Você está na página 1de 40

T najlep

CK SVET | 2016

Z
Poznvacie

po k

av
25ovn LBAT
V

t d: A

a

spolonci
ZJAZDY

% da OS1
NA

z
VLASTN
na vae

rm 6
R
OI

a!
cesty!
K O M F O R T N P O Z N V A N I E V M A L C H S K U P I N C H

Zava plat na nkup vetkch knh a cestovateskch sprievodcov v kninom e-shope


www.albatrosmedia.sk. Sta, ak pri nkupe do kolnky Zavov kupn vlote
kd ALBATROS16 a zava sa Vm odta automaticky. Navye budete ma
potovn zdarma! Zava sa odtava z ceny uvedenej ako Ben cena. www.albatrosmedia.sk
Zavy nie je mon kombinova. Zava plat do 31.12.2016
zia | Afrika | Amerika | Austrlia | Eurpa WWW.CKSVET.SK
MIL CESTOVATELIA, OBSAH
v tomto katalgu vm priname shrn zitkov a sksenost z najrozlinejch ktov naej EURPA
planty, nazhromaden za poslednch 15 rokov. Radi by sme mnoh z naich obbench krajn Azorsk ostrovy 13
ponkli aj vm. Zitky sa prenies nedaj, preto vm chceme pripravi tie najkrajie, vae vlastn.
Faersk ostrovy 8, 10
Fnsko 9
Island 5 8, 11
PREO CESTOVA S NAMI?
Nrsko 8 12
vetky itinerre mme prejden, zjazdy nerobme len od stola
vdsko 9
mme mal reijn nklady a nae ceny teda nemusia zaha vek poloky takzvanch fixnch nkladov
sme mlad ako konkurencia, preto len mlokde meme vyhlasova, e sme tu a tu boli prv Slovci
(v juhoamerickej Guyane v roku 2005 vak takmer urite no :-) to ale neznamen, e nedokeme ZIA
robi veci lepie (mme s organizovanm zjazdov bohat sksenosti) Barma (Myanmarsko) 19
ak by sme mali jednm slovom vystihn synonymum nho konceptu, tak je to NADENIE: na 16 17, 22 23
nadenie pre organizciu, nadenie sprievodcovsk, nadenie z objavovania novch krajn a kultr,
nadenie cestovatesk... nadenie, s ktorm sa chceme deli a prenies aj na vs
Dubaj 24
presvedte sa NA VLASTN OI Gruznsko 14
Irn 20
Kamboda 18
ZKLADN PILIERE NAICH ZJAZDOV Mongolsko 16 17, 26
mal skupiny: maximlne 16 osb, garancia realizcie zjazdu v mnohch prpadoch Rusko 15 17
u od minimlneho potu 4-6 osb
Sr Lanka 24 25
sprievodcovia: maj sksenosti a arm, svojou destinciou ij (ak v nej u priamo dlhodobo neij)
Uzbekistan 21
komfort: zjazdy organizujeme bez nonch jzd autobusom, s minimlnou kategriou ubytovania
v 3* hoteloch poas poznvacej asti
Vietnam 18
s pobytom pri mori: zitky z poznvania treba zdiea a vychutnva. Preto vdy v krajinch s plami
zaraujeme pre v dokonal relax aj pobyt pri mori a pre vae pohodlie spravidla v 4* hoteloch AMERIKA
festivaly: sme vekmi nadencami spoznvania novch kultrnych zvykov prostrednctvom gastronmie Argentna 28, 31
a kultrnych podujat. Najlepie ich vystihuj festivaly sstreujeme sa na vber termnov zjazdov tak, Bolvia 28, 30
aby ich zahali
Brazlia 28, 31
obdobie nvtevy: vyberme tak, aby bolo optimlne z hadiska klmy, i prrodnch kazov. Myslme
vak aj na deti a ich przdniny, vau dovolenku etrme vyuvanm vonch dn a ttnych sviatkov ile 30
sme boutique cestovn kancelria: realizujeme aj zjazdy na vyiadanie, aj v malch skupinch Ekvdor 32
ku konzultcii si radi dohodneme osobn stretnutie Kostarika 29
transfery: na letisk vo Viedni a Budapeti z Bratislavy u v zkladnej cene zjazdu, transfer z Koc Kuba 33, 35
na letisko v Budapeti pri minimlnom pote 10 klientov
Mexiko 33 34
extra sluby: v prpade zujmu a poskytnut potrebnch informcii zabezpeenie vho online check-in
Nikaragua 29
presvedte sa NA VLASTN OI
Panama 29
Peru 28, 30
OKOVEK VS ZAUJMA, SPTAJTE SA:
Infolinka 0905 396 387, info@cksvet.sk AFRIKA
hovorte priamo s autorom produktu, a nie len so kolenm personlom Maroko 27
Monos osobnho stretnutia v Bratislave kedykovek, na zklade dohody. V ostatnch mestch na Slovensku
idelne v rmci cyklu cestovateskch premietan. Inpiratvne autorsk fotoshow vm prines nau plantu aj z troka AUSTRLIA
netradinej perspektvy. Podrobnej harmonogram termnov, miest a tm premietan njdete na naej webstrnke Austrlia 36 37
www.cksvet.sk. Pokia by ste chceli informcie o premietaniach dostva pravidelne, napte na info@cksvet.sk.
Nov Zland 36 37

Mgr. Eva Roskov a ete viac zjazdov a termnov na www.cksvet.sk


odborn garant katalgu, majiteka CK SVET na vlastn oi
a dlhoron spolupracovnka dokumentrneho cyklu Cestomnie
3

KALENdR ZjAZdoV
DECEMBER 2015 - JANUR 2016 str. JN 2016 str. SEPTEMBER 2016 str.
25.12. - 06.01. Barma - zlat krajina smevov 19 03.06. - 11.06. Nrsko a Faersk ostrovy 8 08.09. - 16.09. Island - iv ivlami 7
03.06. - 10.06. Nrsko a Island - vikingsk duo 11 10.09. - 18.09. Maroko - magick a vnimon 27
JANUR 2016 11.06. - 18.06. Nrske fjordy - plavba snov 12 15.09. - 22.09. na - dve tvre nskeho draka 23
29.01. - 13.02. Peru a Bolvia - Inkovia a son p 30 17.06. - 29.06. Grand Tour kandinviou 9 16.09. - 24.09. Gruznsko - bjna Kolchida 14
29.01. - 16.02. 10 NAJ Junej Ameriky 28 22.06. - 30.06. Nrsko a Faersk ostrovy 8 21.09. - 30.09. na - zlat trojuholnk 22
23.06. - 30.06. Azorsk ostrovy - raj v Atlantiku 13 23.09. - 05.10. Irn - nezabudnuten Perzia 20
FEBRUR 2016 str. 24.06. - 01.07. Nrsko a Island - vikingsk duo 11
07.02. - 16.02. Buenos, Iguaz, Rio - vydaren trio 31 29.06. - 14.07. Mongolsko - v ri Dingischna 26 OKTBER 2016 str.
15.02. - 27.02. Barma - zlat krajina smevov 19 30.06. - 17.07. Transsibrska magistrla 16 01.10. - 09.10. Uzbekistan - po stopch karavn 21
29.10. - 12.11. Mexiko - rou Aztkov a Mayov 34
MAREC 2016 str. JL 2016 str. 29.10. - 12.11. Mexiko a Kuba - dokonal kombincia 33
04.03. - 16.03. Irn - nezabudnuten Perzia 20 01.07. - 11.07. Island - iv ivlami 7
10.03. - 16.03. Island - ako na dlani 6 12.07. - 18.07. Island - sila prrody, elfov a kriatkov 5 NOVEMBER 2016 str.
19.03. - 29.03. Sr Lanka - krovsk dobrodrustvo 25 12.07. - 18.07. Island - ako na dlani 6 02.11. - 20.11. 10 NAJ Junej Ameriky 28
20.03. - 03.04. Vietnam a Kamboda - tisc pokladov 18 08.07. - 16.07. Gruznsko - bjna Kolchida 14 02.11. - 17.11. Peru a Bolvia - Inkovia a son p 30
20.03. - 03.04. Mexiko a Kuba - dokonal kombincia 33 23.07.-02.08. Sr Lanka - krovsk dobrodrustvo 25 04.11. - 15.11. Kuba - luxusn jazda stratenm rajom 35
20.03. - 03.04. Mexiko - rou Aztkov a Mayov 34 23.07.-02.08. Dubaj a Sr Lanka 24 11.11. - 20.11. Buenos, Iguaz, Rio - vydaren trio 31
21.03. - 02.04. Kuba - luxusn jazda stratenm rajom 35 24.07. - 30.07. Island - ako na dlani 6 12.11. - 22.11. Sr Lanka - krovsk dobrodrustvo 25
26.03. - 03.04. Maroko - magick a vnimon 27 24.07. - 01.08. Island - iv ivlami 7 12.11. - 22.11. Dubaj a Sr Lanka 24
13.11. - 27.11. Vietnam a Kamboda - tisc pokladov 18
APRL 2016 str. AUGUST 2016 str. 15.11. - 27.11. Barma - zlat krajina smevov 19
16.04. - 26.04. Dubaj a Sr Lanka 24 02.08. - 10.08. Island - iv ivlami 7 17.11. - 03.12. Nikaragua - Kostarika - Panama 29
16.04. - 26.04. Sr Lanka - krovsk dobrodrustvo 25 05.08. - 13.08. Gruznsko - bjna Kolchida 14 17.11. - 09.12. Austrlia a Nov Zland 36
23.04. - 03.05. Kuba - luxusn jazda stratenm rajom 35 05.08. - 15.08. Nrsko - Faersk ostrovy - Island 8
24.04. - 01.05. na - dve tvre nskeho draka 23 06.08. - 13.08. Petrohrad - Kaza - Moskva 15
30.04. - 09.05. na - zlat trojuholnk 22 12.08. - 29.08. Transsibrska magistrla 16
30.04. - 14.05. Ekvdor a Galapgy - raz za ivot 32 16.08. - 22.08. Island - ako na dlani 6
21.08. - 29.08. Island - iv ivlami 7
MJ 2016 str. 22.08.-29.08. na - dve tvre nskeho draka 23
01.05. - 09.05. Uzbekistan - po stopch karavn 21 26.08. - 03.09. Island - iv ivlami 7
07.05. - 23.05. Nikaragua - Kostarika - Panama 29 28.08. - 03.09. Island - ako na dlani 6
20.05. - 28.05. Gruznsko - bjna Kolchida 14 28.08. - 03.09. Island - sila prrody, elfov a kriatkov 5
26.05. - 01.06. Island - sila prrody, elfov a kriatkov 5 28.08.-06.09. na - zlat trojuholnk 22
31.05. - 08.06. Island - iv ivlami 7 29.08. - 06.09.* Gruznsko - bjna Kolchida 14

ZAVY ZA VASN PRIHLSENIE


Zava na katalgov zjazdy s odchodom po 1.2.2016 9% do 24.12.2015
Zava na katalgov zjazdy s odchodom po 1.4.2016 7% do 31.1.2016
Zava na katalgov zjazdy s odchodom po 1.6.2016 5% do 31.3.2016

Zavy je mon uplatni v slade s platnmi zmluvnmi podmienkami asti na zjazdoch CK SVET. Zavy sa nevzahuj na plavby. Zavy nie s kumulovaten s inmi zavami, kupnmi a poukkami, ak
nie je uveden inak a vzahuj sa len na zkladn cenu dospelej osoby na zkladnom lku a dospelej osoby alebo dieaa na prstelke, nevzahuj sa na povinn a in doplatky a ani na detsk pauly.

info@cksvet.sk | 0905 396 387


4

FAKULTATVNE AKTIVITY NA ISLANdE

NVTEVA GRNSKA JAzDA NA iSLANDSKCh KONKOCh POzOROVANiE VERB ARyBOLOV


cena od 670 EUR / diea do 12 r. 425 EUR cena 69 EUR / diea do 12 rokov 52 EUR cena 63 EUR / diea do 12 rokov 29 EUR

2.6.6.9. 1 alebo 2 dni celorone 24 hodiny celorone 34 hodiny


Jedno- alebo dvojdenn nvteva vchodo- Vedeli ste, e islandsk konky s svetozn- Vedeli ste, e vislandskch vodch je mon
grnskeho pobreia, ktor je domovom Inuitov me? Oproti ostatnm druhom kon poznaj pozorova a 23 zcelkovho potu 45 zazna-
Amassalik. Vedeli ste, e vKulusuku ij t najz- okrem kroku, klusu, cvalu atrysku ete jeden menanch svetovch druhov? Najastejie sa
runej remeselnci na ostrove? krok navye. Vol sa tlt. Vhodn aj pre deti. vyskytuj vrskavec dlhoplutv a minke.

TREKiNG PO ADOVCi VULKANiCK JASKyA KRTERU VPRAVA zA POLRNOU iAROU*


cena od: 98 EUR cena: 225 EUR cena: 43 EUR

celorone 3 hodiny 15.5.3.10. 56 hodn septemberaprl 34 hodiny


Vyzbrojen makami acepnmi, spomocou pro- Magmatick komora Trihnukaggur hlbok ne- Aurora borealis - ndhern, nezabudnuten, fa-
fesionlneho horskho vodcu, si vyskate uveritench 120 m, vola by sem cel socha rebn divadlo, ke sa iastoky slnenho vetra
dobvanie bielych adovch pol nezabudnu- Slobody! Svetov unikt hr vntri neskuto- zraj satmosfrou. Zkladnmi podmienkami
ten zitok! nou paletou farieb, ktor vytvorila tuhnca lva. s tma, slnen aktivita ajasn obloha.

RyOLiTOV hORy LANDMANNALAUGAR* TERMLNE DOLiE REyKJADALUR VyhLiADKOV LET MALM LiETADLOM
cena: 125 EUR cena: 35 EUR cena od: 195 EUR
jnseptember 10 hodn celorone 34 hodiny celorone 13 hodiny
Takzvan Dhov hory leia vo vntrozem Nvteva geotermlnej elektrrne Hellisheidi- Monos vberu zniekokch okruhov: napr-
ostrova a jazda sem je mon len vozidlami virkjun a trek dolm a ku kaskdam rieky klad spristtm na sostrov Vestmannaeyjar,
4x4, ktor musia zvldnu aj brodenie. Rela- s prjemnou teplotou 38C. Kad sa me i vprpade pretrvvajcej aktivity ksopke Br-
xan kpe vpardnej termlnej rieke. okpa vo vlastnom bazniku. darbunga. Pri ast so slovenskm pilotom!

JAzDA NA SNENCh SKTROCh NVTEVA ADOVCOVEJ JASKyNE VLASTN PROGRAM


cena: od 199 EUR cena: 145 EUR cena na nezaplatenie :)

celorone 1 hodina novembermarec 23 hodiny celorone poda vdre

Vzruujca jazda po bielych plach adovca! Mimoriadna prleitos pre fotografov! Vzim-
Skvel spsob, ako skombinova adrenaln nch mesiacoch sa pod masvom adovca vy- P.S. Milujeme island!
sndhernmi vyhliadkami. Vcene zapoianie formuj aj niekoko 100 metrov dlh jaskyne.
heliem aoveralu. Potrebn vodisk preukaz. Hra vetkch odtieov modrej je neopsaten.
*slovensky hovoriaci sprievodca od 10 astnkov

info@cksvet.sk | 0905 396 387


ISLANd | EURPA 5

ISLANd SILA PRRodY, ELFoV A KRIATKoV


Najsevernejie hlavn mesto sveta. Pestrofarebn domeky a vade kopa priestoru. Najbohatia
kultrna scna pod polrnym kruhom. Svojsk nrod so svojskm zmyslom pre humor. ivotn rytmus ISLAND
uruj nekonen lvov polia, nezbedn sopky, stovky vodopdov a tiscky oviec, ... a samozrejme Geysir
trolovia, ktor neradi vidia, ke im postavte cez obvaku cestu. Reykjavk
Keflavk Hverageri
Kleifarvatn

Vestmannaeyjar Vk
VSTUPY V CENE POLRNA IARA NRODN PARKY AJ PRE DETI

1. DE | Neuveriten exotika vzdialen iba stvkou pri krteri Krid naplnenom vodou, kde ke- 6. DE | Dopoludnia von as vmeste. Na obed vy-
4 hodiny letu zViedne! Ostrov oha, adu alvy vy- dysi inkovala slvna Bjork. razme na prehliadku polostrova Reykjanes. Tu to
zdvihnut z morskho dna iba pred 17 milinmi bubl a vrie kra Stredoatlantickho chrbta je
rokov vedeli ste, e a 2/3 vetkej lvy na svete 4. DE | Vodopdy Seljalandsfos aSkgar- vemi tenk. Najvie jazero oblasti Kleiftarvatn
njdete prve tu? Prlet na medzinrodn letisko foss, povestn prrodn kazy islandskho juhoz- a geotermlne zemie Krysuvk sbahennmi jazier-
v Keflavku, transfer do Reykjavku (v preklade padu. U ste sa niekedy prechdzali poza vodopd? kami afarebnmi fumarolami. Vekho tesu amajk
Dymov ztoka). Pohodln ubytovanie na vet- A ako sa ije pod sopkou Eyjafjallajkull? Uebnica na vbeku Reykjanest perfektne zapadne do vaej
kch 5 noc vjednom hoteli. geolgie ako na dlani! Nekonen lvov polia, er- fotografie. To najlepie ns ak nakoniec: slvna
ven pseudokrtery, adiov formcie. Prejdeme Modr Lagna! Top atrakcia uprostred ierneho
2. DE | Prehliadka mesta: symbol metropoly, sa aj po magickej pli Reynisdrangar siernym lvovho poa m idelnych 38 C. Po relaxanom
futuristick stavba evanjelickho kostola halgrm- pieskom, monumentlnymi adiovmi stpmi atro- azdravom kpeli transfer na letisko aodlet domov.
skirkja, nkupn ulika Laugarvegur, budova par- jicou skamenench trolov. Blzke tesy Drholaey Prlet v noci (vskorch rannch hodinch 7. da).
lamentu postaven zbazaltovch blokov, Slnen s chvatnm vhadom na pobreie, vletnch me-
lo smerujca k majesttnemu masvu hory Esja. siacoch asto aj sroztomilmi vtmi obyvatemi - CENA zAhA: Medzinrodn letenku, transfer
Budova Perlanu postaven na rezervoroch shor- alkami. Nvrat do Reykjavku so zastvkou pri a- BA-letisko-BA, 5x ubytovanie s raajkami v 3* ho-
cou vodou ponka 360 panoramatick pohad na dovci Slheimajkull krtky trek vm umon teli, doprava klimatizovanm autobusom a slovensky
mesto. Cenu za architektru vak zskala budova dotkn sa priamo jeho ela! Pre zujemcov mo- hovoriaci sprievodca.
harpy, sdla islandskej filharmnie modern dizajn nos treku po adovci scertifikovanm sprievodcom,
symbolizuje odraz slnench lov vkocke adovca. kompletn adovcov vbava kdispozcii. CENA NEzAhA: Fakultatvne aktivity, vstupn
do kpeov Bl Lnid. Prplatok za jednolkov
3. DE | Zlat trojuholnk, alebo tri drahokamy 5. DE | Von as v Reykjavku, monos izbu. Komplexn cestovn poistenie.
Islandu: Nrodn park ingvellir le na tektonic- fakultatvnych aktivt (podrobnejie informcie
kom zlome eurzijskej a americkej pevninskej kfakultatvnym aktivitm na 4. strane katalgu). Po POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 175 EUR.
dosky avy sa tak mete ocitn jednou nohou nvrate as na skmanie umeleckej a kultrnej
vAmerike adruhou vEurpe. Pokraovanie do ob- scny Reykjavku, hlavnej nkupnej tepny Laugar- VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
lasti Geysiru, spoahlivo vak strieka u len jeho vergur, mnostva kaviarniiek a barov, i relax po Poet Diea do
Termny Osoba
sused Strokkur. Monumentlny, dvojstupov vo- domcky vjednom ztermlnych kpalsk smno- dn 12 rokov*
dopd Gulfoss, nazvan zlat. Pre zujemcov stvom horcich prameov, vriviek a tobognov. 26.05. 01.06. 7 985 EUR 749 EUR

monos jazdy na snench sktroch po plach a- Sprievodca vm poas prvch troch dn zjazdu od- 12.07. 18.07. 7 1 185 EUR 849 EUR

dovca Langsjkull. Nvrat do Reykjavku so za- 28.08. 03.09.** 7 1 080 EUR 799 EUR
poru avysvetl vetky monosti.
* pri ubytovan s 2 dospelmi
** anca na pozorovanie polrnej iary
info@cksvet.sk | 0905 396 387
6 EURPA | ISLANd

ISLANd AKo NA dLANI


Reykjavk lme rebrky hitpard najobbenejch metropol planty. Ndhern poloha v zlive pod
ISLAND ochranou majesttneho vulkanickho pohoria Esja. arovn vodopdy, bublajce jazierka, termlne
Geysir kpalisk, vulkny a lvov polia a plavba obojivelnkom po adovcovej lagne Jkulsarln
Reykjavk Landmannalaugar najkrajia scenria ostrova? To vetko a ete ovea viac za 6 dn a fantastick cenu!
Keflavk Jkulsrln
Hverageri

Vk
VSTUPY V CENE FESTIVAL NRODN PARKY AJ PRE DETI

1. 2. DE | Neuveriten exotika vzdialen iba tou prehliadka zlatho trojuholnka (realizcia kho tesu amajk na vbeku Reykjanest per-
4 hodiny letu! Ostrov oha, adu alvy vyzdvihnut programu 5. da). Priaznivci tejto alternatvy maj fektne zapadne do vaej fotografie. To najlepie ns
z morskho dna iba pred 17 milinmi rokov. vhlavnom meste viac vonho asu na realizciu fa- ak nakoniec: slvna Modr Lagna! Top atrak-
Vodopdy Seljalandsfos a Skgarfoss, po- kultatvnych aktivt, i objavovanie jeho kultrnej, cia uprostred ierneho lvovho poa m idelnych
vestn prrodn kazy islandskho juhozpadu. U hudobnej, umeleckej amuzelnej scny. 38 C. Po relaxanom azdravom kpeli transfer na
ste sa niekedy prechdzali poza vodopd? A ako sa letisko aodlet domov. Prlet v noci (vskorch ran-
ije pod sopkou Eyjafjallajkull? Prejdeme sa aj po 5. DE | Zlat trojuholnk, alebo tri drahokamy nch hodinch 7.da).
magickej pli Reynisdrangar siernym pieskom, Islandu: Nrodn park ingvellir le na tektonic-
adiovmi stpmi atrojicou skamenench trolov. kom zlome eurzijskej aamerickej pevninskej dosky CENA zAhA: Medzinrodn leteck dopravu,
avy sa tak mete ocitn jednou nohou vAmerike 5x ubytovanie s raajkami v 3* hoteli, doprava kli-
3. DE | Mohut polia sndurov ns bud sprev- adruhou vEurpe. Pokraovanie do oblasti Gey- matizovanm autobusom a slovensky hovoriaci
dza a do nrodnho parku Skaftafell, kde siru, spoahlivo vak strieka u len jeho sused Strok- sprievodca, vstupn do mze poda programu.
podnikneme vlet kvodopdu Svartifoss so zauj- kur. Monumentlny, dvojstupov vodopd
mavm pozadm adiovch stpov. Alternatvne Gulfoss, nazvan zlat. Prchod do Reykjavku. CENA NEzAhA: Fakultatvne aktivity, vstupn
monos treku po monumentlnom jazyku najv- Prehliadka najsevernejieho hlavnho mesta sveta: do kpeov Bl Lnid. Prplatok za jednolkov
ieho eurpskeho adovca Vatnajkull scertifiko- futuristick stavba evanjelickho kostola halgrm- izbu. Komplexn cestovn poistenie.
vanm sprievodcom. Pred nami sa otvra vekolep, skirkja, nkupn ulika Laugarvegur a Slnen
dramatick scenria lagny Jkulsarln. My sa lo smerujca kmajesttnemu masvu hory Esja. POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 175 EUR.
medzi adovmi blokmi poplavme na obojivelnku! hfdi miesto historickho stretnutia prezidentov
USA aSovietskeho zvzu vroku 1986. Cenu za ar- VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
4. DE | Mimoriadny zitok zbrodenia riek auto- chitektru zskala budova harpy, sdla islandskej fil-
busom 4x4 pri ceste zhorm Fjallabak, do fareb- harmnie modern dizajn symbolizuje odraz Poet Diea do
Termny Osoba
dn 12 rokov*
nej oblasti ryolitovch hr Landmannalugar. slnench lov vkocke adovca.
Alternatva
10.03. 16.03.** trasy 6 1 090 EUR 749 EUR
Krtky trek medzi ndhernmi kopcami alebomo-
12.07. 18.07. 7 1 395 EUR 849 EUR
nos pardneho osvieenia v prrodnej termlnej 6. 7. DE | Dopoludnia von as vmeste. Na
24.07. 30.07. 7 1 395 EUR 799 EUR
rieke. Farebn jazero Frostastadavatn, zastvka pri obed vyrazme na prehliadku polostrova Reykja- Kultrna noc
16.08. 22.08. Maratn 7 1 395 EUR 899 EUR
vodopde hjaplparfoss a sp na asfaltov cestu. nes. Tu to bubl avrie kra Stredoatlantickho
28.08. 03.09.** 6 1 285 EUR 849 EUR
chrbta je vemi tenk. Najvie jazero oblasti
* pri ubytovan s 2 dospelmi
ALTERNATVA (v prpade, e s cesty do vntro- Kleiftarvatn a geotermlne zemie Krysuvk sba- ** v tchto termnoch anca na pozorovanie polrnej iary,
zemia uzavret): Pokraovanie do Reykjavku, ces- hennmi jazierkami afarebnmi fumarolami. Ve- v marcovom termne monos nvtevy adovcovej jaskyne

info@cksvet.sk | 0905 396 387


ISLANd | EURPA 7

ISLANd IV IVLAMI Mvatn

Krajina gejzrov a vulknov. Eyjafjallajkull, Grmsvtn, Brdarbunga, Krafla, Katla, Hekla najmladia Akureyri
Egilsstair
pevnina na svete ije ivlami. Reykjavk, najsevernejie hlavn mesto sveta. Plavba obojivelnkom
ISLAND
medzi adovcovmi kryhami, prbehy o elfoch a troloch, a na zver pohoda v legendrnych termlnych Geysir
Reykjavk
kpeoch Bl Lnid. Vedeli ste, e Islanania chodia radej bos, ako bez knh? Keflavk Hfn

