Você está na página 1de 29

MUSCHII MEMBRULUI SUPERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


M. UMARULUI
M. DELTOID ~marg ante.a 1/3 late.a claviculei ~tuberozitatea deltoidiana n. axilar ~mentine bratul in art. umarului
(M. deltoideus) ~marg externa a acromionului ~abductor al bratului
~spina omoplatului ~rotator intern si extern al bratului
~flexor si extensor al bratului
M. SUPRASPINOS ~fosa supraspinoasa a omoplatului ~fateta superioara a tuberculului mare n. suprascapular ~abductor al bratului
(M. Supraspinatus) ~fascia supraspinoasa al humerusului ~m. prim-motor al art.scapulo-hume.
M. INFRASPINOS ~fosa infraspinoasa ~fateta mijl. a tubercului mare al humer. n. suprascapular ~rotator extern al bratului
(M. Infraspinatus) ~adductia bratului
M. ROTUND MIC ~pe supraf. dorsala a scapulei ~fateta inf. a tubercului mare al humer. n. axilar ~rotator extern al bratului
(M. teres minor) ~fascia infraspinoasa ~adductor al bratului
M. ROTUND MARE ~pe fata dorsala a omoplatului ~creasta tubercului mic n. ptoracodorsal ~rotator intern al bratului
(M. teres major) ~fosa infraspinoasa n. subscapular ~adductor al bratului
~fascia infraspinoasa
M. SUBSCAPULAR ~liniile musc. de pe fata costala a omoplat. ~pe tuberculul mic al humerusului n. subscapular ~rotator intern al bratului
(M. subscapularis) ~de pe supraf. osoase interliniare a fosei ~aductor al bratului
subscapulare
M. BRATULUI Grupa anterioara (a flexorilor)
~Planul superficial~
M. BICEPS BRAHIAL ~capul lung- tuberculul supraglenoidian ~tuberozitatea radiusului n. musculo-cutanat ~flexor al antebratului pe brat
M. biceps brachii ~capul scurt-apofiza coracoida ~expansiunea aponevrotica a tend. ~supinator
bicipital ~capul lung- abductor al bratului
~capul scurt- aductor al bratului
~Planul profund~
M. CORACOBRAHIAL ~apofiza coracoida a omoplatului ~1/3 mijl. a fetei antero-mediale a hu- n. musculo-cutanat ~aductor al bratului
M.coracobrachialis merusului ~flexor al bratului
~septul intermuscular medial al bratului
M. BRAHIAL ~marg.ante., fata antero-mediala si ~tuberozitatea ulnei n. musculo-cutanat ~flexor al antebratului pe brat
M. brachialis antero-laterala a humerusului sub inser- ~tensor al caps. art a cotului
tia m. deltoid si a m. coracobrahial
MUSCHII MEMBRULUI SUPERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


M.BRATULUI Grupa posteriora (a extensorilor)
M.TRICEPS BRAHIAL ~capul lung-tuberculul infraglenoidian ~pe olecranon n. radial ~extensor al antebratului
M. triceps brachii -partea superioara a marg. ~cap. lung si ca extensor al bratului
axilare ale omoplatului
~cap. medial-fata post. a humerusului,
distal de santul n. radial
~cap. late.-fata post. a septului intermusc.
medial
-fata post. a hume.,deasupr.
santului n. radial
M. ANTEBRATULUI Grupul anterior
~Planul superficial~
M.ROTUND ~capul humeral- supraf.ante. a epicondi- ~tuberozitatea pronatoria n. median ~pronator al antebratului
PRONATOR lului medial al humerusului ~flexor al antebratului pe brat
M. pronator teres ~capul ulnar- apofiza coronoida a ulnei
M. FLEXOR RADIAL ~fata ante. a epicondilului medial al h. ~fata ante a bazei metacarp II n. median ~flexor al mainii pe antebrat
AL CARPULUI ~abductor al mainii pe antebrat
M. flexor carpi radialis ~slab flexor al antebr. pe brat
~slab pronator
M. PALMAR LUNG ~fata ante. a epicondilului medial al h. ~aponevroza palmara n. median ~slab flexor mainii pe antebrat
M. palmaris longus
M. FLEXOR ULNAR ~capul humeral-pe epicondilul medial al h. ~osul pisiform n. ulnar ~flexor al mainii pe antebrat
AL CARPULUI ~capul ulnar-marg. mediala a olecranului ~carligul osului hamat ~aductor al mainii
M. flexor carpi ulnaris si pe 2/3 supe. a marg. post a ulnei ~baza metacarpianului V
M. FLEXOR SUPER- ~capul humero-ulnar- epicondilul medial ~fata post. a falangelor proximale n. median ~flexor al falangei mijl. si proximale
FICIAL AL DEGETE. ~capul radial-marg. supe. a marg.ante. ~pe capul si marg. falangelor mijl. 2-5 pe mana
M. flexor digitorum a radiusului intre tuberizitatea radiala ~flexor al mainii pe antebrat
superficialis si tuberozitatea pronatorie ~flexor al antebratului pe brat
MUSCHII MEMBRULUI SUPERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


M.ANTEBRATULUI ~Planul profund~
M.FLEXOR PROFUND ~pe cele 2/3 superioare ale suprafetelor ~pe baza falangei distale a degetelor ~n.ulnar-partea ~flexor al tuturor falangelor
AL DEGETELOR mediale si anterioare ale ulnei II-V mediala ~flexor al degetelor pe mana
M.flexor digitorum ~1/2 mediala a suprafetei anterioare a ~n.median-partea ~flexor al mainii pe antebrat
profundus membranei interosoase in treimea sa laterala ~aductor al mainii
mijlocie
M.FLEXOR LUNG AL ~fata anterioara a radiusului intre tuberozi- ~baza falangei distale a policelui n.interosos anterior, ~flexor al falangei distale si proximale
POLICELUI tatea radiala si marginea superioara a a n.median a policelui
M.flexor pollicis longus muschiului patrat pronator ~flexor a policelui pe primul metacarpi
~partea laterala a membranei interosoase an
adiacente
M.PATRAT PRONATOR ~pe patrimea distala a suprafetei anterioa- ~pe patrimea distala a suprafetei ante- n.interosos anterior, ~pronator al antebratului
M.pronator quadratus re a corpului ulnar rioare a corpului radiusului n.median ~pronator al mainii
M.ANTEBRATULUI Grupul posterior sau al
extensorilor
~Planul superficial~
M.BRAHIORADIAL ~deasupra epicondilului lateral al humeru ~fata laterala a bazei apofizei stiloide a n.radial ~flexor al antebratului pe brat
M.brachioradialis sului radiusului ~supinator
~pronator
M.EXTENSOR RADIAL ~treimea distala a marginii laterale a ~pe fata dorsala a bazei metacarpianu- n.radial ~extensor al mainii pe antebrat
LUNG AL CARPULUI humerusului lui II ~abductor al mainii
M.extensor carpi radialis ~epicondilul lateral al humerusului ~contribuie la flexia antebratului pe
longus brat
M.EXTENSOR RADIAL ~epicondilul lateral al humerusului ~fata dorsala a bazei metacarpianului III n.radial ~extensor al mainii pe antebrat
SCURT AL CARPULUI ~septul intermuscular lateral al bratului ~abductor al mainii
M.extensor carpi radialis
brevis
MUSCHII MEMBRULUI SUPERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


