Você está na página 1de 2

PK11-Pengurusan Perolehan/Pembelian

PK11/1
SEKOLAH KEBANGSAAN BULOH KASAP
165, JALAN ABDULLAH
BULOH KASAP
85010 SEGAMAT,
JOHOR.
ANGGARAN BELANJA MENGURUS

Tahun : 2016

ATA PELAJARAN : MATEMATIK

ANGGARAN PERUNTUKAN : RM 1024.51

ANGGARAN
BI
PERKARA PERBELANJAAN CATATAN
L
(RM)

1 Kertas dan toner RM 614

2 Pelbagai RM 206

3 Program Pemulihan RM 100

4 Program LINUS Literasi RM 100

RM 1020.00
JUMLAH
Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia Seribu Dua Puluh Sahaja.

Disediakan oleh,

..
Hak Cipta Terpelihara@ Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran
Johor
l19 Mac 2012 Keluaran 03 l Pindaan
00
PK11-Pengurusan Perolehan/Pembelian

PK11/1
(NILAM BINTI MOHAMED)
KP Matematik

Hak Cipta Terpelihara@ Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran


Johor
l19 Mac 2012 Keluaran 03 l Pindaan
00