Hverageri Jkulsrln

Vestmannaeyjar Vk

VSTUPY V CENE FESTIVAL NRODN PARKY AJ PRE DETI

1. 2. DE | Letecky na Island. Vodopdy Sko- 5. 7. DE | Perla severu amozaika pestrosti koniec: slvna Modr Lagna! Top atrakcia upro-
garfoss aSeljalandsfoss, povestn prrodn kazy oblas jazera Mvatn pokrytho zaujmavmi pseu- stred ierneho lvovho poa. Po relaxanom azdra-
islandskho juhozpadu. U ste sa niekedy prech- dokrtermi. Krtky trek na okraj krtera hverfell vom kpeli transfer na letisko aodlet domov. Prlet
dzali poza vodopd? A ako sa ije pod sopkou Eyjaf- sohromujcim priemerom. Vlvovom lese Dimmu- do Viedne v rannch hodinch 9. da.
jallajkull? dozviete sa priamo od farmrskej rodiny. borgir ije 12 islandskch vianonch kriatkov
Vdedinke Vk vyrbaj typick svetre zovej vlny lopi stretneme ich? Geotermlna oblas Krafla paste- CENA zAhA: Medzinrodn leteck doprava,
ak chcete vReykjavku vyzera ik, nakupova lovo sfarben ptie Nmafjall apoetn fumaroly transfer BA-letisko-BA, doprava vlastnm mikrobu-
treba prve tu. Prejdeme sa aj po magickej pli abahenn jazierka. Prjemn osvieenie vkpeoch som, plavba vadovcovej lagne aplavba za very-
Reynisfjara siernym pieskom, monumentlnymi Mvatn. Dalvk ahsavk hlavn mest pozoro- bami. Ubytovanie v 3* hoteloch s raajkami, 2x
adiovmi stpmi atrojicou skamenench trolov. vania verb. anca vidie najvieho ijceho tvora penzin s raajkami. Vstupy do mze. Sluby slo-
vorvaovca ozrutnho, i akrobaciu vorvaovca vensky hovoriaceho sprievodcu.
3. 4. DE | Mohut polia sndurov ns bud dlhoplutvho. Siglufjrdur, hlavn mesto sleov. Ry-
sprevdza a do nrodnho parku Skaftafell, kde bolov je stlemotorom islandskej ekonomiky. Vy- CENA NEzAhA: Prplatok za 1/1 izbu. Vstup-
podnikneme vlet kvodopdu Svartifoss. Alter- hliadkov jazda fjordom. Akureyri, hlavn mesto n do Modrej lagny 40 EUR (deti do 13 rokov
natvne monos treku po monumentlnom jazyku severu. Pi sa polnonm golfovm turnajom, vyni- zdarma). Fakultatvne aktivity. Cestovn poistenie.
najvieho eurpskeho adovca Vatnajkull scer- kajcimi lyiarskymi strediskami, botanickou zhra-
tifikovanm sprievodcom. Zaite ostrov oha aadu dou, univerzitou akvalitnou nonou scnou. POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 175 EUR.
na vlastnej koi! Pred nami sa otvra vekolep,
dramatick scenria lagny Jkulsarln. My sa 8. 9. DE | Nvrat do Reykjavku so zastv- VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
medzi adovmi blokmi poplavme na obojivelnku! kou pri vodopdoch hraunfossar, sn najkrajch Poet Diea do
Termny Osoba
Scnick jazda pokrauje Vchodnmi fjordami na ostrove. Prehliadka najsevernejieho hlavnho dn 12 rokov**
Mvatn
do mzea polodrahokamov Petry Sveinsdttir. mesta sveta: futuristick stavba evanjelickho kos- 31.05. 08.06. Marathon 9 1 650 EUR 1 319 EUR
Tde
Okolo malebnho jazera Lagarfljt sa dostaneme tola halgrmskirkja, nkupn ulika Laugarvegur, 01.07. 11.07. udovej hudby 11* 2 180 EUR 1 699 EUR

a do najvyie poloenej dediny Islandu, Mdur- a Slnen lo smerujca kmajesttnemu masvu 24.07. 01.08. 9 1 880 EUR 1 449 EUR
Festival
daluru. Dreven benznov stanica ajedna znaj- hory Esja. Zlat trojuholnk: najstar parlament 02.08. 10.08. sleov 9 1 880 EUR 1 449 EUR

lepch jahacch polievok na ostrove. Sila prrody sveta Thingvellir, leiaci na tektonickom zlome, 21.08. 29.08.*** 9 1 770 EUR 1 389 EUR

vplnej ndhere to je vodopd Dettifoss, najma- dvojstupov vodopd Gulfoss naspoahlivo strie- 26.08. 03.09.*** 9 1 770 EUR 1 389 EUR

svnej vEurpe. Voda tu hu do hbky 44 metrov kajci gejzr Strokkur. Polostrov Reykjanes a geo- 08.09. 16.09.*** 9 1 650 EUR 1 289 EUR
* predenie o 2 noci, vetky sluby plus vlety
sintenzitou prietoku takmer 200 m3 za sekundu. termlne zemie Krysuvk sbahennmi jazierkami Landmannalaugar a Reykjadalur u v cene
Skome aj knealekm Selfossu. afarebnmi fumarolami. To najlepie ns ak na- ** pri ubytovan s 2 dospelmi
*** anca na pozorovanie polrnej iary

info@cksvet.sk | 0905 396 387


8 EURPA | NRSKo FAERSK oSTRoVY ISLANd

Seydisfjordur

Reykjavk
ISLAND
Geysir
Jkulsrln
NRSKo FAERSK oSTRoVY ISLANd
Dychvyrajci sever Eurpy! Tie najkrajie scenrie, ak si viete predstavi. Plavba po uzukom
Vk
NRSKO Naeroyfjorde, vyhliadkov jazda vlakom do Bergenu, dramatick serpentny architektonickho
Thorshavn
zzraku Flamsbana. K tomu Faersk ostrovy nedotknut, nepreskman, neuveriten. A na zver
FAERSK
OSTROVY Flm Island krajina oha a adu, elfov a termlnych kpalsk. Vikingsk superkombincia!
Bergen
Oslo

VSTUPY V CENE NRODN PARKY

1. 3. DE | Letecky do Osla, zaloenho kr- 7. 9. DE | Rno ns bud u na Islande! Vta marolami. To najlepie ns ak nakoniec: slvna
om Haraldom v polovici 11. storoia. Mesto kultry ns Seydisfjrdur apred nami je scnick jazda Modr Lagna! Top atrakcia uprostred ierneho
aumenia reprezentuj predovetkm budova opery Vchodnmi fjordami. Rybrske mesteko hfn lvovho poa. Po relaxanom a zdravom kpeli
vtvare adovca aslvny Vigelandov park pln sch. preslvili predovetkm deliktne kraby ochut- transfer na letisko aodlet domov. Prlet do Viedne
Krtka prehliadka mesta. Odchod najkrajou anaj- nte? Po pravej strane defiluj splazy najvieho v rannch hodinch 11. da.
vyie poloenou eleznicou Nrska zOsla do Ber- eurpskeho adovca Vatnajkull apred nami sa
genu spardnymi zastvkami po trase. Uijeme si otvra vekolep, dramatick scenria lagny Jkul- CENA zAhA: Medzinrodn letenku na trase
tie najkrajie scenrie, ktor tu prroda vyarovala. sarln. My sa medzi adovmi blokmi poplavme na Viede-Oslo, Bergen-Vgar, Reykjavk-Viede. Vlak
Jazda eleznicou Flamsbana so serpentnami gra- obojivelnku! Vdedinke Vk sa prejdeme po ma- na trase Oslo-Bergen (vrtane Flamsbana), trajekt
dientu 1:18 a plavba po uzukom Naeroyfjorde gickej pli siernym pieskom, monumentlnymi Faersk ostrovy-Island, plavby po Naeroyfjorde,
(UNESCO). Pokraovanie do Bergenu. Mesto ob- adiovmi stpmi atrojicou skamenench trolov. okolo tesov Vestmanna a v adovcovej lagne.
kolesen siedmimi horami asiedmimi fjordami Vodopdy Skogarfoss a Seljalandsfoss, po- Vlastn mikrobus na Faerskch ostrovoch a na
je skutone rozprvkov. Po pt kopcov sa plhaj vestn prrodn kazy islandskho juhozpadu. U Islande. Ubytovanie v3* hoteloch sraajkami poas
ndhern, farebn dreven domy, asrdce mesta, ste sa niekedy prechdzali poza vodopd? Zastvka celej cesty, 1x nocah vo vntornej, 4-lkovej kajute
Bryggen a prstav s zapsan do zoznamu pri adovci Slheiamjkull ostrov oha aadu trajektu. Sluby slovensky hovoriaceho sprievodcu.
UNESCO. Nezabudnuten vhady z lanoviek, na vlastnej koi! Prchod do Reykjavku.
ktor premvaj nad mestom. CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
10. 11. DE | Prehliadka najsevernejieho izbu. Vstupn do Modrej lagny 40 EUR (deti do
4. 6. DE | Letecky na Faersk ostrovy. Troj - hlavnho mesta sveta: futuristick stavba evanjelic- 13 rokov zdarma). Fakultatvne aktivity.
dov prehliadka sostrovia. Vpohadnicovej de- kho kostola halgrmskirkja, nkupn ulika
dinke Gasadalur pad vodopd z vysokej skaly Laugarvegur, budova parlamentu postaven POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 245 EUR.
priamo do Atlantiku. Plavba okolo tesov Vest- z bazaltovch blokov, Slnen lo smerujca
manna poda mnohch najkrajia na svete. Najz- k majesttnemu masvu hory Esja, budova Perlanu VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
padnej ostrov Mykines s uniktnou prleitosou ponkajca 360 panoramatick pohad na mesto. cia realizcie zjazdu u od 8 osb.
doslova si pohladka roztomil alky bielobrad. Zlat trojuholnk: najstar parlament sveta Thing-
Klaksvk, druh najvie mesto histria jeho osd- vellir, leiaci na tektonickom zlome eurzijskej
ovania sa datuje a do vikingskch ias. Stredovek aamerickej pevninskej dosky, dvojstupov vodo-
Kirkjubour a pestrofarebn nbreie hlavnho pd Gulfoss aspoahlivo striekajci gejzr Strok-
Termny Poet dn Osoba
mesta Thrshavn. Nalodenie na trajekt. kur. Polostrov Reykjanes a geotermlne zemie
05.08. 15.08. 11 2 320 EUR
Krysuvk sbahennmi jazierkami afarebnmi fu-

info@cksvet.sk | 0905 396 387


GRANd ToUR KANdINVIoU | EURPA 9

Nordkapp

GRANd ToUR KANdINVIoU Henningsvr


Alta
Inari

vdsko, Fnsko, Nrsko. Cesta na sever za polnonm slnkom takmer na koniec sveta, na Nordkapp. Rovaniemi

vdsko, krajina sg, mtov, rozprvok, ale aj rodisko Alfreda Nobela. Fnsko - viac ako dvestotisc
VDSKO
jazier, dva miliny sun a jeden Santa Claus. Nrsko krajina polnonho slnka, dvnych Vikingov, FNSKO
Joensuu
ohromujcich hr a hlbokch fjordov. Lofoty a Vestrly ostrovy za polrnym kruhom, kde s NRSKO
Savonlinna

koncentrovan vetky prrodn poklady kandinvie. Oslo Porvoo


Stockholm Helsinki

VSTUPY V CENE NRODN PARKY KULTRNE PAMIATKY

1. 2. DE | tokholm alebo Bentky severu, tvne). Nrska hranica a hlavn mesto Saamov - belvg, rozprvkov dedinka henningsvr roz-
roztrsen po viacerch ostrovoch. Najlepie zacho- Karasjok. Parlament amzeum Saamov. Podmor- kladajca sa na niekokch malch ostrovekoch.
van stredovek jadro Severnej Eurpy: Radnica, skm tunelom do mesteka honningsvg. Mys
miesto udeovania Nobelovej ceny, Gamla Stan, Nordkapp, najsevernejie miesto vEurpe sma- 12. 13. DE | Odlet z Narviku do Osla. Mesto
Krovsk palc, katedrla, mnostvo mze a Skan- gickmi sradnicami 7110 21 s. . Jaskynn ka- uprostred lesov ajazier je dnes najrchlejie rast-
sem najstarie mzeum pod holm nebom. Ve- plnka, film o histrii Nordkappu a akanie na cim eurpskym vekomestom. Na najnavtevovanej-
ern trajekt okolo landskch ostrovov do Helsnk. polnon slnko, ktor nezapad pod obzor. om bulvri Karl Johans gate vldne v lete ul ruch.
Krovsk palc i radnica, kde sa kadorone ude-
3. 4. DE | Rno sa prebudme v hlavnom 8. 9. DE | Kraj Finnmarka: Laponsk plne uje Nobelova cena mieru. Odlet do Viedne.
meste Fnska - helsinkch. Dominanta mesta, pokryt machom aliajnkmi. Alta, centrum saam-
biela luternska katedrla, bulvr Esplanadi. Star skej kultry, mzeum a3 000pozoruhodnch skal- POzNMKA: Zmena letovch asov, odletovch
dreven domeky adlden uliky. To je druh nch rytn z doby kamennej (UNESCO). sek miest aprogramu vyhraden.
najstarie mesto Fnska, roztomil Porvoo. Cez snov, najvznamnejia nrska cesta E6. Mierime
ndhern jazern oblas k najkrajiemu fnskemu smer Narvik. Krajina pln vodopdov, hlbokch fjor- CENA zAhA: Leteck dopravu Viede-tok-
stredovekmu kamennmu hradu sv. Olafa a dov a rozahlch hr. Pri Lyngenfjorde sa nm holm aNarvik-Oslo-Viede, transfer BA-letisko-BA,
najviemu drevenmu kostolu sveta, Kerimki. otvor pohad na vysok tty Lyngenskch lp. autokar poas pobytu (okremOslo), trajekt tok-
holm-Helsinki (4-lkov kajuta). Ubytovanie v3*
5. 6. DE | Severn okraj Fnskej jazernej plo- 10. DE | Priamo zNrskeho mora vystupuje s- hoteloch sbufetovmi raajkami, sluby slovensky
iny a NP Koli, uvame si prekrsne vhady. Mes- ostrovie Vestrly a Lofoty. Zubat skaln stena, hovoriaceho sprievodcu.
teko Nurmes a skanzen karelskej dedinky. snehom popren vrcholky, stozelen dolia. Ty-
Rovaniemi, sprvne centrum Laponska shlavnmi pick farebn dreven domeky postaven na CENA NEzAhA: Cestovn poistenie. Prplatok
ulicami v pdoryse sobch parohov. Polrny kruh! stpoch nad vodou. Dreven suiaky s treskami. za jednolkov izbu 425 EUR, 11x veera 295 EUR,
66 stupov a33 mint severnej rky tu slnko Jazda loou po Trollfjorde, obklopenom vysokn- dvojlkov kajuta na vyiadanie (cca 37 EUR/os.)
vlete nezapad! Polrne mzeum sarktickm skymi skalnmi stenami. Rybaka afotenie Orla bie-
centrom. Dedinka Santa Clausa aVianoce upro- lohlavho (rozptie krdiel 2,5 m) pri love rb. POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 235 EUR.
stred leta. Poleme vianon pozdrav a zskame cer-
tifikt o prekroen polrneho kruhu. 11. DE | Lofoty. Hlavn mesto lofotskho s- VEKOS SKUPiNy: Maximlne 24 osb.
ostrovia, Svolvaer akopec sdvoma hrotmi nazvan
Termny Poet dn Osoba
7. DE | inari, posvtn jazero Saamov. Relax pri Koza. Najvia dreven katedrla na sever od
jazere alebo neodolaten vyhliadkov let (fakulta- Trondheimu,akvrium morskch ivochov vKa- 17.06. 29.06. 13 1 895 EUR

info@cksvet.sk | 0905 396 387


10 EURPA | FAERSK oSTRoVY A NRSKo

FAERSK
Trllanes
Gjgv OSTROVY

Mykines Klaksvk

Trshavn
FRAjERSK FAERSK A MINI-NRSKo
Vagar
NRSKO Dychvyrajci sever Eurpy! Tie najkrajie scenrie, ak si viete predstavi. Plavba po uzukom
Naeroyfjorde, vyhliadkov jazda vlakom do Bergenu, dramatick serpentny Flamsbana. Metropoly
Flm Oslo a Bergen. K tomu dostatok asu na Faersk ostrovy nedotknut, nepreskman, neuveriten.
Bergen
Oslo
Kto t zele ich ttov raz uvid, bude chcie osta navdy. Alebo sa aspo vrti.

Stavanger

VSTUPY V CENE PRRODN KRSY AHK TURISTIKA

1. DE | Let do hlavnho mesta Nrska. Vta ns 4. 6. DE | Letecky na Faersk ostrovy, prist- N TiP: Monos individulneho predenia z-
Oslo, zaloen krom Haraldom v polovici 11. sto- vame na ostrove Vgar. Hne po prlete vyrazme jazdu oStavanger terajie hlavn mesto petro-
roia. Mesto kultry aumenia reprezentuj predo- kpohadnicovej dedinke Gasadalur svodopdom lejrskeho priemyslu lka nielen uniktnou
vetkm budova opery v tvare adovca a slvny padajcim zvysokej skaly priamo do Atlantiku. Plavba bieloskvcou tvrou drevench domov Gamle zap-
Vigelandov park pln sch, histriu zas mze na na najzpadnej ostrov Mykines snajvou vtou sanou do UNESCO, ale aj idelnou polohou vcho-
polstrove Bygdoy. Vlete je tu svetlo do neskorej kolniou na svete uniktna prleitos doslova si po- dzieho miesta k slvnemu treku Preikestolen
noci atak stihneme aj krtku prehliadku mesta. hladka roztomil alky bielobrad. Trek kmalebnmu (Kazatenica), i Kjeragbolten (Kamenn vajce).
majku. Nocah na ostrove vprjemnom penzine
2. DE | Odchod najkrajou anajvyie poloenou takmer vetci turisti u odili popoludajm trajektom CENA zAhA: Medzinrodn letenku na trase
eleznicou Nrska zOsla do Bergenu spardnymi amy mme cel t ndheru len pre seba! Nvrat na Viede-Oslo, Bergen-Vgar-Bergen-Budape. Vlak
zastvkami po trase. Uijeme si tie najkrajie sce- hlavn ostrov, pestrofarebn nbreie hlavnho mesta na trase Oslo-Bergen (vrtane Flamsbana), plavby
nrie, ktor tu prroda vyarovala. Po prchode do Thrshavn. Prehliadka fotogenickch uliiek vokol po Naeroyfjorde, okolo tesov Vestmanna ana os-
Mrdalu budeme pokraova architektonickm uni- parlamentu.Navtvime aj stredovek Kirkjubour so trovy Mykines a Kalsoy. Na Faerskch ostrovoch
ktom, eleznicou Flamsbana. Serpentny gra- zvykami najstarej katedrly sostrovia. vlastn mikrobus. Ubytovanie v3* hoteloch, 2x noc-
dientu 1:18 ns cez 20 tunelov privez zvky ah vpenzine. Raajky. Sluby slovensky hovoria-
864 metrov a na dno Aurlandsfjordu. Fotoza- 7. 9. DE | Vzlive najsevernejieho ostrova ceho sprievodcu.
stvka pod vodopdom Kjosfossen. De pln zit- Bardoy le druh najvie mesto sostrovia,
kov pokrauje plavbou po uzukom Naeroyfjorde Klaksvk histria jeho osdovania sa datuje a do CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
(UNESCO). Vystpime vGudvangene acestou do vikinskch ias. Preplavme sa aj na susedn Kal- izbu. Fakultatvne aktivity.
Voss si naplno vychutnme alie vekolep vy- soy apodnikneme trek kmajku Trollanes sne-
hliadky. skutonm vhadom na defilujce tesy susednch POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 195 EUR.
ostrovov. Vokol Gjgv ns op ak dychvyra-
3. DE | Bergen*, obkolesen siedmimi horami jca zele okolitch tesov attov, vrtane najvy- VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
asiedmimi fjordami, je skutone rozprvkov. Po ieho vrchola sostrovia, Slttaratindur (880 cia realizcie u od 8 osb.
pt kopcov sa plhaj ndhern, farebnmi dre- m.n.m.). Vprpade asovch monost neobdeme
ven domy, asrdce mesta, Bryggen aprstav s za- ani Saksun pohad cez zelen strechy drevench
psan do zoznamu UNESCO. Nezabudnuten budov ahuiace vodopdy avodopdiky vade na-
Termny Poet dn Osoba
vhady zlanoviek, ktor premvaj nad mestom okolo je neopsaten. Na zver podnikneme plavbu
03.06. 11.06. 9 1 830 EUR
v12. a13. storo hlavnm mestom anajdleitej- okolo vtch tesov Vestmanna poda mno-
22.06. 30.06. 9 1 830 EUR
m obchodnm centrom krajiny. hch najkrajiu na svete. Leteck nvrat domov.
* monos prletu do Bergenu 3. de zjazdu.
info@cksvet.sk | 0905 396 387
NRSKo A ISLANd | EURPA 11

NRSKo A ISLANd VIKINGSK dUo ISLAND


Geysir Landmanna-
Reykjavk laugar
Dychvyrajci sever Eurpy! Tie najkrajie scenrie, ak si viete predstavi. Plavba po uzukom Jkulsrln

Naeroyfjorde, vyhliadkov jazda vlakom do Bergenu, dramatick serpentny Flamsbana. Metropoly Vk


NRSKO
Oslo a Bergen. Island ostrov oha a adu, ktor ije ivlami. Plavba medzi adovcami v lagne
Jokulsarln, magick Jun pobreie, prbehy o elfoch a troloch, a na zver pohoda v legendrnych Flm
termlnych kpeoch Bl Lnid. Bergen
Oslo

VSTUPY V CENE NRODN PARKY

1. DE | Let do hlavnho mesta Nrska. Vta ns 4. 5. DE | Letecky na island, pristvame na nes a geotermlne zemie Krysuvk sbahennmi
Oslo, zaloen krom Haraldom v polovici 11. sto- medzinrodnom letisku vKeflavku. Neuveriten jazierkami afarebnmi fumarolami. To najlepie ns
roia. Mesto kultry aumenia reprezentuj predo- exotika - ostrov oha, adu a lvy vyzdvihnut ak nakoniec: slvna Modr Lagna! Top atrak-
vetkm budova opery v tvare adovca a slvny zmorskho dna iba pred 17 milinmi rokov. Vedeli cia uprostred ierneho lvovho poa. Po relaxa-
Vigelandov park pln sch, histriu zas mze na ste, e a 2/3 vetkej lvy na svete njdete prve nom azdravom kpeli transfer na letisko aodlet
polstrove Bygdoy. Vlete je tu svetlo do neskorej tu? Vodopdy Skogarfoss aSeljalandsfoss, po- domov. Prlet do Viedne v rannch hodinch 8. da.
noci atak stihneme aj krtku prehliadku mesta. vestn prrodn kazy islandskho juhozpadu. U
ste sa niekedy prechdzali poza vodopd? Ako sa CENA zAhA: Medzinrodn letenku na trase
2. DE | Odchod najkrajou anajvyie poloenou ije pod sopkou Eyjafjallajkull? dozviete sa Viede-Oslo, Bergen-Reykjavk, a Reykjavk-Vie-
eleznicou Nrska zOsla do Bergenu spardnymi priamo od farmrskej rodiny, ktor bola oitm sved- de. Vlak na trase Oslo-Bergen (vrtane Flams-
zastvkami po trase. Uijeme si tie najkrajie sce- kom jej znmej aktivity. Uebnica geolgie ako na bana), plavbu po Naeroyfjorde a a v adovcovej
nrie, ktor tu prroda vyarovala. Po prchode do dlani! Nekonen lvov polia, erven pseudokr- lagne. Na Islande vlastn mikrobus. Ubytovanie
Mrdalu budeme pokraova architektonickm uni- tery, adiov formcie. Vdedinke Vk sa prejdeme v3* hoteloch sraajkami poas celej cesty. Sluby
ktom, eleznicou Flamsbana. Serpentny gra- po magickej pli siernym pieskom, monumentl- slovensky hovoriaceho sprievodcu.
dientu 1:18 ns cez 20 tunelov privez zvky nymi adiovmi stpmi atrojicou skamenench tro-
864 metrov a na dno Aurlandsfjordu. Fotoza- lov. Prejazd a do nrodnho parku Skaftafell. CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
stvka pod vodopdom Kjosfossen. De pln zit- Pred nami defiluj splazy najvieho eurpskeho izbu. Vstupn do Modrej lagny 40 EUR (deti do
kov pokrauje plavbou po uzukom Naeroyfjorde adovca Vatnajkull aotvra sa vekolep, drama- 13 rokov zdarma). Fakultatvne aktivity.
(UNESCO). Vystpime vGudvangene acestou do tick scenria lagny Jkulsarln. My sa medzi a-
Voss si naplno vychutnme alie vekolep vy- dovmi blokmi poplavme na obojivelnku! POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 195 EUR.
hliadky.
6. 8. DE | Zlat trojuholnk: najstar parlament VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
3. DE | Bergen, obkolesen siedmimi horami sveta Thingvellir, leiaci na tektonickom zlome eu- cia realizcie u od 8 osb.
asiedmimi fjordami, je skutone rozprvkov. Po rzijskej aamerickej pevninskej dosky, dvojstupov
pt kopcov sa plhaj ndhern, farebnmi dre- vodopd Gulfoss na spoahlivo striekjci gejzr
ven domy, asrdce mesta, Bryggen aprstav s za- Strokkur. Prchod do Reykjavku. Prehliadka naj-
psan do zoznamu UNESCO. Nezabudnuten severnejieho hlavnho mesta sveta: futuristick
Termny Poet dn Osoba
vhady zlanoviek, ktor premvaj nad mestom stavba kostola halgrmskirkja, nkupn ulika
03.06. 10.06. 8 1 380 EUR
v12. a13. storo hlavnm mestom anajdleitej- Laugarvegur a budova Perlanu ponkajca 360
24.06. 01.07. 8 1 490 EUR
m obchodnm centrom krajiny. panoramatick pohad na mesto. Polostrov Reykja-

info@cksvet.sk | 0905 396 387


12 EURPA | NRSKE FjoRdY

Hellesylt

Flm
NRSKO
VDSKO
NRSKE FjoRdY PLAVBA SNoV
Stavanger
Na svete s miesta, ktor je najlepie spoznva z paluby lode. O nrskych fjordoch to plat
tiscnsobne! Zobdzate sa vo vaej kajute a okolo vs u hodiny defiluj majesttne steny
DNSKO najdlhieho fjordu Nrska. Sognfjord meria ctyhodnch 205 km! Zastvky v tch najkrajch mestch
Copenhagen nrskeho pobreia Stavanger s uniktnou drevenou architektrou, Flam s jedinenou eleznicou
Kiel a Heirangerfjord s dychvyrujcimi vyhliadkami. Ako bonus hlavn mesto Dnska, Koda!
Hamburg
NEMECKO

