Você está na página 1de 4

Net Green Agent PDV: 310567990005 prodaja@kupisadnice.

com
Zastupnitvo Lukavac prodaja@magicnaograda.ba
Skendera Kulenovia bb mtel: +387 65 278 830
75300 Lukavac bht: +387 62 904 685 www.kupisadnice.com
INTERNET BERZA SADNOG MATERIJALA Bosna i Hercegovina tel/fax: +387 35 553 427 www.magicnaograda.ba

Net Green Agent Naslovljeno na:


Zastupnitvo Lukavac Kupci sadnica
Aronija Melanocarpa u BIH 2013
Skendera Kulenovia bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina

Ponuda sadnog materijala i usluga


sadnje
1. Kada je idealan period za sadnju Aronije?

Ovu biljku je jedino mogue uspjeno posaditi ili presaditi u vrijeme mirovanja vegetacije, tj.sadi se u periodu kada
sadnicama otpadnu listovi, odnosno sve dok ponovo ne pone da lista. Ne moe se sa 100% preciznou
predvidjeti kada e taj proces zapoeti, tj. taj period uvijek zavisi od meteorolokih uslova i povezan je sa pojavom
prvih mrazeva u jesen i nakon odmrzavanja tla u razdoblju ranog proljea.
Sadnja kod proljetne isporuke sadnica, obavlja se najee krajem mjeseca marta, a kod jesenje isporuke poev
od polovine oktobra mjeseca pa sve do perioda trajnih mrazeva. Tada je presaivanje bezbjedno i 100 %
uspjeno. Imajte na umu da biljke posaene na jesen usvoje vie vlage od snijega i kie tako da u proljee kada
krene vegetacija ranije i bujnije krenu da listaju u odnosu na one posaene u proljee. One takoer trebaju manje
panje jer su opskrbljene sa dovoljno vlage.

2. Kada isporuujete sadnice Aronije kupcima?

U razdoblju jesenje sadnje isporuku obavljamo odmah nakon prvih jaih mrazeva a do sada je to razdoblje bilo od
20.10. do 20.11.. Proljetnu isporuku vrimo od polovine do kraja marta mjeseca.

3. ta ako nemogu da sadim odmah nakon to primim poiljku sa sadnicama?

Mi kada isporuujemo naim kupcima sadnice mislimo i na takve sluajeve. Prilikom pakiranja sadnica opskrbimo
korijen sa dovoljno vlage da sadnice u takvom stanju mogu preivjeti i do 20-30 dana. Sadnice prvo pakiramo u
pvc vreicu u kojoj ima dovoljno zemlje i vlage a zatim vreicu sa sadnicama koje su inae u svenjevima po 50
kom pakujemo u kartonske kutije koje su u gornjoj polovici izbuene kako bi se osigurao normalan protok zraka a
sadnice se u transportu nemogu ni u kom sluaju otetiti. Nadamo se da kada imate ove detalje na umu neete
brinuti da se Vae sadnice nee isuiti u transportu ili e se desiti bilo ta drugo neoekivano. Sadnice kada dou
na Vau adresu trebate otpakirati i izvaditi iz kartonske ambalae i skinuti sa korijena pvc ambalau te ih staviti
odnosno potopiti u vodu na nain da minimalno korijen bude u vodi. Nakon 24h u vodi korijen sadnice je spreman
za sadnju. Ako ipak nemoete saditi u naredna 24h sadnice izvadite iz vode i tako u svenjevima ih zatrpajte u
jednu jamu sa zemljom ili pijeskom (zatrapite ih). Tako uskladitene sadnice mogu stojati sve do sadnje bez
ikakvog rizika. To znai da ih moete ostaviti na taj nain ak sve do proljetne sadnje. Ono to je bitno i to se
nesmije desiti ni u kom sluaju je da otpakirane sadnice ostavite negdje vani i da prenoe i doekaju jutro sa
mrazom. Znajte da bi korijen smrzao i sadnice bi bile uzalud posaene. Ako imate bilo kakve dileme u vezi sa bilo
im oko sadnje i isporuke pozovite nas i rado emo Vam dati sve potrebne savjete u cilju najboljih rezultata i
smanjenja rizika jer Va uspjeh je i na uspjeh.

