Você está na página 1de 1

Meditatii: CONTABILITATE si FINANTE Consultanta: ANALIZA, BUGETE, CONTROLLING

Pentru studenti si absolventi Pentru antreprenori, manageri, specialisti


www.facebook.com/Meditatii.EconomieContabilitate www.facebook.com/ABC.FinanteleAfacerii
abc.meditatii@gmail.com | Bucuresti, zona Dristor anda@abctrainingconsulting.ro | Bucuresti

Studiu de caz
ANALIZA DURATEI MEDII DE INCASARE A CLIENTILOR

Sold mediu
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 var 1 var 2
Sold Clienti 100 200 450 500 300 420 260 328
Cifra de afaceri (CA) 500 600 550 700 800 750
CA cumulata 500 1.100 1.650 2.350 3.150 3.900
CA per. cumulata (incl TVA) 600 1.320 1.980 2.820 3.780 4.680

Observatii:
Soldul contului Clienti (cont 4111) reprezinta valoarea vanzarilor facturate si neincasate de la clienti.
Cifra de Afaceri (suma conturilor 70% - cont 709) reprezinta valoarea vanzarilor (fara TVA).

Durata Medie de Incasare a Clientilor (DMIC) este un indicator de analiza a gestiunii incasarii clientilor.
Pentru calcularea acestui indicator se aplica formula urmatoare:

Durata Medie de Incasare a Clientilor (DMIC) = sold clienti * 180 zile


CA perioada cumulata, inclusiv TVA

Desi aplicam aceeasi formula, obtinem rezultate diferite ale aceluiasi indicator! De ce?!
Iar raspunsul este:

A. se foloseste doar soldul final al perioadei pentru contul clienti


DMIC (A) = 420 * 180 zile = 16 zile
4.680

B se foloseste soldul mediu clienti ca fiind media aritmetica intre soldul initial si soldul final al perioadei
sold mediu (var 1) = (100 +420) / 2 = 260
DMIC (B) = 260 * 180 zile = 10 zile
4.680

C se foloseste soldul mediu clienti ca fiind media aritmetica pentru cele 6 luni ale perioadei
sold mediu (var 2) = (100 + 200 + 450 + 500 + 300 + 420) / 6 = 328
DMIC (B) = 328 * 180 zile = 13 zile
4.680

Observatii:
1. Pentru calcularea acestui indicator, utilizatorii externi ai firmei (ex: bancile) folosesc informatiile financiare specifice
perioadelor de raportare (semestrial, anual) si atunci folosesc soldul clientilor ca fiind soldul final al perioadei sau
soldul mediu clienti ca fiind media aritmetica intre soldul initial si soldul final al perioadei.
Deci rezultatele indicatorului vor fi cele prezentate la punctele A si B.
2. Pentru calcularea acestui indicator, utilizatorii interni ai firmei (ex: managementul) foloseste toate informatiile
financiare disponibile si atunci se poate calcula soldul mediu ca fiind media aritmetica pentru cele 6 luni ale perioadei
Deci rezultatul indicatorului va fi cel prezentat la punctul C.

Nota:
Pentru mai multe exemplificari sau opinii, contactati-ne si abonati-va la paginile mentionate mai sus!