Você está na página 1de 31

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA din SIBIU

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


Master B08 Expertiza Contabila si Audit

PROIECT
METODOLOGIA EVALUARII INTREPRINDERII

Proiect realizat de:

Htter Kristina Mihaela


Ionescu Raluca Mihaela
State Lavinia Elena
Voicam Mihaela
RAPORT DE EVALUARE AL
S.C. PLASTICA S.A.

REZULTATELE EVALUARII

2
Pentru stabilirea valorii afacerii SC NAPOCHIM SA au fost aplicate: activul net corectat,
valoarea de rentabilitate, valoarea bazata pe fluxurile de disponibilitati DCF si valoarea de
rentabilitate pe baza de P.E.R.
Rezultatele acestora, din care a fost selectata opinia evaluatorului, sunt prezentate in
continuare:

Categorii de metode Metode propriu-zise Valori


obtinute
[mii. lei]
Abordare patrimoniala Activul net corectat 13.594

Abordare prin actualizare Valoarea de rentabilitate 26.014


40.694
Valoare bazata pe fluxurile de
disponibilitati - DCF

Abordare prin piata Valoarea de rentabilitate pe baza de P.E.R. 37.564

In reconcilierea rezultatelor obtinute in prezentul raport se tine cont de: -


scopul evaluarii
- faptul ca societatea are in patrimoniu active cu vechime relativ mare
- BVB este o piata in curs de maturizare astfel incat informatiile de piata nu sunt relevante.

In aceasta situatie, valoarea de pia estimat a societatii este de 26.014 mii lei
.

1. PREMISELE EVALUARII

1.1. OBIECTUL EVALUARII. SCOPUL EVALUARII

Obiectul evaluarii il constituie SC Napochim SA.


Baza evaluarii realizate in prezentul raport este valoarea de piata in conditiile continuarii
activitatii prezente, asa cum este definita in Standardele ANEVAR.
Scopul evaluarii este estimarea unei valori de piata a societatii in vederea vanzarii.
Comitetul International pentru Standarde de Evaluare (TIAVSC) a adoptat in 1993
Standardul IVS 1, cu urmatoarea definitie a valorii de piata:
"Valoarea de piata este marimea estimata pentru care o proprietate ar fi schimbata la data evaluarii,
intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat, intr-o tranzactie echilibrata, dupa un marketing
adecvat, in care fiecare parte a actionat in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangeri".

3
Grupul European al Evaluatorilor (TEGOVOFA) a adoptat Standardul GN - 1 cu urmatoarea
definitie a valorii de piata :
" Valoarea de piata trebuie sa insemne pretul la care un interes intr-o proprietate ar putea fi vandut
in mod rezonabil printr-o intelegere privata la data evaluarii presupunand :
a) un vanzator hotarat;
b) o perioada de timp rezonabila pentru a negocia vanzarea, tinand cont de natura
proprietatii si de situatia pietei;
c) valoara ramane statica pe perioada mentionata mai sus;
d) proprietatea este supusa liber pietei cu o publicitate rezonabila, si
e) nu se iau in considerare ofertele unor cumparatori cu interese speciale."
In fine, din 1995 in toate tarile Uniunii Europene este in vigoare o definitie a valorii de piata pentru
bunurile imobiliare, continuta in Directiva 91/674 EEC referitoare la asigurari, si anume:
" Valoarea de piata va insemna pretul la care terenul si constructiile ar putea fi vandute prin
contract privat intre un vanzator hotarat si un cumparator hotarat intr-o tranzactie echilibrata la data
evaluarii, presupunand ca proprietatea este expusa public pietei, ca piata permite o vanzare normala
si ca o perioada normala, in functie de natura proprietatii, este disponibila pentru negocierea
vanzarii" Definitiile prezentate au multe similaritati iar deosebirile sunt numai de nuanta.
Elementele importante sunt:
-- valoarea este estimata in sensul ca duce la pretul cel mai probabil;
-- trebuie sa existe o piata libera (vanzator si cumparator hotarat, marketing adecvat,
tranzactie echilibrata);
-- evaluarea nu are termen de valabilitate (tranzactia ar avea loc la data evaluarii).

1.2. PREZENTAREA EVALUATORILOR

Evaluarea a fost realizata de:


1.Htter Kristina Mihaela domiciliata in Sibiu, expert evaluator,posesor al legitimatiei de
evaluator nr.23 emisa de ANEVAR Sibiu;
2.Ionescu Raluca Mihaela, domiciliata in Sibiu, expert evaluator,posesor al legitimatiei de
evaluator nr.31 emisa de ANEVAR Sibiu;
3.State Lavinia Elena, domiciliata in Sibiu, expert evaluator,posesor al legitimatiei de
evaluator nr.49 emisa de ANEVAR Sibiu;
4.Voican Mihaela, domiciliata in Sibiu, expert evaluator,posesor al legitimatiei de evaluator
nr.53 emisa de ANEVAR Sibiu.

1.3. CLIENTUL SI DESTINATARUL LUCRARII

Prezentul raport de evaluare se adreseaza ANEVAR, cu sediul in municipiul Sibiu, reprezentata


de domnul Popescu Marius, in calitate de client si destinatar.
Raportul de evaluare poate fi utilizat de catre partea implicate in tranzactie, respective de catre
cumparator.

4
Avand in vedere Statutul ANEVAR si Codul Deontologic al profesiunii de evaluator, evaluatorul nu
isi asuma raspunderea decat fata de client si destinatarul lucrarii.

1.4. BAZELE EVALUARII. TIPUL VALORII ESTIMATE

Evaluarea executata conform prezentului raport in concordanta cu cerintele beneficiarului


reprezinta o estimare a valorii de piata a SC NAPOCHIM SA. cu particularitatile prezentate in
continutul raportului.
Baza evaluarii o reprezinta Standardele Internationale de Evaluare.
Metodele de evaluare aplicate in vederea atingerii scopului propus au fost: metoda activului
net corectat, metoda valorii substantiale nete, metoda valorii de rentabilitate, valoarea de randament
(metoda DCF), metoda de rentabilitate pe baza de PER.