NRODN PARKY KULTRNE PAMIATKY

De Prstav Prchod Odchod KiEL | severonemeck mesto bolo poas druhej STAVANGER | jeho historick bohatstvo sa zrkadl
11. 6. Kiel 18:00 svetovej vojny hlavnm sdlom velenia rskych n- v dldench ulikch starho mesta. tvr Gamle
12. 6. Koda 08:00 18:00 mornch sl. V povojnovej re ho reslvili Dni re- s bielymi drevenmi domami z 18. storoia patr pr-
13. 6. na mori gaty s tisckami malch aj vekch jcht. vom k svetovmu dedistvu UNESCO. Dnes je Sta-
14. 6. Hellesylt 08:00 17:30 vanger hlavnm mestom petrolejrskeho priemyslu
15. 6. Flam 09:00 17:30 KODA | nie je len najivm a najlacnejm hlavn a vchodzm bodom k plavbe a nslednmu treku
16. 6. Stavanger 09:00 18:00 mestom kandnvie, ale aj mestom najpriateskej- k legendrnej Kazatenici (Preikestolen).
17. 6. na mori m k obyvateom. Pokia sa sem vyberiete na pre-
18. 6. Kiel 08:00 hliadku, vaou prirodzenou prvou zastvkou bude CENA zAhA: Ubytovanie v dvojlkovej kajute
iste Mal morsk vla, symbol mesta. Pokraova vo vybranej kategrii s plnou penziou, animan ave-
MSC MUSiCA | vletn lo bola postaven v roku mete do Nyhavnu, ivej farebnej tvrte s mno- ern program. Prstavn poplatky. Spiaton letenka
2006. Patr ku komfortnm a vemi modernm lo- stvom prjemnch kaviarniiek na brehu kanla po- do Hamburgu vrtane poplatkov. Transfer BA-letisko-
diam s kapacitou 2550 pasaierov a 1027 lenov siateho jachtami. Iste nevynechte ani niektor z BA, transfer z Hamburgu do prstavu v Kiele a sp.
posdky. Celkovo m 16 palb (z toho 13 pre pa- reprezentanch zmkov dnskej krovskej rodiny. Sluby slovensky hovoriaceho sprievodcu.
saierov).
hELLESyLT a GEiRANGER | mal prstavy CENA NEzAhA: Stravovanie vala card retau-
KAJUTy | kajuty s talianskym dizajnom s klimati- v majesttnom Geirangerfjorde patria op do rcich. Fakultatvne vlety v mestch, kde lo kotv.
zovan a vybaven SAT TV, rdiom, minibarom, te- UNESCO. Niet sa o divi, vlet po kukatch ser- Cestovn poistenie. Prplatok za jednolkov ka-
lefnom, trezorom, kpeou so sprchou a WC, pentnach a k adovcu nm ponkne dychvyra- jutu. Monos zakpenia npojovch balkov v CK.
suiom na vlasy, kozmetikou. Pripojenie na inter- jcu vyhliadku na kopce a kritovoist more, na
net je mon za poplatok. Dvadsatyrihodinov ka- ktorom sa naa lo bude zda z tej obrovskej vky POViNN DOPLATKy: Prepitn 63 EUR/
jutov servis a osobn kajutov stevard. Typy kajt: iba papierovou lodikou. dospel a 31,50 EUR diea od 3 do 17 rokov.
vntorn bez okna, kajuty s oknom, kajuty s balk-
nom, suity vetky s kapacitou maximlne 4 osoby. FLAM | mesteko ako vystrihnut z pohadnice le VEKOS SKUPiNy: Maximlne 30 osb.
na brehu Aurlandfjordu a okrem monosti plavby Typ kajuty Bella Fantastica
VLETy | v kadom prstave je poas plavby mon sn najmalebnejm fjordom Naeyroyfjord ponka Vntorn 1 299 EUR 1 369 EUR
vber z niekokch fakultatvnych vletov v anglic- aj al nevedn zitok jazdu uniktnou elezni-
S oknom 1 469 EUR 1 539 EUR
kom/nemeckom/ruskom jazyku. Vaka sloven- cou Flamsbana, ktor na 20 km prekonva vaka
S balknom 1 689 EUR 1 819 EUR
skmu sprievodcovi na palube vm v kadom meste mnostvu zkrut a tunelov vku takmer tisc metrov.
3. a 4. osoba v kajute na vyiadanie
ponkneme aj monos jednho vletu v slovenine.

info@cksvet.sk | 0905 396 387


AZoRSK oSTRoVY | EURPA 13

AZoRSK oSTRoVY RAj V ATLANTIKU


Dev kskov zeme vynrajcich sa z ocenu. Kopce ako potiahnut zelenm zamatom, hortenzie Terceira
vek ako udsk hlava ohradzuj pasienky a ako fialov stuky sa ahaj hore-dole po vrchoch.
Dedinky a mestek sopkm vaiace za ojedinel romantick architektru. Anansov a ajov
plante, tropick vegetcia a jazer v krteroch sopiek. Ostrovy sopenho pvodu, ktor niektor
povauj za pozostatky bjnej Atlantdy. Sao Miguel

NRODN PARKY AHK TURISTIKA

1. 2. DE | Odlet zViedne na najv zAzor- Nossa Senhora da Paz nad bvalm hlavnm 16. storoia, katedrla, arna pre bie zpasy,
skch ostrovov St. Miguel. Sostrovie leiace mestom Vila Franca doCampo. palc kapitnov a miestne kostoly). Vprava do
priamo na spojnici africkej, eurozijskej aseveroa- trob vyhasnutho vulknu Algar do Carvo,
merickej tektonickej dosky. chvatn scenrie: bez- 4. DE | Malebn mesteko Ribeira Grande na o vpreklade znamen Uholn komn. Aviac, poda
pochyby najkrajie vyhliadky Pico Carvo na jun severnom pobre ostrova. Nvteva tovrne na li- asovch monost ... (vhad zSerra do Cume, vul-
asevern as ostrova a Vista do Rei na jeden zo kry Mulher de Capote sochutnvkou. Caldeira kn Guilherme Moniz, i mzeum vna Biscoitos).
siedmych divov Portugalska lagnu Lagoa das Velha, tepl prame svodopdom zasadenm do
Sete Cidades. Sopen jazer so smaragdovo ze- prostredia ako z Jurskho parku. Chrnen pr- 8. DE: Odlet do Viedne.
lenou aazrovo modrou vodou, krtka turistika po rodn rezervcia - vulkanick jazero Lagoa do
hrebeni svhadmi. Nvteva anansovej plan- Fogo (Ohov jazero) vyplujce dno krtera ob- CENA zAhA: Leteck dopravu zViede-St.
te. Mesto Ponta Delgada s historickm cen- klopen divokou prrodou skrsnymi vhadmi. Miguel-Terceira-Viede, transfer BA-letisko-BA, 5x
trom Baixa vybudovanm v kolonilnom tle. celodenn vlet po ostrovoch, trajekt z ostrova St.
Monumentlny trojoblk brny Portas da Cidade, 5. DE | Nordeste, mesto sokolitmi horami pre- Miguel na ostrov Terceira, 7x ubytovanie v3-4* ho-
kltor Nossa Senhora da Esperanca, ale aj sahujcimi 1000 metrov n.m.. Subtropick prrodn teloch sraajkami, 1x obed (pecialita Cozido de
miestne trhovisko i dielne, kde sa vyrba tradin park Ribeira dos Caldeires, vyhliadka na naj- Furnas). Nvteva ajovej plante sochutnvkou,
keramika. vchodnej vbeok ostrova Ponto do Arnel nvteva likrky sochutnvkou, nvteva ananso-
s majkom a malou rybrskou osadou. Ponta do vej farmy. Sluby slovensky hovoriaceho sprievodcu.
3. DE | Vyhliadka Santa iria svhadom na Sossego, zhrada pln rznych kvetov s vhadmi
tesy severnho pobreia Ponta Formosa, Ponta do na more a okolit hory. Ponta da Madruga CENA NEzAhA: Vstupy. Vlet za pozorovanm
Cintrao avntrozemie ostrova. Jedinen ajov miesto s jedinenm vhadom, ktor je najkraj pri verb adelfnov 55 EUR. Cestovn poistenie.
plante Gorreana. Ochutnvka ierneho, poma- vchode slnka. Povoao, prv osdlen miesto na
ostrove, znme tie pre svoje typick cukrky. POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 220 EUR.
ranovho a zelenho aju. Vyhliadka Pico do
Ferro svhadmi do dolia Furnas srovnomernm VEKOS SKUPiNy: maximlne 24 osb.
jazerom a dedinkou. Zem tu buble pod nohami, 6. 7. DE | Trajekt na ostrov Terceira. Ostrov
obas zasy gejzr pary acez fumaroly unikaj do monumentov, pevnost, kltorov, a starobylch
UPOzORNENiE: Zmena programu vyhraden.
okolia srne plyny. V obrovskch podzemnch domov sfarebnmi fasdami. Prehliadka najstar-
Aktualizcia trajektov medzi ostrovami sa zverejuje
hrncoch sa tu sa pripravuje aj miestna pecialita Co- ieho mesta sostrovia, Angra do herosmo
cca v aprli/mji.
zido de Furnas (obed) . Kpe vtermlnom ja- (UNESCO).Viac ako 300 rokov bolo zastvkou
zierku s teplotou 38 C obklopenom exotickou pre lode brzdiace cestu Atlantikom medzi Eurpu, Termny Poet dn Osoba

vegetciou botanickej zhrady. Belostn kaplnka Amerikou a Afrikou (pevnos Sao Sebastio zo 23.06. 30.06. 8 929 EUR

info@cksvet.sk | 0905 396 387


14 ZIA | GRUZNSKo

RUSKO
GRUZNSKo BjNA KoLCHIdA
Kutaisi Kazbegi Krajina bjnej histrie, ndhernej prrody, fantastickej kuchyne a lahodnho vna, stle nedotknut
Gori
Tbilisi modernm turizmom. Kto raz zaije jej autentick charakter a pohostinnos, bude chcie zosta
Batumi GRUZNSKO navdy. Pastva prrody pre oi a zasben zem vetkch milovnkov starch grckych bj. Zaite
Sighnaghi
nezabudnuten tde od najkrajch ttov a miest Kaukazu a po prjemn pohladenie vn
ARMNSKO ierneho mora v letovisku Batumi.
TURECKO

VSTUPY V CENE KULTRNE PAMIATKY OCHUTNVKA VNA

1. 2. DE | Leteck presun do Gruznska, pri- aobytnch priestorov vyhbench vskale. Pokraova- tonicky originlnymi novostavbami vekolep pl-
stvame vKutaisi, druhom najvom meste kra- nie do opevnenho Signagi - mesta lsky, presl- ov promenda, spievajce fontny, delfinrium,
jiny. Hlavn mesto bjnej Kolchidy je od roku 2012 venho aj vrobou kvalitnch vn a tradinch opera, i Piazza poda vzoru talianskych Bentok. Po-
aj sdlom gruznskeho parlamentu. Nad mestom sa kobercov. Nvteva kltora St. Nino (ena, ktor za- hoda na pli. Nvrat do Kutaisi. Odlet domov.
ti zrekontruovan katedrla Bagrati, sas sve- viedla v krajine kresansk vieru). Pokraovanie ku
tovho dedistva UNESCO. Kltor v blzkom Ge- knieaciemu palcu vTsinandali sprekrsnou z- CENA zAhA: Medzinrodn leteck doprava,
lati s asi najkrajmi freskami na Kaukaze. Gori hradou. Ochutnvka pokladov ztamojej vnnej piv- transfer BA-letisko-BA. Doprava vlastnm klimatizo-
rodisko Stalina. Kostol a hrad Ananuri z 13. storo- niky. Skvel chu vn sa dosahuje v hlinench vanm minibusom. Ubytovanie v3* hoteloch s raaj-
ia, dejisko mnohch bitiek. Prchod do Gudauri, ndobch, zakopanch na 5-6 rokov do zeme. Nvrat kami, v Gudauri a Signagi v kvalitnom penzine
vchodzieho bodu nrodnho parku Kazbegi. do Tbilisi, monos relaxu vslvnych srnych kpeoch, s vlastnm prsluenstvom. Kad de obed alebo ve-
ktor mali tak radi aj Pukin, Lermontov aDuma. era, vrtane npoja. 1x typick obed u domcich.
3. 4. DE | Malebnmi doliami alesmi a ku Vstupy do pamiatok amze. Ochutnvka vna agru-
kostolu Svtej Trojice vo vke 2170 m.n.m., dy- 7. DE | Bval hlavn mesto anboensk cen- znsky folklrny veer. Sluby slovensky hovoriaceho
chvyrajce scenrie Vekho Kaukazu. Pri troche trum Gruznska Mtskheta leiace na stoku riek sprievodcu.
astia uvidme aj adovec na vrchole hory Kazbegi Aragvi aMtkvari m vek a 3000 rokov! Prehliadka
(5047 m.n.m.), kde bol poda legendy kedysi prip- jeho najvznamnejch pamiatok: kostol Jvari (Kltor CENA NEzAhA: Vstupn do srnych kpeov.
tan odbojn Prometeus. Presun do Tbilisi, pome- kra) a katedrla Svetitskhoveli svzcnym Kristovm Prplatok za jednolkov izbu 130 EUR. Ochut-
novanho poda horcich prameov, ktor tu objavil rchom. Historick unikt, jaskynn mesteko Upli- nvka brandy. Komplexn cestovn poistenie.
kr Vakhtang Gorgasali. Prehliadka mesta. Najv- stsikhe zaujmav komplex podzemnch obydl, do
ia nboensk stavba na Kaukaze, ortodoxn ka- skaly vytesan trojloov bazilika aj antick divadlo. POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 180 EUR.
tedrla Sameba (Svt trojica). Bulvr Rustaveli Prve tadiato kedysi viedla slvna Hodvbna cesta.
hlavn ulica mesta. Gruznsko bez koaku? Hoci VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
sa teraz smie oficilne nazva u len brandy, fantas- 8. 9. DE | o by si dnes pomyslel Json ajeho cia realizcie zjazdu u od 8 osb.
tick chu mu zostala a my ho samozrejme tie Argonauti, keby zazreli zo svojej lode dnen Ba- Termny Poet dn Osoba
vyskame. Dobre naladen budeme pokraova ve- tumi? Isto by sa vtomto modernom prosperujcom 20.05. 28.05. 9 695 EUR
erou v typickej gruznskej retaurcii, spojenej meste rozhodli zakotvi, mono by sa do hlavnho 08.07. 16.07. 9 795 EUR
s folklrnym predstavenm. mesta Kolchidy ani nikdy nedostali. Mesto na brehu
05.08. 13.08. 9 795 EUR
ierneho mora sa vyznauje mimoriadnou rozmani-
29.08. 06.09.* 9 745 EUR
5. 6. DE | Vlet do polopte. Uniktny kl- tosou. Zrekontruovan historick jadro s budovami
16.09. 24.09. 9 745 EUR
torn komplex David Gareja zaha stovky kaplniek v klasickom tle sa snbi sgrandiznymi a architek-
* pre zujemcov monos absolvova Kazbegi ultratrail maratn
info@cksvet.sk | 0905 396 387
PETRoHRAd - KAZA - MoSKVA | ZIA 15

PETRoHRAd KAZA MoSKVA RUSKO

Saint
Po zvrhnut cra sa v ivote Rusov zaali dia drastick zmeny, hlavn metropoly boli ich svedkami. E
Petersburg

Moskva sa menila pod vplyvom komunistickch ldrov, dnes jej ete ostvaj spomienky na Lenina.
Petrohrad ostal vyperkovanm mestom na brehu rieky Nevy, ktor vs chyt za srdce. Ostva u len Moskva Kazan
spozna Kaza, hlavn mesto Tatarstanu, kde sa po pde Sovietskeho Zvzu op zaala vyvja
Tatrska kultra.

BIELORUSKO

VSTUPY V CENE PRZDNINY NRODN PARKY VSTUPY V CENE

1. 2. DE | Odlet zViedne do Petrohradu. legendrna meita Kuhl Sharif symbol znovu- evakucie obyvatestva pod zem. Vrmci prehliadky
Celodenn prehliadka prekrsneho ruskho mesta zrodenia tatrskeho nroda a hlavn obchodn mesta vojdeme do Kremlinu, navtvime erven
na brehu rieky Nevy. zimn palc, bval sdlo tepna Kazan Arbat, ktor je pchou Kazane, nmestie a Star mesto. Fakultatvne monos
ruskch crov so svetoznmou galriou Ermit, kde nazvan tie ulica tyroch storo. zai veern predstavenie vcirkuse vRusku nie
je hlavnou atrakciou Zlat izba. Pozvnka na obed do vdy mus ma apit.
5. DE | Vlet do okolia Kazane, do kltora
retaurcie St. Petersburg. Poobede prehliadka
Raifa zasvtenho Panne Bohorodike postave-
mesta autobusom. as naprv nkupy suvenrov. 8. DE | Von doobedie. Transfer na letisko,
nho na pamiatku mnchov, ktor boli muen na
Bude medzi nimi Matrioka - nesmrten hraka? odlet do Viedne.
Sinai aRaithu. Navtvime tie kostol Najsvtejej
Trojice a najmen kostol Eurpy zasvten
3. DE | Nvteva Petrodvorca, letnej rezidencie CENA zAhA: Medzinrodn letenka na trase
kresanskej muenici Sofii a jej trom dcram
cra Petra Vekho. Pozoruhodn palcov a parkov Viede-Petrohrad, Moskva-Viede. Transfer BA-
smenami Viera, Ndej aLska. Odchod do Moskvy
komplex, ktor dostal prezvku Crsky Versailles, sa -letisko-BA. Prelet Petrohrad-Kaza, vrtane let.
vlakom .1 Rossia, slvnej Transsibrskej
rozprestiera na tese nad Fnskym zlivom na ploche poplatkov. Vetky pozemn transfery klimatizo-
magistrly. Uniktny zitok.
800 ha s viac ako 170 fontnami, z ktorch prdi vanm autobusom. Vlak Kaza-Moskva (4-lkov
30 000 litrov vody, zhrady Hornho a Dolnho 6. DE | Rann prchod vlakom do Moskvy, kup). Ubytovanie sraajkami v 4*hoteli vPetro-
parku. Podveer vlet do Pavlovsk, do ndhernej hlavnho mesta Ruska, ktor sa nepodob hrade a 3* hoteli vMoskve. Vstupy poda programu.
drevenej retaurcie Podvorje. Pozvame vs na iadnemu eurpskemu mestu. M v sebe vea z Sluby esky hovoriaceho sprievodcu a miestnych
veeru vkrsnom dekre. Odlet do Kazane. crskej epochy, ale aj zo sovietskeho reimu. sprievodcov
Rann kva vmeste. Okrun prehliadka a nvteva
4. DE | Prehliadka mesta Kaza, star as Novodievieho kltora (UNESCO), kde CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
nazvan Old Tatar Sloboda, miesto voakedy rehon sub zloili viacer eny z crskych rodn, izbu. Vstupn do cirkusu. Cestovn poistenie.
vyhraden len pre Tatrov. A crovn Katarna II. napr. vdova po starom synovi Ivana Hroznho
im povolila von pohyb apodporila stavbu met croviovi Ivanovi, Irina Godunova a crovn Sofia. POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 150 EUR.
Azimov a Mardjani. Symbol Kazane - jazero V kltore je aj najznmej cintorn s hrobmi Vza do Ruska 75 EUR vrtane poplatku za
Kaban - systm 3 jazier opradench legendami vznamnch ruskch predstaviteov. vybavenie vz.
opotopenom Tatrskom meste. almi zastvkami
bud Tugan Avilim, zachoval pvodn dedina, 7. DE | Peia prehliadka mesta, s vyuitm VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
katedrla Petra a Pavla a Nmestie Slobody. skvostne zdobenho moskovskho metra
Poobede ns ak prehliadka kazanskho Krem - postavenho ako protiatmov kryt. Vlastne cel Termny Poet dn Osoba
linu padajca vea Suyumbike, katedrla, chvatn moskovsk metro rta s monosou 06.08. 13.08. 8 1 198 EUR

info@cksvet.sk | 0905 396 387


16 ZIA | TRANSSIBRSKA MAGISTRLA

TRANSSIBRSKA MAGISTRLA IjCA LEGENdA


o sa d zai za tri tdne vo vlaku? Najdleitejie mest Ruska, najhlbie a najistejie jazero sveta Bajkal, buriatske Ulan-Ude. Bbuky
na pernoch maj pre teba vetko. Na takmer 6 tisc kilometrov eleznej cesty do hlbokej ruskej due nadviae nedotknut prroda
Mongolska, a napokon kulinrsky aj historicky pestr Peking a legendrny nsky mr. V jlovom termne navye naadam najv
mongolsk sviatok festival pravch chlapov, jlov termn s top sprievodcom Marcelom mtralom.

VSTUPY V CENE FESTIVAL KULTRNE PAMIATKY NRODN PARKY

1. DE | Odlet do Moskvy, hlavnho mesta Ru- kch rezidenci aj modernch budov. Len 40 kilome- 9. 10. DE | Op nastpime na Transibrsku
skej federcie. Finann centrum naftovho prie- trov od mesta sa nachdza hranica medzi Eur- magistrlu a po malebnom brehu Bajkalu pokrau-
myslu amodernho biznisu. Okrun autobusov pou a ziou, oznaen obeliskom. Navtvime ju jeme do Ulan-Ude, hlavnho mesta Buriatov a
prehliadka mesta so zastvkou na vyhliadke Vrabie spolu skltorom Romanovcov aLesnou mohylou. centra ruskho budhizmu. Okrem najviej busty
hory. Svetoznma scenria chrmu Vasilija Bla- Vmeste si oddchneme jednu noc vhoteli adruh Lenina na svete sa tu nachdza aj najv budhis-
enho s typickmi cibuovmi kupolami, bulvre noc budeme pokraova vlakom do Novosibirsku. tick kltor Ruska Dazan. Nvteva kltora
Trevsjkaya aArbat, obchodn dom GUM, a monu- s ochutnvkou a typick buriatska veera sochut-
mentlna katedrla Krista Spasitea, zbran 5. 6. DE | Prchod do Novosibirsku, veern nvkou miestnych pecialt. Monos vyska si lu-
na Stalinov prkaz aznovupostaven pri prleitosti prehliadka sibrskej metropoly - budova Opery, kate- kostrebu, tradin port Buriatov. Pokraovanie
850. vroia zaloenia mesta. drlny chrm Alexandra Nevskho, Mikulska ka- nonm vlakom do Mongolska.
plnka oznaujca geografick stred Ruska, socha
2. DE | Kreme stredovek mestsk pevnos Lenina skabtom rozfkanm sibrskym vetrom a 11. 12. DE | Prchod do Ulanbtaru vran-
smrmi z ervench tehl, miestami vysokmi a 17 most cez rieku Ob. Pokraovanie smerom kBajkalu nch hodinch, pokraovanie do nrodnho parku
metrov aposilnenmi 20 veami. Symbol pevnosti, snocahom vo vlaku. Terelj, leiaceho iba 80 kilometrov od hlavnho
moci anedobytnosti Ruska dnes sli aj ako sdlo mesta. Prekrsne alpsk scenrie achvatn skaln
vldy. Za hradbami sa nachdzaj najdleitejie 7. 8. DE | Poas jazdy si meme vychutnva zoskupenia obrovsk korytnaka sa stala symbo-
chrmy ruskej pravoslvnej cirkvi, ndherne vyzdo- prav rusk pohostinnos bbuky na pernoch lom parku. Nocah vjurtovom hoteli komfortne vy-
ben ikonami: chrm Nanebovzatia panny Mrie, maj pre vs vetko. Za oknami ubieha typick bavench tradinch jurtch (tepl sprchy
chrm Zvestovania Panny Mrie a chrm Archanjela tajga. Prchod do irkutska. Cez malebn Listv- kdispozcii vhlavnej budove). Nvteva Dingis-
Michaela s hrobkami crov. Budova Zbrojnice skr- janku a do komfortne vybavench, tradinch zru- chnovho parku so sochou legendrneho vladra
vajca neslchane bohat dedistvo ruskch crov. bovch cht nealeko ikonickho Bajkalskho vnadivotnej vekosti. Cestou si pochutnme aj na
Uvidme aj Car Kolokol najv zvon na svete. Od- jazera najstarieho, najhlbieho anajistejieho erstvch dench rybch, alebo domcom kho-
chod do Jekaterinburgu, nocah vo vlaku. jazera na svete. ist prroda, ist vzduch, dokonal grogu.
oddych. Doprajeme si aj relax vtypickch ruskch
3. 4. DE | Prehliadka najvznamnejch pamia- kpeoch asaune. Monos ochutnvky endemic- 13. DE | Naadam, naadam, naadam... najv
tok Jekaterinburgu, tretieho najdleitejieho kho bajkalskho omula. Plavba loou po sviatok Mongolska sa kon kadorone 11.-12. jla.
mesta Ruska. Sdlia tu a 2 univerzity a17 stavov Bajkale/rieke Angare a nvrat do Irkutsku, ktor Festival discipln pravch chlapov zpasenie,
Akadmie vied. Palc guvernra, Sverdlovsk divadlo zdobia okrem historickho centra sdrevenmi do- lukostreba, konsk dostihy. Aj my ich prdeme po-
ajChrm na krvi (tu bol zastrelen posledn cr, mami aj prekrsna rusk ortodoxn a posk kato- vzbudzova. Prehliadka mongolskej metropoly.
Mikul II. aj srodinou), mnostvo parkov, historic- lcka katedrla. Pohodln noch v hoteli. Vbudhistickom chrme Gandan Khiid ns okuje

info@cksvet.sk | 0905 396 387


TRANSSIBRSKA MAGISTRLA | ZIA 17

RUSKO
Jekaterinburg

Moskva
Novosibirsk
Irkutsk
Ulan-Ude

KAZACHSTAN Ulnbtar
MONGOLSKO

Peking

NA

mnostvo holubov ich kmenie patr ktradinm ri- 17. DE | Letn palc - pvodne cisrova s- vstupy do pamiatok amze vMongolsku aRusku
tulom domcich. Pred nboenstkmi istkami kromn zhrada, najvia v ne. Majstrovsk dielo (vrtane Krema), vstupy do nrodnch parkov.
vroku 1937 tvorilo komplex a 100 chrmovch nskej zhradnej architektry. Cisrska rodina
akltornch budov. Nmestie Sukhbaatara (za- v lete uprednostovala na bvanie vzdun dreven CENA NEzAhA: Vstupy vne (68 EUR). Fa-
slil sa omongolsk nezvislos) sbudovou parla- pavilny v ndhernej prrodnej scenrii namiesto po- kultatvne aktivity (kung-fu vystpenie vPekingu).
mentu a sochou Dingischna, ktor evidentne bytu v mrmi obohnanom Zakzanom meste. Komplexn cestovn poistenie. Prplatok za jedno-
dohliada na poriadok na nmest. Von as na n- Plavba loou po obrovskom jazere Kunming, ktor lkov izbu a/alebo samostatn ubytovanie vo vla-
kupy. Veer folklrne vystpenie s ukkami tradi- zaber a dve tretiny plochy parku. Exkurzia do kovom kup na vyiadanie.
nho hrdelnho mongolskho spevu, tancov ahudby. Domu perl. Jazda rikou najstarmi asami Pe-
kingu (tzv. hutongy) najlep spsob zska pred- POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 340 EUR.
14. 15. DE | Presun do hlavnho mesta ny stavu, ako asi kedysi Peking vyzeral. Nvteva Vstupn vza do Ruska any (vrtane pozvacch
Pekingu. Nmestie Tiananmen najvie n- Chrmu Nebies najvieho posvtnho miesta listov apoplatkov za vybavenie) spolu 130 EUR.
mestie sveta sBrnou Nebeskho pokoja a mauz- cisrskeho obdobia. Sem sa prichdzali vldcovia Prepitn vne 20 USD/osoba (platba na mieste).
leom Mao Zedonga. Nvteva monumentlnych z dynasti Ming a Qing modli za dobr rodu. Verilo
pavilnov a rozahlch ndvor zakzanho sa, e prve tu nachdzali cisri spojenie s Nebe- VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
mesta, najv zachovan sbor historickch dre- sami. Na zver da slvnostn veera legendrna, cia realizcie zjazdu u od 10 osb.
vench stavieb na svete. Jeho ndheru budeme do chrumkava upeen pekingsk kaica.
mc obdivova nielen zvntra, ale aj zperspektvy POzNMKA: Zmena odletovch miest, letovch
umelho nvria uprostred parku Jingshan. 18. DE | Presun na letisko a nvrat do Eurpy. asov aprogramu vyhraden aktualizcia ruskch
vlakovch poriadkov sa zverejuje len 6 mesiacov
16. DE | Vek nsky mr symbol nskej CENA zAhA: Medzinrodn leteck dopravu vopred.
civilizcie, jeden zo 7 novch divov sveta dlh viac na trase Viede-Moskva aPeking-Viede, transfer
ako 6 000 km, ktor zaal stava zjednotite re BA-letisko-BA, vetku eleznin dopravu (ubytova-
cisr Qin Shihuang. My prejdeme len jeho zlomok nie v4-miestnom kup), mikrobus poas prehliadok
najzachovalejiu a najreprezentatvnejiu as vekomiest, plavbu loou po Bajkale/rieke Angare
Bandaling z obdobia dynastie Ming. Plavba kao- akaonom Longqing. 10x ubytovanie v3* hoteloch
nom Longqing, ktor znalci prirovnvaj kznmej sraajkami, 1x vplne vybavenej jurte spolpenziou.
Termny Poet dn Osoba
plavbe po rieke Li vJunej ne. Scenrie s rov- Vne naviac obedy a1x slvnostn veera pe-
30.06. 17.07.* 18 2 465 EUR
nako dychvyrajce tu je vak voda istejia! kinsk kaica. Sluby slovensky hovoriaceho sprie-
12.08. 29.08. 18 2 395 EUR
vodcu, miestni sprievodcovia poda potreby. Vetky
* mongolsk festival Naadam
info@cksvet.sk | 0905 396 387
18 ZIA | VIETNAM A KAMBodA

