Você está na página 1de 2

Graph of Metacentric height VS Angular displacement (Left)

0.02

0.02
0.02
0.02

0.02

0.02
Metacentric height, h (m)

0.02 0.02

0.02

0.01

0.01
8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5

Angular displacement, ()
Graph of Metacentric height VS Angular displacement (Right)

12

10

6
Metacentric height, h (m)

0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Angular displacement, ()