Você está na página 1de 20

NOTA PENGURUSAN GRAFIK SARANAN AL-QURAN BERKAITAN BATAS PERGAULAN

ANTARA LELAKI DAN WANITA

1.0 PENDAHULUAN

Dalam dunia ini, Allah S. W. T telah menciptakan dua kaum yang berbeza jantina
iaitu lelaki dan perempuan. Dia juga telah menciptakan Syariat untuk mereka. Dalam
Syariat Islam ada sesetengah hukum atau peraturan yang berbeza di antara lelaki dan
perempuan dan ada yang tidak berbeza. Di dalam kehidupan ini, dalam melaksanakan
sesuatu tugasan yang melibatkan tugasan- tugasan sekolah ataupun tugasan- tugasan
kerja, pasti akan berlakunya pergaulan di antara lelaki dan perempuan di dalam
masyarakat kini.
Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan ikhtilat berasal daripada kalimah khalata
yakhlutu khaltan yang bererti bercampur.
Melalui konteks ini, pergaulan (ikhtilat) bermaksud bergaul atau bercampur di antara
lelaki dan perempuan ajnabi (yang dah kahwin) di satu tempat yang berlaku interaksi
dalam bentuk pandang-memandang atau perbuatan di antara seseorang dengan
seseorang yang lain. Hal ini bermakna ia berlaku antara tiga orang atau lebih. Perkara
ini berbeza dengan khalwat yang hanya terdiri daripada dua orang sahaja.
Walaubagaimanapun, mengikut pandangan para ulama yang lain, ikhtilat merupakan
terminologi yang baru diperkenalkan dalam Islam dan membawa konotasi dan makna
yang tidak sesuai dengan Islam. Istilah yang tepat ialah Liqa (pertemuan) atau
musyarakah (penyertaan) di antara lelaki dan wanita. Ia sepatutnya berbunyi batas
pertemuan atau penyertaan antara lelaki dan wanita.

1
2.0 DALIL DALAM AL-QURAN MENGENAI PERGAULAN
Berikut merupakan antara surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran yang intisarinya
adalah saranan ataupun suruhan daripada Allah SWT berkaitan dengan pergaulan
bebas.

hy
S
ra
u
N n3
tA
a 0
-
&3 1
S ra
u
N hy-
n
A
t2
a uz
S
h
A rh
b
a
9a
5 l-
tA
y

hA
ra
u
S l- u ra
S hAl-
' a
ra
Is
2
3 y a
t ba
a
z
h
A
2
3 y at

2
2.1 SURAH AN-NUR AYAT 2

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat; dan janganlah kamu dipengaruhi
oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum
ugama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan
hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh
sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Intisari Surah

Allah SWT telah memerintahkan


untuk memberi hukuman sebat
kepada perempuan dan lelaki yang
berzina
Intisari Surah

Janganlah ada belas kasihan jika


kita telah menjalankan hukum
agama Allah SWT.
Intisari Surah

Orang-orang yang beriman


haruslah mengambil pengajaran
daripada hukuman tersebut agar
tidak mengulanginya

3
4
5
Ekonomi negara menurun NEGARA
Negara mundur dan dipandang
rendah negara luar
Tersebarnya penyakit yang MASYARAK
AT
membawa maut
Masyarakat berpecah belah dan
banyak berlaku jenayah
Berlakunya zina dan lahir anak luar INDIVIDU
nikah
Memalukan maruah diri dan keluarga
adalah :
tersebut tetapi juga kepada keluarga dan juga negara. Antara kesan pergaulan bebas
berlakulah kesan- kesan yang bukan sahaja akan memberi impak kepada para remaja
Apabila berlakunya pergaulan bebas antara lelaki dan wanita tanpa sempadan, maka akan
2.2 SURAH AN-NUR AYAT 30 & 31

Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka
menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara
kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka; sesungguhnya Allah Amat
Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang mereka kerjakan.

Intisari Surah Intisari Surah


Allah memerintahkan Allah memerintahkan
kaum muslimin serta kaum muslimat untuk
muslimat untuk menjaga menjaga aurat mereka
pandangan mereka dan tidak
daripada memandang menunjukkannya kecuali
bahagian yang haram kepada yang mahram
bagi mereka. bagi mereka.

Intisari Surah
Allah melarang wanita
muslimin daripada
menunjuk -nunjuk
barang perhiasan yang
ada pada barang mereka
kecuali pada yang
mahram bagi mereka.

