvearrl,hogynekemisfillreshinyokkesertikmegazletemet,akrcsakaz
vt,sajszvregnnemegsevrta,mgkinyitomaszmat,mrisbelenyomottamarkomba
egykt picult, amit aznap keservesen megtakartott. S ez mindannyiszor megismtldtt,
valahnyszorbetoppantamhozz.
A vacsora is ppolyan klns emlket hagyott bennem, mint megrkezsem pillanata.
Lehangol volt s szokatlanul nem mindennapi is egyben. Mindig ott llt a keze gyben a
gyertya, s ha dolga volt a konyhban, magval vitte, mg n ott lhettem a sttben, ha meg
visszajtt,letetteismtazasztalkraakicsorbult,megmegrepedezetttnyrok,ibrikek,vzk,
skancskkz.
Ennekmgaporoszoktrtkleafltbosszblmagyarztahajlemlkszem,hetvenben,
mertnemvihettkmagukkal.
S hogy ott llt elttem ez a karcs, magas vza, mely ilyen szomor sorsra jutott, csak akkor
dbbentem r, hogy egyszer, rgesrgen mr jrtunk itt apmmal. Itt vacsorztunk s itt is
aludtunk. Apmmal voltunk itt, amikor Yonneba utaztunk, egy ortopdszakorvoshoz, a bna
trdemmel.Agyorsvonatpedigkorahajnalbanindult...Eszembejutottezaszomor,rgieste,
szintehallottamazregtrvnyszkirnokvalamennyitrtnett,amiketazasztalraknyklve
mesltel,egyikszemvelrzsasznnedjresandtgatvanhnyszor.
S egy pillanatra jra felvillant bennem a rgi rettegs is... Ahogy megvacsorztunk s ott
ldgltnkakandalleltt,ddnagynnikmflrevontadesapmat,hogyvalamifleksrtet
histrival traktlja: "S kpzeld csak, hirtelen megfordulok... s ugyan mit ltok, mit gondolsz,
drga Louis csm?... Egy tprdtt seszn asszonyka..." Nagynnm hres volt arrl, hogy
effajtahtborzongatostobasgoktlhemzsegafeje.
Ezen az estn, alighogy megvacsorztunk, tstnt lefekdtem, annyira kifrasztott a szokatlan
biciklitra. Nagynnikm a vendgszobba gyazott nekem, s jjelre odaadta Moinel bcsi
kockshlingt.Mrazgybanvoltam,amikorbejttsodaltafejemhez.Beszlnikezdett,
demgsohasemhallottamilyentitokzatosnak,ilyenmetsznekahangjt:
deskisFranoisfiacskm,engeddmeg,hogyvalamitelmesljekneked.Sohasenkinekmg
emltstsetettemeddigrla...
Snkzbenerregondoltam:"No,nisjlbevsroltamaztn!Azegszjszaktarmlettl
reszketvetlthetem,akrcsaktzvvelezeltt!..."
Demittehettem,megadtammagamasorsnakshallgattam,hallgattam.Nnikmfejtcsvlva
lt,magaelmeredve,minthacsakmagnakmeslnelatrtnetet:
Az gy volt, hogy ppen hazafel tartottunk Moinellel egy nnepsgrl. Ez volt az els
lakodalom, ahov mindketten elmentnk, drga kis Ernestnk halla ta ugyanis nem jrtunk
gyszlvnsehov.IttakadtamsszeAdlenvremmelis,akitmrvagyngyvenemlttam.
Frjem egy rgi reg bartja hvott meg bennnket egyetlen fia eskvjre. Nagyon gazdag
ember hrben llott, v volt a Sablonnirebirtok. Kocsin mentnk, de brelnnk kellett, s
bizony ez jcskn vitt el pnzt a hztl. Reggel ht ra lehetett, amikor visszafel jttnk az
ton,atlkellskzepn.Anapmrflkecmergettazgre.Amerreellttl,seholegyllek.S
hirtelenmitltokmagunkelttaztonminthacsakafldblnttvolnakivratlanul?Egykis
emberke llt ott, egy fiatal fick, mozdulatlanul, s mohn figyelte, hogy kzeledik a kocsink.
Milyen szp volt, Istenem, be gynyr! Ahogy kzelebb rt hozz a kocsink, egyre inkbb
kivehettk az arct. Milyen csinos volt s milyen ttetszen fehr! Olyan csinos, hogy mr
valsggalmegrszegtettaszpsge!...
Belekapaszkodtam a frjembe s gy reszkettem, mint a nyrfalevl. Hogyisne! Hiszen azt
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

92/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

hittem,magaajIstenllelttnk!...Mondomisabcsikdnak:"Nzdcsak,micsodagijel,
micsodajelens!"
Mirebcsikdsuttogvasdhsenrmrivall:"Nemvagyokvak,nislttam!Defogdmrbea
csrdet,fecseglocsogvnasszony!"
A frjem nem tudta, hogy mit is csinljon, mikor a l megtorpant... Ahogy kzelrl
megpillantottuk, ki utunkat llta, lttuk, milyen spadt az arca. Homloka gyngyztt a
vertktl,sapkjasszegyrdtt,mocskosshossznadrgotviselt.Behzelgenkedvesvolta
hangja: "Ne tvessze meg magukat az ltzetem. Nem frfi vagyok, csak egy kisleny.
Elszktem hazulrl, de mr nem tudok tovbb menni, lbam felmondta a szolglatot. Nem
engednkmeg,hogyflkapaszkodjakakocsijukra?"
Bcsikd azonnal flsegtette. Alig huppant le az lsre, elvesztette az eszmlett. Ebben az
letben nem tallnd ki, kivel akadtunk ssze! A Sablonniresbirtok ifj urnak, Frantz de
Galaisnakvoltamenyasszonya,akikhezhivatalosakvoltunkalakodalomba!
De hiszen nem lehetett az lakodalom, ha egyszer a menyasszony megszktt! szaktottam
flbennikmetegypillanatra.
No persze, igazad van nzett rm egszen sszezavarodva. Tulajdonkppen sz sem volt
lakodalomrl.Mertezabolondoskislnyezercsacsisgotvettafejbe,ahogyksbbelmondta
neknk. Az apja szegny takcsmester volt, s tbben voltak testvrek, tbb leny. S a kislny
megvoltgyzdvearrl,hogynincsisafldnennyiboldogsg,hogyavlegnyetlsgosan
gyerek mg hozz, hogy mindazok a csodlatos dolgok, amiket a fi leveleiben sszefirklt,
kpzelete szlemnyei, puszta koholmnyok. S amikor Frantz eljtt rte, hogy magval vigye,
Valentinenekvgkppinbaszlltabtorsga.Hidegtlinapvolt,vacogtatanfjtaszl.Sk
mgis ott stltak, a fi, Valentine, s a nvre, az rseki palota kertjben, Bourgesban. A
fiatalembervalsznlegpusztagyngdsgbl,smertannyirabelevolthabarodvaakisebbik
lnyba,buzgncsngttazidsebbiklnyszavain.Ezakisbolondosteremtshirtelengyant
foghatott, vagy tudomisn, mi eshetett bel. Azt mondta nekik, hogy hazaszalad egy kendrt.
Otthonaztn,mivelnemakarta,hogyanyomraakadjanak,felltzttfrfiruhbaselindulta
Prizsfelvezetorszgton,csakgy,azapostoloklovn.
Vlegnynek pedig egy levelet hagyott htra, hogy megszktt egy fiatalemberrel, akibe
hallosan szerelmes. Persze, egy sz se volt igaz mindebbl... "Sokkal boldogabb vagyok
meslte aztn nekem , hogy meghoztam ezt az ldozatot, mintha hozzmentem volna
felesgl..."Igenm,deacsacsifiatalklyknekkiegyrevrtavisszaeszbesejutott,hogy
elvegye a nvrt! Golyt rptett a fejbe, a vrnyomokat lttk is az erdben de soha senki
nembukkantraholttestre.
smihezkezdettnnikmezzelaszegnyszerencstlenteremtssel?
Mindenekelttegykisplinkttltttnkafogaikz,hogytmelegedjen.Valamielemzsia
iselkerltatasakommlyrl.Itthonaztn,amikorhazartnk,meggyaztamnekiakandall
mellett. Sokig itt maradt nlunk, majdnem egsz tavaszig. Egsz ll nap, amg csak r nem
sttedett, rgi ruhkkal bbeldtt, tszabta, jjvarzsolta ket, rendbe hozta a kalapokat,
sernyentettvettfolytonahzban.Micsodatisztasgvoltitt,Istenem!vagdaltakisvarrta
ssze ezeket a sznyegeket is mindet, amit csak ltsz itt! S hogy itt jrt, azta fecskk is
fszkelnekazeresznkalatt.Deestnkint,hamrereszkedettalazj,dolgavgeztvelmindig
tallt valami rgyet, hogy kiszkjn az udvarba. Nha a kertben kdorgott vagy a hz eltt,
mg olyankor is, hafogcsikorgat hideg voltkint az utcn. Shailyenkor rtalltunk,csakllt
ott,szvettpenzokogva.
"No, mi baja van kislnyom? Mrt nem mondja el nekem?" "Nincs, nincs semmi bajom,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

93/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

asszonyom!" S ezzel visszajtt ilyenkor a hzba. Mondogattk is a szomszdok: "Hogy


magnakmilyenszerencsjevan,Moinelnasszonysg!Milyenhelyeskismindenesevan!"
Mindenknyrgsnkhasztalannakbizonyult.Mrciusbanmindenronfolytatniakartatjt,
amintmrmondtam,Prizsbakszlt.Nekiajndkoztamnhnyatazokblaruhkbl,amiket
talaktott.Afrjemmegvltottaajegytaplyaudvaronsmgnmikistravaltiscssztatott
azsebbe.
Nem volt hltlan teremts, nem feledkezett meg rlunk. Ma Prizsban van, egy szalonban
dolgozik,valaholaNotreDameszkesegyhzkzelben.Nhnyszormgrtisneknk,hogy
nemjutottetudomsunkravalamijabbhraSablonnirespusztrl?Vgreaztnvlaszoltam
neki hogy egyenslyt teremtsek a lelkben, hogy megszabaduljon ezektl a
knyszerkpzetektl. Azt rtam neki, hogy a birtokot eladtk, a kastlyt lebontottk, a
fiatalembernek vgrvnyesen nyoma veszett, s hogy a leny is frjhez ment. Volt egy olyan
rzsem, hogy nem jrhattam messze a valsgtl. Ettl kezdve Valentine sokkal ritkbban r,
csaknha,hbehbakapoktleprsort...
Nem holmi ksrtethistrival traktlt a nnikm, metsz, sziszeg hangjn, mely annyira
alkalmasvoltazilyesmikelbeszlsre.Snmgishihetetlenlrosszulreztemmagam.Hiszen
megeskdtnkegyszerFrantznak,akomdisfinak,hogytestvreilesznkmindhallig,sme,
mostvratlanulfelknlkozottrazalkalom...
Azon tndtem, alkalmase ez a pillanat arra, hogy mindazt, amit megtudtam, elmondjam
Meaulnesnak?Vanejogomelrontaniazrmhrt,amivelholnapmeglepem?Mirtelmevolna,
ha valamilyen megvalsthatatlan vllalkozsba hajszolnm? Az igaz, hogy Frantz
menyasszonynak a cme a keznkben volna, de ugyan hol keressk a komdisfit, ki tudja
merre bitangol a nagyvilgban?... Hagyjuk csak a bolondokat a maguk sorsra tndtem
elgondolkozva. Hiszen Delouchenak s Boujardonnek tulajdonkppen igazuk volt. Mennyi
szerencstlensgetzdtottisanyakunkbaezaregnyeshajlamfiatalember!Sgydntttem,
hogyegyszvalsememltemaddigazegszdolgot,amgYvonnedeGalaisnemleszAugustin
Meaulnesfelesge.
Sahogyerreazelhatrozsrajutottam,azrtmgmaradtbennemvalamirthetetlen,rosszrzs
mintha felm suhogtatta volna a szrnyt valami szrnysg a jvbl. Amilyen gyorsan csak
tudtam,elhessegettemmagamtlarmkpeket.
A gyertya mr az utolskat lobbantotta egy sznyog dngtt a szobban. S nnikm trdre
tmasztott knykkel, brsony fktjvel elrebiccent fejn, jra kezdte ellrl az egszet.
(Fktjt csak jszakra tette le, ha aludni trt)... Idnknt hirtelen flkapta a fejt, hogy
meggyzdjk rla, milyen hatst gyakorol rm, amit mesl, vagy taln azt akarta ellenrizni,
hogy nem aludtame mg el. Mikor mr nem brtam tovbb, ravaszul lehunytam a szemem
fejemmrrgaprnnvoltsmlyeketshajtottam,mintakitelnyomottazlom.
Miaz,csaknemalszol?hangzotttompnskisscsaldottanahangja.
Hirtelensznalmatreztemazregasszonyirntshevesentiltakoztam:
Dehogyalszom,nnikm,dehogyalszom.Figyelemm,amitmond...
Engemnemlehetbecsapni!motyogta.Saztnaztismegrtem,hatgedmindezegycseppet
semrdekel.Elvgreegszesteolyanemberekrlbeszltemittneked,akiketsoselttl,akikrl
sosehallottl...
Sezttal,bevallom,gyvnssunyinlapultammegatakaralatt,minthanemishallottamvolna
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

94/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

utolsszavait.
Negyedikfejezet
AVRATLANHR
Msnap reggel, amikor kirtem a futcba, csodlatos id volt. Roppant nyugalom rzdtt
mindentt. A vroska szerte bks s meghitt zajokkal bredt. Hirtelen visszanyertem a
biztonsgrzetemet,vidmlettem,jkedv,mintakijhrtviszvalamerre...
Augustin desanyjval a hajdani iskolapletben lakott. desapja mr jval halla eltt
nyugalombavonult,svalamirksgrvnvratlanjmdbajutott.Meaulnesszerettevolna
amikor desapja elkltztt az lk sorbl , ha megvsroljk az pletet, ahol az rege az
utolshszvbentantottstrtnetesenisotttanultamegabetvetssolvasstudomnyt.
Azt nem mondhatni, hogy valami megnyer klseje volt a hznak: nagy, terjedelmes, kocka
alakpletvolt,mintvalamivroshzaklnbenazisvoltvalamikor.Afldszintihelyisgek
ablakai,melyekazutcranztek,olyanmagasanvoltak,hogysenkinemlthatottberajtuk.A
htsudvarbannyomasemvoltfnak,nvnynek,sartekfelsemlehetettelltnionnan,mert
egymagastornacsarnoklltaelakiltst.Sohanemlttammgennyiresivr,ennyirekietlen
iskolaudvart.Ltszott,hogymrrgennincsbennelet...
Az ideoda kacskaringz folyosn, ahonnan ngy ajt nylott, sszeakadtam Meaulnes
desanyjval.ppenakertbljttbeegynagyhalomfehrnemvelakarjn.gyltszik,mr
korahajnalbankiteregetteket,hogymegszradjanakezenaszp,hossz,nyrvgidlelttn.
szbevegylthajakisszilltanlgott,egyegyfrtbelecsapdottazarcba.Rgimdianvolt
feltzvehtulahajasarcaduzzadtvolt,lmosanfradt,minthaegszjszakalesemhunyta
volnaaszemt.Fejeszomoranelrehorgadt,mlyenelgondolkozva.
Deahogyhirtelenszembetntem,egyszerrefelismertselmosolyodott:
Szerencsjre,mgidejbenidert.Ltja,ppenmosthozombeAugustinfehrnemjt,mg
szintemegseszradt.Augustinmautazikvissza.Azegszjjeltazzaltltttem,hogyvalahogy
rendezzem az gyeit, hogy rendbe hozzam a ckmkjt. A vonat pontosan t rakor indul, s
remlem,mindenrendbenleszaddigra...
Olyanmagabiztosan,olyantermszetesenmlttekbelleaszavak,minthacsakaztletelett
volna,hogyMeaulneselutazzon.Valsznnektartom,hogyfogalmasemvoltarrl,hogyhov
kszlafia.
MenjencsakflazirattrbabiztatottAugustintotttallja,ppenleveleketr.
Kettesvelugrltamfelalpcsn.Jobbkzfellegyajtnylt,melyenmgrajtavoltezatbla:
Vroshza.Hatalmas,ngyablakoshelyisgbenyitottam.Ktablakaavroskafelnzett,kett
amezkre.Afalakonmegsrgultkpeklgtak:GrvysCarnotkztrsasgielnkkkpmsai.
Ateremhtsrsztegyhosszksdobogfoglaltael.Zldposztsasztallltakzepnseltte
mgakkorisottlltakavrositancsosokszkei.Ittlt,egybls,rozzantkarosszkmlyn
Meaulnesvalahabiztosanapolgrmesterlhetettbenne.Valamitrt,idnkntegydivatjamlt,
szv alak majolika tintatartba mrtva a tollt. Olyan volt ez a hely, mintha egy helybeli
magnzpttettevolnamagnaksidezrkzottbeMeaulnesasznidhosszhnapjaialatt,
happennemvoltkedveakrnykenbarangolni.
Ahogy rm ismert, flemelkedett, de nem volt a mozdulataiban semmi hevessg, semmi
lelkeseds,pedigbevallom,gykpzeltemelelremagamban.
Seurel!csakennyitmondott,sltszottazarcn,hogymlysgesenmegdbbent.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

95/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Semmit sem vltozott. Ugyanaz a csontos arc, hrihorgas fick volt, hajt akkor is rvidre
nyrva viselte. Bajusza ersen serkent s gondozatlan sszevisszasgban csngtt le ajkai fl.
Szemesemvltozott,szintesg,egyeneslelksgsugrzottbelle...Azonbantzestekintett
mely annyira jellemz volt r az elmlt vekben mintha beftyolozta volna a kd, s hajdani,
egetverszenvedlyecsakolykorolykorcsillantkimgle...
Ltszottrajta,milyenzavarbanvan,hogyottllokeltte.Egyugrssalfenttermettemmellettea
dobogn.Brmilyenfurcsnhangzikis,megkellmondanom:eszegbansemvolt,hogyfelm
nyjtsaakezt.Felmfordulvallt,kezeitmagamgkapva,snekitmaszkodottazasztalnak.
Egyre inkbb szembeszktt, hogy mennyire zavarban van. Mereven nzett rm, de
tulajdonkppen nem ltott. Minden gondolatt az kttte le, hogy mit mondjon nekem.
Hasonlatos volt a remetkhez, a vadszokhoz, a sokat meglt emberekhez nehezre esett a
beszd. Hajdan is, vilgletben mindig ilyen volt ha valamit eltklt, ha valamire elsznta
magt,nemtrdttvele,hogymajdhogyanismagyarzzamegazegszet.Sahogyottlltam
eltte,nehzkesenprbltasszeszednimagbanamegfelelszavakat.
n mindennek elbe vgtam. Mulatsgosan kiszneztem az utamat, megemltettem, hogy hol
tltttemazjszaktshogymajdleesettazllam,amikordesanyjakzltevelem:Augustinma
elutazik.
gy!Szvalemltetteneked?...krdeztehalkan.
Hogyne.Gondolom,csakprnapramszel...
Nem,nem.Hossz,igenigenhossztvrrm.
Egy pillanatig meghkkenten lltam ott. Tudtam, hogy egyetlen szavam semmiv foszlatja
elhatrozstmelyrlfogalmamsemvolt,mifajtalehet.Debennemrekedtasz,csaklltam
ott,snemtudtam,hogyankezdjekhozz,mintmagyarzzammegkldetsemet.
Augustinszlaltmegelbb,minthacsakszksgevolnaaznigazolsra,aznbizonygatsra.
Te aztn igazn tudod fordult szembe velem Meaulnes igazn tudod, Seurel, hogy mit
jelentettszmomraklnskalandom,amikormegszktemSainteAgathebl.Ezadottrtelmet
letemnek,ebbenvoltmindenremnyem.Shaegyszermegvalsulhatatlanezaremny,ugyan
milehetbellem?...Talndarljamlegyazletemet,mintatbbiszzsszzmilliembera
fldn? Nem mondom, volt Prizsban egy korszakom, amikor megprbltam n is gy lni
amikorlttammr,hogynincstbbremnyem,hogyrtelmetlentovbbkeresnemazelveszett
birtokot...Dehogyankpzelhetelarrl,Seurel,akimregyszermegfordultaParadicsomban,
hogyaztngytudjonlnitovbb,akratbbihaland?Amitmsokboldogsgnakneveznek,
szmomra mer csfoldsnak, mer gnynak ltszik. s amikor szintn, kvetkezetesen az
voltaszndkom,hogyvalbangyljek,mintatbbimillimegmilliemberafldn,azona
naponelkezddtekvgetnemrlelkiismeretfurdalsaim...
Idkzbenleltemazegyiktancsosiszkre.Fejemlehorgasztvafigyeltemaszavaira,anlkl,
hogy remeltem volna a tekintetemet. Fogalmam sem volt, mit gondoljak homlyos, zavaros
magyarzkodsairl:
Vglisjobbvolna,Meaulnesemeltemflafejemet,havilgosabbanmegmagyarznda
dolgokat.Mirtakarszelmenni?Aztmondtad,hossz,igenigenhossztvrrd.Talnvalami
galibtcsinltl,amithelyrekellhoznod?Vagyadottszavadktelezerre?
Nos igen. Eltalltad bkte ki. Vagy nem emlkszel mr arra, hogy mit grtem valaha
Frantznak?...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

96/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

,shajtottamfelmegknnyebblten,csakerrlvansz?
Errl.Stalnvalamiteliskvettem,amitjvkelltennem.Tehtktdologissarkallaztra...
Egy percre elhallgatott. ppen a megfelel szavakat kerestem, mert elhatroztam, hogy nem
hallgatoktovbb...
Csak egyetlen kimagyarzkodsban hinnk folytatta Meaulnes tudod, hogy mg egyszer
akartam ltni Yvonne de Galaist, csak ppen ltni taln... Most mr sajnos, ms a helyzet.
Amikor betoppantam az ismeretlen birtokra, a tkletessg, a tisztasg olyan magas fokn
llottam, amit mr soha tbb nem rhetek el jra letemben. Ahogy egyszer rtam egy
levelemben: "Csak a hall ezeknek a napoknak fldntli szpsgt csak az adhatja vissza
taln..."
Hirtelen megvltozott a hangja. Furcsa, ismeretlen lelkeseds rzdtt benne, ahogy jra
megszlalt,odalpvekzvetlenlelm:
Hallgasscsakmeg,Seurel!Ezekazjbonyodalmak,az,hogyelkellutaznom,azabn,amit
elkvettem, s amit haladktalanul jv kell tennem, mindmind annak a rgi kalandnak
utrezgseicsupn...
Elhallgatott. Mintha az emlkeiben kutatott volna, hogy folytassa tovbb. Az elbb
elszalasztottamamegfelelalkalmatsmostavilgmindenkincsrtsemakartamelmulasztani
ezt a pillanatot. Beszlni kezdtem, hadarva. , hogy megbntam ksbb, milyen keserves
lelkiismeretfurdalsaimvoltak,hogynemhallgattamvgigavallomst!
Belekezdtem a mondkmba, melyet az elbbi vgszavakra tltem ki, de aminek abban a
pillanatban nem volt se fle, se farka. Meg se moccanva szinte, csak ppen egy kicsit fljebb
emeltemafejem:
S ahhoz mit szlnl krdeztem halkan , ha azt mondanm neked, nincs veszve minden
remny?...
Csak nzett rm meren, s aztn hirtelen elfordtotta rlam a szemt. Mg embert nem lttam
sohagyelpirulni:valsggalafejbeszkttavr,ottlktetettveszettlahalntkban...
Hogyrtedezt?mitakarszmondaniezzel?fordultvgrefelm,sszavaitaliglehetettrteni.
S akkor egy szuszra elmondtam neki mindent, amit csak tudtam. Hogy merre, hol jrtam, mit
tettem, s hogy a dolgok mily meglep fordulatot vettek. Hiszen most szinte Yvonne de Galais
voltaz,akirtekldtt,akiltniszeretn...
Mostmegolyanvolt,olyanspadt,mintakinekelfolyt,elcsobogottazutolscseppvreis.
Csendben, sztlanul hallgatott vgig, amg csak beszltem. A feje kiss elrehorgadt, s olyan
mozdulatbanllt,mintakitrajtacsptekvalaminsmostnemtudja,hogyanvdekezzk:elbjjk
e vagy elfusson, el, messze. Hatrozottan emlkszem, hogy csupn egy zben szaktott flbe.
Tbbekkztarraissztkertettem,hogyazpleteketlebontottkshogyahajdanibirtoknak
mrnyomasincs.
Ltod,ugye!kiltottfl,minthacsakazalkalmatlestevolna,hogymegmagyarzhassaeddigi
magatartst, hogy mennyire igaza volt, amikor ilyen feneketlen remnytelensgbe sppedt.
Ltod,mindennekvgemr...
S utoljra hagytam, mert meg voltam gyzdve, hogy ennyi pomps lehetsg vgl is
meghozzajutalmt,elfjjamaradkagglyoskodstutoljrahagytamFlorentinbcsitlett,a
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

