Você está na página 1de 1

JADUAL KULIAH SEM 5 2016/2017

Masa 11.00
8.00 9.00 9.00 10.00 10.00 11.00 12.00 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00
Tarikh 12.00
TG30103 - Pengurusan
Lembangan Saliran (Dr
Tutorial
Roslee Talip)
Pinggir Pantai
Isnin
(Bilik
Pengurusan Lembangan
Microteaching)
Saliran
(BT 6)
TG20203 - Pengurusan
TH30403 - Eropah 1800 TT00903 - Kemahiran
Pinggir Pantai (Dr Soon
Tutorial Hingga 1945 (Dr Lee Berbahasa Malaysia (Dr
Singh A/L Bikar Singh)
Eropah Bih Nih) Musirin Mosin)
Selasa 1800
Pengurusan Pinggir
Hingga Eropah 1800 Hingga Kemahiran Berbahasa
Pantai
1945 1945 Malaysia
( BT 5 ) ( BT 5 ) (DKP 9)
(BT 5)

Rabu

TG30303 - Perbandaran &


Pembandaran (Dr Dg TT00503 - Penilaian Dalam
Norizah Ag Kiflee / Dr Soon Pendidikan (Dr Vincent
Tutorial Tutorial
Singh A/L Bikar Singh) Pang Ah Fook / Dr Denis
Perbandaran Penilaian
Andrew D. Lajium)
Khamis & Dalam
Perbandaran &
Pembandaran Pendidikan
Pembandaran Penilaian Dalam
(BT 6) (BS 2)
(BT 6) Pendidikan
(DKP 6)

Jumaat