1.5. IPOTEZE SI CONDITII LIMITATIVE

Acest raport de evaluare a fost realizat pe baza urmatoarelor ipoteze:


- nu se asuma nici o responsabilitate privind descrierea situatiei juridice sau a consideratiilor privind
titlul de proprietate. Se presupune ca titlul de proprietate este valabil si proprietatea poate fi vanduta
daca nu se specifica altfel.
- proprietatea este valuate ca fiind libera de orice sarcini daca nu se specifica altfel.
- se presupune o stapanire responsabila si o administrare competenta a proprietatii.
- informatiile furnizate sunt considerate a fi autentice dar nu se da nici o garantie asupra preciziei lor.
- toate documentatiile tehnice se presupun a fi corecte. Planurile si materialul grafic din acest raport
sunt incluse numai pentru a ajuta cititorul sa-si faca o imagine asupra proprietatii.
- se presupune ca nu exista o aspecte ascunse sau nevizibile ale proprietatii, structurii ce ar avea ca
efect o valoare mai mica sau mai mare. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situatii
sau pentru obtinerea studiilor tehnice ce ar fi necesare pentru descoperirea lor.
- se presupune ca proprietatea este in deplina concordanta cu toate reglementarile locale si nationale
privind mediul inconjurator.
- se presupune ca proprietatea este conforma cu toate reglementarile si restrictiile urbanistice.
- se presupune ca toate autorizatiile, certificatele de functionare si alte documente solicitate de
autoritatile legale sau administrative locale sau nationale sau de organizatii sau institutii private, au
fost sau pot fi obtinute sau reinnoite pentru oricare din utilizarile pe care se bazeaza estimarile din
cadrul raportului.
- se presupune ca utilizarea terenului si a constructiilor corespunde cu hotarele descrise si nu exista
alte servituti, altele decat cele descrise in raport.
- in afara cazurilor descrise in acest raport, nu a fost observata de evaluator existenta de materiale
periculoase care pot sau nu sa fie prezente pe proprietate. Evaluatorii nu au cunostinta de existenta
unor asemenea materiale.
- valoarea de piata este valabila la data evaluarii. Intrucat piata, conditiile de pe piata se pot schimba,
valoarea de piata poate fi incorecta sau necorespunzatoare la un alt moment.
- evaluatorii considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost
rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii.
- evaluatorii au utilizat in estimarea valorii numai informatiile pe care le-au avut la dispozitie fiind
posibila existenta si a altor informatii de care evaluatorii nu aveau cunostinta.
- raportul de evaluare nu poate fi folosit in instanta fiind o expertiza extrajudiciara.

5
- evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezentul raport de
evaluare.

Acest raport de evaluare a fost elaborat in urmatoarele conditii generale limitative:


- orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuiere a valorii
pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de distribuire a
fost prevazuta in raport.
- detinerea acestui raport sau a unei copii a acestuia nu da dreptul de a-l face public.
- potrivit scopului acestei evaluari, evaluatorii nu au solicitat sa acorde consultanta ulterioara sau sa
depuna marturie in instanta in afara cazului cand aceasta a fost convenita scris in prealabil.
- continutul acestui raport, atat in totalitate sau in parte (in special concluziile, identitatea
evaluatorilor sau a firmelor cu care au colaborat) nu va fi difuzat in public prin publicitate, relatii
publice, stiri sau prin alte medii de informare fara aprobarea scrisa si prealabila a evaluatorilor.
- evaluatorii declara pe propria raspundere ca nu au nici un interes direct sau indirect, prezent sau
viitor in legatura cu obiectul si scopul evaluarii si nu au fost omise in mod deliberat informatii care
dupa cunostinta evaluatorilor sunt corecte si rezonabile pentru intocmirea prezentului raport.

1.6. DATA EVALUARII

La baza evaluarii au stat informatiile privind situatia patrimoniului, nivelul preturilor, etc.,
corespunzatoare la 31.12.2015, data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si
valorile estimate de catre evaluatori.
Evaluarea a fost finalizata la data de 31.12.2017.

1.7. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITA

Pentru estimarea valorii de piata a SC NAPOCHIM SA evaluatorii au retinut trei abordari


recunoscute si anume:
- abordarea pe baza de active
- abordarea prin actualizare
- abordarea prin piata

1.8. RESPONSABILITATEA FATA DE TERTI

Prezentul raport de evaluare a fost realizat exclusive pe baza informatiilor furnizate de catre client,
corectitudinea si precizia datelor furnizate fiind responsabilitatea acestuia.
Valorile estimate de catre evaluatori sunt valabile la data prezentata in raport si inca un interval
limitat de timp dupa aceasta data, in care conditiile specifice ale pietei nu sufera modificari
semnificative care afecteaza opiniile estimate.
Opiniile evaluatorilor trebuiesc analizate in contextul economic general in care are loc operatiunea
de evaluare. Daca acesta se modifica in viitor evaluatorii nu sunt responsabili decat in limita
informatiilor valabile si cunoscute de acestia la data evaluarii.
Acest raport de evaluare este confidential, destinat numai scopului precizat si numai pentru
uzul clientului si partea implicate in tranzactie, respective cumparatorului.

6
1.9. SURSELE DE INFORMATII

Sursele de informatii care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost:
- informatii cu privire la situatia juridica a societatii comerciale si a proprietatilor detinute;
- lista activelor imobilizate detinute de catre firma;
- informatii privind starea actuala a proprietatilor detinute;
- bilanturile contabile pe ultimii doi ani (2014-2015);
- informatii existente in literatura de specialitate privind piata de profil si evolutia acesteia;
-alte informatii necesare existente in bibliografia de specialitate.

2. PREZENTAREA DATELOR ANALIZA DIAGNOSTIC

2.1. GENERALITATI

7
2.1.1. SCURT ISTORIC

NAPOCHIM este unul dintre cei mai mari productori de mase plastice din Romnia, cu
un portofoliu de produse care se ntinde de la obiecte de buctrie, menaj, baie sau
grdin pn la ambalaje i produse pentru construcii i industrie.

Istoria companiei ncepe n anul 1949, cand Societatea comercial Napochim S.A.
descinde din Cooperativa de producie mestesugareasca Steaua Roie Cluj. De atunci
societatea s-a dezvoltat continuu ctignd expertiz tehnologic i experiena n
producia de mase plastice.

SC NAPOCHIM S.A, cu sediul n Cluj Napoca, str. Someului nr. 34, jud. Cluj, nmatriculat la
Oficiul Registrului Comerului Cluj sub nr. J12/118/1991, Cod Unic de nregistrare 199931,
reprezentat de dl. Bolba Remus, n calitate de director general al societii

La data de 31.12.2015 capitalul social al Societatii era de 2.860.038,1, valoarea nominal a unei aciuni
este de 0,1000 lei iar numrul de aciuni este de 28.600.381.
Stuctura capitalului social este urmatoarea:
Structura acionariatului conform informaiilor din Certificatul constatator cu nr.
22340/09.04.2015 este urmtoarea:
Acionari persoane juridice: 69,81% din capitalul social ;
Acionari persoane fizice: 30,19% din capitalul social ;
Structura acionarilor care dein peste 5% din capitalul social este urmtoarea:
- AX PERPETUUM SRL 25,6608%
- FII BT INVEST1 ADM DE SAI BT ASSET MANAGEMENT SA 24,9234%
- SSIF BROKER S.A. 18,4606%
- IONESCU ANTON - 7,8106%
-ALTI ACTIONARI- 23,1446%

2.1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

8
Principalele produse realizate de societate sunt:
- Produse din materiale plastice pentru baie ( accesorii baie, capace toalet, etc.)
- Produse din materiale plastice pentru bucatarie ( vesel, castroane, accesorii buctrie)
- Produse din materiale plastice pentru casa i grdina ( ghivece de flori, jardinire, etc)
- Produse din materiale plastice pentru menaj ( umerae, produse pentru curenie i
depozitare)
- Produse din mase plastice pentru constucii i amenajri ( folii, dibluri)
- Produse pentru iarn ( lopei, snii)
- Recipient ( bidoane, canister, floacoane, etc)
- Produse pentru industria cablurilor ( folii izolatoare)

Prin experienta, profesionalismul si motivarea angajatilor sai, prin tehnologiile si utilajele de


care dispune, prin controlul atent aplicat produselor sale - are capabilitatea tehnica si umana de a
satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai.