NA
Hanoj
BARMA

LAOS
Halong
Bay
VIETNAM A KAMBodA TISC PoKLAdoV
Zaite unikty Indony, ktor nemaj na svete obdobu: vodn bbkov divadlo v Hanoji,
Hue architektonick div sveta starobyl komplex Angkor Wat, mohutn Mekong, oarujce scenrie
THAJSKO Hoi An
legendrneho zlivu Halong Bay, kozmopolitn Saigon, krovsk pokoj v Hue a oddych na najkrajch
Bangkok VIETNAM plach Vietnamu. Pripravili sme pre vs idelnu kombinciu poznvania a odpoinku.
Siem Reap
KAMBODA Nha
Thajsk Trang
zliv Phnom Penh
Ho Chi Minh City
VSTUPY V CENE VSTUPY V CENE FESTIVAL PL VODN DIVADLO VEK NOC

1. 2. DE | Prlet do Hanoja. Prechdzka atmos- 7. 8.DE | Oddych na slvnych a krsnych pl- 54 ve ozdobench 216 smejcimi sa tvram Ava-
frickmi ulikami starho mesta, pomenovanmi ach letoviska Nha Trang. Hojdajce vlnky Juho- lokitesvaru. Chrm Baphuon, pyramda reprezentu-
poda remesiel. Chrm literatry prv kola zasv- nskeho mora. Fantastick relax, ke je vaou jca mtick horu Meru. ivotn zitok, ke
ten Konfuciovm mylienkam, scnick jazero jedinou starosou dva si pozor, aby ste sa nesplili. zapadajce slnko farb steny chrmu. Rozlkov
hoan Kiem (jazero mea) a chrm Ngoc Son, spo- veera atradin khmrske predstavenie tanec
jen sbrehom elegantnm mostkom. Na obed ochut- 9. 10. DE | Rozlkov dopoludnie na vaej Apsara. Transfer na letisko anvrat domov.
nme vynikajcu, prav hust vietnamsk polievku. pli, non vlak do metropoly ho Chi Minh. N-
Veer jedinen monos navtvi predstavenie vod- vteva tunelov Cu Chi a 200 km chvatnej splete CENA zAhA: Leteck doprava. Transfer BA-le-
nho bbkovho divadla svetov unikt. Tiscky podzemnch chodieb ukrva okrem obytnch ast tisko-BA. Ubytovanie v 3-4* hoteloch poas pozn-
motoriek vkontraste spokojnmi pohybmi seniorov, aj cel nemocnice a tovrne na vrobu zbran. Nvrat vacej asti, poas pobytu pri mori 4* hotel. Kad
cviiacich vparku tak im to toti kedysi odporuil do Saigonu, okrun prehliadka Palc nezvi- de raajky formou bufetu, 6x obed, 2x veera. Do-
strek Ho, ktor m dnes vmeste mauzleum. slosti, trh Ben Thanh, katedrla Notre Dam, budova prava klimatizovanm mikrobusom, kvalitn non
radnice a divadla, business tvr pln mrakodrapov. lkov vlaky (3x), tradin dunka vzlive Halong
3. 4. DE | Pozd zelench ryovch polok v Bay splnou penziou, plavba po Vonnej rieke a v
delte ervenej rieky. Nalodenie na krsnu 11. 12. DE | Metropolu Vietnamu strieda delte Mekongu. Vetky vstupy poda programu.
dunku, ak ns uvtac kotejl a pln penzia. Pred hlavn mesto Kambode, Phnom Penh. Dostaneme Sluby slovensky hovoriaceho sprievodcu.
nami defiluj neopsaten scenrie halong Bay sa sem plavbou po majesttnom Mekongu! Pre-
lagny a ostroveky tch najbizarnejch hliadka mesta Pamtnk nezvislosti aNrodn m- CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
tvarov. Nvteva najznmejch jaskyn zlivu. Za- zeum, postaven v khmrskom tle. Prekrsny izbu. Komplexn cestovn poistenie.
kotvme na pli as na oddych, plvanie, kajako- Krovsk palc apagoda spodlahou z5 tisc strie-
vanie, i sladk ninerobenie s vhadom na zpad bornch dladc! Tonle Sap - jedin rieka sveta, ktor POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 350 EUR.
slnka. Nocah v lodnej kajute. Vlak do hue. men vpriebehu roka smer toku. Deje sa tak na konci Vstupn vza Vietnam 45 USD, Kamboda 30 USD
obdobia daov amiestni obyvatelia to vekolepo osla- (platba na mieste). Prepitn.
5. 6. DE | Plavba loou po Vonnej rieke, pri- vuj. My sa knim pridme. Autobus do Siem Reap
vezieme sa a k UNESCO pagode Thien Mu a Ci- ak ns al zabsoltnych vrcholov zjazdu! VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
tadele cisrov. Prechdzka starobylm hoi An: cia realizcie zjazdu u od 8 osb.
dom Tan Ky, kryt most a sla Phuc Kien. Naobe- 13. 15. DE | Chrmy Angkor Watu sa prvom
Termny Poet dn Osoba
dujeme sa v ulikch, kde to dcha histriou. Vedeli radia medzi sedem architektonickch divov sveta.
20.03. 03.04. 15 1 770 EUR
ste, e prve tu bvaj aj najlep vietnamsk krajri? Privta ns majesttny vchod slnka nad komplexom
13.11. 27.11. 15 1 770 EUR
Non vlak na juh rno ns privta v Nha Trang. Angkor Thom tajomn chrm Bayon m a

info@cksvet.sk | 0905 396 387


BARMA | ZIA 19

Old Bagan Mandalay

BARMA ZLAT KRAjINA SMEVoV BARMA


Inle Lake
Han

LAOS
eny tu fajia cigary, chlapi chodia v sukniach a vesluj nohami. Chod krajiny sa riadi poda hviezd,
Hue
termn Da nezvislosti bol uren astrolgom. Na pagode Shwedagon je viac zlata ako vo vetkch Hoi An
britskch bankch. Najvie bohatstvo je vak stale v neuveritene milch, usmievavch a pokornch Ngapali THAJSKO
Beach VIETNAM
uoch. Na zver oddych na legendrnej pli Ngapali poda nzoru mnohch najkrajej v celej Benglsky
juhovchodnej zii!!! zliv Yangon Siem Reap

KAMBO
Andamansk
VSTUPY V CENE PL SILVESTER KULTRNE PAMIATKY more Thajsk
zliv

1. 3. DE | Leteck presun z Eurpy do zie. 6. 7. DE | Bagan najkrajia scenria sveta? a k vmu lehtku za vemi prjemn ceny. Po-
Do Barmy sa ned letie priamo my sa zastavme Aj cestovatelia, ktor predtm navtvili hoci aj 100 etick scenrie azpady slnka, sladk ninerobnie.
v Kuala Lumpur alebo Bangkoku. Pre zujemcov krajn, tu ostvaj vnemom ase. Na obrovskom
monos prehliadky. Konene ns vta Rangn, zem je roztrsench takmer 3 tisc chrmov, stp 12. 13. DE | Nvrat do Rangnu, leteck pre-
pmilinov metropola Barmy (i sprvnejie Mjan- apagod. Poas 400 rokov barmskho kultrneho sun domov.
marska vysvetlme si rozdiel). U ste videli kruhov rozkvetu chcel kad panovnk postavi stpu v-
objazd spagodou uprostred? Kolonilne budovy iu, krajiu a majesttnejiu ako jeho predchodca. CENA zAhA: Medzinrodn letenku na celej
akompa na druh breh rieky Yangon, kde ije plne Zpad slnka na niektorej znich patr knadpozem- trase, transfer BA-letisko-BA, 5 miestnych preletov
in svet dedinka Dallah. Mystiku najposvtnejej skm. Napriek uniktnosti miesta ete stle vemi (Rangn-Mandalay-Bagan-Inle-Ngapali-Rangn),
Shwedagon Paya umocuj po zpade slnka ti- mlo turistov... prehliadka zpohodlia elektrobicy- vetku miestnu pozemn alodn prepravu. Ubyto-
scky olejovch lmp. Zistite si vopred, vktor de klov, i konskch droiek. Fakultatvne monos ba- vanie vkvalitnch hoteloch (zodpovedajcich min.
tda ste sa narodili, njdete si tu svojho budhu lnovho letu nad plami na svitan jednotliv 3* kategrii) sraajkami. Sluby slovensky hovoria-
patrna. stavby sa pomaly vynraj zhmly. Top zitok! Pre- ceho sprievodcu a prp. miestnych sprievodcov.
let kjazeru inle, ukrytmu vanskch horch. Vstupy do pamiatok poda programu.
4. 5. DE | Prelietame na sever, do jednho
znajvznamnejch duchovnch ahistorickch cen- 8. DE | al unikt: eny tu fajia cigary amui CENA NEzAhA: Prplatok za jednoposteov
tier krajiny. Mandalay ajeho okolie ukrva a tyri vsukniach pdluj nohami. Nocah vhoteli plva- izbu. Komplexn cestovn poistenie. Vstupn vza
hlavn mest pvodnho ttu Bamarov. Viwe si jcom priamo na jazere. Navtvime rotujce 50 EUR (vrtane poplatku za vybavenie vz).
prezrieme dreven chrmy zromantickej konskej rann trhy, na ktorch sa stretvaj prslunci
droky, do Mingnu sa preplavme loou cez rieku miestnych etnk. Jedinm dopravnm prostriedkom POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 390 EUR.
irrawady. Tu by sme nali aj najviu pagodu na je tu ln. Pred naou motorovou lokou defiluj pl-
svete, keby sa ju podarilo dokoni. Rozhodne sa tu vajce zhrady pln zeleniny akvetov, tkske diel- VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
vak nachdza najv nepokoden zvon sveta niky, perkri, vrobcovia lod. Obas zastavme. cia odchodu u od 6 osb.
a prekrsna, bielo iariaca pagoda Hsinbuyme.
Ulice Mandalaya s rno pln nekonench zstu- 9. 11. DE | Prelet do Thandwe azaslen
pov mnchov smiskami, do ktorch im miestni oby- oddych pri mori. Legendrna Ngapali, a 8 kilome- Termny Poet dn Osoba
vatelia s vakou a ctou vkladaj potravu. Len trov nim neruenho piesku! Minimum turistov,
25.12.15 06.01.16 13 2 295 EUR
vkltore Amarapura ich ije vye tisc! Najastej- rodinn retaurcie servrujce skvel ryby
15.02. 27.02. 13 1 995 EUR
ie ich mete stretn pri podveernej prechdzke amorsk plody priamo na pli. Ven smiech do-
15.11. 27.11. 13 1 995 EUR
po najdlhom tkovom moste sveta UBein. mcich, ivot rybrov ako na dlani. erstv ovocie

info@cksvet.sk | 0905 396 387


20 ZIA | IRN

TURKMENISTAN
Tabriz Kaspick
more

IRAK
Ardabil
Rasht
Tehern
IRN NEZABUdNUTEN PERZIA
AFGANISTAN

IRN Starobylou Perzskou rou zo severu na juh. Atraktvna, 100% bezpen jazda pestrou
Esfahan mnohorakosou: zelen lesy, zasneen hory, hlbok Kaspick more a na zver ticho a hviezdnat
Yazd
nebo pte. Cestou objavme obrovsk kultrne poklady a nesmiernu pohostinnos a prvetivos
Persepolis
KUVAJT obyvatestva. O krajine ste mohli pou velio, osobn nvteva vm vak zaruuje iba nadmieru
Shiraz
pozitvne zitky. Irn, krajina neprekonatenho ducha a tajomnosti.
SAUDSK Perzsk
ARBIA zliv
VSTUPY V CENE KULTRNE PAMIATKY UNESCO

1. 3. DE | Prelet z Eurpy na sever Irnu, zdrav aVody sarchitektonicky skvostnm mostom, n- perzsk poeti Hafiz a Saadi navtvime ich hrob
ns Tabriz. Navtvime uniktnu Modr meitu, Azer- mestie Slobody. uprostred elegantnej ruovej zhrady. Meita Nasi-
bajdansk mzeum a predovetkm jedinen vek romolk, znma prekrsnou mozaikovou vzdobou.
bazr. Vitajte v Oriente! zke uliky, va korenia, 8. 9. DE | Zastvka v Abyaneh, ivom Temperamentn srdce krajiny, z ktorho budete
ko a mnostvo ud. Vlet do Kandowan bizarn mzeu postavenom zervench tehl, ktorho oby- naden aodchdza domov sa bude len vemi ako.
svet tufu a v om vyhben horsk jaskynn mes- vatelia vdobovom obleen stle aktvne praktizuj Rozlkov veera v tradinej retaurcii s miest-
teko sdomami pripomnajcimi velie le. pvodn jazyk a rituly. VKashane sa nachdza nymi pecialitami a ivou hudbou. Nvrat do Eurpy.
najstar unir sveta. Nebesk vrch alebo zikkurat,
4. 5. DE | Naa cesta naprie Perziou pokra- po sumersky unir je chrmov vea, ktor slila ako CENA zAhA: Medzinrodn leteck dopravu,
uje do Sarein. Do mesta prameov lka nvtev- miesto kultu, hvezdre ipozorovatea. Smer Es- transfer BA-letisko-BA, vlastn klimatizovan mikro-
nkov nielen prjemn klma, ale aj miestne fahn. Palc 40 stpov, UNESCO nmestie Imma bus. Ubytovanie v4* hoteloch sraajkami, 1x ve-
delikatesy. Tunajie vulkanick kpele s prjem- Khomeinho aznme mosty cez rieku Zayandeh era. Sluby slovensky hovoriaceho sprievodcu.
nm osvieenm a prleitosou stretn domcich pvabn cez de, aete pvabnejie vnoci. Prech- Vstupy do pamiatok poda programu. Bakin pre
obyvateov, ktor tu uprostred horcej pary radi kon- dzka po Si-o-se, moste 33 oblkov. Ale aj meden nosiov, prepitn vhoteloch aretaurcich.
verzuj. Ardebil, teda svt miesto. Ukrva mo- azlat bazr, Palc Aali Quapou, i meita ejka Lof-
numentlny UNESCO komplex mauzlea ejka tollaha majstrovsk ksok architektry. CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
Safi-ad-dina. Pokraovanie do Rashtu so zastvkou izbu 199 EUR. Komplexn cestovn poistenie.
na pobe Kaspickho mora. Doprajeme si aj 10. 11. DE | Presun do jednej znajstarch irn-
plavbu loou po ndhernej lagne Anzali. Na zver skych provinci. V yazde navtvime Vee ticha, to - POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 270 EUR.
ns ak malebn Masuleh mesto umelcov s vre na vrobu henny, zhradu Doulat Abad a Vstupn vza do Irnu 70 EUR (vrtane pozva-
uvonenou atmosfrou. zoroastrinsky Chrm oha. as na prechdzku cieho listu) pozor, pas nesmie obsahova izraelsk
zkymi adlhmi ulikami starho mesta tu poctite, peiatku. Prepitn pre vodia amiestneho sprie-
6. 7. DE | Tehern, 17-milinov metropola, akoby sa as zastavil. Parsegada shrobom Kra Ve- vodcu 50 USD (platba na mieste).
kde to sr tempom modernej doby. Hlavn mesto kho, zakladatea re. Legendrny Perzepolis! Palc
krajiny, ktorho obyvatelia maj najastejie na tvri Apadana a vek prijmacia sla Dariusa Vekho, VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
smev a srdenos. Nvteva palcovho komplexu krovsk stajne azachoval pvodn prbytky obyva- cia realizcie u od 8 osb.
Golestan, najstarieho monumentu mesta. Tu bol teov. Nash-e-Rostam s hrobkami mocnch vladrov.
Termny Poet dn Osoba
korunovan aj prv ach. Archeologick mzeum.
04.03. 16.03. 13 1 875 EUR
Panorma mesta a okolitch zasneench vrcholov 12. 13. DE | irz, znme ako mesto bsni-
23.09. 05.10. 13 1 875 EUR
z vyhliadky vee Milad en Nour. Park Oha kov, zhrad, slvikov a kvetov. Narodili sa tu najv

info@cksvet.sk | 0905 396 387


UZBEKISTAN | ZIA 21

KAZACHSTAN

UZBEKISTAN Po SToPCH KARAVN UZBEKISTAN

Takent

Krovsk, pohodln trasa vinca sa medzi tmi najkrajmi minaretmi, medresami a meitami
Chiva
Hodvbnej cesty. Bohat mest pln zlata a tyrkysu, ako vystrihnut z rozprvky. Prekrsne Buchara

zrekontruovan karavanseraje orientlne hostince nm umonia naplno si vychutna pocity


Samarkand TADIKISTAN
dvnych ptnikov. Miesta voajce exotikou a mest, v ktorch to ije. Vynikajce ceny a lahodn
miestna kuchya. TURKMENISTAN

KULTRNE PAMIATKY FOLKLR

1. 2. DE | Odlet do hlavnho mesta Uzbekistanu. 5. 6. DE | Cesta do Buchary, prastarho hlav- 8. 9. DE | Registan, nazvan aj Srdce Sa-
Takent, o v preklade znamen Kamenn mesto, je nho mesta obchodu, vzdelanosti, kultry a nbo- markandu, je uniktny architektonick komplex
star viac ako 2000 rokov. V stredoveku profitovalo enstva na Hodvbnej ceste, vedie ponad rieku s najkrajm nmestm na svete. Tvoria ho brny,
ako vznamn kriovatka karavn. V metropole plnej Amudarja apou Kyzylkum. Historick centrum minarety a hlavne medresy s rozprvkovo krsnou
kontrastov sa snbi aro starho orientu s modernou snmestm Lyab hauz typickm priestranstvom mozaikovou vzdobou. Ani alie pamiatky vak v
eurpskou eleganciou. Sasnos reprezentuje N- s vodnou ndrou. Pestr ponuka miestnych baz- krse nezaostvaj meita Bibi-Khanym, nekro-
mestie Amira Temura a Nmestie Nezvislosti, rov. Folklrne vystpenie spojen s veerou. polis ach-i-zinda a vade na stench a kupolch
ducha minulosti k nm zaveje bazr Chors s prekrs- V meste-mzeu sa nachdza viac ako 140 archi- zplava tyrkysu a zlata. Nvrat pohodlnm vlakom
nou Piatkovou meitou a medresou Kukeldash, mo- tektonickch pamiatok! My navtvime aspo zlo- do Takentu. Von as na nkupy suvenrov. Roz-
slimsk centrum Chast imom s medresou Barok mok z nich - architektonick komplex Kaljan (47m lka s Hodvbnou cestou. Nvrat do Eurpy.
Hon a meitou a kninica, kde sa nachdza najstar vysok minaret s meitou so strechou s 288 kopu-
znmy korn na svete - Osmanov korn zo 7. storoia. lami a priestorom pre 10 000 veriacich), medresy CENA zAhA: Medzinrodn leteck doprava,
Koho lkaj miestne peciality, mus ochutna plov! Mir-i-Arab a Ulugbeka, mauzleum Izmaila Sama- transfer BA-letisko-BA. Miestny prelet Takent-Ur-
niho, monumentlnu pevnos Ark, Palc mesiaca gench, vlak na trase Buchara-Samarkand-Takent,
3. 4. DE | Uzbekistan Airlines ns ponad p ahviezd, amnoh alie. Monos fantastickho vlastn mikrobus sklimatizciou, prpadne taxky.
Kyzylkum prepravia do Urgencha, odkia je to u len relaxu v tradin kpeoch, i ochutnvky regionl- Ubytovanie v4* hoteloch sraajkami. Folklrne vy-
na skok do prastarej, magickej ajednoducho pre- nych vn. stpenie v Buchare. Slovensky hovoriaci sprie-
ndhernej Khivy. Fantastick komplex met, pal- vodca, miestni sprievodcovia poda potreby.
cov amedres budeme mc obdivova aj z vky 7. DE | Presun pohodlnm vlakom do Samar-
hradieb a jednho zminaretov. Dovidme aj do Turk- kandu. Povestn metropola centrlnej zie je tak CENA NEzAhA: Vstupn do pamiatok amze,
menistanu je vzdialen len 10 kilometrov! Nevy- star ako Rm i Babylon. Bsnici a historici staro- vstupn do kpeov. Prplatok za jednolkov izbu
nechme nvtevu pevnosti a rezidencie vldcov vekho sveta jej dvali prvlastky ako Rm vchodu 145 EUR. Komplexn cestovn poistenie.
mesta ichon Quala Kuhna Ark s vlastnou mei- i Perla moslimskho sveta. Historick centrum
tou, vzenm a hremom. V zkych ulikch ns uv- je zapsan v zozname svetovch kultrnych pamia- POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 295 EUR.
taj rezbrske dielne, farbiare hodvbu a drobn tok UNESCO. Dnes uvidme mauzleum Guri-
trhovnci. Vyberieme sa aj ku Karapalkakom mu- -Emir, kde je pochovan sm Tamerln alebo Timur VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
zikanti nomdskeho etnika ns privtaj vtradinej dobyvate, Ulugbek a al lenovia vladrskej ro-
Termny Poet dn Osoba
jurte na zem tzv. 40 pevnost pieskovch diny a centrlny bazr so pecilnymi uzbeckmi
01.05. 09.05. 9 1 255 EUR
hradov postavench ete pred Kristom. Lahodn sladkosami. Tu je aj ten sprvny as na alik!
01.10. - 09.10. 9 1 255 EUR
jedlo, tanec aspev pri autentickej vatre!

info@cksvet.sk | 0905 396 387


22 ZIA | NA

Peking SEV.
KREA
NA ZLAT TRojUHoLNK
Kontrasty a krsy skryt v nskom trojuholnku Peking Xian - Shanghai. Navtvime hlavn mesto
NA najudnatejej krajiny sveta, kde sa spja atmosfra dvnej tiscronej histrie s ruchom modernho
Xian
Vchodonske vekomesta, Vek nsky mr symbol krajiny, nazrieme na fascinujcu Terakotov armdu v Xian
more
a poplavme sa v ndhernom kaone Longquin. Uzavrieme trojuholnk a navtvime anghaj,
Suzhou najvzruujcejie mesto zie.
anghaj

VSTUPY V CENE KULTRNE PAMIATKY KULINRSKE ZITKY

1. 2. DE | Odlet zEurpy do Pekingu. Prv jce histriu reginu povaovanho za kolsku nskej chami Budhu. Nvteva kvetinovho a vtieho trhu.
kontakt s metropolou bude grandizny obrovsk civilizcie. Nazrieme do Vekej meity. Dnes pecilna Prechdzka starm mestom. Po veeri transfer
nmestie Tianamen a najv chrmov komplex veera zloen zo 16 typickch nskych pecialt. rchlovlakom Maglev na letisko. Prlet do Eurpy.
mesta Chrm Nebies, ktor dali postavi cisri Presun nonm lkovm vlakom do Suzhou.
z dynastie Ming. Opan atmosfru zaijeme vulike CENA zAhA: Medzinrodn leteck dopravu,
Quinmen, jednej z najstarch vmeste. Veern ku- 7. 8. DE | Mesto Suzhou, prvom prezvan transfer BA letisko BA. Ubytovanie v 3 4* ho-
linrska lahdka - do chrumkava upeen pekinsk Bentky vchodu i Hlavn mesto hodvbu, sa teloch spolpenziou. Raajky formou bufetu, veere
kaica. Monos navtvi predstavenie kung-fu. pi sieou umelch vodnch kanlov na delte rieky v typickch nskych retaurcich (6 8 chodov)
Yangtze, prekrsnymi nskymi zhradami a vro- vrtane 1 nealko npoja, plus 1x pekinsk kaica
3. 4. DE | Vek nsky mr symbol n- bou hodvbu. Prejdeme sa po zhrade Majstra ry- a 1x pecilna veera so 16 chodmi. Doprava kli-
skej civilizcie dlh viac ako 6 000 km, jeden zo brskych siet a zhrade pokojnho sprvcu, matizovanmi autobusmi a 2x nonmi lkovmi
7 novch divov sveta. Vybrali sme pre vs as Ban- ktor s ukkami majstrovstva nskych zhradn- vlakmi (4 osoby v kup). Superrchlovlak Maglev,
daling aplavbu kaonom Longqing - znalci ju pri- kov. Zjdeme do tovrne na vrobu hodvbu a do plavba v anghaji a v kaone Longqing. Vstupy
rovnvaj kplavbe po rieke Li. Po ceste k mru sa intittu vivky fascinujce obojstrann v- poda programu. Sluby miestneho a slovensky ho-
zastavme na zdunej cestelemovanej kamennmi ivky, na ktorch sa jednm ahom vytvra na kadej voriaceho sprievodcu.
skulptrami zvierat, mtickch a udskch bytost. strane plne odlin vzor. Autobusom u mme
Nvteva zakzanho mesta, kde bola koncen- anghaj na dosah ruky. CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
trovan moc nskeho impria. Pozrieme si Letn izbu. Komplexn cestovn poistenie.
cisrsky palc, poplavme sa po obrovskom jazere 9. 10. DE | Vekomesto s multikultrnym ar-
Kunming. Exkurzia do Domu perl, kde sa spraco- mom, vekolep mrakodrapy a historick architektra POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 450 EUR.
vvaj sladkovodn perly. Objavme najstarie asti v tle Shikumen (prvky zpadnej architektry spo- Vstupn vza do ny 40 EUR, poplatok za vybave-
Pekingu a na rikch navtvime zke uliky hu- jen s orientlnou) spolu vytvraj kontrastn obraz nie vz 16 EUR. Prepitn 35 USD/osoba (platba
tongy, lemovan tradinmi domekmi. Veern trh mesta. Pozrieme sa na z vyhliadky na Perle orientu na mieste).
sjedlom. Nonm lkovm vlakom do Xian-u. - najvyej televznej vee v zii, pri prechdzke po
nbre Bund, i luxusnej ulici Nanjing, alebo poas VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
5. 6. DE | Mzeum Terakotovej armdy plavby po rieke Huang Pu so spektakulrnymi Termny Poet dn Osoba
- 8 tisc sch a kad je in. Maj neuveriten roz- pohadmi na panormu mesta. Pokraujeme na
30.04. 09.05. 10 1 288 EUR
mery a mali chrni cisra na druhom svete. Pagoda Nmest udu, navtvime mestsk mzeum, na-
28.08. 06.09. 10 1 288 EUR
Vekej divokej husi symbol Xian-u, nevyne- vrhnut v tvare tradinho nskeho hrnca. Chrm
21.09. 30.09 10 1 288 EUR
chme mestsk hradby a mzeum Shaanxi zobrazu- Nefretitovho Budhu s dvoma posvtnmi so-

info@cksvet.sk | 0905 396 387


NA | ZIA 23

Badaling SEV.
Beijing
KREA

NA dVE TVRE NSKEHo dRAKA


Dve tvre ny: historick Peking a modern anghaj. Vek nsky mr novozvolen div sveta
a symbol Re stredu. Prekrsne scenrie plavieb: kaon Longqing me smelo sai s riekou Li,
vodn dedina Luzhi s Bentkami. Majstri zhradnej architektry sa predved v Suzhou. Tde Vchodonske
more
NA
intenzvnych zitkov, sprevdzanch vynikajcimi lahdkami pravej nskej kuchyne!

