Você está na página 1de 6
Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______

Nome:

Natureza:

Facção:

Jogador:

Essência:

Conceito:

Crônica:

Comportamento:

Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais

Físicos

Atributos

Sociais

Cabala:

Cabala: Mentais

Mentais

Força________OOOOO

Destreza_______OOOOO

Carisma_______OOOOO

Manipulação____OOOOO

Percepção______OOOOO

Inteligência_____OOOOO

Vigor________OOOOO

Aparência______OOOOO

Habilidades

Perícias Ofícios_______OOOOO Condução______OOOOO Etiqueta_______OOOOO Armas de Fogo___OOOOO Meditação______OOOOO Armas Brancas___OOOOO Performance_____OOOOO Furtividade_____OOOOO Sobrevivência____OOOOO Tecnologia_____OOOOO

Esferas

Vida________OOOOO

Raciocínio_____OOOOO

Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______

Talentos Prontidão______OOOOO Esportes_______OOOOO Consciência_____OOOOO Briga ________OOOOO Esquiva_______OOOOO Expressão______OOOOO Intimidação_____OOOOO Liderança______OOOOO Manha_______OOOOO Lábia________OOOOO

Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______

Conhecimentos

Acadêmicos_____OOOOO

Computador_____OOOOO

Cosmologia_____OOOOO

Enigmas_______OOOOO

Investigação_____OOOOO

Direito_______OOOOO

Linguística_____OOOOO

Medicina______OOOOO

Ocultismo______OOOOO

Ciências_______OOOOO

Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______

Correspondência__OOOOO

Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______

Primórdio______OOOOO

Entropia______OOOOO

Matéria_______OOOOO

Espírito_______OOOOO

Forças_______OOOOO

Mente_______OOOOO

Vantagens

Arete

Tempo_______OOOOO

Forças _______ OOOOO Mente _______ OOOOO Vantagens Arete Tempo _______ OOOOO Antecedentes Vitalidade

Antecedentes

Forças _______ OOOOO Mente _______ OOOOO Vantagens Arete Tempo _______ OOOOO Antecedentes Vitalidade

Vitalidade

___________OOOOO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Escoriado

0

___________OOOOO

Machucado

-1

 

___________OOOOO

Força de Vontade

Ferido

-1

___________OOOOO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ferido Gravemente

-2

___________OOOOO

  •           Espancado

-2

___________OOOOO

   

___________OOOOO

Quintessência

Incapacitado

___________OOOOO

Outras Características

______________________OOOOO

___________OOOOO

___________OOOOO

___________OOOOO

___________OOOOO

Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______

Paradoxo

Ressonância

Dinâmica______OOOOO

Entrópica______OOOOO

Estática_______OOOOO

Experiência

Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______
Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______

Nome:

Natureza:

Facção:

Jogador:

Essência:

Conceito:

Crônica:

Comportamento:

Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais

Físicos

Atributos

Sociais

Cabala:

Cabala: Mentais

Mentais

Força________OOOOO

Destreza_______OOOOO

Carisma_______OOOOO

Manipulação____OOOOO

Percepção______OOOOO

Inteligência_____OOOOO

Vigor________OOOOO

Aparência______OOOOO

Habilidades

Perícias

Raciocínio_____OOOOO

Vigor _ _ _ _____ OOOOO Aparência ___ ___ OOOOO Habilidades Perícias Raciocínio __ ___ OOOOO

Talentos

Vigor _ _ _ _____ OOOOO Aparência ___ ___ OOOOO Habilidades Perícias Raciocínio __ ___ OOOOO

Conhecimentos

Acadêmicos_____OOOOO

Prontidão______OOOOO Esportes_______OOOOO

Ofícios_______OOOOO Condução______OOOOO

Computador_____OOOOO

 

Consciência_____OOOOO

Etiqueta_______OOOOO

Cosmologia_____OOOOO

Briga ________OOOOO

Armas de Fogo___OOOOO

Enigmas_______OOOOO

Esquiva_______OOOOO

Meditação______OOOOO

Investigação_____OOOOO

Expressão______OOOOO

Armas Brancas___OOOOO

Direito_______OOOOO

Intimidação_____OOOOO

Performance_____OOOOO

Linguística_____OOOOO

Liderança______OOOOO

Furtividade_____OOOOO

Medicina______OOOOO

Ocultismo______OOOOO

Manha_______OOOOO Lábia________OOOOO

Sobrevivência____OOOOO Tecnologia_____OOOOO

Esferas

Ciências_______OOOOO

Manha ___ _ _ __ OOOOO Lábia _ _ ______ OOOOO Sobrevivência _ __ _ OOOOO
Manha ___ _ _ __ OOOOO Lábia _ _ ______ OOOOO Sobrevivência _ __ _ OOOOO

Vac_________OOOOO

Prana________OOOOO

Anya Win_____OOOOO

Pakriti_______OOOOO

Cit_________OOOOO

 

Tamas_______OOOOO Tejas_______OOOOO

Manas_______OOOOO

Vantagens

Arete

Sat_________OOOOO

Tamas _______ OOOOO Tejas _______ OOOOO Manas _______ OOOOO Vantagens Arete Sat _________ OOOOO Antecedentes Vitalidade

Antecedentes

Tamas _______ OOOOO Tejas _______ OOOOO Manas _______ OOOOO Vantagens Arete Sat _________ OOOOO Antecedentes Vitalidade