4. Prije isporuke sadnica Aronije aljete li kupcima neko obavjetenje?

Prije poetka isporuke nae kupce uvijek pozovemo telefonom ili ih obavijestimo e-mailom o tanom terminu
isporuke sadnica i repromaterijala koje su naruili od nas. Pozive obavljamo u toku radnog vremena, izuzev u
vanrednim okolnostima. Molimo Vas osigurajte da va telefon uvijek bude dostupan kao i da vam sigurno moe

Net Green Agent, zastupnitvo Lukavac, Skendera Kulenovia bb, 75300 Lukavac | m-tel: +387 65 278 830, bh-telecom: +387 62 904 685,
tel/fax:+387 35 553 427 | Tr. r: 199-505-00560087-83 Sparkasse Bank BiH
stii naa poruka e-mailom. Provjerit emo i usaglasit emo sve podatke koje ste nam uinili dostupnim prilikom
naruivanja. Zbog toga je bolje da nam, ako ste u mogunosti, dostavite vie telefonskih brojeva za kontaktiranje.
Ako smatrate da postoji mogunost da vas neemo moi kontaktirati, dodatne brojeve telefona moete poslati na
na kontakt e-mail prodaja@wonderhedge.hr .

5. Kako da pripremim jame za sadnju Aronije?

- Iskopajte jame 30-40 cm dubine a prenika 30-50cm. (poeljno je iskopati ire jame kako bi se nakon sadnje
korijen lake razvijao.)
- Ukoliko je zemljite tvrdo, zbijeno ili glinasto, poeljno ga je popraviti mijeanjem treseta, humusa ili stajskog
gnojiva, to e ga uiniti rastresitijim i kvalitetnijim. Ista je situacija i ako se radi o pjeskovitom zemljitu.
Nezaboravite da to bolje uslove pripremimo biljki ona e se oduiti brim razvojem i veim prinosom plodova.

Nakon to iskopamo jamu na dnu rupe zajedno sa stajskim gnojivom poeljno je staviti i malo ovije vune jer
korijen Aronije tako moe crpiti azot prirodnim putem obzirom da je ovija vuna bogata azotom. Oko 30 gr. vune je
dovoljno za cijeli ivotni vijek jedne sadnice.

- Na dno jame staviti pregorjelog /razgraenog stajskog gnojiva ili nekog drugog organskog gnojiva preko kojeg
stavimo i sloj zemlje kako nebi nakon sadnje korijen aronije doao u direktnu vezu sa gnojivom. Zemlju koja je
ostala na povrini tla pored jame treba to vie usitniti kako bi se prozraila i obogatila kisikom. Takoer, poeljno
je mijeati sa zemljom pored jame sa kojom emo zatrpati sadnice stajsko gnojivo u omjeru 1/4 do 1/3.

6. Kako da zasadim Aroniju? Koliki je razmak izmedju sadnica i redova?

Najbolja gustina sadnje za neometan razvoj aronije je razmak od 1,6 m do 2,0 m a razmak izmeu redova bi trebao
biti 3 m ako imamo namjeru strojnog pristupa izmeu redova ili isti razmak kao izmeu sadnica u redovima (1,5-
2,0 m) ako emo berbu i odravanje raditi runo. Inae, grm aronije se razvija oko 2,5 metara u irinu i do 3 m u
visinu. Preporuuje se odravanje grmova na 2,0 - 2,5 m zbog lake berbe plodova.
Prilikom sadnje sadnica koristi se smjea u odnosu 1/3 usitnjene zemlje,1/3 stajskog gnojiva i 1/3 treseta koju treba
dobro sabiti oko sadnica i sve to zajedno dobro nakvasiti vodom kako bi sama sadnica u startu imala dovoljno
vlage za rast i pravilan razvoj. Ukoliko je zemlja prilikom sadnje suha treba je zaliti kako bi se sprijeio proces
dehidracije, jer bi suha zemlja izvlaila vodu iz korijena i biljka bi se osuila i prije nego to se primi.