97/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

kirndulst,leafolypartra.YvonnedeGalaislhtonjelenikmeg,sis,AugustinMeaulnesis
hivatalosr...DeMeaulnescsakllottott,egyetlensztseszlva,gymoltalanul,tancstalanul.
Azonnallekellfjnodazutazstngattamtrelmetlenl.Gyere,krjkmegdesanydat...
Engedelmesenjttutnam:
Valamiflekirndulstemltettl?fordulthozzmbizonytalanul.Aztgondolod,komolyan,
hogynekemisottkelllennem?...
Ugyanmrvlaszoltamdhsenhogykrdezhetszilyenostobasgot?
Voltvalamiazarcban,minthacsakmmelmmalegyezettvolnabel.
Ahogykirtnk,Augustinkzltedesanyjval,hogyvelkreggelizem,stittisebdeleksitt
isalszom,msnapreggelpedigklcsnkregykerkprtselksrengemVieuxNanayba.
Nagyszer lesz, ennek igazn rlk! blintott Meaulnes nni, mintha csak ez a hr az
malmrahajtottavolnaavizet.
A kis ebdlflben foglaltam helyet, szemkzt a kpes kalendriummal. A falakat klnfle
dszesen kovcsolt trk, szudni tmlk dsztettk. Meaulnes egyik nagybtyja hozta ket
tvoliutazsairl,kitengerszgyalogoskntszolgltifjveiben.
Akvmrazasztalonprolgott,deMeaulnesmgegypillanatratmentaszomszdosszobba,
ahol desanyja a brndjeivel foglalatoskodott. Csak annyit hallottam mert Meaulnes kiss
lehalktotta a hangjt hogy azrt nem kell kicsomagolnia. Hiszen lehet, hogy azrt mgis
elutazik,haindulsaidpontjavalamivelkiistoldott.
tdikfejezet
AKIRNDULS
AugustingyhajtottazorszgtonVieuxNanayfel,hogyaligtudtamanyombanmaradni.
Eszeveszettenkarikzott,mintegyhivatsoskerkprversenyz.Mgdombnakfelfelmenetse
szllt le. Elz nap valami rthetetlen habozs vett rajta ert, ez azonban tkletesen elmlt.
Lzasan, idegesen azon igyekezett, hogy minl elbb odarjen, szinte sarkallta a vgy. Ahogy
megrkeztnkFlorentinbcsikhoz,mgottsemlteltrelmetlensge,semmisemtudtalektni
a figyelmt a rkvetkez nap reggelig. Tz ra lehetett, amikor kocsiba szlltunk
valamennyien,hogyledcgjnkafolypartra.
Augusztusvgevolt,szp,csndesnyrut.Arozsdllgesztenyefkalattlassanbebortottka
gesztenykresburkaiafehrlutakat...NemkszltnkmesszireAubierktanyja,aCher
foly partjn taln csak kt kilomterre lehetett a Sablonnirespuszttl. tkzben olykor
olykor sszeakadtunk egyegy kocsival, melynek utasai szintn oda tartottak, vagy egyegy
fiatalemberrel,akilhtongetettarrafelFlorentinbcsinagyvonalanmindenkitmeghvott
deGalaisrnevben...Azvoltaterve,hogymintakkorhajdan,mostisegyttlegyenek,egytt
szrakozzanak gazdagok, szegnyek, fldesurak s parasztok. gy akadtunk ssze Jasmin
Delouchesal is, aki biciklin jtt. mg Baladier, az erdkerl jvoltbl ismerte meg
Florentinbcsitvalamikorrgen.
IttvanezafajanksziszegteodanekemMeaulnes,ahogyszrevetteJasmint,akikezdettl
ismerteatitoknyitjt,mgmisszevisszakapkodtunk,nyomoztunk,mgPrizsbaiselvetdve.
Htnemktsgbeejtmindez,Seurel?
Valahnyszor rtvedt a szeme, haragja nttnntt. Jasmin viszont meg volt gyzdve rla,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

98/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

hogymiaztnigaznhlsaklehetnkneki.Sotttapostaapedlt,kzvetlenlakocsinkmellett,
amgmegnemrkeztnk.Jasminklnerreazalkalomrajruhtcsinltatottmondhatom,elg
sznalmasnakhatott,olyanvoltbenne,mintegymadrijeszt.sgondosanvasaltzsakettjnek
fecskeszrnyaibiciklijneksrhnyjtverdestkegyre...
Hiba volt minden mesterkedse, hiba kellette magt mzesmzosan, koravn arcnak senki
nem ment lpre. Inkbb valami megmagyarzhatatlan sznalmat reztem irnta hirtelen. De
vajon lett volnae ember aznap a fldn, akihez nem lettem volna jsgos, irgalmas, egsz
szvemmel?...
Valahnyszor eszembe jut ez a kirnduls, homlyos bnat suhan t rajtam, s mintha valami
szorongatn a torkomat. Mr j elre annyi rmet, annyi vidmsgot vrtam ettl a naptl.
Olyan aprlkosan, megfontoltan rendeztk meg az egszet, hogy gy ltszott, valamennyien
boldogok, megelgedettek lesznk. S , mgis mennyire, mennyire elkerlt bennnket a
boldogsg!...
De a Cher mindkt partja feledhetetlenl szp volt. Lent, kzvetlenl a foly mellett, ahol
letboroztunk,ottvgzdtekszeldlankvaladombok.Safldekaprzldrtekrebomlottak,
klnll fzfacsoportokra, melyeket egyb fk veztek, olyanok voltak gy, mint soksok
parnyi kertecske. A foly tls partjt szrkll, meredek, szikls halmok szeglyeztk, s a
legtvolabbi dombok felett, a magas fenyfk kzl kis regnyes kastly csillant ki, karcs
tornyval.Solykorolykoratvolbl,aPrverangeskastlyirnyblakutykktelenvontst
scsaholstelhoztaaszl.
Kacskarings,szeszlyesenkanyargutakonjutottunkleafolyhoz.Homokosfveny,fehrkis
leskavicsokcsikorogtakatalpunkalatt.Sahogyazutakkzelebbkanyarodtakafolyhoz,az
lnken csrgedez forrsok patakokk tereblyesedtek. S ahogy tbjtunk kzttk, a
vadribiszkebokroktsksgallyacskikkalbeleakaszkodtakaruhnkba.Csakmentnkavzvjta
hvs, flhomlyos utakon s ha vratlanul kibukkantunk a fkbokrok szvevnyes
sszevisszasgaibl, a foly vlgynek ttetsz fnye ragyogott krttnk. S a msik parton,
ahogykzelebbjutottunk,lttuk,hogyegyfrfitmaszkodiknekiasziklknak.Horgszbotja
mlyen benylt a vz fl, keze majdnem mozdulatlan volt, szinte meg se rebbent. Istenem,
milyenfelejthetetlenszpisvoltazid!
Egyhelyttazmkkisfkcsinoskistisztstzrtakkrl.Idetelepedtnkleagyepre.Nagy,
szles pzsitszer hely volt, hol nem ntt magasra a f. Azt hittk, pompsan el tudunk majd
hancrozni,jtszaniitten.
Ahogymegrkeztnk,tstntkifogtkakocsikblalovakat,segyfithajtottaketAubierk
tanyjra. Nekilttunk, hogy az elemzsit is kicsomagoljuk a fk alatt. S elkerltek a kis
sszehajthat asztalok is, amiket mg Florentin bcsi rakott fel otthon a szekr htuljba s
fellltottukketapzsiton.
Ezutnnhnynkntvllalkozalakottoborzottsszeanagybtym.Azvoltafeladatuk,hogy
kimenjenek a kzeli orszgtra, s ha szrevesznek egyegy elksett vendget, mutassk meg
nekik, hol tborozunk. n mindjrt elsnek ajnlkoztam, Meaulnes is azonnal csatlakozott
hozzm. A Sablonnirespuszta fell egy t vezetett a fgghd kzelbe, s ms svnyek is
torkolltakoda.IttktttnkkiMeaulnesnal.
Fl s al stltunk, fleleventettk a mltat, hogy a vrakozs hossz perceirl gyahogy
eltereljk a figyelmnket. VieuxNanay fell mg egy kocsi tnt fel, parasztok ltek benne,
akiket nem ismertem s egy nagydarab lny, soksok szalaggal a hajban. Aztn, mintha vge
szakadtvolnaavendgseregnek.Smgegycsacsifogatdcgttelksbb,akastlyhajdani
kertsznekhromcsemetjvel.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

99/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

,milyenismersek!fordulthozzmMeaulnes.Igen,szintebiztosvagyokbenne,hogyk
fogtakkzenakkoreste,aznnepsgelsestjn,skksrtekbeavendgekkz...
Ebben a pillanatban a kocsi megllt, mert megmakacsolta magt a szamr. A gyerekek
leugrltak,dhsenngattk,cibltkacsknyscsacsit,akkorkatsztakr,hogycsakgy
puffant.Meaulnescsaldottanrztamegafejt:mgsekvoltak,tvedettazelbb.
Megkrdeztemtlk,nemtallkoztakesszetkzbendeGalaisrralsalnyval.Bizonytalan
vlaszokat kaptam: az egyiknek sejtelme sem volt rla a msik azt mondta: "Valszn, hogy
lttukket,uram".gyhtnemsokramentnkazzal,amitsszefecsegtek.
Elindultaklefelalejtn,Florentinbcsikirnyba.Azegyikfirncigltakantrjnlfogva
maga utn a csacsit a msik kett htul baktatott, a kordt tasziglva. S mi megint fl s al
stltunk, vrva a tbbieket. Meaulnes egyik szeme mindig a kastly fell vezet t kanyarait
figyelte. Valami furcsa, megfoghatatlan rmlettel vrta a lnyt, akit mennyit, de mennyit
keresett elmlt veiben! Szokatlan, szinte nevetsges izgatottsg kertette hatalmba, s mindez
csak arra volt j, hogy Jasmin ellen ingerelje. Egy kis emelked tetejrl, ahov flmsztunk,
hogy minl messzebbre, minl tvolabbra ellssunk, jl lthattuk a zmk fk kztt
elterpeszked zld gyepet is. A vendgek kzl nhnyan ott cscsltek egy csoportban, s
Delouchelthatlagazonvolt,hogyatrsasglelke,kzpontjalegyen.
Nzdcsak,hogysznokol,hogyprzsmitlezafajank!bkttoldalbaMeaulnes.
ncsakmegvontamerreavllam.
Ugyan,mittrdszvele!gyltszik,kiakartennimagrtakisszerencstlen.
Demindezcsakolajvoltatzre,nemtudtamAugustindhtleszerelni.Ottlent,afksrjbl,
egy nyl bukkant el vagy egy mkus, mert Jasmin gy tett, mintha utna loholna, hogy
sokoldalsgraezzelisfelhvjaafigyelmet:
No,nzdcsak!Milyvadulcsrtetelreazipse...szlaltmegjraMeaulnesminthaezvolna
avakmersgteteje!
Most mr aztn kirobbant bellem a kacags. Meaulnes is elnevette magt de csak egy
pillanatra,sjraelkomorultazarca.
Talnnegyedrtisvrtunkgytovbb,csendben,sztlanul:
Smilesz,hanemjnel?krdeztehalkan.
Dhsenmordultamr:
Ugyan,netrflj.Hiszenmeggrte!Igazn,nelgymrilyentrelmetlen,Augustin!
Meaulnesismtfigyelnikezdteazutat.Deegyszerrekirobbantbelleasz,mindenidegszlt
megviselteezaremnytelennektnvrakozs:
Nembromtovbb,Franois.Visszamegyekatbbiekhez.Fogalmamsincs,mitttbelm,de
haittmaradnk,azvolnaazrzsem,hogysoselthatomt,hogynemjnelsoha,soha.Nem
tudomelkpzelni,hogyegyszercsakfeltnjnsudralakjaazton,ottakanyarnl.
S lass lptekkel megindult Florentin bcsik fel, magamra hagyva egszen. Hogy jobban
mljkazid,niselindultamazorszgton.Prszzlpsttehettem,amikormegpillantottam
akanyarbanYvonnedeGalaist.Lovaglruhbanltakirdemesltfehrparipahtn,sezena
reggelen gy ltszik felcsillant valami a l rgi tzessgbl, mert a lny kt kzzel tartotta
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

100/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

vissza a gyeplt htrahzva, nehogy vgtatni kezdjen. Ell, pontosan a l feje mellett ott
poroszklt hallgatagon, fradtan vnszorogva az regr, Yvonne desapja. Valsznleg
nhnyszorhelyetcserltektkzben,sholalny,holdeGalaisrltalovon.
AmikorYvonneszrevettsltta,hogyegyedlvagyok,mosolyogvakszntttsfrgnleugrott
alhtrlafldre.Akantrtodaadtadesapjakezbe,smegindultfelm.Sn,hogymielbb
tallkozzunk,rohantamfelje,sszeszedvemindenermet:
gyrlknyjtottafelmakezt,hogymagvaltallkoztamelszrshogyegyedlvan!
Nemszeretnm,hamsismegltnszegnyBlisairet.Saztsemszeretnm,haegyvzrnk
a tbbi lovakkal. Hiszen oly csf mr a kis reg, annyira rozzant meg aztn fltem is, htha
valamelyik fiatalabb trsa oldalba rgja vagy megtpzza szegnykt. Tudja, csakis r merek
fellni,shaegyszernemlesztbb,attlkezdvetbbetnemfogoklovagolni.
Volt valami a lnyban, valami trelmetlensg, szinte szorongs, akrcsak Meaulnesban. Nem
tvesztett meg elbvl lnksge, trkeny szpsge, mely nyugalmat sejtetett. Hangja is
pergbb lett, mskor sokkal vontatottabban beszlt. Arct most is enyhe pr sznezte, mgis a
szemetjkasittottahomlokaspadtvolt,halottfehr.Lerttrla,hogymilyenzavarbanvan,
szegnyke.
gy beszltk meg, hogy Blisairet odapnyvzzuk a kis erdben, nem messze az ttl, egy
fhoz. Az regr hallgatagon, ahogy szoksa volt, elkotorta a nyeregtskbl a pnyvt, s
odakttte a lovat a fhoz. Az volt az rzsem, hogy fljebb kellett volna ktnie a hurkot.
Meggrtem, hogy a tanyrl azonnal kldetek ki szegny pacinak zabot, sznt, meg egy kis
almotis...
Azt hiszem, gy rkezett meg Yvonne de Galais most a tisztsra, mint akkor rgen, azon a
reggelenatpartra,amikorMeaulneselszbenpillantottameg.Akkor,amikorbelpettbartom
letbe.
Egyikkarjtodanyjtottadesapjnaksmsikkezvelsztlibbentetteellbkpenyeszrnyait,
mely knnyedn beburkolta alakjt. gy jelent meg a vendgsereg eltt, gyermekeskomoly
arccal. n ott lpkedtem mellette, a bal oldaln. A vendgek szanaszt jtszadoztak vagy
heversztek, de mindnyjan flugrltak, s csoportokba verdtek, hogy nneplyesen
fogadhassk. Egy pillanatig olyan csend volt, hogy mg a mhek zmmgst is meg lehetett
volnahallani,smindenszemYvonnedeGalaisreszegezdtt.
Meaulnes ott llt a tbbi fiatalember kztt s nem is klnbztt tlk semmiben, legfljebb
magastermeterttkikzlk,devoltakmgnhnyanajelenlevkkzt,akikmajdnemolyan
magasranttek,akrcsak.Semmitnemtettannakrdekben,hogymagrahvjaafigyelmet,
meg se moccant, csak llt ott mozdulatlanul. Szrke ltny volt rajta, s lttam, ahogy
mozdulatlanul ll s mereven bmul a lassan kzeled tndkletes szpsg lnyra, akrcsak a
tbbi fiatalember. Mgis, ahogy mr messze volt tle a lny, zavart s ntudatlan mozdulattal
fdetlenfejhezkaptaakezt,minthacsakelakartavolnarejteni,asokjlfsltsihederkztt,
rvidrenyrt,durvaparaszthajt.
Aztn,afiatalokkrlfogtkYvonnedeGalaist.Egymsutnmutattkbenekiafiatallnyokat
s a fikat is, akiket eddig mg nem ismert... A fiklnyok egyre fogytak s egyre inkbb
kzeledettapillanat,amikorMeaulneshezfogrni.Azthiszem,legalbbolyanszorongslett
rrrajtam,amilyetMeaulnesrezhetettezekbenapercekben.Hirtelengyhatroztam,hogyn
mutatombeAugustintYvonnedeGalaisnak.
Azonban, mg mieltt kinyithattam volna a szmat, Yvonne odalpett elje, hatrozottan, s
valsggalmeglepettnneplyeshangja:
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

101/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Magraemlkszem.AugustinMeaulnes,ugye?fordultfelje.
skezetnyjtottneki.
Hatodikfejezet
AKIRNDULS
(befejezrsz)
Mgnhnyanrkeztek,megksve,sazonnalodamentekYvonnedeGalaishoz,hogyhdolattal
kszntsk.gytrtnt,hogyafiatalokelsodrdtakegymstl.Sazostobavletlengyakarta,
hogy mg ebdnl se kerljenek ssze, msms asztalhoz ltettk ket. Azonban, gy lttam,
Meaulnesmgisbizakodbbvolt,merszebb.nDelouchesazregr,Yvonnedesapjakz
kerltem.Stbbzbenszrevettem,hogyAugustinegymesszebbltrsasgblbartsgosan
integetfelm.
Ksre jrt mr a dlutn, amikor Meaulnes ismt Yvonne de Galais kzelbe kerlt. Mr
valahogy pezsgett az let a kirndulk kztt, egyesek labdztak, msok frdtek vagy
beszlgettek, voltak, akik a kzeli tavacskn csnakztak. Mi hrmasban fecsegtnk ppen a
rgmlt idkrl Delouchesal, elterpeszkedve a kerti szkeken, melyeket Florentin bcsi
tancsra magunkkal hoztunk. Hirtelen Yvonnet pillantottam meg, amint kivlt egy kisebb
trsasgbl, mert szemmel lthatan unatkozott kztk, s hatrozott lpsekkel egyenesen
felnktartott.Mgarraisemlkszem,hogyaztkrdeztetlnk,mrtnemtjkelcsnakzssal
azidt,mintatbbiek,hiszenittvanakzelbenat.
Dlutnnhnyszormrkrbeeveztnkrajtavilgostottamfel.Sajnos,nemsokrmnk
voltbenne,annyiraegyhang,annyiraunalmasjtk.Sradsulkiszedtemindenernket.
Akkormrtnemmentektafolyra?rdekldtttovbbalny.
ACherneknagyonersasodramagyarztamkitudja,hovragadnaelbennnketazr.
Ms volna a helyzet szlt kzbe Meaulnes , ha volna egy motorcsnakunk vagy egy kis
gzsllnaarendelkezsnkre,mintakkorhajdann.
Akishajmramltmondtaalny,majdnemsuttogva,eladtuk.Elkellettadnunk.
Hirtelencsndlett,zavartanhallgattunkegypillanatig.
Jasmin ezt a csndet hasznlta ki, hogy is szhoz jusson. Elnzsnket krte, hogy itthagy
bennnket,azonbandeGalaisrralvanbeszlnivalja.
Nemkellsokatkeresglnembcszotteltlnktudom,hogyhovamentazregr.
Milyenfurcsk,milyenklnsekisavletlentjai!DelouchenlsdeGalaisrnlmerben
ellenttesebb lnyt szinte nem is tudnk emlteni. S mgis, annyira megtetszettek egymsnak,
klcsnsen,hogymegismerkedskpillanattlkezdveelvlhatatlanbartoklettek.DeGalais
ksdlutnelcspettegypillanatra.Hogyvanittnekemegybartom:milyentapintatos,milyen
illemtud,milyentehetsgesfiatalember!Stalnannyirabizalmbafogadta,hogynemtitkolta
eleltteBlisaireltt,stmgtalnaztismegmondta,hovaktttealovat.
Bennem is feltltt, hogy jobb volna, ha angolosan tvoznk s magukra hagynm ket. De
reztem rajtuk, mennyire zavarban vannak, milyen szorongva tekintenek egyms szembe...
Helyesebbnektartottamteht,hamaradok.
AzonbanhibavoltJasminolyantapintatos,shibavoltamnisilyenelvigyzatos,nemtudtak
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

102/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

lni az alkalommal. Halkan, csndesen beszlgettek. Meaulnes azonban, valami makacs


csknyssggel, melynek sem tudta volna minden bizonnyal magyarzatt adni, folyton
folyvst a mltat emlegette, csodlatosnl csodlatosabb emlkeit. S a fiatal lny minden
alkalommaljramegjraelmondtabrltszott,mennyireknbanvan,milyennehezreesik,
hogyasokrgi,klns,szvevnyespletsortlebontottk,hogyatisrgenkiszradtmr,
rgenbetemettk,shogyagyerekek,kikvalahaottjrtakelbvlruhikban,sztszrdtaka
szlrzsamindenirnyban...
No lm! shajtott Meaulnes, s olyan ktsgbeess, olyan remnytelensg volt a hangjban,
minthaabirtoksztzllsemindazigazterstenmeg,minthamltnneheztelhetnealnyra
srem...
Egymsmellettstltunkmindhrman...Mindenigyekezetemhibavalvolt,alehangoltsgon,
aszomorsgonnemtudtamvltoztatni,melymindannyiunkathatalmbakertett.Meaulnesegy
vratlan durva krdssel mr megint kedvenc vesszparipjn lovagolt... Sorra krdezskdtt
minden aprcsepr dologrl, amik valaha rgen megragadtk a figyelmt: hol vannak a
kislnyok,mitcsinlmostakocsis,akiazcska,rgimdibatrthajtotta,megvannakemga
pnilovak?Mitrtntvelk?Csaknemadtkelazokatis?Hrehamvasincsmralovaknaka
birtokon?...
Yvonnecsakannyitmondotthalkan,hogymrnincseneklovaik.Blisairerlmgcsakemltst
setett.
SakkorMeaulnesfelidztehajdaniszobjtakarosezstgyertyatartkat,ahatalmastkrt,a
lantokat, melyeknek szakadtak, tpettek voltak a hrjaik... Szokatlan szenvedlyessggel
rdekldtt minden irnt, mintha csak arrl akart volna meggyzdni, hogy mindennek,
mindennekvge,rgitndrikalandjramrsemmisememlkeztethetntbb...Shogyalny
egyetlen kis trmelket sem hozhat el a bvr is kavicsot, moszatot hoz magval a vizek
mlyrlemlkeztetlamelybizonythatn:mgsemvoltlomazegsz.
Szomor, kesernys mosoly jtszadozott Yvonne ajka krl, s n is mosolyogtam fjdalmas
kesersggel.Yvonnevgrerszntamagt,hogynyltanmegmondjonmindentAugustinnek:
Aszprgikastlytsohatbbnemlthatjamrviszont.Pedigmennyirmmelszptgettk,
csinostgattuk desapmmal, hogy Frantz boldog legyen benne. letnknek egyetlen clja,
rtelme volt, hogy teljestsk csm minden szeszlyt. , milyen klns, milyen elragad
klykvolt!Shogyeltnt,minden,demindenrombadltazonazestn,mikormenyasszonya
nlklrkezetthaza...desapmmreztmegelzlegtnkrement.Sajnos,sejtelmnksemvolt
rla. Frantz knnyelmen szrta a pnzt, adssgot adssgra halmozott, s rgi cimbori
amikortudomsukrajutott,hogyFrantznaknyomaveszettjelentkeztekavltkkal.desapm
mindent rendezett s ott maradtunk, szinte egy fillr nlkl. Kzben desanym is meghalt s
nhny nap leforgsa alatt elvesztettk valamennyi bartunkat. Brcsak visszajnne Frantz: ha
ugyan mg az lk sorban van! Brcsak tallkozna rgi bartaival, a menyasszonyval! S ha
megeskdnnek,haaflbeszakadtmltfolytatdna,talnmindenmindenvisszazkkenneargi
kerkvgsbamegint.Devajonfolytatdhateamltott,aholabbamaradt?
Kitudja!shajtottMeaulneseltndve.Saztnjdarabighallgatsbaburkoldzott.
Csakstltunksztlanulasrgulfvn,melyzsengnjrasarjadtsAugustinjobbjnottment,
kzvetlenl mellette a fiatal lny, akirl pedig mennyiszer, de mennyiszer hitte, hogy nyoma
veszettrkre!AmikorMeaulnesegyzbenilyenkellemetlenkrdsselgytrte,alnylassan
felje fordult, hogy gy vlaszoljon neki s elbvl arcocskjn nyugtalansg tkrzdtt.
Egyszer meg, mikzben beszlt vele, finoman Augustin karjra tette a kezt, s mozdulatbl
radtagyngdsg,abizakodremny.MirtviselkedettMeaulnesezenazestngy,mintegy
idegen, mint olyasvalaki, aki nem tallta meg azt, amit keresett, s akit semmi, de semmi ms
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

