Você está na página 1de 1

Lahat ng taoy may karapatan

ni Greg Bituin Jr.

tayoy hindi dapat magpaapi na lamang


sa sinumang taong pawang mga gahaman
dapat matuto ngang sa kanilay lumaban
pagkat mga tulad nilay pawang iilan

lahat ng tao sa mundoy may karapatan


na mabuhay sa mundo ng may kalayaan
di niya karapatang maapi ninuman
at di rin karapatang mapagsamantalahan

ngunit karapatan niyang makipaglaban


at huwag mabuhay sa takot kaninuman
kaya nga maraming bayaning nagsulputan
para sa paglayay nakikipagpatayan

sa sama-samay may lakas tayo, kabayan


ipakita natin ang ating kalakasan
ating dudurugin ang ating kalaban
at babaguhin ang bulok na lipunan