SADNJA:
Ako smo na dno jame stavili stajsko gnojivo pa preko tog sloja tanji sloj zemlje moemo poloiti sadnicu u jamu
tako da stoji vertikalno i polako krenuti sa nagrtanjem smjee oko sadnice. (smjea bi trebala da bude 1/3 stajsko
gnojivo, 1/3 usitnjene zemlje i 1/3 treset)
Nakon to nagrnemo zemlju oko sadnice treba nagaziti nogama ili drugim predmetom okolnu zemlju oko sadnice
kako bi se uspostavio dobar kontakt izmedju korijena i estica zemlje a vazduh istisnuo. Jako bitno je napomenuti
da se istjera sav vazduh oko korijena kako se nebi stvorila vazduna embolija (zrani pojas) i dolo do stvaranja
plijesni i oboljenja korijena. Nakon to nagazimo tlo oko sadnice slijedi obilno jednokratno zaljevanje, cca 5-10 lit.
po sadnici, kako bi se sprijeio proces dehidracije jer bi suha zemlja izvlaila vodu iz korijena i biljka bi se osuila i
2
prije nego to se primi. Nakon to posadimo i zavrimo sve kako je pomenuto oko biljki u preniku 0,5 m treba
rasturiti sloj slame, stajskog ubriva ili piljevine koja e u budunosti uvati vlanost, razgradnjom hraniti biljku a
korovske biljke eliminisati, tj. onemoguiti njihov rast u radijusu grma.
Ako smo na ovakav nain zasadili sadnice nemamo razloga bojati se neprimanja i u proljee moemo sigurno
oekivati listanje i cvjetanje sadnica aronije.

7. Gnojenje zasada Aronije i priprema parcele za plantani uzgoj?

Priprema parcele sastoji se od osnovne obrade, oranja na dubini od oko 30 cm, tanjiranja ili roto frezanja, kako bih
se poravnao i usitnio povrinski sloj. Prije sadnje parcela treba da se pognoji sa 4-5 tona po hektaru stajskog
gnojiva poslije ega se ubrivo pomijea sa zemljom, da ne doe do direktnog kontakta sa ilama korijena.
sistema.
Prinos i kvalitet plodova najvie zavise od ubrenja i navodnjavanja, uz redovno unitavanje korova.
Mi naim kupcima ne savjetujemo prihranjivanje plantaa aronije sa mineralnim ubrivima.

Net Green Agent, zastupnitvo Lukavac, Skendera Kulenovia bb, 75300 Lukavac | m-tel: +387 65 278 830, bh-telecom: +387 62 904 685,
tel/fax:+387 35 553 427 | Tr. r: 199-505-00560087-83 Sparkasse Bank BiH
8. Kako odravati plantau (zasad) aronije?

Aronija je biljka koja se lako gaji i odrava, ali u cilju najboljih rezultata mi preporuujemo redovno okopavanje,
prihranu i zaljevanje. Na naem podneblju nema prirodnih bolesti i neprijatelja i inae je vrlo otporna i prilagodljiva
svim vrstama tla osim onih slanih, i to su osnovni razlozi to se smatra 100% prirodnim i eko proizvodom.
U toku vegetacije tj. od marta pa do oktobra mjeseca potrebno je redovno unitavati korov oko biljaka. To moete
raditi runo, plijevljenjem ili strojno/ mainski prolazei kopaicom izmeu redova.
2
Ako elite usporiti rast korova onda moete nakon sadnje u radijusu biljke od 1 m moete prosuti piljevinu ili koru
drveta kao i druge materijale koji koriste kao mal u svrhu usporavanja i eliminisanja korova. Ovo e takodjer
koristiti kao hrana biljci jer e se razgradnjom pretvoriti u humus i kao zatita od isparavanja vlage te ete na taj
nain utedjeti i znatne koliine vode, povrinski sloj se nee nikada pretvoriti u pokoricu to je vrlo bitno za razvoj
aronije jer ima veoma plitak korijen koji vie raste u irinu nego u dubinu.
U proljee, u vrijeme cvjetanja aronije list treba tretirati smjeom od koprive tj. 50 kg koprive na 500 lit. vode i to
radimo prskanjem po listu. Ovakva smea potrebno je da odstoji u vodi 24 48 h.

9. Navodnjavanje zaljevanje plantae aronije?

Ukoliko ste sadnice aronije zasadili u tijeku jeseni, osim zalijevanja tijekom sadnje sadnice nije potrebno zalijevati
do proljea odnosno do poetka vegetacije, to znai da kreemo zaljevati onda kada krene olistavanje biljke.
Nakon olistavanja biljke navadnjavanje uskladiti sa vremenskim prilikama i tipom tla, tj. ukoliko je tlo pjeskovitije
zalijevanje e biti ee a ako se ipak radi o teem i vie glinastom zemljitu utoliko je potrebno navodjavati
sadnice. Naroito u prvoj godini uzgoja biljke je potrebno opskrbiti dovoljnom koliinom vode zbog bolje prilagodbe
mjestu uzgoja.
U razdoblju bez padavina na svaka tri do etri dana biljku opskrbiti sa 4-5 litara vode. Ako elite sami procijeniti da
li je tlo suho i sadnica bez vode zaronite ruku u tlo na dubinu od 10-ak cm i vidjet ete da li je zemlja vlana ili
isuena. Izvadite malo zemlje u aci i ako stiskom ake zemlja ostane zbijena to znai da jo uvijek ima vlage a
ako pak zemlju pretvorite u prah i ona se lako raspe to znai da je zemlji potrebna voda odnosno zaljevanje.