103/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

nemtudrdekelniafldn?Lehet,hogynemtudtamskntelviselniaboldogsgot,melyhrom
hossz vig vratott magra, lehet, hogy azrt volt ilyen esztelen, ilyen flnk. Vajon mrt
tmadt benne ez az r, mrt akart mindenron elszakadni, mrt volt kptelen aznap a
boldogsgra?Csupaolyankrds,melyekrenemtudtamakkormegadnimagambanavlaszt.
Mrazerdcskekzelbenjrtunk,aholreggelkipnyvztaazregrBlisairetanaputols
sugarai hosszra nyjtottk rnyainkat a fvn s a gyep tls oldalrl, mint valami boldog
mhezsibongs,odahallatszottafogcskzlnyoksfiktereferje,mitmegszrt,lehalktotta
tvol s mi lelasstottuk lpteinket sztlanul, csndesen, hogy magunkba igyuk ezt a vgtelen
bkt, nyugalmat. S ebben a pillanatban az erd tls felrl, ahol Aubierk laktak,
nekfoszlnyokathozottfelnkaszl.Fiatalos,tvolihangdudorszott,talnppenazllatokat
vitte itatni, pezsg ritmusa volt, akrcsak egy tncdalnak, de az nekes elnyjtotta rvedez
hangjn,mintvalamirgirgi,szomorballadt:
Meggypirosapapucsom...
Istenveled,szvem...
Meggypirosapapucsom...
Nemltsztbbetsosem!...
Meaulnes felkapta a fejt s hallgatdzott. Ez volt az a dal, az egyik dal, amit a parasztok
ddoltak az ismeretlen birtokon akkor este, az nnepsg utols riban, amikor mr minden
sszeomlott,mintegykrtyavr...Csakegyemlkfoszlnyvolt,smilysznalmasemlkasoha
visszanemtrboldogidkbl.
Halljaargidalt?krdezteMeaulnessuttogva.Megnzem,kinekel.Smriseltntafk
kztt. S szinte abban a pillanatban elhallgatott a hang is, mg hallottuk, hogy az ember
kurjongatazllatoknak,egyretvolodvasazutneziselhalt,visszahozhatatlanul...
ElnztemhosszanYvonnet.Tndvetekintettafkfel,merreMeaulnesazimntelsuhant,s
szeme oly csggeteg volt, olyan bnatos. , hnyszor, de hnyszor nzhetett gy a ksbbiek
folyamn,mlyenelgondolkozvaazsvnyfel,melyelnyelteAugustinMeaulnestrkre!
Yvonnelassanodafordulthozzm:
Nem,nemboldogmgsemshajtottasannyifjdalomvoltszavaiban...
Smghozzfzte:
Sugyan,mitistehetnkrte?...
Csaklltamotthallgatagon,nemakartam,hogyMeaulneskihallgassabeszlgetsnket.Hiszen
atanyacsakegyugrsnyiravolttlnk,stalnmrjttisvisszafel.Detudtam,hogymegkell
nyugtatnom meg kell neki magyarznom, hogy ne fljen, nem bntotta meg Augustint csak
talnvalaminyomjaalelkt,valamibnatavan,amitjszntblsohasenkineknemvallanabe,
semneki,semmsnakafldnmrppenmegakartammondaniezeketYvonnenak,amikor
az erd tls oldala fell egy kilts hallatszott. S nyomban utna dobogst hallottunk, mint
amikor egy l rgkapl ijedten s aztn lnk egymssal perel hangok csattantak fel a
csndben... Tstnt tudtam, hogy mi trtnhetett. A szegny j Blisairet rte valamilyen
balesetsnllekszakadvavgtatnikezdtemarrafel,ahonnanjttezalrma.Yvonneisutnam
eredt,delemaradtmessziretlem.gyltszik,atisztsrlisszrevehettkriadtmozdulatainkat,
mertmghallottam,amintbevettemmagamasrbe,hogykiablvarohannakutnunk.
A szegny kimustrlt paript mr akkor is feltnt nekem sokkal magasabbra kellett volna
pnyvzniafatrzshz,gyegyikmellslbvalbelegabalyodottaktelkbe.Addignemisvolt
baj,amgdeGalaisrsDelouchestjukkzbenakzelbenemrtek,mertaddignyugodtan
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

104/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

lldoglt, hanem amikor megltta ket, megrmlt s a szokatlan abrak is csak tzelte egyre,
gyhogydhsenkapldznikezdett.DeGalaisrsJasminmegprbltkkiszabadtani,deoly
gyetlenek voltak, hogy a l csak mg jobban belegabalyodott ktelkeibe. S radsul mg
knnyenelfordulhatottvolnaazis,hogyalaposanoldalbargjaket.Meaulnesppekkorrt
visszaatanyrl,savletlenarrairnytottaalpteit.Amikorltta,hogymennyiregyetlenek,
valsggal dhbe gurult, s ellkdste a kt frfit a l kzelbl, olyan ervel, hogy majdnem
belepottyantak a boztba. S akkor vatosan, egyetlen mozdulattal kiszabadtotta Blisairet az
sszegubancoldott hurokbl. Sajnos, elkshetett, mert a baj mr megtrtnt. Valsznleg
megrndult a l lba, taln el is trhetett, mert feje lelgott a fldre, a nyereg flrecsszott a
htrlsegyiklbtflkaptaahasaal.Sznalmasltvnyvolt,ahogymindenzbenremegett.
Meaulneslehajoltsalbszrtvizsgltasztlanul.
Amikorflemelkedett,mrotttolongottmajdnemazegsztrsasgkrltte.DeMeaulnesnem
vetteszreket.Elnttteamreg:
Ki volt ordtotta , aki gy kttte meg? S radsul a nyerget is rajta hagyta a htn, egsz
nap? Ugyan ki merte felnyergelni ezt a kivnhedt llatot? Hiszen ezt mr legfljebb egy
homokfutelhabelehetfogni!
Delouchemakognikezdettvalamit,hogymindentmagravllaljon.
Jobb lesz, ha hallgatsz. gy ltszik, ezt is a te szmldra kell rni! Lttam, milyen ostobn
rncigltadapnyvt!gyakartadkiszabadtani?
Sezzeljralehajolt.Drzslgetnikezdteallbszrait,gyngden,atenyervellapogatva.
DeGalaisr,akieddigsztlanulnzte,meggondolatlanulbeleavatkozottazgybe.
Atengersztisztekltalban...dadogtasznalmasan.Elvgreaznlovam...
Vagy gy? A mag a l?... krdezte Meaulnes, mg mindig lngvrsen, de kicsit
higgadtabban.Soldaltfordtottafejt,azregrfel.
Azt gondoltam, egyszeriben msknt fog beszlni, elnzst kr szigor hangjrt. Mlyet
szippantottalevegbl.Akkormrlttam,hogykesersge,ktsgbeessesarkalljaarra,hogy
csak mg jobban elmrgestse a helyzetet. Olyan pkhendien, olyan arctlanul beszlt, mintha
mindennekvgetakarnavetnirkre:
Mgcsakazhinyzik,hogyabkjaimatvrjanetn!
Valakimegszlaltazottcsorgkkzl:
Taln a hideg vz jt tenne a lnak... ez volt az indtvnya. Meg kellene frdetni a
folyban...
ArravanmostszksgjelentettekiMeaulnes,figyelmenkvlhagyvaeztakzbeszlst,
hogyazonnalelvezesskeztaszegny,kimustrltgebt.Most,amikormgvanjrtnyiereje!
Egy percet sem szabad hiba elvesztegetni. S ha egyszer bent van mr az istllban, ki sem
szabadhoznitbbetonnan.
A fiatalemberek kzl tbben vllalkoztak, hogy majd k hazavezetik. Yvonne de Galais
udvariasanvisszautastottasegtsgket.Lngvrsarccalbcszottelmindenkitl,smrmr
azon a ponton volt, hogy kibuggyannak a knnyei. Mg Meaulnestl is elksznt. Augustin
retteneteszavarban,elkerlteatekintett,szemtlestve.Saztnalnymegfogtaakantrtoly
knnyed mozdulattal, mintha csak ppen kezet fogna valakivel. Csak ppen, hogy kzelebb
legyen a lhoz, mintha nem is akarta volna vinni magval... Csndes nyrut volt, a
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

105/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Sablonnirespuszta fel vezet ton langyosan lengedezett a szl, akrha tavasz volna, mjus
virgos hnapja. Dl fell fjt az enyhe szell, s megmeglibbentek a lombok srgul levelei
cirgat leheletre... gy maradt meg emlkeimben, ahogy tvolodott, s kpenybl pp hogy
csakkinyltakarja,fogvaazablt.Azregrottbaktatottmellette,fradt,nehzkeslptekkel...
, milyen szomor is volt ez az este! Ittott mindenki tettvett valamit: sszecsomagoltak,
sszeszedtk a takarkat sszecsuktk a kis kerti szkeket s a kis tbori asztalokat, s aztn a
csomagokkal, emberekkel megrakott kocsik egymsutn tnak indultak. A frfiak bcszul a
kalapjukatlengettk,ankzsebkendikkelintegettek.Mimaradtunkottutolsknakatisztson,
Florentinbcsival.issztlanullldogltskeserenrgdottatrtnteken.Nemispalstolta,
hogymennyirecsaldott,mennyiremskntkpzelteeztanapot.
S aztn mi is tnak indultunk. Kellemesen hintz kocsinkkal szilajon iramlott gynyr
gesztenyepejparipnk.Akanyarbanmegcsikordultakerekekalattahomok.nsMeaulnesa
hts lsen foglaltunk helyet, s mg lttuk egy pillanatig a bektt bejratt, melyen a
kirdemeslt Blisaire elsntiklt, gazdi trsasgban, s aztn ez is eltnt a szemnk ell
hirtelen...
EbbenapillanatbanMeaulnesakirlalegkevsbtudtamvolnaelkpzelnivalahais,hogyakr
egy knnycseppet is ejtsen felm fordult s lttam, hogy szinte feltartztathatatlanul mlenek
knnyei.
Nagyonkrem,lljonmegegypillanatraszlaltmeg,Florentinbcsivllratveakezt.
Szeretnkmagamramaradni.Majdvisszatallokgyalogis.
Sasrhnynmegtmaszkodva,egyetlenmozdulattalafldreszktt.Elkpedvelttuk,hogy
visszafelfordult,svgtatvarohantakisbekttig,melyaSablonnirespusztafelvezetett.
Valsznleg ezen a fasoron mehetett vgig akkor, amikor elszr toppant be az ismeretlen
birtokrasotthallottavalaholafkgaikztmeglapulvaazismeretlenkisfikatskislnyokat,
amintazokrlacsodlatosstitokzatosdolgokrlbeszlgettek...
Smgezenazestn,asrstlfuldokolva,megkrteYvonnedeGalaiskezt.
Hetedikfejezet
ELRKEZIKAZESKVNAPJA
Februr elejn vagyunk, egy szp, hideg, februri dlutnon kint svt kegyetlenl vijjogva a
szl. Fl ngy, ngy ra fel jr az id... A hzak mellett, a svnyeken dl ta szradnak a
kiteregetett fehrnemk, megmeglobogva a viharos szlben. Bent a hzak mlyn, az
ebdlkben lobog a tz s fnyben megmegcsillannak a kzeli trgyak, klnfle
csecsebecsk. A gyermek jtkait megunva, flkszik desanyja lbe, szeretn, ha elmesln
nekitvirlhegyire,mitrtntaznap,mikorfrjhezmentdesapjhoz...
Aki nem vgyik a bkessg, a boldogsg utn, az csak menjen fel a padlsra, s ks estig
hallgathatjaftylni,sikonganiapuszttszeleket,csakmenjenkiazorszgtrasaszlajkra
tapasztja majd knny selyemsljt, olyan rzs ez, mint egy vratlanul kapott forr csk:
knnyeket csal az ember szembe. Aki azonban mgis a meghittsget, az otthon melegt, a
boldogsgotsvrogja,aztrjencsakbeasrtlcuppogtrlaSablonnirespusztaportjra.
Megtallhatja a kandall eltt Augustin Meaulnes bartomat, mellette l Yvonne de Galais,
ppenjdonslthzasok,mertdlbenvoltazeskvjk.
t hnapig jrtak jegyben. Zavartalanul mltak a napok, a hetek, pp olyan zavartalanul,
amilyen zaklatott, amilyen viharos volt els viszontltsuk. Augustin Meaulnes meglehetsen
gyakorivendgvoltaSablonnirespusztn.Tbbnyirekocsinjttvagykerkpron.Hetenknt
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

106/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

tbbszristsuhanthrihorgasrnykpeafggnymgttYvonnedeGalaismindigottlta
hatalmasablakeltt,melyahangkrasafenyvesrenzett,kzimunkzvavagyolvasgatva.S
Meaulnesmindigmindigabblakanyargsfasorblbukkantel,amelyenegykor,hajdann.Ez
voltazegyetlenmegnyilvnulsa,mellyelamltatidzte,nma,beszdeshallgatssalclozva
r.Sminthaaboldogsgelaltattavolnaklns,gytrknjait.
Nhnyaprbbesemnytarktjacsupneztaztnyugalmashnapot.Idkzbenmegkaptama
kinevezsemetSaintBenoistdesChampsba,aholtanyasitantvagyok.MertSaintBenoistse
nem falu, se nem vros. Szanaszt szrdott tanyavilg ez, az iskolaplet is magnyosan
lldogl az t mentn, egy domb tetejn. Visszavonultan, magnyosan ldeglek itt, de ha
kedvem szottyan r, tvgok a fldeken, s hromnegyed ra alatt ott vagyok a Sablonnires
pusztn.
Delouche is itt van a kzelben nagybtyjnl dolgozik, aki ptsi vllalkoz VieuxNanay
ban. Rvidesen tveszi a vllalat vezetst. Gyakran trndul hozzm. S Meaulnes is igen
szvlyesvele,amitaYvonnedeGalaismegkrteerre.
Ez a magyarzata annak, hogy mirt kszlunk erre Jasmin meg n az eskv napjn, dlutn
ngyratjt,amikoransznpmrsztoszlottshazament.
Dli tizenkt rakor eskettk ket ssze, minden klnsebb pardt kerlve, a kastly rgi
hzikpolnjban. A kpolnt nem bontottk le, most is ott ll egy kzeli domb lejtjn, ahol
fligmeddigeltakarjkafenyk.Azeskviebdnemtartottsok,sameghvottak:Meaulnes
desanyja,SeureltanrrsMillie,Florentinbcsisatbbiek,hamarkocsiraszlltak.Csak
kettenmaradtunkottavendgseregbl,Jasminmegn...
Ott csatangolunk az erd szln, a hz mgtt. A lebontott pletek helye ott ll parlagon itt
terlt el valaha pompzatosan a Birtok. Valami furcsa nyugtalansg szorongatja a torkunk a
legszvesebben be sem vallannk magunknak s tulajdonkppen azt sem tudjuk, hogy mindez
mirt van. Hiba minden igyekezetnk, gondolataink csak szerte csapongnak, s hasztalan
prbljuk becsapni magunkat. A szorongs belnk ette magt, hiba mutogatjuk egymsnak
izgatott bolyongsaink kzben a nyulak pici nyomait, a kicsi homokbarzdkat, miket csak az
imnt kapartak a tapsiflesek... hiba bukkanunk r egyegy csapdra... vagy egyegy vadorz
vatos lpteire... Minduntalan visszavisszatrnk arra a pontra az erdben, ahonnan ltni a
hzat...Bksenlldogl,hallgatag,zrvavannakazajtai...
A fenyvesre nz hatalmas ablak alatt kis faerkly fgg, tele vad nvnyzettel, mely frgn
hajladozikaszlben.Azablakvegekcsillognak,minthaatzvisszfnyereszketnerajtuk.Nha
nhatsuhanmgttkegyrnyk.Krskrl,mindenfel,afldeken,agymlcssbensa
tanynisezazegyetlen,amimegmaradtargipletekkzlcsendvansseholegyllek.A
munksokbekocsiztakVieuxNanayba,hogymltnmegnnepeljkrnjkrvbejutst.
Olykorolykor megldul felnk a szl. Prt szitlva fj, olyan, mint a szemerkl es,
benedvestiazarcunkat.Segyzongoraelcsuklhangjaitiseljuttatjahozznkidnknt.Valaki
zongorzikalefggnyzttablakok,abezrtajtkmgttahzban.Egypillanatrameglloks
sztlanul hallgatom. Mintha egy reszket hangocska szlna, valahonnan az irdatlan
messzesgblaligaligmerveelddolniszverepesrmt...Minthaegykicsikelnykacagna
valahol,akimindenfellelhetjtktsszeszedteszobjamlynsmostmindmindkirakjakis
bartjael...Vagyarragondolok,hogytalnegyasszonyflnkrmsikolyaez,akigynyr
ruht csinltatott s most veszi fl elszr, de mg nem tudja, hogy majd tetszike benne... S a
dallam, amit nem hallottam eddig, olyan is volt, mint egy rpke fohsz a boldogsg
megkvetse,hogynelegyenhozztlsgosankegyetlen,minthaadallamfejethajtana,trdre
ereszkedneaboldogsgeltt...
Ez villant t rajtam: "Ht mgis megtalltk egymst. Egyetlen rmben repes a szvk. S
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

107/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Meaulnesvgreottvan,azelrhetetlennekhittlnymellett..."
S hogy tudtam ezt, hogy biztos voltam benne, boldogg tett tkletesen, mert a magamfajta
klyknekelgatudatis.
Magamba mlyedve llok, arcomat knny permetben frdeti a sksg fell fjdogl szl,
minthacsakatengerhullmainaktajtkjaivgnnakbelszilajon,sebbenapillanatbanrzem,
hogyvalakivllamratesziakezt:
Figyeljcsak,Franois!suttogjaJasmin.
Htrafordulok. va int, nehogy megmoccanjak s is gy ll ott, fejt lehajtva, sszemorcolt
szemldkkelsbeleflelazerdeicsndbe...
Nyolcadikfejezet
FELHANGZIKFRANTZHVJELE
Hi,hi!
Ezttalnemkerlteelafigyelmem.Fttyjelszerhuhogs,egyrvidsegyhosszhangmintha
mr hallottam volna valamikor rgen... Ht persze: s hirtelen minden eszembe jut: az reg
komdishuhogottgyaziskolaeltt,akisrcsoskapunl,amikorfiataltrsthvogatta.Igen,
ez az a jel, amire megeskdtnk Frantznak, hogy azonnal jelentkeznk, brmikor s brhol
halljukisletnkben.Devajonmrthangzikfelppittensppma?
Afenyvesfellhozzaideaszlsuttogomegszhalkan.Biztosanegyvadorz...
Jasminmegrzzaafejt:
Hiszenteistudod,hogynemazvlaszolszintnhalkan.
Saztnmghalkabbrafogjaahangjt:
Mindkettenittkszlnakakrnykenreggelrkeztek.TizenegyratjtszrevettemGanache
t, a kpolna krl llkodott, utnunk szimatolva. Amint szrevett, tstnt elszelelt. Messzirl
jhettek,valsznlegkerkpron,mertGanachenakmgahtakzepeismersrvolt...
Demrtllkodnakitt?Vajonmitakarnak?
Sejtelmem sincs rla. Azonban az a vlemnyem, hogy zbe kell vennnk ket. Nem
hagyhatjuk, hogy itt csatangoljanak a krnyken. Ha csak nem akarjuk, hogy minden ellrl
kezddjkmegintezekazeszeveszettrltsgek...
Brnemvallombe,nisezenavlemnyenvagyok.
Azthiszem,azvolnaalegjobbjegyzemmeg,haelcspnnkket,hakipuhatolnnk,hogymi
aszndkuk.Stalntudnnkokosanbeszlniafejkkel...
Htrtgrnyedve,vatosan,csendbentlopdztunkafiatalerdnafenyvesszlig.Innenjna
huhogs szablyos idkzkben. Magban ez a hang semmivel sem volna lehangolbb, mint
brmilyenmshangafldn:demindkettnketbaljslatsejtelmekkeltltel.
Akastlymellettifenyerdcsktmrtanipontossggal,tervszerenteleptettk.gyhtmessze
elltniafktrzseikzt,sbizonynemknnybrkitisvratlanulmeglepniittafenyvesben.S
arrasemszmthatazember,hogytsemveszikszre,havatosanlopakodikelreafkkzt.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

108/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Ilyesmivelmgcsakmegprblkoznisincsrtelme.Afenyvesnemnagysszablyostglalap
alak. n teht a tglalap bal als sarkhoz sietek, Jasmin pedig a jobb fels szgletnl
helyezkedikel,velemszemkzt,tlsirnyban.Innenaztnmindkettenszemmeltarthatjukaz
erdnekmindangyoldalt.Egyikksemtudkijutniafenyvesblszrevtlenl,mertlegalbb
a hangunk utolri ket. Ahogy mindketten ott vagyunk a kijellt pontokon mintha csak bks
feldertsditjtszank,elrikkantommagam:
Frantz!...Frantz!Jjjnel!Nincsokaflni!nvagyok,Seurel,rgipajtsa:SainteAgathe
bl!Frantz,beszlnemkellmagval...
Semmi vlasz mr ppen jra kurjantani akarok, amikor rm rivall ellentmondst nem tren
egyhang.Afenyvesmlyefelljn,olyanmesszireelseltok,mertnemelgjaszemem.
Ottvrjabe,aholvanrivalljaahang.Mindjrtodar!
S lassanknt kibontakozik a fk kzl a fiatalember alakja, mit elbb mg, a tvolsg csalka
jtkamiatt,elrejtettekszememellazegymsmellettszorosvigyzzbanlldoglfenyvek.
is flig sros, ruhja cska, szakadt biciklicsipesz szortja nadrgjt a bokjhoz. Viharvert
matrzsipka van a fejn, csak gy rcsapva bozontos, rg nem nyrt, polatlan stkre. Most
mr az arct is kiveszem ersen megnylt, beesett... S mintha knnyek csillognnak a
szemben...
Hatrozottlptekkeljnsamikorodarelm,pkhendienkrdi:
Mitakartlem?
niseztkrdezem,Frantz.Mitllkodikitt?Mrtjttide?Azfjtalnmagnak,hogyvgre
boldogok?Mitakartlk?Feleljenht,hakrdezem!
Az,hogyilyennyltanbeszlek,gyltszik,megzavarja.Arcbaszkikavrshebegnikezd,ezt
hajtogatva:
Olyanboldogtalanvagyok,olyanszerencstlen!
S aztn, nekitmaszkodik egy fenynek s zokogni kezd, szvet tpen, keservesen, karjaiba
temetve fejt. Kicsit beljebb jutottunk az erdben. Hallos csnd van krlttnk. Mg a szl
shajasemride,felfogjkazerdszlnasudrfenyfk.Afojtottzokogszajavisszaverdik
s elhal a fk sorfala kzt. Megvrom, amg albbhagy benne a srs s akkor a vllra tve
kezem,gyszlokhozz:
Legjobb lesz, ha most velem jn, Frantz. Elmegynk hozzjuk egytt. Megltja, szvrepesve
fogadjk,mintegyelveszettgyermeket,akitvgremegtalltak.Sakkorjletetkezdhet...
Rmsehedertett,hibabeszltem.jramegjraszajkztaboldogtalanul,konokul,srstlel
elcsuklhangon:
Htidejutottunk?Htcsakennyitjelentettemneki,hogyMeaulnescsakgyftylrm?Hiba
hvom,mgcsaknemisfelel.Mirtnemtartjamegadottszavt?
Ugyan, Frantz prblom lecsendesteni ne legyen mr ilyen gyerek. Ne kpzeldjk s
emberelje meg vgre magt. Mi rtelme volna, ha ezekkel az ostobasgokkal tnkretenn az
letket,aboldogsgukat?HiszenmindkettjketszeretinvrtissAugustinMeaulnestis.
De amikor csak tudna megmenteni engem! Ezt maga is tudja! Csak Meaulnes segthetne
rajtam. Csak tudna rbukkanni arra, akit keresek. Kzel hrom ve kborlunk Ganachesal,
bejrtuk egsz Franciaorszgot s mg csak a hrt se hallottuk azta. Mr rgta tudom, hogy
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

