Você está na página 1de 4

Anexa nr.

1
La HCL nr. 200 din 30.03.2006.

REGULAMENTUL

de organizare, funcionare a SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU


SITUATII DE URGEN AL MUNICIPIULUI ORADEA

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

Art.1(1) Aprarea mpotriva incendiilor, aprarea vieilor omeneti i a bunurilor, constituie


o problem de interes public la care trebuie s participe, n condiiile legii, autoritile administraiei
publice locale, persoanele publice i juridice sau fizice care desfoar activiti ori se afl n tranzit
dup caz, pe teritoriul Romniei.
(2) Aprarea mpotriva incendiilor reprezint ansamblul integrat de msuri tehnice i
organizatorice, precum i de activiti specifice, planificate i realizate potrivit legii, n scopul de a
asigura identitatea, evaluarea, controlul i combaterea riscurilor de incendii, informarea cetenilor
asupra acestora, precum, i intervenia operativ pentru salvarea i acordarea ajutorului persoanelor
aflate n pericol, stingerea incendiilor i limitarea efectelor acestora
(3) Situaia de pericol existent din momentul observrii, semnalizrii sau anunrii unui
incendiu pn la terminarea operaiunilor de intervenie, constituind o urgen public de incendiu.
Art.2(1) Serviciile Voluntare pentru Situaii de Urgen sunt structuri profesionale (altele
dect unitile Inspectoratului pentru Situaii de Urgen Criana) ncadrate cu personal civil care
au atribuii privind aprarea vieii, avutului public sau privat mpotriva dezastrelor n sectoarele de
competen (stabilite cu acordul I.S.U. Criana) precum i pentru acordarea ajutorului persoanelor
aflate n pericol n caz de accidente sau dezastru.
(2) Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen face parte din structura Consiliului Local.
(3) Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen pentru ndeplinirea atribuiilor ce i revin,
colaboreaz cu alte Servicii Voluntare pentru Situaii de Urgen, cu autoritile administraiei
publice, cu alte instituii i organisme care au atribuii privind aprarea ordinii publice, prevenirea i
combaterea dezastrelor, aprrii vieii i integritii fizice a persoanelor, avutului public i privat,
precum i de protecie a mediului.

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA SI ATRIBUTIILE SERVICIULUI VOLUNTAR

Art.3 Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen din municipiului Oradea are n structura
obligatoriu :
- compartiment sau specialiti pentru prevenirea incendiilor.
Art.4 In localitatea ORADEA se constituie Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen de
categoria I-a.
Art.5 Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen se ncadreaz cu personal angajat i /
sau voluntari avnd aptitudini fizice, psihice si profesionale adecvate funciei, iar personalul angajat
va avea atestarea i calificarea necesar, conform reglementarilor n vigoare.
Art.6 Serviciul Voluntar pentru Situaii de Urgen are urmtoarele atribuii principale :
a. desfurarea activitii de informare i instruire privind cunoaterea i respectarea
regulilor i msurilor de aprare mpotriva incendiilor.
1
b. verific modul de aplicare a normelor, dispoziiilor instruciunilor i respectarea regulilor
i msurilor de aprare mpotriva dezastrelor.
Art.7 Pentru ndeplinirea misiunilor i sarcinilor specifice, Serviciul Voluntar pentru Situaii
de Urgen poate coopera cu alte Servicii de la ageni economici i la localiti apropiate, cu alte
organe i organisme care au stabilite i ele atribuiuni la prevenirea incendiilor, calamiti si
catastrofe naturale.

CAPOTOLUL III ATRIBUTIILE DIN STRUCTURA SERVICIULUI

Art.8 Personalul Serviciului Voluntar pentru Situaii de Urgen se compune din angajaidin
structura aparatului al instituiei.
Art.9 (1) Personalul din grupa de prevenire va asigura supravegherea instalaiilor de
semnalizare, alarmare in caz de incendiu si a zonelor cu risc ridicat de incendiu prin posturi fixe sau
serviciul de rond, precum si acionarea n situaii de urgen la incendiu a instalaiilor, aparatelor,
stingtoarelor i a altor mijloace iniiale de intervenie,
(2) Executa controale tehnice de prevenire a incendiilor la instituiile subordonate primriei
la construciile i instalaiile tehnologice aparinnd domeniului public i privat, precum si la
gospodriile din localitile din raza comunei.
(3) Constatarile rezultate in urma controalelor si verificarilor din teren vor face subiectul
unei informari la nivelul Consiliului Local si al primarului in vederea stabilirii masurilor ce se
impun .
(4) Desfasoara activitati specifice de instruire privind cunosterea si respectarea masurilor de
prevenire a incendiilor la fospodariile cetatenesti, precum si a modului de comportare si actiune in
cazul producerii unui incendiu.

SEFUL SERVICIULUI :

Art.10 Rspunde de ndeplinirea ntocmai a atribuiilor legale ce revin serviciului, de


instruirea acestuia i ridicarea continua a capacitii sale de aciune, de meninerea unei discipline
ferme n rndul personalului. Prin activitatea desfurat el trebuie s contribuie activ la aplicarea n
practic a principiului aprrii mpotriva dezastrelor n toate locurile de munc.
eful serviciului i se subordoneaz ntreg personalul serviciului :
a. organizeaz i conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului ntocmit n acest
scop programul lunar i urmrete executarea lui ntocmai de ntreg personalul
serviciului, execut instruirea metodica a efilor formaiilor de intervenie, salvare i
prim ajutor.
b. organizeaz activitatea pentru prevenirea incendiilor pe care o desfoar grupa sau
compartimentul dup caz, n care scop:
- pregtete personalul care execut activitatea de prevenire
- controleaz personalul modul de respectare a normelor de psi precum i de comportare
la dezastre i acioneaz pentru nlturarea operativ a oricror nclcri.
- desfoar activitatea instructiv-educativa n rndul personalului ce se incadreaza in
munca si sprijina pe sefii formatiilor de lucru in instruirea personalului de la locurile de
munca
- face propuneri Consiliului Local cu privire la ncadrarea cu personal a serviciului,
urmrind respectarea criteriilor prevzute de lege.
- Urmareste asigurarea permanentei la sediul serviciului a soferilor in cazul in care
Serviciile sunt dotate cu masini.
c. face propuneri privind inbunatatirea continua a incadrarii serviciului ( formatiei ) cu
pompieri angajati si voluntari.