M.EXTENSOR AL ~epicondilul lateral al humerusului ~pe baza falangei distale n. radial ~extensor al falangelor
DEGETELOR ~extensor al degetelor pe mana
M.Extensor digitorum ~extensor al mainii pe antebrat
M. EXTENSOR AL ~epicondilul lateral al humerusului ~pe ultimele 2 falange n. radial ~extensiunea degetului mic
DEGETULUI MIC
M.extensor digiti minimi
M. EXTENSOR ULNAR ~capul humeral-epicondilul lateral ~pe partea mediala a bazei metacarp V n. radial ~extensor al mainii
AL CARPULUI ~capul ulnar-1/3 superioara si mijlocie a ~tuberozitatea metacarp. V ~aductor al mainii
M.extensor carpi ulnaris marginii post. ulnare
M. ANCONEU ~fata post a epicodilului lateral al h. ~supraf. laterala a olecranului n. radial ~extensor al antebratului
M. anconeus ~marg. postero-superioara a ulnei
~Planul profund~
M. SUPINATOR ~Planul superficial-epicondilul lateral al h. ~fata laterala si marg. anterioara a n. radial ~supinator principal al antebratului
M. SUPINATOR -lig. colateral radiusului intre col si tuberositas
-lig. anular al radi. pronatoria
~Planul profund:crista m. supinatorius
M.ABDUCTOR LUNG ~pe partea distala a fetei post a: ~pe fata laterala a bazei I metacarp. n. radial ~abductor al policelui
AL POLICELUI ~ulnei ~abductor al mainii
M.abductor pollicis ~radiusului
longus ~membranei interosoase adiacente
M. EXTENSOR SCURT ~fata post a radiusului ~pe fata dorsala a bazei falangei n. radial ~extensor al policelui
AL POLICELUI ~fata post a membranei interosoase proximale a policelui ~abductor al policelui
M. extensor pollicis adiacente
brevis
M. EXTENSOR LUNG ~treimea mijlocie a fetei post a ulnei ~fata dorsala a bazei falangei distale n. radial ~extensor al falangei distale si
AL POLICELUI ~fata dorsala a membr. interosoase a policelui proximale a policelui
M.extensor pollicis adiacente ~extensor al mainii
longus ~abductor al mainii
MUSCHII MEMBRULUI SUPERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


M. EXTENSOR AL ~fata posterioara a ulnei ~pe fata dorsala a indexului n.radial ~extensor al indexului
INDEXULUI ~fata post. a membranei interosoase
M. extensor indicis
M. MAINII ~ Muschii tenarului~
M. SCURT ABDUCTOR ~tuberculul osului scafoid ~baza falangei proximale a policelui n.median ~abductor al policelui
AL POLICELUI ~retinaculul flexorilor un filet din n. radial
M.abductor pollicis brevis
M. FLEXOR SCURT ~fasc. superficial-pe retinaculul flexorilor ~fata laterala a bazei primei falange a fasc superficial: ~adductor
AL POLICELUI ~fasc profund-fata palmara a trapezoidului policelui n. median ~flexor al policelui
M.flexor pollicis brevis si a osului capitat ~pe sesamoidul lateral fasc profund:
n. ulnar
M.OPOZANT AL ~retinaculul flexorilor ~pe partea lat. a I metacarpian n. median ~opozitia policelui
POLICELUI ~tuberculul trapezului ~permite prehensiunea
M.opponens pollicis
M. ADUCTOR AL ~caput transversum-pe fata antero-laterala ~fata mediala a I falange a policelui n.ulnar ~adductor al policelui
POLICELUI a metacarp. II si III ~sesamoidul medial
M.adductor pollicis ~cap.obliquum-pe trapezoid si pe os.capitat
~Muschii hipotenarului~
M. PALMAR SCURT ~pe aponevroza palmara ~pe fata profunda a pielii hipotenarului n. ulnar ~cuteaza pielea eminentei hipotenare
M. palmaris brevis
M. ABDUCTOR AL ~pe osul pisiform ~pe baza falangei proximale a degetului n. ulnar ~abductor al degetului mic
DEGETULUI MIC ~retinaculul flexorilor mic
M. abductor digiti minimi
M. FLEXOR SCURT ~pe carligul osului hamat ~pe baza falangei proximale a degetului n. ulnar ~flexor al degetului mic
AL DEGETULUI MIC ~retinaculul flexorilor mic
M.flexor digiti minimi
brevis
MUSCHII MEMBRULUI SUPERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


M.OPOZANT AL ~carligul osului hamat ~pe marginea mediala a metacarp V n. ulnar ~opozitia degetului mic
DEGETULUI MIC
M.opponens digiti minimi
~Muschii mezentenarului~
Mm. LOMBRICALI ~1 si 2-pe marginea laterala a tendonului ~pe tendonul corespunzator al m. I si II-n. median ~flecteaza falanga proximala
M.lumbricales destinat indexului si mediusului extensor al degetelor III si IV-n. ulnar ~extensor al falangei mijlocii
~3 si 4-de pe tendoanele invecinate ale m
flexor al degetelor
MM. INTEROSOSI ~I-supraf. Mediala a metacarp II ~I-supraf mediala a I falange a indexului n. ulnar ~adductori ai degetelor II-IV-V
PALMARI ~II-de pe flancul lateral al metacarp IV ~II-latura laterala a falangei proximale a ~flexori ai degetelor II-IV-V
Mm. interossei palmares inelarului
~III-pe fata lat a metacarp V ~III-latura laterala a falangei proximale
a degetului mic
MM. INTEROSOSI ~pe metacarpienele invecinate ~pe baza falangei proximale a degetului n. ulnar ~abductori ai degetelor II si iv
DORSALI corespunzator ~mentin pe loc degetul mijlociu
Mm.interossei dorsales ~pe aponevroza dorsala a acestuia ~flecteaza prima falanga
~extensia urmatoarelor doua la
degetele II-III-IV
MUSCHII MEMBRULUI INFERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


M. COXALI MUSCHII COXALI INTERNI
M. ILIOPSOAS
~M.PSOAS MARE ~fata laterala a corpului vertebrei T12 ~trohanterul mic ~ramuri din plexul ~flecteza coapsa pe bazin
M.PSOAS MAJOR si a L1-L4 si discurile vertebrale lombar ~flecteza coloana lombara si bazinul
corespunzatoare cu coapsa fixata
~apofizele costiforme ale acestor ~apropie bazinul si coapsa intre ele
vertebre
~M. ILIAC ~fosa iliaca interna ~trohanterul mic ~ramuri din plexul ~flecteaza coapsa pe bazin
M. ILIACUS ~buza interna a crestei iliace lombar ~flecteza bazinul pe coapsa
~ram. N.femural
M. PSOAS MIC ~corpul T12 si L1 ~eminenta iliopubiana ~plexul lombar ~slab flexor al coloanei lombare
M. PSOAS MINOR ~discul intervertebral intre T12 si L1
MUSCHII COXALI EXTERNI
M.GLUTEU SAU ~linia gluteala posterioara si area ~fibrele superf.:pe tractul ileo-tibial ~n. gluteu inferior(L5,S1, ~cel m puternic extensor al coapsei
FESIERUL MARE osoasa situata dorsal de aceasta ~fibre.profund.:tuberozitatea gluteala S2) ~rotator extern al coapsei
M.GLUTEUS linie ~abductor si aductor al coapsei
MAXIMUS ~creasta iliaca ~constit.un suport pe partea laterala
~fata dorsala a sacrului si coccisului a artic genunchiului
~fata dorsala a lig. sacrospinal si ~extensia trunchiului pe coapsa
sacrotuberal
M GLUTEU SAU ~linia gluteala anterioara si posterioara ~fata laterala a trohanterului mare ~n.gluteu superior ~abductor si extensor al coapsei
FESIER MIJLOCIU ~suprafata externa a aripii iliace situata intre (L4-5,S1) ~rotatia interna a coapsei
M gluteus medius cele 2 linii ~rotatia externa a coapsei
M. GLUTEU SAU ~area osoasa de pe aripa iliaca ~marg ante a trohanterului mare ~n gluteu superior(L4,5; ~abductia coapsei pe bazin si invers
FESIER MIC intre linia gluteala ante si inferioara S1) ~rotatia interna a coapsei
M. GLUTEUS ~rotatia externa a coapsei
MINOR ~extinderea coapsei
M. TENSOR AL ~spina iliaca antero-superioara ~condilul lateral al tibiei ~nervul gluteal superior ~flexia,abductia,rotatia ext a coapsei
FASCIEI LATE ~buza externa a crestei iliace (L4-5) ~extensia gambei
M.TENSOR ~fixarea pelvisului in pozitie orizont.
FASCIAE LATAE
M.PIRIFORM SAU PI- ~fata pelvina a sacrului,lateral de ~marg superioara a trohanterului ~ramuri din plexul ~rotator extern al coapsei
RAMIDALUL BAZINUL orificiile sacrale 2-4 mare sacral ~abductor si extensor al coapsei
M.PIRIFORMIS
MUSCHII MEMBRULUI INFERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