2.2. ASPECTE JURIDICE

Diagnosticul juridic are drept scop verificarea aspectelor juridice legale privind activitatea firmei.
Realizarea acestuia presupune analiza elementelor specifice din urmatoarele domenii:

a. Dreptul comercial

In acest domeniu, au fost verificate urmatoarele documente:


- contractul de societate;
- statutul si modificarile ulterioare infiintarii;
- registrul adunarii generale a actionarilor;
- registrul actionarilor si registrul actiunilor;
In urma verificarilor, s-a constatat corectitudinea si completitudinea informatiilor cuprinse in actele
puse la dispozitie de catre societate.

b. Dreptul civil

Au fost analizate si verificate actele si contractele privind:


- dreptul de proprietate asupra constructiilor;
- dreptul de proprietate asupra terenurilor;
- contractele de inchiriere existente pentru anumite spatii detinute de societate;
- dreptul de proprietate asupra imobilizarilor necorporale de natura brevetelor, licentelor,
marcilor inregistrate;
- imprumuturile primite, a garantiilor constituite;
- contracte de asigurare;
- contracte de achizitii de materii prime, materiale, servicii, etc.
- contracte de vanzare a produselor finite;
- litigii privind contractele comerciale.

9
In urma analizei documentelor amintite mai sus, au fost constatate urmatoarele:
- societatea este proprietara tuturor terenurilor si cladirilor inregistrate in patrimoniu;
- societatea este intregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru urmatoarele
produse: profile de material plastic; diverse bunuri de larg consum
- societatea are in derulare un imprumut PE TERMEN LUNG in valoare de 2.129.119 de
RON
- aprovizionarea cu materii prime, materiale si servicii se efetueaza pe baza contractelor incheiate
intre furnizor si societate. Acestea sunt numerotate, datate si semnate de persoanele autorizate.
Contractele sunt negociate de cele doua parti, cuprinzand prevederi specifice legate de cantitatea si
calitatea marfii, termenul de livrare, modul de transportare, modul de plata, termenul de plata, etc.
- vanzarea en-gros a produselor finite se efectueaza in baza contractelor incheiate intre societate si
beneficiar. Societatea distribuie en-detail produse finite de natura bunurilor de larg consum si prin
magazinul propriu;

d. Dreptul muncii

Au fost analizate urmatoarele documente:

- contractele colective de munca;


- contractele individuale de munca;
- regulamentul de ordine interioara

10
In urma analizei efectuate au fost identificate urmatoarele aspecte:
- personalul direct productiv si de intretinere beneficiaza de contractul colectiv de munca pentru
reglementarea diferitelor aspecte legate de salarizare, protectia muncii, concediile de odihna, de
boala, de maternitate, etc.
- persoanele ce asigura managementul societatii precum si alte persoane ce deservesc
compartimentele administrative societatii beneficiaza de contracte individuale de munca;

e. Dreptul mediului

Societate este in posesia certificatului de mediu care atesta modul ecologic de derulare a activitatii
de productie.

2.3. ASPECTE OPERATIONALE

Diagnosticul operational presupune o analiza detaliata a factorilor tehnici de productie, a


tehnologiilor de fabricatie a produselor, precum si a organizarii productiei si a muncii.
Astfel, in legatura cu activele fixe incluse in patrimoniul societatii, precum si a celor pe care le
foloseste fara a fi proprietatea ei, expertul tehnic a analizat urmatoarel aspecte:
- starea de functionare a masinilor, utilajelor, gradul de uzura fizica;
- performantele acestora in raport cu cele care se produc pe plan mondial;
- posibilitatile de utilizare in viitor;
- mijloacele fixe care nu mai pot fi utilizate in viitor datorita schimbarilor intervenite in structura
productiei;
- oportunitatea trecerii in conservare a unor active fixe; conditiile pentru care s-a facut aceasta si
perspectivele de punere in functiune;
- valoarea investitiilor in curs de executie, stadiul lor in raport cu graficele de executie, posibilitatile
de finalizare si influenta lor asupra potentialului tehnico-productiv sau a prestatiilor de servicii;
- posibilitatile pe care le are societate de a-si asigura utilitatile necesare pentru desfasurarea normala
a activitatii; gradul de dependenta fata de utilitatile furnizate de regiile autonome sau companiile de
profil.

In urma analizelor efectuate au rezultat urmatoarele:


- utilajele au o stare de uzura avansata, majoritatea fiind fabricate in anii 70. Acest fapt sporeste
costul de intretinere si are implicatii nefavorabile asupra productivitatii muncii;
- incadrarea mijloacelor fixe pe categorii este corecta, iar duratele de amortizare sunt in conformitate
cu prevederile legale;
- utilitatile necesare derularii activitatii, cum ar fi energia, gazul metan, apa si canalizarea sunt
asigurate de regiile si companiile nationale de profil.
- stadiul derularii investitiilor in curs este in concordanta cu graficul de constructie prevazut.

In ceea ce priveste cladirile, expertii tehnici au constatat urmatoarele:


- concordanta intre situatia din teren si planurile de constructie;

11
- structura de rezistenta a unor cladiri nu a fost afectata de seisme;
- cladirile din incinta societatii si-au pastrat forma pentru care au fost construite.

Caracterizarea sintetica a potentialului tehnic se efectueaza prin intermediul urmatorilor indicatori:


Productia obtinuta
a. Gradul de utilizare a capacitatii de productie: *100
Capacitatea de productie

In cazul societatii Plastica, gradul de utilizare a capacitatii de productie este prezentat in tabelul de
mai jos:

2006 U.M. Cantitati realizate Capacitatea de Gradul de utilizare a


productie capacitatii de
anuala productie
Granule kg 294,054 350,000 84%
Sudate (tevi, tuburi, ml 20,112 25,000 80%
profile, compounduri)
Bunuri de larg consum mii buc 868 1,200 72%
Auto mii buc 1,945 2,500 78%
Industriale mii buc 2,614 3,200 82%
Navete buc 1,371 1,500 91%
Confectii (saci, pungi, kg 154,633 160,000 97%
sacose, folie)
Profile PVC ml 1,488 2,000 74%
Fotopolimeri kg 259 500 52%

Masini si utilaje
b. Ponderea masinilor si a utilajelor in total active fixe: *100
Total active fixe

Ponderea masinilor si utilajelor existente in cadrul activelor fixe detinute de S.C. Plastica rezulta
din structura imobilizarilor corporale, asa cum rezulta din tabelul de mai jos:

Pozitie activ fix Valoare de Pondere valoare Valoare ramasa Pondere


inventar [lei] de inventar [lei] valoare
ramasa
Teren 2.188.393 29.9% 2.188.393 41.8%
Constructii 3.733.583 51.1% 2.537.205 48.5%
Echipamente tehnologice 1.051.413 14.4% 367.587 7.0%
Aparate de masura si 99.760 1.4% 36.592 0.7%
control
Mijloace de transport 227.855 3.1% 91.551 1.8%
Mobilier, birotica 12.285 0.2% 9.507 0.2%
Total valoare ramasa 7.313.291 100% 5.230.837 100%

Se observa ca, desi ponderea echipamentelor la valoare de inventar in total active fixe este de
14.4%, pondrea valorii ramase nu este decat 7%.