109/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

csak benne bzhatom. S most hiba hvom, mgsem felel. persze megtallta szerelmt. Ht
akkor mirt hagy most cserben? Azonnal el kell indulnia. Yvonnenak biztosan nem lesz
kifogsaellene...hiszeneddigsemtagadottmegsemmit,brmirekrtem.
Porlepte, srfrcsklte arct keresztlkasul szntottk a knnyek, mocskos barzdkat hagyva
magukutn.Olyanreges,olyankigett,olyansszetrtvoltezazarc!Svrsfoltokrkoltk
krlaszemtltszott,hogynemborotvlkozikgondosan,mertsszevisszaszrcsomkleptk
elazlltsretkesnyakbalgottpolatlan,hosszhaja.Zsebredugottkzzelllt,vacogva.A
hajdanilruhskirlyfinakmrnyomasemvoltbenne.Pediggyreztemmgmindiggyerek
aszvemlyn,sokkalinkbbaz,mintbrmikorannakeltte:erszakos,szeszlyes,olyan,ki
hamar elveszti remnyt. Csakhogy az ilyen gyerekessgeket az korban mr nem olyan
knny elviselni, hiszen lassan elhulltak mr csikfogai... Micsoda ggs, bszke, hatalmas
ifjsg lobogott benne hajdann! Akkor azt hittem, nincs olyan szeszly, nincs olyan hbort a
vilgon,amitelnemkvethet,haakarja.Mostelssorbansznalmatreztem,hogynemsikerlt
az lete aztn kedvem lett volna alaposan megmondani neki a magamt hogy mennyire
lehetetlen szerepben tetszeleg: a "romantikus ifj hs" szerepben, melyhez, lttam, milyen
csknysenragaszkodik...Majdakaratlanulistsuhantrajtam,hogybiztosanezajkpfiis,
kinek annyi szp kalandja volt, Frantz bartunk is megismerkedett a csrs tudomnyval,
akrcsak Ganache, a bartja... Istenem, ht csak ennyire vitte, csak ennyit rt roppant
bszkesge?
S ha meggrem krdeztem annyi hallgats utn, mikzben ennyi minden szguldott t
agyamonhogyMeaulnesazelkvetkezendnapokbanmindent,demindentmegtesznrt?...
Ugye, sikerlni fog neki majd? Ugye, biztosan sikerl? Nem gondolja? fordult hozzm
vacogfogakkal.
Azthiszem.Meaulnesnemismerieztaszt,hogy:lehetetlen!
shonnantudommeg?Kitl?Kimondjamegnekem?
Jjjnvisszaerreahelyre,pontosanegyvmlva,ugyanezenanapon,ugyanebbenazrban:
ittfogjavrniazafiatallny,akitolyrgenkeres,kitannyiraszeret.
Egy pillanatig sem jutott eszembe, hogy ilyen csacsisgokkal megzavarjam a fiatal pr
boldogsgt. Arra gondoltam, hogy majd jra puhatoldzom Moinel nninl s minden
igyekezetemmelazonleszek,hogyminlelbbmegtalljamakrdseslenyzt.
A komdisfi csodlatra mlt bizalommal nzett a szemembe. Tizent ves volt most is,
egyetlen percet sem regedett llekben tizent ves volt ma is, annyi ids, mint azon az
emlkezetes estn SainteAgatheban, mikor ott maradtunk kitakartani az osztlyt, mikor
elhangzottmindhrmunkajknazaszrny,megfontolatlan,gyermekiesk.
Nagynehezenbktecsakki,remnytelenl,elszontyolodva:
Htakkormostmielmegynk...
Mg egyszer krlnzett a krnyez fkon, messzelejt erdkn, igenigen elszorulhatott a
szve,hogymegintcsakittkellhagyniamindezt.
Hrom nap mlva jegyezte meg halkan mr Nmetorszgban lesznk. A kocsink nincs
velnk,otthagytukahatrkzelben.Vagyharmincrtjttnk,egyhuzamban,mgcsakmeg
semlltunk.Azthittk,idejbenidernk,mgazeskveltt.Sakkorelmentnkvolnavele,
segtettvolnamegkeresniamenyasszonyomat,mintahogyvglaBirtokotisaddigkereste,mg
megtallta.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

110/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Aztnmegintkitrtbelleszrnykamasztermszete:
Aztajnlom,hogykurjantsaideDelouchebartjtsziszegtemgfelmmerthasszeakadok
vele,nemllokjtmagamrt!Sezzelsarkonfordulva,nekivgottazsvnynek.
Nyulnk, szrke alakja lassankint eltnt a fenyvek tvolban. Jasmin fttyjelemre tstnt
odasietett.Smegindultunkjrakrbekrbeazerdszlen.Sahogykibukkantunkafkkzl,
els pillantsunk Augustinre esett. Ott matatott az ablakokban, a zsalukkal veszkldve.
NyugtalanulnztnkegymsraJasminnel,mertvalamiklns,szokatlanidegessgrzdttki
Meaulnesmozdulataibl.
Kilencedikfejezet
BOLDOGEMBEREKKZTT
Hetekkel,hnapokkalksbbaztnmegtudtam,alegaprbbrszletekig,hogymiistrtntaznap
abezrtajtkmgtt...
Bent,aszalonban,aSablonnireshzban,alighogybekszntttadlutn,Meaulnessfelesge
akit mg ma is tbbnyire de Galais kisasszonyknt emlegetek, vagy gy egyszeren, hogy
YvonnedeGalaismagramaradtteljesen.Amikoravendgseregsztszledt,deGalaisr,az
"regr" kitrta az ajtkat, a heves szl egy pillanat alatt vgigsvtett jajgatva a hzon s
elbotorkltVieuxNanaybaazzal,hogymajdcsakvacsorrajnhaza.Ugyanismindentakart
gondosanbezrnismgvalamielintznivaljaisakadtatanyn.Akintivilgmindenneszvel
egyszerre megsznt ltezni a fiatalok szmra. A hangafves pusztasg fell csak egyegy
csupaszrzsagkoccanmegolykorazablakvegen.gylittaktszerelmes,mintktutasa
hullmok htn hnykold hajn csak lnek itt a jajong tli szlben, sszezrva a
boldogsggal.
Ha nem tesznk r, kialszik a tz szlalt meg Yvonne de Galais, s egy nagy hasbot akart
kihalszniatztartbakrl.
Meaulnesazonbanmegelztesegyhatalmastusktlkttakandallba.
Azutn megfogta a fiatal lny felje nyjtott kezt s sokig lltak ott, farkasszemet nzve.
Valamiszorongattaatorkukat,valamiroppantfontosjsg,deamitmgsetudtakkimondani.
Kint, akr egy medrbl kilpett foly, gy zgottdhngtt a szl. S olykorolykor egyegy
escseppvgiggrdltazvegen,rzstosan,mintaszguldvonatokablakain.
Sakkorafiatallnyhirtelenkiszaktottakeztafibl.Azajthozszaladt,melyafolyosra
nylottseltntmgtte,titokzatos,furcsamosollyalazajkn.EgypillanatraAugustinteljesen
egyedl maradt a borongs szrkletben... A falon kis ingara ketyegett, pengvecsengve,
valsznleg a SainteAgathebeli ebdlt juttathatta eszbe... Ilyesmik fordulhattak meg a
fejben:"Htittvagyokvgreebbenahzban,mitvalahaannyit,deannyitkerestem!Sittvan
elttem az a folyos is, hol hajdan annyi, de annyi susmutol zajongott krttem, hol hajdan
annyifurcsajvsmensbebotlottam..."
EbbenapillanatbanrhetettelAugustinflbe,ekkorhallhattamegelszrFrantzriaszthv
jeltahzkzvetlenkzelblYvonnedeGalaisishallotta,ahogyksbbmegtudtamtle.
A fiatalasszony mindent megprblt, hogy leksse Augustin figyelmt. Elszedte valamennyi
csodlatos ereklyjt: jtkszereit, melyeket kislnykorbl megrztt gyerekkori fnykpeit,
egyiken markotnyoslnynak volt ltzve aztn a msikon Frantzcal egytt lt desanyjuk
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

111/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

lben, aki olyan, de olyan gynyr volt... aztn megmutogatta hajdani "ennival" kis
szoknycskit, ruhit "ezt meg abban az idben hordtam mr, amikor kzeledett a
megismerkedsnk pillanata, azt hiszem, akkortjt vihette desanyja SainteAgatheba..." De
hibavoltmindenerlkdse,Meaulnesnemltott,nemhallottsemmit:nemtudottfigyelnir.
Egy pillanatra mgis mintha kiragadta volna elrvlsei kzl az, hogy reszmlt klns,
elkpzelhetetlenboldogsgra:
Htittvanelttemmondottatompn,minthamrazzal,hogykimondja,szdletjrtavolna
tsazasztalmelllpsrtmaszkodikkezvelegypillanatra...
Saztnksbb:
desanymnakis,amikormgfiatalabbvolt,szintngybiccentelreafeje,ilyknnyedn,
pruszlikjafl,hamondottvalamitnekem...Shaolykorleltazongorhoz...
YvonnedeGalaisekkorfelajnlotta,hogyzongorzikneki,egszaddig,mglenemszllazj.
De mr stt volt ott, ahol a zongora llt, a sarokban. Gyertyt gyjtottak. Az erny
rzsasznjben csak mg tzesebbnek ltszott a lny rzss arca, mit az aggd szorongs
sznezettilyenlnkpirosra.
nottvoltamlentazerdszlensmrmegmegttteflemetezaszvbemarkoldal,mitfelm
sodort a szl, de aztn vgkpp elterelte a figyelmem rla a kt hbrdtt alak, akik furcsa
jeleketadvakzeledtekfelnkafenyksorfalakzt.
Meaulnessokighallgattaafiatallnyjtkt,sztlanul,skzbenkibmultazablakon.Olykor
olykormegfordult,elnztehosszanadrgaarcot,melyengyengesgsszorongstkrzdtt.S
aztn odalopdzott Yvonnehoz, s mint valami knny kendvel, bebortotta kezvel a vllt.
Yvonnemegborzongottettlagyngdsimogatstl,melycsiklandvasroltanyakt.Meaulnes
rezte,hogymegkelltrnieacsndet.
Mr itt van az este szlalt meg halkan , kimegyek s bezsaluzom az ablakokat. De ne
zavartassaazrtmagt,zongorzzkcsaktovbb,szvem...
Ugyan mi jtszdhatott le ezekben a pillanatokban Augustin kiismerhetetlen s mg mindig
vadcszvben?Mennyit,demennyittprengtemezenshiba!Samikorrjttemminderre,mr
ksn volt, jvtehetetlenl. Taln valami vratlan lelkiismeretfurdals kertette hatalmba?
Valami klns fjdalom? Taln attl flt, hogy semmiv foszlik kezei kztt ez az
elkpzelhetetlen boldogsg, mihez oly grcssen ragaszkodott? Vagy valami szrny ksrts
vett ert rajta, hogy azonnal s jvtehetetlenl a srba tiporja ezeket a nehezen megszerzett
csodlatospillanatokat?
Halkan,nesztelenlptekkelosontkiaszobblsmgegyszermegpihentszemeazajtblifj
felesgn.Atbbitmrlttukazerdszlrl.Ttovamozdulattalhajtottarazegyikablakraa
zsalut, aztn elnzett az erd fel, ahol mi lltunk, majd becsukta a msik ablaktblt is s
hirtelen, csapotpapot otthagyva, eszeveszett iramban megldult felnk. Mg mieltt szbe
kaphattunks elrejtzhettnk volna jobbana fkkz, mrottjrt a kzelnkben. Egykisrt
mellettlltunk,melyetinnensoldalrlegyfrissenltetettsvnyhatrolt.Meaulnes,ahogyt
akart ugrani rajta, tstnt szrevett bennnket. Hirtelen kecskebucskzott egyet. Mg most is
magam eltt ltom riadt mozdulatait s tekintett olyan volt gy, mint egy ldztt, hallra
hajszolt vadllat... Aztn, mintha meg akart volna fordulni, hogy a patak fell ugorja t a
svnyt.
Kiablnikezdtemutna:
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

112/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Meaulnes!...Augustin!...Augustin!...
Demgcsakafejtsefordtottahtra,hibaszlongattam.Tudtam,hogyegymondattalelje
vghatokeszeveszettszguldsnak:
Nevgtassgy!lljmeg!kiltottamhtutna.IttvanFrantz!
Hirtelen megtorpant. Zihlva, leveg utn kapkodva fordult felm. Annyi idm sem maradt,
hogymegfontoljamaszavaimat:
Htittvan?Mirtjtt?Mitakar?
Olyan boldogtalan, szegny mondtam halkan. Azrt jtt, hogy segtsgedet krje. Hogy
egyttmegtalljtok,kinekmganyomtiselvesztette.
suttogta, fejt lehajtva. Ht mgis jl sejtettem! Hiba prbltam, nem sikerlt
elhessegetni magamtl, mindig visszalopdzott belm ez a gondolat!... De hov lett Frantz?
Gyorsan,gyorsan,kivele!
Akkor elmondtam, hogy Frantz nincs mr itt, elindult az elbb s hogy bizonyra bottal theti
mranyomt.Milyencsalds,micsodakibrndulstkrzdttAugustinarcn!Nemtudta,
mihez kezdjen, mi volna most a helyes: elindult is, de pr lps utn megtorpant. Torkon
ragadta a fjdalom s nem tudta eldnteni, hogy mit tegyen. Mg azt is elmondtam, milyen
gretet tettem Frantznak, az , Augustin nevben. Hogy tallkozt beszltem meg vele,
pontosanegyvmlva,ugyanezenanapon,ugyanezenrbansugyanezenahelyen.
Meaulnest,kimagavoltklnbenamegtestesltnyugalom,mostvalamimegmagyarzhatatlan
idegessg,trelmetlensgkertettehatalmba:
Jaj, ht mrt avatkoztl gy bele? Mirt, mirt? fordult felm. Persze, hogy a segtsgre
tudnklenni.Deakkorazonnalknecselekednnk.Ltnomkell,beszlnemkellvele,megkell
hogybocssson,snmindent,demindentjvteszek...Merthanem,tbbnemtehetembea
lbam,oda,ahzba...
SfejvelaSablonnirespusztamagnyospletefelbiccentett.
Nem rtelek vgtam kzbe , megfontolatlan gyermeki eskdrt kpes vagy feldlni a
boldogsgodat?
mondtacsggedtenhacsakerrlvolnasz,azeskrl...
gy szereztem tudomst arrl, hogy valami ms kapcsolat is volt kzttk, de hogy mifajta
ktelk,nemtudtamkitallni.
Brhogyisvanvontammegavllamks.Mrnemtudndutolrniket.Messzejrnak,
valaholNmetorszgfel.
Meaulnes ppen mondani akart valamit vlaszul, de elharapta, mert egy csapzott haj,
megtpzott,rmltalaktoppantkznk.YvonnedeGalais,afelesge.Bizonyrateljeserejbl
rohant felnk, mert tiszta egy verejtk volt az arca. Valsznleg el is eshetett s megsrlt,
miveljobbszemeflttlehorzsoldottahomlokasalvadtvrtapasztottasszeahajt.
Prizsklvrosaibannemegyszertanjalettemvratlanulegyegycsaldiperpatvarnak,anylt
utck sorn, s a csetepatz hzasfeleket rendrknek kellett sztvlasztaniuk pedig milyen
boldognak, harmonikusnak, derekasnak ltszott a pr! S a botrny egyszerre trt ki, minden
elzmny nlkl, nem is lnyeges, hogy mikor taln ppen asztalhoz kszltek lni, vagy
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

113/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

vasrnapi stjukra indultak, esetleg a kisfi szletsnapjt nnepeltk aznap... S a mlt


egyszerre semmiv foszlott, feldlta a vihar. A frj s a felesg most az ket krlvev
tmegben mint kt sznalomra mlt fria rontanak egymsnak, s gyerekeik zokogva vetik
kzjkmagukat,beljkfogdzva,csimpaszkodvarimnkodnaknekik,hogyneveszekedjenek
mr tovbb, hogy hagyjk abba a verekedst. Egy ilyen szerencstlen, hallra rmlt klyk
kpe merlt fel bennem, ahogy felbukkant Yvonne de Galais feje a sttbl. S az volt az
rzsem,hogyakkorisgyrohantvolna,nemtrdveazzal,hogyelvgdik,hogykibomlika
haja,hogymlenekaknnyei,hogycsupasrlesz,habartaiisltjk,megtettevolnaegyfalu,
stazegszvilgjelenltbenismindezt.
Mikor azonban elhatolt a tudatba, hogy Meaulnes itt van, hogy legalbb is ezttal mg nem
hagytafakpnl,YvonnedeGalaisAugustinkarjaalcssztattaakeztshirtelenmosolyogni
kezdett,akregykisklyk,hullknnyeint.Hallgatagonlltak,egyikksemszltsemmit.S
amikor Yvonne elkapta a zsebkendjt, Meaulnes gyngden kivette a kezbl s vatosan,
krltekintenletrltealnyhajblazalvadtvrcsomkat.
Ideje,hogyvisszaforduljunkmrmondtahalkan.
Nem akadlyoztam ket egy percre sem. Elindultak a tli estben. Olykor arcukba csapott a
svt, karmos szl Meaulnes idnknt karjt nyjtotta Yvonnenak, hogy tmasza legyen a
hepehupstalajonsalnymosolyogva,sietvelpkedettmellettehazafelotthonukfel,mely
prpercigmagnyosan,elrvultanlltakzelgjben.
Tizedikfejezet
A"FRANTZHZA"
Msnapazegsznapotaziskolasivrfalaikzttkelletttltenem,mintvalamiketrecbezrva.
Pedig korntsem voltam nyugodt, st valami rthetetlen, fojtogat szorongs kertett a
hatalmba,smgazsemtudtaeloszlatnibennemeztanyugtalansgot,hogyategnapestivihar
vgl is j vget rt. Mihelyt az esti "leckerval" vgeztem, nekildultam, hogy mielbb a
Sablonnirespusztn legyek. Mr ersen esteledett, amikor a fenyfasorhoz rtem, mely
egyenest nekivitt a hznak. A zsaluk mindentt rajta voltak mr az ablakokon. Az volt az
rzsem, hogy esetleg tolakodnak tartannak, ha ilyen ksi rn kopogtatnk be hozzjuk,
boldog, meghitt rikat zavarva. Sokig, ks jszakig ott kszltam a kerti svnyeken, az
erd szln s a szomszdos fldeken, azt remlve, hogy valaki majd csak elbukkan a ht
lakattallezrthzbl...Dehasztalanvrakoztam,csalatkoznomkellettebbeliremnyemben.A
kzeli major is kihaltan llt ott az jszakban, s egy llek se moccant, semerre. Nem volt mit
tennem, hazafel vettem az utam, de a legkomorabb, legelkpesztbb rmkpek szegdtek
titrsaimulszntelenlknozvagytrve.
A kvetkez nap szombat volt, s ugyanolyan bizonytalan rzseim voltak, mint elz este.
Tantsutnsietvemagamrakanyartottamkpenyemet,bototragadtamakezembestkzben
egydarabkenyeretmajszoltam.AmikorodartemaSablonnirespusztra,mrismtkseste
volt. A hz megint csak ht lakattal lezrva lldoglt az jszakban, akrcsak elz este... Az
els emeletrl ugyan mintha vilgossg szrdtt volna ki de letnek most sem volt nyoma
egyetlennesz,egyetlenreccsensnemzavartaazjszakacsendjt...Amajorudvarnakkapuja
ezttal nyitva volt a konyhban lobogott a tz, s hangokatlpteket is hallottam, ahogy a
vacsorhoz kszldtek. Ez kiss megnyugtatott, br arra mr nem volt lelkierm, hogy
bemenjek hozzjuk tudakozdni. Nem tudtam volna, mit mondjak, mit krdezzek ezektl az
emberektl. Visszamentem ht s lefl stltam figyelmesen, de hiba vrtam, csak nem nylt
megazajt,ahogyaztmindenpillanatbanltniremltem,csaknembukkantkimgleAugustin
karcs,magasalakja.
Csakvasrnapdlutnszntamrmagam,hogybecsngetekhozzjuk.Ahogykapaszkodtamfl
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

114/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

a kopr, letarolt kaptatn, a tvolbl harangszt hallottam: mr bent voltunk a tlben s a


vasrnapdlutnilitniraharangoztak.Vigasztalanulmagnyosnakreztemmagam.Smrnem
istudommifajtaszomor,szorongborongsvettertrajtam.Stulajdonkppennemisvoltam
nagyon meglepdve, amikor csngetsemre az regr botorklt ki egymagban a kapuhoz.
Suttogvakzltevelem,hogyalnynakideglzavan,gynakdltaminapshogyMeaulnes
nakhalaszthatatlangyeivoltak,ezrtpntekreggelhosszidreelutazottnemishagytameg,
mikorjnvissza...
Azregrrendkvlzavarbanvolt,ltszott,hogymennyirerrlettrajtaabnat,afjdalom.S
minthogy nem jutott eszbe beljebb invitlni, elbcsztam tle. Ahogy becsukdott mgtte a
kapu,egypillanatigottlltamelszorultszvvelalpcsaljn.Scsaknztemnztem,mgmost
se tudom, mirt, hogy himbldzik szomoran egy ksei napsugrnyalbban, a szl pajkos
jtkra,egylilaakcfaszraz,lombtalanga.
Htmgis,mindennlersebbvoltazarejtlyesbnat,melyPrizsbanszegdttbartommell!
HtmgismegkellettszknieMeaulnesnakatartsboldogsgell?
Minden cstrtkn s minden vasrnap pontosan megjelentem, hogy rdekldjem Yvonne de
Galais hogylte fell. Egy este aztn, amikor mr lbadozott, felkretett maghoz. Ott lt a
kandallmellett,aszalonban,melynekhatalmasablakaiazerdresakrnyezszntfldekre
nyltak.Valahogygykpzeltemelmagamnak,hogymrhetetlenlspadtlesz,deegycsppet
semvoltaz,stinkbblztltzeltazarcasaszemealattispirosfoltoklngoltak.sizgatott
volt a szertelensgig. Br ltszott rajta, hogy mennyire gyenge, ertlen, felltztt, mintha
elkszlnevalahov.Nemsokatbeszlt,deamitmondott,mindenmondatblvalamiklns
izgalom,elevensgradt,minthacsaknnnmagtakartavolnameggyzniarrl,hogymgnem
illant el vgkpp kezei kzl a boldogsg... Mr nem tudnm felidzni, hogy mirl
beszlgettnk. De arra emlkszem, egyszerre arra tereltem ttovn a beszlgets fonalt, hogy
mikorjnMeaulnesvissza.
Nem,nemtudommegmondanimagnakvlaszoltgyorsanszavaimra.
Olyknyrgennzettrmlztlcsillogszemvel,hogynemfeszegettemtovbbakrdst.
Saztnmajdmindennaposvendglettemnluk.Gyakranltnkelbeszlgetveakandalleltt,
az alacsony mennyezet szalonban. Ide ksznttt be legkorbban az j. Sokszor ltnk itt
beszlgetve,deYvonnesohanembeszltmagrl,sohanemhoztaszbatitkoltbnatt.Annl
tbbet kellett nekem meslnem: s fradhatatlanul hallgatta beszmolimat, SainteAgathei
iskolsidnkaprcsepremlkeit.
Aggdva, elnz szeretettel, szinte anyskod figyelemmel ksrte minden szavamat,
kamaszkorunk fj megprbltatsait. Egy csepp megdbbens sem tkrzdtt az arcn,mg
halegvakmerbb,legnyaktrbbgyerekcsnyjeinkkerltekisszba.Ebbendesapjrattt,tle
rklte gyengd figyelmessgt, s mg btyja nyomorsgos kalandjai is lektttk
rdekldst. Azt hiszem, viselt dolgainkbl egy okozott neki fjdalmat csupn, hogy a btyja
nembzottmegbenneelgg,hogyakrcsakmsokhoz,hozzsemvoltszinteletneknagy
buktatjn,lelkisszeomlsnakperceiben,pedigYvonneazthitte,tudottvolnasegtenirajta.S
ha meggondolom, valban nehz, erejt meghalad feladatokra vllalkozott ez a trkeny
fiatalasszony.Mertmennyiveszlytrejtettmagban,hogyolyankiszmthatatlan,bolondllek
mellszegdttsegttrsul,mintamilyenkpzelgfickabtyjavoltsmsikelkpzelseis
hasonlvolt,svgliscsaksszeroskadhatottalatta,mertolyankalandvgy,kiismerhetetlen
szvhezktttelett,mintamilyenfeledhetetlenbartom,AugustinMeaulnesvolt.
Hogy mennyire bzott btyja gyermekkori lmaiban, hogy milyen gonddal rizgette Yvonne
ezeknekazbrndoknaklegalbbaroncsaithiszenbtyjaezekkztltkzelhszveskorig
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