M.OBTURATOR INTER ~suprafata interna(pelvina)a membra- ~fosa trohanterica ~ramuri din plexul ~rotator extern al coapsei
M. obturator internus nei obturatoare sacral ~abductor si extensor al coapsei
~cadrul osos ischiopubian al gaurii
obturatoare
MUSCHII GEMENI
~M.GEMEN SUPERIOR ~fata externa a spinei ischiadice ~fosa trohanterica ~ramuri din plexul sa- ~slab rotator extern al coapsei si ab-
M. GEMELLUS -II- cral (L4-5,S1) ductor
~M.GEMEN INFERIOR ~partea superioara a tuberozitatii ~fosa trohanterica ~ramuri ale plexului ~slab rotator extern al coapsei si ab-
M.GEMELLUS INFERIO ischiadice sacral (L4-5,S1) ductor
M. PATRAT FEMURAL ~marginea laterala a tuberozitatii ~creasta intertrohanterica ~ramuri ale plexului ~rotator extern al coapsei
M.quadratus femoris ischiadice sacral(L4-5,S1)
M.OBTURATOR EXTER ~supraf externa a membranei obtura- ~fosa trohanterica ~nervul obturator ~rotator extern al coapsei
M.obturator externus toare
~cadrul osos ischiopubian al gaurii
obturatoare
M.COAPSEI Grupa anterioara(extensorilor)
M.CROITOR ~spina iliaca antero-superioara ~expansiunea aponevrotica"laba de ~nervul femural ~flexor al bazinului si al coapsei in arti-
M.SARTORIUS gasca" culatia coxofemurala
~fata interna a condilului medial al ~rotator extern al coapsei
tibiei ~flexor si rotator intern al gambei in artic
genunchiului
M.QUADRICEPS FEMURAL(M. QUADRICEPS FEMORIS)
~Dreptul femural ~capul vertical-spina iliaca antero-inf ~marg superioara si laterala a ~flexia coapsei pe bazin
M.rectus femoris ~cap orizontal-deasupra sprancenei patelei
acetabulului
~Vastul lateral ~linia intertrohanterica ~lama tendinoasa a dreptului femural
M.vastus lateralis ~marg inf a trohanterului mare ~marg laterala a patelei ~unicul si cel mai puternic extensor
~buza laterala a liniei aspre ~tractul iliotibial ~nervul femural(L2,3,4) al gambei pe coapsa
~fascia lata si septul interm. lateral ~asigura stabilitatea genunchiului in
~Vastul medial ~1/2 inf a liniei intertrohanterice ~lama tendinoasa a dreptului femural pozitie de extensie
M.Vastus medialis ~buza interna -2/3 superioare ~marg.super. si mediala a patelei
~sept.intermusc.medial ~fibrele tendinoase participa la
formarea retinaculului patelar medial
MUSCHII MEMBRULUI INFERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


~Vastul intermediar ~fata anterioara si laterala a diafizei ~pe tendonul quadricepsului femural, ~nervul femural(L2,3,4) ~dreptul femural flexia coapsei pe bazin
M.Vastus intermedius femurului formand: ~unicul si cel mai puternic extensor
planurile tendinoase: al gambei pe coapsa
~pe marg. superioara a patelei ~asigura stabilitatea genunchiului in
~pe tuberozitatea tibiei pozitie de extensie
M.ARTICULAR AL ~fata interna a vastului intermediar ~pe bursa suprapatelara si capsula ~nervul femural ~intinde si trage in sus si fereste cap-
GENUNCHIULUI articulatiei genunchiului sula articulara in extensia genunchiului
M.articularis genus
Grupa mediala sau a aductorilor
M.PECTINEU ~pe creasta pectineala,intre eminenta ilio- ~linia pectineala a femurului ~nervul femural(L2,3) ~flexor si adductor al coapsei
M. pectineus pubiana si tuberculul pubian ~nervul obturator(L3) ~rotator extern al coapsei
M.GRACILIS ~fata externa a ramurii inferioare a pubisului, ~pe condilul medial al tibiei ~aductor al coapsei
M.gracilis infero-lateral de simfiza pubiana,cu un ~flexor si rotator extern al coapsei
tendon lat
M.ADUCTOR LUNG ~pe suprafata externa a ramurii inferioare a ~pe treimea mijlocie a liniei aspre ~ramura anterioara a ~aductor ,flexor si rotator extern al
M.adductor longus pubisului sub tuberculul pubian ~buza mediala printr-o lama nervului obturator coapsei
tendinoasa puternica
M.ADUCTOR SCURT ~pe suprafata unghiulara si a ramurei infe- ~pe treimea superioara a liniei aspre ~ramura anterioara a ~aductor,flexor si rotator extern al
M.adductor brevis rioare a pubisului ~buza mediala nervului obturator coapsei
M.ADUCTOR MARE ~fata infero-laterala a tuberozitatii ischiadice ~portiunea mijlocie pe toata lungi- ~ramura posterioara a ~cel mai puternic adductor al coapsei
M.adductor magnus ~suprafata externa a ramurii ischiopubiene mea liniei aspre si buza mediala nervului obturator ~portiunea superioara este un rotator
~portiunea superioara sub trohanterul extern al coapsei
mare,pe linia aspra ~portiunea inferioara exercita rotatie
~portiunea inferioara pe tuberculul interna a coapsei
aductorului si pe epicondilul medial
al femurului
Grupa posterioara sau a flexorilor
M.BICEPS FEMURAL ~capul lung:pe tuberozitatea ischiadica ~capul fibulei ~capul lung:ramuri din ~flexor al gambei,insotit de o rotatie
M.biceps femoris ~capul scurt:treimea distala a liniei aspre - ~condilul lateral al tibiei nervul tibial externa
- buza laterala ~capul scurt:ramuri din ~capul lung este si extensor al coapsei
nervul fibular comun
M.SEMITENDINOS ~tuberozitatea ischiadica ~condilul medial al tibiei,pe "laba de ~nervul tibial ~extensor al coapsei
M.semitendineus gasca",dorsal de gracilis si sartorius ~flexor si rotator extern al gambei
MUSCHII MEMBRULUI INFERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


