Você está na página 1de 3

JU MJEOVITA SREDNJA KOLA

SANSKI MOST

Predmet: Raunarsko voenje procesa


Tema: Analiza uloge udaljenih stanica (kod nadzorno-
upravljakih sistema)

Profesor: mag. ing. el. Eef Konjevi Uenik: Alagi Selina

Decembar 2016.
UDALJENE STANICE
Udaljene stanice su nezavisni mikroprocesorski ureaji koji obezbjeuju komunikaciju izmeu
mjerne opreme, izvrnih organa i centralne stanice. Podaci sa mjerne opreme se prenose ka
centralnoj stanici a iz centralne stanice se prenose upravljake komande ka izvrnim organima.
Udaljena stanica nadzire i status procesne opreme i signalizira odgovarajue alarme.

Udaljene stanice su obino programabilni logiki kontroleri PLC , koji posjeduju aplikativni
softver, mikroprocesor i komponente za kontrolu aktiviranja nekog ureaja. PLC su
specijalizovani raunari iji operativni sistem omoguava da se jednostavno i u realnom
vremenu obavi akvizicija velikog broja podataka, njihova osnovna obrada i prenos rezultata
obrade na izvrne organe.

Struktura PLC kontrolera


Programabilni logiki kontroleri (PLC) su industrijski raunari iji su hardver i softver posebno
prilagoeni radu u industrijskim uslovima, a koji se mogu lako programirati i ugraivati u
postojee industrijske sisteme. Sistem, upravljan PLC kontrolerom, sastoji se od (Sl. 1):

Ulaznih ureaja, kao to su prekidai, tasteri, senzori i td.

Ulaznog modula, koji je dio PLC kontrolera. Preko ovog modula se primaju signali sa ulaznih
ureaja.

Logike jedinice (ili procesora), koja predstavlja 'mozak' PLC kontrolera, a sastoji se od
centralne procesorske jedinice i memorije. U okviru ovog modula smjetaju se i program i
podaci i odatle se upravlja radom cjelog sistema.

Izlaznog modula, koji je takoer dio PLC kontrolera. Preko ovog modula se zadaju binarni
signali pojedinim izlaznim ureajima.

Izlaznih ureaja, kao to su releji, svjetiljke, starteri motora, ventili itd.


Slika 1: Osnovni elementi programabilnog logikog kontrolera

PLC kontroler je, u sutini, mikroprocesorski ureaj koji koristi programabilnu memoriju za
pamenje naredbi kojima se zahtjeva izvoenje specifinih funkcija, kao to su logike funkcije,
sekvenciranje, prebrojavanje, mjerenje vremena, izraunavanje, a u cilju upravljanja razliitim
tipovima maina i procesa preko digitalnih i analognih ulazno-izlaznih modula. Postoji veliki
broj razliitih tipova PLC kontrolera koji se razlikuju po veliini, izgledu i moi obrade, poev
od malih jedinica sa malim i ogranienim brojem ulaza i izlaza do velikih, modularnih jedinica
koje se mogu konfigurisati za rad sa vie stotina ili ak hiljada ulaza/izlaza. Na slici 2 je
prikazan izgled PLC kontrolera iz familije Allen Bradley SLC 500 Modular Controllers. PLC
se sastoji iz asije (rack) koja ima odreeni broj slotova u koji se stavljaju pojedini moduli.

Slika 2: Izgled PLC kontrolera