2
d. inlocuieste si actualizeaza documentele operative a serviciului, asigura pastrarea si
mentinerea corespunzatoare a bunurilor din inzestrarea acestuia si a sediului, asigura
ordinea si disciplina, face propuneri de recompensare si sanctionarea a personalului
serviciului.

SPECIALISTUL DE PREVENIRE

Art.11 Specialistul de prevenire este subordonat nemijlocit sefului Serviciului Voluntar


pentru Situaii de Urgent, ndeplinete serviciile date de acesta, pe linia ndeplinirii atribuiilor de
serviciu revenindu-i urmatoarele sarcini.
- participa la programul de pregatire comuna al Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta.
- Executa controale de prevenire la obiectivele repartizate (operatori economici, institutii,
gospodarii cetatenesti, etc.) in conformitate cu prevederile legii, facand despre acestea in
caietele de control.
- Aduce la cunostinta sefului Serviciului starile de pericol sau situatiile deosebite din
teren.
- participa la inlaturarea operativa pe timpul controlului a starilor de lucruri negative ce
pot fi inlaturate in masura in care ii permit cunostintele si posibilitatile.
- Indeplineste orice alta sarcina trasata de seful serviciului.

CAPITOLUL IV COORDONAREA, CONTROLUL SI INDRUMAREA SERVICIULUI

Art.12 (1) Asigurarea cunosterii si respectarii normelor de p.s.i. la agentii economici,


institutii si localitati, depinde in mare masura de modul in care este indrumata activitatea de
Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
(2)De conducerea, controlul si indrumarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
raspunde primarul si cadrul tehnic coordonator ( sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta ),
care au atributii stabilite in acest sens prin Legea 212/1997.
Art.13 (1) Cu prilejul controlului tehnic de specialitate al localtatii, de catre inspectorii de la
unitatile militare pentru Situatii de Urgenta se verifica si activitatea Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta.
(2)Seful serviciului conduce, controleaza si indruma activitatea in permanenta.
(3)Controlul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta se executa att in schimbul I,
ct si in schimburile II si III de catre cei in drept.
Art.14 Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta al municipiului Oradea
sunt cele prevazute la anexa 3 din Criteriile Minime de Performanta emise prin O.M.A.I. nr.
718/2005

CAPITOLUL V PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI

Art.15(1) Pentru pregatirea personalului serviciului este necesar a se ntocmi planul de


pregatire generala pe luni, teme si exercitii.
(2) Organizarea si desfasurarea pregatirii se va face in conformitate cu Planul cadru de
pregatire a Serviciului Voluntar pentru Situaii de Urgen elaborat de Corpul Pompierilor Militari,
in Indicatorul de calificare cod. 00.01.10 nr. 32.196/01.06.1992
(3) Temele specifice se stabilesc de comisiile sau colectivele de aprare mpotriva
incendiilor si efii de serviciu, ponderea in planul de pregatire fiin in raport de complexitatea

3
proceselor tehnologice, specificul local, precum si de nivelul pregatirii personalului profesionist si
voluntar.
(4) Procesul pregatirii serviciilor trebuie sa asigure ridicarea nivelului pregatirii de
specialitate si fizice a tuturor pompierilor civili profesionisti si voluntari in scopul ndeplinirii
integrale si de calitate a sarcinilor specifice
Art.16 Se vor ntocmi Planuri pentru temele predate, iar membrii Serviciului Voluntar
pentru Situatii de Urgenta vor avea conspectate temele in caietele de studiu individual.
Art.17 Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta va avea un registru de evidenta
a participarii.personalului la pregatirea de specialitatae si calificativele obtinute.

CAPITOLUL VI DISPOZITII FINALE

Art.18 Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de


se aproba de Consiliul Local al municipiului Oradea.
Art.19 Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta colaboreaza cu alte servicii chiar din
alte tari in baza contravantiilor internationale la care Romania este parte, sau a acordurilor
bilaterale.
Art.20 Personalul tehnic al administratiei publice locale cu atributiuni de indrumare, control
si constatare a incalcarilor legii in domeniul p.s.i. se atesta de Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta Crisana a jud. Bihor.
Art.21 Prestarea lucrarilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a
autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinata apararii impotriva incendiilor, se efectueaza de
catre persoanele fizice si juridice atestate de unitatile Inspectoratului General pentru Situatii de
Urgenta Bucuresti.
Art.22 Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile apartinand domeniului
public si privat al statului, la bunurile personale ale cetatenilor, precum si la cele apartinand
asociatiilor nonprofit sau organizatiile cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar,
constituite potrivit legii, se suporta la Consiliul Local in raza caruia s-a produs incendiul ( sau
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana daca legea nu prevede astfel.
Art.23 Drepturile, compensatiile, despagubirile, recompensele si sanctiunile sunt cele
prevazute la art. 35 42 din Ordonanta nr. 60 / 1997 privind apararea impotriva incendiilor,
aprobata prin Legea nr. 212 / 1997 i H.G.R.nr. 1574/2005 privind Statutul personalului din
Serviciile de Urgen Voluntare .

Oradea, 30 martie 2006.