Você está na página 1de 5

Sanctus - Missa Tandernaken

Pierre de la Rue

a 44 jz kk j j i j j k kkj j j k j kk
kz k k k k
San ctus san
l j k kkj n k k j k k
a 44 m j k k k
M San ctus san
i
a 44 i j j i i j j j j
M San ctus san ctus san
l l l m j k kkj j j fi
b
San

a k k j k kkj j n k k j kk k j kk k k j j
j
ctus san ctus san ctus san

j j j i i m
a j j k kkj j j
M ctus san ctus

a j j i i j j j j i j j
M ctus san ctus san ctus san ctus

m j j j k k k kk k j
b i kk i i
ctus san ctus

a k kk k k kkkkj j j k j k k kz k k k k j k k kkj
ctus san

aM kz k k k jz k j k k kkkkj k k k k k k j n j k
san ctus san ctus san

aM j j i j j j j i j j i
Do mi nus De us sa ba
j n k k k j
b j k k k kkj j j j j i
san ctus san ctus san ctus
m l l l i j j j j
a j
jz
ctus Do mi nus De
j j j k k j k kkj i k k j
a k k kk
M ctus san ctus Do mi nus De

a i i j j i i j j j j
M oth
k k k
san ctus san ctus

n kkkkj j j i i i l
b
Do mi nus De us

a k j kk j j k kkj i j k k k kk j j n k
us Do mi nus De us Sa

j j j n kz k k k kz k j m
a k k j
M k k k k kk k j
us Do mi nus De us
i j j i i j j j j i
aM
san ctus Do mi nus De
l i j j
b jz k i i i
Do mi nus De us sa

k
a k k k k k j k k k k k kkk k k kkj kz k k k k k k k k k k
ba oth Sa ba oth sa ba

n kk kkkkj j j k k kkk k k
a n k k k j j j j
M De us sa ba oth sa ba

aM j j j j i j j j j i j j
us sa ba oth Do mi nus De us sa

b k k k k j j m j j j i j k k kkk k k
ba oth sa ba oth sa

l
a k kkj i i i j j k k k k
oth Ple ni sunt ce
l l l j
aM k k k j i i m
oth Ple
l l l l
aM i i i
ba oth
k i i jz k k j kk k k j k k k k
b k j
ba oth Ple ni sunt ce
a k kkk k j k z k k k k k k k k k k k k j k k k kz k k z k k k
li Ple ni sunt ce li Ple ni sunt ce

j j jz k k k k k k kk k k j j j n k kz k k k
a
M ni sunt ce li ple ni sunt ce li
l l l l l l l
a
M
b
k kkk k i m n k kz k k k j j j m m n k
li ple ni sunt ce li et

k k k kz k k j k k l
a k k k k k j k k k k j i
li et ter ra
kz k k k k k j k i i m n k k kz k k k k k k k k
a
M ple ni sunt ce li et ter
l l l l l l l
aM
k n j k z k k k k k k k k
b kz k k j j i k k
k k j k
ter ra glo ri a glo

l n k kz k k k k k k k kkkkj n k k k k k k k k kz k k k
a j
glo ri a glo

a k kkj j n k k kkkkkk kkj k i l n kz k k k


M
ra glo ri a glo
l l l l l l l
aM

b k j k j j l l n k z k k k k k j i
ri a glo ri a

l
a k k k k k k z k k k k k k k k k k k j k i i
ri a glo ri a tu a
i
aM k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k j i i
ri a tu a O
l l l l l l l
aM

b m j kz k k k j k k k k j i i kz k k k

glo ri a tu a o san
l l i j j k j kk k k j j j
a
O san na
j j k j k k kz k k k k j n j
a k k k kz k k j j k
M san na o san na o san na o

i
a m j j j i j j j j j j
M O san na o san na o san
k kkk k k m m j kz k k k kz k k k
b fj k k i j
na o sa na o san

m k n z k k k k k k kz k
a k kkj j k kz k k j k k k k k k k j
o san na in ex cel sis in ex

cel

a
j j n k k k k kkk k k kkj k k k k k kkkkk k k k k
M san na o san na o san na o san

i j j j j
aM i i j j j j
na in ex cel sis in ex cel

b fj j n k z k k k k z k k i i k kz kkk k k j
k
na o san na o san na

a i n k k k kkkkk k k k j k k j k kkj k kkk k


sis in ex cel sis in ex cel

a
kkkkj n kz k k k k k k j j kz k j j j j k k k k
M ex
na in ex cel sis in cel sis in ex cel
i j
aM i j j j j j i i
sis in ex cel sis
j kz k k k k j j j k kkk k
b i i jz k
in ex cel sis in ex cel sis in ex cel

n kz k k k k k k k k l l
a k kkj k k j i

sis in ex cel sis
kk l
aM k k k k k k k k kkj kk j j i jz k
sis in ex cel sis Be ne
l l
aM i i i i i

jz k k k j
b k k k kz k k k k k k kkk k j j i
sis in ex cel sis Be ne dic
l l l l l l l
a

k k j k j kk j n k kkkkkkk k kz k k j n k j j
a
M dic tus be ne dic tus qui ve nit
l l l l l l l
a
M
k kkk k k kkk k k k k k k kk kkk kkkkj i n k j
b k
ctus be ne dic tus qui ve

l l l l l l l
a
k k k k k k k kz k k k k j k k k k k k k k z k k k j k k k j
a k
M qui ve nit in no
mi ne
l l l l l l l
aM
i k k k kz k k k k k j n k kkkkkkk k kkkkkk j j
b k
nit qui ve nit in no mi ne

l l l l l l l
a

n k k k k kz k k k j k k k k k k k k k k kz k k i i
a
M in no mi ne Do mi ni
l l l l l l l
aM

j n k k j k k k k k k k k k kkkkj i i
b
in no mi ne Do mi ni