12
Se observa de asemenea, ponderea mare a trenurilor si constructiilor, reprezentand 81% la valoare
de inventar si 90.3% la valoare ramasa.

Amortizarea cumulata
c. Gradul de uzura a activelor fixe: *100 Valoarea
de inventar

Gradul de uzura al mijloacelor fixe este przentat in tabelul de mai jos:

Imobilizari corporale Valoare de Amortizare Grad de uzura


inventar [lei] [lei]
Constructii 3.733.583 1.196.378 32%
Echipamente tehnologice 1.051.413 683.826 65%
Aparate de masura si 99.760 63.167 63%
control
Mijloace de transport 227.855 136.303 60%
Mobilier, birotica 12.285 2.778 23%
Total 5.124.897 2.082.453 41%

Se observa ca gradul general de uzura este de 41%. Se remarca de asemenea ca gradul de uzura al
echipamentelor de de productie nemijlocita este de peste 60%.

Valoarea_mijloacelor _ fixe_noi Valoarea _de_inventar


d. Gradul de reinnoire a activelor fixe: *100

Achizitiile de mijloace fixe fectuate in anul de baza sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Imobilizari corporale Valoare de Achizitii mijloace Pondere


inventar [lei] fixe [lei] mijloace fixe
noi
Constructii 3.733.583 - 0%
Echipamente tehnologice 1.051.413 11.958 1%
Aparate de masura si 99.760 5.659 6%
control
Mijloace de transport 227.855 15.384 7%
Mobilier, birotica 12.285 8.672 71%
Total 5.124.897 41.674 1%

Se observa ponderea ponderea redusa a mijloacelor fixe achizitionate in anul curent in raport
gradul de uzura ridicat al mijloacelor fixe din patrimoniul societatii.

2.4. ASPECTE LEGATE DE RESURSELE UMANE

In diagnosticarea resurselor umane ale unei firme in vederea evaluarii se impune folosirea unui
sistem de indicatori privind, pe de o parte dimensiunea, structura si comportamentul, iar pe de alta
parte eficienta potentialului uman.

13
Dimensiunea potentialului uman poate fi caracterizata prin urmatorii indicatori:
a. Numarul mediu de personal (cu contract de munca), care se determina ca o medie aritmetica
simpla a numarului zilnic de salariati.
In cazul societatii analizate, numarul scriptic de salariati a fost de 602 persoane.

b. Numarul mediu de personal (cu contract de munca sau conventie civila), care se stabileste
prin adaugarea la numarul mediu de salariati a numarului mediu de colaboratori angajati pe baza de
conventie civila.
In cazul societatii analizate, numarul mediu de personal angajat cu contract de munca si conventie
civila a fost de 603 persoane.

c. Numarul maxim de personal, care reprezinta limita superioara stabilita in functie de


volumul efectiv de activitate si productivitate a muncii prevazuta.
N0 * I q
Nmax =
100
unde:

Iq=indicele volumului de activitate exprimat prin cifra de afaceri

N0= numarul mediu de personal prevazut pentru perioada respectiva.

In cazul societatii analizate, parametrii de calcul al numarului maxim de personal sunt urmatorii:

Nr mediu de personal prevazut pentru perioada 602


respectriva (N0)
Indicele de crestere a cifrei de afaceri (Iq)
1.46
Indicele de cresterea preturilor in anul de baza 1.309
Cresterea reala a cifrei de afaceri
1.12
Numarul maxim de personal
672

Rezultand un nivel de maxim 672 persoane ce ar trebui sa fie salarizate. In prezent numarul de
salariati este de 602, fiind inferior numarului maxim de salariati, ceea ce denota o politica sanatoasa
de personal.
Structura resurselor umane poate fi apreciata pe baza urmatoarelor criterii:

a. dupa principalele categorii de salariati se pot avea in vedere urmatoarele categorii:


- muncitori (direct productivi, indirect productivi, de deservire generala);
- personal tehnic-ingineresc (ingineri, tehnicieni, maistri);
- personal de administrare si conducere.

In cazul societatii analizate, situatia este prezentata in tabelul de mai jos:

14
Categorie de salariati Numar scriptic Pondere
Muncitori 482 80
%
Personal tehnic-ingineresc 77 13
%
Personal de administrare si conducere 43 7%
Total 602 10
0%

Se observa structura echilibrata a personalului pe categortii de pregatire.


b. dupa vechimea in intreprindere personalul se poate structura in urmatoarele grupe:
sub 1 an, intre 2-5 ani, intre 6-10 ani, intre 11-15 ani, intre 15-20 ani, peste 20 ani. Analiza structurii
dupa vechime si evolutia sa in timp poate furniza informatii cu privire la strategia angajarilor
efectuate de intreprindere, dar si de eforturile de stabilizare a personalului. In mod normal structura
dupa vechime trebuie sa fie echilibrata, manifestandu-se astfel o politica de formare a personalului;
In cazul societatii Plastica, grupele de vechime a salariatilor sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Grupa de vechime Numar scriptic Pondere


sub 1 an 20 3%
2-5 ani 50 8%
6-10 ani 100 17%
11-15 ani 272 45%
15-20 ani 150 25%
Peste 20 ani 10 2%
Total 602 100%

Structura personalului societatii analizate denota incercarea societatii de a stabiliza personalul,


limitand fluctuatiile mari de salariati.
c. dupa varsta, personalul se poate grupa astfel: pana la 30 de ani, intre 31-40 de ani, intre 41-50 de
ani, peste 50 de ani. Un dezechilibru accentuat in structura dupa varsta a personalului poate sa
dauneze echilibrului psiholigic al intreprinderii. Astfel, angajarea masiva la un moment dat a
tinerilor, franeaza posibilitatile acestora de promovare.
Structura personalului dupa varsta a societatii Plastica este prezentata in tabelul de mai jos:

Grupa de varsta Numar scriptic Pondere


Pana la 30 de ani 150 25%
Intre 31-40 de ani 230 38%
Intre 41-50 de ani 142 24%
Peste 50 de ani 80 13%
Total 602 100%

Din datele prezentate, rezulta o structura echilibrata a personalului pe categorii de varsta.


d. dupa modalitatile de calificare , personalul poate avea diferite nivele de pregatire:
superior, mediu, profesional.

In cazul societatii Plastica, structura calificarii personalului este urmatoarea:

Grupa de calificare Numar scriptic Pondere

15
Superioara 20 3%
Medie 432 72%
Profesionala 150 25%
Total 602 100%

Datele prezentate denota o structura corespunzatoare a personalului pe categorii de


pregatire.