Suzhou
Shanghai
VSTUPY V CENE KULTRNE PAMIATKY KULINRSKE ZITKY

1. 2. DE | Odlet zEurpy do Pekingu. Prv kon- palc. Plavba loou po obrovskom jazere Kunming. CENA zAhA: Leteck doprava, transfer BA-le-
takt s metropolu bude grandizny, ako sa na nu patr. Exkurzia do Domu perl. zke uliky (hutongy), le- tisko-BA, vlastn klimatizovan mikrobus. Expresn
Navtvime najv chrmov komplex mesta, Chrm movan tradinmi domekmi s vntornmi dvormi vlak Peking-Suzhou, superrchlovlak Maglev na le-
Nebies, ktor dali postavi cisri z dynastie Ming ako objavme zo sedadla rike. Na zver da legendrna, tisko v anghaji, , plavba kaonom Longqing, po ja-
miesto obety nebesm a bohom. De zakonme ve- do chrumkava upeen pekinsk kaica. zere Kunming, vyhliadkov plavba v anghaji.
erou, ktor bude chuti celkom inak ako veurpskych Ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou: raajky vr-
nskych retaurcich. 5. 8. DE | Rchlovlak do Suzhou. Prehliadka tane eurpskeho bufetu, obedy alebo veere v ty-
mesta s prvlastkami Bentky vchodu i Hlavn pickch nskych retaurcich (6-8 chodov vrtane
3. DE | Vek nsky mr symbol nskej civi- mesto hodvbu. Zhrada pokornho sprvcu a z- 1 nealko npoja), a 1x slvnostn veera typick
lizcie, jeden zo 7 novch divov sveta dlh viac ako hrada Majstra rybrskych siet, najmenia, ale nska kaica. Vstupn do pamiatok a mze poda
6 000 km. My sa prejdeme asou Bandaling z obdo- najkrajia v meste. Exkurzia do malej tovrne na v- programu. Sluby miestnych a slovensky hovoria-
bia dynastie Ming. Kaon Longqing dychvyra- robu hodvbu, ktorho histria siaha 4 500 rokov ceho sprievodcu.
jca scenria len na skok od hlavnho mesta. Znalci do minulosti. intitt vivky fascinujce oboj-
ju prirovnvaj kznmej plavbe po rieke Li vJunej strann vivky, kde sa na kadej strane vytvra jed- CENA NEzAhA: Fakultatvne aktivity (kung-fu
ne, tu je vak voda istejia! Nvrat do Pekingu so nm ahom plne odlin vzor. Luzhi, pitoreskn show). Prplatok za jednolkov izbu 180 EUR.
fotozastvkou pri olympijskom tadine Vtie vodn dedina. Stala sa znmou vaka vekmu Komplexn cestovn poistenie.
hniezdo. Potulky po veernom pekingskom trhu potu starobylch kamennch oblkovch mostov
s jedlom, kde sa konzumuje z pohadu Eurpana aj pvodne ich mala viac ako Bentky! Do moder- POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 450 EUR.
nemon. Fakultatvne uniktne predstavenie aolin- nho anghaja je to zLuzhi na skok. Vekolep Vstupn vza do ny 40 EUR, poplatok za vybave-
skch mnchov impozantn kung-fu show. mrakodrapy a historick anghajsk architektra v nie vz 15 EUR. Prepitn pre miestneho sprievodcu
tle Shikumen spolu vytvraj kontrastn obraz. a vodia 30 USD (platba na mieste).
4. DE | Tianamen (Nmestie nebeskho pokoja) My si meme vytvori vlastn z vyhliadky najvyej
ns ohrom plochou 440 000 m2. plne opan at- televznej vee v zii, pri prechdzke po znmom VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
mosfru zaijeme vulike Quinmen, jednej z najstar- nbre Bund, i luxusnej ulici Nanjing, alebo poas
ch v meste. Nvteva zakzanho mesta v srdci plavby po rieke Huang Pu so spektakulrnymi po-
Pekingu, najv zachovan sbor historickch dre- hadmi na vysvieten panormu mesta. Pozrieme si Termny Poet dn Osoba
vench stavieb na svete. Vystriedalo sa tu 24 cisrov aj Nmestie udu a mestsk mzeum, ktor sa
25.04. 02.05. 8 985 EUR
z dynasti Ming a Qing. Cisrska rodina v lete upred- pi najviou zbierkou starho nskeho umenia.
22.08. 29.08. 8 985 EUR
nostovala na bvanie vzdun dreven pavilny v Von as na nkupy. Transfer rchlovlakom Maglev
15.09. 22.09. 8 985 EUR
ndhernej prrodnej scenrii navtvime aj Letn na letisko, nvrat domov.

info@cksvet.sk | 0905 396 387


24 ZIA | dUBAj A SR LANKA

dUBAj A SR LANKA LUxUSN KoMBINCIA


SR LANKA
Minneriya
Idelna kombincia luxusu, poznvania a oddychu vhodn pre kohokovek! Zastvka v Dubaji,
DUBAJ mramorovej futuristickej metropole, kde vade naokolo uvidte bohatstvo a stavitesk spech.
Dambulla
Pinnawala Sigiriya
Vezmeme vs na ptne safari a na ple Perzskho zlivu. alej polette za vou korenia a chuou
Kandy pravho srlanskho aju, vychutnte si zelen scenrie, kolonilnu histriu a najposvtnejie
Nuwara
Colombo
Eliya budhistick pamiatky. Ostane nm as aj na pobyt pri mori. Odlet z Bratislavy!
Kalutara

VSTUPY V CENE PL KULTRNE PAMIATKY AJ PRE DETI

1. 4. DE | Odlet zBratislavy, veern prlet do 7. DE | Geografick stred Sr Lanky Dambulla 9. 10. DE | KALUTARA pobyt na pli. Vpr-
metropoly budcnosti. Dubaj - mesto, ktor vy- (UNESCO). Pozoruhodn jaskynn chrmy vyte- pade zujmu monos fakultatvnych vletov. Trans-
rstlo zpte. Prehliadka mesta obchodu. Modern san do ulovch skl. Hore po 340 schodoch k pia- fer na letisko vo veernch hodinch (odlet
mrakodrapy, ikonick vhad na hotel Burj Al tim skalnm jaskyniam s viac ako 150 sochami. 14 realizovan v skorch rannch hodinch)
Arab, zastvka na tradinom trhu s korenm, lt- metrov socha leiaceho Buddhu vytesan do skaly,
kami a zlatom. Uvidte najvie stavby sveta a za- najvsia plocha posiata mabami na celom svete. V 11. DE | Nvrat domov.
ujete modlitbu pri meite Jumeirah. Nahliadnete dedinke Matale plnej zhrad s ovocm akorenm
do nkupnho centra Dubai Mall. Cez Dubajsk spoznmeproces pestovania aspracvania korenia CENA zAhA: Medzinrodn letenka (odlet
ztoku vs preprav vodn taxi abra. Dobrodrun ako korica, kardamon, kurkume, vanilka, klineky... z Bratislavy!). Klimatizovan mikrobus. VDubaji
ptne safari - jazda 4 x 4 dpmi ptnymi dunami Prchod do poslednho krovskho mesta Kandy ubytovanie v 3* hoteli sraajkami.Poas okruhu na
a zpad slnka medzi bedunmi. BBQ veera voze. (UNESCO). Navtvime obchod shodvbom, vysk- Sr Lanke v 3* hoteloch s polpenziou, na pli v4*
Celodenn oddych na plach vPerzskom zlive. ate si typick srlansk odev? Veern predstavenie hoteli s polpenziou. Vstupy do pamiatok uvede-
Posledn de vDubaji non prelet do Colomba. Kandyjskch tancov ukonen dramatickm chode- nch v programe. Vystpenie tanenej skupiny.
nm po uhlkoch! Nvteva azda najposvtnejieho Sluby slovensky hovoriaceho sprievodcu poas
5. 6. DE | Naprie tropickou prrodou sa pre- budhistickho Chrmu Budhovo Zubu Dalada Ma- okruhu.
sunieme do srdca takzvanho Kultrneho troju- ligawa. Traduje sa, e pri kremcii Budhu okolo
holnka. Po ceste slon sirotinec Pinnawella, roku 540 p.n.l. boli vytiahnut jeho tyri zuby a jeden CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
najvie zariadenie svojho druhu na svete. Uvidme z nich priniesla na ostrov ukryt vo vlasoch indick izbu. Komplexn cestovn poistenie.
aj kpanie slonov? 70 dupajcich slonov sa presva princezn Hemamala.
k vzdialenej rieke. Mal slonat s kmen z ob- POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 370 EUR.
rovskch flia. Vstup na Leviu horu impozantn 8. DE | Krovsk botanick zhrada Peradenyia Vybavenie vstupnch vz (ETA formulr) 30 EUR/
skala Sigiriya pevnos voblakoch pokladan ndhern exotick rastlinstvo, jedinen gigantick dospel, deti do 12 rokov zdarma.
za smy div sveta ati sa 200 metrov nad ternom. figovnky ako ipaviln orchide, palmov avenue, gi-
. Prehliadka zvykov krovskho palca afresiek, gantick kokosy. Presun do najmalebnejej horskej VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
fantastick vyhliadka zvrcholovej ploiny. Zastavme oblasti Sr Lanky, znmej ako Mal Anglicko, kde cia realizcie zjazdu u od 6 osb.
sa vhabarana. Sksite si jazdu na slonoch? Ne- Briti nahradili kvov plante najlepmi ajovnkmi Termny Poet dn Osoba
mala by chba pri nvteve Sr Lanky (voliten). sveta. Scenrie ajovch plant, vodopdy, zbe-
16.04. 26.04. 11 1 270 EUR
Nvteva centra na vrobu tradinch masiek a v- raky s obrovskmi komi, nvteva tovrne na spra-
23.07. 02.08. 11 1 270 EUR
robkov z dreva. V Nrodnom parku Minneriya- covanie aju. Ochutnme prav cejlnsky aj a
12.11. 22.11. 11 1 270 EUR
ns ak atraktvne jeep safari! navtvime krsne mesto Nuwara Eliya.

info@cksvet.sk | 0905 396 387


SR LANKA | ZIA 25

SR LANKA KRoVSK doBRodRUSTVo


SR LANKA
Idelna kombincia poznvania a oddychu vhodn pre kohokovek! Va korenia, chu pravho aju,
Sigiriya Minneriya
zelen scenrie, kolonilna histria, najposvtnejie budhistick pamiatky, a predsa aj dostatok asu Dambulla
na pobyt pri mori. Akurtna vekos, a sasne obrovsk rozmanitos ostrova nm dovol ui si ho Pinnawala Polonnaruwa

naplno, a predsa komfortne a v pohodovom tempe! Kandy


Nuwara
Colombo
Eliya
Kalutara

VSTUPY V CENE PL VEK NOC AJ PRE DETI

1. 2. DE | Prlet do Colomba, transfer do srdca oboznmime sprocesom ich pestovania aspracva- 8. 11. DE | 100% relax vo vybranej plovej
takzvanho Kultrneho trojuholnka. Cestou nia. Podveer impozantn predstavenie kandyjskch destincii (oblas Kalutara/Bentota). Nvrat domov.
zastvka v sloom sirotinci v Pinnawale. Pri troche tanenkov vkostmoch a maskch, ukonen dra-
astia uvidme aj kadodenn kpanie slonov, o je matickm chodenm po uhlkoch! CENA zAhA: Medzinrodn leteck doprava
jedna znajzaujmavejch atrakci, ke sa 70 dupaj- (odlet z Bratislavy!). Doprava klimatizovanm mi-
cich slonov presva kasi 400 metrov vzdialenej rieke. 5. DE | Nvteva Kandy (poslednho hlavnho krobusom. Ubytovanie spolpenziou v 3* hoteloch
mesta sinhlskych krlov) sa nezaobde bez n- poas okruhu, na pli v4* hoteli. Vstupy do pamia-
3. DE | Vstup na Leviu horu impozantn skala vtevy chrmu Budhovho zubu, najposvtnejej tok. Vystpenie kandyjskej tanenej skupiny. Sluby
Sigiriya sa ti 200 metrov nad okolitm ternom. budhistickej pamiatky. Traduje sa, e pri kremcii slovensky hovoriaceho sprievodcu poas okruhu.
Tto pevnos voblakoch je pokladan za smy div Budhu okolo roku 540 p.n.l. boli z pohrebnej hranice
sveta. Prehliadka zvykov krovskho palca afresiek vytiahnut jeho tyri zuby, a prve jeden z nich pri- CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
dievenskch postv, fantastick vyhliadka zvrcholo- niesla ukryt vo vlasoch indick princezn Hema- izbu. Komplexn cestovn poistenie.
vej ploiny. Polonnaruwa sa stala krlovskm mes- mala. Krovsk botanick zhrady Peradenyia,
tom na konci 10. storoia. Dnes tu njdeme zachoval kde najlepie spoznte bohatstvo a rozmanitos POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 370 EUR.
zvyky palcov, svtyne a hlavne ndhern sochy. N- miestnej flry. Presun do horskej oblasti Sr Lanky, Vybavenie vstupnch vz (ETA formulr) 30 EUR/
vteva centra na vrobu tradinch masiek a vrobkov znmej ako Mal Anglicko. Prve tu nahradili Briti dospel, deti do 12 rokov zdarma.
z dreva. Presun do nrodnho parku Mineriya, zn- vetky kvov plante tmi najlepmi ajovnkmi
meho predovetkm poetnmi stdami slonov sveta. Nuwara Eliya malebn scenrie ajovch VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
ak ns atraktvne jeep safari! plant, zberaky sobrovskmi komi. Nvteva to- cia realizcie zjazdu u od 6 osb.
vrne na spracovanie aju staneme sa svedkami
4. DE | Geografick stred Sr Lanky - Dambulla. celho procesu aochutnme prav cejlnsky aj.
Jej pozoruhodn jaskynn chrmy sviac ako 150
sochami budhu vytesan do ulovch skl patria pr- 7. DE | Nrodn park hortonsk Planiny, na-
vom do zoznamu svetovho dedistva UNESCO. zvan aj Koniec sveta je chrnen zemie ty-
Vhlad zo skalnho masvu dotvra magick a spiri- pick svojim lesnm porastom, popretkvan Poet Diea do
Termny Osoba
tulnu atmosfru miesta. Korenie bolo dvodom, malmi potikmi, znme bohatou faunou aflrou. dn 12 rokov*
preo sa stala Sr Lanka vznamnm cieom prvch Scnick jazda vlikom na trase Ella-Haputale (vraj 19.03. 29.03. 11 1 270 EUR 749 EUR

objaviteskch ciest Eurpanov. Srlansk korica je najkraj vlakov sek na ostrove). Panoramatick 16.04. 26.04. 11 1 190 EUR 699 EUR

najkvalitnejia na svete. Dar sa tu aj kardamonu, kur- vhady, zastvka pri najvych vodopdoch ostrova 23.07. 02.08. 11 1 250 EUR 749 EUR

kume, vanilke, klinekom... v dedinke Matale sa 12.11. 22.11. 11 1 250 EUR 749 EUR
Bambarakanda vysokch a 241 metrov!
* pri ubytovan s 2 dospelmi

info@cksvet.sk | 0905 396 387


26 ZIA | MoNGoLSKo

Khovsgol
RUSKO

Moron

Therkiin
MoNGoLSKo V RI dINGISCHNA
Terelj
Tsagaan Tsetserleg Domov modrej oblohy a nekonench zelench pasienkov. Zelen more len obas preruia mal biele
Nuur Ulanbtr
Kharkhorin
fliaiky - stda oviec a jurty domcich pastierov. Krajina s rozlohou 30x vou ako Slovensko, ale iba
MONGOLSKO
Ongi
polovicou obyvateov. Cesta ns povedie z legendrnej pte Gobi a k modrej perle, jazeru Khovsgol.
Vychutnajte si plnmi dkami nekonen slobodu medzi nebom a zemou, a v tulnch bielych jurtch
Bayanzag
zas povestn nomdsku pohostinnos.
Khongorin Els
Dalanzadgad

VSTUPY V CENE FESTIVAL NRODN PARKY MONOS RYBOLOVU

1. 2. DE | Odlet zEurpy do Ulanbtaru. zuu Khiid, ohranienho 108 stpami. Pokrao- Nocah vhoteli, pomal adaptcia na eurpske po-
V budhistickom kltornom komplexe Gandan vanie do mesteka Tsenker, preslvenho hor- mery zana. Nvrat domov.
Khiid ns okuje mnostvo holubov. Pozrieme si cimi pramemi, v ktorch si oddchneme aj my.
najvznamnej zchrmov, zasvten bohyni dlho- alej do nrodnho parku Therkiin Tsagaan CENA zAhA: Medzinrodn leteck dopravu,
vekosti. Nmestie Dingischna sbudovou par- Nuur (Vek biele jazero), vystpime na sopen 2x miestny prelet. Furgon stm najlepm ofrom,
lamentu. Prv ochutnvka miestnych mongolskch kuel Khorgo Uul s vyhliadkou na okolie. lo na jazere Khovsgol. Ubytovanie v3* hoteli sra-
pecialt dte si khusuur, khorkhog aleb buuz? ajkami (3x), v jurtch domcich spolpenziou (2x)
9. 11. DE | al zvrcholov zjazdu, jazero a v kvalitnch jurtovch hoteloch s raajkami
3. 4. DE | Prelet do Dalanzaghadu, vstupnej Khovsgol. Miestni obyvatelia ho nazvaj aj mo- (9x).Vstupn do nrodnch parkov, pamiatok
brny do pte Gobi. Nasadme do nho fur- drou perlou, asvojou ndherou bez problmov kon- amze. Predstavenie tradinho folklru. Sluby
gona,pokraujeme kmalebnmu kaonu yoliin Am, kuruje svojmu viemu bratovi, Bajkalu. Loou slovensky hovoriaceho sprievodcu, sluby miest-
v ktorom sa dr sneh aj vlete! Poksime sa vystpi sa dostaneme a k prameom Khar-Us uprostred nych sprievodcov poda potreby.
na vrchol najvyej duny Khongorin Els. Nocah zpadnho brehu jazera. Absoltne ticho.
v hosovskej jurte udomcich autentick zitok! CENA NEzAhA: Stravu okrem vyie uvede-
12. 13. DE | Naadam, naadam, naadam... nej. Prepitn pre vodia (nepovinn). Komplexn
5. DE | Prekrsne erven tesy Bayanzag. najv festival Mongolska, festival discipln pra- cestovn poistenie.
Krtky trek ervenm dolm apresun na sever, ku vch chlapov zpasenie, lukostreba, konsk do-
kltoru Ongi. Pri istkch vroku 1939 tu bolo za- stihy. Veobecn veselie, naden povzbudzovanie POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 385 EUR.
vradench vye 200 mnchov azbudov ostal zacho- arituly oblievania koov vodkou. Letecky do Ulan-
van len zlomok. Nocah vtakzvanom jurtovom ho- btaru a pokraovanie do nrodnho parku Terelj. UPOzORNENiE: Monos predenia pobytu ofan-
teli. Na vber s izby vdouble, twin aj triple jurte :) Prekrsne alpsk scenrie achvatn skaln zo- tastick rybaku subytovanm vplne vybavenej chate
skupenia obrovsk korytnaka sa stala symbolom (zrube) pri rieke plnej lososov a pstruhov. Slovensky
6. DE | Nron presun do Karakorumu, bva- parku. Nocah vjurtovom hoteli. hovoriaci personl! Cena pre 4 osoby na 5 dn:
lho hlavnho mesta Dingischnovej re. Zasta- 250 EUR/osoba. Ostatn monosti na vyiadanie.
vme uznmych nho ofra typickej nomdskej 14. 16. DE | Nvteva Dingischnovho
rodiny, ktor ije z chovu oviec, kz, kon a jakov. Po- parku so sochou legendrneho vladra vnadivot- VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
vieme si, ako kouj a preij v krajine bez stromov. nej vekosti. Nvrat do Ulanbtaru, as na nkup cia realizcie zjazdu u od 5 osb.
poslednch suvenrov. Na veeru tie najlepie
Termny Poet dn Osoba
7. 8. DE | Prehliadka chrmovho komplexu steaky, ak si viete predstavi. Ukonme n vlet
29.06. 14.07.* 16 2 290 EUR
prvho budhistickho kltora krajiny, Erdenee vtle tradinej mongolskej zbavy vkaraoke bare?
* mongolsk festival Naadam

info@cksvet.sk | 0905 396 387


MARoKo | AFRIKA 27

PANIELSKO
Stredozemn
MARoKo MAGICK A VNIMoN Atlantick
ocen
more

Meknes
Maroko krajina dvoch krajn. Sever vs okzli arabskm svetom, juh vm ukradne dych berberskou Fes
Casablanca
Rabat Ifran
exotikou. Atlasom rozdelen podnebie ns prevedie od rodnch zelench konn a po rozplen
plne Sahary. Kriovatka civilizcii, znma svojou skvostnou architektrou, vm nedovol vydchnu. MAROKO

Pripravte sa na nekonen pohostinnos, jedlo, ktor nepozn so (a nechba mu), farebn trhy, Marak
Erfoud
v ktorch sa stratte a arov kultru, v ktorej je mtov aj npojom vhodnm na vetky prleitosti. Ouarzazate

ALRSKO
VSTUPY V CENE KULTRNE PAMIATKY VEK NOC

1. DE | Odlet zEurpy, prlet do Casablanca, stavme vifrane, prejdeme cez ndhern dolie nami vystriedaj tanenci, muzikanti arozprvai,
modernej metropoly apriemyselnho centra. Prepy- Ziz, nespoetn mnostvo berberskch osd apri a km ich plne nenahradia jedlom preplnen
chov mrakodrapy obkolesuj chudobn medinu. Erfoude dorazme knajvm marockm dunm stnky. Tu sa star tradin Maroko stretva smo-
Uvidme meitu Jeho Velienstva Hassana II, nmes- Sahary. Vlet na dpoch do pte. Top zitok z dernm. Marak urite patr kmestm, ktor treba
tie Mohameda V. aj nmestie Spojench nrodov. ptnej romantiky. Todra putovanie cez 200 me- vidie aspon raz za ivot. Navtme vodn ndr Me-
trov hlbok kaony. Udolie Dades, vktorom sa pe- nara, prekrsne dekorane zdoben palc Bahia pa-
2. DE | Rabat zelen mesto, administratvne stuj tiscky ru na vrobu parfmov a ruovej triaci bvalmu vekovezrovi anekropolu saadskych
centrum ahlavne sdlo kra. Pevnos Kasbah des kozmetiky. Ourzazate navtvime kasbu Taourirt sultnov. Fakultatvne monos nvtevy zahrady
Oudaa, Hassanova vea,meita amauzoleum Mo- patriacu kontroverznmu marockmu paovi Tha- Majorelle, kde si pripomenieme slvneho Yves
hameda V. Presunieme sa do nealekho Mek- mimu el Glaoui. Filmov tdi v Ouarzazate. Uni- Saint-Laurenta. Nvrat do Eurpy.
nesu, nazvanho taktie Marock Versailles. ktne prirodn scenrie a neustle slnen poasie
Uvidme jednu znajkrajch brn, Bab el Mansour, robia z Ourzazate raj pre filmrov. CENA zAhA: Medzinrodn leteck doprava,
nmestie Place el Hedime ako aj krovsk mau- transfer BA-letisko-BA. Doprava klimatizovanm
zleum a stajne. Cestou do Fesu sa zastavme aj 7. DE | At Benhaddou ksar zahrujci mikrobusom. Ubytovanie v 4* hoteloch spolpenziou.
vposvtnom Moulay idriss tu sa datuje zaiatok vsebe mnostvo zachovanch pevnost kasieb, roz- Vstupy do pamiatok (okrem vntra vekej meity v
marockho islmu apri nealekch rmskych rui- prestierajci sa uprostred mesanej krajiny predsta- Casablanca). Vlet do pte. Sluby slovensky hov-
nch Volubilis. vuje dokonal pohad na juansk predsaharsk oriaceho sprievodcu, miestnych sprievodcov.
architektru. Mesto, ktor sa svojou monumentalitou
3. 4. DE | Strati sa vpovestnch ulikch me- zapsalo do Svetovho dedistva UNESCO. Uniktny CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
diny vo Fze? Nie je ni jednoduchie. Prve preto zhluk kasieb a domov vytvra neopakovaten atmos- izbu. Komplexn cestovn poistenie.
si tento labyrint zkych uliiek prejdeme vetci spo- fru v snmkach Budha, Kleopatra, Hra o trny,
lone. V prvom marockom hlavnom meste sa nach- Mmia, i Sedem rokov vTibete. Po prehliadke sa POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 250 EUR.
dza aj kolska vzdelania najstaria univerzita na vydme najvyie poloenm horskm prechodom Prepitn pre miestneho sprievodcu a ofrov
svete Al-Karaouine. Navtvime aj medresu Bou Tizi nTichka (2260 m.n.m.) do Maraka. 40 EUR (platba v hotovosti na mieste).
Inania, a remeselncke dielne, sksime zjednva.
Mnostvo farieb avn, ale aj zapchvanie nosa za- 8. - 9. DE | Marak, dokonal aro orientu VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
ijeme vslvnych garbiarniach Chouara. farebn trhy, poulin divadl, honosn palcov
Termny Poet dn Osoba
monumenty. Energia nmestia Djemaa el Fna vs
26.03. 03.04. 9 845 EUR
5. 6. DE | Od zelench koniarov Fsu cez plne zhltne. Zaklnaov hadov avysmiatych preda-
10.09. 18.09. 9 745 EUR
lesy Atlasu a po nerodn kamenist hamdy. Za- vaov spomaranovou avou spribdajcimi hodi-

info@cksvet.sk | 0905 396 387


28 AMERIKA | 10 NAj jUNEj AMERIKY

10 NAj jUNEj AMERIKY


BRAZLIA
Lima Cuzco
Nechajte sa okzli tm najkrajm z Junej Ameriky! Sochu Krista Spasitea v brazlskom Riu
Puno a posvtn miesto Inkov Machu Picchu, dva novozvolen divy sveta. Vodopdy Iguaz, neuveritench
La Paz BOLVIA
275 kaskd s titulom prrodn div sveta. Prvlastok naj vak patr aj mestm La Paz, Buenos Aires,
i jazeru Titicaca. Toto vetko a ete ovea viac sa d s nami zvldnu za necel 3 tdne!
Rio de
ARGENTNA Janiero
Iguaz