Vitalidade

___________OOOOO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Escoriado

0

___________OOOOO

Machucado

-1

 

___________OOOOO

Força de Vontade

Ferido

-1

___________OOOOO

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Ferido Gravemente

-2

___________OOOOO

-2

___________OOOOO

  •           Espancado Aleijado

 

___________OOOOO

Quintessência

Incapacitado

___________OOOOO

Outras Características

______________________OOOOO

___________OOOOO

___________OOOOO

___________OOOOO

___________OOOOO

Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______

Paradoxo

Ressonância

Dinâmica______OOOOO

Entrópica______OOOOO

Estática_______OOOOO

Experiência

Nome: Natureza: Facção: Jogador: Essência: Conceito: Crônica: Comportamento: Físicos Atributos Sociais Cabala: Mentais Força _ _______
Qualidade Tipo Qualidades & Defeitos Custo Defeito Tipo Bônus __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________
Qualidade Tipo Qualidades & Defeitos Custo Defeito

Qualidade

Tipo

Qualidades & Defeitos

Custo

Defeito

Tipo Bônus
Tipo
Bônus

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

_________________ __________
_________________
__________

Efeitos Preferidos

______

_________________

__________ ______
__________
______

Magia

Rotinas

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Qualidade Tipo Qualidades & Defeitos Custo Defeito Tipo Bônus __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________

____________________________________

____________________________________

Qualidade Tipo Qualidades & Defeitos Custo Defeito Tipo Bônus __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________

Combate

Manobra Teste Dificuldade Dano/Efeito Arma Dano Dificuldade Alcance Cadência Pente Ocultabilidade Armadura: _______________ _______________ _______________ _______________
Manobra
Teste Dificuldade
Dano/Efeito
Arma
Dano Dificuldade Alcance Cadência Pente Ocultabilidade
Armadura:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
Qualidade Tipo Qualidades & Defeitos Custo Defeito Tipo Bônus __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________
Qualidade Tipo Qualidades & Defeitos Custo Defeito

Qualidade

Tipo

Qualidades & Defeitos

Custo

Defeito

Tipo Bônus
Tipo
Bônus

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

__________

______

_________________ __________
_________________
__________

Efeitos Preferidos

______

_________________

__________ ______
__________
______

Siddhi

Rotinas

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Qualidade Tipo Qualidades & Defeitos Custo Defeito Tipo Bônus __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________

____________________________________

____________________________________

Qualidade Tipo Qualidades & Defeitos Custo Defeito Tipo Bônus __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________

Combate

Manobra Teste Dificuldade Dano/Efeito Arma Dano Dificuldade Alcance Cadência Pente Ocultabilidade Armadura: _______________ _______________ _______________ _______________
Manobra
Teste Dificuldade
Dano/Efeito
Arma
Dano Dificuldade Alcance Cadência Pente Ocultabilidade
Armadura:
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
Antecedentes Expandidos Aliados Biblioteca ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Contatos ____________________________________ Mentor ____________________________________ ____________________________________
Antecedentes Expandidos Aliados Biblioteca ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Contatos ____________________________________ Mentor ____________________________________ ____________________________________
Antecedentes Expandidos Aliados Biblioteca ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Contatos ____________________________________ Mentor ____________________________________ ____________________________________

Antecedentes Expandidos

Aliados

Biblioteca

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Contatos

____________________________________

Mentor

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Destino

____________________________________

Nodo

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Influência

____________________________________

Recursos

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Antecedentes Expandidos Aliados Biblioteca ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Contatos ____________________________________ Mentor ____________________________________ ____________________________________

Itens (Carregados)

____________________________________

____________________________________

Antecedentes Expandidos Aliados Biblioteca ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Contatos ____________________________________ Mentor ____________________________________ ____________________________________

Focos

Posses

Equipamento (Possuído)

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

Maravilhas

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Familiar

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Antecedentes Expandidos Aliados Biblioteca ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Contatos ____________________________________ Mentor ____________________________________ ____________________________________

____________________________________

____________________________________

Antecedentes Expandidos Aliados Biblioteca ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ Contatos ____________________________________ Mentor ____________________________________ ____________________________________

Encarnações Passadas

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Histórico Despertar __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Objetivos/Destino __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Procuras: ___________________________ Silêncios:
Histórico Despertar __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Objetivos/Destino __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Procuras: ___________________________ Silêncios:

Histórico

Despertar

Histórico Despertar __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Objetivos/Destino __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Procuras: ___________________________ Silêncios:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Objetivos/Destino

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Procuras:___________________________

Silêncios:____________________________

____________________________________

____________________________________

Histórico Despertar __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Objetivos/Destino __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Procuras: ___________________________ Silêncios:

Idade:___________________

Idade Aparente:___________ Data de Nascimento:_______ Data do Despertar:_________

Cabelos:_________________

Olhos:__________________

Raça:___________________

Nacionalidade:____________

Peso:___________________

Altura:__________________

Sexo:___________________

Histórico Despertar __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Objetivos/Destino __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Procuras: ___________________________ Silêncios:

Composição da Cabala

____________________________________

____________________________________

Histórico Despertar __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Objetivos/Destino __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Procuras: ___________________________ Silêncios:

Descrição

________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Aparência/Natureza do Avatar:______________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________

Visuais

Histórico Despertar __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Objetivos/Destino __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Procuras: ___________________________ Silêncios:

Esboço do Personagem