6
Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan
mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan
janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya;
dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan
janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami
mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-
anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka
yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-
perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang
telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum
mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk
diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu
sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya

7
Hikmah menutup aurat dan menjaga pandangan dengan sempurna.

Membeza antara Muslim dengan yang bukan Muslim.


Seorang Muslim itu pastinya menutup auratnya melalui
pakaian yang labuh dan sesuai yang menetapi syarak
dan suruhan daripada Allah SWT.

Menutup aurat dan


menjaga pandangan
dengan sempurna

Terjaga daripada perbuatan dan


sifat yang tidak elok. Apabila
seorang muslim itu memakai
Menjaga kehormatan dan mengelakkan pakaian yang menutup aurat,
gangguan daripada orang yang berniat secara tidak lansung dia akan
jahat terutamanya pada kaum hawa. berasa malu dan pastinya
menjaga imej dan maruah serta
menjaga adab-adab sebagai
seorang muslim.

8
9
Seharusnya, sebagai muslim kita Intisari
Surah
hendaklah bercakap dengan sopan
santun dan dengan baik dan sesuai
mengikut situasi
Hikmah dari suruhan Allah ini adalah Intisari
Surah
untuk mengelakkan dari orang lelaki
yang mungkin berniat jahat kepada
muslimat itu
Seorang muslimat itu haruslah menjaga Intisari
Surah
percakapannya dan bercakap dengan
lelaki bukan muhrim hanya apabila
perlu.
Intisari
Allah telah memerintahkan kaum hawa Surah
agar tidak berkata-kata dengan nada
yang lembut (menggoda).
sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik (sesuai dan sopan).
orang yang ada penyakit dalam hatinya (menaruh tujuan buruk kepada kamu), dan
(semasa bercakap dengan lelaki asing) kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan
kalau kamu tetap bertaqwa. Oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembut manja
Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti mana-mana perempuan yang lain
2.3 SURAH AL-AHZAB AYAT 32
Walaupun telah dinyatakan dengan jelas di dalam Al-Quran dan hadis tentang
bagaimana seseorang itu harus bergaul dengan kaum yang berlainan jantina
dengannya, namun masih berlakunya pergaulan bebas di negara Islam terutama
Malaysia. Perkara ini dapat kita lihat saban tahun melalui surat khabar dan media massa
seperti televisyen dan radio. Pergaulan secara bebas di antara lelaki dan wanita telah
menjadi perkara biasa dalam kehidupan kini. Soal maruah telah mereka tolak ke tepi. Di
antara berlakunya bergaulan bebas adalah disebabkan oleh:

Ibu bapa memainkan


peranan penting dalam
ASING
BUDAYA PA
mendidik nilai agama
dan memberi perhatian
UH IBUBA
dan kasih sayang
PENGAR
tehadap anak mereka

Pengaruh dari rakan A


sebaya memberi impak SEBAY AGAMA
yang besar dalam diri N DIDIKAN
seseorang kerana RAKA G
mereka individu yang ARUH KURAN
rapat selain dari PENG
keluarga

OGI
Perasaan ingin tahu
TEKNOL TAHU
dalam diri setiap remaja
GAN INGIN
haruslah dibatasi
BAN-
AAN
dengan akidah dan
PERKEM
PERAS
iman yang kukuh
UH
PENGAR

10
2.4 SURAH AL-AHZAB AYAT 59

Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-


perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya
(semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai
perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah
adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

diganggu.
mereka tidak
tidak elok dan
pandangan yg
adab Islam muhrim dgn
kepada adab- mereka yg bukan
berpegang teguh daripada dilihat
beramal dan diri mereka
umat Islam agar mereka menyelamatkan
seruan kepada menutup aurat telah
mengarahkan umat Islam agar terutamanya
Nabi-Nya agar kepada semua hawa
memerintahkan mewajibkan aurat, kaum
Allah SWT Allah SWT telah Dengan menutup
Intisari Surah Intisari Surah Intisari Surah

11
2.5 SURAH AL-ISRAA AYAT 32

Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang
keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).