10. Kako orezivati grmove aronije?

Grm aronije potrebno je orezivati rezidbom, da se nedozvoli rast velikog broja izboja, kako bi se olakalo
osunavanje, normalna fotosinteza svih listova i osigurao dobar prinos.

11. Da li je potrebno plantau aronije tititi od napada tetoina i biljnih bolesti?

Aronija je biljka otporna na bolesti i tetoine pa nema potrebe za bilo kakvim vidovima zatite. Kao takva aronija je
idealna vrsta za gajenje u tzv. organskoj ili bio-ekolokoj proizvodnji koja je jedan nivo iznad organske proizvodnje.

12. Kada oekivati berbu plodova Aronije?

Prve berbe plodova mogue su ve u treoj godini ivota (to znai da kada posadimo dvogodinju sadnicu da
neke sadnice daju plodove ve u prvoj godini nakon sadnje a nakon toga sve vie.) U principu svako voe pa
i Aronija u godini poslije sadnje mora da razvije dobar korijenov sustav i pripremi se za rod u slijedeoj godini.
Dobro razvijene biljke iz kulture tkiva prorode i u drugoj godini. U prvoj godini nakon sadnje dvogodinjih sadnica
moe se dobiti od 100-200 kg ploda po hektaru, u slijedeoj godini biljke e dati 440-660 kg po hektaru. Uz
redovne mjere njege, u prvom redu unitavanje korova, u nekim od slijedeih godina stablo aronije moe da
donese prinos od 10-12 kg po grmu ili oko 22-26 t/h. Sa berbom se ne moe zakasniti !. Zrenje nastupa negdje
ve krajem jula, a berbe se mogu protegnuti kroz 45 dana, pri tome gubici su vrlo mali. Stajanjem plodovi dobijaju
na kvaliteti, slai su i hranjiviji te manje gorki ili opori.

13. Da li je Aronija zahtjevna u pogledu mjesta uzgoja?

Aronija ima vrlo male zahtjeve u pogledu mjesta uzgoja i klime , tako da moe uspijevati u vrlo razliitim klimatskim
podrujima i razliitim uslovima. Bolje uspijeva na stanitima s veom vlanosti zemljita i vazduha. Optimalna

Net Green Agent, zastupnitvo Lukavac, Skendera Kulenovia bb, 75300 Lukavac | m-tel: +387 65 278 830, bh-telecom: +387 62 904 685,
tel/fax:+387 35 553 427 | Tr. r: 199-505-00560087-83 Sparkasse Bank BiH
koliina padavina je 500-600 mm godinje. Aronija dobro uspijeva ak i na stanitima s visokim nivom podzemnih
voda , gdje druge vrste voa poput jabuke i vinje ne uspijevaju. Pri sadnji aronije treba izbjegavati ekstremno suha
pjeskovita zemljita, te zbijena vlana zemljita. Mraz uopte ne moe nakoditi cvijetu i biljci. Takoer aronija ne
usvaja tetne okolne gasove i otpadne plinove tako da se moe gajiti i u gradskim i industrijskim zonama. Imajte na
umu da je to jedina biljka koja je u Drugom svjetskom ratu preivjela radijaciju i zadrala ista prirodna svojstva.

Ako trebate jo bilo kakve dodatne informacije o aroniji ili samoj sadnji javite nam se i poslat emo Vam odgovore
naknadno.

Nakon isporuke sadnica poinjemo da Vam aljemo dodatne informacije koje su Vam potrebne u cilju
najboljih rezultata.

Lukavac; 18.09.2013. Struni tim / Net Green Agent

elimo Vam sretnu i uspjenu sadnju!

Net Green Agent, zastupnitvo Lukavac, Skendera Kulenovia bb, 75300 Lukavac | m-tel: +387 65 278 830, bh-telecom: +387 62 904 685,
tel/fax:+387 35 553 427 | Tr. r: 199-505-00560087-83 Sparkasse Bank BiH