Você está na página 1de 3

Trigonometra

Identidades Trigonomtricas II
ITMPI2T6
Regular 6
Desarrollo del Tema

I. I.T. DE LA SUMA DE DOS ARCOS


Sen ( + ) = Sen Cos + Sen Cos 74
Cos ( + )= Cos Cos Sen Sen 25
7
Tg ( + ) = Tg + Tg
1 Tg Tg
16
II. I.T. DE LA RESTA DE DOS ARCOS 24

c) Tg 8 = Tg (53 45)
Sen ( ) = Sen Cos Cos Sen

Cos ( ) = Cos Cos + Sen Sen 4 1


1
= Tg53 Tg45 = 3 = 3
Tg ( ) = Tg - Tg 1 + Tg53 Tg45 4 7
1+
1 + Tg . Tg 3 3
1
Tg 8 =
Nota: 7
Ctg( + )= Ctg Ctg + 1
Ctg + Ctg
82

Aplicacin: 5 2
1
a) Sen 75 = Sen (45+ 30)
= Sen 45 Cos30 + Cos45 Sen30
8

= 2 3 + 2 1 7
2 2 2 2

6+ 2 Propiedades:
Sen75 =
4 1. E = a Sen b Cos x

Emx = a2 + b2

75
Emin = a2 + b2
4
6 2
Ejemplo:
13 5 Senx + 12 Cos x 13
15 2 Sen x + Cosx 2
6+ 2
2. Tg( A + B) =TgA + TgB +TgA TgB Tg( A + B )
b) Cos 16 = Cos (53-37)
Ejemplo:
= Cos 53 Cos37 Sen37
Tg18 +Tg17+Tg36 Tg18 Tg17=Tg35
= 3 4 + 4 3 3 Tg20 Tg40 = 3
5 5 5 5 Tg20 + tg40 +
24
Cos 16 = (Tg60)
25

Trigonometra / REGULAR 6 1 Integral Turno Maana 2016 - I


IDENTIDADES TRIGONOMTRICAS II

Tg22 + Tg23 + Tg22 Tg23 = 1 Si: a + b + c = 180


Tg + Tg2 + Tg Tg2 Tg3 = Tg3
Tga+ Tgb+ Tgc=Tga Tgb Tgc
Propiedades Adicionales
Ctga Ctgb+Ctga Ctgc+ Ctgb Ctgc=1
Sen(a b)
Tga Tgb =
Cosa Cosb
Si: a + b + c = 90
Sen(a b)
Ctgb Ctga =
Sena Senb
Ctga + Ctgb + Ctgc = Ctga Ctgb Ctgc
Sen( + ) Sen( ) = Sen2 Sen2 Tga Tgb + Tga Tgc + Tgb Tgc = 1
Cos( + ) Cos( ) = Cos 2 Sen2

Problemas Resueltos

Problema 1 Problema 3
Hallar: P = Cos80 + 2Sen70 Sen10 Siendo Sen 20 = a, Cos 25 = 2 b. Obtener tg 25
en trmino de a y b
Resolucin:
= Cos(70 + 10)+ 2Sen70 Sen10 Resolucin:
= Cos70 Cos10-Sen70 Sen10+2Sen70.Sen10 Sen 20 = a
= Cos70 Cos10+ Sen70 Sen10 Sen (45-25) = a
= Cos(70 10) = Cos60 = 1/2 1 1
Cos

25 Sen25 = a
2 2b
2
Problema 2
Hallar Dominio y Rango: f(x) = 3Senx + 4 Cosx
1
b Sen 25 = a
Resolucin: 2
Dominio: x R Sen 25 = 2 (b a)
Rango: y = 5 3 Sen x + 4 Cos x
5 5
2(a b) ab
Y = 5 (Sen37 Senx + Cos37 Cosx) Tg25 = Sen25 = =
Cos25 2b b
Y = 5 Cos(x 37)
Ymax = 5 ; Ymin = 5

Problemas de Clase

NIVEL I Cos3x
3. Si: = 0,333 ... ; calcular: "Cos2x"
Cosx
A) 3/10 B) 1/3 C) 3/5
1. Calcular: D) 2/3 E) 3/2
3Tg15 Tg3 15

1 3Tg2 15 NIVEL II

A) 0 B) 1 C) 1 4. Simplificar:
D) 2 E) 2 4Senx . Sen(60 x) . Sen(60 + x)

2. Reducir: 3Cosx + Cos3x


A) Sen3x B) Senx C) Sen3x
3Senx Sen3x 3

A) 1 B) Tg3x C) 1 D) 3Senx E) Sen x


D) Ctg3x E) Tg2x 3

Trigonometra / REGULAR 6 2 Integral Turno Maana 2016 - I


IDENTIDADES TRIGONOMTRICAS II

5. Calcular: Sen20 . Sen40. Sen80 11. Si: Csc2x Ctg2x = 2


hallar: Tg2x
A) 3 /8 B) 1/2 C) 3 /2
A) 4/3 B) 3/4
D) 1/8 E) 1
C) 4/3 D) 3/4
E) N.A
6. Evaluar: 0,25 Sec65 . Sec55 . Sec5

A) 6 2 B) 6 / 2 C) ( 6 2 )/4 12. Reducir:


6 + 2 E) ( 6 + R = Cscx + Csc2x + Csc4x + Csc8x + Ctg8x
D) 2 )/4
A) Ctgx/2 B) Ctgx
x C) Tgx D) Tgx/2
7. Si: 4Tgx 3 = 0; hallar: Tg E) 0
2

A) 1 B) 2 C) 1/2 13. Simplificar: A = Sen3x Cosx + Senx Cos3x
D) 1/3 E) 3
1
A) Senx B) Senx
1 2
8. Si: Cosx = 270 < x < 360
5 C) 2Senx D) 2Sen2x

x 1
calcular: " Sen " E) Sen2x
2 2

A) 0,1 B)
0,2 C) 0,3 NIVEL III
D) 0,4 E)
0,5
14. Reducir: N = Senx Cos5x Sen5 x Cosx

1 1
9. Si: Cosx = , 180 < x < 270; obtener: A) Cos4x B) Cos4x
3 2
Cos x
2 1
C) Sen4x D) 1 Cos2x
4 2
A) 1/3 B)
2/3 1
E) Cos2x
4
C) 1/3 D)
2/3
1
E) N.A 15. Si: Cosx = ; calcular: Cos x
8 2
A) 1/4 B) 1/2
10. Reducir: Q = (Csc2x Ctg2x)Cosx
A) 1 B) Secx C) 3/4 D) 1
C) Cscx D) Senx E) 3/8
E) Sen2x

Trigonometra / REGULAR 6 3 Integral Turno Maana 2016 - I