Allah SWT memerintahkan


semua umat Islam agar tidak
menghampiri zina
Intisari
Surah
Zina terbahagi kepada
beberapa bahagian iaitu zina
mata, zina hati, zina
percakapan dan zina
perbuatan
Zina adalah satu perbuatan
yang amat keji yang
memalukan imej dan maruah
diri, keluarga, dan agama
Islam

Zina boleh membawa kepada


kerosakan dan keruntuhan
akhlak umat Islam

12
CARA MENGATASI PERGAULAN BEBAS

Setiap permasalah yang berlaku pasti akan ada jalan penyelesaiannya. Perkara ini juga
sama dengan pergaulan bebas yang semakin berleluasa di negara kita Malaysia. Cara
untuk menangani masalah pergaulan bebas mengikut konteks Islam adalah:

Menahan pandangan daripada melihat aurat atau melihat


bukan aurat dengan syahwat
Menghindari berjabat tangan dengan yang bukan muhrim

Pertemuan itu hendaklah dalam suasana serius dan


mengikut keperluan
Tidak terlalu lama dan berulang

Memakai pakaian yang menepati syariat (menutup aurat)

Tidak bersesak- sesak dan elok jika ada pemisah

Menghindari tempat yang mencurigai

Menjauhi perbuatan dosa

Perempuan bercakap tidak menggunakan bahasa yang


lunak dan gaya yang menggoda
Elakkan pergerakkan yang manja dan menggoda

13
1.0 PENGENALAN

Program Iqaratul-Quran yang diadakan ini selaras dengan salah satu objektif khusus
Kerja Kursus Pendidikan Islam iaitu dapat menghuraikan peranan al-Quran dalam
kehidupan Muslim serta menjadikan al-Quran sebagai panduan dalam seharian
kehidupan muslim dari sudut ekonomi, politik dan sosial.

Program Iqratul-Quran ini melibatkan seluruh guru pelatih muslim IPG Kampus Raja
Melewar dengan memfokuskan kepada pembangunan jati diri dan penerapan nilai dalam
al-Quran dalam kehidupan seharian. Secara tidak langsung, program yang dilakukan ini
dapat memenuhi kehendak objektif kursus Pendidikan Islam serta menyediakan guru
pelatih IPGKRM dari segi rohani dan akhlak yang dapat diamalkan ketika mengajar di
sekolah kelak.

Melalui program ini juga, guru pelatih didedahkan dengan tafsir-tafsir di dalam ayat al-
Quran sekaligus dapat memahami dan menghayati isi kandungan yang terkandung
dalam al-Quran. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Guru yang dirangka supaya
bersifat menyeluruh seorang guru itu haruslah mempunyai kemantapan akidah dan sifat
rohani yang unggul dalam diri mereka.

Oleh itu, kami telah mengambil langkah untuk melaksanakan program Iqratul-Quran ini
yang akan menyediakan bakal guru muslim yang mantap dari segi akidah dan
rohaninya. Program yang melibatkan seluruh guru pelatih muslim IPGKRM ini bertujuan
untuk menyediakan diri mereka kearah guru yang bersifat holistik akidah dan rohaninya
untuk menghadapi cabaran menghadapi guru pada masa akan datang.

14
2.0 RASIONAL

Program Iqratul-Quran ini merupakan satu cara untuk memupuk nilai-nilai Islamiah
dikalangan guru pelatih muslim. Nilai-nilai murni dapat dilahirkan dalam program ini
melalui aktiviti-aktiviti berbentuk pembacaan al-Quran. Individu dapat memahami dan
menghayati isi kandungan yang terdapat dalam al-Quran melalui pembacaan tafsir
setiap kali selepas bacaan al-Quran. Sekaligus program ini dapat memupuk nilai akidah
dan rohani yang mantap dalam diri setiap bakal pendidik.

3.0 MATLAMAT

Program Iqratul-Quran diharapkan dapat:


3.1 Memupuk nilai-nilai rohani dalam kalangan guru pelatih selaras dengan objektif
kursus GPI1083 iaitu untuk menerapkan penghayatan nilai dalam al-Quran
dalam kehidupan muslim.
3.2 Memupuk kesedaran untuk membudayakan pembacaan al-Quran dalam
kehidupan seharian.
3.3 Menghayati dan mengamalkan nilai murni yang terdapat dalam al-Quran melalui
pembacaan tafsir al-Quran.

4.0 OBJEKTIF
4.1 Penerapan nilai-nilai akidah dan rohani yang mantap dalam diri disamping
melahirkan bakal guru yang berdisiplin, tabah menghadapi cabaran dan
beriltizam dalam apa jua bidang kelak.
4.2 Menyemaikan semangat cinta akan Islam dan penerapan nilai Islam dalam
kehidupan seharian serta bersemangat untuk mendidik anak bangsa mengikut
syiar dan suruhan dalam Islam.

