Você está na página 1de 1

ASSUNTOS DA PROVA DE SINTAXE

1. Oraes Subordinadas Adverbiais na GT x a proposta de separao de Mira


Mateus x Bechara;
2. Oraes Subordinadas Causais x Coordenadas Explicativas;
3. Oraes Subordinadas Concessivas x Coordenadas Adversativas;
4. Condicionais factuais x hipotticas x contra factuais;
5. Conector x Conjuno;
6. Diferena entre Coordenao e Subordinao por meio de Testes Sintticos;
7. Oraes Subordinadas Adverbiais x Construes de Graduao e Comparao;
8. Construes Proporcionais: o limiar entre adverbiais e construo de graduao;
9. Oraes Subordinadas Temporais x Coordenao exprimindo tempo;
10. Classificao das coordenadas segundo a GT x Mira Mateus x Bechara
11. Concordncia Verbal de SNs coordenados;
12. Elipse sintagmtica x oracional;
13. O valor cumulativo das conjunes coordenadas;
14. Paralelismo cannico x Paralelismo afrouxado;
15. A aproximao semntica entre coordenadas e subordinadas adverbiais.