M.SEMIMEMBRANOS ~tuberozitatea ischionului ~pe fata posterioara a condilului ~nervul tibial ~extensor al coapsei
M.semimembranosus medial ~flexor si rotator al gambei
M.GAMBEI Grupa anterioara sau extensorii
gambei
M.TIBIAL ANTERIOR ~condilul lateral al tibiei ~fata plantara a cuneiformului medial ~nervul fibular profund ~cel mai puternic flexor dorsal al
M.tibialis anterior ~fata laterala a tibiei ~baza primului metatarsian ,ramura nervului piciorului
~membrana interosoasa fibular comun ~supinator al piciorului
~aductor al piciorului
M.EXTENSOR LUNG ~fata mediala a fibulei ~baza falangei distale a halucelui ~n fibular profund ~extensor al halucelui
AL HALUCELUI ~membrana interososa adiacenta ~ramura n fibular ~flexor dorsal al piciorului
M extensor hallucis profund ~slab supinator si aductor al piciorului
longus
M.EXTENSOR LUNG ~capul fibulei ~fata dorsala a falangelor mijlocii si ~n fibular profund ~extensor al degetelor II-V
AL DEGETELOR ~condilul lateral al tibiei dorsale ~ramura n fibular ~flexor dorsal al piciorului
M extensor digitorum ~in cele 2/3 superioare a membranei inter- profund ~pronator si abductor al piciorului(rotati e
longus osoase externa,pronatie)
M.FIBULAR al III-LEA ~din partea infero-laterala al extensorului ~fata dorsala a bazei metatarsianului ~n fibular profund ~flexia dorsala a piciorului
M.fibularis tertius lung al degetelor V ~ramura n fibular ~slab pronator si abductor al piciorului
profund
Grupa laterala(fibularii gambei)
M.FIBULAR SAU ~fata laterala a fibulei(in 2/3 superioare) ~baza metatarsianlui I ~n fibular superficial, ~puternic pronator al piciorului
PERONIER LUNG ~septul intermuscular anterior si posterior ~fata plantara a cuneiformului medial ramura n fibular ~flexor plantar
M fibularis/peroneus comun ~sustine bolta piciorului
longus
M.FIBULAR SAU ~jumatatea inferioara a fetei laterale a fibulei ~tuberozitatea metatarsianului V ~n fibular superficial, ~flexor plantar al piciorului
PERONIER SCURT ~septul intermuscular anterior si lateral ~baza metatarsianului V ramura n fibular ~pronator al piciorului
M fibularis/peroneus al gambei comun
brevis
MUSCHII MEMBRULUI INFERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


Grupa posteriara(flexorii gambei)
~PLANUL SUPERFICIAL ~
M.TRICEPS SURAL(M triceps surae)
~M.GASTROCNEMIAN ~capul medial-fata post a condilului medial ~tendonul calcanean al lui Achile ~flexor al gambei
M gastrocnemius al femurului (tend m.solear+tend m.gastocnemian) ~propulsiv in timpul mersului
~capul lateral-fata post a condilului lateral
~M. SOLEAR ~fata post a capului fibulei ~partea mijlocie a suprafetei poste- ~n tibial,ramura a n ~principalul flexor plantar al piciorului
M soleus ~1/3 superioara a fetei post a corpului rioare a calcaneului sciatic(S1,2) ~slab supinator-aductor al piciorului
fibulei ~stabilizator al artic talocrurale
~linia muschiului solear de pe tibie
~arcada tendinoasa a solearului
M.PLANTAR ~condilul lateral al femurului ~fata posterioara a calcaneului ~n tibial ~slab flexor plantar al piciorului
M plantaris
~PLANUL PROFUND~
M. POPLITEU ~condilul lateral al femurului,partea sup. ~deasupra liniei m solear ~n tibial ~slab flexor al gambei
M popliteus ~capsula articulara a genunchiului
M.FLEXOR LUNG ~1/3 mijlocie a fetei posterioare a tibiei,sub ~tuberozitatea osului navicular, ~n.tibial ~flexor plantar al piciorului
AL DEGETELOR linia m solear suprafata plantara ~aductor si supinator al piciorului
M.flexor digitorum ~varful oaselor cuneiforme si cuboid ~contribuie la sustinerea arcurilor boltii
longus ~baza metatarsienelor II-IV plantare
M.FLEXOR LUNG AL ~in cele 2/3 inf ale supraf post a fibulei ~suprafata plantara a bazei falangei ~n tibial ~flexor al halucelui
HALUCELUI ~membrana interosoasa adiacenta distale a halucelui ~flexor plantar al piciorului
M.flexor hallucis longus ~aductor si supinator al piciorului
~contribuie la sustinerea boltii plantare
M.PICIORULUI ~MUSCHII DORSALI~
M.EXTENSOR SCURT ~fata supero-laterala a calcaneului ~aponevroza dorsala a degetelor II-V ~n.fibular profund ~extensor al degetelor
AL DEGETELOR
M.digitorum brevis
M.EXTENSOR SCURT ~fata supero-laterala a calcaneului ~baza falangei proximale a halucelui ~n.fibular profund ~extensor al halucelui
AL HALUCELUI
M extensor hallucis
brevis
MUSCHII MEMBRULUI INFERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


~MUSCHII PLANTARI~
~Grupa mediala~
M.ABDUCTOR AL ~procesul medial al tuberozitatii ~baza primei falange a halucelui si ~n.plantar medial ~abductor si flexor plantar al halucelui
HALUCELUI calcaneului osul sesamoid medial ~mentine arcul medial al boltii plantare
M.abductor pollicis ~aponevroza plantara
M.FLEXOR SCURT AL ~fata plantara a cuneiformului lateral ~baza primei falange a halucelui si ~n.plantar medial ~flecteaza falanga proximala a halucelu
HALUCELUI ~cuboid ~marginea mediala si laterala a
M.flexor hallucis brevis primei falange
~oasele sesamoide corespunzatoare
M.ADUCTOR AL ~capul oblic:baza metatars. II-V ~baza falangei proximale a halucelui ~n.plantar lateral ~aductor al halucelui
HALUCELUI ~capul transvers:artic metatarsofalangiene si osul sesamoid lateral ~sustinator al boltii plantare
M.adductor hallucis III-V
~Grupa laterala~
M.ABDUCTOR AL ~suprafata laterala a tuberozitatii calcaneului ~baza primei falange a degetului mic ~n.plantar lateral ~abductor al degetului mic
DEGETULUI MIC
M.abductor digiti minimi
M.FLEXOR SCURT AL ~baza metatarsianului V ~baza primei falange a degetului mic ~n.plantar lateral ~flecteaza degetul mic
DEGETULUI MIC
M.flexor digiti minimi
brevis
M.OPOZANT AL ~fata inferioara a cuboidului ~jumatatea anterioara a marginii ~n.plantar lateral ~apropie degetul mic de axa piciorului
DEGETULUI MIC laterale a metatarsianului V
M.opponens digiti
minimi brevis
~Grupa intermediara~
M.FLEXOR SCURT AL ~tuberozitatea calcaneului ~baza falangei mijlocii ~n.plantar medial ~flecteaza ultimele patru falange mijlocii
DEGETELOR si degetele
M.flexor digitorum brevis
M.PATRAT AL ~fata inferioara a tuberozitatii calcaneului ~marginea posterioara a tendonului ~n.plantar lateral ~corectand oblicitatea tendonului fle-
PLANTEI m flexor lung al degetelor,inainte ca xorului lung,contribuie la actiunea de
M.quadratus plantae acesta sa se divida in cele 4 tendoane flexiune a acestuia
MUSCHII MEMBRULUI INFERIOR

MUSHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


Mm LOMBRICALI(4) ~pe 2 tendoane vecine ~baza primei falange a degetelor II-V ~n.plantar medial pt ~flecteaza prima falanga per degetele
Mm lumbricales primul lombrical II-V
~n.plantar lateral pt
urmatorii
Mm INTEROSOSI ~marginea mediala a metatarsienelor III-V ~pe baza primei falange a degetului ~n.plantar lateral ~apropie degetelie III-IV-V de degetul II
PLANTARI(3) corespunzator
Mm.interossei plantares
Mm INTEROSOSI ~de pe metatarsienele intre care se plaseaza ~prima falanga a degetelor II-V ~n.plantar lateral ~aductia degetelor III-IV in raport cu
DORSALI(4) ~primul pe fata mediala a degetului II degetul II,care ramane pe loc
Mm.interossei dorsales ~2,3,4 pe fata laterala a degetelor
II-III-IV
MUSCHII SPATELUI

MUSCHIUL ORIGINE INSERTIE INERVATIE ACTIUNE


~Primul plan muscular al spatelui~
M. TRAPEZ ~protuberanta occipitala externa ~pe clavicula-marginea externa a ~n.accesor spinal ~treage umarul inapoi
M. trapezius ~linia curba occipitala superioara extremitatii acromiale ~ramuri din plexul ~ridica umarul
~ligamentul cervical posetrior ~pe omoplat-acromion si pe spina cervical ~apropie reciproc scapulele
~sirul apofizelor spinoase ale vertebrelor ~coboara omoplatul si ii imprima
toracale miscari de basculare
~extensia si inclinarea capului
~inclinarea coloanei vertebrale pe
partea muschiului contralateral
M.MARELE DORSAL ~in treimea posterioara a crestei iliace ~creasta tuberculului mic al humer. ~n. toracodorsal ~apropie bratul de trunchi
M.latissimus dorsi ~apofizele vertebrelor toracale si lombare,de ~rotatia interna a bratului
la Th6 in jos ~extensia bratului
~creasta sacrala ~ridica trunchiul
~fata externa a ultimelor 4 coaste
~Al doilea plan muscular al spatelui~
MUSCHII TRUNCHIULUI

MUSCHII REGIUNII POSTERIOARE A

TRUNCHIULUI (SPATELUI) SI A CEFEI

MUSCHII PLANULUI I
Muschi Origine Insertie Actiune Inervatie
1.M. Trapez Insertiea mediala se face De la acesta larga origine, fibrele converg Cand muschiul ia punct fix pe : N. accesor si de ramuri din plexul
pe linia nuchala spre centura scapulara: brahial
superioara, pe 1.insertia mediala si se contracta in
protuberanta occipitala 1.fibrele superioare, oblic descendente ,se intregime, ridica umarul si-l trage
externa, pe ligamentul insera pe treimea laterala a marginii inauntru;portiunea descendenta ridica
nuchal si procesele posterioare a fetei superioare a claviculei umarul; portiunea ascendenta il
spinoase ale vertebrelor coboara, ambele portiuni avand si o
2.fibrele mijlocii se insera pe marginea actiune de rotatie;portiunea transversala
C7-T12, precum si pe
posterioara a acromionului si a spinei duce scapula inauntru.
ligamentul supraspinos
scapulei
toracal.
2.scapula
3.fibrele inferioare, ascendente, se insera
pe marginea posterioara a spinei scapulei. a.fibrele superioare inclina capul de
partea respectiva si in acelsi timp ii
La omul viu, fibrele descendente imprima o miscare de rotatie ce duce
contribuie la formarea conturului cefei, fata de partea opusa
mai ales in partea inferioara.
b.fibrele mijlocii inclina coloana
vertebrala de partea lor

c.fibrele inferioare contribuie la


ridicarea corpului in intregime(actiunea
de catarare)

Prin tonicitatea sa, muschiul mentine


umarul la inaltimea normala;la paralizia
muschiului, umarul cade in jos si
inainte.

2.M. Latissim (origine) insertie Actiune Inervatie


Pe fata externa a celor 3 Fibrele musculare converg spre axila:cele Cand punctul fix este pe : N. toracodorsal din plexul brahial
sau 4 ultime coste prin superioare orizontal, cele mijlocii oblic
fascicule incrucisate cu ascendent, iar cele inferioare aproape 1. coloana vertebrala actioneaza
digitatiile oblicului vertica. Muschiul se rasuceste apoi, asupra humerusului, coborand bratul
extern, precum si pe mulandu-se pe fata anterioara a ridicat;il roteste inauntru, imprimandu-i
fascia toracolombara rotundului mare, cu care se uneste totodata si o miscare de extensiune.
prin intermediul careia adesea , traiectul in spirala reprezentand o
2.humerus ridica toracele si este
se insera pe :procesele adaptare fata se conditiile mecanice ale
inspirator
spinoase ale ultimelor 5- latissimului.Muschiul se termina printr-un
6 vertebre toracale, ale scurt tendon patrulater in fundul santului Acest muschi este mai ingrosat la
vertebrelor lombare si intertubercular al humerulsului. persoanele care sufera de afectiuni care
pe creasta sacrala evolueaza cu tuse.
mediana;pe treimea
posterioara a buzei
externe a crestei
iliace;uneori cateva fibre
pornesc de pe unghiul
inferior al scapulei
MUSCHII PLANULUI II
1.M. Ridicator al scapulei Origine Insertie Actiune Inervatie
(angularul omoplatului)
Porneste prin 4-5 fascicule de pe Pe unghiul superior al scapulei Sinergic cu trapezul, el ridica 1.N. ridicator al scapulei din
primele 4-5 procese transverse scapula in totalitate.Muschiul plexul cervical
(tuberculii posteriori) ale imprima scapulei o miscare de
vertebrelor cervicale, de unde rotatie imprejurul unui ax ce trece 2.N. dorsal al scapulei din
fasciculele merg in jos si se unesc prin unghiul lateral al acestui os plexul brahial
intr-un trunchi comun . care ramane fix, pe cand unghiul
superior se ridica, iar unghiul
inferior se apropie de linia
mediana.Cand ia punct fix pe
scapula, inclina coloana vertebrala
de partea lui.Contribuie impreuna
cu romboidul la mentinerea scapulei
in pozitie.

2.M. Romboid Procesele spinoase ale primelor 4 Marginea mediala a scapulei. Are o actiunea analoga cu muschiul 1.N. muschiului romboid
vertebre toracale si a ultimei ridicator al scapulei : adductor si plexul cervical
cervicale. ridicator al umarului;el roteste
scapula in jurul unghiului lateral 2.N. dorsal al scapulei plexul
brahial

3.M. Dintat posterior si Procesele spinoase ale vertebrei Fata externa a coastelor 2-5. Ridica costele, deci este inspirator. N. intercostali 2-5
superior C7 si ale primelor vertebre
toracale, de unde se continua prin
4 fascicule