Buenos
Aires FESTIVALY NRODN PARKY PL KULTRNE PAMIATKY

1. 2. DE | Prlet do hlavnho mesta Peru. 8. 10. DE | Vlet loou na isla del Sol, kde 16. 19. DE | V brazlskej metropole samozrej-
Lima, Mesto krov sa dnes sa rad medzi 5 naj- sa poda legendy zrodilo slnko a boli stvoren Inkovia. me neobdeme slvnu sochu Krista (al novodob
vch metropol celho kontinentu. Prechdzka Prehliadka chrmu Chincana. Pre zdatnejch je pri- div sveta), ktor objma mesto z vrchu Corcovado.
historickm centrom, ktor je zapsan do zoznamu praven 9 kilometrov prechod ostrovom vo vke Lanovkou sa vyvezieme na Cukrov homou, aby
svetovho kultrneho dedistva UNESCO. Ubytu- cca 4 000 m.n.m. sndhernmi vhadmi. Presun do sme sa pokochali chvatnm vhadom na sn naj-
jeme sa v krsnej tvrti Miraflores nealeko prome- La Paz. Nvteva multietnickej tvrte Los Andes aj krajie mesto sveta. Nevynechme ani futbalov ta-
ndy s vyhliadkou na Pacifik a jeho ple. akali by Trhu arodejnc. Kostol sv. Frantika postaven v pe- din Maracana, kde sa hralo finle majstrovstiev sveta
ste prve tu tak mnostvo paraglajdistov? Fakulta- cilnom Andeskom baroku s indinskym vplyvom. vo futbale 2014. Na zver ns akaj pln 3 dni po-
tvne monos letu kzhadnm obrazcom Nazca. Ohromujca vyhliadka Killi Killi na najvyie poloen hodiky, oddych na pli, ovocn koktejly a mono aj
mesto sveta abizarn tvary Mesanho dolia. Al- trochu vnivej samby... a letme domov.
3. 5. DE | Leteck presun do Cuzca, hlav- ternatvne (fakultatvne) monos zjazdu na horskch
nho mesta Inkskej re. Insk Chrm Coricancha bicykloch a do amazonskej dungle po kedysi naj- CENA zAhA: Medzinrodn leteck dopravu,
kilometre kamennch mrov kedysi pokrytch zla- nebezpeejej ceste sveta vedcej do Coroica. transfer BA-letisko-BA. tyri miestne prelety. Vetka
tom dodnes ohromuj nvtevnkov. Ruiny monu- doprava vlastnmi mikrobusmi, prpadne taxky, vlak
mentlnej pevnosti Sascayhuamn. Dte si chichu, 11. 13. DE | Letecky do Buenos Aires, hlav- do Aquas Calientes, plavba loou na jazere Titicaca
posvtn npoj? Ollantaytambo masvne zvyky nho mesta Argentny. Prehliadka najznmejch z- arieke Paran, vlet do pampy vrtane obeda. Uby-
inkskej architektry a krsny vhad k tomu. Pano- kut mesta prezidentsk palc Casa Rosada, tovanie vkvalitnch hoteloch (zodpovedajcich kate-
ramatickm vlakom a do Aguas Calientes, vcho- Mjov nmestie a ppeova katedrla. Peia zna grii min. 3-4*) sraajkami. Na Copacabana 4* hotel
dzieho bodu pre najvie perunske dobrodrustvo Florida a biely obelisk, pestrofarebn Caminito sp- spolohou blzko ple. Sluby slovensky hovoriaceho
a zhadu! Na svitan je Macchu Picchu, krovsk zujcimi tanenkmi (veer ich mete vidie vhor- sprievodcu, miestni sprievodcovia poda potreby.
a kultov sdlo re Slnka vlone hr najmagickejie. cej tango show), Maradonov tadin Boca Juniors
Miesto straten a znovuobjaven 140 stavieb acintorn shrobom slvnej Evity. Vyhliadkov plavba CENA NEzAhA: Fakultatvne vlety. Vstupn
v klasickom inkskom architektonickom tle, po rieke Paran, spojen s nvtevou Mzea mat, na karnevalov prehliadku (v jarnom termne).
chrmy, parky, rezidencie, obrann toisk popre- ktor miestni obyvatelia popjaj stakou samozrej- Vstupy do pamiatok amze. Prplatok za jednol-
pjan kamennmi chodnkmi a schodiskami. Jedi- mosou, ako my vodu. Mimoriadne zaujmav vlet kov izbu. Komplexn cestovn poistenie.
nen atmosfra a fascinujce pohady. do pampy s nvtevou typickej udovej usadlosti
nm umon spozna folklr a ivot gauov. Tu pre ns POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 590 EUR.
6. 7. DE | Celodenn presun do perunskeho ugriluj aj prav argentnske steaky! Miestne odletov taxy (spolu cca 25 USD).
hlavnho mesta folklru, Puna. iadna nuda to
vak nebude! Cestou zastavme v mesteku Anda- 14. 15. DE | Nvteva najvieho systmu VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
huaylillas a obzrieme si ruiny Racchi. Ochutnte al- vodopdov na svete, vrcholn zitok! 275 kaskd cia realizcie zjazdu u od 8 osb.
iu miestnu pecialitu peen mora? Po zdolan vodopdov iguaz sa oprvnene rad k prrodnm
horskho sedla vo vke 4 300 m.n.m. dorazme divom sveta. Brazlska strana nm ponkne dychvy- N TiP: Monos absolvova len as zjazdu na
k Titicaca, najvyie poloenmu jazeru s funknou rajcu panormu, z argentnskej sa k nim dosta- trase BuenosIguazRio (10 dn), 2 230 EUR.
lodnou obchodnou dopravou na svete. Tu maj aj neme na dosah. Pohad do tzv. Diablovej tlamy je
Termny Poet dn Osoba
najlepie lamie steaky! Plavba loou k plvajcim absoltne monumentlny! Transfer na letisko a pre-
29.01. 16.02. 19 3 370 EUR
ostrovov kmea Uros. Presun do Copacabana let do Rio de Janeira. Veer u oddychujete s chla-
pozor, toto mesto sa nachdza vBolvii! denm drinkom na slvnej pli Copacabana. 02.11. 20.11. 19 3 370 EUR

info@cksvet.sk | 0905 396 387


NICARAGUA KoSTARIKA - PANAMA | AMERIKA 29

NICARAGUA KoSTARIKA PANAMA S


NIKARAGUA

Managua
Exotick miesta a zvierat, ktor na Vs nepozeraj len zo zbierky znmok vo Vaom albume. Granada
Ometepe
Nicaragua si Vs zska milmi umi, kolonilnou histriou a kultrou v Granade a ostrovom Ometepe Los Chiles

Sarapiqui
s dymiacimi sopkami. Zaijeme exotick plavby pralesom Kostariky, kde bud na dosah pestrofarebn La Fortuna
KOSTARIKA
vtky, zvedav opice a na snmke sa Vm zazub krokodl. Zavedieme Vs do stredoamerickho raja Puerto Viejo
Bocas
del Toro Panama
de Talamanca
v Bocas del Toro a navtvime Panamsk prieplav.
PANAMA

NRODN PARKY PL

1. 2. DE | Odlet zEurpy domesta Managua. 9. DE | Puerto Viejo de Sarapiqu (Sarapi- starho kolonilneho mesta Casco Viejo. Zlat kli-
Hne sapresunieme do Granady, jednho z naj- qu), oblas povaovan za jednu z najkrajch v Ko- nec programu nvteva Panamskho prieplavu
starch miest celej Ameriky. Je skutonou perlou - starike a op nechba monos adrenalnovch - megadielo, ktor spja dva oceny a je dlh 80 km.
historick centrum, katedrla, kltor San Fran- aktivt. Krtka prechdzka daovm pralesom re- Toto franczsko-americk dielo bolo vytvoren, aby
cisco, kultrny palc. Prevezieme sa na lokch zervcie Tirimbina. Je tu o obdivova bannov- sa skrtila cesta z Atlantickho do Tichho ocenu.
okolo niekokch z 360 ostrovekov na jazere nkov a kakaovnkov plante, op neskutone Lode tak nemusia oboplva cel Jun Ameriku, o
Lago de Nicaragua, ktor s sopenho pvodu. lkav fauna a flra pri rieke Sarapiqu, vodopdy, by in predstavovalo 13 tisc kilometrov a 60 dn na-
Navtvime znme miestne trhy. motlia farma. Urite sa radi zastnte procesu v- vye. Rone nm preplva vye 12000 lod. Po-
roby aochutnvania okoldy. sledn potulky mestom a odlet domov.
3. 5. DE | Plavba na ostrov Ometepe. Jeho
nzov je odvoden z jazyka pvodnch obyvateov 10. 11. DE | Presun do Puerto Viejo de Sa- CENA zAhA: Medzinrodn leteck dopravu,
Ome (dve) a Tepetl (hora). Len o sa n trajekt lamanca (Puerto Viejo), oddych alebo norchlo- transfer BA-letisko-BA. Miestny prelet Bocas del
pribli k ostrovu, ak ns dych vyrajci pohad vanie na karibskom pobre znmom prekrsnymi Toro - Panama City vrtane letiskovch poplatkov.
na jeho dve sopky - aktvna Concepcin aspiaca plami s kritovo istou vodou a kokosovmi pal- Vetka doprava vlastnmi mikrobusmi, prpadne ta-
Maderas. Odhodlte sa vystpi na ne? Navtvime mami. Navtvime morsk rezervciu Cahuita, kto- xky, trajekt z/na ostrov Ometepe. Ubytovanie vkva-
mzeum miestnej predkolumbovskej kultry. Medzi rej hlavnou lohou je ochrana najvieho a jednho litnch hoteloch a lodge zodpovedajcich kategrii
almi atrakciami s Punta Jesus Maria a lagna z mla zachovanch kostarickch koralovch tesov. 3* s raajkami (okrem da preletu do Panamy,
Ojo de Agua. Presun na hranin prechod sKos- Njdeme tu mangrovov porasty a pobren tro- skor rann let). Vlet, plavba loou a vstup do n-
tarikou do najzelenej krajiny sveta, pokraujeme pick daov prales. Op sben zvierat ako rodnho parku Cao Negro a vlet do Cahuita.
cez jazero Arenal a do La Fortuna. opice, leochody, psavce, nosle, plazy... Sluby slovensky hovoriaceho sprievodcu, miestni
sprievodcovia poda potreby.
6. 8. DE | V La Fortuna hne njdeme zopr 12. 14. DE | Na obzore Panama. Prejdeme
kostarickch naj - priehrada asopka Arenal. M- cez hranice a zavedieme Vs do provincie Bocas CENA NEzAhA: Fakultatvne vlety. Vstupy do
ete si poia bicykle alebo kone a objavova krsy del Toro, sostrovie 7 ostrovov, ktor sa svojou pamiatok aatrakci. Prplatok za jednolkov izbu.
okolia ako 70m dlh vodopdy, farmu motov, i krsou rad do zoznamu Najcelej Strednej Ame- Komplexn cestovn poistenie. ESTA vzum.
vyska mnostvo fakultatvnych atrakci: tepl k- riky. Ak m niekto zujem strvi exotick dovo-
pele, rafting, zip-lining - dte sa nahovori na jazdu lenku na tropickom ostrove, Bocas nikoho POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 550 EUR,
alebo skoky na kilometer dlhom lane? Pod Vami len nesklame. Regin je to nadmieru pestr: svahy Cor- vza do Nicaragui na mieste 10 USD, hranin po-
hlbok dolina... Poas pobytu v La Fortuna sa vybe- dillera, karibsky pohodovo psobiace ostrovy platok pri odchode z Nicaragui a Kostariky (spolu
rieme na vlet do nealekho daovho pralesa aple, hust pralesy, kde ete ij pvodn kmene cca 10 USD).
Cao Negro. Plavba loou - safari v jednom z bio - domorodho obyvatestva. U nad nim neprem-
sfricky najbohatch miest na kontinente. Pozoro- ajte, len dovolenkujte! VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
vanie vtkov, z ktorch mnoh s ohrozen. Ako
sme u sbili, budete mc zaostri vae fotoaparty 15. 17. DE | Skor rann let to Panama City.
na asn zvierat ako opice, leochody, aligtory, Rozlka so Strednou Amerikou vo vekom tle. Mo-
Termny Poet dn Osoba
kajmany, jatery, korytnaky... Presun do Puerto dern mesto, ktor vs prekvap svojimi mrako-
07.05. 23.05. 17 2 995 EUR
Viejo Sarapiqu okolo ovocnch plant. Pestuj drapmi. Pohadom na ich siluetu ana kolonilny most
sa tu pomarane, kokosy, yuka, papja a anans. Las Americas sa mete pokocha zo zachovalho 17.11. 03.12. 17 2 995 EUR

info@cksvet.sk | 0905 396 387


30 AMERIKA | PERU BoLVIA - CHILE

EKVDOR

PERU
PERU A BoLVIA INKoVIA A SoN P
Ako stavali Inkovia tak dokonal stavby? Teri je vea. Ak je t vaa? Prte spozna straten mesto
Lima
BRAZLIA Inkov - Machu Picchu, zhadn obrazce v Nazce a hlavn mesto inkskej re Cuzco! Zoznam
Cusco
Copacabana fascinujcich miest nekon. Pridme jazero Titicaca, plvajce ostrovy Uros, legendrny Ostrov slnka,
Nazca Puno miesto zrodu Inkov, cestu smrti v Coroicu a najviu son p sveta Salar de Uyun. Dozviete sa o
La Paz
BOLVIA
Sucre genocde indinov v bani v Potos. Na zver perk Bolvie - mesto Sucre.
Potosi
Uyuni

CHILE
PARAGUAI
NRODN PARKY KULTRNE PAMIATKY

1. 2. DE | Prlet do mesta krov Lima. Titicaca, najvyie poloenho splavnho jazera na striebro a dolo tu ku genocde indinov. ak
Prechdzka historickm centrom, Plaza de Armas, svete (3 821 m.n.m.). Plavba k plvajcim rkoso- prcu im pomhala zvldnu koka. Presun do Sucre.
arcibiskupsk palc, katedrla a kostol sv. Frantika. vm ostrovom kmea Uros. Presun do Copaca-
Ubytovanie v tvrti Miraflores nealeko promendy. bana sme v Bolvii! 14. DE | Biele mesto tudentov Sucre. Kolo-
Monos letu k zhadnm obrazcom Nazca. nilnu histriu uvidte na kadom kroku. Krsne
8. 10. DE | Preskmame jun stranu Titicaca. budovy, mil udia v pestrofarebnch odevoch
3. 4. DE | Leteck presun do Cuzca, hlavnho Loou na isla del Sol, kde sa poda legendy zrodilo a mnostvo kostolov prerobench na koly. Dte si
mesta Inkskej re. chvatn inksk Chrm Cori- slnko a Inkovia. Prehliadka chrmu Chincana. Pre erstv ds, peen jahacinku a polievku od in-
cancha kilometre mrov kedysi pokrvalo zlato, zdatnejch 9 km prechod ostrovom v 4 000 m.n.m. dinky na trhu?
dodnes ohromuj nvtevnkov. Monumentlna pev- Presun do La Paz, najvyie poloenho mesta
nos Sacsayhuamn, kpele Tambo Machay, sveta. Trh arodejnc, kostol sv. Frantika s indin- 15. 16. DE | Cesta sp do Eurpy. Prlet
skaln komplex Quenko s amfitetrom a Puca Pu- skym prvkami, vyhliadka Killi Killi. Bizarn tvary domov.
cara alias erven pevnos. Dte si kvasen kuku- Mesanho dolia. Fakultatvne monos zjazdu na
rin npoj - chicha? Na vkov chorobu zanite bicykloch po kedysi najnebezpenejej ceste sveta CENA zAhA: Medzinrodn letenka, transfer BA-
uva kokov lstky. Vlakom z Ollantaytambo cez do dungle v Coroicu. Njdeme kokov plante letisko-BA. Prelety: Lima-Cuzco, La Paz-Uyuni vrtane
dolie Urubamba do Aguas Calientes. A odtia u na okraji daovho pralesa? letiskovch poplatkov. Doprava mikrobusmi, taxkmi,
k najviemu perunskemu dobrodrustvu! vlak do Aquas Calientes, plavba na Titicaca. Ubytova-
11. DE | Prelet do Uyuni. Vyvrcholenie programu nie v 3* hoteloch s raajkami. Slovensky hovoriaci
5. DE | Skoro rno cesta autobusom na Machu - Salar de Uyuni (3650 m.n.m.). Pvodne dno ja- sprievodca, miestni sprievodcovia poda potreby.
Picchu. Na svitan je posvtn kultov sdlo re zera Ballivin, dnes biela son p s fotogenickmi
Slnka najmagickejie. Miesto straten a znovuob- kpkami vyaenej soli. Po ceste cintorn vlakov a os- CENA NEzAhA: Fakultatvne vlety. Vstupy do
javen 140 stavieb v inkskom architektonickom trov Incahuasi s obrovskmi 10-12m vysokmi kak- pamiatok a mze. Prplatok za jednolkov izbu.
tle. Jedinen atmosfra a fascinujce pohady. tusmi. Pohad na p zhora. Nocah v Uyuni. Komplexn cestovn poistenie.
Nvrat do Cuzca.
12. 13. DE | Presun do Potos (UNESCO). POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 530 EUR.
6. 7. DE | Celodenn presun autobusom do Zbadte podobnos s naimi banskmi mestami? Miestne odletov taxy (cca 25 USD).
Puna. Dme si najlepie lamie steaky alebo pecia- Prehliadka Mincovho domu a kostola San Lo-
Termny Poet dn Osoba
litku peen mora! Zastvka v mesteku Andahu- renzo. Dozvieme sa v akch neudskch podmien-
29.01. 13.02. 16 2 750 EUR
aylillas, obzrieme si ruiny Racchi. Po zdolan kach dodnes pracuj banci v bani Cerro Rico. Za
02.11. 17.11. 16 2 750 EUR
horskho sedla (4 300 m.n.m.) dorazme na breh dobyvateskch ias bola najvou baou sveta na

info@cksvet.sk | 0905 396 387


BUENoS IGUAZ RIo | AMERIKA 31

BUENoS, IGUAZ, RIo VYdAREN TRIo Bolivia

BRAZLIA

Buenos Aires, hlavn mesto striebornej krajiny, tango a steaky. Najv systm vodopdov sveta PARAGUAI
Iguazu Rio de
v Iguaz - to muste vidie, a dokonca 2x! Z argentnskej aj z brazlskej strany. Jedno z najkrajch Janeiro

miest sveta, Rio de Janeiro. Kristus stojaci nad mestom na hore Corcovado, neopakovaten vhady
z Cukrovej homoly, rytmy samby, oddych na pli Copacabana a lahodn caipirinha. Vskutku vydaren ARGENTNA
URUGUAI
Buenos
trio! Aires

NRODN PARKY KULTRNE PAMIATKY FESTIVAL PL

1. 4. DE | Letecky do Buenos Aires, hlav- tvne). De zakonme vDiablovej tlame, ako na- Lapa, kde to ije rytmom samby. Tu je tie Aque-
nho mesta Argentny nazvanej poda striebra zvaj domorodci najslvnejiu as vodopdov. duto da Carioca, znmy ako Arcos da Lapa - ak-
njdenho dobyvatemi. Prehliadka mesta pre- Ohromnm kaonom v tvare U, sa kad sekundu vadukt, ktor spoiatku slil na prenos vody z rieky
zidentsk palc Casa Rosada, kde z balkna hovo- valia tisce litrov vody. Nevyfote si cel film ;-). Ne- Carioca do centra mesta. ak ns pohodika a od-
rila k udu milovan Evita, Mjov nmestie chajte si nejak snmky aj na al de na brazlsku dych na pli Copacabana, ovocn kokteily
a ppeova katedrla, Avenida 9. de Julio, so 16 stranu, kde sa po 1500m dlhch ploinkch do- a mono aj trochu vnivej samby... a letme domov.
jazdnmi pruhmi najiria na svete, v jej strede stoj stanete a dolu, pod vodu padajcu z diablovej
obelisk. Pestrofarebn ulika Caminito, kde sa tlamy, pri ktorej ste de predtm stli. Neuveritene CENA zAhA: Medzinrodn leteck doprava.
vonku tancuje tango, bez ktorho si Argentnu ne- siln predstavenie na zver! Vae rann esy Miestny prelet Buenos Aires Iguaz, amedzin-
vieme predstavi. Veer mete zai horcu tango ostan navdy zmyt vIguaz. Poobede fakultatvne rodn prelet Iguaz Rio de Janeiro. Transfer BA-
show (fakultatvne). tadin Boca Juniors, na kto- do vtiehoparku k pestrofarebnm papagjom. letisko-BA, vlet loou v zlive vParaty, doprava
rom debutoval Diego Maradona acintorn v tvrti La Nemete predsa ods z Brazlie a nevidie tu- klimatizovanm minibusom a prleitostn doprava
Recoleta s hrobom Evity. Plavba po rieke Paran, kana! Pre pohad na vodopdy z vtej perspektvy metrom v metropolch. Ubytovanie v 3* hoteli s ra-
spojen s nvtevou zaujmavho Mzea mat. N- monos preletu vo vrtunku (nie je v cene). Trans- ajkami. Vstupy na Crista, Cukrov homolu a do
vteva typickej farmy vpampe nm pribli folklr fer na letisko v Iguaz a prelet do Ria de Janeira. oboch nrodnch parkov v Iguaz. Sluby slovensky
a ivot gauov argentnskych kovbojov. Ugriluj hovoriaceho sprievodcu.
nm prav argentnske steaky! 7. 10. DE | V brazlskej metropole neobdeme
slvnu sochu Krista, ktor objma mesto z vrchu CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov izbu.
5. 6. DE | Prelet do iguaz a nvteva naj- Corcovado. Lanovkou sa vyvezieme na Cukrov Komplexn cestovn poistenie. Fakultatvne aktivity
vieho systmu vodopdov na svete. Leia na homou, odkia sa pokochme chvatnm vha- (plavba pod vodopdy, vstup do vtieho parku).
hranici medzi Argentnou a Brazliou. Nzov Iguaz dom na sn najkrajie mesto sveta. Pochutme si
v domorodom jazyku znamen vek voda. 275 vo- na brazlskej kvike vmalebnej kaviarni aprejdeme POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 590 EUR.
dopdov je prvom oznaovanch ako nov prrodn sa centrom mesta, vystpime po slvnom schodisku
div sveta. Poas obdobia daov vodopdmi denne umelca Selarona, ktor vyuila aj kapela U2 do VEKOS SKUPiNy: Maximlna 16 osb. Garan-
preteie 12 750 kubickch metrov vody za se- svojho klipu. Tvor ho 250 schodov, ktor s pokryt cia realizcie zjazdu u od 8 osb.
kundu. My zaneme nvtevou vodopdov na ar- viac ne 2 tisc dladicami zo 60-tich krajn. Pre-
gentnskej strane, kde ich uvidte zblzka. Je ich jdeme si nmestie Cinelandia, navtvime star
Termny Poet dn Osoba
naozaj vea, s prendhern a budete st nad nimi, cukrre Colombo anazrieme do nezvyajnej Mo-
07.02. 16.02. 10 2 230 EUR
pod nimi, pri nich akto chce, me sa ich dotkn dernej katedrly. Vstpte, uvidte, toto miesto m
11.11. 20.11. 10 2 230 EUR
- priplavi sa pod ne premoi sa do nitky (fakulta- svoje aro. Veer vs nahovorme na nvtevu tvrte

info@cksvet.sk | 0905 396 387


32 AMERIKA | EKVdoR A GALAPGY

EKVdoR A GALAPGY RAZ ZA IVoT


Otavalo
Mal krajina v tvare srdca, leiaca na rovnku so sradnicami 000 by sa geografickm zloenm a
Baltra Quito
bohatou indinskou kultrou dala povaova za zmeneninu celej Junej Ameriky. tyri odlin
Cotopaxi

Isabela
Puerto
Ayora
Lagna
Quilotoa Amazon
geografick asti Ekvdora, dobrosrden udia, dymiace sopky, zvierat na Galapgoch, ktor sa nikdy
Floreana Lodge
EKVDOR v Napo nenauili b loveka, si vs navdy zskaj.
Guayaquil

Baos
VSTUPY V CENE NRODN PARKY EXKLUZVNY ZITOK

1. 2. DE | Odlet zEurpy, pristvame vQuite, ete fakultatvne vyska zlaovanie kaonu rieky Perla (isabela). Exkurzie, portov aktivity, turis-
v 2850m.n.m. ak ns menej kyslka, ale oto bo- alebo preletie ponad hlbok dolie na zip line. Na- tika po lvovch poliach s opunciami, pozorovanie
hat program. Lanovkou nad mesto, ktormu vtvime Diablovu tlamu, obrovsk vodopd, vtkov aza doplatok potpanie, surfovanie, plachte-
vldnu dve sopky Guagua a Rucu Pichincha. spoza ktorho sa ete nikto nevrtil such. nie akayaking vPacifiku. Podmorsk ivot na Gala-
Prekrote rovnk v Mitad del Mundo, kadou pgoch je jednm z najuniktnejch na celom svete.
nohou na inej pologuli! Podar sa vm postavi su- 7. 9. DE | Amazonsk prales trojdenn
rov vajko na klinec? Nvteva najvieho histo- pobyt splnou penziou. Plavba dungou s indin- N TiP: Monos plavby na Galapgoch na jachte.
rickho centra vcelej Junej Amerike. skym sprievodcom. Zaujeme krik papagjov, ok- Bliie informcie vCK.
peme savrieke spiraami auvidme svietiace oi
3. DE | Otavalo - autentick zitok na trhovisku kajmana anon ivot hmyzu. Budeme ma astie CENA zAhA: Medzinrodn letenka, transfer
prinesie prv ozajstn kontakt sdobrosrdenmi po- na opice, korytnaky i sladkovodn delfny? Indini BA letisko BA. Ubytovanie vkvalitnch 3* ho-
tomkami Inkov. Naute sa pr slov ich indinskeho kmea Waorani ns nauia striea z fkacej teloch sraajkami. Poas pobytu vAmaznii ana
jazyka Quechua, uvidte ich astn tvre, ke ich zbrane. Porozprvaj oivot sptom sprrodou ado- Galapgoch pln penzia. Doprava klimatizovanmi
zauj. Tto krajinu ajej ud si zamilujete. Navt- zviete sa aj o oistnom rituli sayahuascou. autobusmi, vstupy do pamiatok a mze poda pro-
vime smaragdov lagnu Quicocha. gramu, lanovka v Quite, Ingala Tranzitn karta
10. 14. DE | U sa to bli Galapgy! 13 (20USD), vstupn do nrodnho parku Galapgy
4. DE | Presun ku Cotopaxi - najvyia inn sopench ostrovov leiacich 926km zpadne od (120USD), prstavn da na ostrove Isabela, vodn
sopke na svete, symbol Ekvdora. Dokonal zmrzli- Ekvdora. Priahuj pozornos uniktnou flrou a taxi. Prelet Quito-Galapgy-Guayaquil. Sluby miest-
nov kopec si odfotte od lagny Limpiapungo. faunou, ktor mte na dosah. Tulene, leguny a ob- neho aslovensky/esky hovoriaceho sprievodcu.
ak ns lagna Quilotoa vo vke 3900m. Km rovsk korytnaky vone leoia na ndhernch pie-
knej prdeme, zahal sa do svojho poobednho oparu. skovch plach. Vbec sa vs neboja a vy mte CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
Prespme vandskej dedinke Chugchilan apokme pocit, e tu zastal as. Daniel Defoe sa tu inpiroval izbu. Fakultatvne vlety. Komplexn cestovn po-
si na rann vhady na smaragdov oko lagny sob- pri psan Robinsona Crusoa a Charles Darwin istenie. ESTA vzum.
vodom 3000m, opradenej indinskymi mtami. tu pracoval na evolunej terii. Navtvime viacer
ostrovy na preskku, vskumn centrum Charlesa POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 550 EUR.
5. 6. DE | Po prechdzke pri lagne sa presu- Darwina (Santa Cruz), pirtske jaskyne apohorie
nieme do kpenho mesta Baos, ktor le pod Floreana (Floreana), Lagna Plameniakov, VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb.
dymiacou sopkou Tunghuraua (5 023 m) a je vstup- sopka Sierra Negra sdruhm najvm krterom
Termny Poet dn Osoba
nou brnou do dungle. Zana sa spralesnieva. na svete, trek na sopku Chico anorchlovanie stu-
30.04. 14.05. 15 3 950 EUR
Relax v teplch sopench prameoch. Pln sl m- lemi, korytnakami apestrmi rybami vConcha

info@cksvet.sk | 0905 396 387


MExIKo A KUBA | AMERIKA 33

USA

MExIKo A KUBA doKoNAL KoMBINCIA Mexico


City
Cancn

MEXIKO

To najkrajie z Kuby a Mexika. Pamiatky dvnych civilizci, skvostn ple a lahodn rum. Neuveri-
Havana Varadero
ten stavby mayskho komplexu Chichen Itz, aztcky Teotihuacn, pvabn letovisko Playa del Car- Viales
Mexico
men. Vdy ste chceli vedie, ako sa sprvne pije tequila? Mexico City a polostrov Yucatn City
Pinar KUBA
Merida del Ro
v kombincii so zpadnou Kubou ostrovom slobody. Nvteva stratenho raja revolcie! Mnostvo Chichen Itz Cancn Trinidad

