Você está na página 1de 1

3.

6 T hp ti trng
T hp ti trng l tp hp cc phng n ti Hnh 1.35 Hp thoi nh ngha cc t hp
c trong thc t theo mt quy lut no .
Trong mi t hp ti trng c th xp nhiu
trng hp ti mt lc v mi THTT c th c
h s t hp khc nhau .
Lu : khai bo c t hp ti trng th
trc y ngi dng phi khai bo cc trng
hp ti trng.
Cch khai bo t hp:
Trn menu Define chn mc Load
Combinations xut hin hp thoi Define
Load Combinations nh hnh 1.35.
thm t hp mi chn Add New Comb
Trong mc Load Combination Name: Nhp
tn t hp.
Trong mc Combination Type: nhp loi t
hp. Linear Add (cng tuyn tnh cc trng
hp ti trng), Envelope (T hp bao),
Absolute Add (cng cc gi tr tuyt i ca ti
trng), SRSS (t hp dng cn bc hai ca tng
bnh phng cc ti trng). Range Add (Cng
cc min) vi t hp ny s t hp theo nguyn
tc ly gi tr ln nht ca tng cc gi tr
dng ca mi trng hp (khng k gi tr m
trong t hp), v gi tr nh nht ca tng cc
gi tr m ca mi trng hp (khng k gi tr Hnh 1.36 Cc thng tin v t hp
dng trong t hp).

Trong mc Case Name chn tn ti trng mun s dng trong t hp. Nhp h s t hp cho
ti trng trong mc Scale Factor. Sau chn Add tn ti trng c th hin bn di ca
mc Define Combination of Case Results.
cng thm cc loi ti trng khc v h s t hp lm tng t v chn Add. Sau chn
OK tr v hp thoi Define Response Combinations v chn OK.
V d v h s cho mt s t hp c bn (THCB) v t hp c bit (THB) theo Tiu chun
TCVN 2737-95 :
+ THCB1: 1 TH di hn + 1 TH ngn hn nguy him nht.
+ THCB2: 1 TH di hn + 0.9 TH (nhiu trng hp ngn hn).
+ THB1 : 1 TH di hn + ? x ngn hn + ? x c bit (tu trng hp c th).
+ THB2: ngn hn khng k tI trng gi.