Comportamentul personalului poate fi analizat prin prisma urmatorilor indicatori:


a. Gradul de utilizare a timpului maxim disponibil

Gu = Timpul efectiv lucrat Timpul max im disponibil

b. Indicatorii circulatiei fortei de munca

Coeficient ul int rarilor = I


N

Coeficient ul plecarilor = E I + E
N

16
Coeficient ul miscarilor totale = N in care:
I= numarul total al intrarilor de personal in cursul perioadei analizate
E=numarul total al iesirilor de personal
N=numarul mediu de personal

In cazul societatii Plastica , parametrii circulatiei fortei de munca sunt prezentati in tabelul de mai
jos:
Intrari personal 20
Iesiri personal 10
Total salariati 602
Coeficientul intrarilor 3.3%
Coeficientul iesirilor 1.7%
Coeficientul miscarii totale 5.0%

Se observa fluctuatia scazuta a personalului in anul de baza, reflectand preocuparea societatii pentru
stabilizarea numarului de salariati.

c. Indicatori de conflictualitate

In cazul in care conflictualitatea a luat forma de colectiv se impune urmarirea urmatorilor indicatori:
- numarul de greve
- numarul de zile ale grevei
Numar _ de _ grevisti -gradul de importanta al grevei la nivel de intreprindere:
Numar _ total _ de _ salariati
Numar _ de _ zile _ de _ greva - gradul de intensitate al grevei:

Numar _ de _ grevisti

In cazul societii Plastica, nu au existat forme colective de conflict in ultimii 3 ani.

Analiza eficientei utilizarii resurselor umane se realizeaza cu ajutorul sistemului de indicatori de


reflectare a productivitatii muncii. Pentru a urmari dinamica productivitatii muncii la nivel de
intreprindere, precum si a comparatiei cu alte firme din aceeasi ramura de activitate se folosesc
indicatori valorici, construiti ca raport efect/efort.
In calitate de efect se pot avea in vedere: cifra de afaceri, productia exercitiului, veniturile de
exploatare sau valoarea adaugata, in functie de specificul activitatii societatii. In calitate de efort se
pot folosi indicatorii: numarul mediu de personal, timpul total de munca exprimat in zile sau timpul
total de munca exprimat in ore.
In cazul determinarii productivitatii muncii pe baza cifrei de afaceri, relatiile de calcul sunt
urmatoarele:

= CA
- productivitatea medie anuala pe o persoana: Wa
N
= CA
- productivitatea medie zilnica : Wz
Tz

= CA
- productivitatea medie orara: Wh
Th
in care:
CA = cifra de afaceri
N = numarul mediu de personal
TZ= timpul total de munca exprimat in zile
Th= timpul total de munca exprimat in ore

Pentru corecta apreciere a evolutiei productivitatii muncii in dinamica se impune operarea cu


indicatori valorici de exprimare a efectului evaluat in preturi comparabile.

In cazul societatii Plastica, indicatorii de productivitate a muncii in ultimii doi ani sunt prezentati in
tabelul de mai jos:

2006 2006 in 2007


[lei] preturi [lei]
comparabile
2007 [le
i]
Cifra de afaceri 24.949.97 30.717.24
21.033.304 0 8
Numarul de personal 592 602
Productivitatea medie anuala pe o persoana 42.145 51.025
Timpul de munca exprimat in zile 252 252
Productivitatea medie zilnica pe o persoana 167 202

2.5. ASPECTE MANAGERIALE

a. Prezentara echipei manageriale


Managerii societatii Plastica sunt persoane ce au o vechime in firma cuprinsa intre 15-20 de ani.
Varsta acestora este cuprinsa intre 40 si 50 de ani.
Echipa manageriala a fost numita la conducerea societatii pe baza hotararii Adunarii Generale a
Actionarilor.
Managerii societatii au cote de actiuni nesemnificative in cadrul structurii actionariatului. La
sfarsitul exercitiului financiar, echipa manageriala este premiata cu o cota din profitul anului.

b. Criterii de performanta a echipei manageriale


Criteriile de performanta pe baza carora se poate analiza activitate manageriala sunt prezentati in
cele ce urmeaza:
Pr ofitul brut Cifra de afaceri
1. Rata profitului = *100

In cazul societatii Plastica, rata profitului rezulta dupa cum urmeaza:

Cifra de afaceri [lei] 30.717.248


Profitul brut [lei] 3.244.590
Rata profitului 10.6%

2. Profitabilitatea actiunilor

Dividende + prele var i din profit pentru dezvoltare Capital social


= *100

In cazul societatii Plastica, profitabilitatea actiunilor rezulta in conformitate cu tabelul de mai jos:

Dividende [lei] 308.550


Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] 1.250.000
Capital social [lei] 5.828.178
Profitabilitatea actiunilor 21%

3. Potentialul de dezvoltare/crestere

Pr ele var i din profit pt. dezvoltare + amortizare ch.pt.investitii Fond de rulment
= *100
unde :
Fondul de rulment = active circulante-datorii pe termen scurt

In cazul societatii Plastica, potentialul de dezvoltare este determinat dupa cum se prezinta in tabelul
de mai jos:

Prelevari din profit pentru dezvoltare [lei] 1.250.000


Amortizare [lei] 285.115
Cheltuieli pt investitii [lei] 41.674
Prelevari din profit pt dezvoltare+amortizare-ch 1.493.441
pt investitii [ lei]
Active circulante [lei] 7.694.754
Datorii pe termen scurt [lei] 2.636.227
Fond de rulment [ lei] 5.058.527
Potential de dezvoltare/crestere 29.5%
Soldul creantelor 4. Perioada de recuperare a creantelor (zile) =
*365
Cifra de afaceri
Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos:

Soldul creantelor [lei] 1.609.642


Cifra de afaceri [lei] 30.717.248
Perioada de recuperare a creantelor [zile] 19
Soldul obligatiil or 5. Perioada de rambursare a obligatiilor pe termen scurt (zile) =
*365 Cifra de afaceri
Perioada de recuperare a creantelor rezulta in conformitate cu datele inscrise in tabelul de mai jos:

Soldul obligatiilor [lei] 2.636.227


Cifra de afaceri [lei] 30.717.248
Perioada de rambursare a obligatiilor pe 31
termen scurt [zile]

Cifra _ de _ afaceri 6. Rotatia stocurilor (nr. rotatii) =

Total _ stocuri
Tabelul urmator contine parametrii si rezultatul calculului rotatiei stocurilor.

Cifra de afaceri [lei] 30.717.248


Total stocuri [lei] 3.153.078
Nr rotatii 10

2.6. ASPECTE COMERCIALE

Diagnosticul comercial vizeaza operatiunile de vanzare-cumparare, piata de desfacere a produselor


intreprinderii si piata ei de aprovizionare.