115/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Yvonne de Galais egy nap megkap mdon bizonytotta be elttem, st mondhatni, egsz
titokzatos,sejtelmesmdon.
Egy prilisi dlutnon trtnt, de olyan komor volt az id, mintha ks sz lett volna. Mr j
hnapjabentjrtunkvalamibdt,deskoraitavaszban.Yvonnedesapjvalnapontahossz
hossz stkra indult, miket gy imdott. Aznap azonban az regr nem rezte tlsgosan jl
magt,nmegppottvoltamkznl,snemvoltsemmidolgom.Yvonnemegkrt,hogymenjek
csakvelebrnemsokjtgrtabeborultgbolt.JflmrfldnyirejrhattunkaSablonnires
puszttl,ppenakistavacskamellett,amikorutolrtbennnketavihar,nyakunkbacsrdltaz
es,sdoboltfejnkflttajg.Egyfszerbenkerestnkmenedket,azporvgelthatatlanul
zuhogottstjrtmindkettnketajegesszl.Egymsmellettlltunkstndvenztkabeborult,
stted tjat. Mg most is magam eltt van, ahogy ott ll tndri, komoly, felnttes
ruhcskjban,azarcaspadt,sltszik,hogyemsztiabnat.
Azthiszem,jobbvolna,hahazamennnkmondtahalkan.Olyrgeneljttnk.Skitudja,mi
trtnhetvelnk?
Annljobbanmeglepdtem,hogyamikoraviharalbbhagyottmrskilphettnkafszerbl
YvonnenemaSablonnirespusztafelindultel,hanemppellenkezirnybasmegkrt,hogy
ksrjem csak tovbb. Sok mentnk, sztlanul. Vgl is egy kis hzik eltt ktttnk ki ott
lldogltmagnyosanegyelhagyatotttmentn,melyenvalsznlegPrverangesfellehetett
eljutni. Mg sohasem lttam ezt a kis hzat: vidki rilak jellege volt, palatetvel szzval
voltak ilyesmik arrafel a krnyken, egyedl az lepett meg, hogy a lakott helyektl ennyire
tvolvan,ennyireflreesik.
HavalakilttavolnaakkorYvonnedeGalaist,aztmondtavolna,hogyaminkahzsmost
trtnk csak vissza valami hossz, tvoli trl. Yvonne elrehajolt s betasztotta a kis rcsos
kaput. Nyugtalanul nzett krl, embernek nyoma sem volt, semerre. Nagy, fves udvaron
lltunk. Taln gyerekek jrtak ide jtszani a hossz, nehezen ml tl vgi estken. A vihar
nyomn mindenesetre patakokban mltt most vgig rajta a vz. Egy tcsbl egy ottfelejtett
karikakandikltki.Akertegyikrszt,ahovagyerekekvirgotltettekmegborstteljesen
feldlta a vihar, a zpor, csak a virggyakat szeglyez fehr kavicsok csillogtak el egy
kupacban. Az egyik esverte ajt kszbn egy fszekalja pihs kiscsibre bukkantunk. Oda
meneklhettekazporell,mindcsuromvizesekvoltak,viharvertek,slegtbbjkbenmrnem
volt let. Ott szorongtak egyms mellett, a kotls megmerevedett szrnya, felborzolt s
megtpzotttollaalatt.
Micsoda szvbemarkol ltvny volt! A fiatalasszony felsikoltott, rmlten a szja el kapva a
kezt. S aztn lehajolt mit rdekelte, hogy bemocskolhatja magt a srral, a vzzel! s a
dgltt csibk kzl kiszedte azokat, melyekben mg pislkolt nmi nyoma az letnek,
kivlogattaketsgondosanberaktaktnykntfelhajtottkpenybe.Azsebblkulcsotvettel
sbelptnkahzba.Ftylvesvtettbeutnunkaszlakeskenyfolyosra,ahonnanngyajt
nylott. Yvonne kinyitotta a jobb kz felli els ajtt s betesskelt a szobba. Homlyos
helyisgbe lptem, egy percig valsggal elvaktott a stt, csak aztn tudtam kivenni a nagy,
metszett tkrt, meg a kis gyacskt, melyen mint ltalban a falusi hzakban egy vrs
selyemhuzatdunyhapposodott.Yvonnekzbenvalamelyikmsikszobbanmatatott.Finom,
puha pihkkel blelt kosrral lpett be a szobba, abba rakta a gygytsra szorul csibket. S
aztn bedugta a kosarat a dunyha al, gondosan, vigyzva. Egy bgyadt napsugr villant be
hirtelenazablakon,azelssutolsazonanapon.Sazarcunkcsakmgspadtabbancsillogott
tle, s csak mg nagyobb stttel trt rnk az j. S csak lltunk ott vacogva, gondterhesen a
titokzatos,idegenhzban.
YvonnedeGalaispillanatonkntbekukkantottafszekbe,hollzasancsipogtakakiscsibk,sha
valamelyikkkimlt,tstntkivette,nemakarta,hogyatbbireistragadjonahall.Silyenkor
mindannyiszor az volt az rzsnk, mintha valami halkan srdoglna flttnk. Taln a szl
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

116/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

suhogottbeapadlstrttablakain,talnegyismeretlengyermektitkosbnatartaflnkbe.
EzvoltFrantzhzakezdtehosszhallgatsutnYvonneamikormgkicsivolt.Egynap
azzalakvnsggallltel,hogykellnekiegyhz,aholmagbanlehet,tvolmindenkitl,ahol
jtszadozhat,aholagyonthetiazidejt,vagyahovbezrkzhat,akkor,amikorkedveszottyan
r. desapmat megkapta ez a klns, szeszlyes, furcsa tlet. Nem is akarta lebeszlni rla
Frantzot. gy aztn, amikor eszbe jutott, ha nem ment iskolba, vagy vasrnaponknt,
kiszmthatatlan szeszlye szerint, kivonult a "birtok"ra s ott tlttte a napot, magnyosan,
mint egy meglett frfi. A krnyez tanykrl ttruccantak hozz a gyerekek, egytt
jtszadoztak,segtetteknekifzni,rendbentartaniahzat,vagyveleegyttkertszkedtekenem
mindennapi birodalomban. Jtk volt, igaz, de nagyszer, csodlatos! S ha resteledett, ott
maradtnemismervnaflelmetegyedlaludtahzban.Mimindigelfogultakvoltunkvele
szemben,annyirabmultukmindencselekedett,hogymgcsaknyugtalanoksevoltunkmiatta,
taln esznkbe sem jutott egy percre sem, hogy ez nem mehet gy sokig. Most mr rgen,
nagyon rgen elhagyatott a hz folytatta Yvonne de Galais, mlyet shajtva. Apm egyik
naprl a msikra megregedett, a fjdalom egszen sszetrte. Soha semmit nem tett annak
rdekben, hogy felkutassa, hol lehet a btym, hogy visszahvja kznk! S vajon lett volnae
rtelme megprblni a lehetetlent? n azrt sokszor eljvk ide. A kisebb gyerekek ma is ide
jrnakakrnykbl,ittjtszadoznakkintazudvaron,akrcsakFrantzidejben.Silyenkorazzal
ltatommagam,hogyezekmindabtymhajdanijtsztrsai,hogymgmagaiskamaszs
rvidesen visszajn, menyasszonyval a karjn, akit megszeretett s akirt tvoli utakra kelt. A
krnykbeli gyerekek jl ismernek engem. Eljtszadozom velk s szeretnek is, tudom. ,
mennyitjtszadoztunkegyttezekkelazdeskiscsibkkelis...
Sohamgcsakemltstsetettknzbnatrl,hogymennyirefjnekibolondos,drgatestvre
eltnse, akit valsggal imdott. S ha nem jn ez a vratlan vihar, ha kedvenc csibi nem
pusztulnakelilynyomorultulmiketmintegykisgyermek,megsiratotttalnsohasemntiki
nkem a szvt. Csak hallgattam sztlanul, nem volt r egyetlen szavam sem, de a lelkem
zokogottzokogottkeservesen...
Saztntennivennikezdett.Amegmentettkiscsibketbecsuktaketreckbe,melyottvoltvalahol
a hz mgtt. Az ajtkat bezrta s a kis rcsos kaput is gondosan betette mgttnk, majd
fradtanszomoranfelmnyjtottaakarjt.Sztlanulstltunkvisszafel.
Ht htre, hnap hnapra mlt el gy. , hogy kdbeveszett ez az id! , mily illan a
boldogsg!Ittvoltazalny,akivalahargen,gyerekkorunkban,lmainkelrhetetlentndre,
mesebeli kirlylenya volt, kirt mindannyian rajongtunk titkolt szerelemmel s mg bartom
valahol messze csatangolt haztlanul, nekem jutott a feladat, hogy stlgassak vele, hogy ki
kitalljak valamit, amivel enyhtem emszt fjdalmt. Mit is mondhatnk ma mr errl a
messze tnt idrl? Hogyan is tudnm ma mr rgzteni ezeket a beszlgetseket, amikre
estnknt kerlt sor, ha vgeztem a tantssal a SaintBenoistdesChamps hepehups lankin
lldogl iskolban hogyan is tudnk beszmolni hossz stinkrl, melyek tulajdonkppen
arra voltak hivatva, hogy megbeszljk azt, amit hallgatlagos megegyezssel nem hoztunk
szbasoha,ugyanmitismondhatnkmamrezekrlanapokrl?Haerreazidregondolok,
egyetlen emlk l bennem, azt is elmosta mr kiss az id. Ma is magam eltt ltom szp
metszs, megnylt arct, kt szemt, ahogy rm szokta emelni, mikzben pilli lassan
lecsukdtak mintha mr nem is rdekelte volna a vilg, mely krltte lobogott, mintha mr
befelfordultvolnaegszen.
Ez a meghitt bartsg kzttnk a vrakozs forrasztott gy ssze bennnket, s a remny,
anlkl,hogyvalahaisbeszltnkvolnaerrlegyegsztavaszonttartott,egycsodlatoskora
nyron t, milyenek nem lesznek az letemben soha tbb. Dlutnonknt sokszor lestltunk
Frantzbirodalmba.IlyenkorYvonnekitrtaazajtkat,ablakokat,hogybetduljonaszobkbaa
leveg, hogy semmit ne egyen meg a doh, a pensz, hogy minden ragyog tisztn vrja a
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

117/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

megrkezfiatalprt.Szorgalmasanetettegondoztaakisvadccsibket,kacskat,libuskkat,
melyekotttanyztakzajosanabaromfiudvaron,ahzmgtt.Cstrtknknt,amikorsznet
volt, meg vasrnap, a kertben nyzsgtekhancroztak a krnykbeli klykk kacagva,
kiablva, s mi nemhogy csendestettk volna, inkbb btortottuk ket. S ahogy kiabltak,
kacagtakazembernemjrtavidkencsakmgresebbnek,csakmgmagrahagyottabbnaktnt
felahzacska,melynekgazdjakitudjaholjr,kitudja,merre?
Tizenegyedikfejezet
KINTBESZLGETNKAZESBEN
Augusztusban, amint megkezddtt a sznid, messze sodrdtam a Sablonnirespuszttl s
ifjrnjtl.Avakcikthnapjtotthonkelletttltenem,SainteAgatheban.Viszontlttam
mindent,anagy,homokosudvart,aholmostsenttf,ahomlyosfolyost,akongtermeket...
Minden Meaulnesre emlkeztetett, mindenminden t juttatta eszembe. Mindentt ifjsgunk
rnyailebegtek,ifjsgunk,melyelmltrkre.Kintmrsrgultakafksahossznappalokat,
akrcsak abban az idben, mieltt mg Meaulnes betoppant volna letnkbe, az Irattrba
zrkzvatltttem,vagybevettemmagamazrvngubbasztosztlyokba.Ittaztnkedvemre
olvastam, jegyezgettem, s a mlt des emlkeit idztem egyre... Apm horgszni jrt a messzi
tavakhoz.Millieanappaliszobbanruhitalaktgatta,vagyleleltazongoramell,mintvalaha
rgen...Atanterembenolyancsndvolt,hogymgegylgyzmmgstismeglehetettvolna
hallani. S minden azt hirdette itt, hogy vge van a tanvnek: a szakadt, zld paprkoszork, a
jutalomknyvek elhnyt bortklapjai, a tblk, melyeken mostan krtnak mg csak a nyoma
sem ktelenkedett a kiosztott jutalmak de mr mintha az is a levegben lett volna, hogy
nemsokra itt az sz, megint jn oktber s kezddik friss lendlettel jra az iskola. Ebben a
krnyezetbenszntelenazjrtazeszemben,hogyifjsgunkeltntvisszahozhatatlanulshogy
milyillanisaboldogsg.Aligvrtam,hogymielbbottlehessekaSablonnirespusztnazis
lehet,hogyAugustintmrotttallom,dekitudja,hthanembukkanflsohatbb...
Amikoranymfejbevette,hogykifaggatazifjprrl,szerencsrevoltegyrvendeteshrem,
amitgyorsankzltemisvele.Mrelrefltemattl,hogymajdszbahozzaadolgot.Olyan
rtatlanultudottrdekldniMillie,deannyiraagyafrtanisegyben,hogyszresevettedsmris
belegabalyodtlkrdseibesegypillanatalattavesdbeltott.Hogymindennekelejtvegyem,
megsgtam anymnak a titkot. Bartom felesge anyai rmknek nz elbe s oktberre
vrhatanagyesemny.
S ugyanakkor emlkezetembe idzdtt az a nap, amikor Yvonne de Galais beavatott des
titkba. Hallhat csnd kvette a nagy jsgot n meglehetsen zavartan viselkedtem, mint
affajtaflszegfiatalember.Shirtelenegymondatszaladtkiaszmon,elgmeggondolatlanul
zavaromatakartamabeszddelvalahogyellenslyozniscsakksndbbentemr,hogyezzel
mindentfelkavarhatokYvonneban:
Ugye,mostmrboldoglesz?
Denembntottammeg,gyltszik,mertnemrzdttahangjnseszomorsg,seaggds,se
haragnemgondolhatottsemmimsra,ahogyboldogan,desenmosolyogvafelelte:
Nagyon,nagyonboldogleszek.
Asznidutolshettazzaltltttem,hogycsomagoltam.EgyenestSaintBenoistdesChamps
ba kszltem. Pedig az utols ht volt tbbnyire a legszebb az egsz sznidbl. Ilyenkor
kszntttek be a nagy eszsek, ilyenkor gyjtottunk be elszr a kandallba, s ezt a hetet
eddigleginkbbVieuxNanaybantltttem,asresztattafenyvesekben.DeFirminsJulie
nni, no meg VieuxNanayi unokahgocskim biztosan pp elg krdssel gytrtek volna,
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

118/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

melyekre nem hajtottam vlaszolni. gy ht nem ltem ezttal a meghvsukkal, inkbb


lemondtam arrl, hogy a vidki vadszat mmort varzsban tltsek el egy hetet. Mr ngy
nappalaziskolavkezdeteelttottvoltamllomshelyemen,SaintBenoistdesChampsban.
Ks dlutn rkeztem meg. Az udvart bokig bortottk a lehullott srga levelek. Amikor a
kocsi elkocogott, kicsomagoltam a visszhangz s dohos ebdlben az elemzsis tarisznyt,
melynlklanymsoseengedettel...Csakppen,hogybekaptamvalamit,nhnyatharaptam
csupn s mris nyakamba kanyartottam a kpenyemet s trelmetlenl, szorong szvvel
ldultamnekilzassietsggelaztnak,melyaSablonnirespusztravezetett.
Nemakartamtolakodnakhatni,nemakartamzavarniYvonnetmrmindjrtazelseste.De
azrt most mgis btrabb voltam, mint els ittjrtamkor, februrban. Ahogy krbestltam a
megmaradtbirtokotslttam,hogyegyedlYvonneszobjbanvanvilgossg,lentahzmgtt
tmsztam a kertsen s letelepedtem a kertben egy padra, httal a svnynek. Mr sr
pelyhekkelszitltasttsnboldoganltemott,boldogan,hogyegyltalnottlhetek,annaka
kzelben,akirtalegjobbanrajongtam,skirtalegjobbanaggdtamafldn.
Lassanleszlltazj.Szemerklnikezdett,finomanszitlva,azes.Lehajtottfejjelbmultama
cipimre csak bmultam, mert ltni szinte nem is lttam elnztem, hogy nedvesedik t
lassankint, s hogy csillog rajta a vz. szrevtlenl krllelt a stt, beburkoltak az rnyak.
tjrt a hvssg, megmegborzongtam tle, de azrt tovbb brndoztam az jben. Sainte
Agatheotidztememlkeimbe,szomoran,svalamifurcsamelegsgjrtataszvem,srtl
cuppogtjairagondoltam,egyrgi,hasonlszeptembervgiestreelttemvoltaFtr,mely
mostkisemltszikakdbl,megegyhentesinas,amintdlcegenlpked,ftyrszve,magam
elttlttamakocsmt,ilyenkormrbiztosanmindenlmpjag,shogyegyhintravalvidm
trsasgtalnppmosttoppanbeesernykvdpncljaalattFlorentinbcsikhoz,avakci
vge eltt... Aztn szomoran legyintettem: minek ilyen boldog pillanatokra gondolni, ha
Meaulnes,abartomnemlehetott,semifjfelesge...
Ebben a pillanatban, ahogy flemeltem a fejem, Yvonne de Galaist pillantottam meg
ktlpsnyiretlem.Olynesztelenllpkedettafvenyen,hogyazthittem,csakazeszizeg
hangjt hallom a svny tetejn. Nagy, fekete gyapjkend takarta a fejt, a vllt, s pici
escseppecskkcsillogtakahomlokn,ahajn.Biztosanmegltott,ahogykinzettazablakn,
melyidenylott,akertre.Egypillanatigmglltott,aztnmegindultfelm.,valamikorrgen
anym is mennyit aggdott rtem, ha kint csatangoltam a kertben, flkajtatott, hogy
megkorholjon: "Gyere csak be, te gzengz!" de aztn, mert neki is nyre volt ez a kis
stafiklsaszemerklesben,azjisttben,csakennyitmondottkedvesen:"Mgmegfzol
szvecskm!"siskintmaradtvelem,seldiskurltunksokig,meghitten...
Yvonne de Galais kezet nyjtott. Lzas, forr volt a keze, s miutn is letett arrl, hogy
bevigyenmostmagvalahzba,letelepedettamohleptepadra.Azegyikvgtkevsbrteaz
esodalt,nmegottlltameltte,egyiktrdemmelnekitmaszkodvaapadnakslehajtottam
afejem,hogyjobbanhalljam,amitmond.
Megszidott,bartian,korholva,hogymrtjttemelbbvisszaavakcimrl.
gy reztem feleltem neki halkan , hogy minl elbb itt kell lennem. Hogy legyen valaki
Magval.
,igazshajtottalighallhatanmgmindigegyedlvagyok.Augustinmgmindignincs
itt,nemjttvissza...
Azthittem,ezakisshajfjdalma,szemrehnysnakmegnyilvnulsa,csakppennemakarja
hangosankimondani,amitrez.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

119/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Mig sem rtem, hogy lehet egy ilyen rtelmes fi ennyire bolond, ennyire dlt s bdult
kezdtemlassanfejtegetseimbe.Talnmindennltbbrebecsliakalandokat...
De Yvonne hirtelen flbeszaktott. Itt kint a kertben, ezen a szemerkl szi estn, megnylt a
szve.ElszrbeszltMeaulnesrl,elszr,deutoljrais.
Nem szabad gy beszlnie korholt meg szelden kedves, drga bartom. Mindent
magunknak, mindent magamnak ksznhetek. Hiszen, gondolja csak meg, hogy viselkedtnk
vele... Megfogtuk a frakkjt, hogy nesze, itt van a boldogsg, amit hajszoltl tndr kamasz
iddnt,tessk,ittvanalny,akiottlebegettlegszebblmaidmlyn!Azcsaktermszetes,
hogy valaki, akit gy belekergetnk valamibe, egy nap ttovzni, habozni kezd, a flelem, a
rmlet rabja lesz s aztn nem is ll ellent a ksrtsnek, hanem az els adand alkalommal
megszkik!
Yvonnekockztattammegmagaisppolyjltudja,hogymagavoltaboldogsg,magt
kerestefolyton,magavoltazalny.
shajtotta,hogyanishihettemegypillanatigisezt,hogylehettemilyenkevly?Minden,
de minden ezrt trtnt, mert ilyen kevly voltam. Azt mondtam magnak egyszer: "ki tudja,
tudoke rte brmit is tenni?" De magamban ezt reztem, erre gondoltam: "Hiszen annyi, de
annyi ven t keresett engem, s mert n is szeretem t, gy biztosan boldog lesz velem." De
amikor ott volt mellettem, amikor lttam, hogy milyen nyugtalan, hogyan hevti a lz, s hogy
emsztivalamititkosbnat,megkellettrtenem,hogycsakolyanvagyoknis,olyanszegny,
szerencstlen,akratbbiasszony..."Nemrdemlemmagt,nem,nemvagyokmltmaghoz"
hajtogattatzszeris,szzszoris,azeskvnkutnireggelen,elsegytttltttjjelnkutn.
Mindent megprbltam, hogy megvigasztaljam, hogy megnyugtassam. De semmi sem segtett,
nemtudtamelzniaggodalmaitnsem.Akkormrtudtam,hogynemtehetekmst,csakennyit
mondtamneki:"Hagyrzi,hogymenniekell,haolyanpillanatbanlptemazletbe,amikor
semmisemtehetiboldogg,hagyrzi,hogyjobb,hamostelmegyegyidre,mertvisszajve
hozzm boldogabb, nyugodtabb lesz, akkor egyetlen krsem van maghoz, menjen, menjen
mielbb..."
Brsttvolt,reztem,amintrmnz,frkszve.Hiszenezavallomsfelrtegygynssal,s
most szorongva vrta a vlaszomat, hogy helyesleme vagy eltlem a tettt. De vajon mit is
mondhattamvolna,miislehetettvolnaavlaszom?Ahogyegypillanatramagambamerltem,
felidztemakamaszMeaulnest,eztazesetlen,vadcsuhancot,akiszzszorinkbbabntetst
vlasztotta,semhogymeghunyszkodjon.Nemvolthajlandengedlyutnkuncsorogni,mgha
tudta is, hogy sz nlkl megadnk. Azt hiszem, Yvonnenak erszakosabbnak kellett volna
lennievele,elkellettvolnakapniaafejtsaszembenzni.Talnhaeztmondtavolna:"Nem
rdekelamltad,rtsdmeg,szeretleksezppelgnekem,hiszenmindenkikvetelbnt,aki
l..." , mennyire bns, mennyire vtkes volt Yvonne, hogy nagylelksgbl,
ldozatkszsgblismtakalandokfelsodortaAugustint...Dehogyismondhattamvolnameg
eztnekiakkor,hiszenmindebbljsga,szerelmesugrzott!...
Hosszideignemtrtkmegacsendet.Mindensszekuszldottottbent,aszvnkben.Csak
hallgattuk,hogyzizegnekazescseppjeiasvnybenshogycsppennekleafkgairl.
Mgakkorreggelelutazottfztehozzcsndesen.Sohasemminemvlaszthatnaeltlemr
eztn. s bcszul megcskolt, oly magtl rtetdn, ahogy egy ifj felesget megcskol a
frje,hatvolitrakszl...
Flemelkedett a padrl. Kezembe fogtam lzas, puha kezt s belekaroltam. Visszafel
botorkltunkazton,aszrnyalsttben.
ssoha,egyetlenegyszersemrtmagnak?trtemmegegyzbenacsndet.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