15
5.0 TEMA
Al-Quran Cakna Kehidupan Islam

6.0 LOKASI
Surau Darul Insyirah, IPG Kampus Raja Melewar

7.0 TARIKH
Sepanjang tahun

8.0 TENTATIF PROGRAM


7.45 8.15 malam : Bacaan Al-Quran
8.15 8.30 malam : Bacaan tafsir Al-Quran

9.0 KUMPULAN SASARAN


Semua guru pelatih muslim IPG Kampus Raja Melewar

10.0 PENGELOLAAN
Unit Pendidikan Muzik dan Sejarah PPISMP Semester 2 di bawah pensyarah bimbingan
Ustaz Mohd. Muhsinul Nidzam Bin Abdullah dengan kersama Persatuan Sinergi Muallim
(PERSIM)

16
11.0 POSTER PROGRAM IQRATUL-QURAN

12.0 BORANG SOAL SELIDIK IQRATUL-QURAN

13.0 PENUTUP

Harapan kami agar program Iqratul-Quran ini dapat direalisasikan sepenuhnya supaya cita-
cita kami untuk melahirkan bakal guru yang mempunyai nilai-nilai akidah dan rohani yang
mantap antara rakan serta komuniti tercapai selaras dengan kehendak syarak dan objektif
Kursus GPI1083.

3.0 Keberkesanan pelaksanaan program penghayatan Islam kepada warga kampus

17
Setelah menajalankan program Iqratul-Quran ini, saya telah mendapati program ini
telah sedikit sebanyak membantu dalam memberi penghayatan kepada guru pelatih
Islam tentang keindahan pembacaan Al-Quran. Al-Quran mukjizat terbesar dan
merupakan panduan dalam kehidupan kita sebagai muslim. Oleh itu, sebagai guru
pelatih muslim, kita haruslah mengambil peluang keemasan ini untuk mempelajari ilmu
yang terkandung di dalam Al-Quran.

Program Iqratul-Quran ini adalah untuk memberi pendedahan kepada guru pelatih
muslim bukan sekadar untuk membacanya sahaja tetapi juga untuk memahami isi yang
terkandung di dalam Al-Quran. Oleh itu, pembacaan tafsir setiap kali selepas membaca
Al-Quran adalah penting bagi memastikan penghayatan dan pemahaman akan isi al-
Quran itu lebih baik berbanding dengan membaca sahaja.

Melalui dapatan keberkesan program ini, kami telah menilai beberapa orang guru
pelatih muslim termasuk muslimat juga. Mereka telah diberikan boring responden akan
program ini dan mereka hendaklah mengisinya selepas tamat membaca al-Quran.
Dapatan kami telah menunjukkan bilangan mereka yang membaca al-Quran juga telah
meningkat dan bilangan muka surat al-Quran yang dibaca juga meningkat.

Selain itu, melalui pembacaan al-Quran ini juga, guru pelatih muslim secara tidak
langsung telah mendidik diri mereka untuk mengikut nilai-nilai murni dan norma
kehidupan dengan ciri-ciri muslim yang baik. Adab-adab ketika membaca al-Quran
hendaklah diikuti supaya pembacaan itu lebih diberkati serta sesungguhnya al-Quran itu
adalah kalam Allah. Kita hendaklah memelihara dengan baik kerana al-Quran juga
adalah sebagai salah satu daripada makanan rohani untuk diri kita.

Kesimpulaannya, sebagai individu muslim yang cemerlang, seorang guru pelatih


muslim itu hendaklah menerapkan nilai-nilai murni melalui pembacaan al-Quran dalam
diri mereka dan seterusnya kepada anak-anak murid yang bakal diajar kelak. Didikan
agama yang baik haruslah diberi tumpuan seterusnya ia akan menjadi saham akhirat
yang berguna kepada kita kelak. Akhir sekali, kita hendaklah bersama-sama mendidik
diri akhlak dan adab kita untuk sentiasa mengikuti kehendak syarak serta menetapi
syariat yang telah ditentukan Islam.

18
BIBLIOGRAFI

1.0 Quran.com
2.0 Tanzil.net
3.0 https://fattfatma.wordpress.com/2013/07/31/aturan-pergaulan-menurut-syariat-
islam/ (16 Mac 2015)
4.0 http://www.slideshare.net/nurulmohd75/batas-pergaulan-dalam-islam (15 Mac
2015)
5.0 https://wana93.wordpress.com/tag/batas-pergaulan-dalam-islam/ (17 Mac 2015)
6.0 https://helikmedia.wordpress.com/2009/08/27/batas-batas-pergaulan-antara-
lelaki-dan-perempuan-dalam-masyarakat-islam-kini-satu-huraian-hukum-islam-
semasa/ Prof Madya Dr. Anisah Ab Ghani (15 Mac 2015)
7.0 http://studentsrepo.um.edu.my/832/5/BAB_2.pdf

19
LAMPIRAN

20