2.6.1. Analiza evolutiei vanzarilor

In activittea de evaluare a unei firme intereseaza vanzarile de bunuri, lucrari si servicii, care
formeaza obiectul activittii, ceea ce este definit ca fiind cifra de afaceri. In categoria vanzarilor nu se
include veniturile din productia stocata, productia de imobilizari, veniturile financiare.
Cifra de afaceri, pe care o regasim in contul de profit si pierdere este evaluata in unitati monetare
curente. Pentru o corecta apreciere a performantelor comerciale ale firmei in timp se impune
corectarea acesteia cu indicele preturilor domeniului de activitate, respectiv evaluara ei in preturi
comparabile.
Relatia de calcul a cifrei de afaceri in preturi comparabile este:

CA reala = CA in preturi curente *Indicele mediu al preturilor


In cazul societatii Plastica evolutia cifrei de afaceri in preturi comparabile rezulta din tabelul de mai
jos:

2005 2006 Indicele de


crestere a CA
Cifra de afaceri in preturi curente 21.033.304 30.717.248 146%
Cifra de afaceri in preturi comparabile 32.507.328 35.062.101 108%

Se observa ca, atunci cand este exprimata in unitati monetare curente, cifra de afaceri creste cu
indicele de 146%, pe cand, in preturi comparabile indicele de crestere este de 108%. Indicele de
crestere supraunitar denota o crestere reala a vanzarilor.

2.6.2. Analiza structurala a vanzarilor pe produse si piete de desfacere

Vanzarile unei intreprinderi se impun a fi studiate de catre evaluator pe produse sau grupe de
produse omogene, tinand seama in acelasi timp de pietele unde se desfac acestea. Scopul acestui mod
de analiza a cifrei de afaceri il reprezinta necesitatea furnizarii de informatii pentru fundamentarea
proiectiilor in perioada de previziune.
Ponderea cea mai mare in cifra de afaceri o detine vanzarea granulelor PVC.
Aceasta structura de productie raspunde cererii pietei de desfacere, numarul concurentilor in acest
domeniu fiind relativ redus si anume:
- pe piata interna: Oltgrup Ramnicu Valcea, Teroplast Bistrita, Cardinal Bucuresti; - pe
piata externa: Bogrochem Ungaria si Severe Italia.
S.C. Plastica S.A. detine in prezent un segment de circa 65-70% din piata interna de garnule PVC.

Situatia pietelor de desfacere este prezentata in tabelul de mai jos:

2005 Pondere 2005 2006 Pondere 2006


Piata interna 20.866.483 99.2% 30.490.244 99.3%
Piata externa 166.821 0.8% 227.004 0.7%
Cifra de afaceri 21.033.304 100.0% 30.717.248 100.0%

Se observa ponderea covarsitoare a pietei interne fata de cea externa. Ponderile se pastreaza mare
parte de la un an la altul.

2.6.3. Analiza clientilor intreprinderii

Analiza vanzarilor din perspectiva clientelei urmareste in primul rand evolutia structurala a cifrei de
afaceri pe clienti. In formularea concluziilor este necesar sa se tina seama de pozitia intreprinderii
intr-un lant al interconditionarii fabricatiei si consumului unui produs. In cazul societatii Plastica,
principalii clienti sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Principalii clienti Pondere 2005 Pondere 2006


DACIA PITESTI 7.3% 7.6%
ROLAST SA 7.0% 7.2%
ARPECHIM SA PITESTI 7.0% 7.3%
DETERGENTI SA SC (P&G) 6.2% 6.9%
DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA 6.2% 6.5%
OLTPLAST SA 6.2% 6.6%
TRANSCHIM SA 5.5% 5.4%
ROM CABLU SRL 4.0% 4.3%
COMPA SIBIU SA 3.6% 4.3%
NAPOCHIM SA 3.4% 3.7%
ARO SA 3.3% 3.7%
IPROEB 2.6% 1.4%
PLASTOR SA. ORADEA 2.6% 3.1%
ROCAR SA 2.5% 2.7%
FRIGOCOM SA BUCURESTI 2.3% 2.1%
ELECTROPLAST SA 2.1% 2.5%
ACUMULATORUL 1.8% 2.5%
PIRELLI CABLURI SI SISTEM 1.7% 2.3%
ICME ECAB SA 0.9% 1.4%
ZAREA SA 0.8% 0.9%
Alti clienti 22.9% 17.6%
Cifra de afaceri 100.0% 100.0%

Analizand tabelul anterior, se pot evidentia urmatoarle aspecte:


- nici un client nu detine o pondere majoritara in cifra de afaceri;
- exista un numar insemnat de clienti cu care Plastica are relatii comerciale traditionale;
- clientii traditionali ai societatii acopera diverse grupe de produse: granule PVC, produse auto,
produse sudate, ambalaje, etc.

Durata medie de imobilizare a creantelor se determina in conformitate cu urmatoarea relatie:


n

Sd i
Di T Rd i
i=1

in care:
T = perioada de analiza exprimata in numar zile;

Sd i = suma soldurilor debitoare ale conturilor de creante

Rd i = suma rulajelor debitoar ale conturilor de creante


In cazul societatii Plastica, durata de imobilizare a creantelor este determinata in conformitate cu
tabelul de mai jos:

Sdi [lei] 1.515.242


Rdi [lei] 36.181.142
T [zile] 365
Di [zile] 15,29
Se observa o buna viteza de incasare a clientilor, aceasta fiind mai mica de o luna.
2.6.4. Analiza furnizorilor intreprinderii

Piata de aprovizionare a firmei reprezinta un punct semnificativ in diagnosticul comercial pentru


evaluare. Principalele aspecte urmarite de evaluator vizeaza:
- gruparea acestora in furnizori de utilitati si furnizori de materii prime si materiale;
- structurarea furnizorilor, in special a celor de materii prime si materiale in functie de cantitatea si
valoarea aprovizionarilor;
- analiza numarului de furnizori pentru un tip de resursa aprovizionata si a calitatii aprovizionarilor;
- aprecierea dependentei fata de anumiti furnizori si care sunt implicatiile gradului de dependenta
determinat;
- durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori.
In cazul societatii Plastica, lista principalilor furnizori este prezentata in tabelul urmator:

Principalii furnizori Pondere 2005 Pondere 2006


SNP PETROM S.A.-SUCURSALA 20.1% 20.7%
ARPECHIM
OLTCHIM S.A. 9.2% 9.4%
DEZA - Cehia 7.6% 8.0%
ELECTRICA 6.8% 6.8%
AKZO NOBEL-ELVETIA 2.8% 3.0%
EXXONMOBIL CHEMICAL CENTRAL 2.3% 2.4%
S.C. CHEMOTRADE SRL TG.MURES 2.3% 2.3%
SNTFM (CFR) CENTUL COM. 1.8% 1.8%
OMYA HANDELSGESELLSCHAFT SRL 1.0% 1.0%
SCHIAVI - Italia 0.7% 0.8%
HCI CHEMICALS ROMANIA SRL 0.5% 0.5%
Alti furnizori 45.0% 43.4%
Total achizitii 100.0% 100.0%