120/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Soharebegtealighallhatan.
S akkor mindketten arra gondoltunk, hogy merre kalandozhat ebben a pillanatban vajon, hogy
francia fldn vagy valamely nmet orszgton poroszkle Augustin s megolddott erre a
nyelvnk, mlttek bellnk a szavak, nem beszltnk mg rla ennyit sohasem. Minden
esznkbe jutott akkor, rgi csipcsup emlkek merltek fl emlkezetnkben, rg elfeledett
pillanatok, s csak sokra rtnk fl a hzhoz, mert hosszasan elidztnk, megmegllva sok
zbenazton,valsggalittukmagunkbaegymsszavait.SokighallgattamasttbenYvonne
deGalaisfelejthetetlen,halk,suttoghangjtamgflnemrtnkahzkapujigsengemis
elkapott a rgi lz s fradhatatlanul beszltem neki rla, szrnyal, igaz barti szavakkal,
rla,kiitthagyottbennnketrkretaln...
Tizenkettedikfejezet
FJTEHER
gy volt, hogy htfn mr rendes tantsi nap lesz. Szombat dlutn, t ra tjt ppen az
iskolaudvaronfoglalatoskodtamftfrszeltematlihnapokra,amikoregyasszonykiltotta
a nevem. A Birtokrl jtt azzal a hrrel, hogy a Sablonnirespuszta lakinak szma
rvendetesen meggyarapodott, hogy de Galais kisasszonynak kislnya szletett, s mg hozz
igennehzkrlmnyekkzttjttavilgra.PntekestekilencrakorkihvtkPrverangesbl
aszlsznt.jflkorjblbekellettfognialovat,hogyVierzonbavgtassanakazorvosrt.A
kislnyt fogval segtettk a vilgra, szegnyke, meg is srlt a fejn s annyit, de annyit
ordiblt,torkaszakadtbl,azonbanazorvosaztmondta,hogynincsveszly,letbenmarad.De
Galaiskisasszonysokvrtvesztettsalaposanlegyenglt,demegkellhagyni,valamiegszen
klnslelkiervelnzettszembeafjdalmakkal.
Csapotpapot otthagyva, rohantam, hogy msik kabtot kapjak magamra. Tulajdonkppen
rmmeltltttelahr.Azasszonnyalversenytszedtkalbunkat,hogymielbbodarjnka
Sablonnireshzba.Akisfalpcsnlopakodtamflvatosanazemeletre,mertnemszerettem
volnaflverniapihensreszorulkat.Ottfentazajtelttazregrfogadott.Fradtnakltszott,
nagyon megviselte az elmlt jszaka. Mgis sugrzott rla az rm, ahogy betesskelt egy
szobba.Ittvoltakislnygondosanlefggnyzttblcsje,ideiglenesenidehoztkbeakicsi
lnykt.
Mgsohanemlttamegynaposcsecsemt.Mostvalamifurcsa,titokzatos,melegborzongsjrt
t.Kellemes,enyhevoltazeste,minthamgnyrkzepnjrnnk,sazregrkitrtaazudvarra
nz ablakokat. Odaknyklt mellm a prknyra s rszletesen elmondta az jszaka drmai
esemnyeit, a hangja fradt volt, de boldog is egyben. S ahogy hallgattam, valami rthetetlen
borzongs kertett hatalmba, hogy mintha nem volnnk egyedl, mintha mg valaki lenne
rajtunkkvlaszobban...
A fggny mgtt hirtelen sivalkodni, srni kezdett egy parnyi hangocska, kitartan, lesen...
Azregrsuttogvahajoltodahozzm:
Afejefj,megsrltszegnyknek,azrtsr.
s gpies mozdulatokkal ringatni kezdte a blcst. Ltszott rajta, hogy mr kora reggel ta
csittgatjaakislnyt,hogyszintentudatlanmindenmozdulata.
,mrmosolygottisakicsibszklkedettazregrsmegfogjaazujjam.Dehiszenmg
nemisltta,Seurelr!
vatosanflrehztaafggnyt.Egypicivrsarcvillantelm,melypuffadtvoltasrstl,egy
kissmegnylt,alaktalanfejecskebizonyraafogokoztamindezt.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

121/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Szraserdemesazegsznyugtatottmegazregrazorvosszerintkinvi,magtlrendbe
jn...Denyjtsacsakodanekiazujjt,megltja,hogymegszortja!
Saztnvigyzva,halkanbenyitottYvonneszobjba.Afiatalmamamrnemaludt,nemtudott
aludni.
Menjencsakbehozzbiztatottazregr.
Yvonne de Galais ott fekdt, lzrzss arccal, sszekuszldott szke haja arany zuhatagban.
Keztnyjtottafradtanmosolyogva.Gratulltamakislnyhoz.Kissftyolosvoltahangjas
szokatlanul kemny azok ilyen csak, akik testek a tzkeresztsgen , ennyit mondott
mosolyogva:
,demeggytrtkadrgt!
Nemsokigmaradtam,nemakartamaterhrelenni.
Msnap,vasrnapdlutnjrakimentemhozzjuk.Sietvetettemmegazutat,szintevidman.
Mrppenhogymegakartamrntaniacsengfogantyjt,amikormegpillantottamazajtnegy
paprlapot,melyetrajzszggeltztekoda:Nehzzukmegacsengt!
Nem tudtam elkpzelni, hogy mi trtnhetett. Drmblni kezdtem. Halk, siets, apr lptek
kzeledtek.Ismeretlenfrfinyitottajttavierzoniorvos.
Dehtmitrtnt?Bajvan?ragadtammegakarjt.
Pszt! Halkabban! intett le bosszsan. A kislny majdnem meghalt az jjel. A kismama
llapotaisvlsgos.Nagyon,nagyonrosszulvan.
Lbujjhegyen mentem fel utna az emeletre, feldlva, hallra rmlten. A kislny aludt a
blcsjben,deolyanspadtvolt,olyanfehr,mintegyhalottkisgyermek.Azorvosmgnem
adta fel a remnyt. S hogy az desanyja? Ezt illeten nem sok jval biztatott... Mint a csald
egyetlen bartjnak, mindent elmondott rszletesen. Tdgyullads, vrtoluls lpett fel, taln
emblia...Ttovzott,nemvoltbiztosadolgban.DeGalaisrlpettbeaszobba,ktnapalatt,
minthaszzvetregedettvolnaaszemezavarosvolt,segsztestbenremegett.
tksrtalnyaszobjba,deminthanemistudtavolna,mitcsinl:
Vigyzzon, nehogy megijessze suttogta a flembe , azt mondta az orvos, el kell hitetnnk
vele,hogymindenrendbejn,hogyrvidesenflpl.
YvonnedeGalaisottfekdt,htravetettfejjel,akrcsakelzeste.Minthamindencseppvrea
fejbe tdult volna. Arca, homloka bborvrs volt, pillantsa ideoda cikzott, mint egy
fuldokltekintete.Elmondhatatlanulbtran,szeldenviaskodottahalllal.
Mrnemtudottbeszlni,csakforrkeztcssztattaakezembe,olyangyngdsgsolyszinte
bartiszeretetvoltamozdulatban,hogyaligtudtamelnyomniaknnyeimet.
Nonzzecsakcsattantflazregrhangjavalamierltetett,szrnykedlyessggel,mely
mrazrlettelvolthatros,ugye,hogynemnzkirosszulamikisbetegnk?
Ugyanmitismondhattamvolnaerre?Csakszorongattamsztlanulahaldoklparzslkezeit.
Megprblta sszeszedni magt, valamit mondani akart, vagy krdezni tlem, a szeme
megkeresett, aztn az ablak fel libbent, mintha ezzel akarta volna jelezni, hogy menjek ki s
jjjek be Azzal, aki kint vr... De hirtelen szrny roham teperte le jbl, fuldokolni kezdett
gynyr kk szemre, mely mg az elbb oly esengve hvogatott homly szllt az arca, a
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

122/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

homlokaelfeketlt,szvettpenvergdtt,denemakarta,hogylsskktsgbeesettrmlett.
Mindenki rohant oda hozz az orvosok, a szobban lebzsel asszonyok vittk az
oxignpalackot, a trlkzket, kendket, klnfle gygyszeres vegeket, s az regr flje
hajoltskiablnikezdett.gykiabltreszketegrdeshangon,minthamrmesszemesszejrna
valaholtlealny.
Neflj,Yvonne,neflj.Semmisgazegsz.Igazn,nemszabadflned,kicsikm!
Aztn albbhagyott a roham. Most mr inkbb hozzjutott nmi leveghz, de azrt jra meg
jraelvetteafuldokls,szemeelfehredett,shtravetettfejjelhnykdottvergdveazonban
pillantsa nem rt el mr, akrcsak mg az elbb is, nem tudott velem beszlni, nem tudott
kivergdniazrvnymlyeibl,melytovaragadtamrvadvadforgatagval.
... Nem lthattk itt semmi hasznomat, gy ht gy gondoltam, jobb, ha elmegyek. Pedig
maradhattam volna mg kicsit, s erre a gondolatra mg ma is szrny fjdalom kapja el a
torkom.Demrtismaradtamvolna?Hiszenmgmindignemadtamflaremnyt.Nemhittem
volna,hogymrakzelbensettenkedikahall.
Kiballagtamahzmg,afenyvesszlresmgmindigafiatalasszonyszemejrtazeszemben,
ahogy az ablak fel libbent. Vigyzva kmleltem az erd mlye fel mint egy les szem
rszem, mint egy skalpvadsz arra, amerrl felbukkant hajdan Augustin s amerre eltnt az
elmlttlfolyamn.Dejaj!mozdulatlanvoltazegsztj.Seholegygyansrnyfolt,seholegy
gallyacska,mimeglibbenneaszlre.Azonbanotttvolazton,melyPrverangesfellvezetett
ide fl, egsz halkan csilingelt egy pici csengetty, zenlve pr pillanat mlva kibukkant a
kanyarbanegykisfiministrnsruhbansmgttelassanlpkedettapap...Snnekivgtamaz
tnakhazafel,elfojtvafeltrknnyeimet.
Msnap,htfnvoltazelstantsinap.Reggelhtrakormrktvagyhromfiotttopogott
az udvaron. Sokig nem tudtam rsznni magam, hogy lemenjek. S mikor mgis lertem az
osztlyel,bedugvaakulcsotadohostanteremajtajba,mrkthnapjasenkisetettebeide
albt!,amitlfltem:bekvetkezett.Alegnyurgbbfiotthagytaatbbieket,akikazudvaron
jtszadoztaksodafutotthozzm.Aztjtttudatnivelem,hogy"aSablonnirespusztaifjrnje
tegnapaksestirkbanjobbltreszenderlt".
Minden ttgast ll bennem, sszekuszl bennem mindent a fjdalom. Hirtelen az az rzsem,
hogysohasetudoktantanieztn.Hacsaktkellmennemasivriskolaudvaron,olyanfradtsg
fogel,hogysszebicsaklikatrdem.Mindenolyanrtelmetlensannyirafjminden,hiszen
nem l, halott mr. resebb a vilg, vge a boldog sznidnek. Nem lesz tbb hosszhossz
kocsikzs,titokzatosnnepsgsemleszsohatbb...jraazzleszminden,amivolt,egyetlen,
merfjdalom.
A gyerekeknek megmondom, hogy ma elmaradnak az rk. Kis csoportokra oszolva
elszlednek, megviszik a hrt a tbbieknek, hegyenvlgyn keresztl. S aztn fekete kalapot
nyomok a fejembe, magamra ltm a zsakettem s elindulok, fj szvvel, sszetrten a
Sablonnirespusztafel...
...Nzemahzat,melyetannyit,deannyitkerestnkvekkelezelttshiba!,ezazahz,ahol
YvonnedeGalais,AugustinMeaulnesfelesgetegnapjflelttkiszenvedett.Akimostjritt
elszr,azthihetn,hogynemishzez,hanemegymagnyoskpolna,tegnaptaolyannagya
csnditt,itt,amerreklnbenamadrsejr.
A lombok kztt ttcsillan az lnok szi napocska. S mgis, gynyr szi reggel,
mondhatom!Hogyanistudnkvdekezni?Aszvemdacosanlzad,aknnyeimrjamegindul.
Akit annyit kerestnk, a szpsges fiatal lny, vgre mink lett. Meghdtotta hdolatunk.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

123/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Felesglmentabartomhozsnisszerettemt,szinte,mlystitkoltbartivonzalommal,
amirlnemszvesenbeszlazember.Csaknztemtsezmrelgvolt:tjrtaboldogsg,mint
egykisgyereket.Hiszenegynapnismegnsltemvolnatalnegymsikfiatallnylettvolna
afelesgem,sakkorlettvolnaazels,akinekbevallometitkot,ifjsgomlegnagyobbtitkt...
Acsengfogantyalatt,azajtburkolatnottlobogategnapikrelem.Akoporsmrlentvan
azelcsarnokban.Fentagyerekszobjbanottadada,gyorsanbeszmolutolsperceirlsaztn
vigyzvakinyitjaazajtt...Ittfekszikelttem.Nincstbblza,nemvergdiktbbetaszve.
Arcrllehervadtapirossg,tbbetmrsenkiresemvr...Csndvan,mrhetetlencsnd.Fehr,
rzketlennmerevltarcakrlvattacsomk,srhajatengernottpihenkihlthomloka.
Azregr,httalfelnk,asarokbanguggol,cipnincsalbn,csakharisnyaseszeveszetten,
makacsulkutatazsszevisszadobltholmikkztafikokban,miketasubldblrngatottkiaz
imnt. Olykorolykor ert vesz rajta a srs, megmegrzkdik a vlla, mintha nevetne, mert a
kezbeakadegyegymegsrgult,rgifnykpakicsiYvonnerl.
Dlitizenktrakorleszatemets.Azorvosattltart,hogyhamarbomlsnakindulaholttest
az emblinl sokszor elfordul ilyesmi. Ezrt is bugyollta krl nemcsak az arct, az egsz
testetkarbolsavvaltitatottvattacsomkkal.
Csakakkorvettkszre,hogyakoporstnemlehetflvinniazemeletre,mertolyankeskenya
csigalpcs,hogynemlehetmegfordulniveleamikormrfelltztettkahalottat.Csodaszp
sttkk brsonyruhjban fekdt, melyen ittott pici ezst csillagok gtek, divatjamlt, szles
ujjaitazonbanflkelletttpnissszeisgyrtk.Minthogynemtudtkfelhozniakoporsta
lpcsn, egyetlen egyet lehetett volna tenni, ha ktllel felhzzk az udvarrl, az ablakon t
beemeliksgyisengedikvisszamegint...Azonbanazregr,akinemtudni,mitkereshetetta
rgi kacatok kztt, micsoda elfeledett emlkek utn kutatott kzbekiltott szrny
indulatosan.
Mgmitnem!hallatszottknnyektlsharagtlelelcsuklhangjamitnemkpzelnek!Nem
egyezembeleilyenszrnykomdiba!Inkbbmagamviszemle,akarjaimbanalpcsn...
s meg is tette volna, nem trdve azzal, hogy nem brn el, hogy flton sszecsuklana,
sszeroskadnaalatta.
Nemtehetekmst:magamravllalom:akinylvafekvhalotthtaalcssztatomegyikkezem,
amsikkalalbaitemelemflsrszortomaszvemre.Azorvossazegyikasszony,ahogy
tud,segtsgemresiet.Abalkaromonl,lelecsuklfejeazllamalbiccen,elmondhatatlanul
nehz,rettenetesennyomjaaszvem.Lassanlpdelekvelelefelatekerglpcsfokokon.Lent
mrlltjkflaravatalt.
Majdnem leszakad mr a karom a fradsgtl. A mellemet nyomja, szinte leroskadok mr,
minden lpcsfokkal n bennem a lgszomj, egyre jobban kapkodok, kifulladva, leveg utn.
Mostsszeforrvaezzelatehetetlen,szrnynehztesttel,rhajtomfejemetakarjaimkztfekv
lnyfejre,magambaszvomhosszanazillattsszkehajtincseibelelobognakaszmba,s
fldzevanmrmerevkchajnak.Ahallillata,afldszag,afjteherszvemflttcsak
ennyiazenymegyfurcsakalandbl,csakennyimaradtBelledszmomra,YvonnedeGalais
ifjsgunk lmainak asszonya, kit oly sok kerestnk, s kirt mennyit, de mennyit hevlt a
szvnk...
Tizenharmadikfejezet
ADOLGOZATFZET
A Sablonnireshz minden zuga szomor emlkeket bresztett, ahol a beteg kisgyermeket
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

124/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

idegen asszonyok ringattk, csicsijgattk egsz nap. Nem is csoda, hogy az regr, Yvonne
desapja rvidesen gynak dlt. Amint megrkeztek az els tli hidegebb napok, bksen,
csndesen rk lomba szenderlt. Ott voltam a hallos gynl s megsirattam ezt a drga,
kedves regembert. Pedig tulajdonkppen elnz egynisge, sznes kpzelete mely annyira
rokon volt a fival kavarta fl az letnket, indtott el valamennyinket sszefond
kalandjainkfel.gyhaltmeg,olyanszerencssen,hogysemmit,desemmitnemrtettabbl,
ami krltte trtnt. Nem vert fl klnsebb port a halla. Mr rgta nem lt semmilyen
bartja, semmilyen hozztartozja ezen a vidken, vgrendeletileg mindent rm hagyott, amg
Meaulnes vissza nem jn, akkor aztn neki kell tadnom hinytalanul az rksget, ha ugyan
valaha is visszajn... Odakltztem ht a Sablonnireshzba. Csak annyi idt tltttem Saint
Benoistban, amg megtartottam az rimat. A hajnali rkban indultam el, delente a klyhn
flmelegtettemegyszerebdemet,melyetamajorsgblhordtakfelaSablonnireshzbas
estnknt, alighogy vge volt a tantsnak, mris siettem haza. gy aztn velem maradhatott a
gyerek, akihez szintn a majorbl jrtak fel az asszonyok, k gondoztk, amikor nem voltam
otthon.Azzal,hogyottlaktamahzban,mindeneshetsgemmegvoltarra,hogynekerljkel
egymst Meaulnesnal, ha egy nap hazajnne. Klnben nem adtam fl a remnyt, hogy
mgiscsak rbukkanok a fikokban, a hz valamelyik rszben, valamifle iratra, amely
tmpontul szolglna arra vonatkozlag, hogyan tlttte idejt, mit csinlt az elmlt vek alatt,
amikornemvoltrlasemmihrem.Sabbltalnkvetkeztethetnkarrais,miksztethette,hogy
itthagyva Yvonnet, elmenjen. Legalbbis azt remltem, valahogy mgiscsak a nyomra
bukkanok...Faliszekrnyek,asztalokzntkutattamtshiba,feltrtamalomtrbanegyraks
klnflealakrgidobozt,decsakadeGalaiscsaldrgilevelezsre,elsrgultfnykpeire
leltem bennk, meg mvirgokra, s divatjamlt kcsag s egyb madrtollazatokra. A
dobozokbl furcsa, elfelejtett illatok csaptak ki, nem l, rg rzett szagok, gyhogy hirtelen
megrohantak az emlkek, bnatos voltam egsz nap, s abba is hagytam ilyenkor a tovbbi
kutatst.
Egyik nap, amikor nem volt tants, vgre egy iskolatskba botlottam bele a padlson.
Hosszksvoltslapos,egrrgtadisznbrtasak.Tstntrismertem,hogyezzeljrtAugustin
az iskolba. Dhs is voltam magamra, hogy nem ide jttem fl egyenest. Minden nehzsg
nlkl flkattintottam a berozsdsodott zrat. A tska meglehetsen tele volt klnfle
fzetekkel, amiket mg a SainteAgathei iskolban hasznltunk. Szmtan s mennyisgtan
fzet, irodalomtrtnet, hzifeladatfzet... mr nem is emlkszem valamennyire... Nem is
annyiraakvncsisgdolgozottbennem,mintinkbbvalamielrzkenylskertetthatalmba.
Belebelelapoztam egyikbe is, msikba is, mohn nekiestem a tollbamondsoknak, pedig mg
mindig knyv nlkl tudtam valamennyit, annyiszor rtuk le ket! Rousseautl egy rszlet a
Vallomsokbl, P. L. Couriertl a "Kalbriai kaland", s itt volt mg "George Sand intelme
fihoz..."
Saztnegyiskolaidolgozatfzetakadtakezembe.Ugyancsakmeglepdtem,mertezekbecsakis
az iskolban rtunk s soha nem vihettk haza ket. Zld fedel fzet volt, a szlein mr
megsrgultegszen.Gynyrgmblybetkjeleztkafzetfedelnatanulnevt:Augustin
Meaulnes. Ahogy felnyitottam, a dolgozatrs kelte szktt a szemembe, 189... prilisa. Teht
nhny nappal azeltt kezdett rni bel, hogy otthagyta a SainteAgathei iskolt. Az els
oldalakat csodlatos gonddal, mondhatni szerzetesi alzattal rta tele, mert a legnagyobb
figyelemmelkellettgyelnnkaklalakra.Hromoldalutnaszvegmegszakadt,reslapok
kvetkeztek,ezrtvihettemagvalAugustin.
Ott trdeltem a fldn, s egyszerre emlkezetembe szktt az a sok, gyerekes szoks, furcsa
trvny, aminek oly nagy fontossgot tulajdontottunk kamaszkorunk napjaiban. Tndve
figyeltem, jtszadozva, hogy prgnek ujjaim alatt a tiszta lapok. S hirtelen arra lettem
figyelmes, hogy nhny res oldal utn vannak mg srn telert lapok a fzetben. Meaulnes
rta, ktsgtelen, de ezek mr sebtben odavetett, kusza sorok voltak, nem lehetett olvasni oly
knnyenrvidebbhosszabbbekezdsekkvettkegymst,kztknhaegyegysorkimaradt.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

