Você está na página 1de 6

No te esqueo

Fernando Rochael

## 4 .
l& 4 l
l l
======================= =__k l
l

l # 4
s

l? #4 =l
l l
======================= l
l l l l l
l TA w l w l . . l .
l
C D G2 2 2

##


l & __ __ _ l __ _ l __ __ __= l

=======================
l
l #
ve - zes me pa -re - ce que - as - sim a tris -te - za no tem fim e quan - do o - ro ao Sen -hor

l? #
======================= l l =l
l l l l
l TA w lw lw l
D 2 D B 2/ G 2/9

## .

l _ _
========================
l&


l __ __ _ l
_
_
_

k
_

_
l
l #
E- le no se lem - bra mais de mim es - cu - ro e em mei - o so - li - do

l? #
======================== l l l
l l l l
l TA l lw l
Em 2
G+ 7 Asus A 4 D 2

Direitos reservados - Gravadora Novo Tempo 2009


No te esqueo - 2

##

_
========================
l& l
_

__ __ __ l l
l
l #
j can- sa do de lu - tar no si- len - cio pos - soou -vir Su -a voz a me fa - lar

l? #
======================== l l l
l l l l
l TA w lw l l
D B 2/ G 2/9 Em G+ 7 7

##

.
========================
l&
l .
l l
l
_ _
No te es - que - o Sea an- gs - tia in - sis- tir em per - tur - bar

l #

.
No te es que o

l
l? # l
======================== l
l l # l l
Contralto e tenor em unissono

#
l TA w
Asus 4
l DwF 2/
l G A /C
l 9

##

.

========================
l& l
l
l
. _
l
l #
ou sea a - le -gri - a vem te fes - te - jar No tees

l? #
========================
l l l
l l # l l
F# F#
l TA w l l w l
Bm 7 E /C 9 Bm 6 7

B
No te esqueo - 3

##

l .
l = l
=======================
l&
l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- que o - No te es -que - o Em qual - quer mo - men - to, em qual - quer lu - gar

l #
l? #
======================= l l =l
l l # l l
A /C#
l TA lw l l
C 9
G /B G/A D F 2/ G 9

##
..
=======================
l&
l l = l
_
l
l # __ _ _
Es - tou sem - pre ao Teu la - doa te guar - dar Se - ja

l? #
======================= l l =l
l l # l l
F# /A#
l TA w l l w l
Bm 7 E /C 9 7 Bm

## . .
l&

======================== l l l
l _ _ __ _
_

_


_
_


_
_
_
co - mo for No te es - que - o E mes - mo quan - do pa - ro pra o - lhar

l # . K
l? # l
======================== l l
l l l l
l TA l w lw l
Em 7/9
G/A G D 2 2

B
No te esqueo - 4

##
========================
l& l l l
l _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ __
_


_
_


_
_
_
l #

_
_


_
_
__
_


_
_
_
o pas - sa - do que fi - cou, per- ce bo que fui eu quem se es - que -ceu de ver


l? #
======================== l l l
l l l l
l TA w l w l l
D B 2/ G 2/9
Em G+ 2 7

## .

========================
l& l l l
l ___ __ _
_


l # _ _ _ _ _ _
Je - -sus Meu Cris - to nun- ca me a - ban - do - nou Es -pe -ra- vaeu meen - tre -

l? #
======================== l l l
l l l l
A/C#
l TA l l l
Asus 4 A D 2 Bm D/A 7

##
========================
l&
. __ l l .
l
l __
l #

_
_

__


_


_
_
_

_
_

_


_
_
_

gar pra to - mar a di - re - o Me di -zen- doao co - ra - o - - - - - - No te es - que


l? #
======================== l l l
l #
l l l
l TA G D/F
l Em G+
7
l Asus
w 7 4
l
B
No te esqueo - 5

##
========================
l&
l

.

.
l l
l _ ___ ___
_
l # _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ __
o Sea an- gs - tia in - sis - tir em per - tur - bar Ou sea -

#
l?
======================== l l l
l l l l
D F# A /C#
l TA l l w l
D 2/ G 9 Bm 7

##

========================
l& l _ l _ _ l
l __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ _ _ __
_
_
l # _

_
_

_
_
a - le - gri - a vem te fes - te - jar No tees - que - o No te es - que


l? #
======================== l l l
l l l l
E /C# F# F# G/B A/C#
l TA lw l l
9 6 7 Bm C

##
.


.


========================
l&
l
l l
l _ ___ ___ ___ ___ _ ___ ___ __ __ __ _ __ _ __
_
l # _

_

_
_

_
_

_
_
_

_
_ _


_


- o Em qual - quer mo - men - to, em qual - quer lu - gar Es - tou


l? #
======================== l l l
l l l l
D/F# A /C#
l TA l l w l
G 9 Bm 7

B
No te esqueo - 6

##

#
.
========================
l& l . l l
l . __ __ __ __
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_


_
_
_
_
_
_
sem - pre ao teu la - doa te guar - dar Se-ja co - mo -for - Ao teu

l #

l? #
======================== l l l
l l l # l
E /C# F#/B#
l TA l lw l
9 Bm D/A E/G

##


l .
========================
l& l J . . l

l
_ _ _ _ _ _ _ .
la - do sem - prees - tou No te es que - o No te es- que -

l #
(No te - es que - o) -

l? #
======================== l l l
l l # l l
l TA D/A
A/G
l D/F
w l Gw + 7 /9
l
B

## j
.

========================
l&

l


l .
l J __ _


_ __

_ _


_

_ _
_ __ _ _ .
o No te es - que - o

l #

(No- te - es que - o)

l? #
======================== l l
l l l
D/F#
l TA w l l w
C G/B G/A 2
D 2