Se remarca existenta unui furnizor semnificativ Arpechim- ce detine aproximativ 20% din totalul
achizitiilor anuale. Dependenta de acest furnizor este explicata prin faptul ca acesta este unicul
producator intern de materie prima necesara productiei. Termenii contractuali, costurile de transport
reduse si calitatea materiei prime sunt principalele motive pentru car Plastica prefera acest furnizor in
detrimentul celor externi.
Se remarca ponderea relativ importanta a furnizorului de energie electrica, precum si a
transportatorului SNCFR.
Cu toate ca principalul furnizor detine 20% din achizitii, societatea se afla in legaturi comerciale si
cu alti producatori externi de materii prime si materiale, evitandu-se o eventuala sincopa in relatiile
cu Arpechim.
Durata medie de utilizare a surselor atrase reprezentate de obligatiile fata de furnizori (D f) se
determina pe baza urmatoarei relatii:
n

Sci
Df T Rc i
i=1
in care:

Sci = suma soldurilor creditoare ale conturilor de furnizori

Rc i = suma rulajelor creditoare ale conturilor de furnizori


In cazul societatii Plastica, durata de achitare a datoriilor fata de furnizori este calculata in
conformitate cu tabelul de mai jos:

Sci [lei] 1.708.708


Rci [lei] 28.693.512
T [zile] 365
Df [zile] 21,74

Se observa ca durata de achitare a datoriilor este mai mica de o luna. De asemenea, se observa ca
durata de achitare a datoriilor este mai mare fata de durata de incasare a creantelor, fapt benefic
asupra fluxului de numerar.

2.7. ASPECTE ECONOMICO - FINANCIARE

Unul dintre cele mai importante demersuri realizate in vederea finalizarii raportului de evaluare a
intreprinderii vizeaza diagnosticul economico-financiar . Acest are un rol cheie in procesul de
evaluare datorita rolului jucat in cadrul raportului si anume:
- rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic;
- rolul de asigurare a coerentei in cadrul relatiei diagnostic si aplicarea metodelor de evaluare.

2.7.1. Diagnosticul patrimoniului net

Patrimoniul net se determina ca diferenta dintre activele totale si datoriile totale ale intreprinderii,
reflectand activele firmei negrevate de datorii la un moment dat. In esenta, patrimoniul net reprezinta
averea intreprinderii la o anumita data.
Determinara patrimoniului net al intreprinderii Plastica s-a efectuat in conformitate cu tabelul de mai
jos:

PRETURI ISTORICE PRETURI COMPARABILE Variatii


Pozitii bilantiere 31.Dec.2005 31.Dec.2006 31.Dec.2005 31.Dec.2006
IMOBILIZARI 3.511 3.433 4.941 3.433 -31%
NECORPORALE
Terenuri 2.188.393 2.188.393 3.079.289 2.188.393 -29%
Imobilizari corporale nete 3.278.544 3.042.443 4.613.241 3.042.443 -34%
Imobilizari in curs 124,472 124,472 17.514 124,472 -29%
IMOBILIZARI 5.479.385 5.243.284 7.710.045 5.243.284 -32%
CORPORALE
Imobilizari financiare 506.332 506.315 712.460 506.315 -29%
TOTAL ACTIVE 5.989.229 5.753.033 8.427.447 5.753.033 -32%
IMOBILIZATE
Stocuri 2.359.219 3.153.078 3.319.658 3.153.078 -5%
Clienti 1.011.525 1.515.242 1.423.317 1.515.242 6%
Alte creante 84.324 94.400 118.652 94.400 -20%
Disponibilitati 1.232.723 2.932.033 1.734.565 2.932.033 69%
TOTAL ACTIVE 4.687.792 7.694.754 6.596.194 7.694.754 17%
CIRCULANTE
Datorii pe termen scurt (2.545.875) (2.944.777) (3.582.302) (2.944.777) -18%
Credite - - - -
TOTAL OBLIGATII (2.545.875) (2.944.777) (3.582.302) (2.944.777) -18%
PROV.RISC SI CHELT. - - - -
CONTURI DE (10.991) (5.583) (15.465) (5.583) -64%
REGULARIZARE
TOTAL ACTIV NET 8.120.155 10.497.425 11.425.873 10.497.425 -8%
Capital social (1.714.170) (5.828.178) (2.412.009) (5.828.178) 142%
Rezerve (6.405.985) (4.669.247) (9.013.864) (4.669.247) -48%
Profit/pierdere (1.371.770) (2.648.747) (1.930.218) (2.648.747) 37%
Repartizarea profitului 1.371.770 2.648.747 1.930.218 2.648.747 37%
Provizioane - - - -
CAPITAL PROPRIU (8.120.155) (10.497.425 (11.425.873 (10.497.425 -8%
) ) )

Evolutia componentelor activului net are la baza urmatoarele observatii:


- variatia activelor imobilizate s-a facut exclusiv pe baza amortizarii anuale;
- stocurile au scazut cu 5%, ceea ce denota o buna valorificare a productiei realizate;
- nivelul clientilor neincasati a crescut cu 6%; sumele se incadreaza in termenele contractuale
si nu reprezinta intarzieri la plata a clientilor; cresterea nivelului clientilor inseamna si o
crestere a volumului vanzarilor;
- datoriile pe termen scurt au scazut cu 18%, semnificand o imbunatatire a pozitiei fata de
furnizorii societatii;
- disponibilitatile au avut o crestere spectaculoasa, de 69%, fapt ce semnifica o o accelerare a
vitezei de rotatie a activelor circulante, fapt ce duce la amplificarea capacitatii de plata si la
posibilitatea onorarii la timp a obligatiilor intreprinderii. Cresterea disponibilitatilor in cont
a fost prevazuta de conducerea societatii si pentru aplicarea programului investitional din
anul urmator.
- capitalul social a crescut pe seama rezervelor, prin incorporarea diferentelor din reevaluarea
imobilizarilor corporale.

2.7.2. Diagnosticul capacitatii de autofinantare

Capacitatea de autofinantare (CAF) este formata din ansamblul surselor interne de finantare generate
de activitatea intreprinderii, surse necesare pentru a se autofinanta si pentru a asigura capacitatea de a
distribui dividende actionarilor. Rolul principal al CAF este de a permite intreprinderii sa mentina si
sa dezvolte potentialul tehnico productiv, sa remunereze actionarii si sa asigure rambursarea
imprumuturilor.
CAF reprezinta in esenta fluxul potential de lichiditati aferent intregii activitati a firmei, fiind
diferenta intre veniturile monetare totale (care presupun incasari) si cheltuielile monetare totale (care
presupun plati). Diferenta dintre CAF si profitul net est determinat de veniturile si cheltuielile firmei
care nu presupun incasari, respectiv plati (provizioane, amortizare, reluari de provizioane, etc.).
In cazul societatii Plastica, CAF calculat prin metoda diferentei este prezentat in tabelul de mai jos:
2005 2006
Rezultatul exercitiului 1.371.770 2.648.747
Cheltuieli cu amortizarea si 278.102 285.115
provizioanele
Valoarea neta a activelor cedate 485 592
Venituri din provizioane - -
Venituri din vanzarea activelor 3.314 -
Venituri din subventii - -
CAF 1.647.044 2.934.454

2.7.3. Diagnosticul corelatiei fond de rulment necesar de fond de rulmen; trezoreria neta

Fondul de rulment: FR = capitalul permanent - activele imobilizat


Daca diferenta este pozitiva atunci fondul de rulment reprezinta acea parte aa capitalului permanent
destinata finantarii activitatii curente. In situatia in care este negativa, intreprinderea se confrunta cu
un deficit de fond de rulment.
Nevoia de fond de rulment:
NFR = active circulante (exclusiv disponibilitatile)
obligatii pe termen scurt (exclusiv creditele pe termen scurt)

In cazul in care diferenta este pozitiva, aceasta reprezinta activele circulante de natura stocurilor si
creantelor ce urmeaza a fi finantate din fondul de rulment. Atunci cand diferenta este negativa, are
loc o degajare de surse atrase.
Trezoreria neta se poate stabili in doua moduri:

Tn = FR NFR
Tn = Ta - Tp

in care:
Ta = trezoreria de activ, respectiv soldurile debitoare ale conturilor de disponibilitati si plasamente;
Tp = trezoreria de pasiv, respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe termen
scurt.

