Você está na página 1de 3

O piscu i delu

Pisac romana Doivljaji Toma Sojera , Mark Tven ( engl. Mark Twain ) roen je kao Samjuel
Langhorn Klemens ( engl. Samuel Langhorne Slemens ). Ovaj ameriki knjievnik roen je na Floridi
30. novembra 1835. godine, a i sam je detinjstvo proveo na obalama reke Misisipi, kao i glavni junak
njegovog dela Doivljaji Toma Sojera .

Pseudonim Mark Tven, po kome e postati poznat je prvi put upotrebio 1863. godine, kada je poeo
da pie lanke za novine u amerikoj dravi Nevadi. Zanimljivo je da fraza mark twain kada se
koristi argonski, meu ljudima koji su odrasli ili bili vezani na bilo koji nain za reku Misisipi, znai
dva hvata duboko .

Ostao je upamen i kao jedan od dobrih prijatelja velikog srpskog i svetskog naunika, Nikole Tesle.

Piev ivot umnogome podsea na ivot njegovih najpoznatijih junaka, Toma Sojera i Haklberi Fina:
pun pustolovina i vrlo zanimljivih dogaaja. Naalost, nije tako bilo uvekNakon smrti ene i erki,
Mark Tven, naavi se u bezizlaznoj i krajnje oajnoj situaciji, poslednje radove pie u izrazito
pesimistinom tonu.

Roman Doivljaji Toma Sojera , Mark Tven je objavio 1876. godine.

Preminuo je 21. aprila 1910. godine u Konektikatu.

Mesto i vreme radnje


Radnja romana Doivljaji Toma Sojera , Mark Tvena se odvija u Americi, na obali reke Misisipi,
krajem 19. veka.

Tema lektire Doivljaji Toma Sojera , Mark Tven


U romanu Doivljaji Toma Sojera , Mark Tven opisuje dogodovtine glavnog junaka i sve nevolje u
koje on upada tokom odrastanja.
Analiza romana Doivljaji Toma Sojera
Roman Marka Tvena Doivljaji Toma Sojera , pored toga to ga je lansirao u sam vrh svetske
knjievnosti je svojevrsna pieva autobiografija.

Posebno je zaniljivo mesto radnje, gradi u blizini reke Misisipi, gde je i sam pisac odrastao. to se
tie likova i oni su, u veoj ili manjoj meri poistoveeni sa likovima iz pievog ivota. Tako je, recimo
lik njegove majke pretoen u lik tetke Pole. I Mark Tven je imao mlaeg brata, a u njegovom
deakom okruenju je bilo deaka poput Haklberi Fina, ali i onih poput Indijanca Doa.

Posebno je zanimljivo to ak i strana peina, koju pisac opisuje zaista postoji u stvarnosti.

Jezik romana Marka Tvena je vrlo jednostavan i lako itljiv i razumljiv. A u itavom delu provejava
elja deaka da ne odraste i ne postaje jedan od mnogih. Zato on stalno tei da doivi neto novo,
pa se esto uputa u razliite pustolovine.

Likovi iz lektire Doivljaji Toma Sojera


Glavni lik lektire Doivljaji Toma Sojera , Marka Tvena je naravno Tom Sojer. Ovaj deak je ostao
bez roditelja, pa je rastao uz svoju tetku, po imenu Pola. Tom je vrlo simpatian deak, kovrdave,
smee kose i plavih oiju, koji je, naravno bio vrlo nestaan. Nije voleo da ide u kolu, pa je tetka
Pola najee morala da ga tera. A on nije bio lenj, naprotiv: nije voleo da ide u kolu, jer je morao
da ustaje rano, da se lepo obue i da bude posluan. A Tom nije voleo nita od toga: najee je
iao raupan i neadekvatno odeven, voleo je da spava i nikako nije voleo da slua druge i radi
ono to oni smatraju da je ispravno.

Glavni junak je izuzetno pametan, snalaljiv i uvek brani one koji su ugroeni ili slabiji od njega. Svi
koji su iveli du obale Misisipija su znali za nestaluke Toma Sojera.
Ovaj deeak nije imao puno prijatelja. Zapravo, imao je samo jednog pravog, po imenu Haklberi Fin.
A on je bio uvek obuen u dronjke, u odeu koju su ljudi uglavnom odbacivali, kretao se kuda je
hteo, spavao je gde je hteo ( nekad na stepenitu, nekad blizu tuih vrata, a nekad bogami i u
praznim buriima, kako bi se zatitio od kie ).

Tu je i velika ljubav glavnog junaka lektire Doivljaji Toma Sojera , Marka Tvena. Re je o Beki,
odnosno Rebeki Taer, lepoj devojici plave kose u koju se Tom zaljubio im je ugledao.

Sporedni likovi su i roaka Toma Sojera, Meri, koja uglavnom razume deakove nestaluke, kao i
nekadanja devojka Toma Sojera, Emi Lorens.
Tomova tetka Pola, koja brine o njemu je prostoduna ena, vrlo jednostavna. Ona se trudi da
ljubavlju pridobije deaka, kako bi se to bolje ponaao i postao cenjen u drutvu. Naalost, njeni
pokuaji su uglavnom bez uspeha, jer Tomova divlja, nesputana priroda ne dozvoljava da je bilo ko
ukroti.

Sid je Tomov mlai polubrat, koji je vrlo povran, hladan i prilino podao deak. On je u romanu
sinonim dobrog ponaanja i potpuno je suprotan od glavnog junaka lektire Doivljaji Toma Sojera .

Tu su i: uitelj, gospodin Dobins, koji veoma strogo kanjava uenike, zatim Indijanac Do, nasilnik i
lopov, koji na kraju postaje ak i ubica, gospoa Daglas, pobona udovica, koja je vrlo prijateljski
nastrojena prema deci, Vili Maferson, deak koji je trebalo, po miljenju starijih da bude uzor svima,
pa ga zato deca nisu mnogo volela.

Poruka romana Doivljaji Toma Sojera


Mnogi se slau da je poruka ovog interesantnog romana da treba shvatiti deije nestaluke kao
najprirodniju pojavu. Odnosno, kao prirodan poriv svakog pojedinca da se bori protiv uobiajenih
principa, koje veina odrslih gotovo bez pogovora prihvata.

U lektiri Doivljaji Toma Sojera , Marka Tvena provejava univerzalna poruka: Treba uvek negovati
ono dete u nama i ne treba se tek tako priklanjati uobiajenim obrascima ponaanja. Valjalo bi da
svako od nas zadri ono jedinstvenoono po emu se razlikujemo jedni od drugih, a to se
posebno ispoljava u detinjstvu.