Você está na página 1de 1

PK Pengurusan Perolehan

PK 11/1
ANGGARAN BELANJA MENGURUS

Tahun : 2014

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI

ANGGARAN PERUNTUKAN : RM 1460.00

ANGGARAN
BIL PERKARA CATATAN
PERBALANJAAN (RM)
1. SARUNG TANGGAN SOFTBALL RM 360.00
2. KIT TRANING RM 140.00
3. KASUT SPIKE RM 120.00
4. 15 CONE WITH HENDLE RM 170.00
5. BOTTON JUNIOR RM 159.00
6. SOFT MARKER RM 120.00
7. BOLA TAMPAR RM 140.00
8. BOLA RUBY JUNIOR RM 125.00
7. TALI SKIPING RM 126.00

JUMLAH RM 1460.00

Jumlah anggaran perbelanjaan ialah : Ringgit Malaysia SERIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH EMPAT
SAHAJA

Disediakan oleh

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 Keluaran 03 l Pindaan 00