In cazul societatii Plastica, indicatorii prezentati anterior sunt calculati conform tabelului
urmator:

Nr. Crt. Indicatori 2005 [lei] 2006 [lei]


1 Capital propriu 8.120.155 10.497.425
2 Datorii pe termen mediu si lung - -
3 Capital permanent (1+2) 8.120.155 10.497.425
4 Active imobilizate 5.989.229 5.753.033
5 FOND DE RULMENT (3-4) 2.130.925 4.744.392
6 Active circulante 4.687.792 7.694.754
7 Disponibilitati si plasamente 1.232.723 2.932.033
8 Active circulante, exclusiv disponibilitati 3.455.069 4.762.721
9 Datorii pe termen scurt 2.556.866 2.950.361
10 Credite pe termen scurt - -
11 Obligatii pe termen scurt (9-10) 2.556.866 2.950.361
12 Nevoia de fond de rulment (8-11) 898.202 1.812.359
13 Trezoreria neta (5-12 sau 7-10) 1.232.723 2.932.033

In estimarea unor elemente necesare in cazul aplicarii metodei de evaluare bazate pe fluxul de
lichiditati sunt necesari si indicatorii viteza de rotatie a NFR si viteza de rotatie a FR.
Relatiile de calcul ale vitezei de rotatie exprimata ca durata sunt:
NFR Viteza de rotatie a NFR =
*T CA
FR Viteza de rotatie a FR =
*T CA

unde: T reprezinta numarul de zile al perioadei.

In cazul societatii Plastica, vitezele de rotatie definite anterior sunt determinate conform tabelului de
mai jos:

2005 2006
FR [lei] 2.130.925 4.744.392
NFR [lei] 898.202 1.812.359
CA [lei] 21.033.304 30.717.248
T [zile] 365 365
Viteza de rotatie a FR 37 56
Viteza de rotatie a NFR 16 22

2.7.4. Diagnosticul corelatiei creante - obligatii

In cadrul diagnosticului se cerceteaza evolutia creantelor si obligatiilor in raport cu cifra de afaceri


pentru a pune in evidenta raportul dintre imobilizarea capitalului firmei si folosirea surselor atrase.
Asemenea aspecte pot fi puse in evidenta cu ajutorul indicatorilor:
a. Durata de imobilizare a creantelor (Di)

Sd *T CA
Di=
unde:
Sd = soldul creantelor
CA = cifra de afaceri
T = perioada de timp considerata

b. Durata de folosire a surselor atrase (Df)


Sc *T CA
Df=

unde: Sc= soldul creditor al conturilor de obligatii


Valorile efective inregistrate de societatea Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos:

2005 2006
Sd [lei] 1.095.849 1.609.642
Sc [lei] 2.545.875 2.944.777
CA [lei] 21.033.304 30.717.248
T [zile] 365 365
Di [zile] 19 19
Df [zile] 44 35

2.7.5. Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii

Lichiditatea reprezinta proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani.


Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata obligatiilor sale la termenele scadente.
Pentru a caracteriza lichiditata unei intreprinderi se folosesc urmatorii indicatori:
Active _ circulante Datorii _ curente
a. Rata lichiditatii generale: Lg =

Se apreciaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare in conditiile incadrarii in intervalul


1,2 si 1,8.
Active _ circulante Stocuri Datorii _ curente
b. Rata lichiditatii curente: Lc =

Intervalul care poate fi considerat satisfacator este 0,65 1

Disponibil itati
c. Rata lichiditatii imediate : Li= Datori _
curente

Capital _ propriu Capital _ propriu + Credite _ totale


d. Rata solvabilitatii patrimoniale : Sp =

Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se incadreze in limitele


0.3 0.5, iar peste 0.5 situatia poate fi considerata normla.

Active _ totale Datorii _ totale


e. Rata solvabilitatii generale: Sg =

Aceasta rata indica in ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active imobilizate si active
circulante. Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare decat 1, cu atat situatia
financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna.
Rezultatele concrete in cazul societatii Plastica sunt prezentate in tabelul de mai jos:

2005 2006
Stocuri [lei] 2.359.219 3.153.078
Disponibilitati [lei] 1.232.723 2.932.033
Active circulante [lei] 4.687.792 7.694.754
Active totale [lei] 10.687.692 13.464.840
Datorii curente [lei] 2.545.875 2.944.777
Credite [lei] - -
Datorii totale [lei] 2.545.875 2.944.777
Capital propriu [lei] 8.120.155 10.497.425
Lg 1.84 2.61
Lc 0.91 1.54
Li 0.48 1.00
Sp 1.00 1.00
Sg 4.20 4.57

2.7.6. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar

Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se stabilesc anumite
proportionalitati in cadrul si intre diferite fluxuri financiare. El reprezinta o premisa, dar si o
consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei.
Pentru exprimarea sintetica a multiplelor corelatii implicate de echilibrul financiar, in practica se
utilizeaza cu precadere urmatorii indicatori:
a. Rata autonomiei financiare:
Capital _ propriu Capital _ propriu + Capital _ imprumutat
Raf =

b. Rata de finantare a stocurilor:


Fond _ de _ rulment Stocuri
Rfs=

c. Rata de finatare a activelor circulante


Fond _ de _ rulment Active _ circulante
Rfac=

d. Rata de finantare a necesarului de fond de rulment


Fond _ de _ rulment NFR
Rfnfr=

e. Rata de autofinantare a activelor


Capital _ propriu Active _ fixe + Active _ circulante
Raa=
In cazul societatii Plastica, valorile indicatorilor definiti anterior sunt calculati conform datelor din
tabelul de mai jos:

2005 2006
Capital propriu [lei] 8.120.155 10.497.425
Capital imprumutat [lei] - -
FR [lei] 2.130.925 4.744.392
Stocuri [lei] 2.359.219 3.153.078
Active circulante [lei] 4.687.792 7.694.754
Active fixe 5.479.385 5.243.284
NFR [lei] 898.202 1.812.359
Raf 1.00 1.00
Rfs 0.90 1.50
Rfac 0.45 0.62
Rfnfr 2.37 2.62
Raa 0.80 0.81