UNESCOm chrnench pamiatok z ias kolonilnej ry, najlep tabak na svete a lahodn rum. Playa del Carmen Karibsk
Uxmal Tulum more
MEXIKO

VSTUPY V CENE VEK NOC PLE ALL INCLUSIVE

1. 4. DE | Odlet zEurpy, veern prlet do lecn, Nmestie revolcie, El Capitolio a Gran nudi! Transfer na letisko, posledn nkupy v duty
pulzujcej megapoly vta ns Mexico City! Teatro. Nvteva mzea rumu ns nalad na po- free. Odlet do Eurpy, nvrat domov.
Hlavn nmestie zcalo, tancujca kate- kraovanie v obbench baroch Hemingwaya. Do-
drla, Avenida Reforma, ale aj Xochimilco prajeme si aj jazdu v naletench veternoch! N TiP: Poas pobytu pri mori monos vberu
sple kanlov zapsan medzi kultrne poklady vyej kategrie hotela za doplatok. Monos indivi-
UNESCO vroku 1987. Farebn loky s vyhrvaj- 9. DE | Nvteva provincie Pinar del Rio v- dulneho predenia pobytu pri mori. Bliie infor-
cimihudobnkmi a domcich obyvatemi, ktor tu pencov tern tu vytvoril idelne podmienky pre naj- mcie vCK.
sobubou poriadaj pikniky. A my sa knim samo- lepie tabakov plante na svete. Exkurzia do
zrejme pridme! Ochutnte tequilu? Teotihuacn tabakovej tovrne. dolie Viales, obklopen CENA zAhA: Medzinrodn leteck doprava,
jedno znajpsobivejch miest starovekho sveta. mogotami prrodnmi tvarmi v tvare homole. prelet Cancun-Havana. Vetky pozemn transfery,
Pyramdy slnka amesiaca, ceremonilne chrmy Plavba podzemnou riekou jaskyne Cueva del jazda oldtimermi vHavane. Ubytovanie v 4* hote-
apalce. Odlet smer Cancn. Transfer do pohodlia indio. Obed pod gigantickou nstennou mabou loch: 6x all inclusive, 3x pln penzia, 4x s raajkami.
plovho hotela, von de. Mural de la Prehistoria. Sluby slovensky hovoriaceho sprievodcu, poas
pobytu na Varadere anglicky/slovensky hovoriaci
5. 6. DE | Cesta do bjneho mesta Chichen 10. 11. DE | Smerujeme ku Karibskmu po- delegt. Vstupn do pamiatok amze. Kpanie
itz. Pohadnicov pyramda Kukulcnov chrm breiu. Trinidad, od roku 1988 pod patrontom vcenote Ik-Il.
a hrad, Chrm lebiek, observatrium, i nmestie UNESCO. Romantick uliky bez jedinho auta
Tisc stpov. Kpanie vpvodnej mayskej studni iba s konskmi povozmi a poulinmi hrmi do- CENA NEzAhA: Fakultatvne aktivity. Kom-
cenote. Prchod na ndhern Maysk Riviru, do mina, casa de la msica, ktor kyp ivotom. hur plexn cestovn poistenie.
maximlneho pohodlia 4* all inclusive hotela. Vpr- more! Aideme alej do Santa Clary, miesta po-
pade asovch monost zastvka na pli Tulum slednho odpoinku Che Guevaru. Vykoajen POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 530 EUR.
svyhliadkou na rovnomenn maysk lokalitu sma- vlak a mauzleum. Legendrne Varadero! Uvtac Miestna odletov taxa naKube 25 CUC (cca 25
lebnou polohou na tese. Von program na chvat- koktejl a ubytovanie v all inclusive hoteli. USD). Vstupn vza (turistick karta) Kuba 22 EUR.
nch plach Riviera Maya, veern zbava
apulzujci ruch letoviska Playa del Carmen. 12. 15. DE | Zaslen oddych na Varadere. VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
Servis all inclusive hotela ponka nielen najkvalit- cia realizcie u od 6 osb.
7. 8. DE | Zveren dopoludnie na Playa del nej kubnsky rum, osvieujce mojito i adov
Termny Poet dn Osoba
Carmen, odlet do havany. Prehliadka hlavnho cuba libre, ale aj bohate aktivity hodiny salsy, ve-
20.03. 03.04. 15 2 460 EUR
mesta Kuby. Uliky starho mesta s od roku 1982 ern show, kurz panieliny, potpanie, plvanie s
29.10. 12.11. 15 2 460 EUR
pod ochranou UNESCO. Nbren promenda Ma- delfnmi a ete omnoho viac. Urite sa nebudete

info@cksvet.sk | 0905 396 387


34 AMERIKA | MExIKo

Chichn Itz
Cancn
MExIKo RA AZTKoV A MAYoV
Lka vs hlbie spozna Mexiko a nielen Yucatn? Prevedieme vs naprie bvalou mayskou rou.
Puebla
Mexico
City
Campeche Na jedinej ceste vs akaj zaujmav dvne civilizcie, ruiny mayskych miest a mystick posvtn
MEXIKO Palenque miesta pohlten dungou. Kolonilne mestek s architektonickmi, kulinrskymi a kultrnymi
Oaxaca
San Cristbal
zitkami. ak vs teda histria prrodn skvosty vynikajca kuchya hudba mariaches slvna
de las Casas
tequila! Kto by odolal tokmu mexickmu pokueniu?

VSTUPY V CENE FESTIVAL PLE ALL INCLUSIVE VEK NOC

1. 3. DE | Odlet z Eurpy do Mexico City. Pri plavbe sa okolo ns bud ti steny kaonu a UNESCO. Predprpravou na pl bude osvieujce
Na vod Teotihuacn, miesto bohov, jedno z naj- do vky 1000 metrov. Po ceste nazrieme na tra- kpanie v cenote, dvnej mayskej studni ik Kil.
dleitejch miest mixtckej civilizcie. Prehliadka din ivot a miestne kostolky v pvodnch dedin- Teraz u isto viete vea o Mayoch a je naase pre-
mesta tancujca katedrla, Avenida Reforma, kch San Juan Chamula a zinacantan. Dodnes sun sa ku Cancnu, na pobreie Yucatnu, ktor
Chapultepec, hlavn nmestie Zocal, palc Bellas tu miestni obyvatelia prevdzaj pvodn rituly, je spojenm medzi Golfskm zlivom a Karibikom.
Artes. Miestne Bentky - tvr Xochimilco, so sple- maj vlastn vldu a spravodlivos sa uplatuje
ou kanlov, kde sa poplavme na trajineras. Miestni poda zvykovho prva. Po nvrate do San Cristo- 11. 15. de | Pobyt na ndhernch plach, k-
sa tu stretvaj a piknikuj. Atmosfru dokresuj bal si pozrieme centrum mesta. panie, opaovanie, norchlovanie a monos fakulta-
hudobnci mariaches svojou tradinou hudbou. Pre- tvnych vletov. Vade okolo tyrkysov voda a biely
sun do ndhernho mesta anjelov Puebla. Po- 8. 9. DE | alm chvatnm prrodnm skvos- jemn piesok. Rozmaznvajte sa!
zrieme si kolonilne historick centrum a katedrlu tom na naej ceste s najznmejie vodopdy
a chrm Santa Maria Tonantzintla. Ochutnte vyni- Aqua Azul, jedinen 8 km dlh sstava travert- CENA zAhA: Medzinrodn letenka, transfer
kajcu omku mole? novch kaskd a vodopdov, kde sa mete vyk- BA letisko BA. Ubytovanie 3* hotely s raaj-
pa. Nealeko v daovom pralese si pozrieme kami poas okruhu a 4* s all inclusive na pli.
4. 5. DE | ak ns al historick skvost, fotogenick vodopd Misol ha. Nasleduje Palen- Vstupy. Sluby miestneho a slovensky/esky hovo-
Oaxaca. Navtvime ndhern zcalo hlavn n- que, ktor Mayovia nazvali miestom, kde slnko riaceho sprievodcu a delegta CK.
mestie, katedrlu Santo Domingo, ruiny na hore veer umiera. Jedno z bvalch mayskych hlavnch
Monte Albn - archeologick nlezisko kultry Za- miest, kde chrmy, pyramdy a palce s obklopen CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
potkov. Najlepm prkladom kamenrskej zru- arom tajomnosti a hustm tropickm daovm izbu. Fakultatvne vlety. Prepitn. Komplexn ces-
nosti v Mexiku je posvtn pohrebisko Mitla. pralesom. Spojenie architektry a prrody rob z tovn poistenie.
Cestou sp sa zastavme v dedinke Santa Maria tohto miesta najfascinujcejiu lokalitu vykopvok
de Tule a v peknom kostolku, pri ktorom rastie v celej Strednej Amerike. Chrm npisov ukrval POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 450 EUR.
obrovsk tisovec s obvodom kmea a 36 metrov. sarkofg vldcu Pakala, Chrm Slnka, Chrm
Kra. Cesta pokrauje do Campeche. Po pr- VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
6. 7. DE | Cez mesto Tuxtla Gutierez sa pre- chode prehliadka zcalo. cia realizcie u od 7 osb.
sunieme do mesteka San Cristobal, ktor je
hlavnm mestom provincie Chiapas. Namhav 10. DE | Hovor sa, e kto nevidel Chichen itza,
Termny Poet dn Osoba
cestu nm sprjemnia vhady na krsne scenrie nebol v Mexiku. Vy mte samozrejme monos spoz-
20.03. 03.04. 15 1 880 EUR
okolitch hr. ak ns aj majesttna plavba loou na bjne mayske mesto a jeden z novozvolench
29.10. 12.11. 15 1 880 EUR
v kaone Sumidero v oblasti Chiapa de Corzo. divov sveta, ktor je sasou kultrneho dedistva

info@cksvet.sk | 0905 396 387


KUBA | AMERIKA 35

Mexick
KUBA LUxUSN jAZdA STRATENM RAjoM zliv
Havana Varadero
Cayo
Vinales Santa Mara
Zaite all-inclusive jazdu Ostrovom slobody! Perfektn kombincia poznvania a odpoinku.
Neodoprite si najvy komfort pri objavovan krs stratenho raja revolcie! Romantick atmosfra Santa
Pinar Clara
del Ro Cienfuegos
a elektrizujci ivotn eln obyvateov s prudko nkazliv. Ktovie, ako dlho si ete tto karibsk Trinidad
krsavica zachov svoj imid a aro?
Karibsk
more

VSTUPY V CENE VEK NOC PL ALL INCLUSIVE

1. 2. DE | Odlet z Eurpy, pristvame v Karibiku. loou, prehliadka repliky pvodnej indinskej de- N TiP: *Alternatvne monos pobytu na ostrove
Presun do provincie Pinar del Rio. Ndhern vpen- diny a nvteva krokodlej farmy. Pokraovanie do Cayo Santa Maria. Varadero je slvne a krsne, ale
cov prrodn tern s mnostvom krasovch tvarov a Cienfuegos perla juhu lka turistov svojou ele- piesok je najbel tu! Monos individulneho pre-
jask tu vytvoril idelne podmienky pre najlepie ta- ganciou s duchom franczskeho osvietenstva a z- denia pobytu pri mori monos i vberu vyej ka-
bakov plante na svete. Exkurzia do tabakovej to- rove divokosou. Cesta s vhadom na more ns tegrie hotela za doplatok. Bliie informcie v CK.
vrne. Los Jasmines vyhliadka na dolie Viales vovedie do Trinidadu, od roku 1988 pod patron-
pln arovnch mogotov. Plavba na starodvnych tom UNESCO. Ubytovanie v all-inclusive hoteli na CENA zAhA: Medzinrodn leteck dopravu,
lnkoch podzemnou riekou jaskyne Cueva del indio. pli. hur more! Romantick uliky bez jedinho transfer BA-letisko-BA. Doprava vlastnm klimatizo-
Obed pod Muralom de la prehistoria s jednoznane auta iba s konskmi povozmi a poulinmi hrmi vanm mikrobusom, jazda na veternoch, plavba v
najlepou pia coladou na ostrove! domina, casa de la msica, ktor kyp ivotom. A Lagne pokladov. Po cel as ubytovanie v kvalit-
ideme alej do Santa Clary, miesta poslednho nch 4* hoteloch: polpenzia v Havane, obedy poas
3. DE | Prehliadka hlavnho mesta Kuby. Viac odpoinku nrodnho hrdinu a ikony Latinskej vetkch vletov poznvacej asti, all inclusive pri
ako 500 ron histria vyformovala z havany jedno Ameriky Che Guevaru. Vykoajen vlak a mauz- mori! Slovensky hovoriaci sprievodca poas pozn-
z najvch multikultrnych centier Latinskej Ame- leum v kontraste s pamtnkom nvtevy ppea vacej asti, anglicky/slovensky hovoriaci delegt
riky. Uliky starho mesta s od roku 1982 pod Jn Pavla II.. Nenechme si ujs ani legendrne Va- poas pobytu pri mori. Vstupn do pamiatok a mze
ochranou UNESCO. Nbren promenda Male- radero*! Uvtac koktejl a ubytovanie v all inclusive
cn, Nmestie revolcie, El Capitolio na prv po- hoteli. CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
had vern replika americkho vzoru a Gran Teatro. izbu. Komplexn cestovn poistenie. Prepitn.
Obed v starej Havane. Nmestie sv. Frantika s ba- 7. 10. DE | Zaslen oddych na na vyhlse-
rokovou kolonilnou katedrlou. Nvteva mzea nch bieloskvcich plach. Servis all inclusive ho- POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 530 EUR.
rumu ns nalad na pokraovanie v obbench ba- tela ponka nielen najkvalitnej kubnsky rum, Miestna odletov taxa 25 CUC (cca 20 EUR).
roch Ernesta Hemingwaya. Doprajeme si aj jazdu v osvieujce mojito i adov cuba libre, ale aj bohat Vstupn turistick karta 22 EUR.
historickch, naletench americkch veternoch! aktivity hodiny salsy, veern show, kurz paniel-
Hudobnci, rytmy samby, typick nstenn maby iny, potpanie, plvanie s delfnmi a ete omnoho VEKOS SKUPiNy: Maximlne 16 osb. Garan-
miestne bilboardy, kult Che Guevaru... aj to je lati- viac. Nudi sa urite nebudete! cia realizcie zjazdu u od 6 osb.
nokultra v Havane. Veer monos nvtevy pre- Termny Poet dn Osoba
slvenho havanskho kabaretu (fakultatvne). 11. 12. DE | Rozlkov dopoludnie na pli.
21.03. 02.04. 12 1 870 EUR
Presun na letisko, posledn monos nkupov v
23.04. 03.05. 12 1 830 EUR
4. 5. DE | Smerujeme ku Karibskmu pobre- duty free shope. Odlet a nvrat domov.
04.11. 15.11. 12 1 850 EUR
iu. Zastvka v Lagne pokladov plavba

info@cksvet.sk | 0905 396 387


36 AUSTRLIA | AUSTRLIA A NoV ZLANd

AUSTRLIA & NoV ZLANd SVETAdIEL PRoTINoCoV


Terra Australis, najmen svetadiel, na ktor sa zmestilo neskutone vea farieb: erven pte, zelen daov pralesy, farebn podvodn
svet barirovch tesov a kilometre pl. Spojenie eurpskych a tichomorskch aborignskych ingredienci dofarbuje spektrum. Nenechajte
si ujs kenguru ani metropolu Sydney s chvatnou operou! Dovolenku Vm dofarbme krajinou Pna prsteov Nov Zland. Na o hada
ple, sopky, fjordy, gejzry, ovce, tulene v mnohch krajinch sveta. Njdete to v jednej jedinej.

VSTUPY V CENE KULTRNE PAMIATKY PL KULTRNE PAMIATKY

1. 2. DE | Let na trase Praha (Viede) Syd- vodnch obyvateov Aborigncov, v jednej z najkraj- i prechdzkou na pli. Fakultatvne monos pri-
ney s prestupom poda letenky. Prlet do Sydney ch ast v strede Austrlie. Ubytovanie vjednodu- da psobiv let helikoptrou nad tesom. Pridme
na 3. de vskorch rannch hodinch. chch, ale tlovch chatkch so spolonou von de pre vae vlastn aktivity, uite si ho poda
kpeou. Kdispozcii je bazn. Vprpade zujmu, vaich predstv. Ponkneme vm fakultatvne vlety
3. 4. DE | Po prlete transfer seskm sprie- ubytovanie vhoteli za prplatok. Popoludn cesta k alebo mete relaxova pri bazne, i s na prech-
vodcom do hotela v blzkosti centra mesta. Dnes po- Aborignskmu kultrnemu centru, monos zakpi dzku po mesteku Cairns.
poludn vs ak krtka prehliadka najvej autentick suvenry a presun k posvtnej hore
metropoly Austrlie - Sydney: Hyde Park, kate- Uluru - v Austrlii nie je tajomnejie miesto. Obrov- 12. 13. DE | Vyberieme sa pozd krsneho
drla, radnica, centrum, China Town, nvteva naj- sk monolit Uluru sa ti uprostred vyprahnutej au- pobreia severne od Cairns a navtvime daov
vyej vee Sydney Tower s krsnym vhadom. strlskej pustatiny. Vstup na posvtn vrchol sce prales v NP Daintree. Fakultatvne plavba loou
Pokraujeme krsnymi botanickmi zhradami, nie je oficilne zakzan, ale poda domorodcov nos po rieke Daintree a pozorovanie krokodlov.
alej navtvime najkraj prstav sveta, ktor tvor vraj smolu a je poriadne nebezpen. Mete tu Zastvka pri najvom figovnku v oblasti a tie
ikonick most harbour Bridge a slvna budova zai prekrsny zpad slnka. Nasledujci de ns v Mossman Gorge na kpanie. Vlet zaven po-
Opery, ktor si prezriete zvntra s vkladom. Pre- ak nvteva Olgas akrsny 3-4 hodinov trek zorovanm klokanov (bez zruky :). Ak as dovol,
jdeme sa po moste Harbour Bridge. Po obede ns medzi skalnmi masvmi, ktor sa d skrti poda zastavme sa aj v znmej dedine Kuranda. alia
ak prehliadka historickej tvrti Rocks a uvidte uvenia kadho apotom osvieenie v bazne. Pr- noc strven vCairns. Rno vlet ku krsnym vodo-
obchodn centrum mesta. padne nrodn park NP Kata Tjuta (vstupn 16 pdom tropickho vntrozemia, ajov a bannov
EUR). Popoludn sa vrtime sp k Uluru, ktor si plante, prechdzka v daovom pralese spojen
5. 6. DE | Celodenn vlet do znmeho n- mete prezrie detailnejie. Noc s tisckami hviezd s nvtevou starodvneho sdla panielskej rodiny
rodnho parku Blue Mountains. Uvidte skaln nad hlavou. Paronela, ktor si vystavala hrad vsusedstve tro-
tvary Tri sestry a alie prrodn krsy tohto pickho vodopdu. Dnes zneho ostala iba zrca-
parku. ak ns zastvka v Olympijskom parku. Pr- 9. 11. DE | ak ns let do tropickho nina (cca 20 EUR).
padne meme zvoli NP Royal, ktor je najstarm Cairns na severovchode Austrlie krsna ze-
NP vAustrlii. Ponka ple, pekn turistick trasy len oblas daovch pralesov, ktor je vstupnou 14. 15. DE | Transfer na letisko v Cairns alet
a krsne vhady. Na druh de vs ak prekrsna brnou k Vekmu barierovmu tesu, najv- na Nov zland sprestupom. Neskoro veer prlet
pl Bondi Beach - raj surferov, kaviarniky,pre- iemu svojho druhu na svete. Celodenn vlet loou do mesta Christchurch, oznaovanho aj ako
chdzky pozd tesov a kpanie na pli. na ostrov Green island, jeden z ostrovov Vekho brna k Antarktde. Nachdza sa tu Medzinrodn
barirovho tesu. norchlovanie alebo vlet loou Antarktick centrum, kde prichdzaj vskumnci
7. 8. DE | Transfer na letisko a odlet k Ayers so sklenenm dnom a obed. Na ostrove si mete pred cestou na Antarktdu. Nasledujce rno cesta
Rock, do oranovch pt, v mystickej krajine p- ui as po svojom, aktvne vo vode alebo relaxom, ku krsnemu jazeru Tekapo s psobivou mlienou

info@cksvet.sk | 0905 396 387


AUSTRLIA A NoV ZLANd | AUSTRLIA 37

Auckland

Clairns

AUSTRLIA
Uluru

NOV
ZLAND
Sydney
Mount
Cook

Milford
Sound Christchurch
Twizel

Queenstown

farbou. alej pokraujeme do mesteka Twizel, 20. 21. DE | Doobeda presun na letisko House, celodenn vlet do Blue Mountains NP
kde vs akaj typick scenrie Novho Zlandu - a ak ns miestny prelet do Aucklandu, najvej (Olympijsk dedina, Tri sestry at.) alebo Royal NP.
horsk tty, zelen lky a krsne jazer. metropoly Novho Zlandu. Prehliadka centra apr- Vlet do daovho pralesa Daintree, vlet na vodo-
stavu, nvteva najvyej vee s krsnym vhadom pdy aplante, plavba na Milford Sound, lanovka
16. 17. DE | Presun do dedinky Mt. Cook, na mesto (vstup vcene). Zjdeme do jednej z naj- v Queenstown a vetky alie vlety a exkurzie uve-
kde mme as na skvel poldenn prechdzku krajch tvrt mimo centra mesta zvanej Devon- den vprograme. Doprava poda programu v klima-
horskou prrodou. Poobede pokraujeme typickou port, znmej starmi dekoratvnymi vilami, kde vm tizovanom minibuse. Kompletn pln a informcie
novozlandskou krajinou do krsneho mesta krtka plavba miestnym trajektom ponkne pohad pre v zjazd. Vetky transfery z letiska do hotela
Queenstown zasadenho v ndhernej prrode hr, na Auckland zo strany od mora. Nachdzaj sa tu asp. esk delegt po cel dobu. Vybavenie tu-
na brehu jazera. Prehliadka tohto arovnho mes- dve sopky s ndhernm vhadom, na ktor mete ristickch vz do Austrlie.
teka, ktor je centrom vetkho diania na junom bez problmov vyjs. Navtvime mil obchodky
ostrove. Na svoje si prdu aj milovnci maorskej kul- s tradinmi a netypickmi suvenrmi. Oddchnete CENA NEzAhA: Prplatok za jednolkov
try. Za vhadmi sa vydme lanovkou nad mesto si tu od ruchu vekomesta. izbu. Komplexn cestovn poistenie. Strava len ako
Queenstown (v cene). Zbytok da von pre vae uveden v programe. Vstup do parku Paronela
vlastn aktivity a relax. 22. 23. DE | Posledn dni s uren pre (33 AUD), vstup do NP Kata Tjuta (16 EUR). Vlet
Fakultatvne odporame adrenalnov jetboat cestu sp do Eurpy. Prlet domov a koniec pro- helikoptrou nad Vekm barirovm tesom alebo
rchly ln v krsnych kaonoch. gramu. nad Uluru, vstup na ikonick Harbour Bridge, ce-
lodenn vlet do hlavnho mesta Canberra cca
18. 19. DE | Celodenn vlet na dajne naj- N TiP: Ponkame monos predenia o nieko- 130 EUR. Doprava na Bondi Beach miestnou do-
krajie miesto Novho Zlandu - Milford Sound. kodov pobyt na ostrovekoch Fiji a relax na pl- pravou, ktor sa plat na mieste.
Cel oblas sa nachdza v nrodnom parku Fjord- ach, ako vhodn doplnok tejto cesty. Informujte sa
land. ak ns plavba loou medzi fjordami. Zo u ns na detaily tohto predenia. POViNN DOPLATKy: Letiskov popl. 670 EUR.
strmch skalnch zrzov budete mc pozorova tu-
lene, tuniaky a delfny. Prroda je tu nesmierne bo- CENA zAhA: Spiaton medzinrodn letenka VEKOS SKUPiNy: Zjazd je garantovan pri
hat a pestr, a mystick. Prve tu sa natal aj Praha (Viede) - Sydney, Auckland - Praha (Vie- minimlnom pote 6 astnkov.
slvny Pn prsteov. Poobede cesta sp do de). Vetky vntrottne letenky. Medzinrodn
Queenstown so zastvkami na alch zaujmavch prelet z Austrlie na Nov Zland. Vetky nocahy
miestach. Nasleduje von de v krsnom horskom v3* a 3,5*. Celodenn vlet loou na Vek bari-
Termny Poet dn Osoba
prostred Queenstownu. Doporume vm aktivity a rov tes s obedom a norchlovanie. Nvteva/
17.11. 09.12. 23 4 680 EUR
fakultatvne vlety. vstup do Sydney Tower, exkurzia do Sydney Opera

