Você está na página 1de 5

Sr. No.

Bridges no Item Progress up to Target for Progress Cumulati Jurisdicti
/Span 31st Mar 2017 FY 2017-18 during ve on
May 2017 progress
Up to 31st
May 17
i) Br no 34 Foundation A1-0%, A1-100% A2-10% A2-100% CE/S
(1X24.4) A2-80% A2-100%

Sub-Str. A1-0%, A1, A2-20% A2-80%
A2-60% A2-100%
Super-Str. 0% 100% --- --

(ii) Br no 35 Cable Stayed 0% 30% 0% 0%
Bridge
iii) Br no 38 Foundation A1-0% A1-100% A1-90% A1-90%
(1X24.4+1X61.0+ P1-100% P1-100% P1-0% P1-100%
1X45.7) P2-100% P2-100% P2-0% P2-100%
A2-100% A2-100% A2-0% A2-100%

Sub-Str. A1-0% A1-100% A1-0% A1-0%
P1-90% P1-100% P1-0% P1-90%
P2-0% P2-100% P2-0% P2-90%
A2-90% A2-100% A2-0% A2-90%

Super-Str. A1-0% A1-100% A1-0% A1-0%
P1-0% P1-100% P1-0% P1-0%
P2-0% P2-100% P2-0% P2-0%
A2-0% A2-100% A2-0% A2-0%

iv) Br no 39 Foundation A1-60% A1-100% A1-4% A1-70%
(1X53.15+6X64. P1-20% P1-100% P1-5% P1-40%
0+1X53.1) P2-0% P2-100% P2-0% P2-0%
P3-70% P3-100% P3-10% P3-100%
P4-40% P4-100% P4-10% P4-60%
P5-0% P5-100% P5-0% P5-0%
P6-5% P6-100% P6-0% P6-5%
P7-0% P7-100% P7-0% P7-0%
A2-0% A2-100% A2-0% A2-0%
Sub-Str. A1-0% A1-100% A1-0% A1-0%
P1-0% P1-100% P1-0% P1-0%
P2-0% P2-100% P2-0% P2-0%
P3-0% P3-100% P3-0% P3-0%
P4-0% P4-100% P4-0% P4-0%
P5-0% P5-100% P5-0% P5-0%
P6-0% P6-100% P6-0% P6-0%
P7-0% P7-100% P7-0% P7-0%
A2-0% A2-100% A2-0% A2-0%
Super-Str. A1-0% A1-0% A1-0% A1-0%
P1-0% P1-0% P1-0% P1-0%
P2-0% P2-0% P2-0% P2-0%
P3-0% P3-0% P3-0% P3-0%
P4-0% P4-0% P4-0% P4-0%
P5-0% P5-0% P5-0% P5-0%
P6-0% P6-0% P6-0% P6-0%
P7-0% P7-0% P7-0% P7-0%
A2-0% A2-0% A2-0% A2-0%
v) Br no 40 10% 100% 0% 10%
( Box Culvert)

vi) Br no 53 Foundation A1 A1 A1 A1 ( 3X30. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 Super-Str. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 . A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 A2 A2 A2 A2 Super-Str.5) P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 A2 A2 A2 A2 Sub-Str.4) A2 A2 A2 A2 Sub-Str. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 x) Br no 56 Foundation A1 A1 A1 A1 (1X24.4) A2 A2 A2 A2 Sub-Str. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 Super-Str. A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 A2 A2 A2 A2 ix) Br no 55 Foundation A1 A1 A1 A1 (1X24.

5) P2 P2 P2 P2 A2 A2 A2 A2 Sub-Str.5+1X45.5) P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 A2 A2 A2 A2 Sub-Str.4) A2 A2 A2 A2 Sub-Str. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 xii) Br no 58 Foundation A1 A1 A1 A1 (3X30.7 P1 P1 P1 P1 +1X30.xi) Br no 57 Foundation A1 A1 A1 A1 (1X24. A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 A2 A2 A2 A2 xiii) Br no 59 Foundation A1 A1 A1 A1 (1X30. A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 A2 A2 A2 A2 Super-Str. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 Super-Str. A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 A2 A2 A2 A2 . A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 A2 A2 A2 A2 Super-Str.

7) A2 A2 A2 A2 Sub-Str. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 Super-Str.7) P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 A2 A2 A2 A2 Sub-Str.7+3X61+1 P2 P2 P2 P2 X45. A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 A2 A2 A2 A2 Super-Str.xiv) Br no 85 Foundation A1 A1 A1 A1 a) ( P1 P1 P1 P1 1X45. A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 A2 A2 A2 A2 xvi) Br no 88 Foundation A1 A1 A1 A1 (1X45. A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 A2 A2 A2 A2 xv) Br no 87 Foundation A1 A1 A1 A1 (3X61+1X45.7) P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 A2 A2 A2 A2 Sub-Str. A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 . A1 A1 A1 A1 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P4 P4 P4 P4 A2 A2 A2 A2 Super-Str.

Interesses relacionados