125/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Volt mikor be sem fejezte a mondatot. Vagy csak egy dtum virtott a papron. Ahogy
beleolvastam, azonnal lttam, hogy sok mindent megtudhatok belle taln Meaulnes prizsi
napjairlstalnmgnyomraisvezethetnekezekajegyzetek.Levittemhtmagammalafzetet
az ebdlbe, hogy knyelmesen vgigolvassam napvilgnl bizalmas, naplszer bejegyzseit.
Kintszeszlyesjtkaitzteaszl.Egyikpillanatbankistttanap,smgbezuhogottaszobba
aranymelege,afehrcsipkefggnykrerrajzoldtakazablakkeresztlceineksttrnyai,a
msik pillanatban meg viharos szl korbcsolta az vegtblkat jeges est zdtva rejuk. Itt
olvastamvgigazablakeltt,apattogtzkzelbenajegyzeteket,Meaulnesvallomsait,mik
szmomraannyimindentmegmagyarztak.Ideiktatomgy,ahogyakkorlemsoltampontosan,
hvenvalamennyit.
Tizennegyedikfejezet
AUGUSTINTITKA
"Mg egyszer elmentem, sokig stltam az ablaka alatt. Az vegen vastagon ll a por, s ki
kicsillananehzcsipkefggnyhsznemgle.shamegisjelennemostablakbanYvonne
deGalais,mittudnkmondanineki?Egyetlenszavamsevolnataln,mertmrnemszabad,mert
mshozmentfelesgl...Aztsetudom,hogymihezkezdjek.,nemvolnaejobbahall?"
Februr 13a, szombat. Ma sszeakadtam a rakparton azzal a lnnyal, akivel mr jniusban
tallkoztam Yvonne de Galais hza eltt nemegyszer itt vrakozott velem egytt a
lefggnyztt ablak alatt... Megszltottam, mellje szegdve. Hallgatagon lpkedett egy
darabig,snkzbenoldalvstrsandtottam,elnztemafejt.Nemvolteszmnyienszp,volt
benne,amizavart:egyegypicirncgyrdzttajkaktszgletemellett,azarcakissbeesett,s
orrcimpikrlfelgylemlettbvenarizspor.Hirtelenszintefarkasszemetnzvevelemtaln
azrt, mert gy sokkal csinosabb volt, szemkztrl csinosabb, mint a profilja , csak ennyit
mondottrviden:
Magahatrozottantetsziknekem.Valakireemlkeztet,egyfiatalemberre,akivalamikorrgen
udvaroltnekem,mgotthon,Bourgesban.St,mrjegybenisjrtamvele...
Ersen esteledett. Amerre mentnk, ember alig jrt s az esztatta jrda visszatkrzte a
gzlmpkcsillogfnyeit.Mgmindigegyttkszltunkshirtelenkzelebblpetthozzms
arrakrt,menjekelmaestevelk,anvrvelsvele,sznhzba.Csakmostveszemszre,hogy
feketben van, mintha gyszolna valakit, fejn vnasszonyos kalap, mely ifj, hamvas arctl
merbenelt.Akezbenkarcs,finomesernytszorongatolyan,mintegystaplca.Annyira
kzel vagyunk most egymshoz, hogy ahogy magyarzok neki, ujjaim sroljk blza fodrait...
Kifogsokatkeresek,kibvt,hogymegtagadjam,amitkr.Bosszsannzrmsmrhagynais
ottan. Most meg n krlelem, tartom vissza, hogy ne menjen. ppen egy munks siet el
mellettnkasttben,sodasgjatrflkozvaalenynak:
Nehogybeugorj,kicsikm,nehogyvelemenj,bajbakever!
Mimegcsakmentnkelkpedve,zavartan.
A sznhzban. A kt fiatal lny: Valentine Blondeau gy hvjk a kislnyt s a nvre,
egyszerruhbanjttekel,nyakukkrolcskismuszlinslattekerve.
Valentineottltelttemazelssorban.Szntelenlfszkeldikforgoldik,minthanemtalln
ahelyt,shtrahtrafordul,minthaaztszeretnmegtudni,mitisakaroktle.Hogymitakarok?
Fligmeddig boldog vagyok, boldogg tesz, hogy itt van a kzelemben. S mindannyiszor,
amikorhtratekint,rmosolygokkedvesen.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

126/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Mlyenkivgottruhkbanltekkrlttnkank.Jtmulattunk,trflkozvaezen.Eleinteis
velemnevetett,aztnmegrztaafejt:"Nemistudom,hogymrtkacagok,hiszenaznruhm
isppenolyan,mintazvk."smgjobbansszehztamagnakendt.Svalbanltszotta
feketecsipkkalatt,hogysietveltzkdttt,mertingenyaktegyszerenlegyrteamellre.
Vanbennevalami,nemistudnmmegfogalmaznipontosan,valamisajnlatramltsgyerekes
magatartsaszembenisrzekvalamit,fjdalomsugrzikbellesmerszsghiba,hatssal
vanrm,rdekel.Nincssenki,senkikvleavilgon,akitltbbettudhattamvolnamegazokrl,
kik a Birtokon lnek s valahnyszor vele vagyok, szntelenl rgi, furcsa kalandom jr az
eszemben. Egy zben megint a bezrt kis hzra akartam terelni a szt. De vlaszkppen olyan
kellemetlendolgokatfirtatott,hogynemistudtam,mitfeleljek.Azazrzsem,hogyajvben
mindkettenkerlnifogjukeztatmt.Smindazonltalbiztosvagyokbenne,hogytallkozunk
mg.Hogyvanertelme?Nemtudom,saztse,hogymirt?...Talnazleszasorsomeztn,
hogy mindenkit nyomon kvessek, aki csak valahogy is, ha homlyosan s tvolian is, de
eszembeidzirosszvgkalandom?...
jjelegyedlcsatangolvaakihaltutckon,azontndm,hogymirtisbonyoldomegyilyen
jabb, zavaros, furcsa histriba? Az jszakban olyanok egyms mellett a hzak, mint apr
paprdobozok.Mlyknmindenkialszik,snelttkbaktatokcsndesen.Shirteleneszembe
jut, hogy mire is szntam el magam, mg valamikor mjusban: hogy egy jszaka, mikor
koromsttlesz,jflutnegyratjtleballagokahzel,megkerlmskinyitomlkulccsala
kerti kisajtt, belopdzom nesztelenl, mint egy betr s akkor taln rbukkanok valami
nyomra, amelyen elindulva megtallom a kdbeveszett Birtokot, hogy egy pillanatra
viszontlssamalnyt,csupn,hogylssamegypillanatraazarct...Deannyirafradtvagyok,
annyirahes...Kapkodvakelletttltznmnekemis,hogyodarjekasznhzbaidejbensgy
nemettemegyfalatotsem...Mgissokiglk,zavartan,nyugtalanulazgyamszln,mieltt
vgleglefekdnk.Valamifurcsa,homlyos,rosszrzsvanbennem.Nemhagyalelkiismeret
nyugodni.Devajonmirt?Mirt?
Taln nem rdektelen feljegyeznem: egyikk sem akarta, hogy hazaksrjem ket. St, azt se
kzltk velem, hogy hol van a laksuk. De azrt, ameddig csak tudtam, a nyomukban
maradtam. Annyit tudok csupn, hogy egy kis mellkutcban laknak valahol a NotreDame
tjn. A hzat nem talltam meg, ki tudja, hny szm?... Abban mr biztos vagyok, hogy
varrlnyokvagykalapszalonbandolgoznak.
Valentine odasgta halkan nehogy a nvre szrevegye , hogy legyek cstrtkn dlutn
ngyrakorasznhzeltt,aholmaistallkoztunk.
Shaholnapnemtudnkeljnnitettemghozzvigyzva,vrjonrmpntekenisugyancsak
ngyrakor,shaakkornemjvk,szombaton,vagymgazutnis,egszaddig,amgjranem
tallkozunk.
Februr18a,cstrtk.Elmentem,hogymegvrjam.Irtzatosszlvolt,melytbbnyireest
hoz.Ittis,ottiscsakezthallottaazember:"Megltja,mindjrtittazuh!"
Azutckonmrfligmeddigsttvan.Megyek,megyeksolyannehzaszvem.Egyescsepp.
Nicsak,cseperszik.JajIstenem,csakneesne!Hanekidurljamagtazpor,biztosannemjn
el.Demegintcsakmeglnklviharosanaszlstovafjjaazesfellegeket.Fentafejemfltt,
a szrke dlutni gen mely kiderlt s beborult, beborult s kiderlt egy nagy felleget
sztmarcangoltaszl.nmegitttltm,szrnyvrakozssal,nyomorultulazletem...
Asznhzeltt. Elg egy negyedra ahhoz, hogy biztosan tudjam: nem jn el mgsem. Lent
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

127/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

llokarakparton,smesszireltokinnen.Ltomahidatis,ezentkellettvolnajnnie,elnzem
az emberek hossz sort, akik tballagnak rajta. Minden fekete ruhs fiatal nt vgigksrek
szememmel, akit csak flfedezek a tvolban, hogy errefel tart. Szinte hls vagyok egyegy
olyan lnynak, akirl a legtovbb azt hiszem, mg csak a kzelembe nem r, hogy lesz aki
mgaremnytltetibennemegyideig...
Egy rt csorogtam. Fradt vagyok. Ahogy esteledik, fltnik egy rendr. Egy csavargt
rncigltasziglakzelirszobafel,safickfojtotthangon,mindennekelmondja,mindennek
lehordja,fejhezvagdaljaazsszestrgrszt,amicsakelfordulsztrban.Arendrdhsen
hallgatja,spadtan,desszeszortjafogtsnemszlegysztsem...Amintazonbanakapual
rnek,nekiesik,pofoznikezdiapasastsbeiscsukjamagukutnazajtt,hogykitltverajtaa
bosszjt, knyekedve szerint alaposan elpflje a nyomorultat... Vratlanul egy szrny,
ktsgbeesett gondolat nyilall a szvembe: hogy lemondtam a boldogsgrl s most mr a
paradicsomhelyettapokolkapuieltttopogok.
Beleunvaahibavalvrakozsba,flballagokarakpartrlsnekivgokavrosnak,beforduloka
Szajnapartrl a NotreDame fel, abba a keskeny kis mellkutcba, ahol krlbell sejtem,
melyiklehetazahz,amelybenlaknak.Azutcakihalt,csaknjrklokittflsal,egyedl.
Olykorolykor kifordul valamelyik kapualjbl egy cseldlny vagy maga a hziasszony a
szemerklesbe,hogyvalamitvegyenmg,mielttbezrnakaboltok...Ittishibavrakozom
csak. Mirt, mi rtelme volna tovbb? Elindulok lassan hazafel... Utam azon a tren visz t,
ahol tallkoznunk kellett volna. Knny, tiszta es cseperszik, az g sem olyan stt, mint
mskor,maksbbenkszntbeazj.Asznhzelttsokkaltbbencsorognak,mintamikor
jttem.Feketnhullmzikavrakozktmege...
Tallgatsktsgbeesskimerltsg.Egyetlenszbakapaszkodombeleeszelsen:holnap.
Holnapittleszekngyrakormegintasznhzelttsvrnifogokr.Smraligvrom,hogy
eljjjnaholnap.stokazunalomtl,haarragondolok,miisleszmaestemegholnapdleltt.
Ttlenl,lzengvelgomelmegintazidt...Majdcsakelmlikvalahogy...ahogymramainap
iselmlt...Otthonlelkaklyhamellshallom,azutcnarikkancsokhogyszguldanakaz
estilapokneveitkiablva.ValaholaNotreDametjkn,kdbeveszetthzukban,ishallgatja
ketmost,bizonyra.
is...jobb,haleromanevt:Valentine.,hogyrmnehezedikazeste,milyennyomasztan,
pedig azt hittem, meg tudok szkni elle. Nem furcsa, hogy mg gyorsan kszik elre az ra
mutatja,mgvgefelkzelediksietveanapmelyetnaligvrok,hogymesszelegyenmr
mennyiembervanavilgon,akiebbenanapbanbzott,kinekebbenvoltmindenremnye,ettl
vrta szerelme jobbrafordulst ehhez fzdik hanyatl ereje... Emberek ezrei haldokolnak,
vannak, akiknek lejr a vltjuk akiknek minden vgyuk, hogy sose jjjn el az a holnap. S
lnekolyanokisafldn,akikben,mintalelkiismeretgytrszava,gysarjadkiaholnap.S
aki hallosan kimerlt, annak nem lesz elg ez az j, nem tudja kipihenni magt, gy, ahogy
kellene neki. De n, n, aki megint csak eltkozoltam haszontalanul egy napomat, mi jogon
vromugyan,mijogonhvomaholnapot?
Pntekeste.Mrelremegfogalmaztammagamban,hogymitrokfzetembe:"Hibavrtam,
masemjtt."Sakkorpontottehettemvolnaavgre.
De ma dlutn ngy rakor, amikor odarek a sznhz el, mr ott van. ttetszen karcs s
komolyannzaszemembe.Maisfeketeruhtviselsazarcaisrizsporoscsipkegallrjafltt
olyanafeje,mintvalamibohc,akirosszfttettatzre.,mennyifjdalmatrulelezazarc,
demennyignyt,mennyikajnsgotisrejtenekavonsaiegyben!
Csakazrtjtt,hogykzljevelem:azonnalitthagyafakpnlsnemltomsohatbb...
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

128/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Azonban,mrjksrejrazeste,smimgisegyttvagyunkmgmindiglassanandalgunk
egyms mellett a Tuilerik kertjben. lete regnyvel traktl, de valahogy olyan kdstve
mesli,hogynemtudokeligazodnirajta.Valahnyszoravlegnyrlbeszl,akiheznemment
hozzfelesgl,gymondja:"aszeretm".Azthiszem,szndkosanhasznljaeztakifejezst,
hogyvrigsrtsenvele,shogyeszemgbasejussonfelmelegednemirnta.
Vannaknhaolyanmondatai,amiketnemszvesenrokleide:
"Nebzzonbennemegyfikarcnyitsejelentiki,szeszlyesvagyok,bolond,kiszmthatatlan.
Ilyenvoltamegszletemben."
"Csavarogtamism,egszegyedl."
"Aktsgbeessbekergettemavlegnyemet.Otthagytam,merttlzsbavittearajongstnem
engemszeretett,hanemlmaiasszonyt,akihezcsppetsemhasonltottam.nmsvagyok,ezer
megezerhibmvan.Mivrtvolnarnk?Csakszrny,szrnyboldogtalansg."
Minden szavnl azon kapom rajta, hogy rosszabbnak lltja be magt, mint amilyen a
valsgban.Azazrzsem,ernekerejvelmagamagtakarjamegnyugtatni,bizonygatva,hogy
helyesencselekedettakkor.Hogynemvoltbolondsg,amittett,nemisbntamegegyltalns
hogynemisrdemeltevolnamegaboldogsgot,hibahoztktlcnelbe.
Ilyetismondott:
"Magaazrttetsziknekemjelentetteki,mikzbenrmnzetthosszan,elmerengvemagaazrt
tetsziknekem,mertnemistudnmmegmagyarznihogyansmirt:deflidzibennemrgirgi
emlkeimet..."
Megilyeneket:
"Mgmostisszeretemtszlaltmegcsendesenelsetudjakpzelni,mennyire."
Saztnhirtelenrmtmadtsmennyihevessg,mennyikegyetlensg,mennyiszomorsgvolta
hangjban!
"Vglismitakartlem?mrtkoslatutnam?talnmagaisbolondulrtem,mi?talnmagais
aztmondjamajd,hogylegyekafelesge?..."
Csakkapkodtamaszavakutn,dadogva.Mrnemistudom,mitfeleltemneki.Lehet,hogycsak
ennyitnygtemki,zavartan:"No,persze."
Sezzelmegisszakadtakanaplbejegyzsek.Jnhnylevlfogalmazvnykvetkezett,dealig
lehetettkibngszniket,annyirahevenybenvoltakpaprravetve,annyivoltbennkatrls.
Milyenkshegyentncoljegyessg!...Alny,Meaulneshatrozottkrsre,nemjrtbetbbet
aszalonba.Augustinidejejrsztazzaltlttte,hogyahzassgktshezszksgesdolgokat
elintzze.Devalsznlegtbbzbeneltnhetettalnymelllmertnemhagytaegypillanatig
sem nyugton knz vgya, hogy megkeresse szerelmt, kinek nyoma veszett hogy valahol
megprbljonmgrebukkanni.Ezekbenalevelekben,kusznszavartan,demindannyiszor
mentegetdzniakart,szerettevolnaValentineszembentisztramosnimagt.
Tizentdikfejezet
AUGUSTINTITKA
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

129/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

(folytats)
Aztnmegintjabbnaplbejegyzsekkvetkeztek.
Egyvidkikirndulsemlkeitrktettkmegalapok,kettesbenvoltakalnnyal,hogymerre,
hol,arrlbizonynemszltakrnika.Egszenmeglep,hogyettlapillanattlkezdveanapl
annyiraszaggatottvlik,olyankuszn,annyirasebtbenvannakodavetveasorokcsakvalami
titkos szemremrzet fellobbansval tudom megmagyarzni hogy nekem magamnak kellett
kifoltoznomkiptolnomahinyzrszeketsjrakellettfogalmaznomegszen,hogyrtheten
elttnklljon,mitrtntazokbananapokban.
Jnius14.AmikorMeaulnesflbredtavendgfogadban,mgkorareggelvolt.Aszobjban
az ablakon egy vrs mints, fekete fggny lgott, s a napsugrtl lngra gylt a fggny
pirosa. Lent a fldszinten, a sntsben napszmosok folytattak lnk eszmecsert reggeli
kvjukatkavargatva:azegyikgazdtszapultk,voltakikmletlen,voltakijmborszavakkal.
Meaulnesrgtahallhattamrlmbanezeketamegnyugtatneszeket,mertamikorflbredt,
szre se vette elszr. A vadszlmints fggny, melynek pirost kigyjtotta a nap, ezek a
halkreggelineszek,amikflhangzottakcsndesszobjba,mindegyetidztekemlkezetbe.,
micsoda feledhetetlen lmnyek is voltak azok a reggelek, amikor felbredt lmaibl falusi
magnyban,azldottsznidelsnapjaiban!
Ahogyfelltztt,halkankopogottamsikszobbanylajtn,shogynemkapottrvlaszt,
benyitott vatosan. Valentinera esett az els pillantsa s egyszeriben tisztban volt vele, mrt
rzi magt ilyen hasonlthatatlanul boldognak ezen a reggelen. Ott fekdt az gyon a lny,
mozdulatlanul, nesztelenl. Aludt, de mg csak a lehelete se zenlt, a madarak alszanak gy
taln. Elnzte sokig, hosszan, csndesen ezt az rtatlan gyermekarcot, olyan volt lezrt
szemeivel,mintegyalvjtkbaba,solyandesenaludt,olyannyugodtan,hogyfjtvolnaneki
flbreszteni,eltudtavolnanznigyrkk.
A leny meg se moccant, csak a szempilli vetdtek fl, csak rnzett nmn a fira, ezzel
jeleztecsupn,hogymrlegyzteazlmot.
AmikorValentinetszltamsikszobba,hogyfelltzkdtt,Augustinvisszamentjra.
Ksnkeltnkjegyeztemegalny.
sminthaotthonvolna,mintaffajtaremekhziasszony,nekiltottatakartsnak.
Tettvett,rendetteremtettaszobkban,kikeflteMeaulnesltnyt,melyelzestevoltrajta,
hogy megrkeztek. Amikor azonban a nadrgra kerlt a sor, elszontyolodott alaposan. Lent, a
hajtkjnlcsupasrvolt.Valentineegypillanatigtancstalanulllt,aztnvigyzva,vatosan
egykssellekapartarlanagyjblasarat,csakazutnvettejraelakeft.
SainteAgatheban is ez a mdi jrta mondta Meaulnes eltndve ha egy klyk
belehuppantasrba,kisabicskjukkaltisztogattklemagukat.
EngemmgazdesanymtantottmegerremosolygottValentine.
...BiztosanilyenlnyrlbrndozhatottvalahaAugustin,titokzatoskalandjaeltt,akiakkoriban
mindennltbbrebecslteavadszatokatsaparasztiletet.
Jnius15e.Egykzelitanyravoltakhivatalosakvacsorra.Akkoreste,bartaikjelenltben
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

130/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

akik legnagyobb bosszsgukra, gy mutattk be ket a hzigazdnak, mint jdonslt


hzasokatValentineolyanflnkenviselkedett,minthaegyenestmostjttvolnaatemplombl.
A finom, fehr abroszon az asztal kt vgben egyegy gyertya gett ezst kandelberekben,
mint ltalban a csendes, meghitt falusi menyegzkn szoks. Oly gynge fnyt rasztva
lobogtakagyertyk,hogyhavalakicsaklehajtottaafejt,mrisbelesppedtasttbe.
A gazda fit Patricenak hvtk. Valentine Patrice s Meaulnes kztt lt. Augustinnek alig
lehetett a szavt venni, br volt az rdeklds kzpontjban egsz ottltk alatt. De is
jobbnak ltta, ha ebben az istenhtamgtti faluban gy mutatja be Valentinet, mint fiatal
felesgt a felesleges pletykktl akarta megkmlni ezzel a lnyt azonban szinte ettl a
perctl kezdve valami furcsa fjdalom gytrte, valami furcsa lelkiismeretfurdalst rzett.
Patricegyltottazasztalfn,mintegyvidkinemesr,skzbenMeaulneseztgondolta:
",nekemkellenemaestevalaholmesszeegymsikilyenalacsonymennyezetszobban,ahol
mr ltem egyszer milyen gynyr is volt az a nap! ma este nekem kellene az asztalfn
lnm,alakodalmamonazzalalnnyal..."
DeValentineltittmellette,sflnkenszabadkozott,brmivelisknltk.Olyanvolt,mintegy
piruls parasztmenyecske. Valahnyszor noszogattk, hogy egyen, igyon mr, Augustinra
pillantottijedten,minthavdszrnyaialakarnameneklni.Patricemrhosszidejeunszoltaa
lnyt, hogy hrpintse ki a pohart, de hasztalan beszlt a lelkre. Meaulnes akkor rtette
gyngdenakeztValentinekarjra:
No,iddcsakki,kicsibogrkm!
Sakkoralnyengedelmesenfelhajtottaabort.Patricekacagvagratulltaz"ifjfrjnek",hogy
ilyenszfogadafelesge,hogyennyireengedelmes.
De hiba trflkozott Patrice, Valentine s Meaulnes nmn ltek, sztlanul gondolataikba
merlve. Fradtak voltak mindenekeltt s a cipjk latyakos lett a srban s most itt a konyha
hidegkvezetnegszentfzottalbuk.SAugustintazisfrasztotta,hogyidnkntalnyhoz
kellettfordulnisszerelmesenkellettgagyorsznia:
,des,drgakisfelesgemValentine,szvecskm,angyalom...
S valahnyszor kibuggyant knyszeredetten az ajkn ez a sz: felesgem, a flhomlyos
helyisgben, ismeretlen ismersei eltt,mindannyiszorazt rezte,hogyvalami szrny vtket,
valamimegbocsjthatatlanbntkvetel.
Jnius17e.Azutolsnapdlutnjarosszulkezddtt.
Stlni mentek ngyesben, Patrice meg Patrice felesge is velk volt. A lanks hegyoldalon, a
hangabokrokkzttvalahogyelszakadtegymstlaktpr.Meaulnesmegalnybehzdtaka
fkal,sleheveredtekaborkabokrokkzafldre.
Az gen fellegek sztak, s a szl idnknt arcukba vgott egyegy escseppet. Ebben a ks
dlutnbanlehetettvalamilehangol,valamiolyanhatrtalanunalom,amitmgaszerelemse
tudottfeloldanibennk.
Sokig ltek itt, az gak lombstora alatt, elbjva a vilg kvncsisga ell, de csak ritkn
szaktottk meg a csendet. Aztn egyszerre csak tovaszlltak a fellegek, kisttt a nap jra.
Mindkettenazthittk,vgerosszhangulatuknak.
Smegintszbakerltaszerelem.Valentineblmlenikezdtekaszavak:
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

131/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Kpzeljecsakkezdtealnymiketgrtavlegnyem,micsodaklykvolt!Sajthzunk
lettvolnamindjrt,egykiszspfedeltanyavalaholmagban,mrhetetlenfldekkzepn.Mr
kszen vr bennnket, teljesen berendezve ezeket mondta. Eskvnk napjn ide rkeztnk
volnameg,minthacsakegyhosszutazsrltrtnkvolnahaza,gyestefel,amikornincsmr
messze az alkony. S mindenfel, amerre mentnk volna, az utakon, bent az udvarban a fk, a
bokrok vdbstyi mgl ismeretlen kisfik s kislnyok fogadtak volna bennnket
nneplyesen,vidmankiablva:"ljenazjpr!..."Mitszlhozz,milyenostoba,kpzeld
gyerekvolt?
Meaulnes meghkkenve nzett a lnyra, tndve figyelte szavait. Mindaz, amit Valentine
elmondott,olyanvolt,mintvalamivisszhang,rghallottszavak,mondatokvisszhangja.Sahogy
elmondtaalnyleteregnyt,azhangjbanisvoltvalamimegfoghatatlanfjdalom.
Valentine attl tartott, hogy valamivel megbntotta taln a fit. Hirtelen odafordult hozz s
gyngdenkarjratetteakezt.
Engedje meg, hogy adjak magnak valamit mondta halkan. Tbbet nem tudok adni, ez
mindenem,amimvan,dealegdrgbbemlkemafldn...magnakadomsmajddobjaatzbe,
haddemsszeelketalng.
Renzettafirameren,arcnotttkrzdttvalamifleszorongssaztnvatosanelhzott
a zsebbl egy kicsiny levlkteget, s tnyjtotta Meaulnesnak. Vlegnytl kapta
valamennyit.
Augustin csak rnzett s azonnal rismert a finom metszs, karcs betkre. Hogy is nem
gondolterrehamarabb!Frantzkezersavoltvalamennyin,akomdisfimgmostismaga
eltt ltta, ahogy akkor elszr azon az estn, a Birtokon, a mellette lev szobban, Frantz
ktsgbeesettsorait...
Keskeny ton baktattak lefel, szzszorszpek, baltacimok, kkrcsinek kztt, melyekre
rzstosan hullottak a dlutni nap sugarai. Augustint annyira megdbbentette ez a vratlan
felfedezs, hogy mg fl se tudta mrni, mennyire sszekuszldott egyszerre minden.
Beleolvasott a levelekbe, mert Valentine krte, hogy csak olvassa el ket. Bizony, tele volt
gyerekeskifejezsekkel,rzelmes,fellengsmondatokkal...
Utolslevelbentbbekkztezeketrta:
",htelvesztetteakisszvet,kicsiValentine!Nemismerekarragondolni,hogymi
leszvelnk?Szerencsrenemvagyokbabons..."
Meaulnes csak olvasta, olvasta a levelet, a fjdalom, a harag felforrt a szvben, arca meg se
rebbent,dehihetetlenlelspadt,smintharemegnikezdettvolnaaszja.Valentinenyugtalanul
figyelte Augustint, belepillantott a levlbe, hogy hol tart, s hogy ugyan min bosszankodhatott
ennyirefl.
Ittegypicikekszerrl,talizmnrlvanszmagyarztahadarvaafinakajndkbakaptam
tle,demegkelletteskdnmneki,hogymegrzmrkk.Ebblislthatja,mennyirebolond
volt.
Ezzelcsakolajatntttatzre.
Bolond!kiltottdhsenAugustinsazsebbecssztattaalevlkteget.Mindigcsakezta
szt szajkzza! Mirt nem akart hinni benne, bzni szavban? Hiszen n is ismertem, s
mondhatom,nincsavilgonnlaklnb,csodlatosabbifj!
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

