Você está na página 1de 1

English Tamil Hindi

Asafoetida Perungayam Hing


Aniseed/Fennel Sombu Saunf
Black Cumin Seeds Karun jiragam Shahjeera
Bay leaf Brinji Ilai Tej Patta
Black salt Induppu Kala Namak
Cardamom Elakkai Ilaichi
Cinnamon Pattai Dalchini
Cloves Krambu Lavang
Coriander seeds Kothamalli vidhai Sukha Dhania
Coriander Powder Malli podi Pisa Dhania
Chillies Milagai Mirchi
Chilli powder Milagai Podi Lal Mirch Powder
Cumin Seeds Jeeragam Jeera
Coriander leaves Kothamalli thalai Dhaniya patt
Carom seeds Omam Ajwain
Curry Leaves Karuveppilai Kadhi patta
Dry ginger Sukku Sonth
Dry mango powder Mangai Podi Amchur
Fenugreek seeds Vendayam Methi Dana
Green chilli Pachai Milagai Hari Mirch
Ginger Ingi Adrak
Garlic Poondu Lehsun
Holy Basil Tulasi Tulsi
Mace Jathikai thol Javitri
Mint leaves Pudina Pudina
Mustard seeds Kadugu Rai
Nutmeg Jathikai Jaiphal
Onion Seeds Vengaya vithai Kalonji
Peppercorns Milagu Kali Mirch
Poppy seeds Kasa kasa Khus Khus
Pomegranate Seeds Mathalam vidhai Anardana
Red Chilli Milagai vathal Lal Mirchi
Saffron Kungumapoo Kesar
Sesame seeds Ellu Til
Star Anise Annachi mokku Chakra Phool
Turmeric Manjal Haldi
Tamarind Puli Imli
White Pepper Vellai milagu Safed Mirchi