Você está na página 1de 3

JOVENVOLA Lletra i msica: Llus Millet

b
Poc a poc

adaptaci: Joan Casas
Soprano &b c .
J . #

b
No us a - llun - yeu il - lu - sions que m'en - dol - ci - ren

&b c j j
Alto #. . #
No us a - llun - yeu il - lu - sions que m'en - dol - ci - ren
b j
Vb c . .
Tenor J #
No us a - llun - yeu il - lu - sions que m'en - dol - ci - ren

? b c .
Bass b J
No us a - llun - yeu il - lu - sions que m'en - dol - ci - ren

b
5

S &b .
J . - - - # -
la jo - ven - tut de la vi - da ten - dra flor.
b
&b .
j - - - -


A

la jo - ven - tut de la vi - da ten - dra flor.


b j - - -
T Vb #. -
la jo - ven - tut de la vi - da ten - dra flor.

? bb . - - - -
B
J
la jo - ven - tut de la vi - da ten - dra flor. Jo

b .. p j
.
9

b
cresc.
& .
S
J

b .. p
Jo us ho prec no us a - llun - yeu

b j cresc.
A & . w

b .. p
Jo us ho prec no us a - llun - - yeu

b . cresc.
w
T V J

Jo us ho prec no us a - llun - - yeu
p F
? b b ..
cresc.

B

us ho prec no us a - llun - yeu om -

b f . j
13

S &b J . #

bf
om - pliu mon pit d'ar - dent a - mor bres - sant - me en som - nis.
j
&b . # n
A
om - pliu mon pit d'ar - dent a - mor bres - - - sant-me en som - nis.
b f .
T Vb J #
om - pliu mon pit d'ar - dent a - mor bres - - - sant-me en som - nis.

? bb f .
B
J #
pliu mon pit d'ar - dent a - mor bres - - - sant-me en som - nis.
2
b
FINE

.. 98
17

b .
1 2

S & J . # .


Boi - ri - na d'or res-ta en mi fins a la mort. mort.
b j .. 9
&b
1 2

A
#. A . 8

Boi - ri - na d'or res - ta en mi fins la mort. mort.
b . .. . 98
Vb
1 2

T J
Boi - ri - na d'or res - ta en mi fins la mort. mort.
.
? bb J .. 98
1 2

B .
Boi - ri - na d'or fins a la mort. Jo mort.


b
& b 98 12 98 j 12
22 Ms mogut
8
S
J 8
Bres - sa la mar ses o - nes
b j
A & b 98 j j 12
8 j j 98 j 12
8
D'ai - re ms ai - re sen - to dol - a can - gen - til, tot can - ta, tot Bres - sa la mar ses o - nes
b
T V b 98 J J 12
8 J J 98 J J 12
8
D'ai - re ms ai - re sen - to dol - a can - gen - til, tot can - ta, tot Bres - sa la mar ses o - nes

? b 9 12 9 12
B b 8 J J 8 J J 8 J J 8
D'ai - re ms ai - re sen - to dol - a can - gen - til, tot can - ta, tot Bres - sa la mar ses o - nes

b j .
& b 12 . 98 12
8 J 9
25

8 J J J 8
p
S

mi-rant-se en l'in-fi - nit bres-sa l'o-reig la bran-ca que guar-da a-mo-rs niu tot
b 12 j j 98 j j 12 j j 98
&b 8 8
pbres-sa l'o-reig la bran-ca
A

mi-rant-se en l'in-fi - nit tot can-ta, tot que guar-da a-mo-rs niu tot can-ta tot
b
V b 12
8 J J 98 J J 12 8 J J 98
pbres-sa l'o-reig la bran-ca
T

mi-rant-se en l'in-fi - nit tot can-ta, tot que guar-da a-mo-rs niu tot can-ta tot

? b b 12 9 J J 12 J J 9
8 J J 8 8 8
p
B
mi-rant-se en l'in-fi - nit tot can-ta, tot bres-sa l'o-reig la bran-ca que guar-da a-mo-rs niu tot can-ta tot

b . j . j
& b 98
12 98 .
28

S J 8 . .
can - ta i tot com - mou, tot can - ta i tot som - riu,
b
& b 98 . j 12
j j j 9 j
A 8 . 8 j
can - ta i com - mou, tot can - ta i som - riu, tot som - riu tot can - ta, tot can - ta i tot som -
b
T V b 98 .
J
12
J 8
.
J
J 98 J
J
can - ta i tot com - mou, tot can - ta i tot som - riu, tot som - riu tot can - ta, tot can - ta i tot som -

? b b 98 . 12 . . 98 . .
B
J J 8 J
can - ta i com - mou, tot can - ta i som - riu,
3
j
b 12 98 J 12
31

S & b . 8 8
Bres - sen mon cor les o - nes
b j j 12
A & b j j 12
8 j j 98 8
riu tot som - riu tot can - ta d'ai - re ms ai - re, can - ta, tot can - ta. Bres - sen mon cor les o - nes
b
T V b J J 12
8 J J 98 J J 12
8
riu tot som - riu tot can - ta d'ai - re ms ai - re, can - ta, tot can - ta. Bres - sen mon cor les o - nes

? b 12 9 12
B b J J 8 J J 8 J J 8
tot som - riu tot can - ta, d'ai - re ms ai - re, can - ta, tot can - ta. Bres - sen mon cor les o - nes

b
& b 12
j
. 98 p 12 . 9
34

S 8 J J 8 J J 8

p
del sen - ti- ment que hi viu mo - gut per l'a - le - na - da d'a-mor qu'em fa cap-tiu ai!
b j j 98 j j 12 j
A & b 12
8 8 j 98
del sen - ti- ment que hi viu tot can - ta tot mo - gut per l'a - le - na - da d'a-mor qu'em fa cap-tiu tot can-ta ai!
b
V b 12
8 98 p 12 98
T J J J J 8 J J
del sen - ti- ment que hi viu tot can - ta tot mo - gut per l'a - le - na - da d'a-mor qu'em fa cap-tiu tot can-ta ai!

? b 12 9 p J J 12 J J 9
B b 8 J J 8 8 8
del sen - ti- ment que hi viu tot can - ta tot mo - gut per l'a - le - na - da d'a-mor qu'em fa cap-tiu tot can-ta ai!

b . j 12 . j U
& b 98 98 . .
37
rit.
S J 8 . . .

U
d'ai - re ms ai - re'm dic - ta dol - a can - gen - til
b
& b 98 . j j 12 j j 98 j j . .
rit.
A 8 .
d'ai - re em dic - ta can - gen - til tot gen - til tot can-ta dol-a can- gen - til
b 9 . 12 9 U
.
b J . .
rit.
T V 8 J J 8 J J 8 J
d'ai - re ms ai - re'm dic - ta dol - a can - gen - til tot gen - til tot can-ta dol-a can- gen - til
U
? b b 98 . J 12
8 . . 98 .
rit.
B
J J . . .
d'ai - re em dic - ta can - gen - til
Da capo al Fine
sense repeticions

Você também pode gostar