Você está na página 1de 5

KOLEJ VOKASIONAL GOMBAK

JALAN SG. PUSU


68100 GOMBAK
KUALA LUMPUR

\\\\\\
AMALI 1

NAMA PROGRAM /
PROGRAM CODE AND KESETIAUSAHAAN PENTADBIRAN
NAME

TAHAP / LEVEL TAHUN 2 SEMESTER 4

KOD DAN TAJUK BKP 402 TRAVEL ARRANGEMENT


MODUL
/ MODULE NO. AND
TITLE

NO. DAN PENYATAAN


KOMPETENSI /
M2K1 MENGURUSKAN TIKET PERJALANAN
COMPETENCY NO. AND
STATEMENT

OBJEKTIF MODUL 1. Membuat pemilihan agensi pelancongan

2. Menetapkan pakej perjalanan.

NO KOD BKP 402 M402K1.2(1/6)

TAJUK : MENGURUSKAN TIKET PERJALANAN

TUJUAN : Kertas kerja ini adalah bertujuan untuk :


1. Mengetahui kaedah menempah tiket penerbangan
2. Melaksanakan prosedur penempahan tiket penerbangan
domestik
3. Melaksanakan prosedur penempahan tiket penerbangan
international
4. Mencetak hasil kerja.

Lampiran B2
ARAHAN : Pelajar dikehendaki menyiapkan tugasan Kertas kerja ini
dengan
menggunakan mana-mana website penerbangan di
Malaysia.

LUKISAN, DATA DAN JADUAL/ DRAWING, DATA AND TABLE :


-

PERALATAN ,PERKAKASAN DAN BAHAN / TOOLS, EQUIPMENTS


AND MATERIALS:
1. Komputer
2. Pencetak
3. Laman Web Syarikat Penerbangan

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


Semua pelajar memilih satu laman web
Langkah 1 syarikat penerbangan dan memahami
prosedur tempahan tiket.
Berdasarkan tugasan yang diberi pelajar
Langkah 2 membuat tempahan tiket bagi penerbangan
domestic dan antarabangsa.
Pelajar membuat cetakan skrin bagi eviden
Langkah 3 SOP bagi setiap tempahan tiket yang dibuat.

Lampiran B2
KOLEJ VOKASIONAL GOMBAK
JALAN SG. PUSU, GOMBAK, KUALA LUMPUR.
UJIAN AMALI
BKP 402 TRAVEL ARRANGEMENT
MENGURUSKAN TIKET PERJALANAN M402K1.2 (1/6)
Anda adalah Setiausaha bagi Syarikat Mekar Trading di Kota Bharu,
Kelantan.
Pengurus syarikat anda , En. Zainal B. Mat telah meminta anda untuk
menempah tiket-tiket berikut :

a) bagi menghadiri satu seminar perniagaan di di Kuala Lumpur dari 11


Ogas 2014 hingga 18 Ogos 2014.

b) bagi menghadiri satu mesyuarat di Pulau Pinang 22 Julai dan kembali


ke
Kuala Lumpur pada 24 Julai 2014

Anda dikehendaki menempah tiket-tiket berkenaan dengan menggunakan


Butiran berikut :

Nama : Zainal B. Mat


Status : Bujang
Warganegara : Malaysia
Email : Zainalmat@yahoo.com.my
No. Telefon Bimbit : 016-3326603
No. Telefon Rumah : 03-6623323
No. Telefon Pejabat : 03-6687522

Bagi ruangan orang yang untuk dihubungi, sila isikan maklumat


anda

Lampiran B2

KOLEJ VOKASIONAL GOMBAK


JALAN SG. PUSU, GOMBAK, KUALA LUMPUR

PENSKORAN ITEM AMALI


Skala Skor
Skor 3 - mengikut kriteria yang ditetapkan
Skor 2 - mengikut sebahagian kriteria yang ditetapkan
Skor 1 - tidak mengikut kriteria yang ditetapkan
Skor 0 - tidak melakukan amali

Tandakan ( / ) pada ruang skala skor yang disediakan

WAJARAN %
SKALA SKOR
ITEM YANG DINILAI (1 3) SKOR
0 1 2 3
PERSEDIAAN 10%
1.
Komputer 3
Mesin Pencetak /9
3
X10%
Memastikan internet dapat access 3

JUMLAH

PROSES KERJA 50%

Dapat mencari salah satu website 3


syarikat penerbangan
Dapat menaip semua maklumat yang 3
diperlukan untuk membuat tempahan
/45 X
2. Dapat membuat tempahah tiket bagi :
50%
domestik 3
antarabangsa
3

Dapat menguasai langkah-langkah 3


menempah tiket penerbangan secara
keseluruhan

JUMLAH

Lampiran B2
HASIL KERJA 30%

Dapat menyiapkan prosedur (SOP)


menempah tiket penerbangan
3
domestik
3
antarabangsa /36X40%
3.
Dapat mencetak kerja dengan kemas dan
3
lengkap
Dapat mencetak tiket-tiket tempahan
3
seperti yang dikehendaki

JUMLAH

SIKAP 5%

Menepati masa 2
4 /12X5%
Mengikut arahan 2

JUMLAH

KESELAMATAN 5%

Mengamalkan ruang kerja yang kemas 2


5 dan bersih
/12X5%
Mematuhi amalan keselamatan 2

JUMLAH

JUMLAH SKOR KESELURUHAN

TANDATANGAN TANDATANGAN
PENTAKSIR CALON

NAMA NAMA
PENTAKSIR KHAIRUL BARIYAH CALON
NOKMAN
TARIKH NO. KAD
PENGENALAN

Lampiran B2