Você está na página 1de 4

Kratki saveti za snimanje boljih fotografija

U ovom lanku daemo vam nekoliko kratkih i elementarnih saveta koji, ako ih se
pridravate mogu znaajno da poboljaju vae fotografije.

Neka pozadina ne bude napadna

Pozadina svojim sadrajem ne sme da odvlai panju od objekta snimanja. Jednostavna i


nenametljiva pozadina istie objekat. Da biste to postigli, esto ete morati da promenite
ugao snimanja ili lokaciju.

to blie, to bolje

Postoji nepisano pravilo da to ste blie predmetu snimanja, fotografija e biti bolja.
Pribliavanje eliminie nepoeljnu pozadinu koja odvlai panju od objekta snimanja.
Neka vae fotografije butu ispunjene jasnim i interesantnim motivom. Pre nego to se
pribliite subjektu, proverite u uputstvu fotoaparata koliko se sa vaim fotoaparatom
moete najvie pribliiti i dobiti otru fotografiju. Mnogi point and shoot fotoaparati ne
mogu da snimaju na udaljenosti koja je manja od 1,2-1,5m

Pomerite objekat snimanja iz sredine kadra

Pokuajte subjekat snimanje da postavite na jednu stranu, a ne uvek na sredinu. Na taj


nain dobiete dinaminu kompoziciju koja je interesantnija za gledanje.

Neka i bliski objekti budu deo kompozicije

Kada snimate pejzae i udaljene objekte, ukljuite u fotografiju i predmete koji su vam
blie. Bliski predmeti predstavljaju kontrast dalekim objektima i daju fotografiji dubinu i
perspektivu.

Stopite se sa okolinom

Kada snimate ljude, potrudite sa da ih fotografiete dok rade neto. Bitno je da ne


KAKO DA fotografiete dugu

Fotografija: absolutewade

Duga je jedna od prirodnih pojava koja ima mo da vas zaustavi u pokretu kada se
odjednom pojavi u vreme kada to najmanje oekujete. Duge su prelepe - ali kako se duge
fotografiu? U ovom lanku pokuaemo da damo odgovor na to pitanje.

Pronaite dugu

Ovo je najverovatnije najtei deo itavog procesa fotografisanja duge. Njihovo


pojavljivanje zavisi od velikog broja uslova i esto se pojave bez ikakve najve ili
predznaka.

Meutim, budite spremni na pojavljivanje duge ako su ispunjena dva uslova - kia i sunce
koje sija. Iz tog razloga one se esto pojavljuju kada se pribliava oluja, kao i oko
vodopada, vodoskoka i slinih vodenih tvorevina.

Pozadina

Poto su duge providne jedan od kljunih faktora o kojima morate da vodite rauna je da
njihova pozadina bude takva da budu istaknute to je vie mogue. U idealnoj situaciji
trebae vam pozadina koja nije prenatrpana i koja sadri uglavnom tamnije boje (tamni
oblaci, planine i slino). Iako nije uvek mogue pronai adekvatnu pozadinu - moda ete
ustanoviti da moete da promenite ugao pod kojim snimate ili da se fokusirate samo na
deo duge koji se nalazi ispred odgovarajue pozadine.

Kompozicija

Iako su duge prelepe - ono to je okruuje u najveoj meri utie na to da li e vaa


fotografija duge da se istie u odnosu na druge. To znai da je veoam vano da paljivo
osmislite vau kompoziciju kada fotografiete dugu. Posebno obratite panju na sledee
faktore:
Pozicioniranje - kako pozicionirate dugu (i ostatak pejzaa) u vaem snimku je
veoma vano. Fotografska pravila kao pravilo treine moe da bude od koristi
kada razmiljate o fokalnoj taki i voenju pogleda posmatraa u vau fotografiju.
Krajnje take duge - taka u kojoj duga dotie zemlju /horizont je vana taka u
fotografiji duge. Ovo je prirodna taka interesovanja zato vodite rauna o njoj dok
kadrirate fotografiju. Moda ete eleti da zumirate na ovu taku ili da brzo
promenite poziciju kako biste je poravnali sa nekim drugim objektom u sceni.
Razliite perspektive - brzo eksperimentiite sa razliitim fokalnim duinama
(ako imae razliite objektive ili zum objektiv). irokougaoni objektiv koji moe
da uhvati itavu dugu moe da vam da predivne iroke snimke - ali ne zaboravite
da zumiranje na deo duge moe takoe da da spektakularne rezultate. Posebno
obratite panju na mesta u kojima se duga sree sa drugim objektima - ili na
poetak i kraj duge.

Prednji plan

Nemojte da razmiljate samo o pozadini fotografiej duge - uzmite u obzir i prednji plan.
To moe da kreira dodatne take interesovanja snimku i moe da vodi oko prema taki
fokusiranja. Takoe pazite da se u prednjem planu ne nau neki objekti koji e
nepotrebno da odvlae panju.

Viestruke duge

Imajte na umu da tamo gde ima jedna duge esto se naalzi i druga - ili barem jo jedan
sloj preko prvog. Ukljuivanje obe duge u snimak moe da da jo interesantniji rezultat.

Polarizacioni filter

Ako imate polarizacioni filter eksperimentiite sa njim tako to ete ga rotirati kako biste
videli kakve efekte e imati na snimak. Ustanoviete da tako moete da dobijete razliite
zasienosti boja, refleksija i nivoa kontrasta u snimku to moe drastino da utie na
kvalitet fotografije i pomogne vam da se duga jo vie istakne.

Blenda

Biranje razliitih blendi e imati manje uticaja na samu dugu a vie uticaja na ukupni
snimak. Birajte mali otvor blende i dobiete fotografiju u kojoj je vei deo scene u fokusu
(vea e biti dubina polja).

Stativ

Stabilizovanje fotoaparata prilikom fotografisanja pejzaa je vano, ali je posebno vano


kada fotografiete duge poto se one esto pojavljuju u tamnijim uslovima (kao pred
oluju) a ako koristite polarizacioni filter i mali otvor blende verovatno ete trebati da
upotrebite sporiju brzinu zatvaraa. Naravno, fotografije duge nisu neto to moete da
planirate, tako da ete moda morati da naete neke alterantivne naine stabilizacije
fotoaparata (kamen, panj, drvo, zid i tako dalje).