Você está na página 1de 4

ARTIKEL BERKAITAN MENGHORMATI HAK ORANG LAIN

Bagaimana Cara Menghargai Orang Lain (10 Tips)


Posted on November 4, 2013 by Tim Olvista
Pada dasarnya setiap orang ingin dihargai oleh orang lain. Jika anda ingin dihargai oleh
orang lain, anda harus menghargai orang lain. Pada kenyatannya tidak semua orang
mudah menghargai orang lain. Jika anda ingin belajar menghargai orang lain, berikut
ada beberapa tips cara menghargai orang lain yang dapat terapkan.

1. Bersikap Ramah
Bersikap ramah adalah cara menghormati setiap orang baik yang dikenal maupun yang
tidak dikenal. Jika anda bersikap ramah terhadap orang lain maka orang lain juga akan
menunjukkan sikap bersahabat kepada anda.
2. Bersikap Adil
Bersikap adil kepada semua orang membuat setiap orang merasa dihargai dan
diperlukan setara. Setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Jika seseorang merasa
diperlakukan tidak adil, ia akan cenderung memberikan respek buruk.
3. Jangan Menghina atau Mengejek
Menghargai orang lain berarti tidak merendahkan derajatnya di depan umum.
Menghina atau mengejek orang lain dapat membuat ia sakit hati. Hindari menggunakan
kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain.
4. Hormati Pendapat Orang Lain
Mendengarkan adalah sebuah penghargaan. Setiap orang ingin dihargai saat ia
berbicara atau mengemukakan pendapat. Dengarkan dan hormati pembicaraan orang
lain sekalipun anda tidak sependapat. Berikan pendapat anda jika diminta.
5. Berikan Dukungan
Anda dapat memberikan dukungan secara moril jika anda setuju terhadap perbuatan
baik atau ajakan baik seseorang. Hal ini membuat seseorang yang telah berusaha
berbuat baik merasa dihargai.
6. Perhatikan Kesukaan dan Ketidaksukaan Orang Lain
Mengetahui kesukaan dan ketidaksukaan seseorang membantu anda untuk
menghargainya dan menghindarkan anda berbuat sesuatu yang membuatnya tidak
senang, baik secara sengaja maupun tidak.
7. Jangan Menyindir Orang lain
Hargai orang lain dengan tidak mengungkit keburukannya, meskipun anda tidak
menyebutkan namanya. Menyindir adalah membicarakan dengan sengaja tentang
keburukan seseorang secara tidak langsung. Bagi orang yang merasa disindir, sindiran
sama saja dengan penghinaan yang merendahkan dirinya.
8. Jangan Membicarakan Kejelekan Orang Lain
Menghargai orang lain adalah menyembunyikan kekurangannya. Membicarakan
kejelekan orang lain di belakangnya dapat menjatuhkan wibawanya. Hindari
menggunjing orang lain, ingatlah akan kekurangan diri anda sendiri sebelum
membicarakan kekurangan orang lain.
9. Sensitif terhadap Perasaan Orang Lain
Adakalanya pembicaraan atau perbuatan anda dapat menyinggung perasaan orang lain
meskipun anda tidak bermaksud demikian. Berlaku sensitif terhadap perasan orang lain
menghindarkan anda untuk membicarakan atau berbuat sesuatu yang tidak
menyenangkan bagi orang lain.
10. Jangan Memaksa Orang Lain
Menghargai orang lain adalah menghormati hak asasinya. Hindari memaksa atau
melakukan intimidasi terhadap orang lain agar melakukan sesuatu yang diluar
wewenang anda.
ARTIKEL BERKAITAN BERBUDAYA CEMERLANG

LANGKAH MEMUPUK BUDAYA CEMERLANG


Posted by nurshaherayahya at 9:06 PM

1. Didikan ibu bapa

ibu bapa ialah orang yang paling rapat dengan anak-anak. Ibu bapa sememangnya
bertanggungjawab memberikan didikan yang sempurna kepada anak-anak bagi membentuk
peribadi dan akhlak mereka. Bagi memupuk budaya yang cemerlang dalam diri anak-anak, ibu
bapa juga harus memainkan peranan sejak mereka kecil lagi.

2. Didikan guru

Di sekolah, guru merupakan golongan pendidik yang sememangnya bertanggungjawab mendidik


para pelajar. Dalam memupuk budaya hidup yang cemerlang ini juga, golongan guru terutamanya
guru kaunseling harus memainkan peranan dengan memberikan nasihat.

3. Program motivasi (sekolah)

Pihak sekolah seharusnya bukan sahaja mengadakan motivasi bagi pelajar yang akan
menduduki peperiksaan besar, tetapi juga haruslah diadakan lebih awal bagi memastikan para
pelajar dapat mengamalkan budaya yang cemerlang. Dengan mengamalkan budaya cemerlang
ini, para pelajar akan dapat mencapai kejayaan dengan lebih mudah.

4 Kempen kesedaran (kerajaan)

Pihak kerajaan boleh mengambil langkah dengan mengadakan kempen agar dapat memberikan
kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan mengamalkan budaya yang cemerlang
dalam kehidupan seharian.

Contoh: Kempen Budi Bahasa dan Nilai-Nilai Murni yang dilancarkan oleh Perdana Menteri
Malaysia kelima, Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi bertempat di Istana Budaya bertarikh
11 Januari 2005 merupakan satu kempen yang dirasakan sesuai dengan persekitaran hari ini
demi kesejahteraan masa depan. Malahan, ini merupakan susulan kepada usaha Institut Sosial
Malaysia (ISM), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah
kepimpinan Datin Profesor Roziah Omar yang telah menganjurkan satu Seminar Nilai dan
Pembangunan Sosial ke arah pemantapan Dasar Sosial Negara (DSN) dan masyarakat
cemerlang pada 16 September 2004.
5. Media massa

Selain mengiklankan kempen kesedaran yang dianjurkan oleh kerajaan, media massa juga
boleh memainkan peranan dengan menyiarkan iklan-iklan dan lagu-lagu yang menekankan
kepentingan amalan budaya cemerlang dalam hidup.

Contoh: Iklan agar menghormati dan saling membantu antara jiran tetangga.

-Lagu Budi Bahasa Budaya Kita

Nyanyian Datuk Siti Nurhaliza