Você está na página 1de 8

Duljina sidrenja/preklopa armature (EN 1992-1-1:2004)

a) Izmjere
Veliina ipke ds = 10
Vrsta sidrenja ravno sidrenje
Osni razmak ipki s= 100 mm
Svijetli razmak ipki a= 92 mm
Debljina zatitnog sloja betona c= 40 mm
Prionljivost [8.4.2] dobra
b) Graevni proizvodi
Razred vrstoe betona C 30/37
Parc. koef. sigurnosti za beton c = 1.50
Razred elika za armiranje/sidrenje B500
Parc. koef. sigurnosti za elik za armiranje s = 1.15
Raunska vlana vrstoa betona fctd = 1.35
Raunska vrstoa prianjanja rebraste armature fbd = 3.04
c) Djelovanja
Optereenje ipke vlano
Omjer potrebne i odabrane povrine armature 100%
Raunsko naprezanje u armaturi na mjestu sidrenja
A
s,req

f 434.8
sd yd A
s,prov
Popreni pritisak u podruju sidrenja (KGS) p= 0.0
d) Raunska duljina sidrenja armature
d
Osnovna potrebna duljina sidrenja l s sd 357.4
b,rqd 4 f
bd
0,3; vlak
l max 0,6; tlak lb,rqd;10 ;100mm 107.2
b,min

Utjecaj oblika ipke 1 = 1.00
Utjecaj zatitnog sloja 2 = 0.70
Utjecaj nezavarene poprene armature poprena armatura s unutarnje stran
Ast,min = 0 mm Poprena armatura 0 kom
Ast = 0 mm = 0.00
K= 0.00
3 = 1.00
Utjecaj zavarene poprene ipke 4 = 1.00
Utjecaj poprenog tlaka 5 = 1.00

ninoljustina.com.hr Ostala pravila o ugradnji armature pogledati u normi EN 1992-1-1.


Duljina sidrenja l l 250
bd 1 2 3 4 5 b,rqd

ninoljustina.com.hr Ostala pravila o ugradnji armature pogledati u normi EN 1992-1-1.


e) Duljina preklopa ipki
Udio nastavljene armature jedne razine u jednom presjeku bez izmicanja
unutar podruja 0,65 l0 od sredine duljine preklapanja 100%
Ast,min = 0 mm = 0.00
3 = 1.00


6


1

25 0,5 1.50

0,3 6 lb,rqd

l max 15 200
0,min
200mm

Duljina preklopa ipkil0 1 2 3 5 6 lb,rqd 376
f) Preklapanje mrea
Nain preklapanja uklapanjem
Ugraena armatura (As/s)prov = 785 mm/m
Doputeni udjel nastavljene armature 100%
3 = 1.00
l l
Duljina preklopa mrea 376
0 1 2 3 5 6 b,rqd

ninoljustina.com.hr Ostala pravila o ugradnji armature pogledati u normi EN 1992-1-1.


92-1-1:2004)

ravno sidrenje

MPa
MPa

MPa

MPa

mm

mm

rmatura s unutarnje strane ploe


8

ninoljustina.com.hr Ostala pravila o ugradnji armature pogledati u normi EN 1992-1-1.


mm

ninoljustina.com.hr Ostala pravila o ugradnji armature pogledati u normi EN 1992-1-1.


mm

mm l0,min

mm

ninoljustina.com.hr Ostala pravila o ugradnji armature pogledati u normi EN 1992-1-1.


Duljina sidrenja/preklopa armature (ENV 1992-1)
Razred vrstoe betona C 30/37
Veliina i oblik ipke ds = 16
Optereenje ipke vlano
Razred elika za armiranje/sidrenje B
Parc. koef. sigurnosti za elik za armiranje s = 1.15
Prionljivost umjerena
Omjer potrebne i odabrane povrine armature 100%
Osnovna vrijednost duljine sidrenja jedne ipke:
d f
yd
l s 828.2
b 4 f
bd
A
s,req.
a) Duljina sidrenja armature l l 828
b,net a b A
s,prov.
b) Duljina preklopa ipki
Udio nastavljene armature jedne razine u jednom presjeku bez izmicanja
> 30 %
Zatitni sloj armature s0 = 25 mm
Osni razmak armature s= 300 mm
15 ds
l 0,3 l
s,min a 1 b 200mm 496.9

Duljina preklopa ipki l l 1656
s b,net 1
c) Preklapanje mrea u dvije razine
Ugraena armatura as,prov = 600 mm/m
Razmak ipki sq = 100 mm
a
s,prov 1.150
0,4
2 8
sq
l 0,3 l 285.7
s,min 2 b 200mm

a
s,req
Duljina preklopa mrea l l 952
s b 2 a
s,prov

ninoljustina.com.hr
ravna ipka

mm

mm

mm

mm ls,min

1,0 a 2,0

mm

mm ls,min

ninoljustina.com.hr