Você está na página 1de 2

Anggaran Belanjawan KHB 2015

Bil pelajar Tingkatan 1 = 281 orang

Bil pelajar Tingkatan 2 = 307 orang

Bil pelajar Tingkatan 3 = 292 orang

Jumlah Peruntukan 2015 = RM -------

BIL ITEM/PERKARA TINGKATAN KUANTITI HARGA JUMLAH CATATAN


SEUNIT (RM)
(RM)
1 Projek 2 307 6.50 1995.50
Elektronik(Suis
Peka Cahaya)
KHB PK&
ERT&KT

Projek 3 292 8.50 2482.00


Elektonik(Litar
Cahaya Berirama)

Timah pemateri 9 46.20 415.80

Playar kacip 10 11.60 116.00

Soldering paste 6 8.60 51.60

JUMLAH KESELURUHAN 5060.90

Disediakan Oleh; Disemak Oleh;

_________________________ ___________________________

(ELVIRA WONG WEE WEE) (SURIANI HASHIM)

Ketua Panitia KHB-PK 2015 Ketua Bidang VOTEK