Você está na página 1de 1

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO E OUTRO MATERIAL COMPLEMENTARIO

CURSO ESCOLAR: 2018-2019


4º EDUCACIÓN PRIMARIA

LIBROS DE TEXTO E OUTRO MATERIAL COMPLEMENTARIO


MATERIA TÍTULO,AUTOR,EDITORIAL, ANO EDICIÓN ISBN IDIOMA
Lengua Castellana 4º (Trimestral) SAVIA,Begoña Oro Pradera;
LINGUA CASTELÁ María Duque Hernández; Vanessa Pina Castro e outros; Ediciones Sm 978-84-675-7538-5 CASTELÁ
2015
Lingua Galega 4º (Trimestral) CELME, Meritxell Martí Orriols;
LINGUA GALEGA 978-84-985-4526-5 GALEGO
Ana Lozano; Alba García Gargallo; Sm Xerme 2015

Ciencias Sociais 4º (Integrado) CELME, José Luis Pérez Bravo;


CIENCIAS SOCIAIS 978-84-985-4527-2 GALEGO
Ezequiel Parra Benito; Sara Martín Heredia e outros, Sm Xerme 2015
Ciencias Naturais 4º(Integrado) CELME, Alicia Soria Tosantos;
CIENCIAS DA
Juan Miguel Hidalgo García; Vicente Moratalla de la Hoz, Sm Xerme, 978-84-985-4528-9 GALEGO
NATUREZA
2015
Relixión 4º Kairé CELME, Juanjo Gómez-Escalonilla; Antonio Villar;
RELIXIÓN CATOLICA 978-84-985-4409-1 GALEGO
Milagros Sánchez-Cifuentes Martos e outros, SM Xerme 2014

GREAT EXPLORERS CLASS BOOK 4. Suzanne Torres, Nina Lauder,


LINGUA INGLESA 978-0-19-450997-8 INGLÉS
Paul Shipton. Ed. Oxford, 2011

MATEMÁTICAS 4. Aprender es crecer. Gloria Alonso, Emma Isabel


MATEMÁTICAS 978-84-678-7781-6 CASTELLANO
Bernal Luis Ferrero, Pablo Martín y otros, ANAYA, 2015

OUTRO MATERIAL complementario


GREAT EXPLORERS ACTIVITY BOOK 4. Shona Evans, Paul
LINGUA INGLESA 978-0-19-450760-8 INGLÉS
Shipton, Suzanne Torres. Ed. Oxford, 2011

Diccionario Oxford Pocket para estudiantes 4ª edición, Ed.Oxford


LINGUA INGLESA 978-0-19-441927-7 INGLÉS
(con C.D. ROM)2011

MÚSICA 4- Aprender es crecer , Alfonso Cifuentes, Eva F.


MÚSICA 978-84-678-7854-7 CASTELÁ
Gancedo, Teresa Aguado, Rafael Rivas, ANAYA, 2015

■ Para matemáticas: Dous cadernos grandes cuadriculados, con marxe. Nome posto nunha etiqueta na portada. Unha regra de
30 cm, un compás con roda e un transportador de ángulos transparente (estas dúas últimas cousas para o 2º trimestre).
Traer as fotocopias dos apuntes de matemáticas entregadas no curso de 3º E.P colocadas na carpeta ou recambio de
fundas.
■ Para Plástica:1 caixa de 24 rotuladores delgados Jovicolor, 1 caixa de 24 ceras delgadas Plastidecor, unha tesoira, cola branca
escolar e acuarelas Jovi.( Pedíronse xa en 2ºE.P e 3º EP ), a carpeta de cartón con gomas pedida en 3º.
Tres cartulinas tamaño folio : amarela, azul e verde. 1 sobre transparente tamaño aprox. 25 x 18 cm. 1 bloc de debuxo de espiral
simple. 1 lapis de debuxo Staedtler 1B . Aviso: Seguiremos usando o bloc de debuxo Arts and Crafts de 3ºEP ata rematalo. Ademáis
todo o material de cursos anteriores de plástica serve tamén para 4º.
■ Para música: Unha frauta doce (xa se pediu en 2º E.P)
■ Cinco cadernos grandes de pautas estreitas. Lingua castelá , Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Galego e Inglés. Nome nunha
etiqueta na portada e nome da materia para a cal se vai a empregar.
■ Bolígrafos: vermello, azul e negro. Corrector de bolígrafo ou de cinta, un lapis STAEDTLER NORIS 120 (1 B), unha goma de
nata MILAN 612.
■ Bloc de exame cuadriculado, 20 folios brancos e dez papeis de cebola brancos.
■ Unha subcarpeta de cor laranxa para gardar os exames e traballos de inglés
■ Unha carpeta ou recambio con fundas transparentes (40 fundas mínimo) para gardar apuntes ou follas que se entreguen de
tódalas materias, pedido xa no curso de 3º E.P.
■ Escritura nº 20 Editorial Lamela ISBN:84-87383-81-5 e Escritura nº 21 Editorial Lamela ISBN:84-87383-82-3.
■ Dicionario Pequeno Xerais da Lingua, Ed. Xerais (Actualizado) ISBN: 978-84-9782-169-8. Pediuse xa en 3º E.P.
■ Dicionario Básico Primaria Lengua Española. SM (2012) ISBN: 978-84-675-5241-6. Pediuse xa en 2º E.P.
■ Unha foto de carné.
■ Libro de lectura para Lingua Castelá: “El secreto del huevo azul” Editorial SM. Colección El Barco de Vapor. ISBN: 978-84-
675-7706-8, Libro de lectura para Lingua Galega: “No corazón do bosque” Editorial Xerais. Colección Sopa de Libros. ISBN:
978-84-8302-749-3; Biblia Didáctica. Editorial SM. ISBN:978-84-675-6063-3. (Estes libros empregaranse a partir do segundo
trimestre)
■ Unha axenda que se facilitará no colexio.
NOTA: Todo o material e uniforme deberá vir co nome para evitar confusións.
Poderase deixar o material no colexio na primeira semana de setembro de 12 a 13 horas.

Interesses relacionados