info@cksvet.sk | 0905 396 387


VEoBECN ZMLUVN PodMIENKY ASTI NA ZjAZdoCH CK SVET s.r.o.
lnok i. - vodn ustanovenia 5. CK je oprvnen najneskr 21 dn pred zaatm z- d) by bezodkladne oboznmen s prpadnmi zme-
1. Tieto Veobecn zmluvn podmienky (alej len VZP) jazdu jednostrannm konom zvi cenu zjazdu v pr- nami programu zjazdu, rozsahu sluieb a ceny zjazdu
s neoddelitenou sasou zmluvy o obstaran zjazdu, pade, ak djde: a sluieb,
uzatvorenej medzi cestovnou kancelriou SVET s.r.o., a) k zveniu dopravnch nkladov vrtane ceny po- e) kedykovek pred zaatm zjazdu odstpi od
ilinsk 18, Bratislava, IO 47 951 184 (alej len CK) honnch hmt, zmluvy o obstaran zjazdu aj bez uvedenia dvodu za
a objednvateom a vzahuj sa na obstaranie zjazdov or- b) k zveniu platieb, spojench so zabezpeovanou podmienok uvedench v lnku VII. VZP,
ganizovanch CK, ktor ponka vo vlastnch katalgoch dopravou, najm letiskovch, cestnch, prstavnch, pa- f) v slade s lnkom VI. ods. 6 VZP v lehote 30 dn
alebo formou osobitnch ponukovch listov. VZP sa vza- livovch a inch poplatkov, ktor s zahrnut do ceny pred zaatm zjazdu dorui CK psomn oznmenie,
huj aj na obstaranie doobjednanch sluieb k zjazdu, zjazdu, e sa na miesto neho zastn na zjazde in osoba,
pokia sa na obstaranie tchto sluieb neuzatvorila oso- c) k zmene kurzu eura ku kurzu inej meny pouitej pri g) na obdranie kontaktnch dajov na zstupcu CK,
bitn zmluva. stanovovan ceny zjazdu v priemere o viac ako 5% na ktorho sa me poas zjazdu obrti v akos-
2. Sprostredkovateom sa rozumie tretia strana ces- d) k zavedeniu alebo zmene vky vzovch poplatkov tiach, resp. so iadosou o pomoc a ktor je zrove
tovn kancelria alebo cestovn agentra, ktor CK splno- a inch poplatkov zahraninch krajn. oprvnen prijma a vybavova reklamcie astnkov
mocnila k uzatvraniu zmlv o obstaran zjazdov. 6. Oznmenie o zven ceny zjazdu CK odole objedn- zjazdu,
3. Objednvateom sa rozumie osoba, ktor s CK uzatvo- vateovi najskr 21 dn pred zaatm zjazdu, s uvedenm h) na obdranie dokladu o povinnom poisten CK pre
rila zmluvu o obstaran zjazdu alebo osoba, v ktorej pro- dvodu a spsobu zvenia. Objednvate je povinn doplati prpad padku,
spech sa zmluva uzatvorila, alebo osoba, na ktor sa prva vzniknut rozdiel bezodkladne, najneskr v lehote urenej v i) na reklamciu sluieb v slade s lnkom VIII. VZP,
a povinnost zo zmluvy o obstaran zjazdu previedli alebo psomnom oznmen o zven ceny, v opanom prpade je j) na ochranu osobnch dajov, ktor v svislosti so z-
na u preli. V prpade, e na strane objednvatea vystu- CK oprvnen postupova poda ods. 9 a nasl. tohto lnku. jazdom poskytol CK.
puje viac osb, pouva sa aj na nich oznaenie v jednot- 7. CK je oprvnen vyadova pri uzatvran zmluvy o ob- 2. Objednvate m povinnos:
nom sle objednvate, priom v tomto prpade s staran zjazdu zlohu minimlne vo vke 50 % ceny z- a) poskytn CK sinnos, ktor je potrebn pre
vetky osoby na strane objednvatea povinn plni si jazdu a prpadne doobjednanch sluieb k zjazdu. riadne zabezpeenie zjazdu a objednanch sluieb,
svoje povinnosti vyplvajce zo zmluvy o obstaran zjazdu Cestovn poistenie mus objednvate uhradi v plnej najm poskytn pravdiv a pln daje pre ely
spolone a nerozdielne vke pri uzavret zmluvy o obstaran zjazdu. Doplatok je zmluvy o obstaran zjazdu, poskytn vetky potrebn
4. Objednvate prehlasuje, e je na zklade zkona alebo objednvate povinn doplati najneskr 46 dn pred za- doklady, podklady a dokumenty, ktormi je poskytnu-
splnomocnenia oprvnen uzatvori zmluvu o obstaran z- atm zjazdu, pokia nie je v zmluve dohodnut inak. tie sluieb zo strany CK podmienen,
jazdu a e v prpade uzatvorenia zmluvy v prospech inej V prpade uzavretia zmluvy v ase kratom ako 45 dn b) zaplati riadne, vas a v plnom rozsahu cenu zjazdu
osoby tto vyjadrila shlas s asou na zjazde. pred zaatm zjazdu, je objednvate povinn zaplati v slade s lnkom III. VZP a na poiadanie CK pre-
100 % celkovej ceny zjazdu a prpadne doobjednanch ukza tto skutonos relevantnm dokladom,
lnok ii. - Vznik zmluvnho vzahu sluieb k zjazdu pri podpsan zmluvy o obstaran zjazdu. c) nahlsi CK vopred as cudzch ttnych prslu-
1. Zmluvou o obstaran zjazdu sa CK zavzuje, e objed- 8. Prvo na poskytnutie vetkch objednanch sluieb nkov na zjazde, v opanom prpade CK nezodpoved
nvateovi obstar zjazd a objednvate sa zavzuje, e vznik objednvateovi a zaplatenm plnej ceny zjazdu za riadne zabezpeenie zjazdu a objednanch slu-
zaplat dohodnut cenu. a splnenm ostatnch podmienok poskytnutia sluieb. ieb., cudz ttni prslunci si vo vlastnom mene a na
2. Zmluvn vzah o obstaran zjazdu vznik medzi CK 9. V prpade nedodrania termnu hrady ceny zjazdu vlastn nklady zabezpeuj tranzitn resp. vstupn
a objednvateom na zklade riadne vyplnenej a podpsa- objednvateom je CK oprvnen odstpi od zmluvy o ob- vza na cestu a pobyt,
nej zmluvy o obstaran zjazdu potvrdenej CK, prp. spro- staran zjazdu a m voi objednvateovi nrok na d) v prpade oznmenia dodatonch zmien zo strany
stredkovateom a zaplatenm zlohy z ceny zjazdu. Za zmluvn pokutu (storno poplatok) vo vke urenej CK ohadne zjazdu alebo objednanch sluieb ozn-
zaplatenie zlohy sa povauje pripsanie peanch pro- v lnku VII. VZP. Zmluv-n pokuta nevyluuje nrok ob- mi CK bezodkladne, najneskr v stanovenej lehote,
striedkov na et CK alebo zaplatenie v hotovosti v CK, jednvatea na nhradu kody a ulho zisku. psomne svoje stanovisko, v opanom prpade plat, e
a to aj v prpade uzatvrania zmluvy o obstaran zjazdu 10. V prpade odstpenia od zmluvy o obstaran zjazdu objednvate so zmenami shlas,
prostrednctvom sprostredkovatea. poda ods. 9 tohto lnku je CK povinn vrti objedn- e) dostavi sa v CK stanovenom termne na uren
3. Sasou zmluvy o obstaran zjazdu s vetky p- vateovi bezodkladne doposia uhraden as ceny z- miesto na erpanie dohodnutho rozsahu sluieb; v pr-
somn doklady a informcie, ktor objednvate od CK jazdu znen o zmluvn pokutu. pade omekania s nstupom na erpanie dohodnutch
alebo od sprostredkovatea obdr alebo na zklade kto- sluieb z dvodov nespovajcich na strane CK, do-
rch objednvate uzatvor zmluvu, a to najm ponukov lnok iV. - Prva a povinnosti CK pravi sa na vlastn nklady a zodpovednos na miesto
katalg CK s cennkom, ponuka tzv. last minute zjazdov, 1. CK je povinn ma riadne uzatvoren zmluvu o povin- zodpovedajce asovmu harmonogramu dohodnu-
veobecn informcie a psomn pokyny - podrobnejie nom poist. pre prpad padku. tch sluieb, pokia je to technicky mon,
informcie o zjazde, pobyte alebo objednanch slu- 2. CK je povinn pred uzatvorenm zmluvy o obstaran z- f) ma u seba platn cestovn doklad, prpadne vza, ak
bch. Psomn doklady a informcie, ktor poskytne ob- jazdu presne, jasne, pravdivo a plne informova objedn- sa vyaduje, dodriava pasov a coln predpisy krajn,
jednvateovi sprostredkovate vak nie s sasou vatea o vetkch skutonostiach, ktor s jej znme a do ktorch cestuje., nklady, ktor vznikn nedodra-
zmluvy, ak s v rozpore s popisom alebo s informciami ktor mu ma vplyv na rozhodnutie objednvatea uzav- nm tchto predpisov zna objednvate v plnom roz-
o zjazde v katalgu alebo v inch psomnch prospek- rie zmluvu o obstarn zjazdu. sahu,
toch vydanch CK. 3. CK je povinn zabezpei pre objednvatea, resp. g) zabezpei u osb mladch ako 15 rokov sprievod
4. Sprostredkovate nie je splnomocnen a oprvnen do- astnka zjazdu poskytnutie vetkch plnen, ku ktorm a dohad dospelho astnka zjazdu po cel dobu z-
hodn s objednvateom ustanovenia v zmluve o obstaran sa zaviazala v zmluve o obstaran zjazdu. Plnenia nad jazdu, ako aj u osb, ktorch zdravotn a osobn stav
zjazdu alebo poskytova objednvateovi informcie, ktor rmec vopred potvrdench a zaplatench sluieb CK nie to vyaduje,
s v rozpore s popisom alebo s informciami o zjazde v je povinn zabezpei. h) riadi sa pokynmi CK, resp. jej zodpovednho z-
katalgu alebo v inch psomnch prospektoch CK. 4. CK je povinn najneskr sedem dn pred zaatm z- stupcu poas zjazdu, dodriava stanoven program,
jazdu poskytn objednvateovi psomne vetky potrebn platn predpisy navtvenej krajiny, dodriava platn
lnok iii. - Cenov a platobn podmienky informcie, ktor s pre objednvatea dleit a ktor nie predpisy miesta pobytu a objektu (ubytovac poriadok
1. Cena zjazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou psomne s uveden v zmluve o obstaran zjazdu, katalgu, cen- a prepravn poriadok)., v opanom prpade je CK
medzi CK a objednvateom v zmluve o obstaran zjazdu. nku prp. inch dokumentoch prstupnch objednvate- oprvnen odoprie objednvateovi poskytnutie objed-
V cene zjazdu s zahrnut sluby tak ako je to uveden ovi. V prpade uzatvorenia zmluvy o obstaran zjazdu v nanch sluieb, m objednvate strca prvo na tieto
v katalgu CK. V cene zjazdu nie s zahrnut nklady lehote kratej ako sedem dn pred zaatm zjazdu, po- ako i na alie nevyuit sluby, a to bez nroku na vr-
CK, ktor mus tto vynaloi v svislosti s dodriavanm skytne CK informcie poda predchdzajcej vety objed- tenie zaplatenej ceny zjazdu,
pasovch, colnch, devzovch a inch predpisov ttu, nvateovi pri podpsan zmluvy o obstaran zjazdu. 3. Objednvate zodpoved v plnom rozsahu za kodu,
resp. ttov miesta zjazdu. 5. CK m prvo jednostranne zvi cenu zjazdu v prpa- ktor spsob svojim konanm poas zjazdu alebo erpa-
2. Objednvate m nrok na zavy z cien zjazdov, ktor doch uvedench v lnku III. ods. 5 VZP. nia sluieb.
s v platnosti ku du vzniku zmluvnho vzahu, pokia si 6. CK m prvo odstpi od zmluvy o obstaran zjazdu v
ich uplatn, inak jeho nrok na ich poskytnutie zanik. prpadoch uvedench v lnku III. ods. 6 a 9. VZP. lnok Vi. - zmeny dohodnutch podmienok
V prpade monosti vyuitia viacerch druhov zliav nie je 1. V prpade, e je CK nten pred zaiatkom zjazdu
mon ich kumulcia, objednvate si me vybra t lnok V. - Prva a povinnosti objednvatea zmeni podstatn podmienku zmluvy o obstaran zjazdu,
zavu, ktor je pre neho vhodnejia, ak nie je CK uren 1. Objednvate m prvo: navrhne objednvateovi zmenu zmluvy o obstaran z-
inak alebo ak sa vslovne s CK nedohodol inak. a) na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutch jazdu. Objednvate m prvo sa rozhodn, i so zmenou
3. Pri poskytovan zliav pre deti je rozhodujci vek dieaa, a riadne zaplatench sluieb, zmluvy o obstaran zjazdu shlas alebo i od zmluvy o
ktor dosiahne k poslednmu du zjazdu, resp. ukone- b) na riadne poskytnutie informci o zjazde a dohod- obstaran zjazdu odstpi. V prpade odstpenia od
niu erpania sluieb. nutch slubch, ktor s pre objednvatea dleit zmluvy o obstaran zjazdu poda predchdzajcej vety ne-
4. Zavy z cien zjazdov, vyhlasovan CK po podpise a s CK znme, vznik CK nrok na zmluvn pokutu.
zmluvy s objednvateom, nezakladaj objednvateovi c) na dodaton informcie, ktor neboli uveden v ka- 2. Za zmenu podstatnej podmienky poda ods. 1 tohto
nrok na ich uplatnenie. talgu a ktor s pre objednvatea dleit a s CK lnku sa povauje napr. zmena termnu erpania sluieb
znme, o viac ako 48 hodn, zvan zmena programu zjazdu,
zmena kategrie ubytovania, spsobu prepravy, zmena lnok Vii. - Odstpenie od zmluvy objednvate- 6. CK nezodpoved za rove sluieb, ktor si objedn-
ceny za objednan sluby. Za zmenu podstatnej pod- om a zmluvn pokuty vate sm objedn u tretch osb. Vka nhrady kody
mienky sa vak nepovauje zmena miesta a ubytovacieho 1. Objednvate m prvo kedykovek pred zaatm z- ako i vetky ostatn nroky, svisiace s leteckou dopra-
objektu za podmienky, ak je zabezpeen nhradn uby- jazdu odstpi od zmluvy o obstaran zjazdu aj bez uve- vou, ktor je sasou poskytovanch sluieb (strata, po-
tovanie minimlne rovnakej alebo vyej kategrie a v po- denia dvodu. Odstpenie od zmluvy o obstaran zjazdu kodenie, neskor dodanie batoiny, mekanie lietadla,
dobnej oblasti, zmena poradia navtvench miest, zmena nadobda innos doruenm psomnho prejavu o od- zmena termnu letu a pod.) sa riadi prslunmi predpismi
dopravy z dopravnch, bezpenostnch alebo inch ope- stpen CK. platnmi pre leteck dopravu a nroky objednvatea v s-
ratvnych dvodov, zmena miesta odchodu a prchodu za 2. V prpade, e objednvate odstpi od zmluvy o obsta- vislosti s leteckou dopravou voi CK s vylen.
podmienky, e je zabezpeen bezplatn doprava z a na ran zjazdu poda ods. 1 tohto lnku, m CK nrok na
pvodn miesto, zmena ceny zjazdu o menej ako 10%. zmluvn pokutu (tzv. stornopoplatok) v nasledovnej vke: lnok iX. - Povinn poistenie proti insolventnosti
3. Rozhodnutie poda ods. 1 tohto lnku mus objedn- a) v prpade odstpenia od zmluvy do 90 kalendrnych CK prehlasuje, e si riadne splnila a pln svoje povinnosti
vate dorui CK v psomnej forme v lehote stanovenej CK. dn pred dom zaatia zjazdu alebo erpania sluieb ohadne povinnho zmluvnho poistenia zjazdov obsta-
4. CK m prvo zrui zjazd, ktor je predmetom zmluvy vo vke skutone vzniknutch nkladov, minimlne rvatea pre potencilnu monos padku v zmysle zkona
o obstaran zjazdu, pokia nebude dosiahnut minimlny vak 30 EUR, NR SR . 281/2001 Z.z.. CK m uzatvoren poistn
poet astnkov zjazdu, alebo v inch prpadoch, a to b) v prpade odstpenia od zmluvy v lehote 89 a 46 zmluvy, v zmysle ktorej bude objednvateovi poskytnut
najm ak nastan skutonosti, ktor znemonia CK po- kalendrnych dn pred dom zaatia zjazdu alebo er- nhradn plnenie v prpade, ke CK z dvodu svojho
skytn dohodnut sluby, ak uskutonenie zjazdu bude pania sluieb vo vke skutone vzniknutch nkladov, padku:
pre CK ekonomicky nenosn. Zruenie zjazdu je CK minimlne vak 25 % z celkovej ceny zjazdu a sluieb, - neposkytne objednvateovi dopravu z miesta pobytu
povinn psomne oznmi objednvateovi bez zbytonho c) v prpade odstpenia od zmluvy v lehote 45 a 29 v zahrani do Slovenskej republiky, ak je tto doprava
odkladu, najneskr v lehote do 7 dn pred zaiatkom z- kalendrnych dn pred dom zaatia zjazdu alebo er- sasou zjazdu
jazdu. pania sluieb vo vke skutone vzniknutch nkladov, - nevrti objednvateovi zaplaten preddavok alebo
5. Pokia CK zru zjazd pred jeho zaiatkom alebo ak minimlne vak 40 % z celkovej ceny zjazdu a sluieb, cenu zjazdu v prpade, ak sa zjazd neuskutonil
objednvate neshlas s navrhovanou zmenou zmluvy d) v prpade odstpenia od zmluvy v lehote 28 a 15 - nevrti objednvateovi rozdiel medzi zaplatenou
poda ods. 1 tohto lnku, m objednvate prvo na vr- kalendrnych dn pred dom zaatia zjazdu alebo er- cenou zjazdu a cenou iastone poskytnutho z-
tanie zaplatenej ceny za zjazd alebo sluby. pania sluieb vo vke skutone vzniknutch nkladov, jazdu v prpade, ak zjazd bol poskytnut sasti.
6. Objednvate je oprvnen v lehote najviac 30 dn pred minimlne vak 50 % z celkovej ceny zjazdu a sluieb,
zaatm zjazdu dorui CK psomn oznmenie, e sa na- d) v prpade odstpenia od zmluvy v lehote 14 a 6 ka- lnok X. - Cestovn poistenie objednvatea
miesto neho zastn na zjazde in osoba. Oznmenie lendrnych dn pred dom zaatia zjazdu alebo er- 1. CK ponka a odpora objednvateovi uzatvori ces-
mus obsahova daje novho objednvatea v rozsahu pania sluieb vo vke skutone vzniknutch nkladov, tovn poistenie, ktor pokrva rzne rizik (najm zdra-
dajov uvedench v zmluve o obstaran zjazdu, vslovn minimlne vak 80 % z celkovej ceny zjazdu a sluieb, votn poistenie, razov poistenie, poistenie pre prpad
shlas novho objednvatea s uzatvorenou zmluvou o ob- e) v prpade odstpenia od zmluvy v lehote 5 a menej straty batoiny, zodpovednosti za kodu, storno zjazdu
staran zjazdu a prehlsenie, e spa vetky dohodnut kalendrnych dn pred dom zaatia zjazdu alebo er- a pod.), spojen s asou na zjazde.
podmienky asti na zjazde alebo ktor s podmienkou pania sluieb vo vke 100 % z celkovej ceny zjazdu 2. Poistn zmluva, uzatvoren pre krytie rizk v zmysle od-
na erpanie objednanch sluieb. Dom doruenia ozn- a sluieb. seku 1. vznik priamo medzi objednvateom a prslunou
menia CK sa v om uveden osoba stva objednvateom, 3. Pri uren potu dn poda ods. 2 tohto lnku sa do poisovou. V prpade vzniku poistnej udalosti je poisova
ktor vstupuje do prv a povinnost pvodnho objedn- stanovenho potu dn zapotava aj de, v ktorom bolo v priamom vzahu k objednvateovi a CK poskytuje len
vatea, priom spolu s nm spolone a nerozdielne zodpo- cestovnej kancelrii storno doruen a nezapotava sa nevyhnutn sinnos.
vedaj za zaplatenie ceny zjazdu alebo objednanch de zaiatku zjazdu (odletu, odchodu, i nstupu na z-
sluieb, ako i hradu prpadnch nkladov, ktor obstar- jazd), ktor je dohodnut v zmluve o obstaran zjazdu. lnok XI. - Zveren ustanovenia
vateovi v svislosti so zmenou objednvatea vznikn. V 4. Pokia sa objednvate nedostav na zjazd alebo er- 1. VZP CK s spracovan v zmysle Zkona o zjazdoch,
prpade neuhradenia ceny za objednan sluby alebo n- panie dohodnutch sluieb, alebo z dvodov nespovaj- podmienkach podnikania cestovnch kancelri a cestov-
kladov, svisiacich so zmenou objednvatea, je CK oprv- cich na strane CK zmek odchod dopravnho nch agentr a zmene a doplnen Obianskeho zkonnka
nen odstpi od zmluvy o obstaran zjazdu poda lnku prostriedku alebo poas zjazdu z dvodov nespovaj- v znen neskorch predpisov . 281/2001 Z.z..
III. ods. 9 VZP. Uveden sa vzahuje len na tie prpady, cich na strane CK neerp niektor z dohodnutch a za- 2. Platnos VZP sa vzahuje na zjazdy a sluby poskyto-
ke zmenu objednvateov je CK schopn zabezpei, v platench sluieb, nem nrok na nann ani in van obstarvateom, pokia sa CK a objednvate predom
opanom prpade CK psomne upozorn na nemonos kompenzciu za neerpan sluby. psomne nedohodli inak.
zmeny pvodnho objednvatea. CK si tuje za kad 5. V prpade iadosti objednvatea o zmenu termnu 3. CK si vyhradzuje prvo zmeny informci a dajov v ka-
zmenu objednvatea paulny poplatok vo vke 30 alebo ubytovania dojednanho poda pvodnej objed- talgu a cennku CK do doby uzatvorenia zmluvy o obsta-
EUR na osobu. nvky, ak takto zmenu je CK schopn zabezpei, m sa ran zjazdu s objednvateom. CK nezodpoved za obsah
7. CK je oprvnen poas zjazdu a poskytovania dohod- za to, e ob- jednvate odstpil od pvodnej zmluvy o ob- inzertnch strn uverejnench v katalgu, cennku a inch
nutch sluieb vykona operatvne zmeny programu z- staran zjazdu a uzavrel nov zmluvu o obstaran zjazdu materiloch, ktor CK vydva a ktor s poskytnut tre-
jazdu a poskytovanch sluieb, ak z objektvnych dvodov, a pre odstpenie od pvodnej zmluvy o obstaran zjazdu tmi osobami a neru za sprvnos dajov uvedench v
zsahov vyej moci, rozhodnut ttnych a inch prslu- platia ustanovenia ods. 1 a 4 tohto lnku, ak nie je do- prospektoch, ktorch vydavateom nie je a neme ich
nch orgnov alebo mimoriadnych okolnost, ktor CK hodnut inak. ovplyvni.
nem monos ovplyvni a/alebo predvda, nie je mon 4. Objednvate podpsanm zmluvy o obstaran zjazdu
pvodn program zjazdu a sluby zabezpei v dohodnu- lnok Viii. - Reklaman konanie udeuje CK shlas so spracovanm osobnch dajov uve-
tom rozsahu a kvalite. CK je v takom prpade povinn: 1. CK zodpoved objednvateovi za poruenie zvzkov dench v zmluve o obstaran zjazdu za elom zabezpe-
a)zabezpei nhradn program a sluby v rozsahu a kva- vyplvajcich z uzatvorenej zmluvy o obstaran zjazdu a enia a poskytnutia zmluvne dohodnutch sluieb a pre
lite o najviac porovnatench a zodpovedajcich charak- poskytnut sluieb bez ohadu na to, i tieto zvzky m plnenie povinnost uloench zkonom, a to na dobu po-
teru pvodnch sluieb a v prpade zabezpeenia sluieb plni CK alebo in dodvatelia sluieb. trebn k zabezpeeniu prv a povinnost, ktor vyplvaj
na minimlne rovnakej rovni (napr. nhradn ubytovanie 2. Pokia rozsah a kvalita poskytnutch sluieb je objektvne zo zmluvnch vzahov medzi objednvateom a CK, vr-
rovnakej, resp. vyej kategrie) s vetky alie nroky na niej ako dohodnutej rovni, vznik objednvateovi tane sprstupnenia tchto dajov obchodnm partnerom
objednvatea vylen, prvo na odstrnenie chybne poskytovanej sluby. Toto CK a cezhraninho toku osobnch dajov do krajiny
b) vrti objednvateovi zaplaten cenu za neposkytnut, svoje prvo je objednvate povinn uplatni bezodkladne poda tejto zmluvy vlune za elom za- bezpeenia
resp. nhradnm plnenm nekompenzovan sluby, alebo priamo u dodvatea sluieb alebo zstupcu CK, v spolu- zmluvnch sluieb pre objednvatea, a likvidcie spraco-
c) poskytn objednvateovi zavu zo zaplatenej ceny slu- prci ktorch sa vyhotov aj psomn zznam. Objednvate vanch osobnch dajov. Objednvate udeuje shlas so
ieb, ktor neboli poskytnut v plnom rozsahu alebo za berie na vedomie a shlas s tm, e psomn zznam nie zskavanm a spracovanm predmetnch osobnch dajov
ktor nebolo poskytnut nhradn plnenie, alebo je reklamciou v zmysle prslunej prvnej pravy. aj pre potreby marketingovch aktivt CK, a to po dobu,
d) poskytn objednvateovi bezodkladne pomoc. 3. V prpade, e CK nezabezpe riadne a vas npravu poas ktorej s tieto aktivity uskutoovan. Odvolanie
8. CK nenesie zodpovednos za nsledky zmenench namietanch sluieb, mus objednvate doporuenou lis- tohto shlasu je mon po predchdzajcej dohode
alebo neposkytnutch sluieb alebo programu z dvodov tovou zsielkou uplatni svoju reklamciu v CK bezod- oboch zmluvnch strn, prpadne na zklade psomnej ia-
poda predchdzajceho bodu, z dvodu mekania do- kladne po nvrate, najneskr do 3 mesiacov od ukonenia dosti objednvatea doruenej CK. Vyie uveden pre-
pravnho prostried-ku spsobenho technickmi poru- erpania sluieb, alebo ak sluby neboli vbec erpan, hlsenie a shlas objednvate udeuje aj v mene
chami, poasm, dopravnou situciou, rozhodnutm od da, kedy sa mali sluby erpa, inak prvo objednva- ostatnch astnkov zjazdu pre ktorch sluby objednal.
dopravcu, trajkom a podobnmi okol- nosami neovplyv- tea zanik. Na preukzanie nrokov pri chybne poskyt- 5. Podpisom zmluvy o obstaran zjazdu objednvate po-
nitenmi zo strany CK. nutej slube objednvate predlo CK psomn zznam tvrdzuje, e predtm ako uzatvoril zmluvu o obstaran z-
9. Objednvate berie na vedomie, e pri slubch, sas- vyhotoven poda ods. 2 tohto lnku. jazdu, sa s jej obsahom ako aj so vetkmi jej sasami
ou ktorch je ubytovanie, je prv a posledn de uren 4. Pri rieen reklamcie je objednvate povinn posky- oboznmil a bezvhradne s nimi shlas. Zrove po-
predovetkm na prepravu a transfer, reklamcie z d- tova CK maximlnu sinnos, aby bolo mon nedo- tvrdzuje, e sa oboznmil a shlas s obsahom tchto VZP.
vodu skrtenia dky pobytu z uvedenho dvodu sa po- statky o najinnejie odstrni a zabrnilo sa vzniku 6. VZP nadobdaj platnos da 09. 11. 2015.
vauj za neopodstatnen. akchkovek kd alebo aby sa ich rozsah o najviac znil.
5. V prpade oprvnenej reklamcie m objednvate
nrok na zavu zo zaplatenej ceny sluieb, zodpovedajcu
rozdielu medzi objednanmi a skutone poskytnutmi
slubami.
T najlep
CK SVET | 2016

Z
Poznvacie

po k

av
25ovn LBAT
V

t d: A

a

spolonci
ZJAZDY

% da OS1
NA

z
VLASTN
na vae

rm 6
R
OI

a!
cesty!
K O M F O R T N P O Z N V A N I E V M A L C H S K U P I N C H

Zava plat na nkup vetkch knh a cestovateskch sprievodcov v kninom e-shope


www.albatrosmedia.sk. Sta, ak pri nkupe do kolnky Zavov kupn vlote
kd ALBATROS16 a zava sa Vm odta automaticky. Navye budete ma
potovn zdarma! Zava sa odtava z ceny uvedenej ako Ben cena. www.albatrosmedia.sk
Zavy nie je mon kombinova. Zava plat do 31.12.2016
zia | Afrika | Amerika | Austrlia | Eurpa WWW.CKSVET.SK