4.Muschiul dintat posterior si Pe ultimele 2 procese spinoase Pe fetele externe ale ultimelor 4 Este expirator, coborand N. intercostali 9-12
inferior toracale si primele 2 coaste coastele.Cand cei 2 dintati
lombare.Merge in sus si lateral, posteriori se contracta in acelasi
terminandu-se prin 4 digitatii timp, devin inspiratori.Cand
actioneaza izolat, sunt antagonisti.
5.M splenius Spleniusul este un muschi spino- Spleniul capului se insera pe Contractati bilateral sunt extensori Ramurile dorsale ale n.
transversar, care se prinde pe jumatatea laterala a liniei nuchale ai capului;in contractie unilaterala, Cervicali.
jumatatea inferioara a lig. Nuchal superioare si pe fata laterala a inclina capul de aceeasi parte,
pe procesele spinoase ale ultimei mastodei. imprimadu-i o miscare de rotatie
vertebre cervicale si ale primelor homolaterala.Prezinta o actiune
4-5 vertebre toracale, precum si Spleniul gatului se insera pe antagonista cu muschiul
pe ligamentele varful proceselor transverse ale sternocleidomastoidian si
interspinoase.Fibrele merg in sus atlasului si axisului. semispinalul capului de aceeasi
si se impart in 2 portiuni :spleniul parte, si sinergista cu muschiul
capului si spelniului gatului. sternocleidomastoidian si
semispinalul capului de partea
opusa.
MUSCHII PLANULUI III
Muschiul erector spinae
1.Masa comuna este origine inserite actiune inervatie
cuprinsa intr-o loja
Pe procesele spinoase ale ultimelor vertebre a)Coloana laterala, care b)Coloana mijlocie , care c)Coloana mediala, care uneste bazinul cu procesele
osteofibroasa, formata
lombare, pe creasta sacrala mediana, pe creasta leaga bazinul de coaste si leaga bazinul de coaste si spinoase si procesele spinoase intre ele, este formata
de scheletul osos al iliaca, pe fata posterioara a sacrului si pe fascia coastele intre ele, este de procesele transverse, de muschiul spinal
regiunii sacrolombare toracolombara.Plecand de aici, masa comuna reprezentata de muschiul este reprezentata de
si fascia sacrospinala se desface intr-o serie de coloane iliocostal. muschiul longissimus
toracolombara musculare , ce urca de-a lungul coloanei spre
torace si spre craniu.Coloanele musculare se
dispun astfel:

2.M. iliocostal Pleaca din masa comuna si merge in sus In drumul lui, emite prin Muschiul ilocostal se imparte in :
incrucisand succesiv toate costele , pana ce partea sa laterala
ajunge in regiunea cervicala. fasciculele de insetie care a)portiunea lombara care pleaca din masa comuna si se insera pe unghiurile
se termina pe cele 12 costale ale ultimelor 6 coaste
unghiuri ale coastelor si
b)portiunea toracala care leaga ultimele 6 coaste cu primele
pe cei 5 tuberculi
posteriori ai ultimelor c)portiunea cervicala avand originea pe coastele 3-6 si insertia pe tuberculii
vertebre cervicale. posteriori ai proceselor transverse C3-C7.
De pe fata externa a celor
12 coaste se indreapta
fascicule de intarire spre
fata mediala a coloanei
musculare, insertii in
parte acoperite de
muschiul longissimus.

3.M. longissimus Este situat de-a lungul santurilor El uneste bazinul cu Dupa localizare distingem 3 portiuni:
vertebrale,medial de muschiul iliocostal.Se coastele prin fasciculele a)portiunea toracala a muschiului longissim pleaca din masa comuna si trimite 2
intinde de la masa comuna pana la procesul laterale si cu procesele feluri de fascicule de insertie:
mastoidian. transverse ale vertebrelor
prin fasciculele mediale. fasciculele costale desprinse din partea sa laterala, care se insera pe procesele
costiforme ale vertebrelor lombare si pe coaste

fasciculele transversare desprinse din partea mediala a muschiului, care se insera


pe procesele accesorii din portiunea lombara , respectiv pe procesele transverse in
MUSCHII PLANULUI V
Este planul cel mai profund, care acopera in parte scheletul osteofibros axial.Dupa insertii acesti muschi se grupeaza in:
regiunea toracala
1.M. interspinosi Sunt perechi de fascicule musculare dispuse pe partile Inervatie : Ramurile posterioare ale nervilor spinali
laterale ale ligamentelor interspinoase, ce unesc 2 b)portiunea cervicala a muschiului longissim care prin dispozitia sa indreptateste
procese spinoase vecine.Prezenti in zonele de maxima si denumirea de muschi transversar al gatului, se insera prin fasciculele
mobilitate a coloanei vertebrale, ei se impart in: tendinoase pe procesele transversare ale primelor 5 vertebre toracale;acestea se
reunesc intr-un corp muscular ce se imparte apoi in 5 fascicule ce se prind pe
1. muschii interspinosi cervicali procesele tranverse ale ultimelor 5 vertebre cervicale

2.muschii interspinosi lombari c)portiunea cefalica a muschiului longissim sau micul complex, pleaca prin mai
multe fascicule de pe procesele transverse ale utlimelor vertebre cervicale si ale
MUSCHII PLANULUI IV
Muschii interspinosi toracali lipsesc adesea; cand
primelor vertebre toracale;acestea se unesc intr-un corp muscular ce merge in sus
exista sunt situati doar la cele 2 portiuni extreme ale
si se prinde pe varful mastoidei.
coloaneiMUSCHIUL
vertebrale. TRANSVERSOSPINAL
4.M. spinal Cu localizarea cea mai mediala este greu de izolat si de idenificat, fasciculele I se disting si lui 3 portiuni:
2.M. cum
Dupa felul intertransversari Sunt muschi
fasciculeleluimusculare mici
sar pana la ce leaga
unale
procesprocesele transverse
spinoslogissim intre
suprajacent Inervatie:Spre
mai indepartat sau mai deosebire
apropiat, de impartim
toti ceilaltiacest
muschi ai santurilor
proces muscular vertebrale
in 3
fiind amestecate cu cele muschiului toracal.
ele si dezvoltati in special in regiunile vertebrale cu inervati de ramurile dorsale
a)portiunea ale
toracala nervilor
ce se spinali, muschii
caracterizeaza prinintertransversari
faptul ca originea ei este
grupari, cunoscute sub numele de muschii:
cea mai mare mobilitate
. de lateralitate, adica in sunt inervati
reprezentata prindefascicule
ramuri ventrale
unice, peale acestora.
cand insertiile se fac prin mai multe
1. M. semispinal regiunea: cervicalab)M.
a)M. semispinal toracic si lombara.
semispinal c)M. semispinal al capului muschi este unit in profunzime cu muschiul semispinal toracic.El
fascicule.Acest
cervical: ia nastere din fasciculele tendinoase ce pleaca de pe procesele spinoase ale
3.M. rotatori ai capului Sunt in numar
originea-procesele de 4, situati
transverse ale in partea cea mai profunda a)M. marele transverse
originea-procesele drept posterior al capului
ale primelor vertebre
este un muschi triunghiular ce se
primelor 2 vertebre lombare5-6 si ale toracale
ultimelor si aletoracale,
vertebre de unde converg
si superioaraoriginea-procesele
ultimelor 6 vertebre toracale a cefei. insera
ultimelor in jos pecervicale
5 vertebre procesul spinos al axisului si in sus pe suprafata rugoasa de
spre un singur corp muscular care se imparte in fascicule ce se insera e procesele
transverse ale sub linia nuchala inferioara a occipitalului.
spinoase ale primelor 7-8 vertebre toracale.
insertia-procesele spinoase ale primelor 5/6 vertebre Toate aceste fascicule se unesc intr-un corp muscular .
ultimelor 2 vertebre cervicale si b)M. mic drept posterior al capului se insera pe tuberculul posterior al
toracale b)portiunea cervicala este slab dezvoltata si inconstanta; ea unste ligamentul
ale primelor 4 vertebre toracale Insertia-pe atlasului
craniu intre cele si respectiv
2 linii subale
nuchale linia nuchala inferioara.
occipitalului
nuchal de procesele spinoase ale vertebrelor C6 si C7.
Inervatia: ramura dorsala a insertia-procesele
primului nerv cervical. Actiunea ambilor muschi consta, cand se contracta bilateral, in
spinoase ale primelor c)portiunea
extensiunea cefalica inconstanta
capului.Contractati , esteeipractic
unilateral, inclinafuzionata
capul si ilcurotesc
muschiul
de semispinal al
vertebre cervicale (2- partea lor. capului.
5)
Insertia:ramurile posterioare ale nervilor
c)M. oblicspinali
inferior al capului se insera pe partile laterale ale procesului
2.M. multifizi Originea:santurile sacrale, pe procesele accesorii ale Insertia: procesele spinoase,
spinos al axisului, dupa merge
de unde ce fasciculele sar cate
sa se prinda 2 (mutifidul
pe partea scurt)si
posterioara
vertebrelor lombare si pe procesele transverse toraco- sau 3 vertebre (multifidul lung)
inferiora a procesului transvers al atlasului.El este cel mai puternic rotator
cervicale al capului, intorcand fata pe aceeasi parte cu muschiul contractat.
3. M. rotatori Ocupa planul cel mai profund al muschiului Prezenti pe intreaga
d)M. oblic superiorcoloana
al capuluivertebrala, ei leaga
- se insera radacina
pe varful proceselor
procesului transvers al
transversospinal acoperit de multifizi, motiv pt. care transverse
atlasului si respectiv sub linia nuchala inferiora, deasupravertebrale
cu radacina proceselor spinoase sau lamele arcurilor dreptului
poarta numele de submultifizi. imediat suprajacentesuperior
mare.Oblicul (rotatorieste
scurti) sau sar
extensor si peste o vertebra
inclinator laterallaalocapului;el
a doua
vertebra superioara (rotatori
roteste lungi).Coloana
capul, ducand fata de musculara este mai bine
partea opusa
reprezentata in regiunea toracala si mai slab reprezentata in regiunea cervicala
siToti
lombara.In
muschii regiunea
rotatori aicefalaocervicala,
capului sunt acoperiti
muschiideacopera
semispinalul
rotatorii
capului si
capului.Actiunea
acopera,
acestor
la randul
muschilor,contribuie
membrana in altantooccipitala
deosebi la echilibrarea
posteriora.
corpului
in ortostatism
4. M. sacrococcigieni Sunt in numar de 2:unul ventral si altul dorsal.Ei se intind de la sacru la coccige,
Insertia:ramurile
fiind niste muschi
posterioare
atrofiati.
ale nervilor spinali
MUSCHII TORACELUI
1.superficial
m.pectoral mare
m.subclavicular
m.dintat mare
m.pectoral mic
2.profund
m.intercostal externi
m.intercostal interni
m.ridicatori ai coastelor
m.subcostali
m.intercostali intimi
m.transvers toracic

