Você está na página 1de 2

Home (http://skriveportalen.

dk) > Redegrelse og argumentation


(http://skriveportalen.dk/redegoerelse-og-argumentation/) > Argumentation
VELSER LS MERE HER:
Brug arket
1. Genkend et
argument
Argumentation
(http://skriveportalen.dk/redegoerelse-
og-
Sdan skriver du en
redegrelse (/wp-
argumentation/argumentation/1- content/uploads/2014/01/Sda
genkend-et- skriver-du-en-
Argumentation handler om at argumentere for en holdning, at overbevise nogen om redegrelse.pdf)
argument/)
noget. Det er vigtigt at vide noget om argumentation af flere grunde:
2. Find argumentets Gode formuleringer til
hovedelementer For det frste for selv at kunne argumentere overbevisende og for det andet for at redegrelsen (/wp-
kunne gennemskue eller redegre for andres mder at argumentere for en holdning
(http://skriveportalen.dk/redegoerelse- content/uploads/2014/09/Gode
og- formuleringer-til-
p.
argumentation/argumentation/2- redegrelsen.pdf)
find-argumentets- Nr man analyserer et argument, kan man inddele det i flgende hovedelementer:
Hjlpeark til den
hovedelementer/)
1. Pstand (P) det, som man nsker at overbevise nogen om. Eksempel: Der diskuterende artikel
(http://skriveportalen.dk/wp-
3. Find alle br ikke vre undervisning efter kl. 15.00.
content/uploads/2016/03/resso
argumentets dele 2. Belg (B) begrundelsen for at pstanden er sandsynlig. Eksempel: fordi
til-diskuterende-
(http://skriveportalen.dk/redegoerelse-
elevernes koncentration falder i lbet af dagen. artikel.pdf)
og-
3. Hjemmel (H) den bagvedliggende regel, der gr, at man kan godtage
argumentation/argumentation/3- It-forsg den
find-alle- argumentet. Hjemmel er ofte ikke direkte tilstede.
analyserende artikel
argumentets-dele/) Eksempel: Det er ikke fornuftigt at afholde undervisning, hvis modtagerne ikke kan
(http://skriveportalen.dk/wp-
koncentrere sig. content/uploads/2015/03/Den-
4. Argumenter for en
analyserende-artikel-
holdning holder
it.pdf)
dine argumenter
vand? Man kan forestille sig flgende ordveksling:
It-forsg den
X: Peter fr snart en bde.
(http://skriveportalen.dk/redegoerelse- introducerende artikel
og- Y: Hvorfor det? (http://skriveportalen.dk/wp-
argumentation/argumentation/4- content/uploads/2015/03/Den-
X: Fordi han altid parkerer ulovligt.
argumenter-for-en- introducerende-artikel-
Y: Ja, det er rigtigt. Nr man ikke overholder frdsels-
holdning-holder- it.pdf)
dine-argumenter- loven, s kan man f en bde.
vand/) It-forsg den
diskuterende artikel
5. Find (http://skriveportalen.dk/wp-
Man kan stille argumentation i den ovenstende ordveksling op p flgende mde:
argumenterne i content/uploads/2015/03/Den-
lederen Mor, mor diskuterende-artikel-
og brn it.pdf)
(http://skriveportalen.dk/redegoerelse-
og- Medieanalyse-
argumentation/argumentation/5- analysemodel
find-argumenterne-i- (http://skriveportalen.dk/wp-
lederen-mor-mor-og- content/uploads/2016/03/Medie
born/) analysemodel.pdf)
(http://skriveportalen.dk/wp-content/uploads/2014/01/Argumentation-intro-billede1-
6. Ryg og rejs dine Kompositionsmodeller til
bl.png)
argumenter medietekster
(http://skriveportalen.dk/redegoerelse-
Nr man skal identificere de forskellige elementer i et argument, kan man lede efter (http://skriveportalen.dk/wp-
og- content/uploads/2016/03/Den-
flgende argumentmarkrer:
argumentation/argumentation/6- lille-berettermodel-
ryg-og-rejs-dine- Pstand: derfor, s treaktsmodel.pdf)
argumenter/) Belg: fordi, da, for Metatekst
7. Jeg mener, hva Hjemmel: idet jeg antager at. , eftersom (http://skriveportalen.dk/wp-
for en fisk? Eksempel: content/uploads/2015/03/Metat
(http://skriveportalen.dk/redegoerelse- hjlpeark-3.pdf)
Louise dumper til eksamen (P), fordi hun aldrig laver sine lektier (B).
og-
Louise laver aldrig sine lektier, derfor dumper hun til eksamen (P). Flere
argumentation/argumentation/7-
argumentationsmder
jeg-mener-hva-for- Hjemmel (H) er i begge tilflde: Eftersom det er svrt at best eksamen, hvis
(/wp-
en-fisk/) man ikke laver sine lektier.
content/uploads/2014/03/Argum
Den ovenstende simple model kan udvides med flere elementer: Kunsten at lave en god
indledning (/wp-
1. Styrkemarkr (S) man angiver med hvilken styrke pstanden fremsttes
content/uploads/2014/09/indled
Nedtoning: nok, ofte, tit, nogle gange, tror jeg nok, mske, sandsynligvis. ressourceark.pdf)
Optoning: sl fast, understrege, helt sikkert, altid, med sikkerhed, aldrig.
Henvisning til tekster
2. Forbehold (F) man forudsiger og imdegr et eventuelt modargument. Man
(http://skriveportalen.dk/wp-
angiver, i hvilke tilflde pstanden ikke glder (f.eks. medmindre, hvis ikke,
content/uploads/2016/03/Nr-
forudsat at). du-henviser-til-
3. Rygdkning (R) man styrker argumentationen ved f.eks. at henvise til andre tekster.pdf)
eksempler, til undersgelser eller lignende.
Hvad lgges der vgt
p i bedmmelsen it-
forsg
(http://skriveportalen.dk/wp-
content/uploads/2016/03/Hvad
lgges-der-vgt-p-i-
bedmmelsen-it-
forsg.pdf)

Linksamling
(http://skriveportalen.dk/wp-
content/uploads/2016/03/Links

(http://skriveportalen.dk/wp-content/uploads/2014/01/Argumentation-intro-billede2-
bl.png)