Você está na página 1de 3

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BI KELAS DAN ISU/ KELEMAHAN PDP CADANGAN PENAMBAHBAIKAN REFLEKSI


L SUBJEK

1 Kelas: 1 Ibnu Sina Murid tidak mengingati 1. Menyenaraikan kosa kata Bahasa 1. 12 orang murid
Subjek: Bahasa dan tidak mengusai kosa Inggeris yang perlu dipelajari oleh berjaya menguasai
Inggeris kata dalam Bahasa murid. kosa kata sehingga
Inggeris 2. Menyediakan buku latih tubi kosa topik terkini.
Jumlah murid: 15
orang kata Bahasa inggeris. 2. 3 orang murid
3. Ciri-ciri buku: setiap kosa kata kurang motivasi
disertakan dengan gambar dan untuk
murid perlu mengeja, menulis kosa melengkapkan
kata secara berulang, dan perlu tugasan yang diberi.
mengingat ejaan dan maksud kosa Tindakan: membuat
kata tersebut. latih tubi ejaan di
dalam kelas.
2. 1. 1.
3. 1. 1.
4. 1. 1.
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN AKTIVITI PPB GURU

TAHAP KEPERLUAN
BI
CADANGAN AKTIVITI PPB FOKUS PPB
L 1: TIDAK PERLU 2: PERLU 3:
SANGAT PERLU

1 Lawatan Penanda Aras Pengayaan dan peningkatan kompetensi 2

2. Bengkel Pengurusan Fail Peningkatan pengurusan 3

3. Kursus Keperluan Khusus - KBAT Pembangunan kompetensi dan potensi 2


diri

4. Kursus Elektif Pengurusan Pengukuhan kompetensi 2


database

5. Kursus Elektif multimedia Pengukuhan kompetensi 2

6. Kursus Keperluan Khusus Kursus Pembangunan kompetensi dan potensi


3
Semakan Kertas Jawapan diri

7. Lawatan Penanda Aras Amalan


Terbaik Pdp /Kepimpinan Pengayaan dan peningkatan kompetensi 3
Instruksional

8. PLC : perbincangan ilmiah dengan Pengukuhan kompetensi 3


sekolah berdekatan/ komuniti
online