M. PECTORAL MARE
ORIGINE :-clavicular in jumatatea mediala a marginii anterioare a claviculei
-sternocostal pe fata anterioara a sternului
- abdominal pe teaca dreptului abdominal
INSERTIA : se realizeaza printr un tendon comun pe creasta tuberculului mare al humerusului
Actiune: covoara si proiecteaza anterior umarulu (punct fix pe torace)
Adductie ,rotatie mediala ,flexie a bratului(punct fix pe torace)
Inspirator auxiliar
M. PECTORAL MIC
ORIGINE : fetele anterolaterale ale coastelor 3-5
INSERTIA: procesul coracoid
ACTIUNE: proiecteaza anterior umarul si coboara unghiul lateral al scapulei (punct fix pe coaste)
-ridica coastele ,fiind muchi inspirator auxiliar (punct fix pe procesul coracoid )
M. DINTAT MARE
ORIGINE :pe fetele laterale si marginile superioare ale primelor 10 coaste
INSERTIA: este pe marginea mediala a scapulei
ACTIUNE: coboara coastele (cand fibrele superioare iau punct fix pe scapula)
Ridica coastele(cand fibrele inferioare iau punct fix pe scapula)
Ajuta muschiul deltoid in ridicarea bratului .
M. SUBCLAVICULAR
Originea este pe fata superioara a primei coaste (medial).
Insertia este pe fata inferioara a claviculei.
Actiune:
-coboara clavicula, in cazul in care ia punct fix pe coaste.
-ridica prima coasta, fiind muschi inspirator; actiunea se realizeaza cand ia punct fix pe clavicula.

Muschii profunzi ai toracelui


Muschii profunzi intervin in mecanica respiratiei, fiind muschi proprii ai toracelui (intrinseci). Ei ocupa spatiile intercostale, fiind dispusi in trei straturi:
extern: muschii intercostali externi
mijlociu: muschii intercostali interni
intern:
- muschii ridicatori ai coastelor
- muschii subcostali
- muschii intercostali intimi
- muschiul transvers toracic
M. INTERCOSTALI EXTERNI
Au originea pe marginea inferioara a coastei superioare, insertia pe marginea superioara a coastei inferioare, iar ca actiune sunt muschi inspiratori, si ridica
coastele.
M. INTERCOSTALI INTERNI
Au originea pe marginea superioara a coastei inferioare si insertia pe marginea inferioara a coastei superioare, iar ca actiune sunt muschi expiratori, deci coboara
coastele.
M. RIDICaTORI AI COASTELOR
Au originea pe procesele transverse C7 - T11, insertia pe fata laterala
a coastei inferioare, iar actiunea este de a ridica coastele.
M. SUBCOSTALI
Au originea pe fata mediala a unei coaste, insertia pe a doua, a treia coasta supraiacenta, iar ca actiune sunt muschi expiratori.
M. INTERCOSTALI INTIMI
Sunt situati in treimea laterala` a spatiilor intercostale inferioare.
M. TRANSVERS TORACIC
Originea este pe fata posterioara a procesului xifoid si pe cartilajele costale 3 - 7.
Insertia este pe cartilajele costale 2- 6, pe marginea lor inferioara`.
Actiune: este muschi expirator.

MUSCHII ABDOMENULUI
M. DREPT ABDOMINAL
Cei doi muschi drepti abdominali sunt separati i\ntre ei de linia alba.
Originea se realizeaza prin trei digitalii pe fata anterioara si marginea inferioara a cartilagiilor costale V,VI, VII si pe fata anterioara` a procesului xifoid.
Insertia se face pe creasta pubelui si pe fata anterioara a simfizei pubiene. Muschiul drept abdominal este invelit intr-o teaca fibroasa aponevrotica
Actiune:
- mentine corpul in pozitie verticala`.
- flecteaza trunchiul pe bazin; actiunea se realizeaza prin contractie bilaterala` cu punct fix pe bazin.
- flecteaaz` bazinul pe trunchi; actiunea se realizeaza` prin contractie bilaterala cu punct fix pe torace.
- este un muschi expirator auxiliar.

M. OBLIC EXTERN
Muschiul oblic extern al abdomenului este cel mai mare si cel mai superficial dintre muschii lati ai abdomenului.
Originea se realizeaza prin 8 digitalii musculo-tendinoase pe fetele externe si marginile inferioare alecoastelor V - XII.
Insertia inferioara se face pe urmatoarele formatiuni, dinspre lateral spre medial:
creasta iliaca, spina ca antero-superioara, fascia lata, fascia iliaca.
Actiune:
-inclina trunchiul de aceeasi parte, cu rotire de partea opusa`; aceasta` actiune se realizeaz` prin contractie unilaterala.
-apleaca trunchiul inainte; actiunea se realizeaza` prin contractie bilaterala` cu punct fix pe pelvis.
-fixeaza coloana lombara`, tragand bazinul anterior; actiunea se realizeaza` prin contractie bilaterala` cu punct fix pe torace.
-coboara coastele, deci este expirator auxiliar; actiunea se realizeaza` daca` pelvisul si coloana vertebrala` sunt fixate.