132/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Htmagaismerte?krdezteValentineMeaulnest,hihetetlenzavarbanmagaismerteFrantz
deGalaist?
Bartomvolt,alegjobbpajtsom,testvremakalandban,stleraboltamelamenyasszonyt!
fakadtkirjngvemilyenboldogtalann,szerencstlenntettmagabennnket,mertnem
akart hinni semmiben. Minden maga miatt trtnt. Maga az oka, hogy minden elveszett, hogy
mindensszeomlott!...
Alnymegprbltkzbeszlni,megakartafogniakarjt,deMeaulnesellkte,gorombn.
Menjenelinnen.Egyedlakarokmaradni.
Nosht,hagygondoljadadogtapipacspirosarccalValentinesknnyeivelkszkdvenem
zavarom tovbb. Mg ma elutazom. Hazamegyek Bourgesba a nvremmel. S ha nem jn el
rtem, ha nem visz el onnan, akkor ht azt hiszem, emltettem mr, hogy desapm alig keres
valamit, nem tud gondoskodni rlam nem lesz ms megoldsom, flutazom majd jra
Prizsba,sazutckonkszlokmegint,mintvalahargensgondolhatja,mivrrm...Elzllk,
elbukom,feslettangyalleszekmajd,mertmraszalonbanemmehetekvisszatbbet...
S elre sietett, sszeszedte a holmijt, hogy mielbb elutazzon. Meaulnes nem ksrte el, mg
csakutnasenzett,ment,ment,eltndve,amerrevitteaztja.
Itt ismt megszakadtak a napljegyzetek. Aztn megint levlfogalmazvnyok kvetkeztek,
garmadval,egydnteninemtudembersoraia"pokolkapuibl".AmikorMeaulneshazartLa
Fert d'Angillonba, rt egy levelet Valentinenak, ltszlag azzal a szndkkal, hogy
megismtelje elhatrozst: nem akarja tbb soha ltni az letben s ezt klnfle tetszets
rvekkel is altmasztotta de az egsz valsznleg csak rgy volt, hogy Valentine
vlaszolhassonneki.Egyiklevelbenpldulmegkrdeztealnytlamirlkezdetbennemis
lmodott, hogy megkrdezhetie tle, annyira elfogdott volt vele szemben nem tudjae, hol
vanaBirtok,aKastly?hiszeddigolysokatkeresteshiba...Aztnegymsikbankrvekrte
Valentinet,bkljenekki:sajegyese,FrantzdeGalais...Amitle,Augustintltelik,is
mindentelkvet,hogyflkutassanyomt...
Biztos vagyok benne, hogy nem kldte el valamennyit, amiknek fogalmazvnya itt volt a
kezemben.Azonban,mindenvalsznsgszerint,rtneki,ktvagyhromalkalommal,anlkl,
hogy a lny akr egy sort is vlaszolt volna. Szrnyen, kegyetlenl viaskodhatott nmagval
ezekben a hetekben Augustin, messze az emberektl, tkletes magnya napjaiban. Minthogy
vgkpp elhalvnyult szvben a remny, hogy mg valaha is lthassa Yvonne de Galaist,
Meaulnes rezte: valamikppen gyenglni kezd elhatrozsa, melyet oly sziklaszilrdnak hitt
mgprhtteleltte.
Mert az itt kvetkez lapokbl klnben ezekkel vgkpp megszakad a napl arra
kvetkeztethetek, hogy a sznid els napjaiban, egy szpnek grkez hajnalon, elindult
Bourgesba,klcsnkrtkerkprjval,hogy"akatedrlisszpsgeibengynyrkdjk".
Korareggelindultelhazulrl,akzvetlenton,afklombstoraalatt.tkzbenszzmegszz
lehetsgetlatolgatott,milyenmltsgteljesenfogbelltaniValentinekhez,hogynekelljen
bocsnatotkrniealnytl,akitpedigkergetettel,kegyetlenl.
Az itt kvetkez ngy oldalon, melynek szvegt nekem kellett helyrelltanom, ennek az
utazsnakatrtnettkapjaazolvassMeaulnesutolsbnt...
Tizenhatodikfejezet
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

133/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

AUGUSTINTITKA
(befejezrsz)
Augusztus25e.Csakhosszaskeresglsutntalltamegahzat,ValentineBlondeauszli
hzt.Bourgestlsvgnbukkantrazjonnanpltlaktelepekkzelben.Egyasszonysg
lldoglt a kszbn az ajt eltt ahogy megtudta mindjrt, Valentine desanyja. Mintha r
vrakozna, egyenest. Affajta jhsban lev testes hziasszonynak ltszott, szakadt ruhban, de
mg mindig szp volt az arca. Kvncsian figyelte Meaulnest, amint leugrott a nyeregbl. S
amikor az irnt rdekldtt, beszlhetnee a "Blondeau lnyokkal", az asszony kszsgesen,
jindulatankzltevele,hogymindkettenvisszautaztakPrizsba,Nagyboldogasszonynapjn.
"Alelkemrektttk,hogysenkineknemondjammeg,hollaknaktettemghozzazasszony
dehaargicmkrer,biztosanutnukkldikapostt."
Amikorvisszafelment,takisvirgoskerten,kerkprjamellett,ilyesmikvillantaktafejn:
"Htmgiselment...Mostaztnmindennekvge,ahogyakartam...Miattamjutottide...Mitis
mondottValentine?Elzllk,elbukom,feslettangyalleszekmajd.nkergettembeleabnbe!
nvagyokazoka,haelzllikFrantzmenyasszonya!"
smormogottiskzben,eszelsen.
"Ht tehetek n rla? Ht tehetek n rla?" de biztosan rezte, hogy igenis, tehet, tehet
mindenrl. S mikzben Valentine anyja vgigksrte szemvel, gy rezte, hogy a kapuig sem
brodarni,hogysszecsuklikmenten,hogymrnembrjatovbbatrde.
Nem volt hes, de bement egy kvhzba. Hossz, vgnlkli levlbe kezdett, tulajdonkppen
semmirlnemszltakezekasorok,csakgyrezte,megkellszabadulniaattl,amibennevan,
amiktsgbeejtenfojtogattaatorkt.Olyanvoltezalevl,melyetValentinenekrt,mintegy
imamalom,rkkugyanazokataszavakatismtelte:"Htmegtudtatenni!...Megtudtatenni!...
Hteltudtasznnimagterre!...Htnemtalltmskiutat?!..."
A mellette lv asztalnl nhny katonatiszt iszogatott. Egyikk nagy garral sznokolt, valami
sikamls ngyrl lehetett sz. Meaulnes idnknt egyegy foszlnyt hallott csak az egszbl:
"Aszontam neki... na, azrt ismerhetne mr engem... Hiszen minden este egytt mulatunk, n
meg a frje!" A tbbiek rhgni kezdtek s htrafordulva, nagyot sercintettek a padlra.
Meaulnes portl maszatosan, spadtan gy lt ott a kzelkben, mint egy kreget koldus. S
hirtelen,ltomsszerenlttaValentinet,amintottlatiszteklben...
S aztn mg sokig csellengett kerkprjn a szkesegyhz krl, komoran mondogatva
magban:"Elvgreazrtjttem,hogymegnzzemakatedrlist."Valamennyiutcaakihalttrre
torkollott, kzptt roppantul s kznysen ott magasodott a szkesegyhz. Mocskos, poros,
szkkisutccskkvoltakezek,mintltalbanavidkitemplomokkrl.Ittottegyegygyans
hz eltt ott himbldzott a cgr: a vrs lmpa... Augustin rezte, hogy ismt belenyilall a
fjdalom,ebbenazutlatos,bnsnegyedben,mely,minthajdanakzpkorban,aszkesegyhz
pillrei, bolthajtsai al meneklt... Paraszti mdon borzadni, undorodni kezdett a vrosi
templomtl, ahol rejtett zugokban ott tanyzik kbl kifaragva minden Bn. Borzadt, mert ott
lltakatedrlisakteshrhelyektlkrlvve,sgyllkdtt,hogysemmienyhtrtnemtud
nyjtani,semmitapasztaszerelemfj,tisztasebeiresem.
Kt utcalny ment el eltte, tlelve egymst s szntelenl az arcba bmultak. Meaulnes
rettentcsmrtrzett,dejtkoskedvtsemvesztvnel,bossztakartllniszerelmn,vagy
legalbbis srba akarta taposni gy ht kvette egyikket kerkpron. Sznalomra mlt
teremtslehetett,ritks,szkehajjal,melyethtracsavartkontyszeren.Hatrratallktbeszlt
meg Meaulnesnal, az rseki palota kertjben, pontosan ott, ahol Frantz adott tallkozt a
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

134/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

szegnykisValentinenek.
Meaulnes nem mondta, hogy nem jn el, pedig tudta, hogy hat rakor mr messzemessze jr
innen. A n sokig integetett mg utna, bizonytalanul, ahogyan ott llt a meredeken lejt
utccskaegyikalacsonyhznakablakban.
Mostmrazonvolt,hogymielbbkintlegyenavrosbl.
Mieltt elindult hazafel, valami megfoghatatlan vgy jbl Valentinek hza fel hajtotta,
hogy mg egyszer lssa csupn. Nzte mohn, valsggal habzsolta fl a szemvel s gylt
gyltbenneaszomorsg,akesersg.Majdnemavroskalegvgnlldoglt,aklterleten,
utna mr alig volt hz s az utccska hirtelen kiszlesedett itt, s mint orszgt hmplygtt
tovbbmltsgteljesen...Ahzzalszemkztegytelekszersgetfedezettfel,melyolyanvolt,
mintegypiciketr.Mostsenkitnemltottazablakokban,azudvaronsem,semerreValentine
knl.Csakkint,afalmellettpillantottmegegykimeszelt,mocskosutcaint,amintktrongyos
klykttaszigltapofozta.
HtittteltekValentinegyermekivei,ittnyitottaravilgraokosshinnitudszemt!Itttett
vett, itt hmzett ezek mgtt az ablakok mgtt! s Frantz is jrt erre, hogy lssa Valentinet,
hogyrmosolyogjon,itt,ebbenakispiszkosklvrosiutcban.Deezmrmindmindamlt...
Olyszomorvoltezadlutn.Meaulnesannyitrzettcsupn,hogyvalaholPrizsrengetegben
ugyanezen a dlutnon Valentine emlkeiben is flbukkant ez a sivr terecske, melyet a
valsgbannemltsohatbb!
Hossztlltelttemghazig,ezvoltazutolsmenedke,ezzeltudtacsakelodzniabnatt,
mielttrnemzuhantegszenhiszegydarabigknytelenvoltmsrasszpontostanifigyelmt.
Meaulnes nekiiramodott az tnak. Amerre ment, a vlgyben a fk kztt, a csillog vizek
partjn, csinos kis tanykat ltott, a hzak k alak homlokzatn mindentt kis zld rcsok
virtottak a messzesgbe. Ott lent a pzsitokon biztosan rtelmes ifj lnyok csacsogtak a
szerelemrl. S elkpzelte egy pillanatra, mennyi kln vilg heverszik most ott lent, hny
kedves,nyiladozllek...
Augustinazonbanezekbenapercekbencsakazttudta,hogyegyetlenknzszenvedlyltezik
szmraavilgon,azateljesletlenszerelem,amitolykegyetlenllkttelmagtl.Csakazt
tudta,hogyegyetlenlnyvan,akitaszltlisvniakellettvolna,megvdenimindenveszlytl,
ppenazalny,akitazlls,apusztulstjratasztott.
A napl nhny sebtben odavetett sorbl az is kiderlt, hogy klnfle elkpzelsei, tervei
voltakmindenronmegakartatallniValentinet,mielttmgkslettvolnaegszen.Azegyik
lapon egy magnyos dtumra leltem, amibl arra kvetkeztettem, hogy erre a hossz tra
ksztette el Meaulnes nni a fit, ekkor toppantam be vratlan La Fert d'Angillonba,
sszekuszlva bartom mltjtjelent. A vroshza magnyos termben ppen emlkeit s
terveit vetette paprra Meaulnes azon a szp nyr vgi reggelen, amikor benyitottam hozz s
kzltem vele a nagyszer hrt, hogy megtalltam Yvonne de Galaist, akirl Augustin mr
vgkpp lemondott. A rgi kaland ismt hatalmba kertette, nem volt ura az akaratnak, s
nekem sem merte bevallani, mi trtnt vele kzben, s hogy most mit csinljon. S akkor
elkezddtek vgnlkli lelkiismeretfurdalsai, a megbnsok, a szenvedsek melyek hol
letepertk,holtudottrrkerekednifelettkgytartottezazeskvtkvetnapig,amikoris
felhangzott a fenyvesbl a komdisfi hvjele. S ez a sznpadias jel emlkezetbe idzte
kamaszkornakelsfogadalmt.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

135/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Mgnhnysztbelefirkantottsebtibenrgidolgozatfzetbe,azonahajnalon,amikorelindult.
Yvonne de Galais beleegyezsvel s tudtval tvozott ugyan de mgse ltta tbb viszont a
lnyt,kicsupnegyetlenjjelvoltafelesge:
"Nem maradhatok. Utol kell rnem Ganachet s a komdisfit, akik tegnap itt jrtak a
fenyvesben. Meg kell tallnom ket, gy tudom kelet fel, Nmetorszg fel tartottak
kerkpron.Yvonnetmagrahagyom,csakakkorjvkvisszahozz,hamegtallomket.Sha
megleszazeskvjk,FrantzsValentineottlakikmajd,lenta"Frantzhz"ban."
"Eztafeljegyzst,melyetszintenaplmnakszntam,devglisegszletemtitkabennevan,
abbanazesetben,hanemjnnkvissza,bartomra,FranoisSeurelrehagyom."
Valsznlegsietvecssztattabeafzetetatbbikz,smiutnkulcsrazrtaargirgitskt,
elindultismeretlentjra,hogyvisszasejjjnsohatbb.
EPILGUS
Teltmltazid.Mrvgkppenletettemarrl,hogyvalahaislssammgazletbenAugustin
Meaulnest,klykidmcsodlatosbartjt.Gyszosegyhangsggal,sivranteltekanapjaima
kisfalusiiskolban,sakihalthzbanottlebegettabnat.Frantzothibavrtamamegbeszlt
idben,amegbeszlthelyen:nemjttel,sValentinenekisnyomaveszett:Moinelnnimrrg
nemkapottlevelettle,nemtudta,hollakik.
A Sablonnireshz szomor emlkei kzt csak egyetlen rmem volt hovatovbb, Augustin
Meaulnes s Yvonne de Galais kislnya, akit sikerlt mgis megmentennk az letnek.
Szeptembervgremegersdttsrendkvlhelyeslett.Mrnemvoltmesszeaszletsnapja:
nhnyhtmlvatltttevolnabeelsvt.Aszkektmljbafogdzva,egyedltanultmeg
jrnismgakkorsemijedtmeg,halelehuppantafldre.Olykorfellkte,felbortottaaszkeket
sapuffansokzajasokigvisszhangzotttompn,hosszanazelhagyottlaksban.Haflvettema
karomravagyazlembeltettem,sosehagyta,hogymegcskoljamazarct.Ennivalvolteza
kis vadc, mert br boldogan ugrabugrlt, fickndozott az lemben, mgis mindig ellkte
ilyenkorafejempicikezvelazarctlsaszemembenevetettcsengkacagssal.Hogyilyen
vidm, ilyen szilaj gyerek lett, valsznnek tartottam, egy nap csak eloszlik mind ez a bnat,
ami ott bolyongott a Sablonnireshz falai kztt, amita csak megszletett. Nha, ahogy
elnztem,ilyesmisuhanttrajtam:"Mostmgolyankisvadc,makacsocska,dekicsitazrtaz
ngyerekemlesz."AzonbanaGondviselstjaikiszmthatatlanok.
Szeptembervgevolt.Egyikvasrnap,mregszkorahajnalbantalponvoltam,mgakislny
dadja is aludt. gy volt, hogy kt SaintBenoisti cimborval s Jasmin Delouchesal
lemegynk peczni a Cher partjra. A krnykbeliek sokszor elcsbtottak egyegy ilyen
kirndulsra, a sz szoros rtelmben a "tilosban halsztunk". Volt, amikor csak horoggal, de
jjel tbbnyire hlval, amire bizony nem volt hatsgi engedlynk... Minden munkaszneti
naponkorahajnalbannekivgtunkaztnakscsakdlfeljttnkhaza.gymentezegsznyron
t. Errefel majdnem mindenki "halorz" volt, ebbl lt. n nem voltam rszorulva, pusztn
idtltsbl mentem velk, ez volt az egyetlen szrakozsom. Hajdani nagy kalandjainknak
nmihalvnyemlktidztkflbennemezekakiskiruccansok.Saztnksbbmindjobban
megkedveltem a tilosban jrst, boldogan ltem rkig a vzparton horgszbottal a kezemben,
vagybevettemmagamandasba.
Fl hat tjt lehetett s n mr ott mkdtem ezen a reggelen a csrben. A csr htulja
tulajdonkppen egy kfal volt ez magasodott a Sablonnireshz dszkertje s a tanya
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

136/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

vetemnyeskertjekztt.ppenahorgszzsinegemetprbltamki,amitmltcstrtkncsak
gyhanyagul,gondatlanulegycsombanledobtamafldre.
Mgnemvoltvilgosegszenbrszpnapotgrtaszeptemberihajnalsacsr,aholsietve
bogozgattamflszerelsemet,majdnemjszakbamerlvevitorlzottaparkvizein.
Buzgnszorgoskodtam,sztlanul,amikoregyszerrecsakmegcsikordulvakitrultakapusutna
rgtnlptekneszehallatszottakavicsoston.
Ajaj!keseredtemelno,aznembereimisjkorjnnek!Sokkalelbb,mintgondoltam!Sn
mgmindignembogoztamkieztaztkozottzsineget!...
Azonbanafrfi,akibelpettazudvarra,ismeretlenvoltelttem.Amennyireasttbenkitudtam
vennikrvonalait,hrihorgasnakltszottslengszakllvezteazarct.Vadszruhavoltrajta,
amilyet csak a vadszok vagy vadorzk viselnek. Cimborim mr tudtk, hogy ilyenkor, ha
rtemjnnek,hahalsznimegynk,merre,holtallnak.Azidegenazonbanellenkezirnyba
indult,egyenestafldszintikapufel,melyazelcsarnokbanylott.
Ejnye ht gondoltam biztosan a cimborim egyik bartja lesz, elfelejtettk megmondani
nekem,hogyisvelnkjnsrkezettmegelsnek.
Azidegenvatosan,nesztelenlmegprblkozottakilinccselsakallantyval.Dehiba,mert
amikor kijttem a hzbl, kulcsra zrtam. tment a konyhaajthoz s ott ksrletezett, ott is
hasztalan. Aztn ttovn krlnzett. Most egy pillanatra szemkzt llt velem, a felkel nap
megvilgtottanyugtalanulremegarct.Csakekkorismertemr,volt,AugustinMeaulnes,a
bartom.
Meghkkenten,ktsgbeesvenztemsokig.Most,hogyjralttam,hirtelentorkonragadotta
fjdalom, minden emlk flbredt a szvemben: Meaulnes elindult, eltnt a hz mgtt s
megkerlveismtmegllt,tancstalanulnzvekrl.
Mr nem voltam messze tle, s hogy odartem hozz, sztlanul tleltem s zokogni kezdtem
fjn,keservesen.Megrtettenmabeszdem.
szisszentfllesenhtmeghalt!Ugye,meghalt?
Ottllt,mozdulatlanul,kbnsketen,flelmetesen.Belekaroltamsmegindultamvelelassana
hz fel. Mr sttt a nap. S aztn mindjrt flvezettem a lpcsn, mely a halott Yvonne de
Galaisszobjbavezetetthogymielbbtlessnkanehezn.Mihelytbelptnk,trdreesettaz
gyelttssokiggymaradt,rborulvaktkarjra,beletemetvefejt.
Saztnnagynehezenfltpszkodott.Szemezavarosan,ideodacikzvavillogott,mintakinem
tudja, hol van. Ismt karonfogtam s belktem az ajtt, mely a kislny szobjba vezetett. A
kicsikemrflbredt,magtl,mgadadjalementatanyrasbtranldgltablcsjben.
Meglepdvefordtottafelnkafejt.
Alnyodmutattamracsppsgre.
Meaulneshirtelensszerezzentsrmnzett.
Aztnodaugrottablcshz,flkaptaalnyt,maghozlelve.Talnnemislttamgebbena
pillanatban, mert omlottak a knnyei. S akkor, hogy kiss lecsillaptsa szinte meghatdst,
hogyvisszatartsaknnyeirjt,akislnyt,akiottltabalkarjn,aszvreszortva,odafordult
hozzm,deszemtnememelterem:
Nemegyedlvagyokitt,kisvelemjttek...Menjlehozzjuk,ottvannaklent,akicsihzban.
http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

137/138

2015.04.14.

ALAINFOURNIER:ATITOKZATOSBIRTOK

Svalban,ahogykivilgosodottareggelselstltameltndvesmajdnemboldogana"Frantz
hza"irnyba,amitmgYvonnedeGalaismutatottmegnekemvalahargen,amikorottllt
magnyosan,rvnegycsipksblzfiatalasszonyfltpillantottammegatvolbl,azudvart
sprte, ppen a kszbt tisztogatva mg a kerts eltt kvncsian s lelkesen kukucskl,
nneplbeltztttehnpsztorfiktnferegtekel,lassanatemplomfel...
Augustinelfordtottaafejt,hogynelssukmlknnyeitflrefordtottaafejtsnemnzett
tovbbra sem a lnyra. A kicsi azonban hamarosan elunta ezt, fjt is taln neki a vasmarkok
szort lelse s hirtelen nagyot hzott pici kezvel Meaulnes knnyztatta, szakll vezte
ajkra.
Azapjaktkezekzfogvaakislnyt,fllendtetteamagasba,fldobtaselkaptajramegjra
sminthavalamiflemosolyjtszottvolnaaszjakrl.Akislnykacagva,boldogantapsikolta
kezvel...
Nesztelenlhtrbblptemazajtfel,hogyjobbanlssamazaptsgyermekt.Voltbennem
egy kis csaldottsg igaz, de bmulat, csodlat is egyben. S megrtettem, hogy a kislny
megtallta benne azt a bartot, jtsztrsat, akire vrt rgta, ntudatlanul... Annyi mindent
elvett tlem az letben Augustin Meaulnes, ez lett volna az egyetlen rm, ami nekem
maradhatott volna s reztem, hogy hiba minden, azrt jelent meg jra, hogy ezt is elvigye
tlem.SmrlttamismagamelttAugustint,amintmajdegykpenybeburkoljaakislnyts
elindulvelemessze,messze,jabbkalandokfel,haeljnazjjel.

*Rajta,fik...(angolul).

http://mek.oszk.hu/01600/01656/01656.htm#3

138/138