M. OBLIC INTERN
Originea este pe fascia toracolombara`, pe creasta iliaca` si pe ligamentul inghinal.
Insertia se face pe marginea inferioara` a ultimelor 3 - 4 coaste, pe membrana sternala`s[i linia alba` de la
proceesul xifoid la simfiza pubiana`.
Actiune:
- inclina si roteste trunchiul de aceeasi parte; actiunea se realizeaza` prin contracrie unilaterala` cand punctul fix este pe creasta iliaca`.
- trage coastele in jos (ultimele patru coaste); actiunea se contractie bilaterala` cu punct fix pe creasta iliaca`, deci este muschi expirator
- flecteaza trunchiul pe bazin;
- impinge bazinul si il flecteaza pe abdomen; actiunea de contractie bilaterala cu punct fix pe baza toracelui.
M. TRANSVERS AL ABDOMENULUI
Muschiul transvers al abdomenului este cel mai profund dintre muschii lal abdomenului .
Originea se face prin ultimele 6 cartilaje costale marginile inferioare; alte puncte de origine sunt pe fascia toracolombara, pe creasta iliaca, in treimea anterioara a
buzei interne, pe ligamentul inghinal, in treimea sa laterala. Fasciculele musculare, plecate de la nivelul acestor puncte de origine, alcatuiesc
corpul muschiului, care prezinta 4 margini si anume superioara, posterioara, inferioara si anterioara`.
Insertia se face pe linia alba`, pe creasta pubelui si pe tuberculul pubic.
Actiune:- este principalul muschi care realizeaz presa abdominala.
- participa la mictiune, defecatie, nas[tere (prin contractie bilaterala).
- apropie arcurile costale de linia mediana`; actiunea este realizata prin contractia fasciculelor superioare; astfel se face expir fortat.

M. PaTRAT AL LOMBELOR
Muschiul patrat al lombelor este alcatuit din doua planuri musculare:
planul posterior: Originea este pe creasta iliaca si pe ligamentul iliolombar. Insertia este pe procesele costiforme ale primelor 3 - 4 vertebre lombare, pe
vertebra XII toracala si pe marginea inferioara` a coastei a XII -a.
planul anterior: Originea este pe procesele costiforme ale ultimelor 3 -4 vertebre lombare. Insertia este pe marginea inferioara` a ultimei coaste.
Actiune:
-inclina` lateral trunchiul, coboara` ultima coasta`.
- fixeaza` coloana vertebrala` lombara`, princontractie bilaterala`.
- fixeaza` ultimele coaste in expiratia fortata`.
M. PIRAMIDAL
Originea este pe simfiza pubianaa`.
Insertiia este pe linia alba` si pe marginea mediala` a muschiului drept abdominal.
Actiune:
- este tensor al liniei albe.
- participa` la actiunile muschiului drept abdominal.

Muschii capului
1. muschii boltii craniene. Din aceasta grupa fac parte:
muschii occipito-frontali; acesta are actiune asupra ochiului ridicand spranceana si ajuta muschiul ridicator al pleoapei
superioare,
muschii temporo parietali - acesti muschi au rol in mimica (exprima mirarea).
2.Muschii pleoapelor
-muschiul orbicular al ochiului este situat in grosimea pleoapei si are 3 portiuni:
palpebrala _intra in alcatuirea pleoapelor; are rol in mimica si are rol de inchidere a pleoapelor in conditii normale (clipit si
inchiderea ochilor),
portiunea orbitala - situata la periferie si inconjoara regiunea palpebrala. El se contracta in inchiderea fortata a ochilor.
portiunea lacrimala sau muschiul Horner - este situata inapoia sacului lacrimal si contribuie la scurgerea lichidului lacrimal.
- muschiul corugator al sprancenelor sau muschiul sprancenos - acesta trage spranceana mediala catre nas si in jos (incruntare);
are rol in mimica si rol de aparare al ochiului,
- muschiul depresor al sprancenei coboara spranceana si ajuta muschiul corugator,
- muschiul procerus coboara pielea regiunii intersprancenoase si coboara cateva cute transversale ale radacinii nasului.

3. Muschii din regiunea gurii


muschiul orbicular al gurii - acesta alcatuieste suportul muscular al buzelor; este dispus ca o elipsa in jurul orificiului bucal. Prin
contractie produce inchiderea gurii,
muschiul buccinator - reprezinta suportul muscular al obrajilor. Fata lui profunda este acoperita de mucoasa bucala, anterior
vine in raport cu muschiul maseter de care este separat de un strat adipos numit corpul adipos al obrazului sau Bula lui Bichat. Pe
langa rol in masticatie acest muschi are rol si in mimica deoarece trage comisurile bucale si lateste crapatura bucala (ras, suras),
muschiul ridicator al buzei superioare si a aripii nasului,
muschiul zigomatic mic - trage in sus buza superioara,
muschiul ridicator al comisurii bucale,
muschiul zigomatic mare - este muschiul rasului deoarece trage comisura bucala lateral si in sus si formeaza santul nazo-labial,
muschiul rizorius -este variabil si uneori poate lipsi; are rol de a trage lateral comisura bucala
muschiul coborator al unghiului gurii (trage comisurile in jos),
muschiul coborator al buzei inferioare,
muschiul mentonier - ridica barbia (mandibula) si impinge inainte buza inferioara; are rol in mimica plansului.
Muschii masticatori
muschiul temporal- cel mai puternic muschi masticator - actiunea lui este de ridicare a mandibulei inapoi si duce capul
mandibular in fosa mandibulara; are rol si in deglutitie,
muschiul maseter - acesta este situat pe fosa laterala a mandibulei; actiunea lui este de ridicare a mandibulei dar participa si in
miscarile de propulsie (cand mandibula vine in fata) si lateralitate;
muschiul pterigoidian medial si lateral - Muschiul medial ridica mandibula si produce propulsia mandibulei; muschiul pterigoidian
lateral participa numai la propulsia mandibule
Muschii gatului. Muschii trunchiului
Muschii gatului
1. muschii laterali ai gatului
muschiul Platisima - numit si Pielosul gatului, are rol exclusiv in mimica;
sternocleidomastoidian - inclina capul de aceeas parte si roteste fata spre partea opusa, flecteaza capul si gatul, participa la
extensia capului; este si muschi ridicator al toracelui (auxiliar in respiratie)
muchii scaleni sunt situati pe partile laterale ale gatului si formeaza un acoperis pentru orificiul superior al toracelui. Sunt in
numar de 3: scalenul anterior, scalenul mijlociu, scalenul posterior. Contractia muschilor scaleni de aceeas parte inclina coloana
cervicala de partea lor. Daca ia un punct fix pe coloana cervicala ridica toracele si participa la inspirul fortat.
muschiul drept lateral al capului produce inclinarea laterala a capului;

2.Muschii regiunii anterioare a gatului:


muschii suprahioidieni - muschiul digastric: are rol in masticatie prin coborarea mandibulei cand ia punct fix pe osul hioid.
Cand ia punct fix pe mandibula ridica laringele si participa la deglutitie. Muschiul Stilohioidian -ridica osul hioid si participa la
deglutitie. Muschiul Milohoidian trage osul hioid si baza limbii avand rol in deglutitie si coboara mandibula avand rol in
masticatie; Muschiul geniohoidian ridica osul hioid si mandibula avand rol in deglutitie si masticatie.
Muschii subhioidieni: Sternohioidian coboara osul hioid si participa la deglutitie; Omohioidian are rol in miscarile de inspir
fortat; Tirohioidian coboara osul hioid si poate ridica si laringele.
3. Muschii posteriori (palpebrali) ai gatului: muschiul lung al capului, muschiul lung al gatului, muschiul drept anterior al capului.